Sunteți pe pagina 1din 6

Medicină legală - bibliografie

 1. Actualităţi în medicina legală : Note de curs / Matei, Valeriu, medic /


Mirton , 2001
 2. Contribuţii la istoria medicinei legale şi a antropologiei judiciare din
România / Asanache, G.; Mărcuş, L. / Litografia Institutului "V. Babeş"
Bucureşti
 3. Crimă şi ştiinţă / Thorwald, Jürgen / Doris , 1991
 4. Curs de medicină legală / [s. n.] , 1977
 5. Curs de medicină legală / Beliş, Vladimir / [s. n.] , 1979
 6. Curs de medicină legală / Bogdan, George / Cartea Românească , 1921
 7. Introducere în medicina legală / Groza, Ionel Lulu (1946 - 2013);
Andronic, Ana Maria; Groza, Irina Cornelia / Universitaria , 2004
 8. Introducere în teoria şi practica medico-legală / Quai, I.; Mărgineanu,
Vălean; Popa, Lidia; Terbancea, Moise / Dacia , 1979
 9. Lucrări practice de medicină legală / Beliş, Vladimir / [s. n.] , 1972
 10. Medicina judiciară / Editura de Stat pentru Literatură Ştiinţifică , 1954
 11. Medicina legală / Vieru-Socaciu, Radu; Perju-Dumbravă, Dan; Avram,
Adrian-Marcel / Risoprint , 1997
 12. Medicina legală / Moraru, Ion, psiholog / Editura Medicală , 1967
 13. Medicină legală / Ander, Z.; Molnár, V.; Bilegan, I. / Editura Didactică
şi Pedagogică , 1966
 14. Medicină legală : Definiţii şi interpretări / Ciornea, Teodor; Scripcaru,
Gheorghe; Ciornea, Teodor; Loghin, Octavian / Junimea , 1986 15.
Medicină legală pentru jurişti / Scripcaru, Gheorghe; Scripcaru, Călin /
Editura "Cugetarea"; Fundaţia pentru Cultură şi Ştiinţă "Moldova" , 1999
 16. Odonto-stomatologie medico-legală / Plahteanu, Monica / Apollonia ,
2000
 17. Patologie medico-legală / Dermengiu, Dan / Viaţa Medicală
Românească , 2002
 18. Pruncuciderea din punct de vedere juridic şi medico-legal / Drăgan,
Vasile, Drept / Fraţii Csendes , [s. a.]
 19. Tratat complect de medicină legală cu legislaţia şi jurisprudenţa
românească şi străină / Minovici, Mina / Atelierele Grafice Socec & Co. ,
1928
 20. Tratat de medicină legală / Beliş, Vladimir; Ciornei, Dan; Buda,
Octavian; Astărăstoae, Vasile (1 august 1949 -) / Editura Medicală , 1995
 21. Traumatologia mecanică în practica medico-legală şi judiciară / Beliş,
Vladimir; Naneş, Constanţa / Editura Academiei R.S.R. , 1985
 22. Introducere în medicina legală pentru jurişti / Groza, Ionel Lulu (1946
- 2013); Astărăstoae, Vasile (1 august 1949 -) / C.H. Beck , 2007
 23. Medicina legală pentru jurişti / Scripcaru, Gheorghe; Astărăstoae,
Vasile (1 august 1949 -); Scripcaru, Călin / Polirom , 2005

