Sunteți pe pagina 1din 29

Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” Timişoara

Disciplina de Fiziopatologie

FIZIOPATOLOGIE
MG anul III

ECG_RECAPITULARE
(Pașii 1-5)
2016
Interpretarea traseul ECG
I. Frecvența cardiacă (FC) Trasee ECG patologice:
II. Ritmul inimii (sinusal ?) 1. Extrasistole
2. Tahicardia supraventriculară
III. Axul electric al inimii (AQRS)
3. Flutter/Fibrilația atrială
IV. Analiza morfologică şi cronologică 4. Hipertrofii atriale
 Unda P 5. Blocurile atrio-ventriculare
 Intervalul PQ (PR)
6. Sindromul WPW
 Complexul QRS
 Segmentul ST 7. Hipertrofii ventriculare
 Unda T 8. Blocurile de ramură
 Unda U 9. Ischemia miocardică
 Intervalul QT
10.Hiper/Hipopotasemia
2
Interpretarea traseul ECG

Pasul 1: Este ritmul cardiac REGULAT sau NEREGULAT?


Determinare: se analizează intervalul RR în derivația DII ?

Pasul 2: Au frecvența atrială (FA) și ventriculară (FV) aceeași


valoare?
Determinare:
 Dacă ritmul este REGULAT:
 se calculează frecvența cu regula Dale Dubin
Dacă ritmul este NEREGULAT:
 se calculează frecvența cu regula 6 sec x 10
 dacă ExV sunt numeroase se includ în calcularea FC

3
Determinarea FRECVENŢEI CARDIACE

Dacă ritmul este REGULAT:


 Regula Dale Dubin
 se identifică o undă R (undă P) plasată pe o linie groasă
 pentru următoarele linii groase se memorează în ordine valorile:
300, 150, 100, 75, 60, 50, 43, 37
300 300
Pornire
150 150
Pornire

P P

F atrială = 150/min
F ventriculară = 150/min
4
Determinarea FRECVENŢEI CARDIACE
Dacă ritmul este NEREGULAT:
 Regula 6 sec x 10 (6 sec = 30 pătrate mari)

1 sec 2 sec 3 sec 4 sec 5 sec 6 sec

Nr. unde P x 10 = 13 x 10 = 130/min

1 sec 2 sec 3 sec 4 sec 5 sec 6 sec

Nr. unde R x 13 = 13 x 10 = 130/min


Interpretarea traseul ECG
Pasul 2: Au frecv. atrială (FA) și ventriculară (FV) aceeași valoare?
Interpretare:
Dacă frecvența atrială este mai mare decât frecvența ventriculară
Există un Bloc AV ?

P P P
F.atrială = 8 x 10 = 80/min
F.ventric. = 5 x 10 = 50/min
6 sec
Dacă frecvența atrială este mai mică decât frecvența ventriculară
Există EX ventriculare ?
Ex Ex Ex
F.atrială = 3 x 10 = 30/min

F.ventric. = 8 x 10 = 80/min
6 sec
Interpretarea traseul ECG

Pasul 3: Este ritmul cardiac SINUSAL?


Da  îndeplinirea a 3 criterii obligatorii:

Prezenţa undei P
Unda P
 pozitivă în DI, DII şi aVF
 negativă în aVR
Unde P cu aceleași caracteristici
morfologice și cronologice de-a
lungul derivației DII
 Tahicardie supraventriculară
Nu  Tulburare de RITM  Flutter atrial
 Fibrilație atrială 7
Algoritm de interpretare Pașii 1-3

Ritm SINUSAL

REGULAT NEREGULAT

FA = FV
FC Legat de Ocazional FA  FV
 80/min respirație FC 
60/min
Tahicardie FA = FV Aritmia
sinusală FC respiratorie
 60/min
FA  FV Extrasistole
Bradicardie FC
sinusală  60/min BAV gr.II

