Sunteți pe pagina 1din 6

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA

Domeniul: Sanatate FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ


Programul de studiu: Medicină Dentară
Durata studiilor 6 ani, cursuri la zi ANUL I (2017-2018 )
Ore alocate
(pentru o serie de studenţi) MODALITATEA
Codul
Nr.
DISCIPLINEI Tipul cursului DE EXAMINARE
Crt. DISCIPLINA TOTAL Număr de ore pe săptămână
AN UNIV. SEMESTRUL I SEMESTRUL II
(14 săptămâni) (14 săptămâni)
Curs LP Credite Curs LP Credite Curs LP Credite Sem. Sem.
Stagii Stagii Stagii I II
1. MD11201 ANATOMIE ŞI EMBRIOLOGIE Obligatoriu DF 70 112 13 2 4 7 3 4 6 E1 E2
2. MD1102 BIOFIZICA Obligatoriu DF 28 28 4 2 2 4 - - - V1 -
3. MD1103 BIOCHIMIE Obligatoriu DF 14 28 3 1 2 3 - - E1 -
4. MD1204 BIOCHIMIA CAVITĂŢII ORALE Obligatoriu DF 28 28 3 - - - 2 2 3 - E2
5 MD1105 BIOLOGIE CELULARA SI Obligatoriu DF 14 14 3 1 1 3 - - - E1
MOLECULARA
6. MD11206 FIZIOLOGIE Obligatoriu DF 42 56 8 2 2 5 1 2 3 E1 E2
7. MD11207 HISTOLOGIE;CITOLOGIE Obligatoriu DF 56 42 6 2 1 3 2 2 3 E1 E2
8. MD1208 MORFOLOGIA DINŢILOR ŞI Obligatoriu DS 28 56 8 - - - 2 4 8 - E2
ARCADELOR DENTARE
9. MD1109 ŞTIINŢELE COMPORTAMENTALE Obligatoriu DC 14 14 2 1 1 2 - - - V1 -
10. MD1210 LIMBA MODERNĂ (ROMÂNA) Obligatoriu DC - 42 4 - 2 2 - 1 2 - V2
11. MD1211 EDUCAŢIA FIZICĂ Obligatoriu DC - 42 2 - 2 1 - 1 1 - V2
12. MD1212 PRACTICĂ (8ore/zi x 5 zile/sapt x 4 sapt) Obligatoriu DS - 160 2 - - - - - 2 - C
13. MD1213 OPŢIONALE Optional 14 14 2 - - - 1 1 2 V2
308 636 60 11 17 30 11 17 30
944 28 28
OPTIONALE (se studiază la alegere o singură disciplină)
1. EDUCATIE PENTRU SĂNĂTATE - PROMOVAREA 14 14 2 - - - 1 1 2 - V2
SANATATII
2 MECANISMELE CELULARE SI MOLECULAE IMPLICATE IN 14 14 2 - - - 1 1 2 V2
HIPERTROFIILE GINGIVALE