1
 24. Medicină şi drept : (Sinteze aplicative medico-legale) / Ciornea,
Teodor; Ianovici, Nicolai; Scripcaru, Gheorghe / Junimea , 1979
 25. Teorie şi practică medico-legală / Perju-Dumbravă, Dan; Mărgineanu,
Vălean / Argonaut , 1996
 26. Categoriile de lucrări, efectuate de instituţiile medico-legale, a căror
contravaloare este avansată de stat şi suportată de organele judiciare /
Dumitru, Ion, jurist
 27. Evidenţierea biologică a unei false paternităţi. Aspecte implicative
particulare / Hecser, Lorand L.; Costea, Vasile, Drept
 28. Expertiza medico-legală psihiatrică în pruncucidere: dificultăţi şi
soluţii / Jung, Harald; Ardeleanu, Mihai
 29. Expertiza medico-legală psihiatrică sau expertiza medico-legală
psihiatrică şi psihologică ? Argumente teoretice şi practice / Hădăreanu,
Viorel; Hecser, Lorand L.
 30. Homosexualitate: determinism biologic şi intoleranţa socio-juridică /
Hecser, Lorand L.
 31. Implicaţii medicale şi juridice în cazul refacerii chirurgicale a
virginităţii / Hecser, Lorand L.
 32. Iresponsabilitatea pentru tulburări psihice / Hecser, Lorand L.
 33. Posibilităţi şi limite în expertizele medico-legale de interpretare ale
alcoolemiilor / Hădăreanu, Viorel; Peter, Ildiko, Medicină; Hecser, Lorand
L.
 34. Un mijloc de probă revoluţionar - amprenta genetică / Ştefănescu,
Dragoş T.; Bărbării, Ligia, Medic Legist
 35. Colecţie de 56 rapoarte medico-legale : Lucrare destinată studenţilor în
medicină din anul al 6-lea de studii / Bogdan, George / Institutul de Arte
Grafice N. V. Ştefăniu & Co , 1915
 36. Patologie medico-legală : Curs / Scripcaru, Gheorghe / Repografia
institutului de medicină şi farmacie , 1977
 37. Elemente de medicină legală : Curs pentru stomatologi / Molnár, V. /
Institutul de Medicină şi Farmacie Târgu-Mureş , 1977
 38. Patologie medico-legală / Scripcaru, Gh.; Terbancea, Moise / Editura
Didactică şi Pedagogică , 1983
 39. La medecine legale et les autres sciences medicales devant la justice :
Rapport presente au Congres de Bucarest octobre 1936 / Minovici, Nicolae
/ Oltenia , 1936
 40. 76 rapoarte medico-legale / Bogdan, George / Tipografia "Fondul
cărţilor funduare" , 1925
 41. Medicina legală / Crișan, Traian / Institutul de Medicină Timişoara ,
1976
 42. Medicina legală. Vol. 2 : Lucrări practice / Crișan, Traian / Institutul
de Medicină Timişoara , 1978

2
 43. Medicina legală. Vol. 1 : Curs / Crișan, Traian / Institutul de Medicină
Timişoara , 1976
 44. Patologie medico-legală : Tratat / Scripcaru, Gh.; Terbancea, Moise /
Editura Didactică şi Pedagogică , 1978
 45. Patologie medico-legală : Curs / Scripcaru, Gheorghe / Repografia
institutului de medicină şi farmacie , 1988
 46. Vademecum Gerichtsmedizin : für Mediziner, Kriminalisten und
Juristen : Thanatologie, Traumatologie, Forensische Serogenetik,
Spurenkunde, Toxikologie und Rechtsfragen / Reimann, Wolfgang;
Prokop, Otto, Med. / Verlag Volk und Gesundheit , 1976
 47. Spurenkundliche Identifizierung von Fetal- und Neugeborenenblut
mittels Alpha1-Fetoprotein-Präzipitation in der Cellulose-Acetat-Folien-
(CAF)-Elektrophorese : Dissertation / Stafunsky, Mirtscho / Fachbereich
Humanmedizin , 1976
 48. Introducere în teoria şi practica medico-legală. Vol. 1
 49. Vergleichende Untersuchungen von Fällen deutlicher Trunkenheit bei
fehlender bzw. geringgradiger Alkoholisierung (unter Berücksichtigung
von Blutentnahme - und Gerichtsprotokollen) / Ottes, Hubert / Fachbereich
Humanmedizin , 1976
 50. Entfernungs- und Winkelbestimmung bei Schrotschüssen aus 10 und
20 m Entfernung : Experimentelle Untersuchung / Schön, Günther / [s. n.]
, 1976
 51. Identitate naţională şi medicină socială : Antropologie culturală,
psihiatrie şi eugenism în România : 1800-1945 / Buda, Octavian / Editura
Muzeului Naţional al Literaturii Române , 2013
 52. Enzymhistochemische Untersuchungen an der Leber der Ratte nach
wiederholter Applikation von Paraquat und Deiquat : Teză de doctorat /
Gemmer, Gabriele / [s. n.] , 1977
 53. Fraţii Minovici / Ioanid, N.; Angelescu, B. / Editura Ştiinţifică , 1970
 54. Curs de medicină legală. Vol. 3 : Sarcina-nașterea ; Avortul-
pruncuciderea și deontologia medicală din punct de vedere juridic și
medico-legal / Tipografia H. Goldner , 1924
 55. Ghid practic de medicină legală pentru jurişti / Astărăstoae, Vasile (1
august 1949 -); Scripcaru, Călin; Grigoriu, Carmen / Contact Internaţional
, 1993
 56. Aportul și limitele probei medico-legale în justiție : (Pertinența și
concludența probei medico-legale) : Convorbiri pentru învățământul
postuniversitar / Scripcaru, Gheorghe / Institutul de Medicină şi Farmacie
Iaşi , 1975
 57. Anthropometrie am Unterkiefer zur Körpergrössenbestimmung
menschlicher Feten... / Müller, Erich / [s. n.] , 1977
 58. Aspecte toxicologice clinice şi medico-legale în etilism / Beliş,
Vladimir / Editura Medicală , 1988

