Sunteți pe pagina 1din 1

RUGACIUNE CÂND SUNTEM SUB BLESTEM

Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, părinte al binecuvântării și al zidirii mle,revarsă


peste mine binecuvântarea Ta și mă păzește în cărarea împlinirii ei, păzit de tot răul și de tot
blestemul, numit sau nenumit de mine, știut sau neștiuit, născut în mine sau în cei apropiați,
trimis spre mine cu putere sau venit spre mine din întâmplare, intrat în viața mea prin vină sau
fără vină, ori care și ori de unde și de oricând ar fi el, îndepărtează-l, Doamne, acum prin
Înțelepciunea lucrării Tale și dă-mi puterea de a mă elibera de urmarea lui și de a mă vindeca de
rănile care mi le-a adus până acum. Iartă-mă dacă și eu la rândul meu am săvârșit aceste rele,
dacă am blestemat cumva vreodată sau am chemat blestem în viața mea. Iartă-mă, iartă-mă și
mă vindecă și șterge greșeala mea și ajută-mă Doamne să mă îndrept și șă îndrept răul săvârșit
de mine. Dezbracă-mă de hainele blestemului și îmbracă-mă în haina binecuvântării Tale.
Scoate untdelemnul răutății și al blestemului din oasele mele și revarsă peste mine acum,
unntdelemnul binecuvântării Tale. Îți mulțumesc Doamne, și Te rog și Te invoc fii acum mereu
cu mine și nu ma părăsi cînd eu cad, sau atunci cînd eu Te părăsesc pe drum de răutate și
strivire. Că Tu ești cel ce ierți și binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează și sfințești și ajuți pe
cei care iși pun nădejdea lor în Tine. Ajută-mă și mă păzește prin îngerii Tăi cei binecuvântați,
prin îngerii Tăi cei luminați, prin îngerii Tăi cei de Tine rânduiți și de tine dați mie întru începutul
vieții mele. AMIN. AMIN. AMIN

Legăturile cele nevăzute ale noastre sunt de multe forme și de multe feluri. Ele pot fi
făcute de noi înșine, de alții sau am cazut nevinovați în lațul lor.

Legăturile făcute de noi sunt: Juramânt, Juruița, Pariul,Promisiunea, Făgăduința, Cuvântul dat,
chezășia.

Isus ne învață: Să nu vă jurați nicidecum nici pe cer, fiindcă este tronul lui Dumnezeu, nici pe
Pământ, fiindcă este așternutul picioarelor Lui...

RUGĂCIUNE CÂND SUNTEM ATINȘI DE CUVINTE TULBURĂTOARE

Doamne, dă-mi puterea iertării și să fiu iertat dacă am greșit vreodată lăsând să iasă din
ale mele buze cuvânt tulburător pentru semenii mei. Iartă-mă și mă eliberează de tulburarea ce
mă apasă și dă-mi puterea de a ieși din vârtejul amăgitor ce sfâșie toate cele dinlăuntrul meu.
Ajută-mă să ies din chinul greu și să mă liniștesc! Atinge-mă să mă întăresc și să mă vindec, să
mă tămăduiesc, să mă întorc din nou în pacea firii mele și în toate cele bune ale Înțelepciunii
Tale, pe care le-ai rânduit tu, Doamne, dintru începuturi pentru binele meu. AMIN. AMIN. AMIN