Sunteți pe pagina 1din 3

Cerere de Identificare a Aeronavelor

Motorizate Civile fără Pilot la Bord (UAV)


Autoritatea Aeronautică Civilă Română
Spaţiu destinat AACR:

Aviz de confirmare a plăţii:

Informaţii importante pentru solicitanţi


1. Prezentul formular este utilizat pentru a solicita identificarea unei aeronave civile fără pilot la bord ce nu
este înscrisă în Registrul Unic de Identificare al Aeronavelor Civile din România constituit sub prevederile
Codului Aerian;
2. Vă rugăm să citiţi întregul formular ce conţine instrucțiuni privind modul de completare a fiecărei secțiuni
din acestă cerere, inclusiv identificarea domeniilor și secțiunilor obligatorii a fi completate. Depunerea
unei cereri completată necorespunzător are ca rezultat returnarea acesteia către solicitant;
3. Asigurați-vă că atât cererea cât și lista de verificare sunt corect completate și toate documentele
justificative necesare sunt anexate. Cererile incomplete nu sunt procesate și vor fi returnate la solicitant
pentru modificare şi completare.

Tipul aplicaţiei:
Identificare iniţială □
Reînscriere în Registrul Unic de Identificare a Aeronavelor Civile □

1. Însemnul de identificare

Însemnul de identificare YR – D__________

Codul de identificare alocat de AACR: __________________________


(spaţiu rezervat pentru AACR)

2. Detalii privind aeronava

Aeronava este Construit dintr-un kit Construcție de amatori Construcție de serie


□ □ □
Fabricant:

Model: Masa maximă la


decolare

Destinația:

Seria de fabricaţie

Culoarea aeronavei Culoare însemne de


identificare

AACR-DS-SN-8CID Page 1 of 3
Cerere de Identificare a Aeronavelor
Motorizate Civile fără Pilot la Bord (UAV)

Autoritatea Aeronautică Civilă Română

3. Detalii privind proprietarul

Numele şi adresa

Adresa de e-mail: Telefon: Fax:

4. Detalii privind operatorul aeronavei


(se completează doar în cazul în care operatorul aeronavei diferă de proprietar)

Numele şi adresa

Adresa de e-mail: Telefon: Fax:

Lista de verificare a cererii:


Citiţi lista de mai jos pentru a vă asigura că cererea este corect completată iar
documentele suport necesare au fost anexate. Bifați casetele aplicabile de mai jos.

□ Cererea este corect completată

□ Documentele privind identitatea și/sau eligibilitatea titularului


identificării au fost anexate

□ Fotografia aeronavei
□ Chitanţa plăţii în contul AACR deschis la Banca Comercială
Română (RO15 RNCB 0307 0050 2421 0001 Ron / RO15
RNCB 0307 0050 2421 0002 Euro)
Alte informaţii privind modul de plată (card bancar, OP, cash,
□ etc.)

AACR-DS-SN-8CID Page 2 of 3
Cerere de Identificare a Aeronavelor
Motorizate Civile fără Pilot la Bord (UAV)

Autoritatea Aeronautică Civilă Română

5. Declaraţie şi certificare
Prin semnătura de mai jos certific că:
i. această aeronavă este deținută de (vă rugăm să bifați căsuța corespunzătoare):
□ un proprietar;
□ mai mult de un proprietar și am fost numit în mod corespunzător pentru a acționa în
numele tuturor proprietarilor;
ii. aeronava (vă rugăm să bifați căsuța corespunzătoare ):
□ nu este înregistrat în alt registru all aeronavelor civile în momentul în care se depune
această aplicație;
□ nu a fost niciodată înregistrată , în România sau în orice altă țară;
iii. aeronava va fi utilizată doar în scopul pentru care a fost proiectată şi construită;
iv. toate declarațiile din această cerere sunt adevărate și corecte în fiecare amănunt, am citit şi
înţeles prevederile reglementărilor aeronautice civile române care sunt relevante pentru această
aplicație;
v. sunt / nu sunt de acord cu utilizarea și divulgarea datelor personale, conform politicii de
confidențialitate a AACR, inclusiv schimbul de informații cu alte state și agenții guvernamentale
naţionale şi europene;
vi. am anexat toate documentele necesare, specificate în acest formular și ghidul anexat acestuia;
vii. am cunoștință de faptul că falsul în declaraţii constituie infracțiune potrivit legii penale.

Nume şi prenume: ________________________

Semnătura: ________________________

Data: ________________________

AACR-DS-SN-8CID Page 3 of 3