Sunteți pe pagina 1din 73

PLANIFICARE ORIENTATIVA A ACTIVITĂŢILOR

5-7 ANI - NIVELUL II

SUMANARIU ELENA – INSTITUTOR –GRUP ŞCOLAR DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ, FETEŞTI

Săptămâna 1
Perioada: - 15-19. 09.2009
Tema: Evaluare
Subtema: Evaluare iniţială
Obiectivele evaluative:Să se verifice capacitatea:
• de a răspunde motric la comenzi de prezentare a unor părţi ale corpului ; de a executa diferite exerciţii motrice; de a trasa
linii în spaţiul dat ; de a trasa linie continuă în spaţiul dat fără să atingă marginile;
• de a denumi obiectele din imagini; de a desparti cuvintele în silabe; de a formula propoziţii simple şi dezvoltate; recita
poezii cunoscute ;
• de a forma mulţimi după formă, mărime, culoare; raporta numărul la cantitate; de a desena figuri geometrice după model;
de a ordona evenimentele în ordine cronologică; de a numi într-un cuvânt mai multe imagini ale obiectelor ;
• de a comunica cu ceilalţi; de a interacţiona cu copiii de vârsta lui; de a manifesta bucurie în urma reuşitelor proprii;
• de a manifesta interes pentru cunoaştere; de a manifesta interes pentru joc; de a finaliza o activitate de scurtă durată; de
a stabili un proiect ,,Construieşte un castel”
Centrele de interes deschise şi materialele puse la dispoziţia copiilor:
BIBLIOTECĂ: JOC DE ROL: CONSTRUCŢII:
Reviste, cărţi cu imagini despre ,,Căsuţa păpuşii” Cuburi de plastic;
prima zi de grădiniţă ; Utilată corespunzător pentru Cuburi cu litere;
Caiete de lucru, fişe adecvate temei; activităţi care se pot desfăşura în Maşini , utilaje, unelte;
Album cu poze din grădiniţă; familie; Trusa Logii II ;
Cd-uri; Păpuşi ,maşinuţe, alte jucării ;
Cd-player
ŞTIINŢĂ: Atlas ; Enciclopedia copiilor; ARTĂ: JOC DE MASĂ
Creioane negre şi colorate, carioca, Puzzle
acuarele, plastilină Set LOTO cu culori
Set ,,Alege ce se portriveşte”
Activitatea metodică:

Pregătirea sălii de grupă pentru Festivitatea de Deschidere a Noului an Şcolar.


Pregătirea materialului didactic necesar evaluării iniţiale .
Pregătirea probelor şi a testelor pentru evaluarea iniţială.

Domeniul Dezvotarea motricităţii fine şi grosiere: D.D.M.F.G. Domeniul Dezvoltarea cognitivă: D.D.C. Domeniul Dezvotarea limbajului şi a comunicării:
D.D.L.C. Domeniul Dezvoltarea socio-emoţională: D.D.S.E. Domeniul capacităţi şi atitudini: D.D.C.A.

Săptămâna 1
Perioada:15.-19. 09.2009
TEMA:Evaluare
SUBTEMA:Evaluare iniţială
ZIUA ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE SEMNĂTUR
A
LUNI A.L.A.:D.D.C.A.Joc de rol:,,Jocuri şi activităţi la libera alegere”(manifestarea interesului pentru
14.09 joc şi jucării)
D.D.M.G. ,,Arată ce-ţi spun eu” (probă de determinare a gradului de orientare spaţio-
temporală)
ADE : D.D.L.C. ,,Denumeşte obiectele din imagine”
D.D.S.E. ,,Cantă un cântec îndrăgit de tine” ,, Repetă după mine”
ADP:D.D.M.G. ,,Balerinii” (stau cu ochii închişi 10’)Rutina, Tranziţii, Întâlnirea de dimineaţă: ,,Mă
bucur să te revăd ! Mi-a
fost dor de tine”, ,,Calendarul Naturii” Joc de mişcare: ,,Mişcăm degeţelele”
MARŢI A.L.A.:D.D.C. ,,Desenează un pătrat şi un dreptunghi după model” –probă de reprezentare
15.09 grafică)
D.D.C.A.Jocuri de construcţii- ,,Cum construieşti o casă”
ADE : D.D.L.C.,,Formulează propoziţii cu cuvintele din imagini”
D.D.C. ,, Numără elementele fiecărei mulţimi şi trasează o linie la cifra
corespunzătoare”
D.D.C.A. ,,Regulamentul grupei” stabilirea regulamentului împreună cu copiii
A.D.P.:D.D.M.G. ,,Fotbaliştii” (dominanta piciorului) Rutina, Tranziţii, Întâlnirea de
dimineaţă:,,Cum ai petrecut în
vacanţă” ,,Calendarul Naturii”Exerciţii de înviorare.
ACTIVITATE OPŢIONALĂ: Testarea capacităţilor şi aptitudinilor
MIERCURI A.L.A.: D.D.M.F. ,,Labirintul” (probă de coordonare manuală)
16.09 D.D.C.,,Completează ce lipseşte”probă de evaluare a capacităţii de analiză)
ADE : D.D.C. ,,Formează mulţimi de obiecte”(formă, mărime, culoare)
D.D.L.C.,,Recită o poezie”
A.D.P.:D.D.M.G. ,,Şotronul” Rutina, Tranziţii, Întâlnirea de dimineaţă:,,De cine ţi-a fost cel mai
dor?” ,,Calendarul Naturii”Exerciţii de înviorare.
ACTIVITATE OPŢIONALĂ: Testarea capacităţilor şi aptitudinilor
JOI A.L.A. : D.D.C.,,Spune când se întâmplă”
17.09 D.D.L.C.,,Trasează în dreptunghi atâtea liniuţe câte cuvinte are cuvântul”
ADE : D.D.C. ,,Spune ce culoare este ... aceasta ”,,Încercuieşte obiectele mari”
D.D.M.F..,,Pliază corect o coală de hârtie în formă de pătrat pe ambele diagonale”
ADP : D.D.M.F.,,Priveşte prin binoclu” – dominanta oculară Rutina, Tranziţii, Întâlnirea de
dimineaţă:,,Cât ai mai crescut”
,,Calendarul Naturii”Exerciţii de înviorare.
VINERI A.L.A.: D.D.C. ,,Colorează cu galben mulţimea în care sunt mai multe răţuşte.”
18.09 ,,Colorează cu albastru cana în care este mai puţină apă”
D.D.C.,,Cum le spunem într-un cuvânt?”
ADE :D.D.M.G.: ,,Mers în cercul desenat pe podea!”,,Săritura în lungime de pe loc cu ambele
picioare peste 50 cm. „
D.D.C.: ,,Omuleţul” (probă de reprezentare a corpului uman)
A.D.P.: D.D.M.F. ,,Arată- mi cum faci...ciocăneşti, cum tai cu foarfeca? – dominanta manuală
Rutina, Tranziţii, Întâlnirea
de dimineaţă: ,,Câte kilograme ai?” ,,Calendarul Naturii”Exerciţii de învioare.
Săptămâna 2
Perioada: 21-25. 09. 2009
Tema: Evaluare
Subtema: Evaluare iniţială
Obiectivele evaluative:se verifică capacităţi şi deprinderi:
• de a decupa pe contur; de a redea grafic diferite semne grafice; de a executa diferite exerciţii motrice;de a cunoaşte
schema corporală;de a executa deprinderile motrice de bază;
• de a completa imaginile cu părţile care lipsesc;de a reface întregul din părţile componente;de a denumi imaginilor
obiectelor în absenţa lor după o scurtă vizualizare; de a realiza generalizări; de a realiza compararea unor noţiuni; de a
forma mulţimi şi de a identifica cifrele corespunzătoare acestora;
• de a formula propoziţii simple şi dezvoltate ;de a denumi momentele zilei ; de înţelegere a semnificaţiei cuvintelor;
• de a audia un cântec ;de a redea sentimente tramsmise prin cântec, desen;
• igienico-sanitare; de a respecta regulile grupului; de a mânui diferite instrumente;
Centrele de interes deschise şi materialele puse la dispoziţia copiilor:
BIBLIOTECĂ: JOC DE ROL: CONSTRUCŢII:
Reviste, cărţi cu imagini despre ,,Căsuţa păpuşii” Cuburi de plastic;
prima zi de grădiniţă ; Utilată corespunzător pentru Cuburi cu litere;
Caiete de lucru, fişe adecvate temei; activităţi care se pot desfăşura în Maşini , utilaje, unelte;
Album cu poze din grădiniţă; familie; Trusa Logii II ;
Cd-uri; Păpuşi ,maşinuţe, alte jucării ;
Cd-player
ŞTIINŢĂ: Atlas ; Enciclopedia copiilor; ARTĂ: JOC DE MASĂ
Creioane negre şi colorate, carioca, Puzzle
acuarele, plastilină Set LOTO cu culori
Set ,,Alege ce se portriveşte”

Activitatea metodică:
Pregătirea probelor şi a testelor de evaluare iniţială.Completarea fişelor de evaluare iniţială. Şedinţa cu părinţii .
Stabilirea opţionalelor pe anul şcolar în curs împreună cu părinţii şi avizarea acestora de către Inspectorul de
specialitate.
Întocmirea planificării pe semestrul I.

Săptămâna 2
Perioada:21-25. 09. 2009
TEMA:Evaluare –
SUBTEMA:Evaluare iniţială
ZIUA ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE SEMNĂTU
RA
LUNI ALA: D.D.C. Joc de masă:,,Refaceţi întregul” puzzle D.D.L.C. Biblioteca ,,Citire de
21.09 imagini”
ADE D.D.L.C.,,Spune când se întâmplă” (momentele zilei)
D.D.S.E..,,Un copil politicos” –audiţie ,,Câtă ca mine” – joc muzical
ADP: D.D.C.,,Spune ce faci când...ţi-e somn” – probă de evidenţiere a capacităţii de
înţelegere .Rutina, Tranziţii, Întâlnirea de dimineaţă: ,,Ce-ţi place cel mai mult la
grădiniţă?”Calendarul naturii. Exerciţii de învioare.
MARŢI ALA: D.D.C.Ştiinţă:,,Denumeşte cifra”
22.09 D.D.L.C.Bibliotecă: ,,Spune cuvintele pe care ţi le aduci aminte”(Probă de evidenţierea
memoriei imediate a cuvintelor)
ADE D.D.C.. ,,Completează ce lipseşte din fiecare imagine prezentată”
D.D.M.F.. ,,Decupează pe contur cercul şi dreptunghiul”
ADP: D.D.C.,,Formează mulţimi” – formă , mărime ,,Încercuieşte mulţimea păsărilor sălbatice”
Rutina, Tranziţii, Întâlnirea de dimineaţă:,,Ce ţi-ar plăcea să faci cel mai mult la grădiniţă”
Calendarul naturii. Exerciţii de învioare.
ACTIVITATE OPŢIONALĂ: Testarea capacităţilor şi aptitudinilor
MIERCURI ALA: D.D.C. Ştiinţă:,,Formează mulţimi de fructe, legume, păsări, mobilă,
23.09 îmbrăcăminte”
D.D.C. Bibliotecă: ,,Denumeşte imaginile într-un cuvânt”(probă de verificare a capacităţii de a
realiza generalizări)
ADE D.D.C. Formează mulţimi de obiecte după formă,mulţimea merelor şi mulţimea
perelor. Colorează cu roşu fructele mari şi cu galben fructele mici”
D.D.L.C.,,Spune prin ce se deosebesc... câinele şi vaca”(probă de comparare a unor
noţiuni)
ADP: D.D.C.A.,,Suntem harnici” Rutina, Tranziţii, Întâlnirea de dimineaţă:,,Care sunt jucăriile
tale preferate” Calendarul naturii. Exerciţii de învioare.ACTIVITATA OPŢIONALĂ: Testarea
capacităţilor şi aptitudinilor
JOI ALA:D.D.C.Joc de rol: ,,Spune-mi câteva..legume, fructe, animale domestice , păsări
24.09 domestice, animale sălbatice”(probă de verificare a capacităţii
abstractizare)D.D.C.Ştiinţă :,, Denumeşte mulţimile din diagramă” Taie ce nu se
potriveşte”(probă de verificare a capacităşii de generalizare)
ADE:D.D.C. ,,Găseşte forma asemănătoare şi coloreaz-o cu aceeaşi culoare”
D.D.L.C..,,Spune-mi ce înseamnă.. un pantof, un cal..etc.”
ADP: D.D.L.C.: ,,De ce avem nevoie de .. cărţi,umbrelă,..etc.” Rutina, Tranziţii, Întâlnirea de
dimineaţă:,,Hora prieteniei” Calendarul naturii. Exerciţii de învioare.
VINERI ALA:D.D.M.F. Artă: ,,Desenează în spaţiul liber din dreapta semnul grafic din stânga”
25.09 D.D.L.C. Bibliotecă: ,,Proba de lacune într-un text”
ADE D.D.S.E.. ,,Familia mea” desen
D.D.M.G. ,,Prinde o minge aruncată de la 2 m(3încercări),,Mergi înapoi vârf călcâi pe o
bandă 1,5m)
ADP : D.D.M.G. : ,,Barza” (stă într-un picior 7’-8’)(probă de coordonare motrică) Rutina,
Tranziţii, Întâlnirea de
dimineaţă: ,,Mă joc frumos cu colegii mei” Calendarul naturii. Exerciţii de învioare.
Săptămâna 3
Perioada: 28.09-02.10.2009
Tema: Cine sunt suntem?
Subtema: ,,Eu şi lumea mea din grădiniţă”
Obiective de referinţă:
• O1să participe la activităţile de grup, inclusiv la activităţile de joc, atât în calitate de vorbitor, cât şi în calitate de auditor; O
3să audieze cu atenţie un text, să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a înţeles; O6 să manifeste interes pentru
citit; O9să utilizeze efectiv instrumentele de scris, stăpânind deprinderile motrice elementare necesare folosirii acestora.
• O20Să-şi îmbogăţească experienţa senzorială, ca bază a cunoştinţelor matematice referitoare la recunoaşterea, denumirea
obiectelor, cantitatea lor, clasificarea, constituirea de grupuri/ mulţimi, pe baza unor însuşiri comune (formă, mărime,
culoare) luate în considerare separat sau mai multe simultan; O25să cunoască unele elemente componente ale lumii
înconjurătoare (obiecte, fiinţa umană ca parte integrantă a mediului), precum şi interdependenţa dintre ele; O27 să
comunice impresii, idei pe baza observărilor efectuate.
• O44 să cunoască şi să respecte normele necesare integrării în viaţa socială, precum şi reguli de securitate personală; O46să
aprecieze în situaţii concrete unele comportamente şi atitudini în raport cu norme prestabilite şi cunoscute; O49să
cunoască şi să utilizeze unelte simple delucru pentru realizarea unei activităţi practice.
• O60 să redea teme plastice specifice desenului; O62să exerseze deprinderile tehnice specifice modelajului în redarea unor
teme plastice; O67să intoneze cântece pentru copii; să acompanieze ritmic cântecele.
• O74 să cunoască şi să aplice regulile de igienă referitoare la igiena echipamentului; O75să-şi formeze o ţinută corporală
corectă (în poziţia stând, şezând şi în deplasare).
Centrele de interes deschise şi materialele puse la dispoziţia copiilor:
BIBLIOTECĂ: JOC DE ROL: CONSTRUCŢII:
Reviste, cărţi cu imagini despre ,,Căsuţa păpuşii” Cuburi de plastic;
prima zi de grădiniţă ; Utilată corespunzător pentru Cuburi cu litere;
Caiete de lucru, fişe adecvate temei; activităţi care se pot desfăşura în Maşini , utilaje, unelte;
Album cu poze din grădiniţă; grădiniţă; Trusa Logii II ;
Cd-uri; Păpuşi ,maşinuţe, alte jucării ;
Cd-player
ŞTIINŢĂ: Atlas ; Enciclopedia copiilor; ARTĂ: JOC DE MASĂ
Creioane negre şi colorate, carioca, Puzzle
acuarele, plastilină Set LOTO cu culori
Set ,,Alege ce se portriveşte”

Activitatea metodică:
Confecţionarea materialului didactic pentru activităţi, a fişelor pentru activităţile din săptămână. Studiere
Curriculumului pentru învăţământul preşcolar” Planificarea activităţilor din cadrul proiectelor şi parteneriatelor
grădiniţei.
Pregătirea fişelor pentru evaluarea continuă. Proiectele şi parteneriatele grădiniţei.Planificarea activităţilor din cadrul
Comisiei metodice.

săptpămâna 3
Perioada:28-02.09.2009
TEMA:,,Cine sunt suntem”
SUBTEMA: ,,Eu şi lumea mea din grădiniţă”
ZIUA ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE SEMNĂTUR
A
LUNI ADP: Întâlnirea de dimineaţă ,,” ,,Ce-mi place la grădiniţă?” Exerciţii de înviorare. Calendarul
28.09 naturii Ne pregătim pentru activităţi ,,Jocuri de mişcare în aer liber” Rutina; Tranziţii;
ALA: Joc de rol: ,,De-a grădiniţa” Artă : ,,Jucăria preferată”
ADE: DLC (lectura educatoarei) ,,Maricica” de Luiza Vlădescu
DEC (educaţie muzicală) ,,Îmi place la grădiniţă” cântec ,,Cântă ca mine” joc muzical
MARŢI ADP: Întâlnirea de dimineaţă ,, Jocuri şi jucării la grădiniţă” Calendarul naturii. Jocuri de
29.09 mişcare ; Ne pregătim pentru activităţi ,,Facem ordine la jucării” Rutina; Tranziţii;
ACTIVITATE OPŢIONALĂ:
ALA: Joc de rol: ,,Plecarea Maricicăi la grădiniţă” Artă : ,,Maricica la grădiniţă”
ADE: Activitate integrată :DS(Cunoaşterea mediului) observare ,,Grădiniţa”
încăperile din grădiniţă”DLC ,,Jocurile copiiilor în grădiniţă” (convorbire)
DOS(Activitate practică) ,,Grădiniţa” îndoire din hârtie
MIERCURI ADP: Întâlnirea de dimineaţă ,, Vin curat la grădiniţă” Calendarul naturii Exerciţii de înviorare.
30.09 Ne pregătim pentru activităţi. Rutina; Tranziţii;
ACTIVITATE OPŢIONALĂ:
ALA: Construcţii: ,,Grădiniţa mea iubită” Bibliotecă ,,Reguli de comportare la grădiniţă”
DEC : Activitate integrată : DS(activitate matematică) ,,Spune de ce sunt
aşezate jucăriile acestea împreună”
(educaţie plastică) ,,Grădiniţa mea”
JOI ADP : Întâlnirea de dimineaţă.,, De ce vin la grădiniţă?”Calendarul naturii . Exerciţii de
01.10 înviorare. Ne pregătim pentru activităţi.,,Ghicitori despre jucării şi grădiniţă”Rutina; Tranziţii;
ALA: Joc de masă : Caută jucăriile” Ştiinţă: ,,Formează grupe de obiecte”
ADE: DS (activitate matematică),,Unde este grupa de jucării”
DOS( educaţie pentru societate) lectură după imagini ,,Reguli de comportare în grădiniţă”
VINERI ADP : : Întâlnirea de dimineaţă. ,,Ce-aţi dori să învăţaţi la grădiniţă” Exerciţii de înviorare.
02.10 Calendarul naturii . Ne pregătim pentru activităţi.,,De-a baba oarba”
ALA :Joc de masă : Puzzle ,,Grădiniţa” Biblioteca: ,,Unde au fugit jucăriile unui copil ”
ADE: DPM I- ,,Familiarizarea copiilor cu diferite acţiuni şi poziţii de pe loc : drepţi, pe
loc repaus, raport, alinierea, întoarceri." II ,,Consolidarea mersului organizat în diferite
formaţii : în cerc , câte unul , câte doi, câte patru.” Joc : ,,Ascultă comanda”

săptămâna 4
Perioada: 05.09-09.10.2009
Tema:Cine sunt suntem?
Subtema: ,,Eu şi familia mea ”
Obiectivele de referinţă:
• O 1să participe la activităţile de grup, inclusiv la activităţile de joc, atât în calitate de vorbitor, cât şi în calitate de auditor;O 2 să înţeleagă şi să transmită
mesaje simple; să reacţioneze la acestea; O 3să audieze cu atenţie un text, să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a înţeles; O 4să recepteze un
text care i se citeşte ori i se povesteşte, înţelegând în mod intuitiv caracteristicile expresive şi estetice ale acestuia.
• O20Să-şi îmbogăţească experienţa senzorială, ca bază a cunoştinţelor matematice referitoare la recunoaşterea, denumirea
obiectelor, cantitatea lor, clasificarea, constituirea de grupuri/ mulţimi, pe baza unor însuşiri comune (formă, mărime,
culoare) luate în considerare separat sau mai multe simultan; O25să cunoască unele elemente componente ale lumii
înconjurătoare (obiecte, fiinţa umană ca parte integrantă a mediului), precum şi interdependenţa dintre ele; O27 să
comunice impresii, idei pe baza observărilor efectuate.
• O44 să cunoască şi să respecte normele necesare integrării în viaţa socială, precum şi reguli de securitate personală; O46să
aprecieze în situaţii concrete unele comportamente şi atitudini în raport cu norme prestabilite şi cunoscute; O49să
cunoască şi să utilizeze unelte simple delucru pentru realizarea unei activităţi practice.
• O60 să redea teme plastice specifice desenului; O62să exerseze deprinderile tehnice specifice modelajului în redarea unor
teme plastice; O67să intoneze cântece pentru copii; să acompanieze ritmic cântecele.
• 74 să cunoască şi să aplice regulile de igienă referitoare la igiena echipamentului; O75să-şi formeze o ţinută corporală
corectă (în poziţia stând, şezând şi în deplasare).
Centrele de interes deschise şi materialele puse la dispoziţia copiilor:
BIBLIOTECĂ: JOC DE ROL: CONSTRUCŢII:
Reviste, cărţi cu imagini despre ,,Căsuţa păpuşii” Cuburi de plastic;
prima zi de grădiniţă ; Utilată corespunzător pentru Cuburi cu litere;
Caiete de lucru, fişe adecvate temei; activităţi care se pot desfăşura în Maşini , utilaje, unelte;
Album cu poze din familie; familie; Trusa Logii II ;
Cd-uri; Păpuşi ,maşinuţe, alte jucării ;
Cd-player
ŞTIINŢĂ: ARTĂ: JOC DE MASĂ:
Enciclopedie -Corpul uman; Creioane negre şi colorate, carioca, Puzzle;
acuarele, plastilină; fişe cu corpul Jetoane cu obiecte de uz personal;
uman;

Activitatea metodică:
Pregătirea materialului didactic pentru activităţi, a fişelor de lucru pentru copii şi a fişelor pentru evaluarea
continuă.Stdiu individual.Proiectele şi parteneriatele grădiniţei.Comisia metodică.

Săptămâna 4
Perioada:05.10-09.10.2009
TEMA:4 Cine sunt suntem?
SUBTEMA:,,Eu şi familia mea”
ZIUA ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE SEMNĂTUR
A
LUNI ADP: Calendarul naturii; Rutina; Tranziţii; „Mă pregătesc pentru activităţi”; Întâlnirea de
05.10 dimineaţă; ”Facem prezentări” ; Exerciţii de mişcare.
ALA: Biblioteca: „Familii” (citire de imagini din reviste şi discuţii libere despre familiile
prezentate în diferite imagini);
Artă: „Eu” (desen şi colaj – definitivarea propriei figuri prin selectarea şi lipirea ochilor a nasului si
a gurii, precum şi prin colorarea cu creionul colorat a părului); Joc de mişcare: „Şotronul”
ADE: Activitate integrată (DLC, DEC): “Viaţa în familie…” lectură după imagini
,,Jocul degetelor” joc muzical predare -Cântec : ,,Îmi place la grădiniţă” (repetare)
MARŢI ADP: Calendarul naturii; Rutina; Tranziţii; ,,Întâlnirea de dimineaţă” ,,Ce culoare au ochii mei ? Ce
06.10 culoare are părul meu?”, Exerciţii de mişcare. „Mă pregătesc pentru activităţi”
ACTIVITATE OPŢIONALĂ:
ALA: Ştiinţă: „Mari descoperiri” (studierea unui fir de păr la microscop, studierea pielii cu lupa,
lucru cu cartea interactivă „Corpul uman”); Joc de masă “Băiat/fată” (–părţile corpului,
caracteristici individuale, îmbrăcăminte);
ADE: Activitate integrată (DS, ):convorbire ,,Familia mea” DOS Activitate practică,,Fetiţa şi
băiatul”DEC ,,Fetiţa şi băiatul”
MIERCURI ADP: Calendarul naturii; Rutina; Tranziţii; ,,Întâlnirea de dimineaţă” ”Mă numesc…şi am…ani.
07.10 Mama/tata/fratele/sora mea/meu se numeşte…”; „Mă pregătesc pentru activităi” Joc liniştitor
„Jocul mut”, jocuri de mişcare: “Joacă, joacă băiete!”, „Ţăranul e pe câmp”
ACTIVITATE OPŢIONALĂ:
ALA: Artă: ,,Îmi scriu numele” dactilo pictură Joc de rol: ,,De-a mama şi de-a tata”
ADE: Activitate integrată (DS, DLC) : ,,Formează mulţimi de fete şi băieţi” ,,Cântec” de George
Coşbuc (memorizare)
JOI ADP : Calendarul naturii; Rutina; Tranziţii; ,,Întâlnirea de dimineaţă””Portretul mamei/tatălui”;
08.10 „Mă pregătesc pentru activităţi” Plimbare în aer liber (observăm cum merg copiii cu mămicile lor
pe stradă)Construcţii : ,,Casa mea”
ALA:Bibliotecă : ”Eu cu familia mea”(citire de imagini/poze); Artă :“Părinţii mei”(desen/pictură);
ADE : Activitate integrată (DOS): “Cum ne comportăm în familie?” (convorbire; alcătuirea unui
album de familie colectiv,
cu imagini din reviste/poze)(DS) ,,Băiatul şi fetiţa din figuri geometrice (cerc, pătrat,
triunghi, dreptunghi, triunghi)
VINERI ADP: Calendarul naturii; Rutina; Tranziţii; ,,Întâlnirea de dimineaţă” ”Povestea mea” (nume,
09.10 caracteristici, părinţi, eventual adresă); Exerciţii de mişcare. „Mă pregătescpentru activităţi”
ALA: Artă: Joc de rol: “E sărbătoare în familia mea!” (pregătiri pentru sărbătoare, prepararea
unor gustări, derularea evenimentului); Artă: Desen prin copierea umbrei corpului în
mişcare/static sau a unor părţi ale corpului propriu pe coli mari de carton şi eventual, colorarea
lor; conturul umbrei realizat cu materiale de construcţie; „Împreună pentru un mediu curat!”
(aranjarea jucăriilor în clasă şi ecologizarea spaţiului verde din curte)
ADE: DPM I ,,Predarea mersului spre diferite direcţii.” ,,Mergi cum ţi se spune” II,,Repeterea
alergării organizate cu
plecare şi orire la semnal .” Joc: ,,Căţelul şi pisica”

Săptămâna 5
Perioada: 12.10 -16.10.2009
Tema: Când / cum şi de ce se întâmplă?
Subtema:,, Frunze ruginii”
Obiective de referinţă:
• O3 să audieze cu atenţie un text, să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a înţeles; O 12 să distingă sunetele ce compun cuvintele şi să le pronunţe
corect; O13 să-şi îmbogăţească vocabularul activ şi pasiv pe baza experienţei, activităţii personale şi/sau a relaţiilor cu ceilalţi şi simultan să utilizeze un
limbaj oral corect din punct de vedere gramatical;
• O20 să-şi îmbogăţească experienţa senzorială, ca bază a cunoştinţelor matematice referitoare la recunoaşterea, denumirea
obiectelor, cantitatea lor, clasificarea, constituirea de grupuri/ mulţimi, pe baza unor însuşiri comune (formă, mărime,
culoare) luate în considerare separat sau mai multe simultan; O 25să cunoască unele elemente componente ale lumii înconjurătoare
(obiecte, aerul, apa, solul, vegetaţia, fauna, fiinţa umană ca parte integrantă a mediului, fenomene ale naturii), precum şi interdependenţa dintre ele;O 27 să
comunice impresii, idei pe baza observărilor efectuate.
• O46 să aprecieze în situaţii concrete unele comportamente şi atitudini în raport cu norme prestabilite şi cunoscute O 49 să
cunoască şi să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activităţi practice.
• O 66să diferenţieze auditiv timbrul şi intensitatea sunetelor din mediul apropiat şi al sunetelor muzicale O 67să intoneze cântece pentru copii.O60să
redea teme plastice specifice desenului. O 61 să obţină efecte plastice, forme spontane şi elaborate prin tehnici specifice picturii.
• O 74 să cunoască şi să aplice regulile de igienă referitoare la igiena echipamentului.O 75 să-şi formeze o ţinută corporală
corectă (în poziţia stând, şezând şi în deplasare).O 76 să perceapă componentele spaţio-temporale (ritm, durată, distanţă,
localizare).O 77 să fie apt să utilizeze deprinderile însuşite în diferite
Centrele de interes deschise şi materialele puse la dispoziţia copiilor:
BIBLIOTECĂ: JOC DE ROL: CONSTRUCŢII:
Reviste, cărţi cu imagini despre Frunze; grăunţe; Cuburi de plastic;
toamnă; ,,Toamna în parc” Cuburi cu litere;
Caiete de lucru, fişe adecvate temei; Figuri geometrice
Cd-uri;Cd-player;

ŞTIINŢĂ: ARTĂ: JOC DE MASĂ


cărţi cu curiozităţi din lumea plantelor Creioane negre şi colorate, carioca, Jocul umbrelor ; frunze de diferite forme
şi animalelor; acuarele, plastilină; şi mărimi;

Activitatea metodică:
Pregătirea materialului didactic pentru activităţi, a fişelor de lucru pentru copii şi a fişelor pentru evaluarea continuă.Stdiu
individual.Proiectele şi parteneriatele grădiniţei. Comisia metodică.

