Sunteți pe pagina 1din 3

POLIROM

BARUS-MICHEL, Jacqueline, GIUSDESPRAIRES, Florence, RUDEL, Luc, Crize. Abordarea


psihosocială clinică. Iaşi, Polirom, 1998
CHARAUDEAU, Patrick, GHIGLIONE, Rodolphe, Talk show-ul. Despre libertatea cuvântului ca
mit, Polirom, 2005
COMAN, Cristina, Comunicarea de criză, Iaşi, Polirom, 2009
COMAN, Cristina, Relaţii publice – principii şi strategii, Polirom, Iaşi, 2001, pp. 5- 150
COMAN, Cristina. Relaţiile publice şi mass-media, ediţia a doua revăzută şi adăugită, Iaşi, Polirom,
2000
COMAN, Mihai (coordonator), Manual de jurnalism. Tehnici fundamentale de redactare, vol. I,
ediţia a II-a revăzută, Iaşi, Polirom, 2001
COMAN, Mihai, Introducere în sistemul mass-media, Iaşi, Polirom,1999
COMAN Mihai, Introducere în sistemul mass media, Iaşi, Polirom, 2007
DAGENAIS, Bernard, Campania de relaţii publice, Iași, Polirom, 2003 38 ron
DAGENAIS, Bernard, Profesia de relaţionist, Polirom, Iaşi, 2002
DAVID, George. Tehnici de relaţii publice. Comunicarea cu mass-media, Iaşi, Polirom, 2008
MUCHELLI, Alex, Arta de a comunica. Metode, forme şi psihologia situaţiilor de comunicare, Iași,
Polirom, 2005 30 ron
MUCHELLI, Alex, Arta de a influenţa. Analiza tehnicilor de manipulare, Iași, Polirom, 2002 29 ron
NEWSOM, Doug, CARRELL, Bob, Redactarea materialelor de relaţii publice, Iaşi, Polirom, 2004
NEWSOM, Doug, KRUCKEBERG, Dean, VANSLIKE, TURK, Judy, Totul despre relaţiile publice,
Polirom, Iaşi, 2003, Cap . 4-7 şi 10-13.
PRUTIANU, Ştefan, Comunicare şi negocieri în afaceri, Polirom 1997
RIFKIN, Jeremy, Visul european, Polirom, 2006
SILVERMAN, David, Interpretarea datelor calitative. Metode de analiză a comunicării, textului şi
interacţiunii, Iaşi, Polirom, 2004, pp. 17-60
SILVERSTONE, Roger. Televiziunea în viaţa cotidiană, Iaşi, Polirom, 1999
STOICA-CONSTANTIN, Ana, Conflictul interpersonal, Polirom, Iaşi, 2004, Cap 1 –2 şi cap. 5-6
Strategii publicitare. De la studiul de marketing la alegerea diferitelor media, Polirom, 2006
YIN, Robert, Studiul de caz - designul, colectarea şi analiza datelor, Polirom, Iaşi, 2005
ZAMFIR, Cătălin, O analiză critică a tranziţiei, Polirom, 2004

COMUNICARE.RO Strada Povernei, nr. 6, Sector 1

BAUDRILLARD, Jean, Societatea de consum. Mituri şi structuri, comunicare.ro, București, 2005 29


