Sunteți pe pagina 1din 5

Unitatea de învăţământ: Avizat,

Profilul: TEHNIC Director


Domeniul de pregătire de bază: INDUSTRIE TEXTILĂ ŞI PIELĂRIE
Modulul: V – ELEMENTE DE BAZĂ PENTRU OBŢINEREA
PRODUSELOR TEXTILE
Nr. de ore/an: 144
Nr. ore /săptămână: 4 din care: T: 2 LT: 0 IP: 2
Clasa: a IX–a
Profesor: Avizat,
Plan de învăţământ aprobat prin Ordinul M.E.C.T.S.: 3411/16.03.2009 Şef catedră
Programa aprobata prin Ordinul M.E.C.T.S.: Anexa nr. 2 la OMECI nr.
4857 din 31.08.2009

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
AN ŞCOLAR: 2013-2014

Nr. ore Săptămâna


Nr. Competenţe
Unitatea de competenţă Conţinuturi Obs.
crt. specifice T LT IP T LT IP

(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1. 1.Procese tehnologice din filatură. 1 2 1 1
Definiţie. Exemple.
- Scop. Operaţii tehnologice, 1 1
operaţii organizatorice
12.1. Descrie
12. Tehnologii generale - Proces tehnologic cardat 1 2
procesul tehnologic
din industria textilă şi de - Proces tehnologic pieptănat 1 2
de transformare a
pielărie 2.Operaţii tehnologice. Definiţii. 1 2 3 2
fibrelor în fire
Scop. Principii de realizare.
- Amestecarea 1 3
- Destrămarea 1 4
- Curăţirea de impurităţi 1 4
1
Nr. ore Săptămâna
Nr. Competenţe
Unitatea de competenţă Conţinuturi Obs.
crt. specifice T LT IP T LT IP

(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
- Cardarea 1 5
- Recapitulare 1 5
- Laminarea şi dublarea 1 6
- Pieptănarea 1 6
- Torsionarea 1 7
- Înfăşurarea 1 7
- Recapitulare 1 8
3.Formate / semifabricate obţinute. 2 2 8-9 3
Evaluare 1 9
Alimentare, debitare, legări de 6 4-6
semifabricate şi fire
2. 1.Procese tehnologice din ţesătorie. 1 2 10 7
Definiţie. Exemple.
- Operaţii tehnologice de pregătire 1 10
a firelor de urzeală
- Operaţii tehnologice de pregătire 1 11
a firelor de bătătură
2.Operaţii de pregătire a firelor de
12.2. Descrie
urzeală. Definiţie. Scop. Principii 4 8-9
procesul tehnologic
de realizare.
de transformare a
- Bobinarea 1 11
firelor în ţesături
- Răsucirea 1 12
- Urzirea 2 12-
13
- Încleierea 1 13
- Năvădirea 2 14
- Recapitulare 1 2 15 10
3.Operaţii de pregătire a firelor de 1 15

2
Nr. ore Săptămâna
Nr. Competenţe
Unitatea de competenţă Conţinuturi Obs.
crt. specifice T LT IP T LT IP

(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
bătătură. Definiţie. Scop.
- Canetarea 1 16
4.Principiul ţeserii. 4 11-
- Ţeserea: definiţie, scop, realizarea 1 16 12
unui element de ţesătură
- Mecanismele maşinii de ţesut 1 17
- Recapitulare 1 2 17 13
5.Formate / semifabricate obţinute. 2 18

Evaluare 1 19
Alimentare, debitare, legări fire 6 14-
16
3. 1. Tricoturi . Definitie . Criterii de 1 1 20 17
clasificare.
- Caracteristicile tricoturilor simple 1 20
şi a celor din urzeală
- Proprietăţile tricoturilor 1 21
2. Proces tehnologic de obţinere a 1 1 21 17
12.3 Descrie produselor tricotate. Definitie.
procesul tehnologic 3. Operaţii din procesul tehnologic
de transformare a de obţinere a produselor tricotate
firelor în tricoturi (tehnologice, netehnologice, cu
caracter general). Definiţia, rolul si
succesiunea operaţiilor
- Recepţia firelor 1 2 22 18
- Bobinarea 1 22
- Urzirea 2 23
- Tricotarea 1 24

3
Nr. ore Săptămâna
Nr. Competenţe
Unitatea de competenţă Conţinuturi Obs.
crt. specifice T LT IP T LT IP

(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
- Repasarea 1 2 24 19
- Finisarea 1 25
- Confecţionarea 1 25
Recapitulare 1 26
Evaluare 1 26
Identificarea diferitelor tipuri de 2 20
tricoturi
Identificarea formatelor folosite la 2 21
tricotare
Alcătuirea schemelor tehnologice 2 22
de obţinere a produselor tricotate
4. 17.2. Descrie 1.Maşini rectilinii de tricotat . 1 2 27 23
mecanismele şi Criterii de clasificare. 1 27
dispozitivele 2.Organe de formare a ochiurilor 1 2 28 24
comune maşinilor (ace cu limbă, conducătoare de fir,
rectilinii de tricotat împingătoare). Părţi componente.
17. Producerea Rol.
tricoturilor pe maşini 17.3. Tricotează pe - Ace cu limbă 1 2 28 25
rectilinii de tricotat maşina rectilinie - Conducătoare de fir 1 2 29 26
manual – - Împingătoare 1 2 29 27
mecanizată Recapitulare 1 30
3.Procedeul de tricotare cu buclare 2 4 30, 28-
finală 31 29
Evaluare 1 2 31 30

4
Nr. ore Săptămâna
Nr. Competenţe
Unitatea de competenţă Conţinuturi Obs.
crt. specifice T LT IP T LT IP

(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
5. 17.4. Asigură 1.Mecanisme şi dispozitive 2 6 32 31-
calitatea tricotului comune maşinilor rectilinii de 33
produs pe maşina tricotat. Rolul mecanismelor.
rectilinie manual - 2. Mecanismul de formare a 2 6 33 34-
mecanizată ochiurilor la maşinile rectilinii de 35
tricotat. Alcătuire.
6. Recapitulare finală Recapitulare:
- Procesul tehnologic de 2
transformare a fibrelor în fire
- Procesul tehnologic de 2 34
transformare a firelor în ţesături
- Procesul tehnologic de 1 35
transformare a firelor în tricoturi
- Maşini rectilinii de tricotat 1