Sunteți pe pagina 1din 30

“MAGIC HAT

AFTER

SCHOOL

Filosofia noastră :

Copilul, centrul Universului Timpul liber, capital valoros în dezvoltarea lui

CUPRINS

CAP. I Proiectul

1.1 Descrierea generală 3

1.2 Descrierea afacerii 5

1.3 Localizare 5

1.4 Rezumatul proiectului 5

1.5 Obiective generale și specifice 8

1.6 Fundamentare 9

1.7 Descrierea activită ților 15

1.7.1 Activită ți educative

15

1.7.2 Activită ți de formare și dezvoltare

17

1.7.3 Menț inerea legăturilor cu părin ții

17

1.7.4 Evaluarea periodică a elevilor

17

1.7.5 Activită ți de coordonare, monitorizare

17

1.8 Valoarea adăugată ob ținută de pe urma implementării acestui proiect 22

1.9 Grup țintă 23

1.10 Selec ția beneficiarilor

23

CAP. II IMPLEMENTAREA PROIECTULUI

2.1 Activită ți ce vor avea loc pentru implementarea proiectului

2.2 Start-up summary 25

24

CAP. III MANAGEMENTUL

3.1 Managementul activită ții

3.2 Structura organizatorică 27

26

CAP. IV PLANUL FINANCIAR

4.1 Supozi ții ini țiale 27

4.2 Prezentarea detaliată a principalelor de cost și venituri

4.3 Indicatori de rentabilitate 28

28

4.3.1 Rata rentabilită ții costurilor

28

4.3.2 Rata rentabilită ții comerciale

28

4.3.3 Rata de recuperare a investi ției

29

CAP. V CONCLUZII

29

I.PROIECTUL

1.1 Descriere generală

Titlu: “After School Magic Hat”

A lucra cu copiii este o ocazie privilegiată. Nu doar pentru că lumea copilăriei oferă ocazia intrării pe un tărâm mirobolant ci şi pentru că,

a fi acceptat în jocul copiilor fără a fi de acestă vârstă oferă o recunoaştere şi

o ofertă de încredere măgulitoare din partea lor, ce reflectă o abilitate fără de care nimeni nu poate spera că poate să lucreze cu un astfel de grup: aceea de a mai putea fi copil, în aşa fel încât intrând în cadrul de manifestare al copiilor să nu-l disturbi. A fost prima condiţie în demersul înfăptuirii proiectului nostru.

Activitatea noastră va fi un adaos educa țional de tip institu țional, dar non școlar, subsumat educa ției nonformale, formă aflată în raport de complementaritate cu educa ția formală. Impactul experien țelor educa ționale, indiferent de sursă, nu poate fi total dacă nu se asigură continuitatea și întărirea lor reciprocă.

Programul “AFTER SCHOOL” pentru școlarii mici, dar și pentru cei intra ți în adolescen ță, este un serviciu deschis către comunitate, care nu se substituie familiei, dar ajută părin ții. La baza interven țiilor este necesară rela ția de parteneriat dintre cei implica ți în desfă șurarea programului și familia copilului. Proiectul nostru este construit pentru a oferi copiilor servicii de îngrijire după terminarea orelor de școală, programe educative , asisten ță sociopedagogică, asisten ță psihologică, logopedie, activită ți recreative etc. De serviciile sale beneficiază copii cu vârste cuprinse între 7 și 11 ani, proveni ți din familii ce se lovesc de problema de a nu avea în grija cui să lase copiii după terminarea programului zilnic școlar și pe perioada vacanț elor, care vor pentru copiii lor o alternativă în care să fie supravegheaț i de personal cu pregătire specială, într-un cadru de grup care poate stimula capacitatea lor de rela ționare interpersonală cu cei de aceea și vârsta dar și cu adul ții, nivelul cooperării, nivelul comunicării verbale și nonverbale, nivelul creativită ții, îmbunătă țirea competen țelor sociale, cunoașterea propriei persoane etc.

Elementele de baza ale educatieie propuse in cadrul programului „AFTER SCHOOL- MAGIC HAT” au la baza:

• Procesul de învăţare prin joc;

Participarea copilului la alegerea activităţilor, jocurilor şi a

jucăriilor;

Organizarea adecvată a ambientului educativ;

Flexibilitatea strategiilor de predare-învăţare.

Prin astfel de mijloace incercam sa adaugam ceva pedagogiei traditionale, invatamantului formal, regandind anumite metode si oferind alternative, alaturandu-ne efortului colectiv care vizeaza educarea si asistarea celor mici in procesul dezvoltarii lor.

1.2 Descrierea afacerii Forma legala a afacerii: Societate cu raspundere limitata, cu capital privat

100%.

