Sunteți pe pagina 1din 101

CURS MECANICA AVANSATA A PAMATULUI SI

FUNDATII SPECIALE

PARTEA 1: MECANICA AVANSATA A PAMANTULUI

PARTEA 2: FUNDATII SPECIALE


8.COMPACTAREA PĂMÂNTURILOR

8.1 Generalități

Reducerea volumului porilor Mărirea Capacității Portante a


Pământului

Pământ nesaturat Reducerea volumului de pori


neocupați de apă

Pământ saturat Prin eliminarea apei din pori


8.1 Factori care influentează eficacitatea lucrărilor de compactare

Umiditatea pământului

Granulozitatea pământului

Tehnologia de compactare

8.2 Proprietățile fizice care caracterizează mărimea compactării

Capacitatea de îndesare ci
Gradul de neuniformitate U
Obiectivul compactării

Creșterea rezistenței mecanice

Reducerea compresibilității

Reducerea permebilității
Stabilitatea în timp a parametrilor

Compactarea pământului este o etapă a unui ciclu de procese tehnologice


Greutatea volumică maximă se determină în laborator cu metodele:

(1) Metoda Proctor normală (W = 600 kN/mc)

(2) Metoda Proctor modificat (W = 2700 kN/mc)

Fig.8.1. Curba de compactare Proctor (argilă nisipoasă)


Alura curbelor de compactare este influențată de mai mulți factori

(a) Gradul de neuniformitate (U), (Fig. 8.2)

Fig.8.2. Influența U asupra compactării


Alura curbelor de compactare este influențată de mai mulți factori

(b) Tipul pământului, (Fig. 8.3)

Fig.8.3. Influența tipului de pământ asupra compactării


Alura curbelor de compactare este influențată de mai mulți factori

(c) Domeniul (tip climă), (Fig. 8.4)

Fig.8.4. Influența domeniului de umiditate asupra compactării


Valori orentative ale greutății volumice uscate maxime și a umidității optime
Material Proctor Umiditatea optima de Densitatea maximă în
compactare (%) stare uscată ( g / cm3 )

Standard 26 1.47
Argilă
Modificat 18 1.87
Standard 21 1.57
Argilă prăfoasa
Modificat 12 1.94
Standard 13 1.87
Argilă nisipoasă
Modificat 11 2.05

Argilă cu nisip și Standard 17 1.74


pietriș Modificat 11 1.92

Standard 17 1.69
Nisip uniform
Modificat 12 1.84
Standard 8 2.06
Nisip cu pietris/
Modificat 8 2.15
Pietriș nisipos
Ciocan vibrant 6 2.25

Pietriș nisipos Standard 11 1.90


argilos Modificat 9 2.00

Zgură Standard 6 2.14


Calitatea compactării depinde și de grosimea stratului de umplutură
Tip utilaj compactare Grosimea startului (m)
Umplutură Imbracaminte
rutieră
Tip Greutate Umplutura Nisip/ Praf Argilă Substra Strat de
(tone) rocă Pietriș t bază
6 (lis) 0.75 +0.60 +0.45 0.25 -0.40 +0.30
Role compactare

10(lis) +1.50 +1.00 +0.70 -0.35 -0.60 +0.40


vibrante

15(lis) +2.00 +1.50 +1.00 -0.50 -0.80 -


6 (cu amprenta) - 0.60 +0.45 +0.30 0.40 -
10 (cu amprenta) - 1.00 +0.70 +0.40 0.60 -
7 (3) (lis) - +0.40 +0.30 0.15 +0.30 +0.25
Role compactare
autopropulsante

10(5) (lis) 0.75 +0.50 +0.40 0.20 +0.40 +0.30


15(10) (lis) +1.50 +1.00 +0.70 +0.35 +0.60 +0.40
8(4) (cu amprenta) - 0.40 +0.30 +0.20 0.30 -
11(7) (cu amprenta) - 0.60 +0.40 +0.30 0.40 -
15(4) (cu amprenta) - 1.00 +0.70 +0.40 0.60 -
2(lis) - 0.30 0.20 0.10 0.20 +0.15
vibrante (tandem)
Role compactare