RECTOR, DECAN, SECRETAR ŞEF FACULTATE,


Prof.univ.dr. Ion Rogoveanu Prof. univ. dr. Veronica Mercuţ Alina - Carmen ŢÎRDĂ
UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA
Domeniul: Sanatate FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ
Programul de studiu: Medicină Dentară
Durata studiilor: 6 ani, cursuri la zi ANUL II (2017-2018)
Ore alocate
(pentru o serie de studenţi)
Nr. Codul MODALITATEA
Crt. DISCIPLINEI DISCIPLINA Tipul TOTAL Număr de ore pe săptămână DE EXAMINARE
cursului AN UNIV. SEMESTRUL I SEMESTRUL II
(14 săptămâni) (14 săptămâni)
Curs LP Credite Curs LP Credite Curs LP Credite Sem. Sem.
Stagii Stagii Stagii I II
1. MD2101 ANATOMIE CLINICĂ ŞI Obligatoriu DF 28 56 10 2 4 10 - - - E3 -
TOPOGRAFICĂ A CAPULUI ŞI
GÂTULUI
2. MD2102 BIOLOGIE GENETICĂ Obligatoriu DF 28 28 2 2 2 2 - - - E3 -
3. MD21203 MICROBIOLOGIA CAVITĂŢII Obligatoriu DF 42 70 6 1 2 3 2 3 3 E3 V4
BUCALE. PARAZITOLOGIE.
VIRUSOLOGIE
4. MD21204 ANATOMIE PATOLOGICĂ Obligatoriu DF 28 42 5 1 2 3 1 1 2 - E4
5. MD2105 FIZIOPATOLOGIE GENERALA Obligatoriu DF 14 14 3 1 1 3 - - - V3 -
6. MD2206 FIZIOPATOLOGIE O.M.F. Obligatoriu DF 14 14 2 - - - 1 1 2 - E4
7. MD2107 INFORMATICĂ MEDICALĂ. Obligatoriu DC 28 14 2 2 1 2 - - - V3 -
BIOSTATISTICĂ*
8. MD2208 MATERIALE DENTARE Obligatoriu DS 28 56 7 - - - 2 4 7 - E4
9. MD2209 FARMACOLOGIE Obligatoriu DF 28 28 4 - - - 2 2 4 - E4
10. MD2110 IGIENĂ Obligatoriu DF 14 14 2 1 1 2 - - - V3 -
11. MD2111 IMUNOLOGIE Obligatoriu DF 14 28 2 1 2 2 - - - V3 -
12. MD2212 PSIHOLOGIE MEDICALĂ Obligatoriu DF 14 14 2 - - - 1 1 2 - V4
13. MD2213 PREVENŢIE ORO-DENTARĂ Obligatoriu DS 14 28 4 - - 1 2 4 - E4
14 MD2114 DIAGNOSTIC ORODENTAR ŞI Obligatoriu DS 14 28 3 1 2 3 - - - E3 -
ERGONOMIE
15 MD2215 METODOLOGIA CERCETĂRII Obligatoriu DC 14 14 2 - - - 1 1 2 - C
ŞTIINŢIFICE
16 MD2216 PRACTICĂ (8ore/zi x 5 zile/sapt x 4 sapt) Obligatoriu DS - 160 2 - - - - - 2 - C
17 MD2217 OPŢIONALE Obligatoriu 14 14 2 - - - 1 1 2 - V
336 622 60 12 17 30 12 16 30
958 29 28
OPŢIONAL (se studiază la alegere o singură disciplină)
1. BIOINSTRUMENTAŢIE 14 14 2 - - - 1 1 2 - V4
2. ANTROPOLOGIE CLINICĂ 14 14 2 - - - 1 1 2 - V4

*Biostatistică – 14 ore curs


RECTOR, DECAN, SECRETAR ŞEF FACULTATE,
Prof.univ.dr. Ion Rogoveanu Prof. univ. dr. Veronica Mercuţ Alina - Carmen ŢÎRDĂ
UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA
Domeniul: Sanatate FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ
Programul de studiu: Medicină Dentară
Durata studiilor: 6 ani, cursuri la zi ANUL III (2017-2018)
Nr. Codul Tipul Ore alocate
Crt. DISCIPLINE
DISCIPLINA
I cursului (pentru o serie de studenţi)
MODALITATEA
DE EXAMINARE
TOTAL Număr de ore pe săptămână
AN UNIV. SEMESTRUL I SEMESTRUL II
(14 săptămâni) (14 săptămâni)
Curs LP Credite Curs LP Credite Curs LP Credite Sem. Sem. II
Stagii Stagii Stagii I
1. MD31201 SEMIOLOGIE MEDICALĂ Obligatoriu 28 28 5 2 2 5 - - - E5 -
DC
2. MD3202 MEDICINĂ INTERNĂ. Obligatoriu 28 42 4 - - - 2 3 4 - E6
ENDOCRINOLOGIE* FTIZIOLOGIE** DC
3. MD31203 CHIRURGIE ŞI ANESTEZIOLOGIE*** Obligatoriu 56 56 6 2 2 3 2 2 3 - E6
GENERALĂ DC
4. MD3204 OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE Obligatoriu 7 7 1 - - - 0.5 0.5 1 - V6
DC
5. MD3105 DERMATO-VENERICE Obligatoriu 7 7 1 0.5 0.5 1 - - - V5 -
DC
6. MD31206 TEHNOLOGIA PROTEZELOR DENTARE Obligatoriu DS 56 84 10 2 3 4 2 3 6 E5 E6
7. MD3107 ANESTEZIE ŞI SEDARE ÎN MEDICINA Obligatoriu DS 28 42 6 2 3 6 - - - E5 -
DENTARĂ
8 MD3208 ODONTOTERAPIE CONSERVATIVĂ Obligatoriu DS 42 56 7 - - - 3 4 7 E6
(Phantom)
9 MD3109 OCLUZOLOGIE Obligatoriu DS 28 14 4 2 1 4 - - - E5 -
10 MD3210 PROTETICĂ DENTARĂ FIXĂ (Phantom) Obligatoriu DS 42 56 7 - - - 3 4 7 - E6
11 MD3111 PREVENŢIA ORO-DENTARĂ Obligatoriu DS 28 28 5 2 2 5 - - - V5 -
12 MD3212 PRACTICĂ Obligatoriu DS - 160 2 - - - - - 2 - C
(8ore/zi x 5 zile/sapt x 4 sapt)
13 MD31013 OPTIONALE Obligatoriu 14 14 2 1 1 2 - - - V5 -
Endocrinologie* 6 ore CURS, 6 ore LP 364 594 60 13,5 14,5 30 12,5 16,5 30
Ftiziologie** 8 ore CURS, 8 ore LP 958 28 29
Anesteziologie generala*** 4 ore CURS, 4 ore LP
OPTIONAL (se studiază la alegere o singură disciplină)
1. ESTETICĂ DENTARĂ ÎN PROTETICĂ 14 14 2 1 1 2 - - - V5 -
2. PRIM AJUTOR IN MEDICINA DENTARĂ 14 14 2 1 1 2 - - - V5 -
FACULTATIVE (OBLIGATORIE PT. CETATENII STRAINI)
1. PARAZITOLOGIE TROPICALA 14 14 - 1 1 - - - - V5
RECTOR, DECAN, SECRETAR ŞEF FACULTATE,
Prof.univ.dr. Ion Rogoveanu Prof. univ. dr. Veronica Mercuţ Alina - Carmen ŢÎRDĂ
UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA
Domeniul: Sanatate FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ
Programul de studiu: Medicină Dentară
Durata studiilor: 6 ani, cursuri la zi ANUL IV (2017-2018)
Ore alocate
(pentru o serie de studenţi) MODALITATEA
DE EXAMINARE