3
 59. Drama otrăvirilor : Dosare celebre / Ştefănescu, Paul / Editura Medicală
, 1980
 60. Ghid practic anatomo-topografic de traumatologie mecanică medico-
legală pentru jurişti / Groza, Ionel Lulu (1946 - 2013); Belulescu, Liviu /
C.H. Beck , 2009
 61. Legislaţia medicală : Actualizat noiembrie 2003 / România^ / All Beck
, 2003
 62. Profilanalyse des unteren Gesichtsdrittels als Hilfsmittel zum
Identifizieren unbekannter Leichen / Becker-Wöscher, Charlotte / [s. n.] ,
1977
 63. Untersuchung zur Frage der forensisch Relevanten Äthanolneubildung
in Blutproben von Diabetikern : Inaugural dissertation... / Eckes, Kurt / s.n.
, 1984
 64. La Réparation médico-légale des paraplégiques / Masson et C-ie , 1975
 65. Zur Kenntnis einiger als Identifizierungshilfen verwertbare
Mundhöhlenmerkmale / Pletka, Angelika / [s. n.] , 1978
 66. Tierexperimentelle Untersuchungen zur subakuten Thalliumvergiftung
unter besonderer Berücksichtigung enzymhistochemischer Veränderungen
an der Rattenniere / Kress, Ursula / [s. n.] , 1978
 67. Enigmele unor amprente / Ţurai, Constantin / Albatros , 1984
 68. Beyond the Crime Lab : The New Science of Investigation /
Zonderman, Jon / John Wiley & Sons , 1999
 69. În slujba vieţii şi a adevărului : Pagini din istoria medicinii legale şi a
criminalisticii / Ştefănescu, Paul / Editura Medicală , 1981-
 70. Reguli tactice folosite la prezentarea pentru recunoaştere a persoanelor
şi cadavrelor / Voinea, Eduard Relu; Radu, Raluca Camelia / Institutul de
Ecologie Socială şi Protecţie Umană - FOCUS , 2003
 71. Tratat de medicină legală odonto-stomatologică : traumatologie şi
biotraseologie lezională / DRAGOMIRESCU, VIRGIL-TIBERIU / All ,
1996
 72. Criminalistica şi medicina legală în slujba justiţiei : Practică judiciară
prezentată de un procuror criminalist / Argeşanu, Ion / Lumina Lex
 73. Criminalistica şi medicina legală în slujba justiţiei. Vol. 1 , 1996
 74. Odonto stomatologie legală : Curs de medicină legală pentru anul IV,
Facultatea de Stomatologie / Dragomirescu, Virgil Tiberiu / Institutul de
Medicină şi Farmacie Bucureşti , 1982
 75. Étude médico-légale sur l'avortement / Tardieu, Ambroise / Librairie
J.-B. Baillière et Fils , 1881
 76. Language Crimes : The Use and Abuse of Language Evidence in the
Courtroom / Shuy, Roger W. / Blackwell Publishers , 1997
 77. Problematică și metodologie medico-legală : (Orientări actuale în teoria
și practice medico-legală) / Dragomirescu, Virgil Tiberiu / Editura
Medicală , 1980

