Sunteți pe pagina 1din 8

Tematici examen asistent universitar

Conform Art 31 din Regulamentului de concurs pentru ocuparea posturilor de asistent


universitar,

„Tematica probei scrise pentru postul de asistent la specialitățile clinice este tematica
oficială de specialitate (pentru medicii specialişti de medicină internă sau specialități
conexe, tematica de concurs pentru toți candidații este cea de medicină internă)”-
www.ms.ro.

Conform Art 32 din Regulamentul de concurs,

„Pentru posturile care nu au corespondent în nomenclatorul de specialități al Ministerului


Sanatatii, tematica va fi elaborata de disciplină, respectând profilul postului şi al calificării
respectivilor candidati.”

Facultate de Medicină

Departamentul nr. 1 – Științe Morfologice - Anatomie și embriologie, poz. 61, 62 ,64, 67

TEMATICA

1. Vascularizaţia SNC
2. Paleoencefalul
3. Neoencefalul
4. Dezvoltarea SNC. Anomalii
5. Regiunile topografice ale gâtului, secţiune transversală la nivelul vertebrei C6
6. Vascularizaţia şi inervaţia membrelor
7. Glandele endocrine
8. Regiunile pleuro-pulmonare
9. Mediastinul
10. Inima şi pericardul
11. Peritoneul, secţiune transversală la nivelul bursei omentale
12. Etajul supramezocolic al cavităţii abdominale
13. Etajul inframezocolic al cavităţii abdominale
14. Dezvoltarea sistemului digestiv. Anomalii
15. Dezvoltarea aparatului cardio-vascular.Anomalii
16. Spaţiul pelvisuperitoneal
17. Rinichiul şi căile urinare
18. Organele genitale interne feminine
19. Globul ocular şi anexele sale.Calea optică
20. Urechea. Calea acustică şi vestibulară.

BIBLIOGRAFIE

1. ALBU, I. : Inima si nervi cranieni, Editura UMF Cluj Napoca, 2008


2. ALBU, I :Angiologie si nervi spinali, Editura IMF Cluj Napoca, 2008
3. ALBU, I., GEORGIA, R.,: Anatomia clinică, Cluj Napoca, 2006
4. GEORGIA, R., ANA NADIA SCHMIDT: Anatomia omului. Sistemul nervos central,
Editura UMF Cluj Napoca, 1993.
5. GRIGORESCU-SIDO, FR :Embriologie generală şi specială, Editura Casa Cărţii de
Ştiintă, 2006.
6. PAPILIAN, V. – Anatomia omului, vol. I – Editura ALL, Bucuresti, 2003
7. PAPILIAN, V. – Anatomia omului, vol. II – Editura ALL, Bucuresti, 2003
8. SCHMIDT, N: Embriologie generală, Editura Iuliu Hatieganu, 2005.
9. SCHMIDT, N. : Embriologie specială, Editura Intelcredo, 2002.

Departamentul nr. 2 – Științe funcționale – Fiziopatologie

Asistent universitar poz. 73, 74

Tematica și bibliografia

1. Noţiuni fundamentale
2. Fiziopatologia termoreglării
3. Fiziopatologia răspunsului inflamator
4. Fiziopatologia metabolismului glucidic
5. Fiziopatologia metabolismul lipidic
6. Fiziopatologia metabolismul proteinelor
7. Fiziopatologia sindroamelor hemoragice
8. Fiziopatologia sindroamelor trombotice
9. Fiziopatologia sindroamelor anemice
10. Fiziopatologia policitemiilor
11. Fiziopatologia insuficienței cardiace
12. Fiziopatologia cardiopatiei ischemice
13. Fiziopatologia cardiomiopatiilor
14. Fiziopatologia tulburarilor homeostaziei tensionale
15. Fiziopatologia șocului
16. Fiziopatologia insuficienței respiratorii și a edemului pulmonar
17. Fiziopatologia disfuncțiilor respiratorii obstructive și restrictive
18. Fiziopatologia hipertensiunii pulmonare și a emboliei pulmonare
19. Fiziopatologia tulburarilor hidro-electrolitice
20. Fiziopatologia tulburarilor acido-bazice
21. Fiziopatologia disfuncțiilor renale acute și cronice
22. Fiziopatologia glomerulopatiilor, nefritelor tubulointerstițiale
23. Fiziopatologia uropatiilor obstructive și a nefrolitiazei
24. Fiziopatologia disfuncțiilor esofagiene
25. Fiziopatologia ulcerelor peptice
26. Fiziopatologia hepatopatiilor acute și cronice
27. Fiziopatologia insuficienței hepatice și a hipertensiunii portale
28. Fiziopatologia colecistitelor și a sindroamelor colestatice
29. Fiziopatologia pancreatitelor acute și cronice
30. Fiziopatologia disfuncțiilor hipofizare
31. Fiziopatologia disfuncțiilor tiroidiene
32. Fiziopatologia disfuncțiilor suprarenale
33. Fiziopatologia disfuncțiilor gonadale
34. Fiziopatologia sistemului nervos central
35. Fiziopatologia sistemului nervos periferic