Nr.
Codul DISCIPLINA Tipul TOTAL Număr de ore pe săptămână
DISCIPLINEI
Crt. cursului AN UNIV. SEMESTRUL I SEMESTRUL II
(14 săptămâni) (14 săptămâni)
Curs LP Credite Curs LP Credite Curs LP Credite Sem. Sem.
Stagii Stagii Stagii I II
1. MD4101 PEDIATRIE Obligatoriu DC 14 14 2 1 1 2 - - - E7 -
2. MD4102 BOLI INFECŢIOASE, Obligatoriu DC 14 14 3 1 1 3 - - - V7 -
EPIDEMIOLOGIE*
3. MD4103 MEDICINĂ LEGALĂ Obligatoriu DC 14 14 3 1 1 3 - - - E7 -
4. MD4104 O. R. L. Obligatoriu DC 14 28 3 1 2 3 - - - V7 -
5. MD4105 OFTALMOLOGIE Obligatoriu DC 14 14 2 1 1 2 - - - V7 -
6. MD4106 NEUROLOGIE Obligatoriu DC 14 14 2 1 1 2 - - - V7 -
7. MD4207 PSIHIATRIE Obligatoriu DC 7 7 1 0,5 0,5 1 - - - V7 -
8. MD4108 ENDODONŢIE Obligatoriu DS 28 42 5 2 3 5 - - - E7 -
9. MD4109 ODONTOLOGIE RESTAURATOARE Obligatoriu DS 42 56 5 3 4 5 - - - E7 -
10. MD4210 PROTETICĂ DENTARĂ FIXĂ Obligatoriu DS 42 112 9 - - - 3 8 9 - E8
11. MD4211 CHIRURGIE DENTO-ALVEOLARĂ Obligatoriu DS 28 56 6 - - - 2 4 6 - E8
12. MD4112 RADIOLOGIE GENERALĂ Obligatoriu DC 14 14 4 1 1 4 - - - E7
13. MD4213 RADIOLOGIE DENTARĂ Obligatoriu DS 28 28 5 - - - 2 2 5 - E8
14. MD4214 PEDODONŢIE Obligatoriu DS 28 42 6 - - - 2 3 6 - E8
15 MD4215 PRACTICA Obligatoriu DS - 160 2 - - - - - 2 - C
(8ore/zi x 5 zile/sapt x 4 sapt)
16 MD4216 OPTIONALE Obligatoriu 14 14 2 - - - 1 1 2 - V8
315 629 60 12,5 15,5 30 10 18 30
944 28 28
* Epidemiologie - 7 ore Curs;
- 7 ore L.P

OPTIONAL (se studiază la alegere o singură disciplină)


1. RESTAURARI PROTETICE METALO-CERAMICE 14 14 2 - - - 1 1 2 - V8
2. REABILITARE CU LASERI CHIRURGICALI IN MEDICINA 14 14 2 - - - 1 1 2 - V8
DENTARA
FACULTATIV
1. CMI-ÎNTREPRINDERE SIMULATĂ 14 14 - 1 1 - - - - V7

