Sunteți pe pagina 1din 3

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

DIRECŢIA GENERALĂ DE
POLIŢIE LOCALĂ SECTOR 3

SERVICIUL GESTIONAREA CARIEREI


ŞI FORMARE PROFESIONALĂ

TEST GRILĂ
VERIFICAREA CUNOȘTINȚELOR PROFESIONALE
Legea nr. 677/2001, privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal şi libera circulaţie a acestor date

1. Potrivit Legii nr. 677/2001, privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor
cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, datele cu caracter personal destinate a
face obiectul prelucrării trebuie să fie:

a) prelucrate cu credinţă şi în conformitate cu dispoziţiile în vigoare;


b) adecvate, pertinente şi neexcesive prin raportare la scopul în care sunt colectate şi ulterior
prelucrate;
c) inexacte şi neactualizate; în acest scop se vor lua măsurile necesare pentru ca datele inexact
sau incomplete din punct de vedere al scopului pentru care sunt colectate şi pentru care vor fi
ulterior prelucrate, să fie şterse sau rectificate.

2. Potrivit Legii nr. 677/2001, privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor
cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, la încheierea operaţiunilor de
prelucrare, conform art.6 (1), datele cu caracter personal vor fi:

a) transformate în date anonime şi stocate exclusiv în scopuri statistice, de cercetare istorică sau
ştiinţifică;
b) salvate într-un document word;
c) transferate unui alt operator, cu condiţia ca operatorul să garanteze faptul că prelucrările
ulterioare au scopuri publice și de interes național, diferite de scopul initial.

1
3. Potrivit Legii nr. 677/2001, privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor
cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, prelucrarea datelor cu caracter
personal legate de originea rasială sau etnică, de convingerile politice, religioase, filozofice sau
de natură similară, de apartenenţa sindicală, precum şi a datelor cu caracter personal privind
starea de sănătate sau viaţa sexual, conform art.7-(1), este:
a) permisă;
b) interzisă;
c) permisă, în interesul național.

4. Potrivit Legii nr. 677/2001, privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor
cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, art. 14 –(1) orice persoană vizată are
dreptul de a obţine de la operator, la cerere şi în mod gratuit:

a) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este
conformă prezentei legi, în special a datelor incomplete sau inexacte;
b) după caz, transformarea în date anonime a datelor exacte;
c) după caz, transformarea în date complete a datelor a căror prelucrare nu este conformă
prezentei legi.
5. Conform Legii nr.677/2001, care este autoritatea care supraveghează și controlează
activitățile de prelucrare de date cu caracter personal?

a) Avocatul Poporului;
b) Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
c) Agenția Națională de Integritate.

2
6. Potrivit Legii nr.677/2001, sunt interzise operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter
personal legate de:

a) originea rasială sau etnică, de convingerile politice, religioase, filozofice, științifice, de


apartenenţa familială, precum şi a datelor cu caracter personal privind starea de sănătate sau viaţa
intimă;
b) originea rasială sau etnică, de convingerile politice, religioase, filozofice sau de natură
similară, de apartenenţa sindicală, precum şi a datelor cu caracter personal privind starea de sănătate
sau viaţa sexuală;
c) originea rasială sau etnică, de convingerile politice, religioase, filozofice sau de natură
similară, de apartenenţa profesională, precum şi a datelor cu caracter personal privind starea de
sănătate sau viaţa intimă

7. Conform Legii nr.677/2001, care sunt drepturile persoanei vizate în contextul prelucrării
datelor cu caracter personal ?

a) dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul de intervenție asupra datelor și de opoziție,


dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a se adresa justiţiei, precum și condițiile
în care pot fi exercitate;
b) dreptul la conformare, dreptul de acces în baza de date a operatorului, dreptul de inițiativă
asupra datelor;
c) dreptul de reconstituire a datelor, dreptul de preemțiune, dreptul de intervenție asupra datelor
și de opoziție, precum și situațiile în care pot fi accesate.

8. Conform Legii nr.677/2001, în cât timp operatorul este obligat să comunice informaţiile
solicitate printr-o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată de orice persoană vizată
de operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal?

a) în termen de 15 zile de la data primirii cererii;


b) în termen de 30 zile de la data primirii cererii;
c) în funcție de opțiunea solicitantului.