Sunteți pe pagina 1din 7

Copiii intră în sală cite doi de mînă cu dansul “Polca”.

Intră Zăpăcilă în fugă:

Iaraă şi v-aţi amestecat!


Spuneţi, cine v-a rugat?
Ei danseazaă , ce splendoare?!
Cum saă vaă descurc eu oare?
Deci aşa, tu eşti legumaă ?
Ori eşti fruct? Cine saă -mi spunaă ?

Zăpăcilă se gîndeşte . Copiii se uită miraţi unul la altul.

Zăpăcilă: Gata, mi-a venit ideia!


-Dragele mele legume,
Saă nu-mi spuneţi mie pe nume
Dacaă nu vaă … adevaă rat…
IÎntr-o zi fructele s-au adunat
Şi au spus caă mai gustoase ca ele nu-s.
La dulceaţaă nimeni nu le-ntrece
Iar legumele sunt nişte naă taă fleţe.

Legumele: Cum aşa? Noi naă taă fleţe?

Zăpăcilă: Da, da , anume aşa.

I Fruct: Dar nu este adevaă rat.


Noi doar îîmpreunaă am stat.

Zăpăcilă: Maă faci pe mine minciunos ?


Ascultaă mai departe.
Legumele au zis pe dos,
Caă ele au gust aparte.
Nu ca voi , fructoase – zaharoase.

I Legumă: Dar e minciunaă mare


Ce urmaă reşti tu oare?

I Fruct: Cred c-aţi îîntrecut maă sura


Noi fructoase- zaharoase?
Voi, legume –naă taă fleţe,
Mare vaă mai este gura.

I Legumă: De-i aşa , saă ne îîntrecem


Saă vedem care pe care
Legumiţele cu mine
Fructele cu dumitale.

Se împart în două echipe.

Zăpăcilă: Uite-aşa-nţeleg şi eu.


Nu e bine saă fiu raă u
Altfel îînsaă cum saă fac
Ca saă le despart ?
Toţi: Saă ne- ntrecem! Saă ne-ntrecem!

Zăpăcilă: Bine, eu voi comanda!


Saă vedem cu ce îîncepem..
IÎntîîi voi viţi defila
Frumuseţea ne- o veţi demonstra.

Prezentarea costumelor. Legumele se aranjează haotic.

Cartoful: Bun sunt copt, fiert şi praă jit,


Din mîîncare-s nelipsit.
Sunt dorit ca garnituraă
Lîîngaă oricare fripturaă .

Ceapa: Sunt o fetiţaă baă laă ioaraă


Cu rochiţa roşioaraă
Cîînd prind a maă dezbraă ca
N-am cu ce te bucura
Caă ci îîncepi a laă crima.

Morcovul: Sunt un moş cu pleataă verde


Nasu-I lung hazliu şi roşu.
Pleata-mi fluturaă îîn vîînt
Nasul roşu-i îîn paă mîînt.

Sau: Roşu, lung şi mustaă cios


Mai subţire, ori mai gros,
Dulce, vitaminizat
Rege-s peste zarzavat.

Varza: Corpul, capul mi-s totuna


Pe-un picior stau totdeauna,
Caă maă şi am nenumaă rate
Şi le port pe toate- odataă .

Usturoiul: Suntem îîn cuşcaă mulţi caă ţei,


Toţi albi şi rotofei.
Mama ne pune la mujdei
Eu sunt sigur caă nu vreţi
Fripturicaă faă raă ei.

Dovlecul: Am coadaă scurtaă , groasaă ,


Frunza lataă , cam ghimpoasaă
Sunt galben, burdunos
SŞ i-n bucate sunt gustos.

Zemosul: Sunt lunguietŞ sŞ i craă paă tŞel


SŞ i-s galben ca un soare,
SŞ i mereu din mine ese
Un miros de floare.

” Cîntecul „Legumele

Toate: Deci spuneţi-ne şi voi


Cîît de bune suntem noi_

Zăpăcilă: Foarte bune şi gustoase,


Şi mai sunteţi şi frumoase
Dar acum saă vaă aplaudaă m
Şi pe fructe saă le invitaă m.

Fructele se aranjează haotic.

Para: Aurie şi zemoasaă ,


Tare-s dulce şi gustoasaă ,
Din livadaă sunt culeasaă .

Strugurele: Am bobiţe aurii


Am bobiţe rubinii
Tare-s bun şi aromat
Şi- n must dulce transformat.

Pruna: Acrişoaraă sunt şi bunaă ,


Brumaă rie mi se mai spune
ŞI la fiert dacaă maă pui
Faci cel mai gustos magiun.

Mărul: Sunt fruct dulce şi bunişor


Colorat şi rotunjor
Şi plac nespus de mult
La pici , la bunei şi la arici.

Nuca: Suntem patru fraţi de gemene naă scuţi,


Toţi îîmbraă ţişaţi crescuţi,
IÎntotdeauna ne vezi la unloc,
IÎnveliţi îîntr-un cojoc.

Gutuia: Eu sunt galbena gutuie


Albişoaraă şi-amaă ruie…
Pîînaă mine dimineaţaă
Sunt compot sau sunt dulceţaă .

Cîntecul „Fructele”

Zăpăcilă: De cîîntat, cîîntaţi frumos


Gingaş şi melodios.
Şi acuma , maă i baă ieţi,
Vreau saă vaă d, sunteţi isteţi!
Proverbele-ncepeţi!

