Sunteți pe pagina 1din 5

PRUTUL

* REVISTĂ DE CULTURĂ * HUŞI *

Serie nouă, Anul VIII (XVII), Nr. 1 (61) / 2018 * Fondator Costin CLIT

1
CÂTEVA ÎNSEMNĂRI DE PE UN PRAXIU ÎN MANUSCRIS
DE LA MĂNĂSTIREA SECU

Costin CLIT

O inventariere și o descriere sumară a manuscriselor (51 românești -


începând cu 1777 - și 9 slavone - începând cu 1579) din mănăstirea Secu au fost
realizate încă din 1957 (folosindu-se de inventarul mănăstirii din 1952) cu prilejul
prezentării proiectului tezei de licență1. Autorul ne lămurește că și la mănăstirea
Secu „s-a întâmplat ca și în toate bibliotecile mănăstirilor, că unii cercetători de
rea credință au luat (ca să nu zic furat) multe cărți și îndeosebi manuscrise din
cele mai valoroase din punct de vedere istoric și cu vechime destul de mare. Nu s-a
putut opri aici: ei au mai făcut și alte lucruri neîngăduite au rupt din cărți sau din
manuscrise foile pe care erau scrise însemnări de mare preț. Așa se face că în
mănăstirea Secu nu găsim manuscrise mai vechi de secolul 18. P.C. Arhim.
Dionisie Udișteanu s-a silit să le dea de urmă. În parte a izbutit să le găsească dar
fără să le poată redobândi”2. Câteva manuscrise slavone sunt prezentate și într-o
monografie mai recentă a mănăstirii, fără a aduce ceva nou3.
Cu prilejul cercetărilor efectuate în biblioteca mănăstirii Secu din anii 2016
și 2017, materializate și prin publicarea unor studii4, am identificat manuscrisul cu
nr. 5, intitulat Praxiu (Apostol), necunoscut până acum cercetătorilor, după știința
noastră. Manuscrisul a fost cumpărat în 7178 <1669 septembrie 1 – 1670 august
31> de „popa Miron și soția lui, Dochia, și a dat-o la sfânta biserică în satul
Simgeordz, unde este hramul Sfântul Nicolae”. Pe baza însemnării din acest an
putem data manuscrisul ca fiind din a doua jumătate a secolului al XVII-lea.
Manuscrisul, probabil cu o origine ardelenească, ajunge în proprietatea mănăstirii
Râșca, realitate consemnată de ierodiaconul Iorist și egumenul Naftanail Șeptelici,
care îl dă lui Pisoschie, și unde se va semna preotul Toader sin Gheneș ot Bae, ce
slujea în 1745 la biserica pârcălabului Ioniță Pisoschiie din Hârtop. Rămâne

1
Ierom. Gherasim Cucoșel, Catalogarea manuscriselor românești din biblioteca mănăstirii
Secu, carte tipărită cu binecuvântarea Înalt Prea Sfințitului Pimen, arhiepiscop al Sucevei și
Rădăuților, Suceava, Editura Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, 1994.
2
Ibidem, p. 16-17.
3
Protosinghel Macarie Ciolan, Mănăstirea Secu, Tipărită cu binecuvântarea Prea Fericitului
+ Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române și Locțiitor de Mitropolit al Moldovei și
Sucevei, Iași, Editura Mitropoliei Moldovei și Sucevei, 1987, p. 114.
4
Costin Clit, Însemnări de pe cartea veche din biblioteca Mănăstirii Secu, în „Buletinul
informativ al Simpozionului Național Rolul Mănăstirii Secu în viața religioasă a Țării
Moldovei”, Anul III, 2017, p. 91-173; idem, Pomelnicul Mănăstirii Secu din 1845, în
ibidem, p. 199-250; idem, Însemnări de pe cărți vechi privitoare la Schitul Nifon din Munții
Neamțului, în ibidem, p. 175-180.

163
necunoscut drumul parcurs de manuscris la mănăstirea Țibucani și în final la
biblioteca mănăstirii Secu. Lăsăm specialiștii să-și exprime opiniile autorizate.

<1669 septembrie 1 – 1670 august 31> (7178)


† Syé cniga, narecomyé Praxeu, cupivyi pop Mirwn i pudr <uj>ya
ego, Docyé, i dast é vă s<vé>tîi ]r<ă>c<ă>v0 vă selo Simþorq0, ideje est
hram S<vé>tîi Nicolae, da b7det emu poména, aºe sto1 drăznet văzmeti
é ili prodati é ili cupovati é, da b7det anaøema i da iet2 sepernic
<wt> S<vé>t<o>go Nicoli pr1d s7diºem H<risto>v1, amin. V<ă> l1t<o> =zÌroi.
3

ý Această carte, numită Praxiu, a cumpărat-o popa Miron și soția lui,


Dochia, și a dat-o la sfânta biserică în satul Simgeordz, unde este hramul Sfântul
Nicolae, ca să-i fie pomană, însă cine va îndrăzni să o ia sau sau să o vândă sau să o
cumpere, să fie afurisit și să fie blestemat de Sfântul Nicoale înaintea judecății lui
Hristos. În anul 7178 <1669 septembrie 1 – 1670 august 31>.

Pe un Praxiu, manuscris, secolul al XVII-lea; Biblioteca Mănăstirii Secu


(Inv. nr. 5).

Notă: Însemnarea este transcrisă și tradusă de domnul prof. dr. univ.


Petronel Zahariuc, pentru care îi mulțumesc și pe această cale.
_____________________________________
1
Greșit, în loc de: cto.
2
Greșit, în loc de: est.
3
Omis.
1745 (7253) martie 24

Az mnogo gr1[n<yi> irodi<a>c<o>n Iorist ot R\[ca (p. 1).


Acest Pracsiu este a sfântii Mînăstir(i) Râșcăi. / Naftanail Șeptelici,
eg(umen) Râșcăi (p. 251v.).
Acest Pracsiu este a Svintii Mănăstiri a Râșcăi, ș-au dat-o egumănul
Șeptelici la Hârtop lui Pisoschie să fie la beseric(ă).
Să-s(e) știe de când am fost eu preutul Toader în Hârtop la sv(â)nta
beseric(ă) a dum(i)sal(e) Ioniț Pisoschiie, pârcălab. L<1>t =zsÌng <7253 / 1745>
mai cÆd <24> .
Az pisal preutul Toader sin Gheneș ot Bae. =zsÌng <7253 / 1745> mart<ye>
cÆe <25> (p. 42v.).
+ Podbiu b0yti bjstvu (p. 39v.).
Popa Toader ot Bae sin Gheneș. L<1>t =zsÌng <7253 / 1745>mart<ye> cÆd
<24> (coperta a treia).

Pe un Praxiu, secolul al XVII-lea, manuscris, p. 3v.-4v.; Biblioteca


Mănăstirii Secul (Inv. nr. 5).

164
Praxiu (prima pagină).

165
Praxiu (ultima pagină).

166