Săptămâna 5
Perioada 12-16.10.2008
TEMA: Când cum şi de ce se-ntâmplă?
SUBTEMA:,,Frunze ruginii”
ZIUA ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE SEMNĂTUR
A
LUNI ADP: Calendarul naturii; Întâlnirea de dimineaţă” ,,Cum ne îmbrăcăm şi unde ne jucăm,
12.10 toamna?” Exerciţii de mişcare Rutina, Tranziţiile, Ne pregătim pentru activităţi;
ALA: Bibliotecă: ,,Citim imagini despre toamnă” Artă: ,,Desenăm frunze”
ADE: Activitate integrată (DLC, DEC) ,,Ce ştii despre mine” joc didactic ,,A ruginit frunza din
vii”
(audiţie ),,Bate vântul frunzele” (joc muzical)
MARŢI ADP: Calendarul naturii; Întâlnirea de dimineaţă”De ce ne este frig Toamna?,, Rutina, Tranziţiile,
13.10 Ne pregătim pentru activităţi;Jocuri de mişcare: ,,Bate vântul frunzele”
ACTIVITATE OPŢIONALĂ:
ALA: Ştiinţă : ,,Ce ştim despre Frunze” Joc de masă : ,,Caută umbra frunzei”
ADE: Activitate integrată(DŞ,DOS) ,,Frunze ruginii au îmbrăcat parcul”(observare în aer liber)
Activitate practică ,,Covor de frunze”
MIERCURI ADP: Calendarul naturii; Întâlnirea de dimineaţă” ,,Poveste de toamnă” Rutina, Tranziţiile,Exerciţii
14.10 de înviorre. Ne pregătim pentru activităţi; Jocuri de mişcare în curtea grădiniţei.
ALA: Joc de rol: ,,Toamna cea bogată” Construcţii: ,,Băncuţa din parc” Artă: ,,Culorile
toamnei”
ACTIVITATE OPŢIONALĂ:
ADE :Activitate integrată(DŞ,DOS),,De ce nu sunt aceste piese puse împreună?”joc logic
,,Munci specifice anotimpului toamna-Strângem frunzele în grămezi”
JOI ADP : Audiţie : Calendarul naturii; Întâlnirea de dimineaţă” ,,Ce forme au frunzele?” ,,Cântece de
15.10 toamnă” Rutina, Tranziţiile, Ne pregătim pentru activităţi;
ALA: Biblioteca: ,,Frunza” de Emil Gârleanu Joc de masă : ,,Sortăm frunzele » Artă : ,,Ploaia
dusă de vânt”
ADE :Activitate integrată(DŞ,DEC) ,,Aşază în şir frunzele de la cea mai mică la cea mai mare şi
invers ” joc didactic
,,Covor de frunze » pictură -amprenta frunzei
VINERI ADP: Joc de mişcare: ,,Prinde frunza” Calendarul naturii; Întâlnirea de dimineaţă” Rutina,
16.10 Tranziţiile, Exerciţii de înviorare. Ne pregătim pentru activităţi;
ALA: Ştiinţă: ,,De ce se îngălbenesc frunzele?” Bibliotecă : ,,Citeşte şi recunoaşte »
ADE : (DLC,DPM) ,,Puiul” de Al. Brătescu Voineşti ( povestire)
I ,,Predarea mersului cu ocolire şi păşire peste obstacoe. Joc: Culegem flori prin poiană”
II ,,Consolidarea alergării organizate cu plecare şi oprire la semnal . Joc : ,,Bucheţele”
Săptămâna 6
Perioada:19-23.10.2009
Tema: Când cum şi de ce se-ntâmplă”
Subtema: ,, Hora legumelor vesele”
Obiective de referinţă:
• O1să participe la activităţile de grup, inclusiv la activităţile de joc, atât în calitate de vorbitor, cât şi în calitate de auditor; O 3 să audieze cu atenţie un text,
să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a înţeles; O 12 să distingă sunetele ce compun cuvintele şi să le pronunţe corect; O 13 să-şi îmbogăţească
vocabularul activ şi pasiv pe baza experienţei, activităţii personale şi/sau a relaţiilor cu ceilalţi şi simultan să utilizeze un limbaj oral corect din punct de
vedere gramatical;
• O25 să cunoască unele elemente componente ale lumii înconjurătoare (obiecte, aerul, apa, solul, vegetaţia, fauna, fiinţa umană ca parte integrantă a
mediului, fenomene ale naturii), precum şi interdependenţa dintre ele. O 27 să comunice impresii, idei pe baza observărilor efectuate O 28 să aplice
norme de comportare specifice asigurării sănătăţii şi protecţiei omului şi naturii; O 29 să efectueze operaţii cu grupele de obiecte
constituite în funcţie de diferite criterii date ori găsite de el însuşi: triere, grupare/regrupare, comparare, clasificare, ordonare, apreciere a cantităţii prin
punere în corespondenţă. O 21 să înţeleagă şi să numească relaţiile spaţiale relative, să plaseze obiecte într-un spaţiu dat ori să se plaseze corect el însuşi
în raport cu un reper dat;
• O 46 să aprecieze în situaţii concrete unele comportamente şi atitudini în raport cu norme prestabilite şi cunoscuteO 49să cunoască şi să utilizeze unelte
simple de lucru pentru realizarea unei activităţi practice.O 54să sesizeze modificările materialelor în urma prelucrării lor O 55 să identifice, să
proiecteze şi să găsească cât mai multe soluţii pentru realizarea temei propuse în cadrul activităţilor practice;
• O 70 să diferenţieze auditiv durata determinată a sunetelor din mediul apropiat şi a sunetelor muzicale; O 71 să diferenţieze auditiv înălţimea sunetelor
muzicale ;O 67 să intoneze cântece pentru copii; O 60 să redea teme plastice specifice desenului.O 61să obţină efecte plastice, forme spontane şi
elaborate prin tehnici specifice picturiiO 62 să exerseze deprinderile tehnice specifice modelajului în redarea unor teme plastice.
• O 78să cunoască şi să aplice regulile de igienă a efortului fizic O75 să-şi formeze o ţinută corporală corectă (în poziţia stând,
şezând şi în deplasare). O77 să fie apt să utilizeze deprinderile însuşite în diferite contexte O79 să manifeste în timpul
activităţii atitudini de cooperare, spirit de echipă, de competiţie, fair-play
Centrele de interes deschise şi materialele puse la dispoziţia copiilor:
BIBLIOTECĂ: JOC DE ROL: CONSTRUCŢII:
Reviste, cărţi cu imagini despre Taraba cu legume de toamnă ; Cuburi de lemn şi de plastic , trusa
legume de toamnă;Caiete de lucru, Logo I şi II
fişe adecvate temei; Puzzle , set din jumătăţi întreg ; Jocul
Cd-uri; Cd-player; litere magnetice ; umbrelor cu legume ;
ŞTIINŢĂ: ARTĂ: JOC DE MASĂ
Atlas botanic ; Enciclopedia copiilor; Creioane negre şi colorate, carioca, Domino cu legume ; Loto cu legume;
cărţi şi reviste cu articole despre acuarele, plastilină; fişă cu legume ;
fructe de toamnă ; hârtie glasată; hârtie creponată;
Activitatea metodică:
Pregătirea materialului; Pregătirea materialului didactic pentru activităţi, a fişelor de lucru pentru copii şi a fişelor
pentru evaluarea continuă.Stdiu individual.Proiectele şi parteneriatele grădiniţei.Comisia metodică.

Săpămâna 6
Perioada:20-24.10.2009
TEMA:Când cum şi de ce se-ntâmplă”
SUBTEMA:,,Hora legumelor vesele”
ZIUA ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE SEMNĂTUR
A
LUNI ADP: Întâlnirea de dimineaţă ,,Vitaminele legumelor” Calendarul naturii. Exerciţii de înviorare. Ne
19.10 pregătim pentru activităţi. Joc senzorial:,,Spune ce-ai gustat?”
ALA: Bibliotecă: ,,Citim imagini despre legume” Artă: ,,Desenăm legume”
ADE: DLC ,,Supa de zarzavat” de Otilia Cazimir (memorizare)
DEC (educaţie muzicală) ,,În grădina de legume” cântec-predare ,,Ploaia” joc cu text şi
cânt
MARŢI ADP: Întâlnirea de dimineaţă ,,De ce trebuie să mâncăm legume?” Calendarul naturii. Jocuri de
20.10 mişcare. Ne pregătim pentru activităţi .,,Ghici ,ghicitoarea mea”(legume)
ACTIVITATE OPŢIONALĂ:
ALA: Ştiinţă: ,,Alfabetul vitaminelor” Joc de masă: ,,Din jumătăţi întregul”
ADE: DS(Cunoaşterea mediului),,Ce a cumpărat mama?” joc didactic
DEC(educaţie plastică) ,,Legume de toamnă”
MIERCURI ADP: Întâlnirea de dimineaţă ,,Spune ce-ai mâncat aseară?” Calendarul naturii.Exerciţii de
21.10 înviorare. Ne pregătim pentru activităţiJoc de mişcare: ,,Culesul cartofilor” ACTIVITATE
OPŢIONALĂ:
ALA: Joc de masă: ,,Loto cu legume” Artă: ,,Modelăm legume”
ADE: DS(activitate matematică) ,,Aşază morcovii în şir de la cel mai subţire la cel mai gros şi
invers”
DOS(Activitate practică) ,,Cum se pregătesc legumele?” activitate casnică
JOI ADP : Întâlnirea de dimineaţă. Exerciţii de înviorare. Ne pregătim pentru activităţi.Audiţie :
22.10 ,,Cântece de toamnă”
ALA: Joc de rol : ,,La piaţă » Artă : ,,Legume vesele »
ADE : DS (activitate matematică) ,,Aşază în şir morcovii de la cel mai scurt la cel mai lung şi
invers”
DOS( educaţie pentru societate) ,,De ce este bine să consumăm legume proaspete »
VINERI ADP : Întâlnirea de dimineaţă. Exerciţii de înviorare. Ne pregătim pentru activităţi.,,În grădina de
23.10 legume”
ALA : Artă ,,Morcovi subţiri şi morcovi groşi » Ştiinţă ,, Aşezăm morcovii în şir crescător după
grosime »
ADE : DPM DLC (joc didactic),,Cine face ce face?” joc didactic
I ,, Predarea alergării în linie dreaptă pe distnţa de 20-25 m (viteză)Joc : ,,Campionul
grupei”
II ,, Repetarea mersului cu ocolire şi păşire peste obstacole. Joc ,,Pietonii disciplinaţi”
Săptămâna 7
Perioada:02.11-06.11.2009
Tema:Când cum şi de ce se-ntâmplă?
Subtema:,, Alfabetul vitaminelor”
Obiective de referinţă:
• O 13 să-şi îmbogăţească vocabularul activ şi pasiv pe baza experienţei, activităţii personale şi/sau a relaţiilor cu ceilalţi şi simultan să utilizeze un limbaj oral
corect din punct de vedere gramatical; O 10 să recunoască existenţa scrisului oriunde îl întâlneşte; O 5 să înţeleagă că tipăritura (scrisul) are înţeles
(semnificaţie); O 18 să găsească ideea unui text, urmărind indiciile oferite de imagini.
• O27 să comunice impresii, idei pe baza observărilor efectuate ;O 28 să aplice norme de comportare specifice asigurării sănătăţii şi
protecţiei omului şi naturii;O20 să-şi îmbogăţească experienţa senzorială, ca bază a cunoştinţelor matematice referitoare la recunoaşterea,
denumirea obiectelor, cantitatea lor, clasificarea, constituirea de grupuri/ mulţimi, pe baza unor însuşiri comune (formă, mărime, culoare) luate în
considerare separat sau mai multe simultan; O 29 să efectueze operaţii cu grupele de obiecte constituite în funcţie de diferite criterii date ori găsite de el
însuşi: triere, grupare/regrupare, comparare, clasificare, ordonare, apreciere a cantităţii prin punere în corespondenţă. O 21 să înţeleagă şi să numească
relaţiile spaţiale relative, să plaseze obiecte într-un spaţiu dat ori să se plaseze corect el însuşi în raport cu un reper dat;
• O44 să cunoască şi să respecte normele necesare integrării în viaţa socială, precum şi reguli de securitate personală; O 49să
cunoască şi să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activităţi practice;O 54să sesizeze modificările
materialelor în urma prelucrării lor;
• O61să obţină efecte plastice, forme spontane şi elaborate prin tehnici specifice picturii; O 62 să exerseze deprinderile tehnice specifice modelajului în
redarea unor teme plastice; O 71 să diferenţieze auditiv înălţimea sunetelor muzicale; O 67 să intoneze cântece pentru copii.
• O77 să fie apt să utilizeze deprinderile însuşite în diferite contexte; O 79 să manifeste în timpul activităţii atitudini de cooperare, spirit de echipă, de
competiţie, fair-play
Centrele de interes deschise şi materialele puse la dispoziţia copiilor:
BIBLIOTECĂ: JOC DE ROL: CONSTRUCŢII:
Reviste, cărţi cu imagini cu fructe de Taraba cu fructe de toamnă; Cuburi de plastic;
toamnă; Cuburi cu litere;
Caiete de lucru, fişe adecvate temei; Maşini , utilaje, unelte;
Cd-uri; Cd-player; litere magnetice;
ŞTIINŢĂ: ARTĂ: JOC DE MASĂ :
Căţi cu fructe de toamnă; lupă; Creioane negre şi colorate, carioca, Jetoane cu fructe de toamnă;
microscop; acuarele, plastilină; hârtie creponată;
hârtie glasată; fişe cu fructe de
toamnă;
Activitatea metodică:
Pregătirea materialului didactic pentru activităţi, a fişelor de lucru pentru copii şi a fişelor pentru evaluarea continuă.Stdiu
individual.Proiectele şi parteneriatele grădiniţei.Comisia metodică.

Săpzămâna 7
Perioada:02.11-06.11.2009
TEMA:Când cum şi de ce se-ntâmplă?
SUBTEMA:,,Alfabetul vitaminelor”
ZIUA ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE SEMNĂTUR
A
LUNI ADP: Întâlnirea de dimineaţă ,,Ce vitamine au fructele?” Calendarul naturii . Exerciţii de înviorare.
02.11 Ne pregătim pentru activităţi ,,Ghici, ghicitoarea mea!”
ALA: Bibliotecă ,,Citim imagini despre legume” Joc de masă: ,,Grupăm legume”
ADE: DLC ,,Prâslea cel voinic şi merele de aur” (povestire)
DEC (educaţie muzicală) ,,În grădina de legume” cântec (repetare ) ,,Culesul viilor”
( joc cu text şi cânt)predare
MARŢI ADP: Întâlnirea de dimineaţă: ,,De ce spălăm fructele?” Calendarul naturii ;Jocuri de mişcare; Ne
03.11 pregătim pentru activităţi Joc senzorial: ,,Spune ce-ai gustat”
ACTIVITATE OPŢIONALĂ:
ALA: Ştiinţă ,,Ce ştim despre legume” Artă: ,,Mere mari şi mici” (lipire)
ADE: DS(Cunoaşterea mediului),,Para şi gutuia” observare prin comparaţie
DLC,,Spune mai departe” joc didactic
MIERCURI ADP: Întâlnirea de dimineaţă ,, De ce mâncăm fructe?” Calendarul naturii .Exerciţii de
04.11 înviorare. .Ne pregătim pentru activităţi Joc de mişcare:,,Culegem mere”
ACTIVITATE OPŢIONALĂ:
ALA: Joc de rol ,,La piaţă” Bibliotecă:,, Propoziţii , cuvinte, silabe”
ADE:DS(activitate matematică ,,Aşază în şir panglicile de la cea mai îngustă la cea mai lată şi
invers”
DOS(Activitate practică),,Salata de fructe”
JOI ADP : Întâlnirea de dimineaţă.,,Spune ce-ai mâncat aseară?”Calendarul naturii. Exerciţii de
05.11 înviorare. Ne pregătim pentru activităţi. Audiţie : ,,Cântece de toamnă”
ALA: Ştiinţă : ,,Şerveţele late şi înguste » (lipire) ,,Numărăm mere şi père »
ADE : DS (activitate matematică),,Formează perechi între grupele date (mere, pere)”
DOS( educaţie pentru societate) ,,Cum se consumă fructele ?»
VINERI ADP : Întâlnirea de dimineaţă.,,Copii frumoşi , copii sănătoşi” Calendarul naturii . Exerciţii de
06.11 înviorare. Ne pregătim pentru activităţi.Dramatizare: ,,Prâslea cel voinic şi merele de aur”
ALA : Artă : ,,Fructe vesele » Joc de masă ,,Loto cu fructe «
ADE : DEC (educaţie plastică) ,,Fructe vesele »
DPM I ,,Predarea alergării cu ocolire şi păşire peste obstacole. Joc: ,, Caii în cursă”
II ,,Repetarea alergării în linie dreaptă (viteză)Joc : ,,Ştafeta”

Săptămâna:8
Perioada:09.11-13.11.2009
Tema: Când cum şi de ce se-ntâmplă?”
Subtema: ,,Valsul florilor”
Obiective de referinţă:
• O 6să manifeste interes pentru citit; O 10 să recunoască literele alfabetului şi alte convenţii ale limbajului scris; O 8 să utilizeze materiale scrise în vederea
executării unei sarcini date;
• O20 să-şi îmbogăţească experienţa senzorială, ca bază a cunoştinţelor matematice referitoare la recunoaşterea, denumirea obiectelor, cantitatea lor,
clasificarea, constituirea de grupuri/ mulţimi, pe baza unor însuşiri comune (formă, mărime, culoare) luate în considerare separat sau mai multe simultan;
• O 25 să cunoască unele elemente componente ale lumii înconjurătoare (obiecte, aerul, apa, solul, vegetaţia, fauna, fiinţa umană ca parte integrantă a
mediului, fenomene ale naturii), precum şi interdependenţa dintre ele.
• O 46 să aprecieze în situaţii concrete unele comportamente şi atitudini în raport cu norme prestabilite şi cunoscute; O 49să cunoască şi să utilizeze unelte
simple de lucru pentru realizarea unei activităţi practice.;O 54să sesizeze modificările materialelor în urma prelucrării lor; O 55 să identifice, să
proiecteze şi să găsească cât mai multe soluţii pentru realizarea temei propuse în cadrul activităţilor practice;
O 68 să descopere lumea înconjurătoare cu ajutorul auzului ; O 71 să diferenţieze auditiv înălţimea sunetelor muzicale; O 67 să intoneze cântece pentru
copii. O 60 să redea teme plastice specifice desenului; O 61să obţină efecte plastice, forme spontane şi elaborate prin tehnici specifice picturii
O 62 să exerseze deprinderile tehnice specifice modelajului în redarea unor teme plastice; O 72 să utilizeze un limbaj adecvat cu privire la diferitele
activităţi plastice;
• O77 să fie apt să utilizeze deprinderile însuşite în diferite contexte O 78 să cunoască şi să aplice regulile de igienă a efortului fizic ;O 75 să-şi formeze o
ţinută corporală corectă (în poziţia stând, şezând şi în deplasare).
Centrele de interes deschise şi materialele puse la dispoziţia copiilor:
BIBLIOTECĂ: JOC DE ROL: CONSTRUCŢII:
Reviste, cărţi cu imagini cu flori de Flori de toamnă; Cuburi de plastic;
toamnă; Cuburi cu litere;
Caiete de lucru, fişe adecvate temei; Maşini , utilaje, unelte;
Cd-uri;Cd-player Personaje miniatură de plastic sau
lemn.
ŞTIINŢĂ: ARTĂ: JOC DE MASĂ:
Enciclopedia florilor; Creioane negre şi colorate, carioca, Jetoane cu flori de toamnă;
acuarele, plastilină; fişe cu flori de
toamnă;

Activitatea metodică:
Pregătirea materialului didactic pentru activităţi, a fişelor de lucru pentru copii şi a fişelor pentru evaluarea
continuă.Stdiu individual.Proiectele şi parteneriatele grădiniţei.Comisia metodică.

Săptămâna 8
Perioada: 09.11-13.11.2009
TEMA: Când cum şi de ce se-ntâmplă ,,
SUBTEMA: ,,Valsul florilor”
ZIUA ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE SEMNĂTUR
A
LUNI ADP: Întâlnirea de dimineaţă ,,Ce flori ai în grădină?” Calendarul naturii . Exerciţii de înviorare.
09.11 Ne pregătim pentru activităţi.,,Vizită la florărie”
ALA: Bibliotecă: ,,Crizantema” Joc de rol: ,,La florărie”
ADE: DLC ,,Între flori” de Otilia Cazimir(memorizare)
DEC (educaţie muzicală),,Acum e toamnă , da” cântec - predare ,,Mirosul florilor” joc
MARŢI ADP: Întâlnirea de dimineaţă ,,Care este cea mai frumoasă floare?” Calendarul naturii. Jocuri de
10.11 mişcare Ne pregătim pentru activităţi Joc de mişcare: ,,Bucheţele” ,,Albinele la flori” , ,,Schimbă
locul florilor”
ACTIVITATE OPŢIONALĂ:
ALA: Ştiinţă: ,, Ce ştim şi ce nu ştim despre flori” ,,De ce florile au culori diferite” Joc de masă:
,,Crizantema” puzzle
ADE:DS(Cunoaşterea mediului),,Flori de toamnă” observare
DLC ,,Puneţi întrebări!” joc didactic
MIERCURI ADP: Întâlnirea de dimineaţă,,Cui îi dâruieşti floarea?” Calendarul naturii .Exerciţii de înviorare.
11.11 Ne pregătim pentru activităţi.,,Îngrijim florile la colţil naturii”
ACTIVITATE OPŢIONALĂ:
ALA: Bibliotecă: ,,Propoziţii , cuvinte” despre flori Atră: ,,Crizantema şi tufănica”
ADE: DS(activitate matematică) ,,Cum poţi să faci tot atâtea crizanteme câte dalii sunt?”
DOS(Activitate practică) ,,Crizantema”
JOI ADP : Întâlnirea de dimineaţă. ,,Culorile floriloe”Calendarul naturii .Exerciţii de înviorare. Ne
12.11 pregătim pentru activităţi.
ALA: Joc senzorial : ,,Mirosul forilor » Construcţii : ,,Sera de flori »
ADE : DS (activitate matematică),,Formează cât mai multe grupe de flori diferite, dar la
fiecare grupă să fie ,,tot atâtea” ca şi în prima grupă dată(prin formare de perechi)
DOS( educaţie pentru societate),,Să îngrijim şi să ocrotim plantele »
VINERI ADP : Întâlnirea de dimineaţă. ,,Unde ai mai văzut această floare?” Calendarul naturii. Exerciţii
13.11 de înviorare. Ne pregătim pentru activităţi.Joc: ,,Hora Crizantemelor”
ALA: Ştiinţă: ,,Spune ce ştii despre această floare” Artă: ,,Vaza cu flori”
ADE : DEC(educaţie plastică) ,,Crizanteme”
DPM I Predarea paşilor de dans ,,Valsul florilor”
II ,,Repetarea alergării cu ocolire şi păşire peste obstacole. Joc: ,,Raliul”

Săptămâna 9
Perioada:16.11-20.11.2009
Tema:Când cum şi de ce se-ntâmplă?
Subtema: Sărbătoarea Recoltei-Sărbătoarea Toamnei”
Obiective de referinţă:
• O13 să-şi îmbogăţească vocabularul activ şi pasiv pe baza experienţei, activităţii personale şi/sau a relaţiilor cu ceilalţi şi simultan să utilizeze un limbaj oral
corect din punct de vedere gramatical; O 3 să audieze cu atenţie un text, să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a înţeles; O 9 să utilizeze efectiv
instrumentele de scris, stăpânind deprinderile motrice elementare necesare folosirii acestora; O 17 să utilizeze desene, simboluri pentru a transmite
semnificaţie
• O 29 să efectueze operaţii cu grupele de obiecte constituite în funcţie de diferite criterii date ori găsite de el însuşi: triere, grupare/regrupare, comparare,
clasificare, ordonare, apreciere a cantităţii prin punere în corespondenţă.O 21 să înţeleagă şi să numească relaţiile spaţiale relative, să plaseze obiecte într-
un spaţiu dat ori să se plaseze corect el însuşi în raport cu un reper dat;O 27 să comunice impresii, idei pe baza observărilor efectuate ;O 28 să aplice
norme de comportare specifice asigurării sănătăţii şi protecţiei omului şi naturii;O20 să-şi îmbogăţească experienţa senzorială, ca
bază a cunoştinţelor matematice referitoare la recunoaşterea, denumirea obiectelor, cantitatea lor, clasificarea, constituirea de grupuri/ mulţimi, pe baza
unor însuşiri comune (formă, mărime, culoare) luate în considerare separat sau mai multe simultan;
• O44 să cunoască şi să respecte normele necesare integrării în viaţa socială, precum şi reguli de securitate personală; O 45 să-
şi adapteze comportamentul propriu la cerinţele grupului în care trăieşte (familie, grădiniţă, grupul de joacă); O 49să cunoască şi să utilizeze unelte simple
de lucru pentru realizarea unei activităţi practice.;O 54să sesizeze modificările materialelor în urma prelucrării lor; O 55 să identifice, să proiecteze şi
să găsească cât mai multe soluţii pentru realizarea temei propuse în cadrul activităţilor practice;
• O 68 să descopere lumea înconjurătoare cu ajutorul auzului;O 66 să diferenţieze auditiv timbrul si intensitatea sunetelor din mediul apropiat şi al sunetelor
muzicale;O 70 să diferenţieze auditiv durata determinată a sunetelor din mediul apropiat şi a sunetelor muzicale;O 71 să diferenţieze auditiv înălţimea
sunetelor muzicale;O 67 să intoneze cântece pentru copii; O 62 să exerseze deprinderile tehnice specifice modelajului în redarea unor teme plastice.; O 72 să
utilizeze un limbaj adecvat cu privire la diferitele activităţi plastice;
• O77 să fie apt să utilizeze deprinderile însuşite în diferite contexte; O 79 să manifeste în timpul activităţii atitudini de cooperare, spirit de echipă, de
competiţie, fair-play
Centrele de interes deschise şi materialele puse la dispoziţia copiilor:
BIBLIOTECĂ: JOC DE ROL: CONSTRUCŢII:
Reviste, cărţi cu imagini despre Fructe, legume, flori de toamnă; Cuburi de plastic; Cuburi cu litere;
toamnă; Caiete de lucru, fişe adecvate Maşini , utilaje, unelte;
temei;
Cd-uri;Cd-player
ŞTIINŢĂ: ARTĂ: JOC DE MASĂ:
Enciclopedie cu fructe , legume, flori; Creioane negre şi colorate, carioca, Jetoane cu fructe, legume, flori;
acuarele, plastilină; hârtie glasată;
hârtie creponată; lipici;
Activitatea metodică:
Pregătirea materialului didactic pentru activităţi, a fişelor de lucru pentru copii şi a fişelor pentru evaluarea continuă.Stdiu
individual.Proiectele şi parteneriatele grădiniţei.Comisia metodică.

