Sunteți pe pagina 1din 37

CURS 2

1
NIVELURILE COMUNICĂRII UMANE

numărul de participanţi natura relaţiilor dintre aceştia

nivelurile de comunicare

intrapersonală interpersonală de grup publică de masă

2
Comunicarea publică
Marcus Fabius Quintilianus (35-96 e.n.)
- primul profesor public de retorică la Roma
compendiu în 12 volume, Institutio oratoria ("Formarea vorbitorului în public"),
erau studiate: invenţia, compoziţia şi stilul, emisia discursului,
prezentarea statică (postura) şi dinamică (gesticulaţia) a vorbitorului.

În raport cu atitudinea sa faţă de orator şi discurs,


publicul poate fi:

• ostil
• neutru
• indecis
• neinformat
• susţinător 3
Comunicarea publică

Tehnici de pregătire şi susţinere a discursului:

• manuscrisă
• memorizării
• improvizaţiei (aparente)
• impromptu

4
Comunicarea de masă

-producerea şi difuzarea mesajelor scrise, vorbite,


vizuale sau audiovizuale de către un sistem
mediatic instituţionalizat către un public variat şi
numeros

-se caracterizează printr-un răspuns întârziat, slab şi


incomplet din partea publicului care recepţionează
mesajele

5
Comunicarea de masă

media fierbinţi (radio, fotografia, cinematograful)


ating un singur simţ şi-l alimentează bine cu date de înaltă definiţie,
lăsând prea puţin loc pentru implicarea senzorială a auditoriului

media reci (telefonul, televiziunea)


ating mai multe simţuri simultan şi implică mai profund receptorul
mesajului, pentru că lasă mai mult loc de completat şi reconfigurat în
seama sa.

(McLuhan)

6
COMUNICAREA FORMALĂ /
INFORMALĂ

Comunicarea formală
-mesajele sunt transmise pe canale prestabilite (create în
mod deliberat prin stabilirea unui sistem formal de
responsabilităţi care respectă structura ierarhică a
organizaţiei), pe două direcţii principale:

• verticală (ascendent / descendent),


• orizontală permite transmiterea de mesaje între colegii 7

aceluiaşi nivel ierarhic


COMUNICAREA FORMALĂ /
INFORMALĂ
Comunicarea informală
-schimbul de informaţii care are loc în afara canalelor
de comunicare oficiale, se desfăşoară în general prin
canale create spontan - apar şi există în mod
necontrolat, se modifică permanent şi operează la
toate nivelurile -.
Avantaje ale comunicării informale:
• propagă informaţia cu viteza mare;
• întăreşte sentimentul de solidaritate si spirit de echipă.
Dezavantaje:
• distorsionarea mesajelor. Pentru a preveni distorsionarea e bine 8

ca reţeaua să fie supravegheată în mai multe puncte.


FORMAL INFORMAL

 Canal oficial  Canal neoficial


 În mod deliberat, planificat  Neplanificat şi spontan
şi sistematic  Intersectează relaţiile
 O parte din structura de formale
organizare  Îndreptate spre obiective şi
 Orientat spre obiective şi nevoia de satisfacţia a
sarcini ale întreprinderii indivizilor
 Impersonal  Personal şi social
 Stabil şi rigid  Flexibil şi instabil
 Lent şi structurat  Rapid şi nestructurat

9
COMUNICAREA FORMALĂ /
INFORMALĂ

• În jos
• În sus
10
• Orizontal
• în diagonală
COMUNICAREA FORMALĂ /
INFORMALĂ
ÎN JOS ÎN SUS
• De la nivel mare la • De la niveluri mai mici la
nivele mai scăzute cele mai ridicate
• Circulaţie descendentă • Circulaţie ascendentă
• Directă • Indirectă
• Scopul este de a • Scopul este de a oferi
implementa planuri feedback asupra
• Circulă repede performanţei
• Comenzi, instruire, • Circulă încet
cursuri, manuale, • Rapoarte, sugestii,
manuale, etc. nemulţumiri, proteste,
sondaje, etc.
11
COMUNICAREA FORMALĂ /
INFORMALĂ

comunicare orizontală

• comunicare orizontală sau laterală implică fluxul


de informaţii, idei şi opinii, printre poziţiile la
acelaşi nivel de autoritate

• comunicare liberă şi sinceră între semeni -


ajută la îmbunătăţirea înţelegerii reciproce,
coordonarea şi munca în echipă între diferitele
departamente şi divizii ale organizaţiei.
12
COMUNICAREA FORMALĂ /
INFORMALĂ

comunicare diagonală

• comunicarea între oameni care nu sunt nici în cadrul


aceluiaşi serviciu, nici pe acelaşi nivel de structură de
organizare.