Produsul sau serviciul afacerii: servicii privind îngrijirea, educa ția și acumularea de cuno știn țe și supraveghere (efectuarea temelor și masa de prânz) pentru copii din clasele I – VIII, în cadrul programului “after school”. Este o afacere noua, independenta. De ce va fi profitabila afacerea? Care sunt oportunitatile de dezvoltare? Afacerea va fi profitabilă pentru că se adresează părin ților cu venituri medii spre ridicate, al căror program de lucru se prelunge ște până seara.

1.3 Localizare

Comuna X, judetul Y

1.4 Rezumat proiectului

a) Scopul actiunii Programul “AFTER SCHOOL-MAGIC HAT” pentru scolari este un serviciu deschis catre comunitate, construit pentru a veni in sprijinul

copiilor, parintilor si scolii. La baza interventiilor sta relatia de parteneriat intre cei implicati direct in desfasurarea proiectului, parinti si scoala. Acest serviciu este un serviciu integrat, modern si competitiv care va creste valoarea actului educational.

b) Grupul tinta

Grupul țintă al proiectului este constituit din populatia de 7-15 ani (clasele I-VIII) din familii ce locuiesc în Mănă știur și Remetea-Luncă, afla ți în situa ția de a nu avea o modalitate mai bună de petrecere a timpului consecutiv orelor de școală.

c) Principalele activitati

Pentru atingerea obiectivului principal al proiectului propunem infiintarea urmatoarelor servicii : servicii de ingrijire a copilului( asigurarea nevoilor bazale, de hranire, securitate) , servicii alternative de educatie, asigurarea continuitatii si intaririi educatiei formale (efectuarea temelor pentru scoala, cel putin partial, a invata sa invatam etc), servicii de consiliere pentru copil si familie. Principalele activită ți ce se vor derula în acest serviciu alternativ vor

fi :

Stabilirea echipei de implementare a principiilor de lucru și a

atributiilor – competentelor fiecarui membru al echipei stipulate in fisele de post ;

Cautarea/stabilirea loca ției, spatiului în care se vor desfă șura

activită țile zilnice ;

Amenajarea și dotarea corespunzătoare a spa țiilor ;

Informarea personalului din institutii cu privire la scopul

proiectului, al serviciului alternativ after school si a criteriilor de selectie atat pentru personal, cat si pentru beneficiari ;

Informarea comunitatii asupra noilor servicii create ;

Selectarea persoanelor care indeplinesc conditiile pentru a-si

desfasura activitatea profesionala in cadrul serviciilor alternative nou create;

Stabilirea principiilor, metodelor si tehnicilor de lucru, precum

si a atributiilor-competentelor personalului stipulate in fisele de post ;

Evaluarea tuturor cererilor si selectarea beneficiarilor conform

criteriilor prevazute ;

Clarificarea impreuna cu beneficiarii si personalul care va lucra

in cadrul serviciului alternative a semnificatiei conceptului de centru de zi

pentru scolari mici (“after school”) ;

Desfasurarea activitatilor zilnice in cadrul centrului: activitate

de ingrijire a copiilor, activitate instructiv-creativa, activitate de consiliere pentru copil si familie, activitate de coordonare, monitorizare si contabilitate-administrativa a centrului ;

Monitorizarea evolutiei fiecarui copil inscris;

Evaluarea periodica si finala a serviciului infiintat prin prisma

rezultatelor asteptate ;

Programul After School, ca serviciu de prevenire a neglijarii

copilului si de asigurare a continuarii si intaririi educatiei formale are un caracter preponderent educativ ; Principala caracteristica a acestui serviciu este ca are un caracter integrativ, oferind servicii de protectie a copilului fara a se substitui familiei

dar venind in sprijinul acesteia prin ajutorul acordat pe durata zilei cuprinsa intre terminarea orelor de scoala si intoarcerea parintilor de la lucru.

1.5 Obiective

Obiective generale:

Dezvoltarea si diversificarea serviciilor alternative de educatie prin oferta Programului After School ce va gazdui scolari mici dupa orele de scoala, in vederea petrecerii in siguranta, util si placut, a timpului liber.

Obiective specifice

Furnizarea de servicii educationale specializate informale si

nonformale care sa amelioreze comportamentul de adaptare scolara.

Asigurarea unui cadru securizat de petrecere a timpului liber;

Prevenirea neglijarii copilului si a problemelor de adaptare

scolara ;

Integrarea mai rapida in progreamul scolar prin cresterea

adaptabilitatii la acest tip de mediu.

Cresterea gradului de accesibilitate al familiilor care doresc

alternative mai bune pentru ingrijirea si educarea copiilor.