Săptămâna 9
Perioada: 16.11-20.11.2009
TEMA:Când cum şi de ce se-ntâmplă?”
SUBTEMA:,,Sărbătoarea Recoltei- Sărbătoarea Toamnei”
ZIUA ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE SEMNĂTUR
A
LUNI ADP: Întâlnirea de dimineaţă. ,,Toamnă frumoasă, toamnă bogată” Calendarul naturii. Exerciţii de
16.11 înviorare. Ne pregătim pentru activităţi.,, Plimbare în împrejurimile oraşului”
ALA: Bibliotecă : ,,Toamnă, toamnă harnică”Joc de masă: ,,Grupează fructe, legume, flori”
ADE: DLC ,,Roata toamnei” (joc didactic)
DEC (educaţie muzicală) ),,Acum e toamnă , da” cântec – repetare ,,Mergi cum cânt”
( joc muzical)
MARŢI ADP: Întâlnirea de dimineaţă. ,,Cum a fost vremea în această toamnă?” Calendarul naturii . Jocuri
17.11 de mişcare. Ne pregătim pentru activităţi Joc distractiv: ,,Plimbă cartoful”
ACTIVITATE OPŢIONALĂ:
ALA: Ştiinţă: ,,De ce trebuie să muncească omul?” Artă: ,,Zâna Toamnă”
ADE: DS(Cunoaşterea mediului) ,,Te rog să-mi dai „ joc didactic (fructe, legume, flori)
DLC ,,Toamnă toamnă harnică şi de toate darnică” (convorbire)
MIERCURI ADP: Întâlnirea de dimineaţă. ,,Ce conserve au făcut părinţii tăi?” Calendarul naturii. Exerciţii de
18.11 înviorare. Ne pregătim pentru activităţi,,Ghici ghicitoarea mea”
ACTIVITATE OPŢIONALĂ:
ALA: Joc de rol : ,,Greierele şi furnica” Artă: ,,Modelăm fructe şi legume”
ADE: DS(activitate matematică),,Ştii să faci la fel ca mine?” ordonează grupele (fructe,
legume, flori) în şir crescător şi descrscător de la puţine elemente componente la multe, şi invers,
prin punere în corespondenţă
DOS(Activitate practică) ,,Fructele toamnei” (modelaj)
JOI ADP : Întâlnirea de dimineaţă. ,,Ce compoturi îţi plac?,, Calendarul naturii Exerciţii de înviorare.
19.11 Ne pregătim pentru activităţi.,,Cântece de toamnă”
ALA: Joc senzorial : ,,Spune ce-ai gustat » Artă : ,,Aspect de toamnă »
ADE : DS (activitate matematică) ,,Cine aranjează mai frumos ?” consolidarea deprinderii de
a alcătui şirul crescător şi descrescător (fructe, legume, flori)
DOS( educaţie pentru societate),,La piaţă »
VINERI ADP : Întâlnirea de dimineaţă. ,,Ce flori îţi plac?”Calendarul naturii .Exerciţii de înviorare. Ne
20.11 pregătim pentru activităţi.,,Ţăranul e pe câmp”
ALA : Construcţii : ,,Depozitul de legume şi fructe » Artă : ,,Flori surori »
ADE : DEC(educaţie plastică) ,,Bogăţiile toamnei”
DPM I ,,Predarea săriturii în adâncime (20-30). ,,Broscuţele sar în lac “
II ,,Repetarea paşilor de dans ,,Valsul florilor”

Săptămâna 10
Perioada:23.11-27.11.2009
Tema: Cine sunt / suntem?
Subtema: ,,Noi suntem români!”
Obiective de referinţă:
• O10să recunoască literele alfabetului şi alte convenţii ale limbajului scris; O 17să utilizeze desene, simboluri pentru a transmite semnificaţie; O 19 să
descopere că scrierea îndeplineşte anumite scopuri, cerinţe sociale şi să se folosească de această descoperire; O 11 să înţeleagă semnificaţia
cuvintelor, literelor şi cifrelor, învăţând să le traseze; O 3să audieze cu atenţie un text, să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a înţeles; O 4să
recepteze un text care i se citeşte ori i se povesteşte, înţelegând în mod intuitiv caracteristicile expresive şi estetice ale acestuia;
• O 22să recunoască, să denumească, să construiască şi să utilizeze forma geometrică cerc, pătrat, triunghi, dreptunghi în
jocuri; O 26 să cunoască elemente ale mediului social şi cultural, poziţionând elementul uman ca parte integrantă a mediului; O 27 să comunice impresii,
idei pe baza observărilor efectuate;
• O48 să descrie şi să identifice elemente locale specifice ţării noastre şi zonei în care locuieşte (elemente de relief, aşezare
geografică, obiective socio-culturale, istorice, religioase, etnice); O 49 să cunoască şi să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea
unei activităţi practice; O 50 să fie capabil să realizeze lucrări practice inspirate din natură şi viaţa cotidiană, valorificând deprinderile de lucru însuşite; O 53
să se comporte adecvat în diferite contexte sociale;
• O 57să asocieze mişcările sugerate de textul cântecului cu ritmul acestuia; O 58 să exprime prin mişcare starea sufletească creată de muzica audiată; O60
să redea teme plastice specifice desenului;O 61 să obţină efecte plastice, forme spontane şi elaborate prin tehnici specifice picturii; O 62 să exerseze
deprinderile tehnice specifice modelajului în redarea unor teme plastice; O 64 să interpreteze liber, creativ lucrări plastice exprimând sentimente estetice;
• O 74 să cunoască şi să aplice regulile de igienă referitoare la igiena echipamentului; O 75 să-şi formeze o ţinută corporală corectă (în poziţia stând, şezând
şi în deplasare); O 76 să perceapă componentele spaţio-temporale (ritm, durată, distanţă, localizare);
Centrele de interes deschise şi materialele puse la dispoziţia copiilor:
BIBLIOTECĂ: JOC DE ROL: CONSTRUCŢII:
Reviste, cărţi cu imagini din ţara Costume populare; obiecte de Cuburi de plastic;Cuburi cu litere;
noastră; Cărţi cu poezii despre ţară; artizanat; Maşini , utilaje, unelte;Personaje
Legenda tricolorului ; miniatură de plastic sau lemn.
Cd-uri;Cd-player
ŞTIINŢĂ: ARTĂ: JOC DE MASĂ:
Steguleţe; însemnele României; Creioane negre şi colorate, carioca, Vederi din ţară;
acuarele, plastilină; hârtie glasată;
hârtie creponată; plastilină ; linguri le
lemn;
Activitatea metodică:
Pregătirea materialului didactic pentru activităţi, a fişelor de lucru pentru copii şi a fişelor pentru evaluarea
continuă.Stdiu individual.Proiectele şi parteneriatele grădiniţei.Comisia metodică.

Săptămâna 10
Perioada:23.11-27.11.2009
TEMA: Cine sunt suntem?
SUBTEMA:,,Noi suntem români”
ZIUA ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE SEMNĂTUR
A
LUNI ADP: Întâlnirea de dimineaţă ,,Ce înseamnă să fii român?”Exerciţii de înviorare. Ne pregătim
13.11 pentru activităţiAudiţie: ,,Cântece populare româneşti”
ALA: Biblioteca : ,,Răsfoim albumul cu obiecte de artă populară şi portul popular la români”
Artă: ,,Costumul popular”
ADE: DLC ,,Ce ştim şi ce nu ştim despre ţara noastră, România?” (convorbire)
DEC (educaţie muzicală),,Sunt un pui de românaş” cântec –predare ,,Drag mi-e jocul
românesc” joc
MARŢI ADP: Întâlnirea de dimineaţă ,,Ce limbă vorbim noi?” Jocuri de mişcare Ne pregătim pentru
24.11 activităţi ,,Hora mare” dans popular
ACTIVITATE OPŢIONALĂ:
ALA: Construcţii : ,,Căsuţe ţărăneşti”Artă: ,,Oraşul meu”
ADE: DS(Cunoaşterea mediului) ,,Călătorie în România” lectură după imagini
DLC ,,Moştenire” de Otilia Cazimir
MIERCURI ADP: Întâlnirea de dimineaţă,,Cum este să fii român?” Exerciţii de înviorare. Ne pregătim pentru
25.11 activităţi . Audiţie ,,Povestiri istorice”
ACTIVITATE OPŢIONALĂ:
ALA: Artă: ,,Ţărăncuţa” decorare Biblioteca: ,,Imagini din ţara mea”
ADE: DS(activitate matematică) ,,Tabloul piselor” (mici-subţiri, mari-groase)G,M,-C,F
DOS(Activitate practică) ,,Stagul tricolor” ,,Harta Ţării”
JOI ADP : Întâlnirea de dimineaţă. ,,Mult e dulce şi frumoasă limba ce-o vorbim”Exerciţii de înviorare.
26.11 Ne pregătim pentru activităţi. ,,Poezii patriotice” repetare
ALA: Artă : ,,Chipul Ţării » Biblioteca : ,,Povestiri istorice »
ADE : DS (activitate matematică) ,,Tabloul tricolor” (24 piese mici)
DOS( educaţie pentru societate) ,,1 Decembrie –Ziua Naţională a României »

VINERI ADP : Întâlnirea de dimineaţă.,,Ţara mea este frumoasă” Exerciţii de înviorare. Ne pregătim
27.11 pentru activităţi.,,Noi sutem români” –dansuri populare şi cântece populare
ALA : Joc de masă : ,,Ţara mea » Ştiinţă : ,,Formele de relief din ţara noastră »
ADE : DEC(educaţie plastică) ,,Costumul popular”
DPM I Predarea paşilor simpli de dans înainte şi înapoi cu bătaie ,,Hora”
II,,Repetarea săriturii în adâncime (20-30). ,, Sări din copac“

Săptămâna 11
Perioada: 30.11-04.12.2009
Tema:Cum este a fost şi va fi pe pământ?
Subtema: ,,În aşteptarea lui Moş Nicolae”
Obiective de referinţă:
• O 1să participe la activităţile de grup, inclusiv la activităţile de joc, atât în calitate de vorbitor, cât şi în calitate de auditor; O 13 să-şi îmbogăţească
vocabularul activ şi pasiv pe baza experienţei, activităţii personale şi/sau a relaţiilor cu ceilalţi şi simultan să utilizeze un limbaj oral corect din punct
de vedere gramatical; O 10 să recunoască existenţa scrisului oriunde îl întâlneşte; O 5 să înţeleagă că tipăritura (scrisul) are înţeles (semnificaţie);
• O 32 să cunoască elemente ale mediului social şi cultural, poziţionând elementul uman ca parte integrantă a mediului; O 21 să înţeleagă şi să
numească relaţiile spaţiale relative, să plaseze obiecte într-un spaţiu dat ori să se plaseze corect el însuşi în raport cu un reper dat; O 40 să
numere de la 1 la 10 recunoscând grupele cu 1-5 obiecte şi cifrele corespunzătoare;
• O 47 să trăiască în relaţiile cu cei din jur stări afective pozitive, să manifeste prietenie, toleranţă, armonie, concomitent cu învăţarea autocontrolului;
O 48 să descrie şi să identifice elemente locale specifice ţării noastre şi zonei în care locuieşte (elemente de relief, aşezare geografică, obiective
socio-culturale, istorice, religioase, etnice); O 49 să cunoască şi să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activităţi practice; O 50 să
fie capabil să realizeze lucrări practice inspirate din natură şi viaţa cotidiană, valorificând deprinderile de lucru însuşite;
• O 67 să intoneze cântece pentru copii; O 56să acompanieze ritmic cântecele;O 57să asocieze mişcările sugerate de textul cântecului cu ritmul
acestuia;O 60 să redea teme plastice specifice desenului;O 61 să obţină efecte plastice, forme spontane şi elaborate prin tehnici specifice picturii; O
64 să interpreteze liber, creativ lucrări plastice exprimând sentimente estetice;

• O 77să cunoască şi să aplice regulile de igienă referitoare la igiena echipamentului; O 75 să-şi formeze o ţinută corporală corectă (în poziţia stând,
şezând şi în deplasare); O 76 să perceapă componentele spaţio-temporale;
Centrele de interes deschise şi materialele puse la dispoziţia copiilor:
BIBLIOTECĂ: JOC DE ROL: CONSTRUCŢII:
Reviste, cărţi poveşti despre Moş Jucării ; ghetuţe; Cuburi de plastic;Cuburi cu litere;Maşini
Nicolae; Caiete de lucru, fişe adecvate , utilaje, unelte;Personaje miniatură de
temei; plastic sau lemn.
Cd-uri; Cd-player
ŞTIINŢĂ: ARTĂ: JOC DE MASĂ:
jucării ; Creioane negre şi colorate, carioca, Jetoane cu jucării;
acuarele, plastilină;

Activitatea metodică:
Pregătirea materialului didactic pentru activităţi, a fişelor de lucru pentru copii şi a fişelor pentru evaluarea continuă.Stdiu
individual.Proiectele şi parteneriatele grădiniţei.Comisia metodică.

Săptămâna 11
Perioada:30.11-4.12.2009
TEMA:Cum este a fost şi va fi pe pământ?
SUBTEMA:,, În aşteptarea lui Moş Nicolae?”

ZIUA ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE SEMNĂTUR


A
LUNI ADP: Întâlnirea de dimineaţă ,,Cine este Moş Nicolae?” Calendarul naturii. Exerciţii de înviorare.
30.11 Ne pregătim pentru activităţi. Audiţie: ,,Colinde româneşti”
ALA: Biblioteca: ,,Poveşti despre Moş Nicolae” Artă: ,,Cizmuliţe”
ADE: DLC ,,Moş Nicolae aduce daruri copiilor cuminţi” (convorbire)
DEC (educaţie muzicală)cântec ,,Iarna ne-a sosit în zori”- predare . Joc cu text şi cânt,,Uite
cum mai ninge afară”
MARŢI ADP: Întâlnirea de dimineaţă ,,Cui aduce Moş Nicolae jucării?” Calendarul naturii. Jocuri de
01.12 mişcare Ne pregătim pentru activităţi . Expoziţie ;;Ghetuţe”
ACTIVITATE OPŢIONALĂ:
ALA: Artă: ,,Decorăm ghetuţa” Ştiinţă: ,,Numărăm ghetuţe”
ADE: DS(Cunoaşterea mediului) ,,Povestea lui Moş Nicolae” (lecturi ale educatoarei)
DLC ,,Să ne minunăm, să ne bucurăm!” (joc didactic)Propoziţia exclamativă
MIERCURI ADP: Întâlnirea de dimineaţă,,Tu ce-ai făcut ca să vină Moş Nicolae şi la tine? Calendarul naturii.
02.12 Exerciţii de înviorare. Ne pregătim pentru activităţi ,,Ghicitori de iarnă”
ACTIVITATE OPŢIONALĂ:
ALA: Biblioteca: ,,Poezii la gura sobei” Construcţii: ,,Oraşul lui Moş Nicolae”
ADE: DS(activitate matematică) ,,Unde este grupa de jucării?” ( poziţii spaţiale)
DOS(Activitate practică) ,,Ghetuţa”
JOI ADP : Întâlnirea de dimineaţă. ,,Ce-ai dori să-ţi aducă Moş Nicolae?” Calendarul naturii. Exerciţii
03.12 de înviorare. Ne pregătim pentru activităţi.,,Darurile lui Moş Nicolae”
ALA: Joc de rol : ,,Iată vine Moş Nicolae »Artă : ,,Modelăm cizmulliţe »
ADE : DS (activitate matematică) ,,Numără câte jucării sunt în fiecare grupă din şirul format!”
DOS( educaţie pentru societate) ,,Moş Nicolae aduce daruri copiilor cuminţi »
VINERI ADP : Întâlnirea de dimineaţă. ,,Cum crezi că arată Moş Nicolae?” Calendarul naturii. Exerciţii de
04.12 înviorare. Ne pregătim pentru activităţi.,,Colinde”
ALA : Artă : ,,Ce—aş dori să-mi aducă Moş Nicolae » Bibliotecă : ,,Poveşti la gura sobei »
ADE : DEC(educaţie plastică) ,,Scrisoare către Moş Nicolae”
DPM I Învăţarea deplasării pe genunchi şi palme . ,,Joc: ,, Lupul şi oile”
II Repetarea paşilorsimpli de dans înainte şi înapoi cu bătaie ,,Hora”

Săptămâna 12
Perioada:07.12-11.12.2009
Tema: Cum este a fost şi va fi pe pământ?
Subtema: ,,Iată vin colindători””
Obiective de referinţă:
• O1 să participe la activităţile de grup, inclusiv la activităţile de joc, atât în calitate de vorbitor, cât şi în calitate de auditor; O 2 să înţeleagă şi să
transmită mesaje simple; să reacţioneze la acestea.O 3 să audieze cu atenţie un text, să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a înţeles;
O5 să înţeleagă că tipăritura (scrisul) are înţeles (semnificaţie); O 18 să găsească ideea unui text, urmărind indiciile oferite de imagini;
• O 40 să numere de la 1 la 10 recunoscând grupele cu 1-5 obiecte şi cifrele corespunzătoare;O 32 să cunoască elemente ale mediului social şi
cultural, poziţionând elementul uman ca parte integrantă a mediului;
• O 47 să trăiască în relaţiile cu cei din jur stări afective pozitive, să manifeste prietenie, toleranţă, armonie, concomitent cu învăţarea autocontrolului;
O 48 să descrie şi să identifice elemente locale specifice ţării noastre şi zonei în care locuieşte (elemente de relief, aşezare geografică, obiective
socio-culturale, istorice, religioase, etnice); O 50 să fie capabil să realizeze lucrări practice inspirate din natură şi viaţa cotidiană, valorificând
deprinderile de lucru însuşite;
• O 67 să intoneze cântece pentru copii; O 56să acompanieze ritmic cântecele; O 57să asocieze mişcările sugerate de textul cântecului cu ritmul
acestuia; O 60 să redea teme plastice specifice desenului; O 61 să obţină efecte plastice, forme spontane şi elaborate prin tehnici specifice picturii;
O 63 să compună în mod original şi personal spaţiul plastic; O 64 să interpreteze liber, creativ lucrări plastice exprimând sentimente estetice.
• O 77să cunoască şi să aplice regulile de igienă referitoare la igiena echipamentului; O 75 să-şi formeze o ţinută corporală corectă (în poziţia stând,
şezând şi în deplasare); O 76 să perceapă componentele spaţio-temporale
Centrele de interes deschise şi materialele puse la dispoziţia copiilor:
BIBLIOTECĂ: JOC DE ROL: CONSTRUCŢII:
Reviste, cărţi cu imagini tradiţiia Nuci; covrigi; sorcovă; stea; clopoţel ; Cuburi de plastic; Cuburi cu litere;
colindatului la români;Caiete de lucru,
fişe adecvate temei;
Cd-uri;Cd-player;
ŞTIINŢĂ: ARTĂ: JOC DE MASĂ:
Cifre; jetoane cu globuleţe , clopoţel; Creioane negre şi colorate, carioca, Jetoane cu elemente tradiţionale;
acuarele, plastilină; fişe cu obiceiul şi
tradiţia colindatului;
Activitatea metodică:
Pregătirea materialului didactic pentru activităţi, a fişelor de lucru pentru copii şi a fişelor pentru evaluarea
continuă.Stdiu individual.Proiectele şi parteneriatele grădiniţei.Comisia metodică.

Săptămâna: 12
Perioada:07.12-11.12.2009
TEMA:Cum este a fost şi va fi ?
SUBTEMA:,,Iată vin colindători ””
ZIUA ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE SEMNĂTU
RA
LUNI ADP: Întâlnirea de dimineaţă ,,Ce sunt colindele?”Calendarul naturii” Exerciţii de înviorare. Ne
07.12 pregătim pentru activităţi Joc de rol: Colindăm, colindăm,iarna”
ALA: Biblioteca: ,,Uite vine Moş Crăciun” Artă: ,,Ce-aş dori să-mi aducă Moş Crăciun”
ADE: DLC,,În Ajunul Crăciunului” de George Coşbuc (memorizare)
DEC (educaţie muzicală) ,,Moş Crăciun” de D Kiriac ,,Colinde de Crăciun” audiţie
MARŢI ADP: Întâlnirea de dimineaţă ,,De ce colindăm?”Calendarul naturii” Jocuri de mişcare Ne
08.12 pregătim pentru activităţi. Jocuri de mişcare: ,,Dansul fulgilor de nea”
ACTIVITATE OPŢIONALĂ:
ALA: Joc de rol: ,,La magazinul cu jucării”Biblioteca: ,,Poveste de iarna”
ADE: DS(Cunoaşterea mediului) ,,Datini şi obiceiuri de Crăciun” ( lectură după imagini) DLC
,,Fetiţa cu chibrituri” de H. Ch. Andersen
MIERCURI ADP: Întâlnirea de dimineaţă,, Pe cine colindăm?” Calendarul naturii. Exerciţii de înviorare. Ne
09.12 pregătim pentru activităţi. ,,Ghicitori de iarnă”
ACTIVITATE OPŢIONALĂ:
ALA: Construcţii: ,,Oraşul lui Moş Crăciun” Joc de masă: Puzzle ,,Moş Crăciun”
ADE: DS(activitate matematică) ,,Arată câţi clopoţei punem într-o grupă lângă cifra 3,2,4,5,1.”
DOS(Activitate practică) ,,Sorcova”, ,,Steaua”
JOI ADP : Întâlnirea de dimineaţă.,,Cu cine merg să colind?” Calendarul naturii. Exerciţii de
10.12 înviorare. Ne pregătim pentru activităţi.,,Pregătim o serbare”
ALA: Ştiinţă : ,,De unde vine Moş Crăciun ?” Joc de rol: ,,În jurul bradului”
ADE : DS (activitate matematică),,Cum putem face să fie mai mult cu un obiect decât în
grupa cu 5globuleţe?”
DOS( educaţie pentru societate) ,, Primiţi cu colindul ? »
VINERI ADP :Întâlnirea de dimineaţă.Ce colind ştii?”Calendarul naturii. Exerciţii de înviorare. Ne
11.12 pregătim pentru activităţi.,,Uite vine Moş Crăciun”
ALA : Ştiinţă : ,,Numărăm globuleţe » Artă : ,,Felicitări de Crăciun »
ADE :DEC(educaţie plastică) ,,Colindători”
DPM I Predarea paşilor de dans ,,Dansul fulgilor de nea”
II Repetarea deplasării pe genunchi şi palme (2m) Joc : ,,Prin tunel”

Săptămâna 13
Perioada: 14.12-18.12.2008
Tema:Cum este a fost şi va fi pe pământ?
Subtema: ,,În aşteptarea lui Moş Crăciun”
Obiective de referinţă:
• O13 să-şi îmbogăţească vocabularul activ şi pasiv pe baza experienţei, activităţii personale şi/sau a relaţiilor cu
ceilalţi şi simultan să utilizeze un limbaj oral corect din punct de vedere gramatical; O 5 să înţeleagă că tipăritura
(scrisul) are înţeles (semnificaţie);O 18 să găsească ideea unui text, urmărind indiciile oferite de imagini;
• O40 să numere de la 1 la 10 recunoscând grupele cu 1-5 obiecte şi cifrele corespunzătoare; O 32 să cunoască elemente ale mediului social şi
cultural, poziţionând elementul uman ca parte integrantă a mediului;
• O 47 să trăiască în relaţiile cu cei din jur stări afective pozitive, să manifeste prietenie, toleranţă, armonie, concomitent cu învăţarea autocontrolului;
O 48 să descrie şi să identifice elemente locale specifice ţării noastre şi zonei în care locuieşte (elemente de relief, aşezare geografică, obiective
socio-culturale, istorice, religioase, etnice); O 49 să cunoască şi să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activităţi practice; O 50 să
fie capabil să realizeze lucrări practice inspirate din natură şi viaţa cotidiană, valorificând deprinderile de lucru însuşite.
• O 68 să descopere lumea înconjurătoare cu ajutorul auzului; O 66să diferenţieze auditiv timbrul şi intensitatea sunetelor din mediul apropiat şi al
sunetelor muzicale; O 67 să intoneze cântece pentru copii; O 56să acompanieze ritmic cântecele; O 57să asocieze mişcările sugerate de textul
cântecului cu ritmul acestuia; O 60 să redea teme plastice specifice desenului; O 61 să obţină efecte plastice, forme spontane şi elaborate prin
tehnici specifice picturii;O 63 să compună în mod original şi personal spaţiul plastic; O 64 să interpreteze liber, creativ lucrări plastice exprimând
sentimente estetice; O 65să privească şi să recunoască creaţii artistice corespunzătoare specificului de vârstă al copilului preşcolar şi preocupărilor
acestuia (portrete de copii, jocuri ale copiilor, scene de familie, peisaje, activităţi cotidiene ale oamenilor);
• O 77să cunoască şi să aplice regulile de igienă referitoare la igiena echipamentului; O 75 să-şi formeze o ţinută corporală corectă (în poziţia stând,
şezând şi în deplasare); O 76 să perceapă componentele spaţio-temporale;
Centrele de interes deschise şi materialele puse la dispoziţia copiilor:
BIBLIOTECĂ: JOC DE ROL: CONSTRUCŢII:
Reviste, cărţi cu imagini cu Moş Jucării; srisori; Cuburi de plastic;Cuburi cu litere;Maşini
Crăciun; Caiete de lucru, fişe adecvate , utilaje, unelte;Personaje miniatură de
temei; plastic sau lemn.
Album cu poze din grădiniţă; Cd-uri;Cd-
player
ŞTIINŢĂ: ARTĂ: JOC DE MASĂ:
jucării , cifre, jetoane cu globuleţe şi Creioane negre şi colorate, carioca, Jetoane cu jocuri şi jucării; puzzle cu
clopoţei; acuarele, plastilină; fişă cu Moş Moş Crăciun;
Crăciun, hârtie glasată; hârtie
creponată;
Activitatea metodică:
Pregătirea materialului didactic pentru activităţi, a fişelor de lucru pentru copii şi a fişelor pentru evaluarea continuă.Stdiu
individual.Proiectele şi parteneriatele grădiniţei.Comisia metodică.

