Sunteți pe pagina 1din 1

Investește in oameni !

FONDUL SOCIAL EUROPEAN


Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 5 – Promovarea masurilor active de ocupare
Domeniul major de intervenţie 5.1 – Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare
Numărul de identificare al Contractului: POSDRU/183/5.1/S/153091
Titlul proiectului: „NEVOIA ÎNVAȚĂ PE OM.ȘOMERUL DE ASTĂZI, ANGAJATUL DE MÂINE”
Număr operator de date cu caracter personal înregistrat la A.N.S.P.D.C.P.: 20287 – Camera de Comerț și Industrie Alba

Nume:

Test - teorie
Receptarea mesajului oral in comunicare

1. „Noapte bună!” în limba engleză se traduce:


a) Goodevening!
b) Goodbye!
c) Goodnight!
2. Un doctor, se traduce în limba engleză cu articolul:
a) an doctor
b) a doctor
c) the doctor
3. Duminica, în limba engleză, se traduce:
a) Monday
b) Sunday
c) Friday
4. Alaltăieri, în limba engleză, se traduce:
a) tomorrow
b) the day before yesterday
c) last Sunday
5. Bunic, în limba engleză, se traduce:
a) uncle
b) father
c) grandfather
6. „Încantat să te cunosc!” în limba engleză se traduce:
a) Hello!
b) How do you do!
c) See you soon!
7. Iulie în limba engleză se traduce:
a) January
b) July
c) June
8. Vara, în limba engleză, se traduce:
a) Summer
b) Spring
c) Winter
9. Cainele, în limba engleză, se traduce cu articolul:
a) a dog
b) the dog
c) an dog

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda cate 1 punct pentru fiecare răspuns corect plus 1 punct din oficiu.
Timp de lucru: 20 de minute

LECTOR: GABRIEL BĂRBULEȚ