• este cel mai puţin utilizat canal de comunicare.

• are loc atunci când membrii nu pot comunica în mod


eficient prin alte canale.
13
COMUNICAREA DIRECTĂ / INDIRECTĂ

Comunicarea directă - contacte personale nemijlocite şi


interactive între fiinţele umane şi se bazează pe:
cuvântul, vocea, trupul, proxemica.

Comunicarea indirectă -intermediată de mijloace şi


tehnici: scrierea, tipărirea, imprimarea în relief,
înregistrarea magnetică sau laser, transmisiile prin
cablu, prin fibre optice sau prin unde hertziene. 14
COMUNICAREA DIRECTĂ / INDIRECTĂ

Functie de suportul utilizat - comunicarea indirectă - poate fi


• scrisă şi imprimată: scrisorile, rapoartele, presa scrisă,
cartea, afişul, bannerul, materialele publicitare;
• înregistrată: banda magnetică, discul, filmul, cartela
magnetică, discheta, CD;
• prin fir: telefonul, telegraful, telexul, faxul, e-mail-ul, cablul,
fibrele optice etc.;
• prin unde (hertziene): radioul şi televiziunea.
15
PROCESUL COMUNICĂRII
INTERPERSONALE
modele

16
PROCESUL COMUNICĂRII
INTERPERSONALE
modele

17
PROCESUL COMUNICĂRII
INTERPERSONALE
modele

18
PROCESUL COMUNICĂRII
INTERPERSONALE
modele

19
PROCESUL COMUNICĂRII
INTERPERSONALE
modele

20
PROCESUL COMUNICĂRII
INTERPERSONALE
modele

Westley and MacLean’s


Conceptual Model, 1957

21
PROCESUL COMUNICĂRII
INTERPERSONALE
modele

Becker’s Mosaic Model,


1968

22
PROCESUL COMUNICĂRII
INTERPERSONALE
modele Ruesch and Bateson, Functional Model, 1951

cultural

grup

interpersonal

23
intrapersonal
PROCESUL COMUNICĂRII
INTERPERSONALE
modele
Barnlund’s Transactional Model, 1970

24
PROCESUL COMUNICĂRII
INTERPERSONALE
modele
Brown’s Holographic Model, 1987

A Fractal Model

25
PROCESUL COMUNICĂRII
INTERPERSONALE
este directă şi personalizată
Elementele componente ale modelului general
(Shannon) al procesului de comunicare interpersonală
şi interactivă sunt:
1. emiţător-receptorul,
2. limbajul şi codul,
3. competenţa,
4. mesajul,
5. media,
6. zgomotul,
7. efectele şi
8. răspunsul. 26
PROCESUL COMUNICĂRII
INTERPERSONALE

27
ETICA COMUNICĂRII UMANE
"oamenii au dreptul să facă propriile lor alegeri”
-Este corect să minţim partenerul pentru a evita cearta şi ranchiuna ?
(avem de ales între minciuni plăcute şi adevăruri dure)
-Este moral să divulgăm secretele pe care ni le-a încredinţat o altă
persoană ?
-Este moral să exagerăm calităţile şi să minimizăm defectele cuiva, pentru
a-i câştiga prietenia, simpatia şi aprobarea?
-Este acceptabil să prezentăm munca altcuiva ca fiind a noastră?
-Este moral să constrângem partenerul pentru a-l convinge să facă ce
vrem?
-Este moral să preluăm conducerea unui grup pentru a-l manipula şi
orienta în direcţia dorită de noi?
-Este moral să impunem altora credinţele şi filozofia noastră de viaţă?
28
-Este moral să manipulăm, chiar dacă o facem spre binele celuilalt?
IREVERSIBILITATEA COMUNICĂRII

Mesajul, o dată emis şi recepţionat, nu mai poate fi luat


înapoi.

implicaţii importante în viaţa cotidiană:


• pericolul de a spune lucruri pe care le regretăm ulterior. Dacă nu
ne putem păstra calmul şi stăpânirea de sine, este recomandabil
să amânăm sau să evităm comunicarea;
• ori de căte ori lansăm mesaje care ne angajează profund, merită
să le cântărim cu atenţie şi luciditate;
• în comunicarea publică, unde mesajul este recepţionat de un
auditoriu numeros, ireversibilitatea comunicării obligă la măsuri de
siguranţă speciale.
29
KINEZICA - STIINTA A GESTURILOR