Săptămâna: 13
Perioada:14.12-18.12.2009
TEMA: Cum este a fost şi va fi pe pământ?
SUBTEMA:În aşteptarea lui Moş Crăciun”
ZIUA ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE SEMNĂTUR
A
LUNI ADP: Întâlnirea de dimineaţă ,, Cine este Moş Crăciun?”Calendarul naturii. Exerciţii de înviorare.
14.12 Ne pregătim pentru activităţi ,,De-a serbarea”
ALA: Bibliotecă: ,,Brăduleţul” Joc de rol: ,,La colidat”
ADE: DLC ,,Cui trimit scrisoarea?” ( joc didactic)
DEC (educaţie muzicală) Cântec : ,,Colinde” joc cu cânt ,,Hora în jurul bradului”
MARŢI ADP: Întâlnirea de dimineaţă ,,Cui aduce Moş Crăciun jucării?” Calendarul naturii. Jocuri de
15.12 mişcare Ne pregătim pentru activităţi ,,Dansul fulgilor de nea”
ACTIVITATE OPŢIONALĂ:
ALA: Biblioteca: ,,Crnguţa de brad” ,,Globuri” Construcţii: ,,Săniuţa cu daruri a Moşului”
ADE: DS(Cunoaşterea mediului) ,,Bradul împodobit” (observare)
DLC ,,Scrisoare către Moş Crăciun” (pov. creată)
MIERCURI ADP: Întâlnirea de dimineaţă,,Ce ai dori să-ţi aducă Moş Crăciun?”Calendarul naturii. Exerciţii de
16.12 înviorare. Ne pregătim pentru activităţi,,Colindăm , colindăm”
ACTIVITATE OPŢIONALĂ:
ALA: Joc de masă: ,,Grupam jucării” Artă: ,,Podoabe pentru brad”
ADE: DS(activitate matematică) ,,Aşază în brad câte 6 clopoţei, steluţe, globuleţe.”
DOS(Activitate practică) ,,Podoabe pentru brad”
JOI ADP : Întâlnirea de dimineaţă.,,Cum te pregăteşti pentru sărbători?” Calendarul naturii. Exerciţii
17.12 de înviorare. Ne pregătim pentru activităţi.,,Serbările iernii”
ALA: Ştiinţă : ,,De ce bradul este verde ? » Artă : ,,Scrisoare către Moş Crăciun »
ADE : DS (activitate matematică) ,,Răspunde repede şi bine” (adunare şi scădere în limitele 1-
6 cu 1-2 unităţi)
DOS( educaţie pentru societate) ,,Tradiţii de Crăciun »
VINERI ADP : Întâlnirea de dimineaţă. ,,Ştii o poezie pe care să i-o spui, lui Moş Crăciun?” Exerciţii de
18.12 înviorare. Ne pregătim pentru activităţi.,,Serbările zăpezii”
ALA : Ştiinţă : ,,Câte globuri sunt în brad ? » Joc de masă : puzzle ,,Bradul de Crăciun »
ADE : DEC(educaţie plastică) ,,Bradul » Moş Crăciun »
DPM I Predarea săriturii în lungime cu elan. Joc : ,,Cine sare mai departe »
II Repetarea paşilor de dans ,,Dansul fulgilor de nea »

Săptămâna:14
Perioada:04.01-08.01.2010
Tema: Cine şi cum organizează o activitate?
Subtema: ,,Jocurile copiilor iarna”
Obiective de referinţă:
• O 8 să utilizeze materiale scrise în vederea executării unei sarcini date;O 9 să utilizeze efectiv instrumentele de scris,
stăpânind deprinderile motrice elementare necesare folosirii acestora; O 17 să utilizeze desene, simboluri pentru a transmite
semnificaţie; O 13 să-şi îmbogăţească vocabularul activ şi pasiv pe baza experienţei, activităţii personale şi/sau a relaţiilor cu
ceilalţi şi simultan să utilizeze un limbaj oral corect din punct de vedere gramatical;O 10 să recunoască existenţa scrisului
oriunde îl întâlneşte;
• O40 să numere de la 1 la 10 recunoscând grupele cu 1-5 obiecte şi cifrele corespunzătoare; O 32 să cunoască
elemente ale mediului social şi cultural, poziţionând elementul uman ca parte integrantă a mediului;
• O44să cunoască şi să respecte normele necesare integrării în viaţa socială, precum şi reguli de securitate personală; O 45 să-
şi adapteze comportamentul propriu la cerinţele grupului în care trăieşte (familie, grădiniţă, grupul de joacă); O 46 să
aprecieze în situaţii concrete unele comportamente şi atitudini în raport cu norme prestabilite şi cunoscute; O 49 să
cunoască şi să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activităţi practice; O 54 să sesizeze modificările
materialelor în urma prelucrării lor; O 55să identifice, să proiecteze şi să găsească cât mai multe soluţii pentru
realizarea temei propuse în cadrul activităţilor practice;
• O68 să descopere lumea înconjurătoare cu ajutorul auzului;O 66 să diferenţieze auditiv timbrul si intensitatea sunetelor din mediul apropiat şi al sunetelor
muzicale; O 70 să diferenţieze auditiv durata determinată a sunetelor din mediul apropiat şi a sunetelor muzicale; O 71 să diferenţieze auditiv
înălţimea sunetelor muzicale; O 67 să intoneze cântece pentru copii; O 69 să cânte cântecele în aranjamente armonico-polifonice elementare; O 60 să
redea teme plastice specifice desenului; O 61 să obţină efecte plastice, forme spontane şi elaborate prin tehnici specifice picturii; O 62 să exerseze
deprinderile tehnice specifice modelajului în redarea unor teme plastice; O 72 să utilizeze un limbaj adecvat cu privire la diferitele activităţi plastice;
• O 78 să cunoască şi să aplice regulile de igienă a efortului fizic; O 75 să-şi formeze o ţinută corporală corectă (în poziţia stând, şezând şi în
deplasare);O 77 să fie apt să utilizeze deprinderile însuşite în diferite contexte; O 79să manifeste în timpul activităţii atitudini de cooperare, spirit de
echipă, de competiţie, fair-play;
Centrele de interes deschise şi materialele puse la dispoziţia copiilor:
BIBLIOTECĂ: JOC DE ROL: CONSTRUCŢII:
Reviste, cărţi cu imagini despre Îmbrăcăminte de iarnă; sanie; Cuburi de plastic;Cuburi cu litere;
anotimpul iarna;Caiete de lucru, fişe
adecvate temei;
Cd-uri;Cd-player
ŞTIINŢĂ: ARTĂ: JOC DE MASĂ:
jucării ; Creioane negre şi colorate, carioca, Jetoane cu elemente specifice iernii;
acuarele, plastilină, cerneală, pic;
Activitatea metodică:
Pregătirea materialului didactic pentru activităţi, a fişelor de lucru pentru copii şi a fişelor pentru evaluarea
continuă.Stdiu individual.Proiectele şi parteneriatele grădiniţei.Comisia metodică.

Săptămâna 14
Perioada: 04.01-08.01-2010
TEMA:Cine şi cum organizează o activitate?
SUBTEMA:,, Jocurile copiilor iarna”
ZIUA ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE SEMNĂTU
RA
LUNI ADP: Întâlnirea de dimineaţă ,,Cum a fost vremea astăzi?” Calendarul naturii. Exerciţii de
04.01 înviorare. Ne pregătim pentru activităţi ,,Crăiasa zăpezii”
ALA: Biblioteca : ,, Cum se organizează o activitate” Artă: ,,Jocurile copiilor”
ADE: DLC ,,Jocurile copiilor iarna” (lectură după imagini)
DEC (educaţie muzicală) ,,Omul de zăpadă” cântec ,,Hai la joacă afară”( joc cu text şi cânt)
MARŢI ADP: Întâlnirea de dimineaţă,,Cu cine ai venit azi la grădiniţă?”Calendarul naturii. Jocuri de
05.01 mişcare Ne pregătim pentru activităţi . ,,Cântece de iarnă” audiţie
ACTIVITATE OPŢIONALĂ:
ALA: Ştinţă: De ce sunt flori de gheaţă pe geam?” Artă: ,,Fulgi de nea”
ADE: DS(Cunoaşterea mediului) ,, Jocurile copiilor iarna” (lectură după imagini)
DOS(Activitate practică),,Tablou de iarnă”
MIERCURI ADP: Întâlnirea de dimineaţă,,Unde te-ai dat cu săniuţa?” Calendarul naturii. ? Exerciţii de
06.01 înviorare. Ne pregătim pentru activităţi. ,,Poezii de iarnă”
ACTIVITATE OPŢIONALĂ:
ALA: Construcţii: ,,Sania şi schiurile” Artă: pictură ,,Omul de zăpadă”
ADE: DS(activitate matematică),,La derdeluş” (exerciţii şi probleme)
DEC(educaţie plastică),,Omul de zăpadă »
JOI ADP : Întâlnirea de dimineaţă.,,Spune ce-ai visat?” Calendarul naturii. Exerciţii de înviorare. Ne
07.01 pregătim pentru activităţi.,,Dansul oamenilor de zăpadă”
ALA: Ştiinţă : ,, Despre fenomenele naturii în timpul iernii » Joc de masă : ,,Locuri de joacă
pentru copii »
ADE : DOS( educaţie pentru societate) ,,Unde ne jucăm iarna ? » DS (activitate
matematică),,Cum se poate forma o grupă cu 6 săniuţe ?”
VINERI ADP : : Întâlnirea de dimineaţă. ,,Spune unde te joci iarna?” Calendarul naturii. Exerciţii de
08.01 înviorare. Ne pregătim pentru activităţi.,,Hai să râdem sănătoşi să fim”
ALA : Joc de masă : ,,Jocurile copiilor iarna » Artă : ,,Bulgări de zăpadă”
ADE : DLC,,Găseşte cuvântul potrivit” (antonime- joc didactic)DPM I Exerciţii de mers în echilibru
pe o linie trasată pe sol.
II Repetarea săriturii în lungime cu elan :,,Sportivii în concurs »

Săptămâna 15
Perioada:11.01-15.01-2010
Tema:Cine sunt suntem?
Subtema: ,,Sănătoşi şi fericiţi”
Obiective de referinţă:
• O 1 să participe la activităţile de grup, inclusiv la activităţile de joc, atât în calitate de vorbitor, cât şi în calitate de auditor;
O 3 să audieze cu atenţie un text, să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a înţeles; O 18să găsească ideea unui text, urmărind indiciile oferite
de imagini; O 6să manifeste interes pentru citit; O15 să recunoască cuvinte simple şi litere în contexte familiare.
• O 27 să comunice impresii, idei pe baza observărilor efectuate; O 28 să aplice norme de comportare specifice asigurării sănătăţii şi protecţiei omului şi
naturii; O 40să numere de la 1 la 10 recunoscând grupele cu 1-10 obiecte şi cifrele corespunzătoare; O 22să recunoască, să denumească, să
construiască şi să utilizeze forma geometrică cerc, pătrat, triunghi, dreptunghi în jocuri;
• O 44să cunoască şi să respecte normele necesare integrării în viaţa socială, precum şi reguli de securitate personală;O 46 să
aprecieze în situaţii concrete unele comportamente şi atitudini în raport cu norme prestabilite şi cunoscute;O 49 să cunoască şi
să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activităţi practice; O 51 să dobândească comportamente şi atitudini igienice
corecte faţă de propria persoană şi faşi de alte fiinţe şi obiecte;O 53 să se comporte adecvat în diferite contexte sociale;
• O 68să descopere lumea înconjurătoare cu ajutorul auzului; O 66să diferenţieze auditiv timbrul şi intensitatea sunetelor din mediul apropiat şi al sunetelor
muzicale;O 67să intoneze cântece pentru copii; O 58 să exprime prin mişcare starea sufletească creată de muzica audiată;O 60 să redea teme
plastice specifice desenului;O 62 să exerseze deprinderile tehnice specifice modelajului în redarea unor teme plastice.
• O 74să cunoască şi să aplice regulile de igienă referitoare la igiena echipamentului; O 75să-şi formeze o ţinută corporală
corectă (în poziţia stând, şezând şi în deplasare);O 76 să perceapă componentele spaţio-temporale (ritm, durată, distanţă,
localizare); O 77 să fie apt să utilizeze deprinderile însuşite în diferite;
Centrele de interes deschise şi materialele puse la dispoziţia copiilor:
BIBLIOTECĂ: JOC DE ROL: CONSTRUCŢII:
Reviste, cărţi cu imagini cu corpul - Obiecte de uz personal; Cuburi de plastic;
uman şi obiecte de uz personal;Caiete Cuburi cu litere;
de lucru, fişe adecvate temei;
Cd-uri;
Cd-player

ŞTIINŢĂ: ARTĂ: JOC DE MASĂ:


Cărţi cu imagini şi informaţii despre Creioane negre şi colorate, carioca, Jetoane cu obiecte de uz personal;
corpul uman; acuarele, plastilină; fişe cu imagini cu
Pastrarea dinţilor sănătoşi; obiecte de uz personal;
Activitatea metodică:
Pregătirea materialului didactic pentru activităţi, a fişelor de lucru pentru copii şi a fişelor pentru evaluarea continuă.Stdiu
individual.Proiectele şi parteneriatele grădiniţei.Comisia metodică.

Săptămâna 15
Perioada:11.01-15.01.2010
TEMA:Cine sunt suntem?
SUBTEMA:,,Sănătoşi şi fericiţi”igiena
ZIUA ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE SEMNĂTUR
A
LUNI ADP: Întâlnirea de dimineaţă ,,Ce faci dimineaţa?” Calendarul naturii. Exerciţii de înviorare. Ne
11.01 pregătim pentru activităţi Joc distractiv: ,,În oglindă”
ALA: Bibliotecă:,,Cine vegheză la sănătatea ta?” Joc de rol: ,,De-a doctorul”
ADE: DLC ,,Nu utaţi” (memorizare)
DEC (educaţie muzicală),, Un copil politicos” cântec –predare ,,Numără sunetele” joc muzical
MARŢI ADP: Întâlnirea de dimineaţă ,,Cum îţi aşezi hăinuţele?” Calendarul naturii. Jocuri de mişcare Ne
12.01 pregătim pentru activităţi Jocuri în aer liber: ,,Bulgări de zăpadă”
ACTIVITATE OPŢIONALĂ:
ALA: Bibliotecă: ,,Proverbe despre sănătate” Joc de masă: ,,Aşază corect obiectele de uz
personal”
ADE: DS(Cunoaşterea mediului) ,,Atenţie la ce cumperi” (recunoaşterea alimentelor) joc
didactic
DLC,,Câte cuvinte am spus?”( obiecte de uz personal-joc didactic)
MIERCURI ADP: Întâlnirea de dimineaţă,,Ce mănânci ca să fii sănătos?” Calendarul naturii. Exerciţii de
13.01 înviorare. Ne pregătim pentru activităţi Joc de mişcare: ,,Batista”
ACTIVITATE OPŢIONALĂ:
ALA: Ştiinţă ,,De ce trebuie să ne spălăm pe mâini”Construcţii: ,,Suportul pentru periuţa de
dinţi”
ADE: DS (activitate matematică) ,,Construiţi grupe cu periuţe de dinţi, săpunele, prosoape de
câte 6 obiecte”
DOS(Activitate practică) ,,Prietenii curăţeniei”
JOI ADP : Întâlnirea de dimineaţă. ,,Te speli pe mâini înainte de masă?” Calendarul naturii. Exerciţii
14.01 de înviorare. Ne pregătim pentru activităţi.Activitate gospodărească: ,,Facem ordine la jucării”
ALA: Artă : ,,Obiecte de uz personal”Ştiinţă: ,,Sfaturile doctorului Măseluţă”
ADE : DS (activitate matematică) ,,Detectivii”
DOS( educaţie pentru societate) ,,Cum , când şi de ce ne spălăm pe dinţi?”
VINERI ADP : Întâlnirea de dimineaţă. ,,La ce oră te culci?” Calendarul naturii. Exerciţii de înviorare. Ne
15.01 pregătim pentru activităţi.Educaţie sanitară: ,,Cum ne ferim de răceli”
ALA Ştiinţă : ,,Zâmbetul şi efectele lui » Artă : modelaj ,,Obiecte de uz personal »
ADE : DEC(educaţie plastică) ,,Obiecte de uz personal”
DPM I Predarea mersului în echilibru pe plan ridicat (40 -45 cm) Joc : ,,Acrobatul”
II Traseu aplicativ cu mers în echilibru pe o linie trasată pe sol , săritură în adâncime , alergare
printer obstacole .
Săptămâna: 16
Perioada:18.01-22.01.2010
Tema: Cine sunt suntem?
Subtema: ,,Hai să dăm mână cu mână”
Obiective de referinţă:
• O 1să participe la activităţile de grup, inclusiv la activităţile de joc, atât în calitate de vorbitor, cât şi în calitate de auditor;
O 2 să înţeleagă şi să transmită mesaje simple; să reacţioneze la acestea;O 5să înţeleagă că tipăritura (scrisul) are înţeles
(semnificaţie); O 7să recunoască existenţa scrisului oriunde îl întâlneşte;O 8să utilizeze materiale scrise în vederea
executării unei sarcini date;
• O 26 să cunoască elemente ale mediului social şi cultural, poziţionând elementul uman ca parte integrantă a mediului; O 27 să comunice impresii, idei pe
baza observărilor efectuate; O 40să numere de la 1 la 10 recunoscând grupele cu 1-10 obiecte şi cifrele corespunzătoare; O 41să efectueze operaţii
de adunare şi scădere cu 1-2 unităţi, în limitele 1-10;
• O 46 să aprecieze în situaţii concrete unele comportamente şi atitudini în raport cu norme prestabilite şi cunoscute;O 47 să
trăiască în relaţiile cu cei din jur stări afective pozitive, să manifeste prietenie, toleranţă, armonie, concomitent cu învăţarea autocontrolului; O 48 să
descrie şi să identifice elemente locale specifice ţării noastre şi zonei în care locuieşte (elemente de relief, aşezare
geografică, obiective socio-culturale, istorice, religioase, etnice); O 50 să fie capabil să realizeze lucrări practice inspirate din natură şi viaţa
cotidiană, valorificând deprinderile de lucru însuşite; O 53 să se comporte adecvat în diferite contexte sociale;
• O 67să intoneze cântece pentru copii; O 57să asocieze mişcările sugerate de textul cântecului cu ritmul acestuia; O 58 să exprime prin mişcare
starea sufletească creată de muzica audiată; O59 să asculte şi să recunoască fragmente din creaţii muzicale naţionale şi universale, corespunzătoare
specificului de vârstă al copilului preşcolar şi preocupărilor acestuia; O 60să redea teme plastice specifice desenului; O 61 să obţină efecte plastice, forme
spontane şi elaborate prin tehnici specifice picturii;
• O 74 să cunoască şi să aplice regulile de igienă referitoare la igiena echipamentului; O 75 să-şi formeze o ţinută corporală
corectă (în poziţia stând, şezând şi în deplasare); O 76 să perceapă componentele spaţio-temporale (ritm, durată, distanţă,
localizare);O 77 să fie apt să utilizeze deprinderile însuşite în diferite;
• Centrele de interes deschise şi materialele puse la dispoziţia copiilor:
BIBLIOTECĂ: JOC DE ROL: CONSTRUCŢII:
Reviste, cărţi cu imagini di ţara Costume populare; obiecte de Cuburi de plastic; Cuburi cu litere;
noastră România ;Caiete de lucru, fişe artizanat; Personaje miniatură de plastic sau
adecvate temei; lemn.
Album cu poze din ţara noastră;Cd-
uri;Cd-player
ŞTIINŢĂ: ARTĂ: JOC DE MASĂ:
Însemnele României; Creioane negre şi colorate, carioca, Jetoane cu imagini din România;
acuarele, plastilină; Puzzle;
Activitatea metodică:
Pregătirea materialului didactic pentru activităţi, a fişelor de lucru pentru copii şi a fişelor pentru evaluarea
continuă.Stdiu individual.Proiectele şi parteneriatele grădiniţei.Comisia metodică.

Săptămâna 16
Perioada: 18.01-22.01.2010
TEMA:Cum este a fost şi vafi pe pământ?
SUBTEMA:,,Hai să dăm mână cu mână”
ZIUA ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE SEMNĂTU
RA
LUNI ADP: Întâlnirea de dimineaţă ,,Unde-i unul nu-i putere la nevoi şi la durere” Calendarul naturii.
18.01 Exerciţii de înviorare. Ne pregătim pentru activităţi ,,Vizită la muzeu”
ALA: Bibliotecă: ,, Răsfoim albume cu obiecte de artă populară şi portul popular la români”
Artă: ,, Decorăm ia şi fota”
ADE: DLC ,,Toţi românii cântă Hora Unirii” (lectura educatoarei)
DEC (educaţie muzicală) ,,Hora unirii” (audiţie ) ,,Hora românească” joc muzical
MARŢI ADP: Întâlnirea de dimineaţă ,,Cine a fost Alexandru Ioan Cuza?” Calendarul naturii. Jocuri de
19.01 mişcare Ne pregătim pentru activităţi Audiţie ,,Imnul României”
ACTIVITATE OPŢIONALĂ:
ALA: Construcţii: ,, Căsuţe ţărăneşti” Artă: ,, Oraşul meu” desen
ADE: DS(Cunoaşterea mediului) ,,Însemnele României” (observare)
DLC ,,Ce ştim despre Unire?” (convorbire)
MIERCURI ADP: Întâlnirea de dimineaţă ,,Tu ai un prieten?” Calendarul naturii. Exerciţii de înviorare. Ne
20.01 pregătim pentru activităţi Joc de mişcare: Toţi românii cântă ,,Hora Unirii”
ACTIVITATE OPŢIONALĂ:
ALA: Artă: ,,Ţărăncuţa” decorare Joc de masă: ,,Alege imagini din ţara ta”
ADE: DS(activitate matematică) ,,Exerciţii şi probleme cu 7 steguleţe”
DOS(Activitate practică) ,,Hora fetelor şi băieţilor”
JOI ADP : Întâlnirea de dimineaţă. ,,Îţi ajuţi prietenul?” Calendarul naturii. Exerciţii de înviorare. Ne
21.01 pregătim pentru activităţi.Lectura educatoarei : ,,Moş Ion Roată şi Unirea”
ALA: Biblioteca : ,,Legenda Tricolorului” de Andrei Ciurunga Artă : ,,Stegulete » confecţionare
ADE : DS (activitate matematică) ,,Cum putem face o grupă cu 8 steguleţe”
DOS( educaţie pentru societate) ,,Hai să dăm mână cu mână »
VINERI ADP : : Întâlnirea de dimineaţă. ,,Hai să dăm mână cu mână?” Calendarul naturii. Exerciţii de
22.01 înviorare. Ne pregătim pentru activităţi.,,Moştenire” de Otilia Cazimir
ALA : Joc de rol ,,Moş Ion Roată şi Unirea » Ştiinţă : ,,Numărăm steguleţe »
ADE : DEC(educaţie plastică) ,,Hora Unirii”
DPM I Predarea săriturii în înălţime cu elan şi desprindere de pe un picior pentru atingerea unui
obiect suspendat . Joc: ,,Atinge clopoţelul” II Repetarea mersului în echilibru pe plan ridicat.

Săptămâna 17
Perioada: 25.01-29.01.2010
Tema:Când cum şi de ce se-ntâmplă?
Subtema: ,,Animalele sălbatce în timpul iernii”
Obiective de referinţă:
• O 1să participe la activităţile de grup, inclusiv la activităţile de joc, atât în calitate de vorbitor, cât şi în calitate de auditor; O 3 să audieze cu atenţie un text,
să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a înţeles;O 12 să distingă sunetele ce compun cuvintele şi să le pronunţe corect; O 13 să-şi îmbogăţească
vocabularul activ şi pasiv pe baza experienţei, activităţii personale şi/sau a relaţiilor cu ceilalţi şi simultan să utilizeze un limbaj oral corect din punct de
vedere gramatical;
• O 40 să numere de la 1 la 10 recunoscând grupele cu 1-10 obiecte şi cifrele corespunzătoare; O 41 să efectueze operaţii de adunare şi scădere cu
1-2 unităţi, în limitele 1-10; O 25 să cunoască unele elemente componente ale lumii înconjurătoare (obiecte, aerul, apa, solul, vegetaţia, fauna, fiinţa
umană ca parte integrantă a mediului, fenomene ale naturii), precum şi interdependenţa dintre ele; O 27 să comunice impresii, idei pe baza observărilor
efectuate ;
• O 46 să aprecieze în situaţii concrete unele comportamente şi atitudini în raport cu norme prestabilite şi cunoscute;O 49să cunoască şi să utilizeze unelte
simple de lucru pentru realizarea unei activităţi practice;O 54să sesizeze modificările materialelor în urma prelucrării lor;O 55 să identifice, să
proiecteze şi să găsească cât mai multe soluţii pentru realizarea temei propuse în cadrul activităţilor practice;
• O70 să diferenţieze auditiv durata determinată a sunetelor din mediul apropiat şi a sunetelor muzicale; O 67 să intoneze cântece pentru copii. O 60 să
redea teme plastice specifice desenului; O 72 să utilizeze un limbaj adecvat cu privire la diferitele activităţi
plastice O 57 să asocieze mişcările sugerate de textul cântecului cu ritmul acestuia; O 59 să asculte şi să recunoască fragmente din creaţii muzicale
naţionale şi universale, corespunzătoare specificului de vârstă al copilului preşcolar şi preocupărilor acestuia;
• O 78 să cunoască şi să aplice regulile de igienă a efortului fizic; O 75 să-şi formeze o ţinută corporală corectă (în
poziţia stând, şezând şi în deplasare); O77 să fie apt să utilizeze deprinderile însuşite în diferite contexte; O 79 să
manifeste în timpul activităţii atitudini de cooperare, spirit de echipă, de competiţie, fair-play;
Centrele de interes deschise şi materialele puse la dispoziţia copiilor:
BIBLIOTECĂ: JOC DE ROL: CONSTRUCŢII:
Reviste, cărţi cu imagini cu animale Măşti de animale ; decupaje cu Cuburi de plastic;Cuburi cu litere;
sălbatice; Caiete de lucru, fişe adecvate animale; Personaje miniatură de plastic sau
temei; lemn.
Album cuanimale sălbatice;Cd-uri;Cd-
player
ŞTIINŢĂ: ARTĂ: NISIP ŞI APĂ
Enciclopedie cu animale sălbatice ; Creioane negre şi colorate, carioca, Suport de lemn cu nisip;Apă;Forme de
acuarele, plastilină; fişe cu animale plastic cu animale sălbatice .
sălbatice ;

Activitatea metodică:
Pregătirea materialului didactic pentru activităţi, a fişelor de lucru pentru copii şi a fişelor pentru evaluarea continuă.Stdiu
individual.Proiectele şi parteneriatele grădiniţei.Comisia metodică.

Săptămâna:17
Perioada:25.01-29.01.2010
TEMA:Când cum şi de ce se-ntâmplă?
SUBTEMA:,,Animalele sălbatice în timpul iernii”
ZIUA ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE SEMNĂTUR
A
LUNI ADP: Întâlnirea de dimineaţă ,,Fă-i ceva iepuraşului şi dă-l mai departe!” Calendarul naturii.
25.01 Exerciţii de înviorare. Ne pregătim pentru activităţi Joc de mişcare: ,,Iepuraşii jucăuşi”
ALA: Bibliotecă: ,,În pădure” Joc de masă: ,,Caută mama şi puiul”
ADE: DLC ,,Coliba iepuraşului” ( povestire)
DEC (educaţie muzicală) ,,Masă bună” cântec -predare ,, Iepuraşul Ţup” Joc cu cânt
MARŢI ADP: Întâlnirea de dimineaţă ,,Spune ce-ai visat?” Calendarul naturii. Jocuri de mişcare Ne
26.01 pregătim pentru activităţi .Dramatizare: ,,Căsuţa din oală”
ACTIVITATE OPŢIONALĂ:
ALA: Construcţii: ,,Adăposturi pentru animale” Artă: ,, Animale sălbatice”
ADE: DS(Cunoaşterea mediului) ,,Animalele sălbatice din ţara noastră” (observare)
DLC ,,Cine este ,cine sunt?” joc didactic
MIERCURI ADP: Întâlnirea de dimineaţă.,,Cu cine te-ai întâlnit?” Calendarul naturii. Exerciţii de înviorare. Ne
27.01 pregătim pentru activităţi Joc de mişcare: ,, Vulpea şi gâştele”
ACTIVITATE OPŢIONALĂ:
ALA: Bibliotecă: ,,Citim imagini despre animale” Ştinţă: ,,Ce fac animalele sălbatice în timpul
iernii?”
ADE: DS(activitate matematică) ,,Construim grupe cu 7 animale sălbatice”
DOS(Activitate practică) ,,Animale sălbatice”
JOI ADP : Întâlnirea de dimineaţă.Îţi plac animalele?” Calendarul naturii. Exerciţii de înviorare. Ne
28.01 pregătim pentru activităţi. ,,Ghicitori despre animale sălbatice”
ALA: Joc de rol : ,, De-a vânătorii » Artă : ,,Măşti de animale sălbatice »
ADE : DS (activitate matematică) ,,Câte animale sunt în grupă ?”
DOS( educaţie pentru societate) ,,Căprioara » de Emil Gârleanu
VINERI ADP : Întâlnirea de dimineaţă. ,,Care animale îţi plac?” Calendarul naturii. Exerciţii de înviorare.
29.01 Ne pregătim pentru activităţi.Audiţie ,,Cântece despre animale sălbatice”
ALA Joc de masă : Puzzle ,,Animale sălbatice » Ştiinţă : ,,Numărăm animale sălbatice »
ADE : DEC(educaţie plastică) ,,Animale sălbatice”
DPM I I ,,Aruncarea şi prinderea mingii de la piept cu ambele mâini. Joc : ,, Mingea la poartă”
II Consolidarea săriturii în înălţime cu elan şi desprindere de pe un picior cu atingerea unui obiect
suspendat. Joc: ,,Sparge balonul”

Săptămâna 18
Perioada:08.02-12.02.2010
Tema: Când / cum şi de ce se întâmplă?
Subtema: ,,Animalele domestice şi puii lor”
Obiective de referinţă:
• O 18 să găsească ideea unui text, urmărind indiciile oferite de imagini; O 6să manifeste interes pentru citit; O 10 să recunoască literele alfabetului şi alte
convenţii ale limbajului scris; O 8 să utilizeze materiale scrise în vederea executării unei sarcini date; O 3 să audieze cu atenţie un text, să reţină ideile
acestuia şi să demonstreze că l-a înţeles; O 1să participe la activităţile de grup, inclusiv la activităţile de joc, atât în calitate de vorbitor, cât şi în calitate de
auditor ;
• O 25 să cunoască unele elemente componente ale lumii înconjurătoare (obiecte, aerul, apa, solul, vegetaţia, fauna, fiinţa
umană ca parte integrantă a mediului, fenomene ale naturii), precum şi interdependenţa dintre ele; O 27 să comunice
impresii, idei pe baza observărilor efectuate ; O 40 să numere de la 1la 10 recunoscând grupele cu 1-10 obiecte şi
cifrele corespunzătoare; O 41 să efectueze operaţii de adunare şi scădere cu 1-2 unităţi, înlimitele1-10;
• O 45 să-şi adapteze comportamentul propriu la cerinţele grupului în care trăieşte (familie, grădiniţă, grupul de joacă); O 46 să
aprecieze în situaţii concrete unele comportamente şi atitudini în raport cu norme prestabilite şi cunoscute; O 49să cunoască şi să utilizeze unelte simple
de lucru pentru realizarea unei activităţi practice; O 54să sesizeze modificările materialelor în urma prelucrării lor; O 55 să identifice, să proiecteze şi
să găsească cât mai multe soluţii pentru realizarea temei propuse în cadrul activităţilor practice;
• O67 să intoneze cântece pentru copii; O 69 să cânte cântecele în aranjamente armonico-polifonice elementare; O 60 să redea teme plastice specifice
desenului; O 61să obţină efecte plastice, forme spontane şi elaborate prin tehnici specifice picturii; O 62 să exerseze deprinderile tehnice
specifice modelajului în redarea uno teme plastice;

• O 78 să cunoască şi să aplice regulile de igienă a efortului fizic; O 75 să-şi formeze o ţinută corporală corectă (în poziţia stând, şezând şi în
deplasare); O77 să fie apt să utilizeze deprinderile însuşite în diferite contexte; O 79 să manifeste în timpul activităţii atitudini de cooperare, spirit
de echipă, de competiţie, fair-play;
Centrele de interes deschise şi materialele puse la dispoziţia copiilor:
BIBLIOTECĂ: JOC DE ROL: CONSTRUCŢII:
Reviste, cărţi cu imagini cu animale Măşti de animale ; decupaje cu Cuburi de plastic;Cuburi cu litere;
domestice; Caiete de lucru, fişe animale; Personaje miniatură de plastic sau
adecvate temei; lemn.
Album cuanimale domestice;Cd-uri;Cd-
player
ŞTIINŢĂ: ARTĂ: NISIP ŞI APĂ
Enciclopedie cu animale domestice; Creioane negre şi colorate, carioca, Suport de lemn cu nisip;Apă;Forme de
acuarele, plastilină; fişe cu animale plastic cu animale domestice.
domestice;

Activitatea metodică:
Pregătirea materialului didactic pentru activităţi, a fişelor de lucru pentru copii şi a fişelor pentru evaluarea
continuă.Stdiu individual.Proiectele şi parteneriatele grădiniţei.Comisia metodică.