ron
BECIU, Camelia. Comunicare şi discurs mediatic. O lectură sociologică, Bucureşti, Comunicare.ro,
2009
BERNAYS, Edward, Cristalizarea opiniei publice, Comunicare.ro, Bucureşti, 2003
BLAND, Michael, THEAKER, Alison, WRAGG, David. Relaţiile eficiente cu mass-media, Bucureşti,
Comunicare.ro 2003
Căile Persuasiunii, Comunicare.ro, 2002,
CHICIUDEAN, Ion, HALIC, Bogdan-Alexandru, Imagologie. Imagologie istorică, Bucureşti,
Comunicare.ro 2003, pp. 13-116
DOBRESCU, Paul, Geopolitica, Comunicare.ro, 2003
DOBRESCU, P., BÂRGĂOANU, A., Mass media şi societatea, Comunicare.ro, 2003
DOBRESCU, P., BÂRGĂOANU, A., Prolegomene la o posibilă istorie a comunicării, Revista
Română de Comunicare şi Relaţii Publice, nr. 6-7, Comunicare.ro, 2003, pp. 13-42
DOMINIC R. Joseph, Ipostazele comunicării de masă. Media în era digitală, Bucureşti,
comunicare.ro, 2009
FRIGIOIU, Nicolae, Imaginea publică a liderilor şi instituţiilor politice, Bucureşti, Comunicare.ro,
2004, pp. 133-178
GOFFMAN, Erving, Viaţa cotidiană ca spectacol, Comunicare.ro, Bucureşti, 2003 19 ron
HABERMAS, Jurgen, Sfera publică şi transformarea ei structurală, Comunicare.ro, 2005, pp. 15-75
IACOB, Dumitru, CISMARU, Diana-Maria, Organizaţia inteligentă – zece teme de managementul
organizaţiilor, Comunicare.ro, Bucureşti, 2003, Cap 6-9
IACOB, Dumitru, CISMARU, Diana-Maria, Relaţiile publice - eficienţă prin comunicare,
Comunicare.ro, 2003, Cap 4-7
LAZARSFELD, Paul F, BERELSON, Bernard, GAUDET, Hazel, Mecanismul votului. Cum se decid
alegătorii într-o campanie prezidenţială, Bucureşti, Comunicare.ro, 2004
MCQUAIL, Denis, Modele ale comunicării pentru studiul comunicării de masă, Comunicare.ro,
București, 2001. 16 ron
NOELLE-NEUMANN, Elisabeth, Spirala tăcerii. Opinia publică – învelişul nostrum social,
Comunicare.ro, 2004 [1984], integral
PRICOPIE, Remus, Relaţiile publice – evoluţie şi perspective, Tritonic, Bucureşti, 2005 ???
REGESTER, Michael, LARKIN, Judy, Managementul crizelor şi al situaţiilor de risc, Bucureşti,
Comunicare.ro, 2003
TEODORESCU, Bogdan, GUŢU, Dorina, ENACHE, Radu, Cea mai bună dintre lumile posibile.
Marketingul politic în România 1990-2005, Comunicare.ro, 2005

TRITONIC

ABRAHAM, Florin, România de la comunism la capitalism, Tritonic, 2006


BĂRBULESCU, Iordan Gheorghe, UE de la economic la politic, Tritonic 2005, pp. 35-101, 130-263
BĂRBULESCU, Iordan Gheorghe, UE de la naţional la federal, Tritonic, 2005, pp. 17-87, 122-147,
200-221
CISMARU, Diana-Maria, Comunicarea internă în organizaţii, Tritonic, Bucureşti, 2008, Cap. 6-9
GUŢU, Dorina. New Media, Bucureşti, Tritonic, 2007
LARDELLIER, P., Teoria legăturii ritualice, Tritonic, 2003 30 ron
ROGOJINARU, Adela, Relaţii publice. Fundamente interdisciplinare, București, Tritonic, 2005 15
ron