4
 78. Elektrophoretische Untersuchungen zur Heterogenität der sauren
Phosphatase im Ejakulat und zur Verwendbarkeit in der spurenkundlichen
Praxis / Fachbereich Humanmedizin , 1976
 79. Die Treffsicherheit von Blutgruppenbestimmungen an Blutflecken /
Hillgartner, Horst / [s. n.] , 1977
 80. Anwendung multipler Gewalt bei Tötungsdelikten : untersuchung
anhand von 110 Protokollen der Jahre 1965 bis 1974 / Hardt, Jurgen /
Fachbereich Humanmedizin , 1978
 81. Curs de medicină legală pentru uzul studenților / Molnár, V.; Ureche,
Anghel / Institutul de Medicină şi Farmacie Târgu-Mureş , 1989
 82. Metrische Auswertung von Röntgenbild und Fotografie menschlicher
fetaler Unterkiefer zur Schätzung der Körpergrösse / Metzger, Wolf-Dieter
/ [s. n.] , 1977
 83. Experimentelle Untersuchungen zur Störung serologischer und
immunologischer Methoden des Spermanachweises nach Durchführung
eines Schnelltestes / Heinermann, Egon Bernd / [s. n.] , 1980
 84. Tierexperimentelle Untersuchungen am Desmodont nach
unterschiedlicher Wasserliegezeit : Dissertation / Lehnen, Rainer / [s. n.] ,
1979
 85. Forensisch-odontologisch bedeutende Veränderungen an
menschlichem Gewebe, Zähnen und zahnärztlichen Werkstoffen nach
unterschiedlicher Einwirkung von Säuren und Basen : Dissertation /
Ruscheweyh, Gert / [s. n.] , 1979
 86. Volumetrische Erfassung des weiblichen Grosshirns nach der
Punktzählmethode : Altersgruppe 25 bis 50 Jahre : Dissertation /
Engelhorn, Stefan / [s. n.] , 1981
 87. Zur Identifizierung von Menstruations-, Geburts- und
Leichenblutspuren sowie von Spermaspuren durch elektrophoretisch
Bestimmung des Laktatdehydrogenase-Musters : Dissertation / Schmitt,
Rita / [s. n.] , 1979
 88. Photo-und Röntgentechnik in der forensischen Odontologie :
Inaugural-Disertation / Hildebrand, Erhard / Johannes Gutenberg
Universität , 1978
 89. Methodische Überprüfung eines Sperma-Suchtests = Untersuchungen
mit kurzfristig gelagerten Ejakulatspuren / Pfaff, Barbara Christine / [s. n.]
, 1976
 90. Medicină legală / Beliş, Vladimir / Teora , 1992
 91. Die Zeugenaussage zu Vergewaltigungddelikten / Else, Michaelis-
Arntzen / [s. n.] , 1980
 92. Caiet de lucrări practice : Pentru uzul studenților / Panaitescu, Viorel /
[s. n.] , 1982

5
 93. Spurenkundliche Identifizierung von fetalem Hämoglobin mit Hilfe der
Cellulose-Acetat-Folien (CAF)-Elektrophorese / Wilkens, Rainer / [s. n.] ,
1976
 94. Medicină legală : Îndrumător de lucrări practice / Cocora, Liviu; Morar,
Silviu / Buna Vestire\\ Blaj\ , 1998
 95. Ghid de urgenţe medico-judiciare / Beliş, Vladimir / Scripta , 1998
 96. Medicină legală / Iftenie, Valentin; Dermengiu, Dan / C.H. Beck , 2014
 97. Die Zeitliche und räumliche Zuordnung der technik zahnärztlicher
Arbeiten in der forensischen Odontologie / Heidemann, Detlef / [s. n.] ,
1979
 98. Medicina legală : text, imagini, film : pentru studenţi / Perju-
Dumbravă, Dan; Zaharie, Toader; Avram, Adrian-Marcel / Argonaut ,
2001
 99. Curs de medicină legală / Beliş, Vladimir / Facultatea de Medicină şi
Farmacie "Carol Davila" , 1991
 100. Introducere în medicina legală antropologică : Cauzalitate şi
responsabilitate / Dragomirescu, Virgil Tiberiu / All , 1999