Săptămâna: 18
Perioada: 08-12.02.2010
TEMA: Când / cum şi de ce se întâmplă?
SUBTEMA: ,,Animalele domestice şi puii lor”
ZIUA ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE SEMNĂTU
RA
LUNI ADP: Întâlnirea de dimineaţă ,,Ce sunt animalele domestice?” Calendarul naturii. Exerciţii de
08.02 înviorare. Ne pregătim pentru activităţi Jocuri de mişcare: ,,Grivei şi iepuraşii”
ALA: Biblioteca: ,, Citim imagini –La ferma bunicilor” Construcţii: ,,Căsuţe pentru animale”
ADE: DLC ,, Ferma de animale” (lectură după imagini)
DEC (educaţie muzicală) ,,Graiul animalelor” cântec- predare ,,Numără sunetele” joc

MARŢI ADP: Întâlnirea de dimineaţă ,,Îţi plac animalele ?” Calendarul naturii. Jocuri de mişcare Ne
09.02 pregătim pentru activităţi Cursa pisicilor: ,, Caută-ţi perechea”
ACTIVITATE OPŢIONALĂ:
ALA: Ştiinţă: ,,Numărăm animale domestice” Joc de masă: ,,Grupează animalele domestice”
ADE: DS(Cunoaşterea mediului) ,,Animale domestice” (observare)
DLC ,,Iedul cu trei capre” de Octav Pancu Iaşi (lectura educatoarei)
MIERCURI ADP: Întâlnirea de dimineaţă,,Ce animale ai acasă?” Calendarul naturii. Exerciţii de înviorare. Ne
10.02 pregătim pentru activităţi ,,Căţeluşul şchiop” Elena Dragoş”
ACTIVITATE OPŢIONALĂ:
ALA: Joc de masa: puzzle ,,Animale domestice” Joc de rol: ,,Iedul cu trei capre”
ADE: DS(activitate matematică) ,,Cum putem forma o grupă cu 8 pisici?”
DOS(Activitate practică) ,,Animale domestice”
JOI ADP : Întâlnirea de dimineaţă. ,,Îngrijeşti animalele?” Exerciţii de înviorare. Ne pregătim pentru
11.02 activităţi. ,,Ce trebuie să fac după ce mă joc cu animale?”
ALA: Bibliotecă : ,,Cei trei purceluşi » Artă : ,,Animalul preferat »
ADE : DS (activitate matematică),,Construim cât mai multe grupe cu 8 animale domestice”
DOS( educaţie pentru societate) ,,Când, cum şi de ce îngrijim animalele domestice ? »

VINERI ADP : Întâlnirea de dimineaţă. ,,Care animale îţi plac?” Exerciţii de înviorare. Ne pregătim pentru
12.02 activităţi. ,,Ghicitori despre animale domestice”
ALA : Artă : ,,Ştampilăm şi colorăm animale domestice » ; Modelăm animale domestice » Joc de
rol :,,Motanul Încălţat »
ADE : DEC(educaţie plastică),, Animale domestice »
DPM I Predarea târârii pe abdomen cu sprijin pe antebraţe şi împingere în vârful picioarelor”
Joc : ,,Melcii prin ploaie”
II Repetarea aruncării şi prinderii mingii la piept cu ambele mâini.

Săptămâna: 19
Perioada: 15.02-19.02.2010
Tema: Când /cum şi de ce se întâplă?
Subtema: ,,Păsările domestice şi puii lor”
Obiective de referinţă:
• O 1să participe la activităţile de grup, inclusiv la activităţile de joc, atât în calitate de vorbitor, cât şi în calitate de auditor; O 3 să audieze cu atenţie un text,
să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a înţeles; O 12 să distingă sunetele ce compun cuvintele şi să le pronunţe corect; O 13 să-şi îmbogăţească
vocabularul activ şi pasiv pe baza experienţei, activităţii personale şi/sau a relaţiilor cu ceilalţi şi simultan să utilizeze un limbaj oral corect din punct de
vedere gramatical;
• O 25 să cunoască unele elemente componente ale lumii înconjurătoare (obiecte, aerul, apa, solul, vegetaţia, fauna, fiinţa umană ca parte integrantă a
mediului, fenomene ale naturii), precum şi interdependenţa dintre ele; O 27 să comunice impresii, idei pe baza observărilor efectuate ; O 40 să numere de la
1 la 10 recunoscând grupele cu 1-10 obiecte şi cifrele corespunzătoare; O 41 să efectueze operaţii de adunare şi scădere cu 1-2 unităţi, în limitele
1-10;
• O44 să cunoască şi să respecte normele necesare integrării în viaţa socială, precum şi reguli de securitate personală; O 45 să-şi adapteze
comportamentul propriu la cerinţele grupului în care trăieşte (familie, grădiniţă, grupul de joacă); O 49să cunoască şi să utilizeze unelte simple de lucru
pentru realizarea unei activităţi practice; O 54să sesizeze modificările materialelor în urma prelucrării lor; O 55 să identifice, să proiecteze şi să
găsească cât mai multe soluţii pentru realizarea temei propuse în cadrul activităţilor practice;
• O 60 să redea teme plastice specifice desenului; O 61să obţină efecte plastice, forme spontane şi elaborate prin tehnici
specifice picturii; O 62 să exerseze deprinderile tehnice specifice modelajului în redarea uno teme plastice;O 70 să diferenţieze
auditiv durata determinată a sunetelor din mediul apropiat şi a sunetelor muzicale; O 71 să diferenţieze auditiv înălţimea sunetelor muzicale; O 67 să
intoneze cântece pentru copii; O 57 să asocieze mişcările sugerate de textul cântecului cu ritmul acestuia;
• O 78 să cunoască şi să aplice regulile de igienă a efortului fizic; O 75 să-şi formeze o ţinută corporală corectă (în
poziţia stând, şezând şi în deplasare); O77 să fie apt să utilizeze deprinderile însuşite în diferite contexte; O 79 să
manifeste în timpul activităţii atitudini de cooperare, spirit de echipă, de competiţie, fair-play;
Centrele de interes deschise şi materialele puse la dispoziţia copiilor:
BIBLIOTECĂ: JOC DE ROL: CONSTRUCŢII:
Reviste, cărţi cu imagini cupăsări Măşti de păsări; decupaje cupăsări Cuburi de plastic;Cuburi cu litere;
domestice ; Caiete de lucru, fişe domestice ; Personaje miniatură de plastic sau
adecvate temei; lemn.
Album cu păsări domestice;Cd-uri;Cd-
player
ŞTIINŢĂ: ARTĂ: NISIP ŞI APĂ
Enciclopedie cu păsări domestice ; Creioane negre şi colorate, carioca, Suport de lemn cu nisip;Apă;Forme de
acuarele, plastilină; fişe cupăsări plastic cu păsări domestice .
domestice;

Activitatea metodică:
Pregătirea materialului didactic pentru activităţi, a fişelor de lucru pentru copii şi a fişelor pentru evaluarea continuă.Stdiu
individual.Proiectele şi parteneriatele grădiniţei.Comisia metodică.

Săptămâna: 19
Perioada: 15.02-19.02.2010
TEMA: Când /cum şi de ce se întâplă?
SUBTEMA: ,,Păsările de curte şi puii lor”
ZIUA ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE SEMNĂTUR
A
LUNI ADP: Întâlnirea de dimineaţă ,,Spune ce pasări domestice cunoşti?” Calendarul naturii. Exerciţii
15.02 de înviorare. Ne pregătim pentru activităţi ,,Ghicitori despre păsări domestice”
ALA: Bibliotecă: ,,Citim imagini despre păsări domestice” Construcţii: ,,Adăposturi pentru
păsări domestice”
ADE. DLC ,,Povestea gâştelor” de George Coşbuc (lectura educatoarei)
DEC (educaţie muzicală) ,,Cocoşul nătăfleţ” cântec – predare ,,Răţuştele”(joc cu text şi cânt)
MARŢI ADP: Întâlnirea de dimineaţă.,,Ai păsări acasă?” Calendarul naturii. Jocuri de mişcare Ne
16.02 pregătim pentru activităţi ; Dramatizare,, Punguţa cu doi bani”
ACTIVITATE OPŢIONALĂ:
ALA: Joc de rol: De-a fermierul” Bibliotecă: ,,Atlasul cu păsări”
ADE: DS(Cunoaşterea mediului) ,,Ferma de păsări” (observare)
DLC ,,Cuvinte, silabe, sunete” (joc didactic)
MIERCURI ADP: Întâlnirea de dimineaţă ,, Cum este la bunici?” Calendarul naturii. Exerciţii de înviorare. Ne
17.02 pregătim pentru activităţi ; ,,Puişorul moţat” de Elena Farago
ACTIVITATE OPŢIONALĂ:
ALA: Artă: ,, Desene după şabloane şi colorarea lor” Ştiinţă: ,, De ce nu se udă penele gâştei şi
raţei”
ADE: DS(activitate matematică) ,,Numără păsările din grupă şi spune câte sunt?”
DOS(Activitate practică) ,,Păsări domestice”
JOI ADP : Întâlnirea de dimineaţă. ,, Te joci cu păsărelele în ogradă la bunici?” Calendarul naturii.
18.02 Exerciţii de înviorare. Ne pregătim pentru activităţi; ,, Vine raţa de la baltă”
ALA: Joc de masă : ,,Caută umbra păsărilor » Ştiinţă ,,Numărăm păsărele »
ADE : DS (activitate matematică) ,,Cum putem forma o grupă cu 9 puişori”
DOS( educaţie pentru societate),,Când cum şi de ce îngrijim păsări domestice ? »
VINERI ADP : Întâlnirea de dimineaţă.,,Tu dai seminţe păsărelelor?” Exerciţii de înviorare. Ne pregătim
19.02 pentru activităţi.,,Găinuşa cea moţată”
ALA : Artă : ,, Modelăm puişori » Joc de rol : ,,Punguţa cu doi bani »
ADE : DEC(educaţie plastică) ,,Păsări domestice”
DPM I Predarea aruncării mingii cu o mână de la umăr la ţintă fixă.
II. Repetarea târârii pe abdomen cu sprijin pe antebraţe şi împingere pe vârful picioarelor . Joc:
,,Şarpele îşi târăşte coada”.

Săptămâna:20
Perioada:22.02-26.02.2010
Tema: Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim?
Subtema: ,,Taraba cu mărţişoare”
Obiective de referinţă:
• O 1 să participe la activităţile de grup, inclusiv la activităţile de joc, atât în calitate de vorbitor, cât şi în calitate de auditor;
O 2 să înţeleagă şi să transmită mesaje simple; să reacţioneze la acestea; O 3 să audieze cu atenţie un text, să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că
l-a înţeles;O 12 să distingă sunetele ce compun cuvintele şi să le pronunţe corect; O 15 să-şi îmbogăţească vocabularul activ şi pasiv pe baza experienţei,
activităţii personale şi/sau a relaţiilor cu ceilalţi şi simultan să utilizeze un limbaj oral corect din punct de vedere gramatical;
• O25 să cunoască unele elemente componente ale lumii înconjurătoare (ex.: fiinţa umană ca parte integrantă a mediului, cu sentimente, gânduri, idei proprii,
lumea teatrului, a filmului etc.), precum şi interdependenţa dintre ele; O 23 să numere de la 1 la 5 recunoscând grupele cu 1-5 obiecte şi cifrele
corespunzătoare; O 27 să comunice impresii, idei pe baza observărilor efectuate; O 29 să efectueze operaţii cu grupele de obiecte constituite în funcţie de
diferite criterii date ori găsite de el însuşi: triere, grupare/regrupare, comparare, clasificare, ordonare, apreciere a cantităţii prin punere în corespondenţă;
• O 46 să aprecieze în situaţii concrete unele comportamente şi atitudini în raport cu norme prestabilite şi cunoscute; O 47 să trăiască în relaţiile cu cei din jur
stări afective pozitive, să manifeste prietenie, toleranţă, armonie, concomitent cu învăţarea autocontrolului; O 50 să fie capabil să realizeze lucrări practice
inspirate din natură şi viaţa cotidiană, valorificând deprinderile de lucru însuşite;
• O 66 să diferenţieze auditiv timbrul şi intensitatea sunetelor din mediul apropiat şi al sunetelor muzicale; O 67 să intoneze cântece pentru copii
O 58 să exprime prin mişcare starea sufletească creată de muzica audiată;O 59 să asculte şi să recunoască fragmente din creaţii muzicale naţionale şi
universale, corespunzătoare specificului de vârstă al copilului preşcolar şi preocupărilor acestuia;O 73 să redea teme plastice specifice
desenului/picturii;O 63 să compună în mod original şi personal spaţiul plastic; O 64 să interpreteze liber, creativ lucrări plastice exprimând sentimente
estetice;
• O 75 să-şi formeze o ţinută corporală corectă (în poziţia stând, şezând şi în deplasare); O 76 să perceapă componentele spaţio-temporale (ritm, durată,
distanţă, localizare); O 77 să fie apt să utilizeze deprinderile însuşite în diferite contexte; O 80 să se folosească de acţiunile motrice învăţate pentru a
exprima sentimente şi/sau comportamente, pentru a răspunde la diferiţi stimuli (situaţii), la diferite ritmuri.
Centrele de interes deschise şi materialele puse la dispoziţia copiilor:
BIBLIOTECĂ: JOC DE ROL: CONSTRUCŢII:
Reviste, cărţi cu informaţii despre Mărţişoare ; Cuburi de plastic;Cuburi cu litere;
tradiţia mărţişoarelor; Caiete de lucru, Maşini , utilaje, unelte;Personaje
fişe adecvate temei;Cd-uri;Cd-player miniatură de plastic sau lemn.
ŞTIINŢĂ: ARTĂ: JOC DE MASĂ:
Cifre , mărţişoare ; Creioane negre şi colorate, carioca, Mărţişoare;
acuarele, plastilină, planşetă; aţă;
Activitatea metodică:
Pregătirea materialului didactic pentru activităţi, a fişelor de lucru pentru copii şi a fişelor pentru evaluarea
continuă.Stdiu individual.Proiectele şi parteneriatele grădiniţei.Comisia metodică.

Săptămâna:20
Perioada: 22.01-26.02.2010
TEMA: Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim?
SUBTEMA: ,,Taraba cu mărţişoare”
ZIUA ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE SEMNĂTU
RA
LUNI ADP: Întâlnirea de dimineaţă ,,Ce mărţişoare iţi plac?” Calendarul naturii. Exerciţii de înviorare.
22.02 Ne pregătim pentru activităţi ,,Ghici, ghicitoarea mea”
ALA: Biblioteca: ,,Despre tradiţia mărţişoarelor la români” Artă: ,,Mărţişoare”
ADE: DLC ,,Soarele şi omuleţii de zăpadă” (lectura educatoarei)
DEC (educaţie muzicală) ,,Zi sfântă-n mărţişor” cântec ,,Voi sunteţi ecoul” joc muzical
MARŢI ADP: Întâlnirea de dimineaţă,,Ce mărţişoare ai vrea să faci ? Calendarul naturii.” Jocuri de
23.02 mişcare Ne pregătim pentru activităţi ; ,, Pregătim o serbare”
ACTIVITATE OPŢIONALĂ:
ALA: Artă: ,,Felicitări de 1 Martie” Ştiinţă: ,, Numărăm mărţişoare”
ADE: DS(Cunoaşterea mediului) ,,Ce ştii despre obiceiul de a dărui mărţişoare?”( convorbire)
DLC ,,Jocul silabelor” (joc didactic)
MIERCURI ADP: Întâlnirea de dimineaţă,,Cui dăruieşti mărţişoare?” Calendarul naturii. Exerciţii de
24.02 înviorare. Ne pregătim pentru activităţi; ,, Cântece dedicate mamelor”
ACTIVITATE OPŢIONALĂ:
ALA: Artă: ,, Decorare mărţişoare” Joc de rol : ,,Dăruim şi primim mărţişoare”
ADE: DS(activitate matematică) ,,Construim grupe cu 9 mărţişoare”
DOS(Activitate practică) ,,Mărţişoare”
JOI ADP : Întâlnirea de dimineaţă. ,,Sunt creativ” Calendarul naturii. Exerciţii de înviorare. Ne
25.02 pregătim pentru activităţi; ,,Poezii dedicate mamelor”
ALA: Bibliotecă : ,,Scriem felicitări de 1 Martie » Joc de masă : imagine din povestea ,,Soarele
şi omuleţii de zăpadă »
ADE : DS (activitate matematică) ,,Numără şi socoteşte câte mărţişoare sunt ?”
DOS( educaţie pentru societate) ,,Când, cum şi de ce oferim mărţişoare ? »
VINERI ADP : : Întâlnirea de dimineaţă. ,,Inimioara de preşcolar” Calendarul naturii. Exerciţii de
26.02 înviorare. Ne pregătim pentru activităţi; ,, Dansul ghioceilor”
ALA : Artă : ,,Mărţişoare » modelaj Joc de masă : ,,Grupăm mărţişoare »
ADE : DEC(educaţie plastică) ,,Mărţişoare pentru mama”
DPM I Dans cu temă : ,, Ghiocei şi viorele “ Predarea fig. I,II,III. )
II Repetarea aruncării mingii cu o mână de la umăr la ţintă fixă « Joc ,,Vânătorii iscusiţi »

Săptămâna:21
Perioada: 01.03-05.03.2010
Tema: Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim?
Subtema: ,,Mulţumesc iubită mamă!”
Obiective de referinţă:
• O 4 să recepteze un text care i se citeşte ori i se povesteşte, înţelegând în mod intuitiv caracteristicile expresive şi estetice ale acestuia; O 16 să fie capabil
să creeze el însuşi (cu ajutor) structuri verbale, rime, ghicitori, povestiri, mici dramatizări, utilizând intuitiv elementele expresive; O 17 să înţeleagă că
tipăritura (scrisul) are înţeles (semnificaţie); O 6 să manifeste interes pentru citit; O 7 să recunoască cuvinte simple şi litere în contexte familiare;
• O 29 să efectueze operaţii cu grupele de obiecte constituite în funcţie de diferite criterii date ori găsite de el însuşi: triere, grupare/regrupare, comparare,
clasificare, ordonare, apreciere a cantităţii prin punere în corespondenţă; O 23 să numere de la 1 la 5 recunoscând grupele cu 1-5 obiecte şi cifrele
corespunzătoare; O 25 să cunoască unele elemente componente ale lumii înconjurătoare (ex.: fiinţa umană ca parte integrantă a mediului, cu sentimente,
gânduri, idei proprii; lumea teatrului, a filmului etc.), precum şi interdependenţa dintre ele; O 27 să comunice impresii, idei pe baza observărilor efectuate;
• O 46 să aprecieze în situaţii concrete unele comportamente şi atitudini în raport cu norme prestabilite şi cunoscute; O 47 să trăiască în relaţiile cu cei din jur
stări afective pozitive, să manifeste prietenie, toleranţă, armonie, concomitent cu învăţarea autocontrolului; O 50 să fie capabil să realizeze lucrări practice
inspirate din natură şi viaţa cotidiană, valorificând deprinderile de lucru însuşite;
• O 66 să diferenţieze auditiv timbrul şi intensitatea sunetelor din mediul apropiat şi al sunetelor muzicale; O 67 să intoneze cântece pentru copii
O 58 să exprime prin mişcare starea sufletească creată de muzica audiată;O 59 să asculte şi să recunoască fragmente din creaţii muzicale naţionale şi
universale, corespunzătoare specificului de vârstă al copilului preşcolar şi preocupărilor acestuia;O 73 să redea teme plastice specifice
desenului/picturii;O 63 să compună în mod original şi personal spaţiul plastic; O 64 să interpreteze liber, creativ lucrări plastice exprimând sentimente
estetice;
• O 75 să-şi formeze o ţinută corporală corectă (în poziţia stând, şezând şi în deplasare); O 76 să perceapă componentele spaţio-temporale (ritm, durată,
distanţă, localizare); O 77 să fie apt să utilizeze deprinderile însuşite în diferite contexte; O 80 să se folosească de acţiunile motrice învăţate pentru a
exprima sentimente şi/sau comportamente, pentru a răspunde la diferiţi stimuli (situaţii), la diferite ritmuri.
Centrele de interes deschise şi materialele puse la dispoziţia copiilor:
BIBLIOTECĂ: JOC DE ROL: CONSTRUCŢII:
Reviste, cărţi cu imagini despre ,,Căsuţa păpuşii” Cuburi de plastic;Cuburi cu litere;Maşini
activitatea mamelor în familie; Caiete Utilată corespunzător pentru activităţi , utilaje, unelte;Personaje miniatură de
de lucru, fişe adecvate temei; care se pot desfăşura în familie;Păpuşi plastic sau lemn.
Album cu poze din familie;Cd-uri;Cd-
player
ŞTIINŢĂ: ARTĂ: JOC DE MASĂ:
Cifre; jetoane; Cărţi de documentare Creioane negre şi colorate, carioca, Jetoane cu obiecte utilizate în casă;
despre ziua femeii; acuarele, plastilină; felicitari pentru
mame;

Activitatea metodică:
Pregătirea materialului didactic pentru activităţi, a fişelor de lucru pentru copii şi a fişelor pentru evaluarea continuă.Stdiu
individual.Proiectele şi parteneriatele grădiniţei.Comisia metodică.

Săptămâna:21
Perioada: 01-05.03.2010
TEMA: : Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim?
SUBTEMA: ,,Mulţumesc iubită mamă!”
ZIUA ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE SEMNĂTUR
A
LUNI ADP: Întâlnirea de dimineaţă ,,Învăţ să spun NU fără să îi deranjez pe cei din jur” Calendarul
01.03 naturii. Exerciţii de înviorare. Ne pregătim pentru activităţi; ,,Poezii dedicate mamelor”
ALA: Bibliotecă: ,, Familia mea” Joc de rol: ,, De-a tata şi de-a mama”
ADE: DLC ,, Inima mamei” (Lectura educatoarei)
DEC (educaţie muzicală) ,,Coşuleţ cu ghiocei” cântec ,,Ghiceşte cine a cântat” joc muzical

MARŢI ADP: Întâlnirea de dimineaţă,,Cum spun mulţumesc?” Calendarul naturii. Jocuri de mişcare Ne
02.03 pregătim pentru activităţi ; ,,Dansul ghioceilor”
ACTIVITATE OPŢIONALĂ:
ALA: Artă: modelaj ,, Flori pentru mama” Bibliotecă: ,,Scriem felicitări pentru mama”
ADE: DS(Cunoaşterea mediului) ,,De ce o iubesc pe mama mea?” (convorbire)
DLC ,,Să măsurăm cuvintele” (Joc didactic)
MIERCURI ADP: Întâlnirea de dimineaţă,,Cum cer iertare?” Calendarul naturii. Exerciţii de înviorare. Ne
03.03 pregătim pentru activităţi; ,,Cântece dedicate mamelor”
ACTIVITATE OPŢIONALĂ:
ALA: Ştiinţă: ,,Profesia mamei” Artă: ,,Felicitări entru mama”
ADE: DS(activitate matematică) ,,Cum putem forma o grupă cu 10 ghiocei pentru mama?”
DOS(Activitate practică) ,,Felicitări pentru mama”
JOI ADP : Întâlnirea de dimineaţă.,,Cum mă împac cu prietenul meu?” Calendarul naturii. Exerciţii
04.03 de înviorare. Ne pregătim pentru activităţi.,,Fiecare pui are mama lui”
ALA: Construcţii : ,, Casa noastră » Artă : aplicaţie ,,Daruri pentru mama »
ADE : DS (activitate matematică) ,,Formăm grupe cu 10 ghiocei”
DOS( educaţie pentru societate) ,,Ajut pe mama »
VINERI ADP : Întâlnirea de dimineaţă.,,Unele secrete nu trebuie păstrate niciodată..în cine pot avea
05.03 încredere?” Calendarul naturii. Exerciţii de înviorare. Ne pregătim pentru activităţi.,,Rugăciune
pentru părinţi” de M Eminescu
ALA : Joc de rol : ,,De-a serbarea» Bibliotecă : ,,E ziua ta mămica mea iubită »
ADE : DEC(educaţie plastică) ,,Felicitări pentru mama »
DPM Dans cu temă ,,Ghiocei şi viorele « Predare fig.( IV,V,VI)
(Repetare fig. I,II,III. )

Săptămâna: 22
Perioada:08.03-12.03.2010
Tema: Când cum şi de ce se întâmplă?
Subtema: ,,Vine , vine primăvara”
Obiective de referinţă:
• O 3 să audieze cu atenţie un text, să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a înţeles;O 12 să distingă sunetele ce compun cuvintele şi să le pronunţe
corect; O 13 să-şi îmbogăţească vocabularul activ şi pasiv pe baza experienţei, activităţii personale şi/sau a relaţiilor cu ceilalţi şi simultan să utilizeze un
limbaj oral corect din punct de vedere gramatical; O 10 să recunoască literele alfabetului şi alte convenţii ale limbajului scris; O 8 să utilizeze materiale scrise
în vederea executării unei sarcini date;
• O42 să identifice poziţia unui obiect într-un şir utilizând numeralul ordinal; O 43 să compună şi să rezolve
probleme simple, implicând adunarea/ scăderea în limitele 1-10 ; O 25 să cunoască unele elemente componente ale lumii
înconjurătoare (obiecte, aerul, apa, solul, vegetaţia, fauna, fiinţa umană ca parte integrantă a mediului, fenomene ale naturii), precum şi interdependenţa
dintre ele;
• O45 să-şi adapteze comportamentul propriu la cerinţele grupului în care trăieşte (familie, grădiniţă, grupul de joacă); O 46 să
aprecieze în situaţii concrete unele comportamente şi atitudini în raport cu norme prestabilite şi cunoscute; O 49să cunoască şi să utilizeze unelte simple
de lucru pentru realizarea unei activităţi practice; O 54să sesizeze modificările materialelor în urma prelucrării lor;O 55 să identifice, să proiecteze şi
să găsească cât mai multe soluţii pentru realizarea temei propuse în cadrul activităţilor practice;
• O 69 să cânte cântecele în aranjamente armonico-polifonice elementare; O 57 să asocieze mişcările sugerate de textul cântecului cu ritmul acestuia;O
62 să exerseze deprinderile tehnice specifice modelajului în redarea unor teme plastice; O 72 să utilizeze un limbaj adecvat cu privire la diferitele
activităţi plastice; O77 să fie apt să utilizeze deprinderile însuşite în diferite contexte ;
• O 78 să cunoască şi să aplice regulile de igienă a efortului fizic; O 75 să-şi formeze o ţinută corporală corectă (în poziţia stând, şezând şi în
deplasare);O 79 să manifeste în timpul activităţii atitudini de cooperare, spirit de echipă, de competiţie, fair-play;
Centrele de interes deschise şi materialele puse la dispoziţia copiilor:
BIBLIOTECĂ: JOC DE ROL: CONSTRUCŢII:
Reviste, cărţi cu imagini despre Obiecte de grădinărit; Cuburi de plastic; Cuburi cu litere;
primăvară; Caiete de lucru, fişe Maşini , utilaje, unelte; Personaje
adecvate temei;Cd-uri; miniatură de plastic sau lemn.
Cd-player;
ŞTIINŢĂ: ARTĂ: NISIP ŞI APĂ
Cifre, jetoane; Creioane negre şi colorate, carioca, Suport de lemn cu nisip;
Cărţi cu informaţii despre grădinărit; acuarele, plastilină, fişe cu aspecte de Apă;Forme de plastic.
primăvară;
Activitatea metodică:
Pregătirea materialului didactic pentru activităţi, a fişelor de lucru pentru copii şi a fişelor pentru evaluarea
continuă.Stdiu individual.Proiectele şi parteneriatele grădiniţei.Comisia metodică.