Ray Birdwhistell (Introduction to kinesics), a aplicat metodologia


lingvisticii structurale la studiul gesturilor → a stabilit o
corespondenţă între unităţile verbale şi cele gestuale.
• gramatică a gesturilor.
• gesturile au intensitate, durată, întindere, amplitudine, ritmuri
constante sau în flux, caracteristici care se integrează contextelor
psihologice, sociale.
Corpul uman înseamnă:
• aparenţă fizică sau gestică,
• expresia feţei, 30

• mimică.
KINEZICA

31
FIZIONOMIA

aspectul feţei static, înnăscut


7000 de expresii faciale distincte

• Ridurile orizontale ale frunţii - încordarea atenţiei spre interior,


(teamă, uimire, incapacitate de a înţelege sau confuzie)
• Ridurile verticale ale frunţii - încordarea atenţiei, într-o direcţie
precisă, spre exterior
32
PRIVIREA ŞI CONTACTUL VIZUAL

50-60% din timpul convorbirii


Feluri de a privi

Privire oficială Privire de anturaj Privire intimă

Pupila
33
Unghiul intern al globului ocular
PRIVIREA ŞI CONTACTUL VIZUAL

VC VV

AC AA

34
dialog interior
încearcă senzaţii
BIBLIOGRAFIE

1 Bettinghaus, Erwin Persuasive Communication, Harcourt Brace College,


1994
2 Birkenbihl, Vera Antrenamentul comunicării, Editura Gemma Press,
1998
3 Birkenbihl,Vera Semnalele corpului, Gemma Press, Bucureşti, 1999
4 Cardon, Alain Les Concepts clés de L'AT, Les Editions
d'Organisation, Paris, 1993
5 Cardon, Alain; Lenhardt, L'analyse transactionnelle, Les Editions
Vincent; Nicolas, Pierre d'Organisation, Paris, 1995
6 Dinu, Mihai Comunicarea, Editura Ştiinţifică, Bucureşti 1997
7 Dobrescu, Paul “Aisbergul Comunicării”, Revista Româna de
Comunicare &Relatii Publice, nr.1/1999,
http://www.comunicare.snspa.ro/revista/files/comuni
care/aisbergul_comunicarii.htm
8 Fergusson, Jan Autoritatea perfectă, Editura Naţional, 1998
9 Graur, Evelina -Tehnici de comunicare, Editura Mediamira,
Cluj_Napoca 2001
10 Huseman, Richard; Business Communication, Dryden Press, 1991
Lahiff, James 35
11 Joule,R.V., Beauvois,J.L. Tratat de manipulare, Editura Antet, Bucureşti, 1997
12 Lohisse, Jean Comunicarea - de la transmiterea mecanică la
interacţiune, Collegium, Polirom, Iaşi, 2002
13 McLuhan, Marshall Mass-media, mediul invizibil, Editura Nemira, Bucureşti,
1997
14 Melvin L. DeFleur; Ball- Teorii ale comunicării de masă (tr. de Ducu şi Cătălina
Rokeach, Sandra Harabagiu), Polirom, 1999
15 Pease, Allan Limbajul trupului, Editura Polimark, Bucureşti, 1995
16 Peretti, André, Legrand, Jean Tehnici de comunicare, Editura POLIROM, Iaşi 2001
André
17 Petti, Francoise Manipularea în angajări, Antet XX Press, 2002
18 Pontoizeau, Pierre Antoine Manuel de communication, Editeur Armand Colin, Paris 1991
19 Popescu, Dan Conducerea afacerilor, Editura Economică, Bucureşti, 1997
20 Prutianu, Ştefan Manual de comunicare şi negociere în afaceri, vol.I, Editura
POLIROM, Iaşi 2000
21 Simonet, Renée L'exposé oral, Lés Editions d'Organisation, 1989
22 Stanton, Nicki Comunicarea, Editura Ştiinţă şi tehnică, Bucureşti, 1995
23 Stewart,Ian; Joines,Vann Manuel d'Analyse Transactionnelle, InterEditions, Paris, 1991

36
24 Thompson, Rosemary Management compretitiv, vol.2 Comunicarea, CODECS
Bucureşti, 1997
25 Vertadier, Alain Débatre avec succes, Les Editions d'Organisation, Paris, 1986
26 Watzlawick,P., Helmick Une logique de la COMMUNICATION (TR.Janine Morche),
Beavin Janet, Don D.Jackson Ed. Du Seuil, 1972
27 Weil, Pascale Communication Oblige, Les Editions d'Organisation, Paris,
1990
28 *** Body Language, Geddes&Grosset, 1999

37