ALTELE

Advertising, South Western College Publishing, 1998


BALMER, John, Mixed Up Over Identities Bradford School of Management, Bradford, 2002, Cap
1-2
BARDIN, Laurence, L’analyse de contenu, PUF, Paris, 1991, pp. 207-288
BAUMAN, Zygmunt, Globalizarea şi efectele ei sociale, Antet, 1999, pp. 33-75, 109-129
BAYLON Christian, MIGNOT Xavier, Comunicarea, Ed. Universităţii Alexandru Ioan Cuza, 2000
BONANGE & THOMAS, Don Juan sau Pavlov, Eseu, Editura Trei, 1999
BORŢUN, Dumitru, Semiotică. Limbaj şi comunicare, SNSPA, Bucureşti, 2001, pp. 9-30
BRZEZINSKI, Zbigniew, Marea tablă de şah. Supremaţia americană şi imperativele sale
geostrategice, Univers enciclopedic, 2000 pp. 25-180 şi 200-230
CHICIUDEAN, Ion, Gestionarea imaginii în procesul comunicării, Bucureşti, Editura Licorna, 2000
CHICIUDEAN, Ion, HALIC, Bogdan- Alexandru, MĂCIUCĂ, Daniel (coordonatori), România la
cumpănă de milenii. Analize de imagine, Bucureşti, Facultatea de Comunicare şi Relaţii
Publice ,,David Ogilvy”, 2005
CLAVAL, Paul - Geopolitică şi geostrategie, Corint, 2001
Contemporary Advertising, Irwin Homewood, 2002
COOMBS, Timothy W., Ongoing Crisis Communications. Planning, Managing, and Reponding,
Thousand Oaks, SAGE Publications, Inc., 2007
DAVID, George. Relaţii publice – garanţia succesului, ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Bucureşti,
Editura Oscar Print, 2003, pp. 233-294
DÂNCU, Vasile Sebastian, Comunicarea simbolică. Arhitectura discursului publicitar, Editura
Dacia, Cluj-Napoca, 1999, pp. 97-150; 181-194
DESCAMPS, Marc-Alain. Le langage du corps et la communication corporelle, Paris PUF, 1989
DINU, Mihai, Comunicarea – repere fundamentale, București, Editura Știinţifică, 1997 (reeditare,
Editura Algos, 2000) 35 ron
DINU, Mihai, Fundamentele comunicării interpersonale, Editura All, București, 2004. 30 ron
DOMENACH, Jean-Marie, Propaganda politică, Institutul European, 2004
FEARN-BANKS, Kathleen, Crisis communication: a casebook approach, London, Lawrence
Erlbaum Associates, 2002
FUKUYAMA, Francis, Construcţia statelor. Ordinea mondială în secolul XXI, Antet, 2004, pp 12-
107
GERSTLE, Jacques, Comunicarea politică, Institutul European, 2002
HANDY, Charles, Understanding Organizations, Penguin Books, Londra, 1993
HANEŞ, Vasile V., SOLOMOVICI, Teşu, Istoria oratoriei la români, vol. 1, Teşu, 2007
IONESCU-RUXANDOIU, Liliana, Conversaţia – structuri si strategii: sugestii pentru o pragmatica
a românei vorbite, ALL, Bucureşti 1995
JAY Ros, Gândire rapidă: situaţiile de criză, Bucureşti, Editura Rentrop & Straton, 2001
JOHNS, Gary, Comportament organizaţional Editura Economică, Bucureşti, 2003
KEANE, John, Mass-media și democraţia, Iași, Institutul European, 2000
KELLNER, Douglas, Cultura media, Iași, Institutul European, 2001 46 ron
KERBRAT-ORECCHIONI, Catherine., L’implicte, Armand Colin, Paris 1986 240 şi urm.
LIPPMANN, Walter, Public Opinion Transaction Publishers, New Brunswick, 1990 [1922]
Manual de Publicitate, Teora, 2002
MCQUAIL Denis, Comunicarea, Institutul European, 1999
MOSCOVICI, Serge, Psihologia socială sau maşina de fabricat zei. Iaşi, Editura Universităţii
“Al.I.Cuza”, 1994
NANU, Adina, VEZI? Comunicarea prin imagini, f.e., Bucureşti 2002, pp. 10-93; 234- 266
NECULAU, Adrian (coordonator), Psihologia câmpului social: Reprezentările sociale. Bucureşti,
Societatea Ştiinţă şi Tehnică S.A., 1995
NEGUŢ, Silviu, Introducere în geopolitică, Meteor Press, 2006, pp. 34-159 şi 233-261
NYE Jr., Joseph, Descifrarea conflictelor internaţionale, Antet, 2007, pp. 40-57, 106-140, 143-240
Principiile marketingului, Teora, 1999
RANT, Wendy, Rezolvarea conflictelor, Bucureşti, Teora, 1997
ROUX-DUFORT, Cristophe, Le gestion de crise, Bruxelles, De Boeck Universite, 2000
SĂLĂVĂSTRU, Constantin, Mic tratat de oratorie, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi,
2006, pp. 23-115
SCHOLTEN JJ., SCHOLTEN O., NOOMEN G.W., Ştiinţa comunicării, Humanitas 1998
J.J. Cuilenburg, O. Scholten, G.W. Noomen, Știinţa comunicării, București, Humanitas, 1998
(reeditare, 2001)
STAVRE Ion, Reconstrucţia societăţii româneşti prin audiovizual, Bucureşti, Nemira, 2004, 23-56
THOMPSON John B., Media şi modernitatea, Antet, 2000
TOMLINSON, John, Globalizare şi cultură Amarcord, 2002, pp. 9-45, 104-201, 254-286
Van DIJK, Teun A., Discourse Studies: A Multidisciplinary Introduction, Sage Publications, 1998,
vol. 2
WRIGHT, Terence. The photography handbook, Londra; New York Routledge, 2000