Sunteți pe pagina 1din 2

Autoevaluarea activităţii în contextul practicii didactice

În cadrul modului psihopedagogic, nivel 1, am parcurs discipline fundamentale


domeniului învăţământului, şi anume: Psihologia educaţiei, Pedagogie generală, Managementul
clasei de elevi, precum şi discipline de specialitate cu caracter aplicativ: I.A.C şi practica
pedagogică. Îmbinarea teoriei cu practica este necesară în cadrul acestui proces de învăţare,
rezultatul fiind creşterea competenţei noastre didactice.

Pe parcursul modulului, am întocmit atât planificare pe unitate de învățare , cât și proiecte


de lecție în care am îmbinat cerințele planificării lecției conform programei școlare cu
particularitățile de învățare ale clasei de elevi. Ca și resurse materiale, am folosit pe lângă
manual, fișe de lucru, planșe, prezentare în Powerpoint și resurse audio-vizuale: videoproiector,
în functie de subiectul lecției pentru care am întocmit proiectul. Proiectarea activiăților le-am
realizat pe calculator și am încercat să păstrez o concordanță deplină între competențele specifice
disciplinei, obiectivele operaționale, însușire de vocabular, definirea elementelor noi,
argumentare de opinii.

Practica pedagogică este parte integrantă a procesului de învăţământ şi are ca obiective


următoarele: consolidarea şi aprofundarea pregătirii de specialitate, psihopedagogice şi metodice;
învăţarea şi formarea abilităţilor şi competenţelor necesare exercitării profesiunii didactice;
cunoaşterea documentelor şcolare care fundamentează organizarea şi conducerea procesului
didactic; aplicarea particularizată la disciplinele de învăţământ a tuturor componentelor
procesului general de predare-învăţare-evaluare (principiile, finalităţile, conţinutul,
metodele,mijloacele, formele de organizare, sistemele de evaluare a rezultatelor şcolare), etc.
Toate aceste obiective în ceea ce mă priveşte au fost atinse. Practica pedagogică am desfăşurat-o
la Colegiul Tehnic Petru Maior având ca mentor pe Ianculovici Milca.

Am putut corela în acestă perioadă teoria pe care am facut-o la cursuri cu ceea ce se


întâmplă în practică. Am putut să observ care sunt tehnicile folosite de profesor pentru a capta
atenţia sau pentru a menţine liniştea în sală, cum să facă lucrurile mai interesante pe parcursul
unei lecţii. Am văzut tipurile de metode de predare pe care le-am discutat la cursuri, dar şi am
putut să observ cum se realizează managemenul clasei.
Punctele mele tari în această practică au fost:

-faptul că sunt aproximativ de aceeaşi vârstă cu elevii şi am putut comunica mai uşor;

-când am predat nu m-au privit ca un inamic ce vine şi distruge medii, ci ca o persoană


care a venit să le împărtăşească ceva, din contra, am pus o notă de zece unui elev;

-am fost prezentă la toate cursurile obligatorii de asistare;

-am reuşit să predau o lecţie de geografie într-un mod atractiv pentru elevi

Punctele mele slabe au fost:

-am avut emoţii care nu prea au fost constructive;

-am vorbit repede.

Consider că practicând mai mult, voi dobândi mai multe abilităţi şi capacităţi pentru a mă
descurca în aceste activităţi. Îmi place foarte mult, nu neapărat să predau, ci mai mult să port
discuţii cu elevii din care şă învăţăm fiecare câte ceva nou, iar elevii să plece din clasă cu
cantitatea de informaţie necesară pentru a-i fi utilă în viaţa de zi cu zi.