Tematica probei practice

1. Efectele factorilor etiologici fizici. Hipotermie şi hipobarism experimental


2. Efectul factorilor etiologici chimici. Intoxicaţii acute experimentale.
3. Algoritm de diagnostic în boli inflamatorii. Febra experimentală.
4. Algoritm de diagnostic al tulburărilor metabolismului glucidic
5. Algoritm de diagnostic al tulburărilor metabolismului lipidic
6. Algoritm de diagnostic al tulburărilor metabolismului proteic
7. Algoritm de diagnostic al disfuncțiilor hemoragice
8. Algoritm de diagnostic al disfuncțiilor trombotice
9. Algoritm de diagnostic al disfuncțiilor seriei roşii
10. Algoritm de diagnostic al disfuncțiilor cardiovasculare
11. Algoritm de diagnostic al disfuncțiilor respiratorii
12. Algoritm de diagnostic fiziopatologic al disfuncțiilor hidroelectrolitice
13. Algoritm de diagnostic fiziopatologic al disfuncțiilor acido-bazice
14. Algoritm de diagnostic fiziopatologic al disfuncțiilor de excreție
15. Algoritm de diagnostic fiziopatologic al disfuncțiilor gastriontestinale
16. Algoritm de diagnostic fiziopatologic al disfuncțiilor hepatice
17. Algoritm de diagnostic fiziopatologic al disfuncțiilor biliare si pancreatice
18. Algoritm de diagnostic fiziopatologic al disfuncțiilor endocrine
19. Algoritm de diagnostic fiziopatologic al disfuncțiilor sistemului nervos

BIBLIOGRAFIE

1. BULBOACA ADRIANA, PARVU ALINA ELENA, PATHOPHYSIOLOGY FOR


DENTAL MEDICINE, ECHINOX, CLUJ NAPOCA, 2009
2. HAMMER GARY D., MCPHEE STEPHEN J. , PATHOPHYSIOLOGY OF DISEASE:
AN INTRODUCTION TO CLINICAL MEDICINE, 7TH EDITION, MC GRAW-HILL
EDUCATION
3. PÂRVU ALINA ELENA, BULBOACĂ ADRIANA, BĂRĂCAN ADRIAN,
PATHOPHYSIOLOGY. HANDOUTS FOR MEDICAL STUDENTS, VOLUME 1, ED
ECHINOX, 2010.
4. SILBERNAGL STEFAN, LANG FLORIAN, COLOR ATLAS OF
PATHOPHYSIOLOGY, THIEME PUBLISHING GROUP, 2009
5. SILBERNAGL STEFAN, LANG FLORIAN, FIZIOPATOLOGIE. ATLAS COLOR,
ed. CALLISTO, 2011.

Departamentul nr. 12 -Educație medicală - Limbi moderne

Asistent universitar, limba modernă, poziţia 66

Descrierea postului

Postul de asistent universitar la disciplina Limbi moderne aplicate în medicină,


specialitatea Limba engleză, presupune predarea cursurilor practice de limba engleză
medicală unui public ţintă constituit din studenţii de la secţia română din cadrul facultăţilor de
Medicină, Medicină dentară şi Farmacie. Candidatul trebuie să fie titularul unei licenţe de
Limba şi literatura engleză (specializarea A sau B) şi să facă dovada absolvirii Modului
pedagogic cu componenta Metodica şi predarea limbii engleze.