RECTOR, DECAN, SECRETAR ŞEF FACULTATE,


Prof.univ.dr. Ion Rogoveanu Prof. univ. dr. Veronica Mercuţ Alina - Carmen ŢÎRDĂ
UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA
Domeniul: Sanatate FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ
Programul de studiu: Medicină
Durata studiilor: 6 ani, cursuri la zi ANUL V (2017-2018)
Nr. Ore alocate
Crt. (pentru o serie de studenţi)
Tipul MODALITATEA
Codul DISCIPLINA cursului TOTAL Număr de ore pe săptămână DE EXAMINARE
DISCIPLINEI
AN UNIV. SEMESTRUL I SEMESTRUL II
(14 săptămâni) (14 săptămâni)
Curs LP Credite Curs LP Credite Curs LP Credite Sem. I Sem.
Stagii Stagii Stagii II
1. MD5201 ENDODONŢIE Obligatoriu DS 42 126 10 - - - 3 9 10 - E10
2. MD5102 PROTETICĂ DENTARĂ MOBILĂ Obligatoriu DS 42 112 11 3 8 11 - - - E9 -
3. MD5103 CHIRURGIE MAXILO-FACIALĂ Obligatoriu DS 28 56 6 2 4 6 - - - E9 -
4. MD5104 PEDODONŢIE Obligatoriu DS 28 56 6 2 4 6 - - - E9 -
5. MD5105 ORTODONŢIE Obligatoriu DS 28 56 7 2 4 7 E9
6. MD5206 IMPLANTOLOGIE ORALĂ Obligatoriu DS 28 42 6 - - - 2 3 6 - E10
7. MD5207 PARODONTOLOGIE Obligatoriu DS 28 42 7 - - - 2 3 7 - E10
8. MD5208 REABILITARE MEDICALA Obligatoriu DS 14 14 2 - - - 1 1 2 V10
9. MD5209 PRACTICA Obligatoriu DS - 160 2 - - - - - 2 - C
(8ore/zi x 5 zile/sapt x 4 sapt)
10. MD5210 MANAGEMENT ŞI SĂNĂTATE Obligatoriu DC 14 14 1 - - - 1 1 1 - V10
PUBLICĂ. BIOETICA
11 MD5211 OPTIONALE Obligatoriu 14 14 2 - - - 1 1 2 - V10
266 692 60 9 20 30 10 18 30
958 29 28

OPTIONAL (se studiază la alegere o singură disciplină)


1. GERODONTOLOGIE 14 14 2 - - - 1 1 2 - V10
2. REABILITAREA ORALĂ A PACIENTULUI PARODONTOPAT 14 14 2 - - - 1 1 2 - V10

FACULTATIVE
1. IATROGENI ENDODONTICE 14 14 - 1 1 - - - - V9 -

RECTOR, DECAN, SECRETAR ŞEF FACULTATE,


Prof.univ.dr. Ion Rogoveanu Prof. univ. dr. Veronica Mercuţ Alina - Carmen ŢÎRDĂ
UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA
Domeniul: Sanatate FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ
Programul de studiu: Medicină Dentară
Durata studiilor: 6 ani, cursuri la zi
ANUL VI (2017-2018)
Ore alocate
(pentru o serie de studenţi)
MODALITAT
EA DE
TOTAL
EXAMINARE
Nr. Codul DISCIPLINA Tipul cursului An univ. SEMESTRUL I SEMESTRUL II
Crt. DISCIPLINEI (14 săptămâni) (14 săptămâni)
Curs LP Credite Curs LP Credite Curs LP Credite Sem. Sem.
Stagii Stagii Stagii I II
1. MD6201 SĂNĂTATE ORALĂ Obligatoriu DS 28 56 5 - - - 2 4 5 - E12
2. MD6102 PARODONTOLOGIE Obligatoriu DS 28 70 8 2 5 8 E11
3. MD6103 PROTETICĂ DENTARĂ Obligatoriu DS 42 112 11 3 8 11 - - - E11 -
MOBILIZABILĂ
4. MD6204 CHIRURGIE MAXILO- Obligatoriu DS 28 56 9 - - - 2 4 9 - E12
FACIALĂ
5. MD6205 ORTODONŢIE Obligatoriu DS 28 84 10 2 6 10 E12
6. MD61206 REABILITARE ORALĂ Obligatoriu DS 56 112 10 2 4 6 2 4 4 E11 E12
7. MD6107 PATOLOGIE ORALĂ Obligatoriu DS 28 28 5 2 2 5 - - - E11 -
8. MD6208 URGENŢE MEDICO- Obligatoriu DS 28 - 2 - - - 2 - 2 - E12
CHIRURGICALE
266 518 60 9 19 30 10 18 30
784 28 28

RECTOR, DECAN, SECRETAR ŞEF FACULTATE,


Prof.univ.dr. Ion Rogoveanu Prof. univ. dr. Veronica Mercuţ Alina - Carmen ŢÎRDĂ