7(lis) - +0.40 0.30 0.15 +0.30 +0.25


10(lis) - +0.50 +0.35 0.20 +0.40 +0.30
13(lis) - +0.60 +0.45 0.25 +0.45 +0.35
18(cu amprenta) - 0.90 +0.70 +0.40 0.60 -
Materiale utilizate pentru umplutură
Materiale utilizate pentru umplutură
Cerinte pentru compactarea materialului general de umplutura
Zonele din terasamente la care Gradul de compactare minim
se prescrie gradul de compactare Categoria de pământuri Categoria de pământuri 4
1,2,3
Primii 30cm ai terenului
natural sub un rambleu cu
înălțimea h (Nota 1):
h<2m 100% Proctor Normal 100% Proctor Normal
h>2m 95% Proctor Normal 95% Proctor Normal
În corpul rambleului la
adâncimea z sub patul
drumului (Nota 1):
z<0.5m (Nota 2) 100% Proctor Normal 100% Proctor Normal
0.5m < z <2m 100% Proctor Normal 97% Proctor Normal
z>2m 95% Proctor Normal 92% Proctor Normal
În deblee pe adâncimea de 100% Proctor Normal 100% Proctor Normal
30cm sub patul drumului (Nota
2)
Ramblee lângă structuri pe 95% Proctor Normal 95% Proctor Modificat
30cm de la structură
Stratul de îmbunătățire a 92% Proctor Normal 92% Proctor Normal
fundației
Materialul de umplutură 90% Proctor Normal 90% Proctor Normal
pentru amenajări peisagistice
Gradul de compactare a umpluturilor se determină cu relația:

 det
D 100  %
 d max
Valoarea greutății volumice în stare uscată se obține cu relația:

 d max  9.80  d max

 det  9.80  det

În care : det -Valoarea densității volumice în stare uscată determinată pe


 
santier (in-situ) daN / cm3
Pentru terasamentele de CF conform normativului CD125-87 valorile minime

ale gradului de compactare realizat sunt date în tab. de mai jos:

Denumirea Zona Adâncimea la nivelul platformei Teren de


platformei bază
0.5-1.0 (m) 1.0-2.0 (m) >2 (m)
Rambleu 98% 97 96 95 90
Debleu 98% - - - -
CONTROLUL CALITĂȚII PENTRU LUCRĂRILE

DE TERASAMENTE SE REFERĂ LA:

Verificarea fundației terasamentelor

Verificarea nivelului superior al terasamentului în debleu

Verificarea pe patul drumului sau partea superioară a terasamentului


în rambleu
Controlul calității pentru lucrările de terasamente
Verificarea în patul drumului

PD: Categoria pământului din


3 probe la
patul drumului STAS 1913/5-85
250ml din
(granulozitate, STAS 1913/4-86
fiecare strat sau
plasticitate, umflare, STAS 1913/12-88
1 probă la
uniformitate, conținut de STAS 730-89
5000mc
material organic)
3 probe la
Caracteristicile Proctor
STAS 1913/13-83 250ml din
normal în patul drumului
fiecare strat
Probe la
Densitate uscată în patul STAS 1913/3-76
interval de 25m
drumului STAS 1913/15-75
în ax
<4mm in 90% din
Probe la
masuratori
Testul cu pârghia CD-31-2002 interval de 25m
Coeficient de variatie
în ax
la masuratori <50%
Ev 2 , M r  100Mpa Probe la
cu placa static sau interval de
Evd  48Mpa cu 250m măsurat