Atribuţii/activităţi aferente postului

- Norma didactică: 11 ore de seminar/săptămână; activităţi de elaborare de materiale, evaluare


şi cercetare.

- Tipul de activităţi: predarea seminariilor de limba engleză cu specific medical; elaborarea de


materiale didactice adaptate publicului ţintă; testarea competenţei lingvistice în limba engleză
a studenţilor şi a altor categorii profesionale; activităţi de cercetare.

Tematica probelor de concurs

1. Theories of learning
2. Needs analysis
3. Teaching receptive skills
4. Teaching productive skills
5. Developing reading skills
6. Developing listening skills
7. Developing writing skills
8. Classroom speaking activities
9. Teaching vocabulary
10. Grouping students
11. Managing mixed abilities
12. Testing and evaluation
Notă: Toate subiectele din tematica de concurs se referă la predarea limbii engleze cu specific
medical. Exemplificările vor ilustra activităţi didactice centrate pe predarea şi învăţarea
limbajului medical.

Bibliografie

1. English for Medicine and Pharmacy, Cavallioti Publishing House, Bucharest, 1999.
2. English for the Pharmaceutical Industry, Oxford University Press, Oxford, 2010.
3. Glendinning, E.H., Holmstrom B.A.S., English in Medicine, Cambridge University
Press, 2005.
4. Glendinning, E.H., Howard, R., Professional English in Use, Cambridge University
Press, 2007.
5. Harmer, J., The Practice of English Language Teaching, Pearson Education Limited,
2007.
6. Hutchinson, T., Waters, A., English for Specific Purposes, Cambridge University
Press, 1987.
7. McCullagh M., Good Practice. Communication Skills in English for the Medical
Practitioner, Cambridge University Press, 2008.
8. Milner, M., English for Health Sciences, Heinle Cengage Learning, 2006.
9. Paltridge, B., Starfield, S. (eds), The Handbook of English for Specific Purposes,
Wiley Blackwell, Oxford, 2013.
10. Riley, D., Test Your Vocabulary for Medicine, Peter Collin Publishing, Teddington,
1995.
Facultatea de Medicină Dentară

Departamentul III - Reabilitare Orală – Reabilitare Orală, Sănătate Orală și


Management
1. Asistent pozitia 42

-Cunostinte legate de reabilitarea orala complexa a pacientilor cu aparate si proteze


chirurgicale.

-Cunostinte teoretice si practice ale proteticii chirurgicale

-Cunoasterea legislatiei in vigoare corespunzatoare practicarii tehnicii dentare

Tematica :

A.-Bibliografie 1

1. Bazele teoretice ale proteticii chirurgicale (pag 5-13)


2. Functiile protezelor si ale aparatelor chirurgicale (pag 13-16)
3. Mijloace de imobilizare in parodontopatii (pag 16-41 )
4. Aparate mobilizatoare ale articulatiei temporomandibulare (pag 41-61 )
5. Apotul tehnicii dentare in tratamentul post-extractional (pag 61-68 )
6. Protezarea imediata si protezarea precoce(pag 68-75 )
7. Traumatisme dentoparodontale si maxilofaciale (pag 75-83 )
8. Protezele ghid (pag 127-129)
9. Protezele antiiradiere (pag 129-132)
10. Protezele obturatoare (pag 83-127)
11. Anaplastologia. Epiteze oromaxilofaciale. (pag 132-146 ).

B.- Bibliografie 2.

1.Managementul resurselor umane (pag 30-33 ).

2.Managementul comunicarii (pag 35-47).

Bibilografie :

1.Proteze si aparate chirurgicale oromaxilofaciale-R.S.Campian –Ed.Medicala


Universitara “Iuliu Hatieganu “, Cluj-Napoca,2007,ISBN 978-973-693-256-4

2.Managementul si marketingul cabinetului de medicina dentara-Ondine Lucaciu-


Ed.Medicala Universitara “Iuliu Hatieganu “, Cluj-Napoca , 2014

3. Legea 96/2007

2. Asistent pozitia 43, 44, 45

-Cunostinte legate de reabilitarea orala complexa a pacientilor.