Realizarea unei campanii de informare si promovare a

proiectului in comunitate;

Sensibilizarea comunitatii fata de problematica nevoii copilului

de a fi asistat in a-si forma deprinderi dezirabile de petrecere a timpului

liber, de a invata, de a se comporta, de a se integra in grup, de a accepta diversitatea etc.;

Schimbarea

perceptiei

comunitatii

asupra

problemelor

scolarului mic din familia prea ocupata, aflat in situatia de risc de a fi neglijat;

Ameliorarea intensitatii factorilor generatori de situatii de risc;

Oferirea unui cadru suportiv pentru beneficiari si familiile lor

( asistenta de specialitate in abordare dificultatilor de ordin psihologic).

Optimizarea psihocomportamentala a scolarului mic, prin

folosirea activitatilor de grup si a unor metode inspirate din tehnicile art-

terapeutice.

Stimularea si - implicit - cresterea semnificativa a nivelului

stimei de sine, a constiintei propriei identitati, a comunicarii interpersonale si a relationarii.

1.6 Fundamentare

a) Asigurarea si respectarea drepturilor copilului si plasarea acestora in zona de interes special constituie o prioritate. Implementarea proiectului propus contribuie la imbunatatirea metodelor si modelelor de lucru , la ajustatrea responsabilitatilor si abordarii muncii de educare a copilului.

b) Relevanta actiunilor pentru prioritatea programului.

Din ce in ce mai multe familii se confrunta cu problema organizarii programului de dupa orele de scoala a copilului. Avand in vedere faptul ca orele de curs se limiteaza la 4-6 ore pe zi, timpul in care o parte dintre acestia raman nesupravegheati de catre un adult competent este destul de indelungat. In Romania procentul cuplurilor cu copii de varste cuprinse intre 6- 18 ani, in care ambii membri lucreaza in afara locuintei este de 69%. Cei mai multi dintre adulti au slujbe care se prelungesc cu mult peste programul desfasurat la scoala al copilului, iar posibilitatile de a avea grija ca acesta sa-si petreaca timpul liber intr-un mod cat mai adecvat varstei lui sunt limitate. Daca punem la socoteala si zilele libere si vacantele elevului avem deja o problema. Intr-o cercetare a GALLUP Organization si Metro Media Transilvania (2004), se arata ca peste 35% dintre parintii intervievati avand copii cu varste cuprinse intre 6-11 ani spun despre copiii lor ca isi petrec jumatate din timpul liber nesupravegheati. Statisticile internationale au aratat faptul ca incidenta cazurilor de comportament neadecvat social, antisociale si chiar delicvente este mai mare in randul copiilor nesupravegheati. De asemenea cazurile de esec scolar sunt mai frecvente. Lipsiti de supraveghere, copiii isi petrec timpul liber intr-un mod neadecvat si care nu le aduce beneficii. In acelasi studiu al GALLUP Organization si Metro Media Transilvania s-a aratat faptul ca in topul activitatilor alese de copii pentru a- si petrece timpul liber atunci cand sunt singuri si se plictisesc se afla privitul la televizor, urmate de timpul petrecut cu prietenii si colegii si de joaca in

aer liber. Doar 4% dintre acestia au spus ca prefera sa citeasca o carte si 1% prefera sa-si faca temele. Astfel, vizionarea programelor de televiziune reprezinta cel mai frecvent comportament de petrecere al timpului liber. Aproape 90% dintre copii se uita la televizor cel putin 4-5 zile pe saptamana dintre care 79% zilnic sau aproape zilnic. Un studiu al Centrului de Sociologie Urbana si Regionala (iulie 2005) a pus in evidenta faptul ca emisiunile TV sunt urmarite peste 3 ore zilnic in timpul zilelor lucratoare de catre copiii in varsta de 7-10 ani. In ceea ce priveste intervalul cand sunt de obicei urmarite aceste emisiuni, statistica arata ca elevii cu vrste intre 7-10 ani urmaresc emisiuni la TV cu precadere in intervalele de timp de dupa amiaza intre orele 13-17 (38%) si 17-19 (32%), adica in perioadele in care cei mai multi dintre parinti se afla la serviciu. Aproximativ 30% dinte parintii intervievati in cercetarea GALLUP si Metro Media Transilvania care au copii cu varste cuprinse intre 6-11 ani au marturisit ca prefera sa-si lase copiii sa se uite la televizor atunci cand acesta are timp liber si nu poate fi supravehgeat. Consumul de TV ca si principal comportament de petrecere a timpului liber este asociat cu o frecventa scazuta a lecturii. Televiziunea si lectura fiind instante care la nivel comportamental de consum al copiilor se exclud reciproc. Astfel copiii care se uita des la televizor citesc putin sau deloc, iar cei care citesc frecvent se uita rar la televizor. Astfel din totalul copiilor care au participat la un sondaj efectuat de GALLUP si Metro Media Transilvania (2004) si comandat de CNA 34% au declarat ca nu citesc deloc, iar 4% citesc mai rar decat o data pe luna. Au declarat in schimb ca se uita zilnic la televizor.

