Sunteți pe pagina 1din 1

ANEXA 2

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ȘERBAN CIOCULESCU” Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Babeni
Localitatea: Găești Localitatea:Ramnicu Valcea
Județul: Dâmbovița Județul: Valcea
Adresa:str. Cuza-Vodă, nr. 4A Adresa:Strada Calea lui Traian nr 128
Tel.: 0245 713477 Tel.: 0250765374
Nr................./.............................. Nr....................../ ........................

PROTOCOL DE PARTENERIAT

Art. 1 Prezentul acord de parteneriat se încheie, astăzi, ......................., între:


Şcoala Gimnazială „Șerban Cioculescu”, cu sediul în Găești, str. Cuza-Vodă, nr. 4 A, tel.0245 713477, organizator
al activităţii ştiinţifice - Simpozion Naţional, cu tema/titlul „Practici inovative în activitatea didactică”, ediția I,
reprezentată de profesor Turcu Adrian, în calitate de director şi Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Babeni,
cu sediul în Babeni, judetul Valcea , tel. 0747098801, partener în organizarea activităţii ştiinţifice, cu tema/titlul
„Practici inovative în activitatea didactică”, ediția I, reprezentată de profesor Circiag Daniel, în calitate de
director si profesor Vaneata Persida, Pirvu Oana Maria

Art. 2 Prezentul acord are în vedere organizarea şi derularea activităţii ştiinţifice , cu tema/titlul „Practici inovative
în activitatea didactică”, ediția I , care se va desfăşura în data de 31.03.2018.

Art. 3 Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil pe perioada desfăşurării „Practici inovative în
activitatea didactică”, ediția I.

Art. 4. Obligaţiile părţilor:


 Școala Gimnazială „Șerban Cioculescu” Găești se obligă:
- Să încheie, în colaborare cu partenerul/partenerii, un acord de parteneriat, în scopul organizării simpozionului
„Practici inovative în activitatea didactică”, ediția I;
- Să elaboreze agenda derulării activităţii, în colaborare cu instituţiile partenere;
- Să colaboreze cu partenerul/partenerii la realizarea documentelor specifice organizării activităţii;
- Să organizeze şi să coordoneze activitatea;
- Să asigure grupul ţintă, spaţiul şi dotarea necesară pentru desfăşurarea activităţii;
- Să comunice partenerului/partenerilor, în timp util, orice modificare apărută în derularea activităţii;
- Să popularizeze/să mediatizeze activitatea prin postarea informaţiilor pe site-ul instituţiei, prin publicarea
unui articol într-o revistă de specialitate.
 Prof. Vaneata Persida si prof Pirvu Oana se obligă:
- să mediatizeze simpozionul în instituția de învățământ;
- să respecte regulamentul de desfăşurare a simpozionului;
- să disemineze activitățile simpozionului și să participe la activitatea de analiză a acestora;
- să trimită acordul de parteneriat înregistrat şi ştampilat, în dublu exemplar, împreună cu lucrările ale cadrelor
didactice, precum şi fişa de înscriere la adresa indicată în regulament.

Art. 5. Încetarea acordului (clauze): Partenerii se obligă să colaboreze pe toată durata activităţii pentru ca aceasta să se
deruleze conform scopului stabilit. În caz de nerespectare a obligaţiilor cuprinse la Art. 4, prezentul acord încetează.

Art. 6. Dispoziţii finale: Prezentul contract se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Şcoala Gimnazială „Șerban Cioculescu” Găești Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Babeni

Director, Director,
Prof. Turcu Adrian Prof, Circiag Daniel