1. Toamna-i mireasa belşugului.

2. Toamna se numaă raă bobocii.

3. Toamna are poala plinaă cu mere şi nuci, cu struguri şi gutui.

4. Araă tura bunaă - rod adunaă .

5. La lucraă torul raă u toamna inima plîînge.


6. Cîînd la strîîns e vreme bunaă ,
Multaă pîîine se adunaă .

7. IÎn vremea strîînsului nici somnul nu vine la om.

8. Te îîntreabaă toamna ce ai lucrat vara.

9. Vremea straă nsului hotaă raă şte soarta omului.

10. Ploaia care îîncepe îîncet e ploaie bunaă .

Zăpăcilă: Şi-acum nişte ghicitori


Vesele, cu mult umor
Ghicitorile.

Zăpăcilă: Sunteţi isteţi, nici vorbaă


Saă trecem la urmaă toarea probaă .

Tu şi tu, veniţi la mine


Vaă mai pun la o-ncercare
Cine va duce mai bine
1. În lingură nişte nucuşoare.

2. Mărul pe sfoară.

Intră Zîna Toamnă cîntînd.

Z. Toamnă : Bine v-am gaă sit prieteni.


Iaraă şi noi ne-am îîntîîlnit.
Printre ramuri printe cetini
IÎn grabaă am venit.
Haide, veniţi lîîngaă mine
Saă vaă dau nişte ciorchine
Mere , pere şi gutuie
Şi-o traă istuţaă cu alune.

Cîntecul „Toamnă bun venit”

2 poezii

Copiii: Toamnaă , Toamnaă dintre vii


Te rugaă m cu noi raă mîîi.
Saă petrecem îîmpreunaă
Cu un dans şi voie bunaă .

Dansul “Ciuboţele, mititele”

Z.T.
Am venit copii iubiţi
Dar vaă vaă d c-am zaă paă ciţi
Spuneţi ce s-a îîntîîmplat
Şi cu cine v-aţi certat?
Un copil: Toamnaă , noi copiii taă i
Te-ntrebaă m, saă spui de vrei
Cine din noi e mai bunaă ?
Cu mai multe vitamine

Z. Toamnă: Toate sunteţi de folos


Şi cu gustul delicios.
Dar îîmi pare sau e adevaă rat
Caă Zaă paă cilaă v-a certat

Un copil: Nu, el nu e vinovat!

Zăpăcilă: Ba da! Şi recunosc îîndat


Iertaţi-maă dar eu v-am îîncurcat
Caci niciodataă nu vaă recunosc:
Legumaă , fruct, aşa le- ntorci pe dos.

1 c. Zaă paă cilaă , nu te îîntrista


Mai bine vino şi-om cîînta
Saă ne bucuraă m de toamnaă
Şi de-a ei roadaă bogataă .

Cîntecul “Toamna- dulce bogăţie”

1. A venit şi toamna,
S-au copt strugurii îîn vii,
Carele sunt mari şi pline,
Urcaă spre gospodaă rii.
Pretutindeni oameni harnici
Roade-mbelşugate-adunaă ,
IÎnfraă ţindu-se îîn muncaă ,
Şi cîîntîînd de voie bunaă .

2. Toamna a venit la noi


Cu vaă nt rece şi cu ploi
Frunzele sunt gaă lbioare
Pleacaă paă saă ri caă laă toare.
Pot saă vinaă zile reci,
Am legume coapte- beci
Şi din fructele zemoase
Am dulceţuri ce-s gustoase.
Toamna-i fataă alintataă ,
IÎnsaă ea-i cea mai bogataă .

Z. Toamnă: Cîînd eşti printre nemurele,


Uiţi de zilele mai grele
Şi nici nu observi cum timpul
Trece parcaă -l mîînaă vîîntul
Haide veniţi lîîngaă mine
Saă vaă dau nişte ciorchine,
Mere, pere şi gutuie
Şi-o traă istuţaă cu alune.
Caă degrabaă plec departe
Şi vaă las cu saă naă tate.
Vaă saă rut pe toţi, copii!

Copiii:
Toamnaă dragaă , saă mai vii!!!
1c.
Ah, ce toamnaă minunataă
Ca o zîînaă -adevaă rataă
A venit pe-al nostrum plai
Pe.aceastaă guraă de rai.
Cu bagheta fermecataă
Colorîînd natura toataă
Cu o floare îîn cosiţaă
A venit la graă diniţaă .
Bine ai venit la noi
Ne-ai adus roadaă şi ploi
Toamnaă dulce şi bogataă
Saă mai vii şi altaă dataă .

2c.
Toamnaă , tomniţaă , mîîndraă domniţaă
Stau la fereastraă şi te privesc
Eşti ca o zîînaă , ca o craă iţaă
Şi-ţi scriu pe o frunzaă caă te iubesc.
Pentru a tale fructe gustoase
Şi pentru strugurii dulci şi mustoşi
Pentru caă toataă Moldova-i frumoasaă
Şi horele joacaă copiii voioşi.

3c.
Dragaă mi-I de mic Moldova
Drag paă mîîntul, dragaă slova
Oamenii şi-al ei meleag
Tot ce are ea mai drag.

4c.
Cîît de micaă , cîît de mare
Inima saă -mi fie oare
Dacaă -n ea, dacaă îîn ea
IÎncape Moldoviara mea.

Cîntecul Patria

Obiective:

O1- să interpreteze cîntecele ţinînd cont de regulile de


ţinută, dicţie, articulaţie.
O2 – să execute mişcările de dans manifestînd
expresivitate corporală.

O3 – să recite expresiv şi să pronunţe clar cuvintele.

O4 – să se manifeste activ în jocuri.

O5 – să cunoască ghicitori, poezii, proverbe, despre


toamnă, fructe şi legume.

O6 – să manifeste emoţii pozitive şi curiozitate în cadrul


stafetelor.