Acelasi studiu arata ca parintii si-ar dori ca in timpul liber copiii sa citeasca o carte (38%), sa-si faca temele (34 %) sau sa-I ajute la treburile casnice (13%). Proiectul nostru are in vedere tocmai aceste lucruri: desfasurarea unor activitati care sa corespunda dorintelor parintilor, sa fie in beneficiul copiilor si al scolii, dar care, si asta este miza cea mai importanta, sa fie pe placul beneficiarilor directi, adica al copiilor. Avand in vedere ca beneficiarii vin la “After School” dupa terminarea celor patru ore de scoala si sunt deja obositi, le vom propune activitati specifice nivelului de dezvoltare al copiilor , care sa-i solicite intr- un mod placut recreativ, distractiv. Propunerea activitatilor va porni de la idea ca ceea ce vor face aici , chiar si cand este activitate de invatare sa se insereze in program pe coordonate ludice , incercand antrenarea copiilor in activitati care sa le placa, sa-i captiveze, sa le castige interesul. Experienta anterioara in lucrul cu copiii ne-a aratat ca jocurile amuzante, jocurile consumatoare de energie, activitatile de creatie, jocurile care intaresc unitatea grupului, jocurile cu mesaj, activitatile de intarire a abilitatilor emotionale etc., sunt foarte bine primite de copii. Forma predominanta a activitatii in Centrul de zi va fi deci jocul, chiar activitatile noastre cu scop educativ vor lua forme ludice. Acesta nu va avea doar un scop recreativ ci si de educatie morala, interculturala, estetica si fizica a beneficiarilor cunoscand importanta jocului in dezvoltarea psihologica si in educatia copilului. Jocurile sunt “niste auxiliare ale educatiei, stimulente pentru spirit, pentru imaginatie si dexteritatile motorii. In joc transpare in mod firesc pregatirea pentru viitor” (Adler).

Un accent deosebit se va pune si pe dezvoltarea abilitatilor emotionale si sociale. Avand in vedere ca emotiile stau la baza comportamentelor, accentual pus pe educatia emotionala justifica incercarea noastra de a-i ajuta pe acesti copii in imbunatatirea abilitatilor emotionale si a competentelor sociale.

Realitatea condensata se rezuma la : pierderea timpului in fata televizorului sau utilizarea excesiva a computerului, neglijarea, pericolul de

a se lansa, in lipsa unui adult eficient care sa-i monitorizeze activitatile, in actiuni indezirabile, potential periculoase.

Factorii care au influentat alegerea de a infiinta centrul de zi pentru scolari mici ca oferta de alternativa dezirabila :

1) Oferta de ingrijire personalizata, de educatie si suport pentru copil

si

familie.

Crearea unei relatii privilegiate intre copil si personalul de

specialitate care se va ocupa de ei.

perspectiva

securizanta (supravegheat, educat, ingrijit, stimulat).

Evitarea monotoniei cadrului de dezvoltare si saraciei relatiilor

sau dezvoltarea unor relatii nedorite, cu potential negativ de influentare. 2) Consecintele imediate si tardive ale neglijarii, ale abandonului in bratele televizorului ( care pot fi : manifestari psihosomatice, intarziere in dezvoltarea afectiva si sociala, tulburari nevrotice sau chiar psihotice ca urmare a discontinuitatilor ce apar in experienta afectiva a copilului,

inaptitudinea de a stabili relatii sociale ca adult etc.)

Descrierea

catre

lumea

exterioara

dintr-o

3) Experienta anterioara pozitiva cu privire la activitatile de acest

gen

4) Teren propice pentru dezvoltarea serviciilor alternative de educatie. 5) Optim motivational pentru comunitatea locala. 6) Experienta anterioara a echipei de management de proiect.

vizate .

c)

Identificarea

Nevoi prioritare

nevoilor

si

constrangerilor

percepute

in

zonele

Identificarea nevoilor prioritare s-a facut pornind de la analizarea realitatilor prezente, a comenzii sociale.

1. Acodarea de solutii alternative de petrecere a timpului liber,

evitarea neglijarii copilului . Rezulta :

nevoia

stringenta

de

dezvoltare

a

unor

servicii

alternative de protectie si educatie (de tipul programului after school).

2. Diversificarea modalitatilor de interventie pentru evitarea

neglijarii si evitarea problemelor de tipul neadaptarii si esecului scolar.