-Cunoasterea legislatiei in vigoare corespunzatoare practicarii medicinei dentare
;cunoasterea codului deontologic al medicilor si al medicilor dentisti .

Tematica :

A.-Bibliografie 1.

1. Abordarea complexa si interdisciplinara a bolnavului (pag 17-22)


2. Asistenta stomatologica la gravide si lauze( pag 23- 31)
3. Tratmente stomatologice la bolnavii cu afectiuni neurologice. ( pag 33-38 )
4. Tratamente stomatologice la bolnavii cu afectiuni cardiovasculare. ( pag 41- 58 )
5. Tratamente stomatologice la bolnavii cu afectiuni hepatice. ( pag 61-73)
6. Tratamente stomatologice la pacientul cu diabet zaharat. ( pag 83-86)
7. Tratamente stomatologice in unele boli hematologice. ( pag 97-119)
8. Prevenirea transmiterii HIV in stomatologie. ( pag 181-187)
9. Reabilitarea orala si ingrijirea pacientilor cu tumori maligne oromaxilofaciale. ( pag
187-221)

B.- Bibliografie 2.

1. Functiile protezelor si ale aparatelor chirurgicale (pag 13-16)


2. Mijloace de imobilizare in parodontopatii (pag 16-41 )
3. Aparate mobilizatoare ale articulatiei temporomandibulare (pag 41-61 )
4. Protezarea imediata si protezarea precoce(pag 68-75 )
5. Traumatisme dentoparodontale si maxilofaciale (pag 75-83)
6. Anaplastologia. Epiteze oromaxilofaciale. (pag 132-146 ).

C. Bibliografie 3.

1. Legea 95 din 2006 actualizata - Titlul XIII - Exercitarea profesiei de medic dentist.
Organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor Dentişti din România

Bibilografie :

1.Reabilitare Orala-G.Baciut,M.Baciut,R.S.Campian,C.Balog,D.Pop-Ed.Medicala
Universitara “Iuliu Hatieganu “, Cluj-Napoca,2002,ISBN 973-8019-90-7

2.Proteze si aparate chirurgicale oromaxilofaciale-R.S.Campian –Ed.Medicala


Universitara “Iuliu Hatieganu “, Cluj-Napoca,2007,ISBN 978-973-693-256-4

3. Legea 95/2006

Facultatea de Farmacie
Departamentul Farmacie 2 – Farmacologie, fiziologie, fiziopatologie , poz. 43

TEMATICA
1. Farmacocinetică generală
2. Farmacodinamie generală
3. Farmacotoxicologie generală
4. Farmacologia sistemului nervos vegetativ simpatic.
5. Farmacologia sistemului nervos vegetativ parasimpatic
6. Farmacologia histaminei şi antihistaminicelor H1 și H2
7. Farmacologia antiinflamatoarelor steroidiene
8. Farmacologia antiinflamatoarelor nesteroidiene
9. Farmacologia analgezicelor-antipiretice
10. Farmacologia analgezicelor morfinomimetice
11. Farmacologia medicamentelor sedativ-hipnotice, tranchilizante
12. Farmacologia medicamentelor anticonvulsivante
13. Farmacologia medicamentelor antidepresive
14. Farmacologia medicamentelor neuroleptice
15. Farmacologia aparatului cardiovascular. Cardiotonice și antiaritmice
16. Farmacologia aparatului cardiovascular. Antihipertensive
17. Farmacologia aparatului cardiovascular. Diuretice
18. Farmacologia aparatului cardiovascular. Antianginoase.
19. Farmacologia sângelui. Anticoagulante. Antiagregante plachetare. Fibrinolitice.
Hemostatice
20. Farmacologia aparatului respirator. Antitusive. Expectorante. Antiastmatice
21. Farmacologia aparatului digestiv. Antiulceroase
22. Farmacologia aparatului digestiv. Laxative-purgative. Antidiareice. Antispastice
23. Farmacologia tulburărilor metabolice. Hipolipemiante
24. Farmacologia tulburărilor metabolice. Antidiabetice