placa dinamică în ax pe ambele


căi rulare.
După corelare
Modul de deformație
cu rezultatele
liniară
testului cu
părghia
Benkelman, se
poate renunța
la această
probă.
Controlul calității pentru lucrările de terasamente
FT: Verificarea fundației terasamentelor
Categoria pământului din STAS 1913/5-85 3 probe la 250ml
fundația terasamentelor STAS 1913/4-86 din fundația
(granulozitate, STAS 1913/12-88 terasamentelor
plasticitate, umflare, STAS 730-89
uniformitate, conținut de
material organic)
Caracteristici Proctor STAS 1913/13-83 3 probe la 250ml
normal pentru fundația din fundatia
terasamentelor terasamentelor
Testul cu pârghia CD-31-2002, AND <5mm in 90% Probe la interval
Benkelman (numai la 530 din masuratori de 25m în ax
autostrăzi și drumuri Coeficientde
naționale) variatie la
masuratori
Densitate în stare uscată a STAS 1913/3-76 3 probe la
fundației terasamentelor STAS 1913/15-75 interval de 250 ml
din fundatia
terasamentelor
Controlul calității pentru lucrările de terasamente

Verificarea la nivelul superior al terasamentelor în debleu


U,T:
Categoria pământului la
nivelul superior al 3 probe la
STAS 1913/5-85
terasamentelor 250ml din
STAS 1913/4-86
(granulozitate, fiecare strat sau
STAS 1913/12-88
plasticitate, umflare, 1 probă la
STAS 730-89
uniformitate, conținut de 5000mc
material organic)
Caracteristicile
materialului la nivelul 3 probe la
superior al STAS 1913/13-83 250ml din
terasamentelor, la Proctor fiecare strat
normal
<4mm in 90% din
masuratori Probe la
Testul cu pârghia
CD-31-2002 Coeficient de interval de 25m
Benkelman
variatie la în ax
masuratori <50%
Determinarea gradului de compactare pe teren

(a) Determinarea greutații volumice în stare uscată cu metoda ceasului


de nisip
- Metoda inlocuirii cu nisip afânat (a)

- Metoda inlocuirii cu apă și folie de material plastic (b)


Determinarea gradului de compactare pe teren

(b) Determinarea modulului de deformație liniară pentru curba de


reîncărcare, Ev 2

- Incercarea cu placa de probă (D= 300mm)

p
Ev 2  1.5r 
s
p
ks 
s
Determinarea gradului de compactare pe teren

Pământuri granulare

Tip pământ DPr  % Ev 2  MN / m2  Ev 2 / Ev1

Pietriș cu  2,2
Pietriș bine format  103  120
nisip
Pietriș cu granulație  2,5
 100  100
largă
Pietriș cu granulație
 97  80
inetrmitentă
Nisip Bine format  100  80  3,00
Cu granulație îngustă  95  45
„Conform DIN 18196/ 1988

Pământuri coezive

Porozitate n  % Umiditate w  % Ev 2  MN / m2 
2
 30 7  w  15  45
30 < n < 36 10  w  20 20 < Ev 2  45

n >96  15  20
Determinarea gradului de compactare pe teren

(b) Determinarea modulului de deformație liniară pentru curba de


reîncărcare, Ev 2

Tip pământuri Conditii


Ev 2 / Ev1  2,2 pentru DPr  103%
Pământuri grosiere
Ev 2 / Ev1  2,5 pentru DPr  103%

Pământuri fine Ev 2 / Ev1  2,0

Amestecuri Ev 2 / Ev1  3,0

Umpluturi de rocă Ev 2 / Ev1  4,0


Determinarea gradului de compactare pe teren

(c) Determinarea modulului de deformație dinamic, Ed


Între gradul de compactare D si modulul de deformație Evd există
următoarea legătură:

Grad de Modul dinamic de

Tip Material compactare deformație


DPr % Evd (MPa)

>100 >50
Balast sau Material >99 >45
necoeziv >98 >40
>97 >35
>100 >35
>99 >31.6
Pamant sau Material >98 >28.3
coezic >97 >25
>96 >22.5
>95 >20