Săptămâna :22
Perioada: 08.03-12.03.2010
TEMA: Când cum şi de ce se întâmplă?
SUBTEMA: ,,Vine , vine primăvara”
ZIUA ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE SEMNĂTU
RA
LUNI ADP: Întâlnirea de dimineaţă ,, Cum este vremea astăzi şi cum tesimţi? Calendarul naturii.
08.03 Exerciţii de înviorare. Ne pregătim pentru activităţi; Joc de mişcare: ,,În pădure”
ALA: Bibliotecă: ,,Citim imagini despre primăvară” Joc de masă: ,,Alege imagini de primăvară”
ADE: DLC ,, Concertul primăverii” de George Coşbuc (memorizare)
DEC (educaţie muzicală) ,,Primăvara” cântec predare ,,În pădure” joc cu text şi cânt
MARŢI ADP: Întâlnirea de dimineaţă ,,Comunic în oglindă” Calendarul naturii. Jocuri de mişcare. Ne
09.03 pregătim pentru activităţi. Joc de mişcare: ,,Dansul florilor”
ACTIVITATE OPŢIONALĂ:
ALA: Construcţii: ,, Grădina primăvara” Artă: ,,Început de primăvară”
ADE: DS(Cunoaşterea mediului) ,,Aspecte caracteristice anotimpului primăvara” (observare)
DLC ,,Vestitorii primăverii” (lectură după imagini)
MIERCURI ADP: Întâlnirea de dimineaţă,,Ce ţie nu-ţi place altuia nu face !” Calendarul naturii. Exerciţii de
10.03 înviorare. Ne pregătim pentru activităţi; Joc de mişcare: ,,Flori legănate de vânt”
ACTIVITATE OPŢIONALĂ:
ALA: Joc de rol: ,,De-a grădinarii” Biblioteca: ,,Elemente de limbaj scris”
ADE.:DS(activitate matematică) ,,Numără şi socoteşte câţi ghiocei sunt?”
DOS(Activitate practică) ,,Ghiocelul” ,,Toporaşul”
JOI ADP : Întâlnirea de dimineaţă. ,,Mima” Calendarul naturii. Exerciţii de înviorare. Ne pregătim
11.03 pentru activităţi; Joc : ,, În pădure”
ALA: Ştiinţă : ,,Ce ştim despre primăvară ? » Joc de masă : ,, Aşază elementele specifice
primăverii »
ADE :DS (activitate matematică) ,,Cine ştie câştigă întrecerea”
DOS( educaţie pentru societate),,Când cum şi de ce vine primăvara ?”
VINERI ADP : : Întâlnirea de dimineaţă. Sunt vesel /trist pentru că...;” Calendarul naturii. Exerciţii de
12.03 înviorare. Ne pregătim pentru activităţi; ,,Plantăm flori”
ALA : Ştiinţă : ,,Numărăm ghiocei » Artă : ,,Flori de primăvară”
ADE : DEC (educaţie plastică) ,,Ghiocei şi toporaşi”
DPM I Predarea săriturii în înălţime cu elan peste obstacol, cu desprindere de pe un picior
( înălţimea obstacolului 40 cm) Joc : ,,Sări peste sfoară »
II ,,Repetarea dansului cu temă ,, Ghioceii şi viorelele”

Săptămâna :23
Perioada: 15.03-19.03.2010
TEMA: Când cum şi de ce se întâmplă?
SUBTEMA: ,,Legume de primăvară”
Obiective de referinţă:
• O 5 să înţeleagă că tipăritura (scrisul) are înţeles (semnificaţie);O 18 să găsească ideea unui text, urmărind indiciile oferite de imagini;O 6să manifeste
interes pentru citit; O 9 să utilizeze efectiv instrumentele de scris, stăpânind deprinderile motrice elementare necesare folosirii acestora
O 17 să utilizeze desene, simboluri pentru a transmite semnificaţie;
• O 42 să identifice poziţia unui obiect într-un şir utilizând numeralul ordinal; O 43 să compună şi să rezolve probleme simple, implicând adunarea/
scăderea în limitele 1-10; O 25 să cunoască unele elemente componente ale lumii înconjurătoare (obiecte, aerul, apa, solul, vegetaţia, fauna, fiinţa umană
ca parte integrantă a mediului, fenomene ale naturii), precum şi interdependenţa dintre ele;
• O45 să-şi adapteze comportamentul propriu la cerinţele grupului în care trăieşte (familie, grădiniţă, grupul de joacă); O 46 să
aprecieze în situaţii concrete unele comportamente şi atitudini în raport cu norme prestabilite şi cunoscute; O 49să cunoască şi să utilizeze unelte simple
de lucru pentru realizarea unei activităţi practice; O 54să sesizeze modificările materialelor în urma prelucrării lor;O 55 să identifice, să proiecteze şi
să găsească cât mai multe soluţii pentru realizarea temei propuse în cadrul activităţilor practice;
• O 69 să cânte cântecele în aranjamente armonico-polifonice elementare; O 57 să asocieze mişcările sugerate de textul cântecului cu ritmul acestuia;O
62 să exerseze deprinderile tehnice specifice modelajului în redarea unor teme plastice; O 72 să utilizeze un limbaj adecvat cu privire la diferitele
activităţi plastice; O77 să fie apt să utilizeze deprinderile însuşite în diferite contexte ;
• O 78 să cunoască şi să aplice regulile de igienă a efortului fizic; O 75 să-şi formeze o ţinută corporală corectă (în poziţia stând, şezând şi în
deplasare);O 79 să manifeste în timpul activităţii atitudini de cooperare, spirit de echipă, de competiţie, fair-play;
Centrele de interes deschise şi materialele puse la dispoziţia copiilor:
BIBLIOTECĂ: JOC DE ROL: CONSTRUCŢII:
Reviste, cărţi cu imagini despre Unelte de jucărie specifice Cuburi de plastic;Cuburi cu litere;,
activităţile de grădinărit ;Caiete de grădinăritului: greble, sape, seminţe utilaje, unelte;Personaje miniatură de
lucru, fişe adecvate temei; aduse de acasă ; plastic sau lemn.
Cd-uri;Cd-player
ŞTIINŢĂ: ARTĂ: JOC DE MASĂ:
Crearea unui loc special amenajat Creioane negre şi colorate, carioca, Seminţe pe care să le grupeze pe
pentru activităţi de grădinărit, unde să acuarele, plastilină; diferite specii;
planteze diferite seminţe, pe care apoi
să le îngrijească;
Activitatea metodică:
Pregătirea materialului didactic pentru activităţi, a fişelor de lucru pentru copii şi a fişelor pentru evaluarea continuă.Stdiu
individual.Proiectele şi parteneriatele grădiniţei.Comisia metodică.

Săptămâna :23
Perioada: 15.03-19.03.2010
TEMA: Când cum şi de ce se întâmplă?
SUBTEMA: ,,Legume de primăvară”
ZIUA ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE SEMNĂTUR
A
LUNI ADP: Întâlnirea de dimineaţă,,Tristeţea, veselia în culori şi forme” Calendarul naturii. Exerciţii
15.03 de înviorare. Ne pregătim pentru activităţi; ,,Fuga la pom”
ALA: Bibliotecă: ,,Citim imagini despre legume” Construcţii: ,, Grădina de legume”
ADE: DLC ,,În grădina de legume” (lectura după imagini)
DEC (educaţie muzicală) ,,În grădina de legume” cântec-predare ,,Ghiceşte cine a cântat” joc
MARŢI ADP: Întâlnirea de dimineaţă .,,Dacă tu eşti bine sunt şi eu bine” Calendarul naturii. Jocuri de
16.03 mişcare Ne pregătim pentru activităţi ; Dramatizare: ,,Ridichea uriaşă”
ACTIVITATE OPŢIONALĂ:
ALA: Ştiinţă: ,,Cum cresc legumele?” Joc de masă: ,,Grupăm legume”
ADE. :DS(Cunoaşterea mediului) ,,Legume de primăvară”(obsrvare)
DLC ,,Cuvinte silabe sunete” (Joc didactic)
MIERCURI ADP: Întâlnirea de dimineaţă. ,,Cum să îmi fac prieteni?” Calendarul naturii. Exerciţii de
17.03 înviorare. Ne pregătim pentru activităţi; ,,Plantăm legume”
ACTIVITATE OPŢIONALĂ:
ALA: Joc de rol: ,,De-a grădinarii” Artă: ,,Legume de primăvară”
ADE: DS(activitate matematică) ,,La aprozar”
DOS(Activitate practică) ,,Ridichi”
JOI ADP : Întâlnirea de dimineaţă. ,, Ba al meu , ba al tău” Calendarul naturii. Exerciţii de înviorare.
18.03 Ne pregătim pentru activităţi; ,,În grădina de legume” audiţie
ALA: Bibliotecă : ,,Scriem cuvinte ce denumesc legume de primăvară” Ştiinţă : ,,Cine
ajută pomii să crească ?”
ADE :DS (activitate matematică) ,,Numărăm şi socotim câte legume sunt !”
DOS( educaţie pentru societate) ,,Unde-s mulţi puterea creşte »
VINERI ADP : Întâlnirea de dimineaţă.,,Hei, am şi eu o opinie!” Calendarul naturii. Exerciţii de înviorare.
19.03 Ne pregătim pentru activităţi; ,,Culegem legume”
ALA : Artă : ,, Legume de primăvară » modelaj ; Ştiinţă : ,,Cum cresc legumele ?”
DEC(educaţie plastică) ,,Ridichea uriaşă »
DPM I Predarea unor elemente de gimnastică acrobatică: cumpăna pe un genunchi şi
semisfoara . Joc: ,,Gimnaştii la concurs” II Repetarea săriturii în înălţime cu elan peste obstacol cu
desprindere de pe u picior. Joc : ,,Învingem obstacolele”

Săptămâna :24
Perioada: 22.03-26.03.2010
TEMA: Când cum şi de ce se întâmplă?
SUBTEMA: ,,Vin Floriile cu soare şi soarele cu florii”
Obiective de referinţă:
• O 13 să-şi îmbogăţească vocabularul activ şi pasiv pe baza experienţei, activităţii personale şi/sau a relaţiilor cu ceilalţi şi simultan să utilizeze un limbaj oral
corect din punct de vedere gramatical; O 9 să utilizeze efectiv instrumentele de scris, stăpânind deprinderile motrice elementare
necesare folosirii acestora; O 17 să utilizeze desene, simboluri pentru a transmite semnificaţie;
• O 41 să efectueze operaţii de adunare şi scădere cu 1-2 unităţi, în limitele 1-10; O 42 să identifice poziţia unui
obiect într-un şir utilizând numeralul ordinal; O 43 să compună şi să rezolve probleme simple, implicând
adunarea/ scăderea în limitele 1-10; O 25 să cunoască unele elemente componente ale lumii înconjurătoare (obiecte, aerul, apa, solul,
vegetaţia, fauna, fiinţa umană ca parte integrantă a mediului, fenomene ale naturii), precum şi interdependenţa dintre ele; O 33să cunoască existenţa
corpurilor cereşti, a vehiculelor cosmice ; O 27 să comunice impresii, idei pe baza observărilor efectuate ;
• O45 să-şi adapteze comportamentul propriu la cerinţele grupului în care trăieşte (familie, grădiniţă, grupul de joacă); O 46 să
aprecieze în situaţii concrete unele comportamente şi atitudini în raport cu norme prestabilite şi cunoscute; O 49să cunoască şi să utilizeze unelte simple
de lucru pentru realizarea unei activităţi practice; O 54să sesizeze modificările materialelor în urma prelucrării lor;O 55 să identifice, să proiecteze şi
să găsească cât mai multe soluţii pentru realizarea temei propuse în cadrul activităţilor practice;
• O 69 să cânte cântecele în aranjamente armonico-polifonice elementare; O 57 să asocieze mişcările sugerate de textul cântecului cu ritmul acestuia;O
62 să exerseze deprinderile tehnice specifice modelajului în redarea unor teme plastice; O 72 să utilizeze un limbaj adecvat cu privire la diferitele
activităţi plastice; O77 să fie apt să utilizeze deprinderile însuşite în diferite contexte ;
• O 78 să cunoască şi să aplice regulile de igienă a efortului fizic; O 75 să-şi formeze o ţinută corporală corectă (în poziţia stând, şezând şi în
deplasare);O 79 să manifeste în timpul activităţii atitudini de cooperare, spirit de echipă, de competiţie, fair-play;
Centrele de interes deschise şi materialele puse la dispoziţia copiilor:
BIBLIOTECĂ: JOC DE ROL: CONSTRUCŢII:
Reviste, cărţi cu imagini cu flori de Costume de flori de primăvară; Cuburi de plastic;Cuburi cu litere;
primăvară;Caiete de lucru, fişe Personaje miniatură de plastic sau
adecvate temei; lemn.
Cd-uri; Cd-player;
ŞTIINŢĂ: ARTĂ: NISIP ŞI APĂ
Enciclopedie cu flori de primăvară; Creioane negre şi colorate, carioca, Suport de lemn cu nisip;Apă;Forme de
ierbar; acuarele, plastilină;fişă cu flori de plastic de flori de primăvară.
primăvară;
Activitatea metodică:
Pregătirea materialului didactic pentru activităţi, a fişelor de lucru pentru copii şi a fişelor pentru evaluarea
continuă.Stdiu individual.Proiectele şi parteneriatele grădiniţei.Comisia metodică.

Săptămâna :24
Perioada: 22.03-26.03.2010
TEMA: Când cum şi de ce se întâmplă?
SUBTEMA: ,,Vin Floriile cu soare şi soarele cu florii”
ZIUA ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE SEMNĂTU
RA
LUNI ADP: Întâlnirea de dimineaţă ,,Suntem toleranţi” Calendarul naturii. Exerciţii de înviorare. Ne
22.03 pregătim pentru activităţi; joc de mişcare:,,Înfloresc grădinile”
ALA: Biblioteca: ,,Citim imagini cu flori de primăvară” Joc de masă: ,,Grpăm flori de primăvară”
ADE: DLC ,,Flori de primăvară” (lectură după imagini)
DEC (educaţie muzicală) ,,Floriile” cântec ,,Glasul florilor” (joc cu text şi cânt)
MARŢI ADP: Întâlnirea de dimineaţă ,,Azi mi s-a întâmplat..” Calendarul naturii.Jocuri de mişcare. Ne
23.03 pregătim pentru activităţi; ,,Fluturi şi flori”
ACTIVITATE OPŢIONALĂ:
ALA: Ştiinţă:,, Cum cresc florile” ,,Plantăm flori” Artă: ,,Zambile şi narcise”
ADE :DS(Cunoaşterea mediului) ,,Flori de primăvară” (observare)
DLC ,,Poveşti despre flori” (povestiri ale educatoarei)
MIERCURI ADP: Întâlnirea de dimineaţă. ,, E o zi frumoasă de primăvară” Calendarul naturii. Exerciţii de
24.03 înviorare. Ne pregătim pentru activităţi; ,, Cântece de primăvară” audiţie.
ACTIVITATE OPŢIONALĂ:
ALA: Joc de masă: puzzle: ,,Zambila şi Narcisa” Artă: ,,Crenguţa înmugurită”
ADE: DS(activitate matematică) ,,La florărie”
DOS(Activitate practică) ,,Flori de primăvară”
JOI ADP : Întâlnirea de dimineaţă.,, Cum v-aţi simţi dacă cineva v-ar spune...?” Calendarul naturii.
25.03 Exerciţii de înviorare. Ne pregătim pentru activităţi; ,, Repetăm poezii despre flori”
ALA: Ştiinţă : ,,Numărăm floricele » Artă : ,,Modelăm floricele »
ADE : DS (activitate matematică) ,,Socotiţe câte flori sunt ?”
DOS( educaţie pentru societate) ,,Plantăm flori !”
VINERI ADP : : Întâlnirea de dimineaţă. ,,Cum să fac surprize celor dragi?” Calendarul naturii. Exerciţii
26.03 de înviorare. Ne pregătim pentru activităţi; ,,Ghici, ghicitoarea mea” ghicitori despre flori ;
ALA : Joc de rol : ,,Între flori” Construcţii: ,,Seră”
ADE : DEC(educaţie plastică),,Flori de primăvară”
DPM I Predare ,,Dansul florilor”
II Repetarea elementelor de gimnastică acrobatică:rularea şi rostogolirea laterală

Săptămâna 25
Perioada: 29.03-02.04.2010
Subtema: Cum este /a fost şi va fi aici pe pământ ?
Tema: ,,Hristos a înviat”
Obiective de referinţă:
• O 5 să înţeleagă că tipăritura (scrisul) are înţeles (semnificaţie);O 18 să găsească ideea unui text, urmărind indiciile oferite de imagini; O 6 să manifeste
interes pentru citit;O 10 să recunoască literele alfabetului şi alte convenţii ale limbajului scris; O 9 să utilizeze efectiv instrumentele de scris, stăpânind
deprinderile motrice elementare necesare folosirii acestora; O 14să înţeleagă semnificaţia cuvintelor, literelor şi cifrelor, învăţând să le traseze.
• O 40 să numere de la 1 la 10 recunoscând grupele cu 1-5 obiecte şi cifrele corespunzătoare; O 41 să efectueze
operaţii de adunare şi scădere cu 1-2 unităţi, în limitele 1-10;O 32 să cunoască elemente ale mediului social şi cultural, poziţionând elementul uman ca
parte integrantă a mediului;; O 27 să comunice impresii, idei pe baza observărilor efectuate;
• O 47 să trăiască în relaţiile cu cei din jur stări afective pozitive, să manifeste prietenie, toleranţă, armonie, concomitent cu învăţarea autocontrolului; O 48 să
descrie şi să identifice elemente locale specifice ţării noastre şi zonei în care locuieşte (elemente de relief, aşezare geografică, obiective socio-culturale,
istorice, religioase, etnice); O 49 să cunoască şi să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activităţi practice; O 50 să fie capabil să realizeze
lucrări practice inspirate din natură şi viaţa cotidiană, valorificând deprinderile de lucru însuşite;
• O 68 să descopere lumea înconjurătoare cu ajutorul auzului; O 66să diferenţieze auditiv timbrul şi intensitatea sunetelor din mediul apropiat şi al sunetelor
muzicale; O 67 să intoneze cântece pentru copii; O 56să acompanieze ritmic cântecele; O 57să asocieze mişcările sugerate de textul cântecului cu ritmul
acestuia; O 59 să asculte şi să recunoască fragmente din creaţii muzicale naţionale şi universale, corespunzătoare specificului de vârstă al copilului
preşcolar şi preocupărilor acestuia; O 60 să redea teme plastice specifice desenului; O 61 să obţină efecte plastice, forme spontane şi elaborate prin tehnici
specifice picturii; O 63 să compună în mod original şi personal spaţiul plastic; O 64 să interpreteze liber, creativ lucrări plastice exprimând sentimente
estetice; O 65să privească şi să recunoască creaţii artistice corespunzătoare specificului de vârstă al copilului preşcolar şi preocupărilor acestuia (portrete
de copii, jocuri ale copiilor, scene de familie, peisaje, activităţi cotidiene ale oamenilor);
• O 77să cunoască şi să aplice regulile de igienă referitoare la igiena echipamentului; O 75 să-şi formeze o ţinută corporală corectă (în poziţia stând, şezând şi
în deplasare); O 76 să perceapă componentele spaţio-temporale;
Centrele de interes deschise şi materialele puse la dispoziţia copiilor:
BIBLIOTECĂ: JOC DE ROL: CONSTRUCŢII:
Biblia pentru copii; Cărţi de religie Costume de ouă şi de iepuraşi; Cuburi de plastic;Cuburi cu litere;
pentru preşcolari; Personaje în miniatură de plastic sau
lemn de iepuraşi .

ŞTIINŢĂ: ARTĂ: NISIP ŞI APĂ


jucării ;cifre; Creioane negre şi colorate, carioca, Suport de lemn cu nisip;Apă;
acuarele, plastilină; Felicitări de Paşti. Forme de plastic cu iepuraşi şi ouă;
Activitatea metodică:
Pregătirea materialului didactic pentru activităţi, a fişelor de lucru pentru copii şi a fişelor pentru evaluarea continuă.Stdiu
individual.Proiectele şi parteneriatele grădiniţei.Comisia metodică.

Săptămâna 25
Perioada: 29.03-01.04.2010
Subtema: Cum este a fost şi va fi pe pământ
Tema: ,,Hristos a înviat”
ZIUA ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE SEMNĂTU
RA
LUNI ADP: : Întâlnirea de dimineaţă.,, Dumnezeu îi iubeşte şi îi apără pe copii” Calendarul naturii.
29.03 Exerciţii de înviorare. Ne pregătim pentru activităţi; ,, Cum ne comportăm la biserică?”
ALA:Bibliotecă: ,,Ce ştim despre.. Citim imagini din ,,Biblia pentru copii” Artă ,,Vopsim ouă de
Paşti”
Activitate integrată DLC (memorizare) ,,La Paşti” de George Topârceanu DEC ,,De Paşte vine
Iepuraşul” cântec- predare
,,Glasul florilor”joc cu text şi cânt
MARŢI ADP: : Întâlnirea de dimineaţă. ,,Tu te duci la biserică?” Calendarul naturii. Exerciţii de înviorare.
30.03 Ne pregătim pentru activităţi; ,,Iepuraşii veseli”
ACTIVITATE OPŢIONALĂ:
ALA:Bibliotecă : ,,Scrisoare de la iepuraş” Artă : ,,Decorăm ouă”
Activitate integrată (DS) ,,Viaţa şi minunile lui Isus”(lectura educatoarei) (DOS)Activitate
practică,,Coşul cu ouă”
MIERCURI ADP: : Întâlnirea de dimineaţă. ,,Fac fapte bune în fiecare zi” Calendarul naturii. Exerciţii de
31.03 înviorare. Ne pregătim pentru activităţi; ,, La Paşti” de George Topârceanu
ACTIVITATE OPŢIONALĂ:
ALA: Joc de rol: ,,Iepuraşul aduce daruri” Artă: ,,Felicitări de Paşti”
Activitate integrată (DS),,Al câtâlea ou s-a spart?” (DEC )Educaţie plastică ,,Decorăm ouă”
JOI ADP : : Întâlnirea de dimineaţă.,,Îmi iubesc părinţii fraţii şi prietnii” Calendarul naturii. Exerciţii de
01.04 înviorare. Ne pregătim pentru activităţi; ,,Blândul păstor”
ALA: Construcţii: ,,Troiţa, lăcaş sfânt” Ştiinţă : ,,De ce vopsim ouăle ?”
Activitate integrată (DS),,Numărăm ouăle din coş” (DOS)Educaţie pentru societate: ,,Cum
am sărbătorit Sfintele Sărbători de Paşti”
VINERI ADP: : Întâlnirea de dimineaţă. ,,Isus Hristos lumina veşnică a omenirii” Calendarul naturii.
02.04 Exerciţii de înviorare. Ne pregătim pentru activităţi; ,, Iepurilă la morcovi”
ALA: Joc de masă: ,,Alege şi grupează ouă” Ştiinţă : ,,Numărăm ouă »
ADE: DLC: ,,Viaţa şi minunile lui Isus”
DPM I Predarea tracţiunii şi împingerii unor obiecte individual şi în grup.
II Repetare ,,Dansul florilor”

Săptămâna :26
Perioada: 12.04-16.04.2010
TEMA: Când cum şi de ce se întâmplă?
SUBTEMA: ,,Păsări călătoare”
OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:
• O 13 să-şi îmbogăţească vocabularul activ şi pasiv pe baza experienţei, activităţii personale şi/sau a relaţiilor cu ceilalţi şi simultan să utilizeze un limbaj oral
corect din punct de vedere gramatical;O 3 să audieze cu atenţie un text, să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a înţeles; O 12 să distingă sunetele
ce compun cuvintele şi să le pronunţe corect; O 10 să recunoască literele alfabetului şi alte convenţii ale limbajului scris; O 8 să utilizeze materiale scrise în
vederea executării unei sarcini date;
• O 25 să cunoască unele elemente componente ale lumii înconjurătoare (obiecte, aerul, apa, solul, vegetaţia, fauna, fiinţa
umană ca parte integrantă a mediului, fenomene ale naturii), precum şi interdependenţa dintre ele; O 27 să comunice
impresii, idei pe baza observărilor efectuate ; O 41 să efectueze operaţii de adunare şi scădere cu 1-2 unităţi, în limitele 1-10; O 42 să
identifice poziţia unui obiect într-un şir utilizând numeralul ordinal; O 43 să compună şi să rezolve probleme simple, implicând adunarea/
scăderea în limitele 1-10;
• O45 să-şi adapteze comportamentul propriu la cerinţele grupului în care trăieşte (familie, grădiniţă, grupul de joacă); O 46 să
aprecieze în situaţii concrete unele comportamente şi atitudini în raport cu norme prestabilite şi cunoscute; O 49să cunoască şi să utilizeze unelte simple
de lucru pentru realizarea unei activităţi practice; O 54să sesizeze modificările materialelor în urma prelucrării lor;O 55 să identifice, să proiecteze şi
să găsească cât mai multe soluţii pentru realizarea temei propuse în cadrul activităţilor practice;
• O 69 să cânte cântecele în aranjamente armonico-polifonice elementare; O 57 să asocieze mişcările sugerate de textul cântecului cu ritmul acestuia;O
62 să exerseze deprinderile tehnice specifice modelajului în redarea unor teme plastice; O 72 să utilizeze un limbaj adecvat cu privire la diferitele
activităţi plastice; O77 să fie apt să utilizeze deprinderile însuşite în diferite contexte ;
• O 78 să cunoască şi să aplice regulile de igienă a efortului fizic; O 75 să-şi formeze o ţinută corporală corectă (în poziţia stând, şezând şi în
deplasare);O 79 să manifeste în timpul activităţii atitudini de cooperare, spirit de echipă, de competiţie, fair-play;
Centrele de interes deschise şi materialele puse la dispoziţia copiilor:
BIBLIOTECĂ: JOC DE ROL: CONSTRUCŢII:
Reviste, cărţi cu imagini despre păsări Măşti pentru jocul de rol de păsări; Cuburi de plastic; Cuburi cu litere;
călătoare; Caiete de lucru, fişe seminţe paie; Păsări în miniatură de plastic sau
adecvate temei; lemn.
Enciclopedia păsăriloe; Cd-uri;Cd-
player