BIBLIOGRAFIE

1. Aurelia Cristea, Farmacologie generală, Ed. Didactică şi Pedagogică Bucureşti, 2009.


2. Aurelia Cristea, Tratat de Farmacologie, Editura Medicală Bucureşti 2005.
4. Brunton LL, Chabner B, Knolllmann BC. Goodman&Gilman’s, The pharmacological basis
of therapeutics, Ediția a 12-a Ed. Mc Graw Hill, 2011.
5. Katzung B.G., Basic and Clinical Pharmacology. Editia a 13-a, Editura McGraw-Hill, New
York 2015.
6. Rang H.P., Dale M.M., Ritter J.M., Pharmacology, Editia a 8-a Ed. Churchill Livingstone,
2015.
7. Mogoşan Cristina, Voştinaru Oliviu, Ghibu Steliana, Bazele experimentale ale
farmacologiei, Editura Medicală Universitară „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca 2012.

Departamentul Farmacie 3 – Biochimie farmaceutică și laborator clinic , poz. 39

TEMATICA

1. Vitamine hidrosolubile: implicații biochimice vizând rolul de cofactori enzimatici și


roluri particulare cu impact pe aspecte de patologie, explicate prin mecanisme
specifice la nivel molecular. Implicații terapeutice.
2. Vitamine liposolubile: implicații biochimice vizând rolul de cofactori enzimatici și
roluri particulare cu impact pe aspecte de patologie, explicate prin mecanisme
specifice la nivel molecular. Implicații terapeutice, toxicitate.
3. Sinteza de peptide pe cale chimică şi prin biotehnologie, importanţa privind
medicamentul.
4. Proteine speciale: chaperone, prionice; roluri fizio-patologice, mecanisme noleculare
de acțiune.
5. Secvențele „leader” și semnificația lor în ceea ce privește determinismul structură
primară-funcție biologică.
6. Inhibitorii enzimelor, semnificaţia în farmacoterapie.
7. Enzime alosterice. Mecanisme moleculare de reglare.
8. Importanţa biomedicală a enzimelor (diagnosticul enzimatic, izoenzime).
9. Implicaţii privind medicamentul, enzimoterapia.
10. Metabolismul intermediar. Căile generale de transformare a constituenţilor celulari
fundamentali. Metode de studiu. Noţiuni de bioenergetică. Oxidarea celulară: ciclul
citric (semnificaţia amfibolică), lanţul respirator mitocondrial, fosforilarea oxidativă,
sisteme microzomiale. Importanţa legată de metabolismul medicamentelor.
Citotoxicitatea oxigenului, mecanisme antioxidante.
11. Principalele căi de metabolizare a glucidelor: localizarea proceselor, sisteme
enzimatice implicate, mecanisme moleculare de desfășurare și control al proceselor,
semnificație biochimică.
12. Biosinteza şi biotransformarea colesterolului. Transportul plasmatic și metabolismul
lipoproteinelor. Importanța acestora pentru laboratorul clinic.
13. Catabolismul azotului aminic: transaminarea, dezaminarea, amoniemia şi
ureogeneza. (cu mecanisme moleculare).
14. Metabolismul scheletelor de carbon ale aminoacizilor. Conversia aminoacizilor în
produşi specializaţi, rolul şi mecanismul de acţiune al acestora.
15. Biosinteza proteinelor, inhibitori, semnificaţie terapeutică.
16. Biochimia sistemului endocrin. Comunicarea intercelulară. Mecanisme moleculare
de acţiune ale hormonilor: sisteme transductoare, mesageri intracelulari; funcţii
biochimice, disfuncţii endocrine, implicaţii terapeutice.

BIBLIOGRAFIE:

1. Niculina Mitrea, Denisa Margina, Andreea Arsene et all, Biochimie: Vitaminele în


procesele metabolice, Ed. Didactică şi Pedagogică S.A., Bucureşti, 2008.

2. David L Nelson, Michael M Cox. Lehninger – Principles of Biochemistry, 5th Ed,


W.H. Freeman and Company New York, 2008.

3. Marks’ , Basic Medical Biochemistry. A Clinical Approach, 3rd Ed, Lippincott,


Williams @ Wilkins, 2009.