Se identifica :

Nevoia de a dezvolta si diversifica serviciile de tipul celor

asigurate in cadrul programului after school, servicii pedagogice, suportive pentru copil si familie, de ingrijire.

Nevoia de a creste accesibilatea serviciilor de catre

beneficiari.

Nevoia de a atrage resursa umana specializata in domeniul

asistarii psihopedagogice a scolarului mic.

Nevoia de a informa si sensibiliza comunitatea in vederea

eliminarii prejudecatilor si cliseelor cu privire la legatura dintre modul de a-si petrece timpul si comportamentul scolarului mic.

1.7 Descrierea activitatilor

Activitatile permanente ce se vor desfasura in cadrul Programului « After School-Magic Hat » se pot grupa pe cinci componente:

1. Activitati educative

2. Activitati de formare si dezvoltare a autonomiei personale

3. Mentinerea legaturilor cu parintii, familia largita si alte

persoane importante fata de copil si cu scola

4. Evaluarea periodica a copiilor beneficiari ai Programului

5. Activitate de coordonare, monitorizare si contabilitate-

administrativa

1.7.1 Activitati educative

Programul « After School Magic Hat » promoveaza si sprijina prin materiale si mijloace corespunzatoare educatia formala si non-formala a copiilor inclusi in program intr-un mod adecvat varstei fiecarui beneficiar si potentialului lor de dezvoltare. Educatia copilului incepe odata cu nasterea sa, iar in acest proces educativ conditia esentiala a dezvoltarii fizice si psihice a copilului este dirijarea de catre adult a oricarui demers. Activitatile educative realizate de

instructorii

(psiholog/psihopedagog), in esenta, constau in :

de

educatie

sub

coordonarea

specialistilor

o

integrarea copilului in programul zilnic,

 

o

ajutor

la

efectuarea

temelor

pentru

a

doua

zi

si

a

celor

suplimentare,

o organizarea starii de veghe, oferirea de jocuri si jucarii

corespunzatoare varstei,

o

facilitarea relatiilor interpersonale dintre copii,

 

o

dirijarea

jocului

individual

si

colectiv

in

atmosfera

de

comunicare stimulativa,

o

supravegherea starii de sanatate,

o

administrarea hranei, respectarea pe cat posibil a unor preferinte

pentru alimente si jucarii, realizarea igienei personale.

Educatia realizeaza prin :

motrica,

intelectuala

si

socioafectiva a copilului se

o

dezvoltarea

motricitatii

generale,

a

mersului,

alergarii,

manualitatii,

o

dezvoltarea

senzorialitatii

(vaz,

auz,

tact)

si

a

capacitatii

perceptive,

o

dezvoltarea

inteligentei

senzorio-motrice,

a

capacitatii

de

intelegere,

o dezvoltarea capacitatii de comunicare, constituirea si

dezvoltarea limbajului activ,

o formarea si largirea orizontului de cunoastere, formarea si

dezvoltarea conduitei de explorare a mediului inconjurator,

o formarea conduitei de joc individual si colectiv,

o

socializarea afectivitatii,

o

formarea deprinderilor igienice si de autoservire.

Toate aceste activitati se vor desfasura intr-o ambianta placuta, atitudinea calda a personalului educativ fiind o conditie esentiala a insusirii cunostintelor si deprinderilor de baza. Activitatile ludice reprezinta un element de sprijin in educatie, la copilul intre 7-11 ani multe deprinderi si cunostinte fiind dobandite prin joc, iar valorificarea acestui instrument informativ-formativ presupune atribuirea unui continut cu programate finalitati de dezvoltare a potentialului de cunoastere afectiv si volitiv al personalitatii, avand astfel un incontestabil rol terapeutic. Activitati de terapie ocupationala se vor desfasura individual sau in grup sub coordonarea personalului specializat utilizand dotarile din sala de clasa (jucarii, jocuri). Conceptia actuala privind tratamentul prin terapie ocupationala implica ceva mai mult decat joaca de copil, fiind in fond o pregatire a copilului pentru rolul de adult, prin interpunerea unor activitati adecvate dezvoltarii sale functionale, orientate spre corectarea oricarui tip de dizabilitate. In terapia ocupationala trebuie sa se intervina cat mai curand posibil ; acesta este un principiu fundamental, ce se cere respectat, mai ales in cazul copiilor de varsta mica. Obiectivul terapiei ocupationale este pregatirea progresiva si rationala a copilului pentru activitatile cotidiene cu un grad cat mai mare de independenta. 1.7.2 Activitati de formare si dezvoltare a autonomiei personale au caracter permanent si sunt desfasurate de personal, pe cat posibil, cu implicarea activa a copiilor in functie de varsta.

