Sunteți pe pagina 1din 190
\“ NG at ee) . | vy é | " (4 ’ 4 “aN PETTY lolekte) Fo) wr SLOMT SN (1) / a >: & C a > z @ < g = MECANICA FLUIDELOR Presiunea. Presiunea hidrostatica Presiunea Efectele interactiunii sunt: © modificarea starii de miscare S deformarea corpurilor (Ca efect al interactiunii prin contact a doua | * sereur Pot aparea deformari. Acestea sunt fig dependente de valoarea fortei de interactiune dintre . Cele dou corpur, precum si de natura corpurilor (aga cum ai aflat in clasele anterioare). Exemple bi 1. In figura 1.1 pojivedea un corp agezat pe un burete, | som Actiunea corpului asupra buretelui produce OL deforma diferite ale acestuia in functie de aria | | 28 suprafetei de contact ? 2. La trecerea unui schior pe o partie, in spatele lui ‘ ramén urme pe zipada. Fara schiuri, urmele lasate : de schior ar fi mult mai adanci (figura 1.2). ¢ 3. Nur aga céi daca nui asezi convenabil bretelele ghiozdanulu, acestea te taie* ‘ astfel Incat simti in mod neplécut actiunea lui asupra umerilor tai? Tema 1 Di alte exemple in care forfele de contact determina deformari, Fc Constatare : x Deformarea a doua corpuri ‘care interactioneaza prin forte de contact, perpendiculare pe suprafata 1 ‘comuni, depinde nu numai de valoarea fortei, ci gi de aria suprafefei de contact. Rez. Pentru caractrizareacauzelo unor ate de efecte se defineste mirimes presgne Mod Presiunea exercitaté de o fortd care actioneaz& normal $i uniform distribuita) pe © Suprafata este o marime fizica scalara egald cu raportul dintre cela fortei si aria supratetel: co) ot 2 & in care p — presiunea, F — forta normala, $ — aria suprafetei. Ee Ecuatia unitatii de masura: : F) oN Rez (1.2) ae (1.2) 5) ve PA (Pasa 1 Pa reprezinta Presiunea exercitata de o forté de 1.N care actioneaza normal si uniform distribuit Pe © suprafata cu aria de 1 m?. In practic se tlizeazi gi alte unit de ‘misurd pentru presiune, de exemplu I bar = 10° Pa, 4 RICA - Manual pentru clasa 6 Vi