Sunteți pe pagina 1din 2

Unitatea de învăţământ: Avizat,

Profilul: TEHNIC Director


Domeniul de pregătire de bază: INDUSTRIE TEXTILĂ ŞI PIELĂRIE
Modulul: M1 - MATERII PRIME PENTRU INDUSTRIA TEXTILĂ
Nr. de ore/an: 36 ore/ an
Nr. ore /săptămână: 2 ore/săptămână, din care: T: 1 oră; LT: 1 oră; IP: 0
Clasa: a IX-a
Profesor: Avizat,
Plan de învăţământ aprobat prin Ordinul M.E.C.T.S.: 3411/16.03.2009 Şef catedră
Programa aprobata prin Ordinul M.E.C.T.S.: Anexa nr. 2 la OMECI nr.
4857 din 31.08.2009

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
AN ŞCOLAR: 2013-2014

Nr. ore Săptămâna


Nr. Unitatea de Competenţe
Conţinuturi Obs.
crt. competenţă specifice T LT IP T LT IP

(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1. 13. Materii 1.Fibre textile. Definire. Clasificare.
prime pentru Structură. 1 1 - S1 S1
industria textilă 13.1.Descrie 2.Proprietăţi generale ale fibrelor textile.
şi de pielărie materiile prime din 2.1.Proprietăţi fizice 1 1 - S2 S2
textile 2.2.Proprietăţi mecanice 1 1 - S3 S3
2.3.Proprietăţi chimice 1 1 - S4 S4
2.4.Proprietăţi tehnologice 1 1 - S5 S5
13.3.Caracterizează 3.Fibre textile vegetale: obţinere, structură,
materiile prime din aspect la microscop, proprietăţi.
textile – pielărie 3.1.Fibra de bumbac 1 1 - S6 S6

1
Nr. ore Săptămâna
Nr. Unitatea de Competenţe
Conţinuturi Obs.
crt. competenţă specifice T LT IP T LT IP

(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
3.2. Fibre liberiene 1 1 - S7 S7
4.Fibre textile de origine animală: obţinere,
structură, aspect la microscop, proprietăţi.
4.1.Fibra de lână 1 1 - S8 S8
4.2.Fibra de mătase naturală 1 1 - S9 S9
5.Fibre textile chimice artificiale: aspect,
13.1.Descrie proprietăţi.
materiile prime din 5.1.Fibra de viscoză 1 1 - S10 S10
textile 5.2.Celofibra 1 1 - S11 S11
5.3.Fibre cuproamoniacale 1 1 - S12 S12
5.4.Fibre acetat 1 1 - S13 S13
6.Fibre textile chimice sintetice:aspect,
13.3.Caracterizează proprietăţi.
materiile prime din 6.1.Clasificarea fibrelor sintetice,obţinere 1 1 - S14 S14
textile – pielărie 6.2 Fibra de poliamidă 1 1 - S15 S15
6.3.Fibra de poliester 1 1 - S16 S16
6.4.Fibra de poliacrilonitril 1 1 - S17 S17
6.5.Poliuretan 1 1 - S18 S18