1.7.3 Mentinerea legaturilor cu parintii, familia largita si alte persoane importante fata de copil si cu școala La baza interventiilor din cadrul « After School-Magic Hat » sta relatia de parteneriat intre cei implicati direct in desfasurarea proiectului, parinti si scoala. 1.7.4 Evaluarea periodica a copiilor se va realiza in echipa pluridisciplinara si indeplineste urmatoarele functii :

o De constatare si apreciere a evolutiei copiilor in raport cu

serviciul, cu faza initiala, cu asteptarile ;

o De informare asupra modului de realizare a deciziilor adoptate

in legatura cu toate aspectele activitatilor desfasurate ;

comportamentelor

indezirabile), prin stabilirea si activarea de alternative in rezolvarea unor probleme ;

o De

prevenire

(inaintea

instalarii

o De stimulare – formare a copiilor prin sprijinirea eforturilor lor,

acordarea increderii, corectarea comportamentului ;

o De reglare prin utilizarea feed-back-ului;

1.7.5 Activitate de coordonare, monitorizare si contabilitate- administrativa asigura :

o Functionarea in conditii normale a Programului « After School

Magic Hat »

o

Coordonarea personalului angajat si a colaboratorilor

o

Promovarea imaginii serviciului alternativ creat in exterior,

sensibilizarea opiniei publice, atragerea de sponsori si parteneri, informarea

comunitatii, promovarea bunelor practici in vederea producerii efectului de multiplicare ;

o Administrarea bunurilor imobile si mobile

Alte activitati :

Obiectivul 1

Motivarea optima a copiilor pentru participarea la activitatile

scolare. Programul doreste sa creeze activitati compensatorii si recompensatorii pentru copiii cuprinsi in forma de invatamant a scolii aflate in parteneriat, stabilind astfel un nivel motivational ridicat pentru participarea la activitatile scolare;

Activitati de supraveghere si sprijin in efectuarea temelor

scolare;

Consolidarea cunostintelor acumulate la orele de curs;

Lucrul individual cu beneficiarii cu probleme de invatatre

pentru a ajunge la un nivel superior celui actual;

Evaluarea periodica a cunostintelor acumulate si progreselor

facute de beneficiari;

Exersarea abilitatilor de a primi si oferi ajutor;

Cresterea stimei de sine;

Vizite la muzee, excursii tematice, tabere.

Activitati de dobandire a deprinderilor de viata independenta si

autonomie personala.

Obiectivul 2:

Executarea de activitati recreative impreuna cu psihopedagogul;

Insusirea unor abilitati practice;

Stimularea creativitatii;

Jocuri educative;

Vizionarea de materiale cu caracter educativ;

Dezvoltarea abilitatilor de comunicare (verbala si nonverbala);

Exersarea si optimizarea abilitatilor relationale;

Formarea de deprinderi sociale si comportamentale dezirabile

din punct de vedere social;

Cointeresarea familiilor in activitati de timp liber si de educatie

in scopul ameliorarii relatiilor intrafamiliare (intre copii si adulti)

Activitati de timp liber si socializare in colaborare cu scoala

(excursii, tabere, vizite la muzee, expozitii etc);

Facilitarea integrarii scolii in comunitate si medierea relatiilor

parinti-scoala in cazul familiilor “ prea ocupate” sau a familiilor dezinteresate de educatia copiilor lor;

Stimularea curiozitatii, imaginatiei si spontaneitatii.

Obiectivul 3

Oferirea unui cadru suportiv pentru beneficiar si familiile lor;

Cursuri pentru parinti cu scopul de a-I invata sa-si inteleaga copii, nevoile lor, sa-si petreaca in mod constructiv timpul impreuna cu acestia; Logopedie.

Alaturi de aceste activitati mai exista posibilitatea desfasurarii unor cursuri de dans de societate, calculator, pictura sau altele (in functie de cerere si posibilitatile de a gasi trainerii adecvati). Exercitiile suport de desfasurare a activitatii vor urmari, toate, coordonate cum ar fi:

Aparenta;

Limbajul, vorbirea(pronuntia si articularea, tipul de

comportament verbal);

Atitudinile copilului, spontaneitatea si initiative(opozitie,

pasivitate, cooperare, entuziasm);

Maniera de relationare(opozitie, spontaneitate, formulare de

intrebari, plictiseala, necooperare, detasare, iritare, tensionare, incordare, placere, participare totala etc.);

Adaptarea la situatiile si exercitiile propuse, gradul de

cooperare;

Gradul de atentie;

Actiuni si miscari necontrolate ( agitatie, ticuri, miscari ale

ochilor, gurii, mainilor, picioarelor, corpului);

Nivelul de anxietate, reactia in fata dificultatilor sau esecului;

Alte emotii observate;

Nivelul de anxietate, reactia in fata dificultatilor sau esecului;

Alte emotii observate;

Derularea exercitiilor – secventa verbala (verbalizare) si

nonverbala(progresul activitatii abordate);

Comentarii si raspunsuri la intrebarile dirijate;

Metode spontane de lucru (cum procedeaza in manipularea

obiectelor sau in gasirea de solutii);

Fapte iesite in evidenta.