BAV gr.I Se analizează relația


BAV gr.III undă P – complex QRS
Tulburările de RITM

10
1. Extrasistolele (ES)
Definiție: depolarizarea prematură a inimii produsă de un stimul generat
de un focar ectopic:
apariția precoce a unui complex QRS precedat sau NU de o undă P’
cu morfologie diferită de a ritmului de bază  analiză în derivația DII
Unda P’ Complex QRS
Extrasistola atrială Pozitivă Subțire
(ESA) Precede QRS
Extrasistola joncțională Negativă înainte de Subțire sau lărgit
(ESJ) QRS
Absentă
Negativă după QRS
Extrasistola Absentă Lărgit
ventriculară Modificări secundare
(ESV) de fază terminală 11
1. Extrasistolele (ES)

Extrasistole ATRIALE

Extrasistolă JONCȚIONALĂ
(nodală) superioară

Extrasistolă JONCȚIONALĂ
(nodală) mijlocie

Extrasistolă JONCȚIONALĂ
(nodală) inferioară

Extrasistole
VENTRICULARE
12
1. Extrasistolele VENTRICULARE
 ESV izolate:
 ExV benigne
 pe cord sănătos

 ESV sistematizate:
 Bigeminism (R+R)
 Trigeminism (2R+R)
 Cvadrigeminsm (3R+R)

13
1. Extrasistolele VENTRICULARE
 ESV monomorfe: toate impulsurile generate provin din același focar ectopic și
prezintă aceeași morfologie

 ECV polimorfe: impulsurile provin din mai multe focare ectopice și prezintă
morfologii diferite

14
1. Caracteristicile ESV potențial maligne
 ESV frecvente: nr. ESV  10/oră
 ESV sistematizate: bigeminism, trigeminism, cvadrigeminism
 ESV precoce  fenomen R/T (RISC DE MOARTE SUBITĂ prin FiV)

Unda R

Unda T Unda R

Unda T
 ESV cuplate   3 ESV = tahicardie ventriculară

15
2. Tahicardia SUPRAVENTRICULARĂ (TSV)

Definiție: succesiunea regulată de cel puțin 6 ESA sau ESJ cu debut și sfârșit:
 brusc  TSV paroxistică
 gradat  TSV neparoxistică
Modificări ECG
 Ritm: REGULAT
 FC: 150-250 b/min (maxim 300 b/min)
 Unde P: absente la FC mari
coincid cu undele T ale complexului precedent = unda T+P
 Complex QRS: subțiri
 activarea ventriculară este sincronă 16
3. Flutter-ul ATRIAL

Definiție: aritmie cu frecvența atrială REGULATĂ + BAV funcțional


sistematizat (conducere atrio-ventricular 2:1, 3:1, 4:1)
Modificări ECG:
 Ritm: REGULAT (cel mai frecvent)
 Frecvență atrială: 250-350/min
 Frecvență ventriculară: invers proporțională cu gradul BAV
 Unde P: absente, înlocuite cu unde F (în „dinți de fierăstrău”) vizibile cel mai
bine în DI, DIII, aVF 17
4. Fibrilația ATRIALĂ (FiA)

Definiție: aritmie cu frecvență atrială NEREGULATĂ + BAV nesistematizat


Modificări ECG:
 Ritm: NEREGULAT (întotdeauna)
 Frecvență atrială: 400-600/min (nedeterminabilă!)
 Unde P: absente, înlocuite cu unde „f” (ondulația neregulată a liniei
izoelectrice) vizibile cel mai bine în V1 și V2
18
4. Fibrilația ATRIALĂ (FiA)

 Frecvență ventriculară (FC):


FiA cu răspuns rapid: FC  100 b/min (FC = 100-180/min)
FiA cu răspuns lent: FC  100 b/min (tratamentul cu digitală care crește
gradul blocului AV)

 FiA determină deficit de puls periferic:


o pulsul central = FC determinată
stetacustic (sau ECG)
o pulsul periferic = FC determinată prin
palpare