ŞTIINŢĂ: ARTĂ: NISIP ŞI APĂ


jucării ; Creioane negre şi colorate, carioca, Suport de lemn cu nisip;
acuarele, plastilină; Fise cu pasări ; Apă;Forme de plastic cu pasări .
Activitatea metodică:
Pregătirea materialului didactic pentru activităţi, a fişelor de lucru pentru copii şi a fişelor pentru evaluarea
continuă.Stdiu individual.Proiectele şi parteneriatele grădiniţei.Comisia metodică.
Săptămâna :26
Perioada: 12.04-16.04.2010
TEMA: Când cum şi de ce se întâmplă?
SUBTEMA: ,,Păsări călătoare”
ZIUA ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE SEMNĂTU
RA
LUNI ADP: Întâlnirea de dimineaţă . ,,M-am certat cu prietenul meu- ce pot să fac?” Calendarul naturii.
12.04 Exerciţii de înviorare. Ne pregătim pentru activităţi; Joc de mişcare: ,,Zboară, zboară!”
ALA: Bibliotecă: ,,Păsări călătoare” Joc de masă: ,,Grupăm păsărele”
DLC ,,Scrisoare de la rândunică” de Elena Dragoş (memorizare)
DEC (educaţie muzicală),,Primăvara”repetare –cântec ,, Hai la joc”- joc cu text şi cât
MARŢI ADP: Întâlnirea de dimineaţă ,,Vreau... îmi permiţi?” Calendarul naturii. Jocuri de mişcare Ne
13.04 pregătim pentru activităţi ; ,, Barza şi broscuţele”
ACTIVITATE OPŢIONALĂ:
ALA: Joc de rol: ,,Păsările stau de vorbă” Artă: ,,Barza şi rândunica”
DS(Cunoaşterea mediului) ,,Păsări călătoare” (observare)
DLC ,,Cuvinte propoziţii” joc didactic ,,Lebedele” (povestire)
MIERCURI ADP: Întâlnirea de dimineaţă ,,La răscruce de drumuri” Calendarul naturii. Exerciţii de înviorare.
14.04 Ne pregătim pentru activităţi; ,,Puişorii învaţă să zboare”
ACTIVITATE OPŢIONALĂ:
ALA: Ştiinţă: ,, Cum se hrănesc păsările călătoare” Construcţii: ,, Cuiburi pentru păsărele”
DS(activitate matematică) ,,A câta pasăre a zburat?”
DOS(Activitate practică) ,,Rândunica şi barza”
JOI ADP : Întâlnirea de dimineaţă. ,,Învăţ să lucrez în echipă” Calendarul naturii. Exerciţii de
15.04 înviorare. Ne pregătim pentru activităţi; ,, Simfonia păsărelelor”
ALA: Artă : ,,Modelăm păsări călătoare” Ştiinţă: ,,Numărăm păsări călătoare”
DS (activitate matematică) ,,Câte păsărele sunt pe ram ?”
DOS( educaţie pentru societate) ,,Ocrotiţi păsărelele !”
VINERI ADP : : Întâlnirea de dimineaţă. ,,Singur sau în grup” Calendarul naturii. Exerciţii de înviorare.
16.04 Ne pregătim pentru activităţi; ,, Ghicitori despre păsări călătoare”
ALA : Artă : ,,Desenăm păsări călătoare” Joc de masă: ,, Loto cu păsări” ; ,,Jocul umbrelor”
DEC(educaţie plastică) ,,Barza şi rândunica »
DPM I Predarea mersului în echilibru pe plan înclinat ( la înălţimea de 40 de cm ) Joc : ,,La deal la
vale »
II Repetarea elementelor de gimnastică acrobatică : cumpăna pe un genunchi şi semisfoara .
Săptămâna :27
Perioada: 19.04-23.04.2010
TEMA: Când cum şi de ce se întâmplă?
SUBTEMA: ,,Se trezesc insectele”
Obiective de referinţă:
• O 3 să audieze cu atenţie un text, să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a înţeles;O 12 să distingă sunetele ce compun cuvintele şi să le pronunţe
corect; O 13 să-şi îmbogăţească vocabularul activ şi pasiv pe baza experienţei, activităţii personale şi/sau a relaţiilor cu ceilalţi şi simultan să utilizeze un
limbaj oral corect din punct de vedere gramatical; O 9 să utilizeze efectiv instrumentele de scris, stăpânind deprinderile motrice elementare necesare
folosirii acestora; O 17 să utilizeze desene, simboluri pentru a transmite semnificaţie;
• O 41 să efectueze operaţii de adunare şi scădere cu 1-2 unităţi, în limitele 1-10; O 42 să identifice poziţia unui obiect într-un şir utilizând
numeralul ordinal; O 43 să compună şi să rezolve probleme simple, implicând adunarea/ scăderea în limitele 1-10; O 25 să cunoască unele
elemente componente ale lumii înconjurătoare (obiecte, aerul, apa, solul, vegetaţia, fauna, fiinţa umană ca parte integrantă a mediului, fenomene ale
naturii), precum şi interdependenţa dintre ele; O 27 să comunice impresii, idei pe baza observărilor efectuate;
• O45 să-şi adapteze comportamentul propriu la cerinţele grupului în care trăieşte (familie, grădiniţă, grupul de joacă); O 46 să
aprecieze în situaţii concrete unele comportamente şi atitudini în raport cu norme prestabilite şi cunoscute; O 49să cunoască şi să utilizeze unelte simple
de lucru pentru realizarea unei activităţi practice; O 54să sesizeze modificările materialelor în urma prelucrării lor;O 55 să identifice, să proiecteze şi
să găsească cât mai multe soluţii pentru realizarea temei propuse în cadrul activităţilor practice;
• O 69 să cânte cântecele în aranjamente armonico-polifonice elementare; O 57 să asocieze mişcările sugerate de textul cântecului cu ritmul acestuia;O
62 să exerseze deprinderile tehnice specifice modelajului în redarea unor teme plastice; O 72 să utilizeze un limbaj adecvat cu privire la diferitele
activităţi plastice; O77 să fie apt să utilizeze deprinderile însuşite în diferite contexte ;
• O 78 să cunoască şi să aplice regulile de igienă a efortului fizic; O 75 să-şi formeze o ţinută corporală corectă (în poziţia stând, şezând şi în
deplasare);O 79 să manifeste în timpul activităţii atitudini de cooperare, spirit de echipă, de competiţie, fair-play;
Centrele de interes deschise şi materialele puse la dispoziţia copiilor:
BIBLIOTECĂ: JOC DE ROL: CONSTRUCŢII:
Reviste, cărţi cu imagini despre insecte; Măşti şi costumaţii de furnică, greiere, Cuburi de plastic;Cuburi cu litere;
Caiete de lucru, fişe adecvate temei; buburuză; Personaje miniatură de plastic sau
Enciclopedie cu insecte; Cd-uri; lemn.
Cd-player
ŞTIINŢĂ: ARTĂ: NISIP ŞI APĂ
Cifre, jetoane cu insecte; Creioane negre şi colorate, carioca, Suport de lemn cu nisip;
acuarele, plastilină, fişă cu diferite Apă;Forme de plastic de insecte.
insecte;

Activitatea metodică:
Pregătirea materialului didactic pentru activităţi, a fişelor de lucru pentru copii şi a fişelor pentru evaluarea continuă.Stdiu
individual.Proiectele şi parteneriatele grădiniţei.Comisia metodică.
Săptămâna :27
Perioada: 19.04-23.04.2010
TEMA: Când cum şi de ce se întâmplă?
SUBTEMA: ,,Se trezesc insectele”

ZIUA ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE SEMNĂTUR


A
LUNI ADP: Întâlnirea de dimineaţă ,, Fără violenţă” Calendarul naturii. Exerciţii de înviorare. Ne
19.04 pregătim pentru activităţi; ,,Fluturii vin la flori” Joc de mişcare ;
ALA: Biblioteca: Citim imagini ,,În lumea insectelor” Joc de masă: ,,Puzzle”
DLC ,,Gândăcelul” Elena Farago (memorizare)
DEC (educaţie muzicală) ,,Albinuţa mea” (cântec) ,,Cine face aşa ?” –joc muzical
MARŢI ADP: Întâlnirea de dimineaţă. ,,Fotograful” Calendarul naturii. Jocuri de mişcare Ne pregătim
20.04 pentru activităţi ; ,,Când am fost noi la pădure” joc muzical
ACTIVITATE OPŢIONALĂ:
ALA: Artă : ,,Fluturi în zbor” Construcţii : ,,Fluturi şi flori”
DS(Cunoaşterea mediului) ,,Din lumea insectelor”( Lectură după imagini)
DLC ,,Carnavalul sunetelor” (joc didactic)
MIERCURI ADP: Întâlnirea de dimineaţă. ,,Şi ele au familii” Calendarul naturii. Exerciţii de înviorare. Ne
21.04 pregătim pentru activităţi; ,,Cum putem merge?”
ACTIVITATE OPŢIONALĂ:
ALA: Artă: ,,Albinuţe harnice” Joc de rol : ,,De-a fluturaşii”
DS(activitate matematică) ,, Numărăm buburuzele”
DOS(Activitate practică) ,,Fluturi multicolori”
JOI ADP : Întâlnirea de dimineaţă.,,Unele insecte ne pot face rău” Calendarul naturii. Exerciţii de
22.04 înviorare. Ne pregătim pentru activităţi; Cum ne protejăm de insecte?”
ALA: Ştiinţă : ,, Din tainele insectelor” Joc de masă: ,,Grupăm insecte”
DS (activitate matematică) ,, Al câtâlea gândăcel lipseşte ?”
DOS( educaţie pentru societate) ,,Şi gândăceii au părinţi !”
VINERI ADP : Întâlnirea de dimineaţă. ,,Eşti o albină..ce ai face ?” Calendarul naturii. Exerciţii de
23.04 înviorare. Ne pregătim pentru activităţi; ,,Foloasele şi pagubele provocate de insecte”
ALA. Ştiinţă : ,,Numărăm buburuze » Artă : ,,Modelăm insecte »
DEC(educaţie plastică),,Aspect de primăvară »
DPM I Predarea elementelor de gimnastică acrobatică : rularea şi rostogolirea laterală.
II Traseu aplicativ : târâre pe abdomen cu sprijin pe antebraţe şi împingere în vârful picioarelor,
rostogolire lateral, aruncarea mingii la ţintă fixă şi alergare.

Săptămâna 28
Perioada: 26.04-30.04.2010
Subtema: Ce şi cum vreau să fiu?
Tema: ,,Meseria este brăţară de aur”
Obiective de referinţă:
• O 16 să fie capabil să creeze el însuşi (cu ajutor) structuri verbale, rime, ghicitori, povestiri, mici dramatizări, utilizând
intuitiv elementele expresive; O 2 să înţeleagă şi să transmită mesaje simple; să reacţioneze la acestea; O 3 să audieze cu
atenţie un text, să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a înţeles; O 14 să înţeleagă semnificaţia cuvintelor, literelor
şi cifrelor, învăţând să le traseze,O 12 să distingă sunetele ce compun cuvintele şi să le pronunţe corect;
• O 25să cunoască unele elemente componente ale lumii înconjurătoare (ex.: fiinţa umană ca parte integrantă a O 27 să comunice impresii, idei pe baza
observărilor efectuate mediului, cu sentimente, gânduri, idei proprii; lumea teatrului, a filmului etc.), precum şi interdependenţa dintre ele; O 29 să
efectueze operaţii cu grupele de obiecte constituite în funcţie de diferite criterii date ori găsite de el însuşi: triere,
grupare/regrupare, comparare, clasificare, ordonare, apreciere a cantităţii prin punere în corespondenţă; O 23 să numere de
la 1 la 5 recunoscând grupele cu 1-5 obiecte şi cifrele corespunzătoare;
• O 46 să aprecieze în situaţii concrete unele comportamente şi atitudini în raport cu norme prestabilite şi cunoscute; O 47 să
trăiască în relaţiile cu cei din jur stări afective pozitive, să manifeste prietenie, toleranţă, armonie, concomitent cu
învăţarea autocontrolului; O 49 să cunoască şi să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activităţi practice; O
50 să fie capabil să realizeze lucrări practice inspirate din natură şi viaţa cotidiană, valorificând deprinderile de lucru
însuşite;
• O 66 să diferenţieze auditiv timbrul şi intensitatea sunetelor din mediul apropiat şi al sunetelor muzicale; O 67 să intoneze
cântece pentru copii; O 58 să exprime prin mişcare starea sufletească creată de muzica audiată; O 59 să asculte şi să recunoască fragmente din creaţii
muzicale naţionale şi universale, corespunzătoare specificului de vârstă al copilului preşcolar şi preocupărilor acestuia; O 73 să redea teme plastice
specifice desenului/picturii; O 63 să compună în mod original şi personal spaţiul plastic;O 64 să interpreteze liber, creativ lucrări plastice exprimând
sentimente estetice; O 65 să privească şi să recunoască creaţii artistice corespunzătoare specificului de vârstă al copilului preşcolar şi preocupărilor
acestuia (portrete de copii, jocuri ale copiilor, scene de familie, peisaje, activităţi cotidiene ale oamenilor);
• O75 să-şi formeze o ţinută corporală corectă (în poziţia stând, şezând şi în deplasare); O 76 să perceapă componentele
spaţio-temporale (ritm, durată, distanţă, localizare); O 77 să fie apt să utilizeze deprinderile însuşite în diferite contexte; O 80
să se folosească de acţiunile motrice învăţate pentru a exprima sentimente şi/sau comportamente, pentru a
răspunde la diferiţi stimuli (situaţii), la diferite ritmuri;
Centrele de interes deschise şi materialele puse la dispoziţia copiilor:
BIBLIOTECĂ: JOC DE ROL: CONSTRUCŢII:
Reviste, cărţi cu imagini cu diferite Costumaţii specifice diferitelor Cuburi de plastic; Cuburi cu litere;
meserii; Caiete de lucru, fişe adecvate meserii; unelte si obiecte specifice Maşini , utilaje, unelte; Personaje
temei; diferitelor meserii; miniatură de plastic sau lemn;
Cd-uri;Cd-player;
ŞTIINŢĂ: ARTĂ: JOC DE MASĂ:
jucării; obiecte necesare diferitelor Creioane negre şi colorate, carioca, Jetoane cu diferite meserii şi uneltele
meserii; acuarele, plastilină; Fişă cu diferiţi specifice acestora;
meseriaşi;
Activitatea metodică:
Pregătirea materialului didactic pentru activităţi, a fişelor de lucru pentru copii şi a fişelor pentru evaluarea
continuă.Stdiu individual.Proiectele şi parteneriatele grădiniţei.Comisia metodică.
Săptămâna 28
Perioada: 26.04-30.04.2010
Subtema: Ce şi cum vreau să fiu?
Tema: ,,Meseria este brăţară de aur”
ZIUA ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE SEMNĂTU
RA
LUNI ADP: Întâlnirea de dimineaţă ,,Ce meserie au părinţii tăi?” Calendarul naturii. Exerciţii de
26.04 înviorare. Ne pregătim pentru activităţi, Jocuri sportive : ,,De-a fotbaliştii”
ALA: Biblioteca: ,, Ce meserie are?” Artă: ,,Meseria îndrăgită”
DLC Limbă şi comunicare,,Ce miros au meseriile” de C Rodorre (memorizare)
DEC (educaţie muzicală) ,,Ce mă fac?” cântec ,,Mica gospodină” joc cu text şi cânt
MARŢI ADP: Întâlnirea de dimineaţă ,,Ce aş dori să devin când voi fi mare?” Calendarul naturii. Jocuri
27.04 de mişcare Ne pregătim pentru activităţi ; ,,Vizită la fabrica de pâine”
ACTIVITATE OPŢIONALĂ:
ALA: Ştinţă: ,,Ce vrei să ştii despre meseria îndrăgită?” Joc de rol: ,, De-a... doctorul”
DS(Cunoaşterea mediului) ,,Meseriile părinţilor mei” (convorbire)
DLC Educarea limbajului ,,Jocul sunetelor” (joc didactic)
MIERCURI ADP: Întâlnirea de dimineaţă ,,Azi mi s-a întâmplat...” Calendarul naturii. Exerciţii de înviorare.
28.04 Ne pregătim pentru activităţi ,,Cum se face pâinea”
ACTIVITATE OPŢIONALĂ:
ALA: Ştiinţă: ,,Numără uneltele meseriaşului” Joc de rol: ,,De-a ...educatoarea”
DS(activitate matematică) ,,Numără uneltele meseriaşului”
DOS(Activitate practică) ,,Croitorii” , ,,Designeri vestimentari”
JOI ADP : Întâlnirea de dimineaţă. ,,Care este cea mai frumoasă meserie?” Calendarul naturii.
29.04 Exerciţii de înviorare. Ne pregătim pentru activităţi; ,, Suntem bucătari”
ALA: Joc de masă : ,,Alege uneltele meseriaşului » Artă : ,,Scriem meserii »
DS (activitate matematică) ,,La magazin”
DOS( educaţie pentru societate) ,,Ce-aş dori să devin când voi fi mare ?”
VINERI ADP : : Întâlnirea de dimineaţă. ,,La răscruce de drumuri” Calendarul naturii. Exerciţii de
30.04 înviorare. Ne pregătim pentru activităţi; ,, Bondocel îşi alege o meserie”
ALA Joc de masă : puzzle ,,Meserii” Artă: ,,Unelte şi meserii”
DEC(educaţie plastică) ,,Îmi aleg o meserie »
DPM I Predarea căţărării pe scară fixă. Joc : ,,Zugravul harnic »
II Repetarea tracţiunii şi împingerii unor obiecte individual şi în grup. Joc: ,,Trece-mă peste linie”
Săptămâna 29
Perioada: 03.05.-07.05.2010
Subtema: Cine sunt/ suntem?
Tema: ,,Sunt copil în Europa” ,,Cu Europa la joacă”
Obiective de referinţă:
• O17să utilizeze desene, simboluri pentru a transmite semnificaţie; O 19 să descopere că scrierea îndeplineşte anumite
scopuri, cerinţe sociale şi să se folosească de această descoperire; O 11 să înţeleagă semnificaţia cuvintelor, literelor
şi cifrelor, învăţând să le traseze; O 1să participe la activităţile de grup, inclusiv la activităţile de joc, atât în calitate de
vorbitor, cât şi în calitate de auditor; O 2 să înţeleagă şi să transmită mesaje simple; să reacţioneze la acestea;
• O 40să numere de la 1 la 10 recunoscând grupele cu 1-10 obiecte şi cifrele corespunzătoare; O 41să efectueze operaţii de adunare şi scădere cu
1-2 unităţi, în limitele 1-10; O 20 să-şi îmbogăţească experienţa senzorială, ca bază a cunoştinţelor matematice referitoare la
recunoaşterea, denumirea obiectelor, cantitatea lor, clasificarea, constituirea de grupuri/ mulţimi, pe baza unor însuşiri
comune (formă, mărime, culoare) luate în considerare separat sau mai multe simultan; O 25să cunoască unele elemente
componente ale lumii înconjurătoare (obiecte, aerul, apa, solul, vegetaţia, fauna, fiinţa umană ca parte integrantă a mediului, fenomene ale naturii),
precum şi interdependenţa dintre ele;O 27 să comunice impresii, idei pe baza observărilor efectuate;
• O 45 să-şi adapteze comportamentul propriu la cerinţele grupului în care trăieşte (familie, grădiniţă, grupul de joacă); O 47 să
trăiască în relaţiile cu cei din jur stări afective pozitive, să manifeste prietenie, toleranţă, armonie, concomitent cu învăţarea autocontrolului; O 48 să descrie
şi să identifice elemente locale specifice ţării noastre şi zonei în care locuieşte (elemente de relief, aşezare geografică, obiective socio-culturale, istorice,
religioase, etnice); O 49 să cunoască şi să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activităţi practice; O 53 să se comporte adecvat în diferite
contexte sociale;
• O 68să descopere lumea înconjurătoare cu ajutorul auzului; O 66să diferenţieze auditiv timbrul şi intensitatea sunetelor din mediul apropiat şi al sunetelor
muzicale; O 67să intoneze cântece pentru copii; O 56 să acompanieze ritmic cântecele; O 69 să cânte cântecele în aranjamente
armonico-polifonice elementare; O 57să asocieze mişcările sugerate de textul cântecului cu ritmul acestuia; O 58 să exprime prin mişcare starea
sufletească creată de muzica audiată; O59 să asculte şi să recunoască fragmente din creaţii muzicale naţionale şi universale, corespunzătoare specificului
de vârstă al copilului preşcolar şi preocupărilor acestuia; O 60 să redea teme plastice specifice desenului;
• O 74 să cunoască şi să aplice regulile de igienă referitoare la igiena echipamentului; O 75 să-şi formeze o ţinută corporală
corectă (în poziţia stând, şezând şi în deplasare); O 76 să perceapă componentele spaţio-temporale (ritm, durată, distanţă,
localizare); O 77 să fie apt să utilizeze deprinderile însuşite în diferite;
Centrele de interes deschise şi materialele puse la dispoziţia copiilor:
BIBLIOTECĂ: JOC DE ROL: CONSTRUCŢII:
Reviste, cărţi cu imagini din Europa; Costum specifice diferitelor ţări din Cuburi de plastic;Cuburi cu litere;
Caiete de lucru, fişe adecvate temei; Uniunea Europeană; Maşini , utilaje, unelte;
Cd-uri; Personaje miniatură de plastic sau
Cd-player; lemn.
ŞTIINŢĂ: ARTĂ: JOC DE MASĂ:
jucării ;Harta europei ; Creioane negre şi colorate, carioca, Puzzle cu harta europei;
acuarele, plastilină; steaguri ale ţăriloe
din Uniunea Europeană;
Activitatea metodică:
Pregătirea materialului didactic pentru activităţi, a fişelor de lucru pentru copii şi a fişelor pentru evaluarea continuă.Stdiu
individual.Proiectele şi parteneriatele grădiniţei.Comisia metodică.

Săptămâna 29
Perioada: 03.05-07.05.2010
Subtema: Cine sunt/ suntem?
Tema: ,,Sunt copil în Europa” ,,Cu Europa la joacă”
ZIUA ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE SEMNĂTU
RA
LUNI ADP: : Întâlnirea de dimineaţă. ,,Ce este Europa?” Calendarul naturii. Exerciţii de înviorare. Ne
03.05 pregătim pentru activităţi; ,,Tradiţii europene şi naţionale”
ALA: Bibliotecă: ,,Citim imagini din ţările din Europa” Joc de construcţii: ,,Oraş european
Activitate integrată DLC ,,Ce ştim despre Europa ?” (convorbire) DEC,,Odă bucuriei”
(audiţie) ,,Hora prieteniei” joc
MARŢI ADP: : Întâlnirea de dimineaţă. ,,Ce sunt continentele şi oceanele?” Calendarul naturii. Exerciţii de
04.05 înviorare. Ne pregătim pentru activităţi; ,,Dans cu steguleţe”
ACTIVITATE OPŢIONALĂ:
ALA: Ştiinţă : ,,Ce ştii şi ce-ai vrea să ştii despre Europa ? » Artă: ,, Un oraş din Europa”
Activitate integrată (DS) ,,Harta Europei” (observare) (DOS)Activitate practică ,,Steguleţe
europene”
MIERCURI ADP: : Întâlnirea de dimineaţă.,,Spune-mi ţări din Europa” Calendarul naturii. Exerciţii de
05.05 înviorare. Ne pregătim pentru activităţi; ,,Călătorie prin Europa”
ACTIVITATE OPŢIONALĂ:
ALA: Joc de masă: ,, Alege imagini din Europa” Ştiinţă: ,,Numărăm steguleţe”
Activitate integrată (DS) ,,Numărăm şi socotim steguleţe europene!” (DEC )Educaţie
plastică ,,Steagul europei”
JOI ADP : : Întâlnirea de dimineaţă.,,Ai rude plecate în alte ţări?” Calendarul naturii. Exerciţii de
06.05 înviorare. Ne pregătim pentru activităţi; ,, Audiţie: cântec ,,Odă bucuriei”
ALA: Bibliotecă: ,, Citim imagini despre România” Joc de rol:,, Sunt copil în Europa”
Activitate integrată (DS) ,,Câte steguleţe am aşezat?” (DOS)Educaţie pentru
societate ,,Europa văzută de copii”
VINERI ADP: : Întâlnirea de dimineaţă.,,Unde ai dori să mergi în excursie?” Calendarul naturii. Exerciţii de
07.05 înviorare. Ne pregătim pentru activităţi; ,, Capitalele europei”
ALA: Artă : ,,Steguleţe europene” Joc de masă: ,,Grupăm imagini din Europa”
ADE: DLC: ,,Un copil în Europa” (poveste creată)
DPM I Predarea dansului ,,Hora copiilor Europei”
II Repetarea căţărării pe scară fixă:Joc: ,,Escaladăm turnul Eiffel”
Săptămâna 30
Perioada: 10.05-14.05.2010
Subtema: Când / cum şi de ce se întâmplă?”
Tema: ,,Cum circulăm?”,,Mijloacele de locomoţie”
Obiective de referinţă:
• O13 să-şi îmbogăţească vocabularul activ şi pasiv pe baza experienţei, activităţii personale şi/sau a relaţiilor cu ceilalţi şi simultan să utilizeze un limbaj oral
corect din punct de vedere gramatical; O 18 să găsească ideea unui text, urmărind indiciile oferite de imagini;O 6să manifeste interes pentru citit; O 9 să
utilizeze efectiv instrumentele de scris, stăpânind deprinderile motrice elementare necesare folosirii acestora; O 17 să utilizeze desene, simboluri pentru a
transmite semnificaţie;
• O 25 să cunoască unele elemente componente ale lumii înconjurătoare (obiecte, aerul, apa, solul, vegetaţia, fauna, fiinţa umană ca parte integrantă a
mediului, fenomene ale naturii), precum şi interdependenţa dintre ele; O 33să cunoască existenţa corpurilor cereşti, a vehiculelor cosmice ; O 27 să
comunice impresii, idei pe baza observărilor efectuate ; O 28 să aplice norme de comportare specifice asigurării sănătăţii şi protecţiei
omului şi naturii
• O 38 să efectueze operaţii şi deducţii logice, în cadrul jocurilor cu piesele geometrice;O 39să măsoare timpul prin intermediul ordonării
evenimentelor, precum şi cu ajutorul instrumentelor adecvate;O 40 să numere de la 1 la 10 recunoscând grupele cu 1-10 obiecte şi cifrele
corespunzătoare;O 41 să efectueze operaţii de adunare şi scădere cu 1-2 unităţi, în limitele 1-10; O 42 să identifice poziţia unui obiect într-un şir
utilizând numeralul ordinal; O 43 să compună şi să rezolve probleme simple, implicând adunarea/ scăderea în limitele 1-10
• O 44 să cunoască şi să respecte normele necesare integrării în viaţa socială, precum şi reguli de securitate personală; O 45 să-
şi adapteze comportamentul propriu la cerinţele grupului în care trăieşte (familie, grădiniţă, grupul de joacă); O 46 să aprecieze în situaţii concrete unele
comportamente şi atitudini în raport cu norme prestabilite şi cunoscute; O 49să cunoască şi să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei
activităţi practice; O 54să sesizeze modificările materialelor în urma prelucrării lor; O 55 să identifice, să proiecteze şi să găsească cât mai multe
soluţii pentru realizarea temei propuse în cadrul activităţilor practice;
• O 69 să cânte cântecele în aranjamente armonico-polifonice elementare; O 71 să diferenţieze auditiv înălţimea sunetelor muzicale;O 67 să intoneze
cântece pentru copii;O77 să fie apt să utilizeze deprinderile însuşite în diferite contexte;
• O 79 să manifeste în timpul activităţii atitudini de cooperare, spirit de echipă, de competiţie, fair-play; O 78 să cunoască şi să aplice regulile de
igienă a efortului fizic; O 75 să-şi formeze o ţinută corporală corectă (în poziţia stând, şezând şi în deplasare);
Centrele de interes deschise şi materialele puse la dispoziţia copiilor:
BIBLIOTECĂ: JOC DE ROL: CONSTRUCŢII:
Reviste, cărţi cu imagini cu diferite Costum de Agent de circulaţie, stop, Cuburi de plastic;Cuburi cu litere;
mijloace de locomoţie; Caiete de Maşini , utilaje, unelte;Personaje
lucru, fişe adecvate temei; Cd-uri; miniatură de plastic sau lemn.
Cd-player
ŞTIINŢĂ: ARTĂ: JOC DE MASĂ:
Jetoane cu maşini ; enciclopedia Creioane negre şi colorate, carioca, Jetoane cu diferite mijloace de
despe maşini şi alte mijloace de acuarele, plastilină; fişă cu mijloace locomoţie;
locomoţie; de locomoţie;
Activitatea metodică:
Pregătirea materialului didactic pentru activităţi, a fişelor de lucru pentru copii şi a fişelor pentru evaluarea
continuă.Stdiu individual.Proiectele şi parteneriatele grădiniţei.Comisia metodică.