 

1.8

Valoarea

adaugata

obtinuta

de

pe

urma

implementarii

acestui proiect.

Proiectul nostru isi propune urmatoarele :

Activitati de educatie informala si nonformala care sa

amelioreze comportamentul de adaptare scolara.

Crearea unei motivatii optime pentru activitatea(participarea)

scolara.

Prevenirea comportamentului de esec si abandon scolar.

Cointeresarea familiei in activitatile de timp liber si educatie in

scopul ameliorarii relatiei intrafamiliale(copii-adulti).

Activitatea de supraveghere si sprijin in efectuarea temelor

scolare.

Activitati recreative de socializare, de petrecere a timpului in

colaborare cu scoala (excursii, drumetii, vizite, la obiective turistice).

Facilitarea integrarii scolii in comunitate si medierea relatiei

parinti-scoala in cazul familiilor prea ocupate sau dezinteresate pentru educarea copiilor lor.

Acest serviciu va fi unul integrat modern si competitiv crescand

astfel valoarea actului educational.

Creaza activitati compensatorii si recompensatorii pentru copiii

cuprinsi in forma de invatamant primar, stabilind astfel un nivel motivational ridicat pentru participarea la activitatile scolare.

Activitati de dobandire a deprinderilor de viata independenta si

autonomie personala.

-

Vom invata copiii sa-si gestioneze singuri un mic buget propriu

-

Vom invata copiii sa-si gestioneze singuri timpul liber etc.

1.9

Grup tinta

Acest program se adreseaza copiilor din clasele I-VIII, elevi ai

scolilor din Mănăștiur și Remetea-Luncă, jud. Timi ș. Fiecare grupa de lucru va fi formata din minim 16 si maxim 18 de

elevi.

1.10 Selectia beneficiarilor

La sugestia invatatorilor/profesorilor;

Pe baza cererii directe de a fi inclus in program.

II. Implementarea proiectului

2.1 Activitatile ce vor avea loc pentru implementarea serviciului

a) stabilirea echipei de implementare, a competentelor, atributiilor si

sarcinilor precum si a modului de comunicare; redactarea fisei postului pentru personal

b) obtinerea autorizatiilor si avizelor necesare functionarii

Membrii echipei de implementare vor intocmi documentatia necesara

pentru obtinerea avizelor si autorizatiilor necesare, in conformitate cu prevederile legale.

c) selectarea scolilor in care se vor desfasura activitatile si obtinerea

unei sali de clasa dota corespunzator (mobilata cu pupitre, scaune,

catedra, dulapuri). d) mediatizarea serviciilor oferite in cadrul scolii. Aceasta se va

realiza prin elaborarea si distribuirea unor materiale vizuale atractive (pliante, afise, brosuri decriptive), reuniuni cu parintii si profesorii, precum si prin cooptarea mass-mediei;

e) recrutarea si pregatirea personalului care va lucra in cadrul

programului « After School- Magic Hat ». Criterii de selectie:

Capacitate organizatorica,

Capacitate decizionala si de a stabili prioritati,

Asumare de responsabilitati ;

Initiativa, umor, discretie ;

Dorinta de perfectionare continua ;

Aptitudini de comunicare interpersonala ;

Deschidere pentru alternative educationale ;

Loialitate fata de angajator ;

Cunostinte

in

domeniul

gospodariei ,

tehnicii,

banilor, si al acordarii primului ajutor ;

manipularii

Disponibilitati

si

verbala) in relatiile cu copiii;

experienta

de

comunicare

(inclusiv

non-

Studii medii/studii de specialitate ;

Responsabilitate fata de munca celorlalti;

Modul de relationare cu superiorii, cu colegii, cu alte

institutii/organisme si modul de relationare cu copii; Se vor intocmi fisele postului pentru personal plecand de la schema urmatoare :

Scopul general al functiei – caracteristici generale ale postului –

caracteristici specifice ale postului ; Calificari necesare – sarcini principale – gradul postului ; la

acestea se vor adauga criteriile de performanta. f) selectia beneficiarilor se va realiza pe baza cererii directe de a fi inclus in program. g) derularea programului h) evaluarea si monitorizarea periodica a stadiului implementarii proiectului prin analiza comparativa a indicatorilor propusi/unitatea de timp si a celor realizati/unitatea de timp. Raportarea stadiului implementarii proiectului si a modalitatilor de gestionare a resurselor.

