Sunteți pe pagina 1din 4

Şcoala de Arte şi Meserii

Loc.Valea Ursului
Jud. Neamţ

Propunător : prof IORDĂCHIOAIE TEODORA


Specializarea : limba şi literatura română

PROIECT DE PROGRAMĂ PENTRU:


OPŢIONAL – LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
DURATA – 1 AN
NR. DE ORE PE SĂPTĂMÂNĂ - 1

COMPUNERI DESCRIPTIVE PE BAZA EXPERIENŢELOR


ELEVILOR
CLASA a VII-a

ARGUMENT

Opţionalul îşi propune să dea sens unor sarcini de lucru care , de multe
ori , în absenţa contextualizării învăţării , demotivează elevii . Altfel spus , se
intenţionează ancorarea în experienţa elevilor a ceea ce numim în mod
obişnuit “ compunere şcolară “.
Scopul acestui opţional este acela de a forma un tânăr cu o cultură
comunicaţională şi literară de bază , capabil să înţeleagă lumea , să
comunice şi să interacţioneze cu semenii, să-şi utilizeze în mod eficient şi
creativ capacităţile proprii pentru rezolvarea unor probleme concrete din
viaţa cotidiană , să fie sensibil la frumosul din natură şi la cel creat de om .
Într-o epocă în care fenomenul literar e invadat de asaltul informaţional
şi de mirajul calculatorului care-i acaparează pe tineri , ne putem întreba în
ce măsură lectura îşi mai atinge menirea .
Literatura a însemnat dintotdeauna o punte de acces spre adevărurile
fundamentale, o aplecare asupra vieţii şi asupra omului , adresându-se
deodată raţiunii şi meditaţiei .
Chiar dacă accesul la informaţie este la îndemână , să nu uităm : “
Cititul este un exerciţiu al minţii de care avem nevoie , care ne salvează din
banalul care ne sufocă , ne face mai umani şi mai drepţi .” Căldura
omenească , pe care doar hârtia o păstrează , se pierde în faţa calculatorului .
Cartea rămâne un lucru sfânt ! Literatura , această casă primitoare care
aşteaptă s-o locuim , nu este decât un model de a trăi , o modalitate de a
ajuta omul să existe .
E mai uşor să luăm un eseu de pe internet , dar niciodată nu vom fi
capabili să-l concepem . Ne punem întrebarea “ Ce putem face pentru a-i
atrage pe tineri, pentru a-i câştiga ca cititori ? , aceştia neavând răbdarea să
citească , nici antrenamentul lecturii . Şcoala poate să le modeleze
personalitatea , să-i ajute în a judeca să acţioneze lucid , cu responsabilitate ,
făcându-i să se aplece asupra scrisului , pentru că există o cultură ce trebuie
transmisă , ce nu se poate rupe de tradiţii , de rădăcini . Trebuie învăţaţi să
asculte pulsul divin ce bate în noi într-o deschidere spre toleranţă şi iubire .
Acest opţional vine în sprijinul lecturii cu o bibliografie selectă ,
vizând cei mai mari scriitori ai literaturii noastre , cu activităţi în aer liber în
care elevii să observe frumuseţile naturii în toată splendoarea lor .
Opţionalul îşi propune ca finalitate a studiului cultivarea plăcerii de a
citi , a sensibilităţii estetice , dezvoltarea abilităţii de a recepta şi de a
produce o gamă variată de texte , însuşirea şi practicarea diverselor strategii
de comunicare .

OBIECTIVE CADRU :
 Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral
 Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală
 Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris
 Dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă

Obiective de referinţă şi exemple de activităţi de învăţare

Nr. Obiective de referinţă Activităţi de învăţare


Crt.
1 Să sesizeze detalii ale realităţii-ex. de identificare a manifestărilor/înfăţişării,
înconjurătoare a cromaticii , a perspectivei spaţiale şi temporale
a relaţiilor dintre diferite elemente
2 Să se raporteze la modele de -ex. de lectură expresivă
exprimare din autori consacraţi -selectarea de fişe de lectură
3 Să stabilească valenţele estetice -ex de identificare de figure de stil
ale descrierii -concursuri între grupe pentru găsirea de epitete,
comparaţii, metafore adecvate pentru diferite
aspecte observate.
4 Să redacteze diferite descrieri -ex. de redactare în grup
pornind de la observarea -concursuri de descrieri
realităţii înconjurătoare
5 Să integreze descrierea în alte -redactarea de scrisori nonformale
tipuri de redactare -redactarea de texte care integrează descrierea ca
mod de expunere
6 Să raporteze descrierea literară -corelarea unor fragmente de descriere
la alte tipuri de reflectare consacrate cu imagini sau sunet
artistică descriptivă -ex. de ilustrare prin melodies au desen a unor
descrieri personale / realizate în grup
-expoziţie de fotografii
-audiţii musicale
7 Să manifeste interes pentru -vizionarea unor secvenţe descriptive de film
receptarea şi redactarea textului -minispectacol literar-muzical
descriptiv

CONŢINUTURI :
 Anotimpurile : toamna – 3 ore , iarna – 3 ore , primăvara – 3 ore ,
vara- 3 ore
 Momente ale zilei : zorile- 2 ore , dimineaţa- 2-ore , amiaza-2-ore ,
amurgul-2 ore , noaptea-2 ore
 Peisaje : muntele-1 oră , dealurile-1 oră , câmpia-1 oră , pădurea-1 oră
, râul-1 oră , lacul-1 oră , oraşul-1 oră , satul-1 oră
 Portretul : fizionomii-1 oră , gesturi-1 oră , vocea-1 oră
 Evaluări-2 ore

MODALITĂŢI DE EVALUARE

- probe scrise , autoevaluarea elevilor

BIBLIOGRAFIE :

-Mihail Sadoveanu , Mihai Eminescu , Emil Gârleanu , Vasile Alecsandri ,


Calistrat Hogaş, Octavian Goga .