Sunteți pe pagina 1din 3

FIŞA PROGRAMULUI DE STUDII

Domeniul fundamental: Medicină


Tipul domeniului : Ştiinţă
Domeniul de studii universitare : Licenţă
Specializare : ASISTENŢĂ MEDICALĂ GENERALĂ
Durata studiilor : 4 ani
Număr(minim) total de credite pentru absolvire: 240
Forma de învăţământ : zi
Facultatea organizatoare: Medicină

Structura generală a programului de studii


A. Funcţionale
B. Morfologice
C. Complementare
D. Clinice/Medicale
E. Clinice /Chirurgicale
F. Preventive
G. Paraclinice
H. Specialitate

Discipline Nr. Nr. total Procentual Nr.credite Nr.total Procentual


ore ore credite
Funcţionale 250 3297= 7,6% 16 218= 7,30%
Morfologice 200 100% 6,07% 12 100% 5,48%
Complementare 421 12,77% 29 13,24%
Clinice/Medicale 683 20,71% 42 19,18%
Clinice 463 14,04% 26 11,87%
/Chirurgicale
Preventive 75 2,18% 5 2,3%
Paraclinice 120 3,64% 8 3,65%
Specialitate 1085 32,9% 81 36,98%
Obligatorii 3297 3339= 98,75% 219 225= 97,33 %
Opţionale 42 100% 1,25 % 6 100% 2,67 %
Activităţi didactice Nr. ore Nr.total ore Procentual
Curs 1251 22,56%
Lucrări practice 593 10,7%
Stagii clinice 1495 5455=100% 26,96%
Practică de vară 480 8,65%
Gărzi în timpul 672 12,12%
anului
Gărzi în timpul 384 6,92%
practicii
Informare, docum. 160 9,2%
Lucrare de diplomă 510 2,89%

Forme de Nr.mediu Nr. evaluări Total evaluări Procentual


evaluare eval./
Sem.
Examen 1,4/ sem. 42 57,53%
73
=100%
Colocviu 1/ sem 31 42,47%

Competenţe ale absolventului programului de studiu:


1. Noţiuni asupra Sistemelor de îngrijiri de sănătate şi modului de organizare a
unităţilor medicale. Atribuţiile asistentului medical.
2. Noţiuni de Protecţia muncii în unităţile medicale. Precauţiunile Universale.
3. Metodele de prevenire şi control a infecţiilor nosocomiale
4. Metodele de sterilizare, dezinfecţie şi antiseptizare în unităţile medicale.
Curăţenia în unităţile medicale - coordonare.
5. Noţiuni de evidenţă medicală şi administrativă în unităţile medicale. Adnotările
aflate în responsabilitatea asistentului medical (registrele de evidenţă, foaia de
observaţie a pacientului).
6. Noţiuni de anatomie, fiziologie şi biochimie – mecanismele înscrise în limitele
normalului şi mecanismul proceselor patologice
7. Etapele procesului de îngrijire – evaluarea pacientului / comunităţii, elaborarea
planului de îngrijire, implementarea lui şi evaluarea continuă a rezultatelor.
Documentarea procesului de îngrijire.
8. Pregătirea pacientului, documentaţiei, instrumentarului şi materialelor pentru
examenele clinice şi paraclinice şi pentru manevrele terapeutice efectuate în unităţile
medicale. Asistarea medicului în manevrele diagnostice şi terapeutice efectuate în
unităţile medicale.
9. Gestionarea deşeurilor. Circuitele de spital.
10. Prelevarea sau asistarea prelevării, conservarea, pregătirea pentru transport şi
transportul la laborator a probelor biologice recoltate. Efectuarea testelor paraclinice
rapide (glicemie, test de sarcină, teste toxicologice rapide). Elemente de bază de
interpretare a rezultatelor valorilor determinate clinic şi paraclinic
11. Cunoaşterea formelor medicamentoase. Cunoaşterea şi aplicarea tehnicilor de
administrare a terapiei medicamentoase pe cale enterală, topică şi parenterală (injecţii
şi perfuzii intravenoase, injecţii intramusculare, intradermice, hipodermice).
12. Monitorizarea şi documentarea evoluţiei pacienţilor (prin metode clinice
observaţionale şi tehnici de determinare a unor parametri) şi informarea medicului
13. Recunoaşterea semnelor clinice în urgenţele majore şi a stopului cardio-respirator.
Aplicarea tehnicilor de resuscitare în stopul cardio-respirator.
14. Îngrijiri de confort. Poziţii terapeutice. Noţiuni şi tehnici de manipulare şi
transport. Noţiuni de imobilizare osteo-articulară.
15. Educaţia pentru sănătate a pacienţilor. Măsuri de promovare a sănătăţii, prevenire
şi combatere a îmbolnăvirilor în populaţie.
16. Regimul alimentar în principalele situaţii de boală. Tehnica efectuării preparatelor
dietetice folosite în alimentaţia sugarului şi copilului mic.
17. Principii de screening, supraveghere a gravidelor, diagnostic prenatal şi sfat
genetic. Noţiuni de planificare familială.
18. Tehnici de comunicare
19. Asigurarea respectării drepturilor pacienţilor conform prevederilor OMS
20. Documentarea medicală pe baza metodelor de cercetare a literaturii scrise sau cu
ajutorul Internet-ului. Redactarea şi prezentarea unei lucrări ştiinţifice medicale.

Inserţii profesionale ale absolvenţilor programului de studii


Tipul instituţiei Funcţia absolventului
ASISTENŢĂ MEDICALĂ GENERALĂ Asistent medical generalist