2.2 Start-up Summary Costurile initiale de derulare a afacerii se vor situa la 51524, cuprinzand sumele necesare realizarii investitiei de baza plus cheltuielile pentru primul an de functionare. O prezentare mai detaliata a acestor cheltuieli se prezinta in tabelul urmator, astfel:

cheltuieli cu mijloacele fixe

valoare

cheltuieli variabile

valoare

computer (500€*6)

3000.00€

linie telefonica

120.00€

licenta office

100.00€

acces internet

120.00€

licenta windows

200.00€

salarii

15444.00€

videoproiector

1000.00€

Chirie spatiu

600.00€

Imprimantă/xerox

500.00€

Utilitati

900.00€

mobilier

     

-mese*36*30€

1080.00€

rechizite

-scaune*36*10€

360.00€

900.00€

-tablă*2*400€

800.00€

   

-dulap*2*250€

500.00€

catering

-raft carț i*4*150€

600.00€

24300.00€

 

alte cheltuieli

500.00

TOTAL

8640.00€

42884.00€

CHELTUIELI TOTALE investitii+ Cheluielile variabile pentru primul an

51524.00€

Se prevede ca activitatea sa se desfăsoare pe două grupe a câte 18 elevi fiecare, costul mediu per elev fiind de 116,72per luna. Fiecare elev va beneficia de serviciile oferite de noi contra unei contribu ții lunare de 150€. Astfel se conturează următorul tablou sintetic:

Anul

I

II

Venituri

64800.00

64800.00

Cheltuieli

51524.00

42884.00

Total

Brut

13276.00

21916.00

profit

Net

9957.00

16437.00

III. MANAGEMENT 3.1 Managementul activitatilor Managementul firmei va fi asigurat de cei doi asociati, care vor avea preocuparea de a dezvolta firma creata si de a-i asigura profitabilitatea prin intermediul unui management performant.

3.2 Structura organizatorica

Firma va avea un numar de 4 angajati permanenti si trei colaboratori (contabilul firmei și doi profesori dans ). Acestia vor fi subordonati managerului firmei. Se va practica un management informal, menit sa asigure un feedback crescut privitor la schimbarile ce pot afecta desfasurarea activitatilor. Organigrama firmei se prezinta astfel.

Cadre didactice

2

manager

contabil

colaboratori

îngrijitor

Organigrama firmei Magic Hat

IV. PLANUL FINANCIAR

4.1 Supozitii initiale

Pentru realizarea planului financiar se presupun ca unele date vor inregistra valori constante pe parcursul celor 2 ani astfel:

impozitul per profit va fi de 25%

CAS si protectia sociala pentru salariati se vor mentine la

valoarea de 25%, respectiv 5% din salariul tarifar

Costul de oportunitate (eficienta utilizarii banilor in alte

activitati decat cele realizate de firma) se va situa la o valoare de 15%

Amortizarea echipamentelor se va face pe o perioada de 3 ani

4.2 prezentarea detaliata a principalelor elemente de cost si venituri

cheltuieli cu mijloacele fixe

valoare

AMORTIZARE

Computere

3000.00€

83.30€

anexe calculatoare

500.00€

13.90€

mobilier

3340.00€

55.60€

TOTAL

6840.00€

152.80€

4.3 Indicatorii de rentabilitate

4.3.1 rata rentabilitatii costurilor (profit/costuri totale)

anul

I

II

indicator

25,76%

51,10%

4.3.2 rata rentabilitatii comerciale (profit /cifra de afaceri)

anul

I

II

 

indicator

20,48%

33,82%

4.3.3 termenul de recuperare a investitiei (investitia totala/profit anual) Trecup=51524.00/13276.00 = 3.88 ani

V. Concluzii

Afacerea care se intentioneaza a se realiza este fezabila din punct de

vedere:

comercial - pe pia ță nu exista o firmă care să ofere acelea și

servicii ca cele oferite de firma „Magic Hat” After School.

financiar - deoarece firma dispune la început de resursele

necesare întemeierii sale (prin intermediul fondurilor întreprinzătorului), în plus indicatorii economici relevă o profitabilitate crescută a afacerii

uman - existând personal bine pregătit (mai ales cadrele

didactice)

managerial - va fi condusă de un specialist.

Afacerea este profitabilă, deoarece se ob ține un profit relativ ridicat, comparat cu investitia facută. Afacerea este credibilă datorită:

-

profitabilită ții sale;

-

aportul propriu de numerar pentru realizarea investi țiilor;

-

rezultatele ob ținute din punct de vedere al progresului ob ținut

de elevi.