Pulsul central  Pulsul periferic


19
Interpretarea traseul ECG
Pasul 4: Este unda P normală?
DII V1

Metodă Normal
Se analizează morfologia în  rotunjită și simetrică
DII și V1  posibil crestată în DII și/sau difazică
(+/-) în V1
 obligatoriu pozitivă în DI, DII şi aVF
 obligatoriu negativă în aVR
Se măsoară durata în DII  0,08-0,12 sec
Se măsoară amplitudinea în  în DII  2,5 mm (0,25 mV)
DII şi V1  în V1:
o faza pozitivă  1,5 mm (0,15 mV)
o faza negativă  1 mm (0,10 mV)
Hipertrofiile ATRIALE

21
Hipertrofiile ATRIALE
Hipertrofie ATRIALĂ DREAPTĂ Hipertrofie ATRIALĂ STÂNGĂ
 Criterii de AMPLITUDINE  Criterii de DURATĂ
DII  unda P hipervoltată  2,5 mm  unda P cu durata > 0,12 sec
 simetrică şi ascuţită (P „pulmonar)  aspect bifid (P “mitral”)

și/sau
V1  unda P difazică: faza pozitivă  unda P difazică: faza negativă
> 1,5 mm > 1 mm și durata  0,04 sec

22
Interpretarea traseul ECG
Pasul 5: Este intervalul PQ (PR) normal?
Metodă Normal Patologic
 Se analizează pe cel  Durata 0,12 - 0,20 sec  Alungire
puţin 3 intervale PQ  Constant la BAV
succesive în determinări repetate  Scurtare
derivaţia DII  Inconstant în aritmia Sindrom WPW
respiratorie
 Se determină durata
şi se apreciază
caracterul constant
sau inconstant al
intervalului PQ
23
Tulburările de CONDUCERE
ATRIO-VENTRICULARE

24
BAV de gradul I

 Criterii ECG:
 alungirea constantă a intervalului
PR  0,20 sec
 toate undele P sunt urmate de 8 x 0,04 = 0,32 sec
complexe QRS subțiri
RITM REGULAT 25
2. BAV de gradul II tip MOBITZ I  cu perioade Wenckebach

 Criterii ECG:
 alungirea progresivă a intervalului PQ (PR) cu fiecare ciclu succesiv, până
când o undă P este blocată (nu mai este urmată de un complex QRS)
 intervalul dintre două unde P blocate se numeşte perioadă Wenckebach

RITM NEREGULAT 26
BAV de gradul II tip MOBITZ II

BAV tip II grad 2/1

BAV tip II grad 2/1

 Criterii ECG:
 blocarea bruscă a conducerii unei unde P
către ventriculi
 intervalul PR al undelor P conduse este
normal
 gradul blocului (P:QRS) = 2:1, 3:1 sau 4:1
 complexele QRS: normale/largi
BAV tip II grad 3/1
RITM NEREGULAT 27
BAV DE GRADUL III (COMPLET)
 Criterii ECG: disociaţie ATRIO-VENTRICULARĂ
 atriile se contractă în ritm sinusal sau alt ritm atrial (frecvent FiA)
 ventriculii sunt controlați de un ritm de scăpare PASIV:
o joncțional (NAV)  frecvență 40-60 b/min + QRS subțiri
o idioventricular (Fascicul His)  frecvenţă 30-40/min + QRS largi

RITM REGULAT (atriile se contractă în ritm sinusal) 28


Sindromul Wolf-Parkinson-White (WPW)

 Criterii pe ECG:
 scurtarea intervalului PR < 0,12 sec
 apariţia undei delta
 activarea precoce a ventriculilor
 vizibilă în unele derivaţii ECG
 complex QRS > 0,10 sec
  modificări secundare de fază terminală

29
Trasee ECG de EXERCIȚIU
BAV de gradul II tip
MOBITZ II (2:1)

BAV de gradul III


(Ritm joncțional)
300, 150, 100, 75, 60, 50, 43, 37
BAV de gradul III
(Ritm idio-ventricular)

BAV de gradul I

BAV de gradul II tip


MOBITZ I