Săptămâna 30
Perioada: 10.05-14.05.2010
Subtema: Când / cum şi de ce se întâmplă?”
Tema: ,,Cum circulăm?”,,Mijloacele de locomoţie”
ZIUA ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE SEMNĂTU
RA
LUNI ADP: Întâlnirea de dimineaţă ,,Cu ce călătorim” Calendarul naturii. Exerciţii de înviorare. Ne
10.05 pregătim pentru activităţi; ,,Unde ne jucăm cum ne ferim de accidente”
ALA: Bibliotecă: ,,Mijloacele de locomoţie” Joc de masă : ,,Recunoaşte semnul de circulaţie”
DLC ,,Cu ce sunet începe sfârşeşte cuvântul” ( joc didactic)
DEC (educaţie muzicală) ,,Semaforul”- cântec ,,Trenul” - joc cu text şi cânt
MARŢI ADP: Întâlnirea de dimineaţă ,, Cum circulă maşinile?” Calendarul naturii. Jocuri de mişcare Ne
11.05 pregătim pentru activităţi ; Joc :,, Atenţie la semafor”
ACTIVITATE OPŢIONALĂ:
ALA: Artă: ,,Mijloace de locomoţie” modelaj Construcţii: ,,Garajul”
DS (Cunoaşterea mediului) ,,Aşază la locul potrivit” (joc didactic)
DLC ,,În excursie” (lectură după imagini)
MIERCURI ADP: Întâlnirea de dimineaţă,,Cum ne ferim de accidente?” Calendarul naturii. Exerciţii de
12.05 înviorare. Ne pregătim pentru activităţi; ,,Ghicitori despre mijloace de locomoţie”
ACTIVITATE OPŢIONALĂ:
ALA: Ştiinţă: ,, Cu ce transportăm marfa” Artă:,, Mijloace de locomoţie” desen
DS(activitate matematică) ,,Trenul cu două diferenţe”Joc de rol: ,,De-a circulaţia”
DOS(Activitate practică) ,,Mijloace de locomoţie”
JOI ADP : Întâlnirea de dimineaţă.,,Cum circulă avioanele?” Calendarul naturii. Exerciţii de înviorare.
13.05 Ne pregătim pentru activităţi; ,,Povestea ariciului neascultător”
ALA: Biblioteca : ,,Scriem denumirea mijloacelor de locomoţie” cu litere magnetice Ştiinţă :
,,Cum circulă mijloacele de locomoţie »
DS (activitate matematică) ,,Maşinuţele în concurs” Joc de rol: ,,De-a marinarii”
DOS( educaţie pentru societate),,Cum şi pe unde circulăm ?”
VINERI ADP : : Întâlnirea de dimineaţă.,,Şofer sau... aviator?” Calendarul naturii. Exerciţii de înviorare.
14.05 Ne pregătim pentru activităţi; Jocuri pe calculator: ,,ABC-ul circulaţiei”
ALA Biblioteca :,,Scriem denumirea mijloacelor de locomoţie” pe conturul trasat Joc de rol:
,,De-a agentul de circulaţie”
DEC(educaţie plastică) ,,Mijloace de locomoţie » Joc de masă : ,, Grupează mijloacele de
locomoţie”
DPM Predarea târârii din culcat înainte cu deplasarea alternativă a braţului şi piciorului opus.
Joc: ,, Şoriceii şi pisica”
II Repetare ,, Hora copiilor Europei”

Săptămâna 31
Perioada: 17.05-21.05.2010
Subtema: Cum este/ a fost şi va fi aici pe pământ?
Tema: ,,Cosmosul”
Obiective de referinţă:
• O 1 să participe la activităţile de grup, inclusiv la activităţile de joc, atât în calitate de vorbitor, cât şi în calitate de auditor; O 12 să distingă sunetele ce
compun cuvintele şi să le pronunţe corect; O 13 să-şi îmbogăţească vocabularul activ şi pasiv pe baza experienţei, activităţii personale şi/sau a relaţiilor cu
ceilalţi şi simultan să utilizeze un limbaj oral corect din punct de vedere gramatical; O 14să înţeleagă semnificaţia cuvintelor, literelor şi cifrelor, învăţând să
le traseze;
• O 22 să recunoască, să denumească, să construiască şi să utilizeze forma geometrică cerc, pătrat, triunghi, dreptunghi în jocuri; O 38 să efectueze operaţii
şi deducţii logice, în cadrul jocurilor cu piesele geometrice; O 32 să cunoască elemente ale mediului social şi cultural, poziţionând elementul uman ca
parte integrantă a mediului; O 33 să cunoască existenţa corpurilor cereşti, a vehiculelor cosmice; O 27 să comunice impresii, idei pe baza observărilor
efectuate.
• O 38 să efectueze operaţii şi deducţii logice, în cadrul jocurilor cu piesele geometrice;O 39să măsoare timpul prin intermediul ordonării
evenimentelor, precum şi cu ajutorul instrumentelor adecvate;O 40 să numere de la 1 la 10 recunoscând grupele cu 1-10 obiecte şi cifrele
corespunzătoare;O 41 să efectueze operaţii de adunare şi scădere cu 1-2 unităţi, în limitele 1-10; O 42 să identifice poziţia unui obiect într-un şir
utilizând numeralul ordinal; O 43 să compună şi să rezolve probleme simple, implicând adunarea/ scăderea în limitele 1-10
• O 44 să cunoască şi să respecte normele necesare integrării în viaţa socială, precum şi reguli de securitate personală; O 45 să-
şi adapteze comportamentul propriu la cerinţele grupului în care trăieşte (familie, grădiniţă, grupul de joacă); O 46 să aprecieze în situaţii concrete unele
comportamente şi atitudini în raport cu norme prestabilite şi cunoscute; O 49să cunoască şi să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei
activităţi practice; O 54să sesizeze modificările materialelor în urma prelucrării lor; O 55 să identifice, să proiecteze şi să găsească cât mai multe
soluţii pentru realizarea temei propuse în cadrul activităţilor practice;
• O 69 să cânte cântecele în aranjamente armonico-polifonice elementare; O 71 să diferenţieze auditiv înălţimea sunetelor muzicale;O 67 să intoneze
cântece pentru copii;O77 să fie apt să utilizeze deprinderile însuşite în diferite contexte;
• O 79 să manifeste în timpul activităţii atitudini de cooperare, spirit de echipă, de competiţie, fair-play; O 78 să cunoască şi să aplice regulile de
igienă a efortului fizic; O 75 să-şi formeze o ţinută corporală corectă (în poziţia stând, şezând şi în deplasare);
Centrele de interes deschise şi materialele puse la dispoziţia copiilor:
BIBLIOTECĂ: JOC DE ROL: CONSTRUCŢII:
Reviste, cărţi cu imagini despre planete ; Costum de cosmonaut; Cuburi de plastic; Cuburi cu litere;
Enciclopedia planetelor; Caiete de lucru, fişe mingi de diferite mărimi şi culori;
adecvate temei;
Cd-uri;Cd-player
ŞTIINŢĂ: ARTĂ: NISIP ŞI APĂ
jetoane cu planetele; cifre; Creioane negre şi colorate, carioca, Suport de lemn cu nisip;Apă;
acuarele, plastilină; fişă cu Forme de plastic .
planetele;
Activitatea metodică:
Pregătirea materialului didactic pentru activităţi, a fişelor de lucru pentru copii şi a fişelor pentru evaluarea continuă.Stdiu
individual.Proiectele şi parteneriatele grădiniţei.Comisia metodică.

Săptămâna 31
Perioada: 17.05-21.05.2010
Subtema: Cum este/ a fost şi va fi aici pe pământ?
Tema: ,,Cosmosul”
ZIUA ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE SEMNĂTU
RA
LUNI ADP: Întâlnirea de dimineaţă. ,,Ce ştiu despre planeta Pământ?” Calendarul naturii. Exerciţii de
17.05 înviorare. Ne pregătim pentru activităţi; Joc de mişcare: Planetele sistemului nostru solar”
ALA: Biblioteca: ,,În cosmos” lectura educatoarei; Construcţii: ,,Nave spaţiale”
DEC : Activitate integrată DLC ,,Ce ştim despre planete?” (convorbire) DEC ,,Soarele răsare”
cântec ,,Spune mai departe” joc pe cântec
MARŢI ADP: Întâlnirea de dimineaţă. ,,Ce ştiu despre soare?” Calendarul naturii. Exerciţii de înviorare.
18.05 Ne pregătim pentru activităţi;,,De vorbă cu extratereştrii”
ACTIVITATE OPŢIONALĂ:
ALA: Joc de rol : ,,De-a cosmonauţii”Artă: ,,Corpuri cereşti” modelaj
Activitate integrată (DS) ,,Planetele din sistemul nostrum solar” ( lectură după imagini)
(DOS)Activitate practică ,,Planetele”
MIERCURI ADP: Întâlnirea de dimineaţă. ,,Care sunt planetele?” Calendarul naturii. Exerciţii de înviorare. Ne
19.05 pregătim pentru activităţi; ,, Ghicitori despre planetele sistemului nostru solar”
ACTIVITATE OPŢIONALĂ:
ALA: Bibliotecă: Lecturăm imagini din ,,Memo” şi ,,Mica enciclopedie” Artă: ,,Corpuri cereşti”
desen
Activitate integrată (DS) ,,Jocul celor 10 întrebări” (DEC )Educaţie plastică,,Planetele”
JOI ADP : Întâlnirea de dimineaţă. ,,Ce planetă îmi place cel mai mult? De ce?” Calendarul naturii.
20.05 Exerciţii de înviorare. Ne pregătim pentru activităţi; ,, Alege o planetă şi spune ce ştii despre ea”
ALA: Bibliotecă : ,,Scriem cu litere magnetice denumirea planetelor”Joc de masă: puzzle
,,Planetele”
Activitate integrată (DS) ,,Jocul cu două cercuri” (DOS)Educaţie pentru societate
,,Călătorie pe Marte”
VINERI ADP: Întâlnirea de dimineaţă . ,,Să ocrotim planeta Pământ!” Calendarul naturii. Exerciţii de
21.05 înviorare. Ne pregătim pentru activităţi; ,,Ce este Calea Lactee?”
ALA: Ştiinţă : ,,Numărăm planetele” Construcţii: ,,Roboţei”
ADE: DLC: ,,Ce şii despre planete ?” Joc didactic
DPM Transport de greutăţi : individual şi în grup. Joc : ,,Plecăm pe Marte »
II Repetarea târârii din culcat înaintte , cu deplasarea alternativă a braţului şi piciorului opus.
Joc: ,,Treci pe sub sfoară”

Săptămâna 32
Perioada: 24.05-28.05.2010
Subtema: Ce şi cum vreau să fiu?
Tema: ,,Vreau să fiu un bun şcolar!”
Obiective de referinţă:
• O 1 să participe la activităţile de grup, inclusiv la activităţile de joc, atât în calitate de vorbitor, cât şi în calitate de auditor;
O 2 să înţeleagă şi să transmită
mesaje simple; să reacţioneze la acestea; O 3 să audieze cu atenţie un text, să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a
înţeles;O 16 să fie capabil să creeze el însuşi (cu ajutor) structuri verbale, rime, ghicitori, povestiri, mici dramatizări, utilizând
intuitiv elementele expresive; O 14 să înţeleagă semnificaţia cuvintelor, literelor şi cifrelor, învăţând să le traseze;
• O20 să-şi îmbogăţească experienţa senzorială, ca bază a cunoştinţelor matematice referitoare la recunoaşterea, denumirea
obiectelor, cantitatea lor,
clasificarea, constituirea de grupuri/ mulţimi, pe baza unor însuşiri comune (formă, mărime, culoare) luate în considerare separat
sau mai multe simultan; O 25să cunoască unele elemente componente ale lumii înconjurătoare (ex.: fiinţa umană ca parte integrantă a O 27 să comunice
impresii, idei pe baza observărilor efectuate mediului, cu sentimente, gânduri, idei proprii; lumea teatrului, a filmului etc.), precum şi interdependenţa dintre ele; O
39 să măsoare timpul prin intermediul ordonării evenimentelor, precum şi cu ajutorul instrumentelor adecvate;

• O 44 să cunoască şi să respecte normele necesare integrării în viaţa socială, precum şi reguli de securitate personală ;O 46
să aprecieze în situaţii concrete
unele comportamente şi atitudini în raport cu norme prestabilite şi cunoscute; O 47 să trăiască în relaţiile cu cei din jur stări
afective pozitive, să manifeste prietenie, toleranţă, armonie, concomitent cu învăţarea autocontrolului; O 49 să cunoască şi să
utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activităţi practice; O 50 să fie capabil să realizeze lucrări practice inspirate
din natură şi viaţa cotidiană, valorificând deprinderile de lucru însuşite;
• O 66 să diferenţieze auditiv timbrul şi intensitatea sunetelor din mediul apropiat şi al sunetelor muzicale; O 67 să intoneze
cântece pentru copii; O 58 să
exprime prin mişcare starea sufletească creată de muzica audiată; O 59 să asculte şi să recunoască fragmente din creaţii muzicale naţionale şi universale,
corespunzătoare specificului de vârstă al copilului preşcolar şi preocupărilor acestuia; O 73 să redea teme plastice specifice desenului/picturii;O 63 să compună
în mod original şi personal spaţiul plastic; O 64 să interpreteze liber, creativ lucrări plastice exprimând sentimente estetice;O 65 să privească şi să recunoască creaţii
artistice corespunzătoare specificului de vârstă al copilului preşcolar şi preocupărilor acestuia (portrete de copii, jocuri ale copiilor, scene de familie, peisaje,
activităţi cotidiene ale oamenilor);
• O75 să-şi formeze o ţinută corporală corectă (în poziţia stând, şezând şi în deplasare); O 76 să perceapă componentele
spaţio-temporale (ritm, durată,
distanţă, localizare); O 77 să fie apt să utilizeze deprinderile însuşite în diferite contexte; O 80 să se folosească de acţiunile
motrice învăţate pentru a exprima sentimente şi/sau comportamente, pentru a răspunde la diferiţi stimuli
(situaţii), la diferite ritmuri;
Centrele de interes deschise şi materialele puse la dispoziţia copiilor:
BIBLIOTECĂ: JOC DE ROL: CONSTRUCŢII:
Abecedarul; imagini cu rechizitele Ghizdan; rechizitele şcolarului ; Cuburi de plastic; Cuburi cu litere;
şcolarului; Caiete de lucru, fişe Personaje miniatură de plastic sau
adecvate temei;Cd-uri; Cd-player; lemn.
ŞTIINŢĂ: ARTĂ: JOC DE MASĂ:
Cifre; jetoane cu rechizitele şcolarului; Creioane negre şi colorate, carioca, Jetoane cu rechizitele şcolarului;
acuarele, plastilină; hârtie glasată;
fişă de lucru adecvată temei;
Activitatea metodică:
Pregătirea materialului didactic pentru activităţi, a fişelor de lucru pentru copii şi a fişelor pentru evaluarea
continuă.Stdiu individual.Proiectele şi parteneriatele grădiniţei.Comisia metodică.

Săptămâna 32
Perioada: 24.05-28.05.2010
Subtema: Ce şi cum vreau să fiu?
Tema: ,,Vreau să fiu un bun şcolar!”
ZIUA ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE SEMNĂTU
RA
LUNI ADP: Întâlnirea de dimineaţă .,, Vreau să fiu şcolar” Calendarul naturii. Exerciţii de înviorare. Ne
24.05 pregătim pentru activităţi;,,Drumul spre şcoală”
ALA: Biblioteca: ,,Ştiu şi eu alfabetul!”Construcţii: ,,Şcoala în care vreau să învăţ”
ADE DLC ,,De la grădiniţă la şcoală” (poveste creată)
DEC (educaţie muzicală),, Voi fi şcolar” cântec ,,Bum-tiri-bum” joc cu text şi cânt
MARŢI ADP: Întâlnirea de dimineaţă .,,Continuă povestea...” Calendarul naturii. Exerciţii de înviorare. Ne
25.05 pregătim pentru activităţi; ,, Cum aş dori să fie doamna învăţătoare?”
ACTIVITATE OPŢIONALĂ:
ALA: Ştiinţă: ,,Numărăm şi socotim” Joc de rol: ,,De-a învăţătoarea”
ADE : DS(Cunoaşterea mediului) ,,Rechizitele şcolarului” (observare)
DLC : ,,O discuţie între prieteni” (joc didactic)
MIERCURI ADP: Întâlnirea de dimineaţă . ,,Meseria de elev” Calendarul naturii. Exerciţii de înviorare. Ne
26.05 pregătim pentru activităţi; ,,Vizită la şcoală”
ACTIVITATE OPŢIONALĂ:
ALA: Joc de masă: ,,Alege rechizitele şcolarului” Joc de rol: ,,Îmi fac ghiozdanul să merg la
şcoală!”
ADE:DS(activitate matematică) ,,Măsurarea lungimilor folosind unităţi nestandardizate”
,,Facem măsurători”Cât am crescut?”
DOS(Activitate practică) ,,Rechizitele şcolarului”
JOI ADP : Întâlnirea de dimineaţă . ,,Cum aş vrea să fie învăţătoarea mea?” Calendarul naturii.
27.05 Exerciţii de înviorare. Ne pregătim pentru activităţi;,,Cum ne comportăm la şcoală?”
ALA: Ştinţă: ,,Rezolvăm probleme” Bibliotecă: ,,Abecedarul”
ADE : DS (activitate matematică) ,,Exerciţii de comparare a volumului vaselor prin măsurare”
Măsurarea capacităţii vaselor
DOS( educaţie pentru societate) ,,Vreau să fiu un bun şcolar »
VINERI ADP : Întâlnirea de dimineaţă.,,Eu când voi fi şcolar...” Calendarul naturii. Exerciţii de înviorare.
28.05 Ne pregătim pentru activităţi;,,Şcoala ne aşteaptă!”
ALA: Artă: modelaj ,,Rechizitele şcolarului” Joc de rol: ,,Şcolărăi şi şcolăriţe”
DEC (educaţie plastică) ,,Şcolarul”
DPM I Escaladarea peste aparate joase cu sprijin pe diferite părţi ale corpului . Joc :,,Treci
peste gărduţ »
II Repetare transport de greutăţi : ,, Transportă banca »

Săptămâna 33
Perioada: 31.05.-04.06.2010
Subtema: Cine sunt suntem?
Tema: ,,Drepturile copiilor”
Obiective de referinţă:
• O 10să recunoască literele alfabetului şi alte convenţii ale limbajului scris; O 17să utilizeze desene, simboluri pentru a transmite semnificaţie; O 19 să
descopere că scrierea îndeplineşte anumite scopuri, cerinţe sociale şi să se folosească de această descoperire; O 11 să înţeleagă semnificaţia
cuvintelor, literelor şi cifrelor, învăţând să le traseze;
• O 40să numere de la 1 la 10 recunoscând grupele cu 1-10 obiecte şi cifrele corespunzătoare; O 41să efectueze operaţii de adunare şi scădere cu
1-2 unităţi, în limitele 1-10;O 25să cunoască unele elemente componente ale lumii înconjurătoare (obiecte, aerul, apa, solul, vegetaţia, fauna, fiinţa
umană ca parte integrantă a mediului, fenomene ale naturii), precum şi interdependenţa dintre ele; O 26 să cunoască elemente ale mediului social şi
cultural, poziţionând elementul uman ca parte integrantă a mediului; O 27 să comunice impresii, idei pe baza observărilor efectuate;O 28 să aplice norme de
comportare specifice asigurării sănătăţii şi protecţiei omului şi naturii;
• O 45 să-şi adapteze comportamentul propriu la cerinţele grupului în care trăieşte (familie, grădiniţă, grupul de joacă); O 47 să
trăiască în relaţiile cu cei din jur stări afective pozitive, să manifeste prietenie, toleranţă, armonie, concomitent cu învăţarea autocontrolului; O 48 să descrie
şi să identifice elemente locale specifice ţării noastre şi zonei în care locuieşte (elemente de relief, aşezare geografică, obiective socio-culturale, istorice,
religioase, etnice); O 49 să cunoască şi să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activităţi practice; O 53 să se comporte adecvat în diferite
contexte sociale;
• O 68să descopere lumea înconjurătoare cu ajutorul auzului; O 66să diferenţieze auditiv timbrul şi intensitatea sunetelor din mediul apropiat şi al sunetelor
muzicale; O 67să intoneze cântece pentru copii; O 56 să acompanieze ritmic cântecele; O 69 să cânte cântecele în aranjamente
armonico-polifonice elementare; O 57să asocieze mişcările sugerate de textul cântecului cu ritmul acestuia; O 58 să exprime prin mişcare starea
sufletească creată de muzica audiată; O59 să asculte şi să recunoască fragmente din creaţii muzicale naţionale şi universale, corespunzătoare specificului
de vârstă al copilului preşcolar şi preocupărilor acestuia; O 60 să redea teme plastice specifice desenului;
• O 74 să cunoască şi să aplice regulile de igienă referitoare la igiena echipamentului; O 75 să-şi formeze o ţinută corporală
corectă (în poziţia stând, şezând şi în deplasare); O 76 să perceapă componentele spaţio-temporale (ritm, durată, distanţă,
localizare); O 77 să fie apt să utilizeze deprinderile însuşite în diferite;
Centrele de interes deschise şi materialele puse la dispoziţia copiilor:
BIBLIOTECĂ: JOC DE ROL: CONSTRUCŢII:
Imagini cu copii din diferite ţări; Jucării; ecusoane; Cuburi de plastic; Cuburi cu litere;
Imagini cu drepturile copiilor ; Personaje în miniatură de plastic sau
lemn.
ŞTIINŢĂ: ARTĂ: NISIP ŞI APĂ
jucării ;Imagini şi cărţi cu viaţa copiilor Creioane negre şi colorate, carioca, Suport de lemn cu nisip; Apă; Forme de
din diferite ţări; acuarele, plastilină; plastic.
Activitatea metodică:
Pregătirea materialului didactic pentru activităţi, a fişelor de lucru pentru copii şi a fişelor pentru evaluarea continuă.Stdiu
individual.Proiectele şi parteneriatele grădiniţei.Comisia metodică.

Săptămâna 33
Perioada: 31.05-04.06.2010
Subtema: Cine sunt suntem?
Tema: ,,Drepturile copiilor”

ZIUA ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE SEMNĂTU


RA
LUNI ADP: Întâlnirea de dimineaţă ,,Pretutindeni trăiesc copii” Calendarul naturii. Exerciţii de înviorare.
31.05 Ne pregătim pentru activităţi
ALA: Biblioteca: ,,Copii din lumea întreagă” Construcţii: ,,Parcul copiilor”
ADE DLC Drepturile copiilor (convorbire) ,,Amintiri din copilărie” de Ion Creangă (lectura
educatoarei)
DEC (educaţie muzicală) ,,Sunt copil” cântec,,Dacă vesel se trăieşte” - joc cu text şi cânt
MARŢI ADP: Întâlnirea de dimineaţă ,, Copiilor le place să ...” Calendarul naturii. Jocuri de mişcare Ne
01.06 pregătim pentru activităţi
ACTIVITATE OPŢIONALĂ:
ALA: Ştiinţă: ,,De ce creştem?” Artă: ,,Copii de pe întreg pământul”
ADE : DS(Cunoaşterea mediului) ,,Pretutindeni trăiesc copii” (lectură după imagini)
DLC ,,Copiii curajoşi”( Poveste creată)
MIERCURI ADP: Întâlnirea de dimineaţă. ,,Copii veseli/trişti pentru că...” Exerciţii de înviorare. Ne pregătim
02.06 pentru activităţi
ACTIVITATE OPŢIONALĂ: Calendarul naturii.
ALA: Bibliotecă: ,,Scriem pe contur denumiri de naţionalităţi” Joc de masă: ,,Grupăm copii
după naţionalităţi”
ADE:DS(activitate matematică) ,,Spune câţi copii sunt?” DOS(Activitate practică)
,,Copii diferiţi,dar frumoşi”
JOI ADP : Întâlnirea de dimineaţă.,,Tristeţea veselia în culori şi forme” Calendarul naturii. Exerciţii
03.06 de înviorare. Ne pregătim pentru activităţi.
ALA: Ştiinţă : ,,Numărăm copiii ! »Joc de rol : ,, În vizită la prietenul meu »
ADE : DS (activitate matematică) ,,Aşază în şir copiii ”
DOS( educaţie pentru societate) ,,Diferiţi , dar egali !”
VINERI ADP : : Întâlnirea de dimineaţă. Veselia/tristeţea în culori şi forme.” Calendarul naturii. Exerciţii
04.06 de înviorare. Ne pregătim pentru activităţi.
ALA : Artă : ,,Modelăm copii » Construcţii : ,,Orăşelul copiilor »
DEC (educaţie plastică) ,,Desene pe asfalt”
DPM I Învăţarea unor elemente de bază ale unor ramuri sportive : hanbal , fotbal , baschet
etc. ( jocuri la alegerea educatoarei ). II Repetarea escaladării peste aparate joase , cu sprijin pe
diferite părţi ale corpului . Joc : ,, Alpinişti «

Săptămâna 34
Perioada: 07.06-11.06.2010
Subtema: Evaluare finală
Tema: ,,Comori pentru noul drum”
Obiective de referinţă:
• O 19 să descopere că scrierea îndeplineşte anumite scopuri, cerinţe sociale şi să se folosească de această descoperire; O 11 să înţeleagă
semnificaţia cuvintelor, literelor şi cifrelor, învăţând să le traseze; O 18să găsească ideea unui text, urmărind indiciile oferite de imagini; O 6să
manifeste interes pentru citit; O 7să recunoască existenţa scrisului oriunde îl întâlneşte;
• O 25 să cunoască unele elemente componente ale lumii înconjurătoare (obiecte, aerul, apa, solul, vegetaţia, fauna, fiinţa umană ca parte integrantă a
mediului, fenomene ale naturii), precum şi interdependenţa dintre ele; O 33să cunoască existenţa corpurilor cereşti, a vehiculelor cosmice ; O 27 să
comunice impresii, idei pe baza observărilor efectuate ;O 38 să efectueze operaţii şi deducţii logice, în cadrul jocurilor cu piesele geometrice; O 39să
măsoare timpul prin intermediul ordonării evenimentelor, precum şi cu ajutorul instrumentelor adecvate; O 40 să numere de la 1 la 10
recunoscând grupele cu 1-10 obiecte şi cifrele corespunzătoare; O 41 să efectueze operaţii de adunare şi scădere cu 1-2 unităţi, în limitele1-10; O
42 să identifice poziţia unui obiect într-un şir utilizând numeralul ordinal;O 43 să compună şi să rezolve probleme simple, implicând adunarea/
scăderea în limitele 1-10
• O 45 să-şi adapteze comportamentul propriu la cerinţele grupului în care trăieşte (familie, grădiniţă, grupul de joacă); O 47 să
trăiască în relaţiile cu cei din jur stări afective pozitive, să manifeste prietenie, toleranţă, armonie, concomitent cu învăţarea autocontrolului; O 48 să descrie
şi să identifice elemente locale specifice ţării noastre şi zonei în care locuieşte (elemente de relief, aşezare geografică, obiective socio-culturale, istorice,
religioase, etnice); O 49 să cunoască şi să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activităţi practice; O 53 să se comporte adecvat în diferite
contexte sociale;
• O 68să descopere lumea înconjurătoare cu ajutorul auzului; O 66să diferenţieze auditiv timbrul şi intensitatea sunetelor din mediul apropiat şi al sunetelor
muzicale; O 67să intoneze cântece pentru copii; O 56 să acompanieze ritmic cântecele; O 69 să cânte cântecele în aranjamente
armonico-polifonice elementare; O 57să asocieze mişcările sugerate de textul cântecului cu ritmul acestuia; O 58 să exprime prin mişcare starea
sufletească creată de muzica audiată; O59 să asculte şi să recunoască fragmente din creaţii muzicale naţionale şi universale, corespunzătoare specificului
de vârstă al copilului preşcolar şi preocupărilor acestuia; O 60 să redea teme plastice specifice desenului;
• O 74 să cunoască şi să aplice regulile de igienă referitoare la igiena echipamentului; O 75 să-şi formeze o ţinută corporală
corectă (în poziţia stând, şezând şi în deplasare); O 76 să perceapă componentele spaţio-temporale (ritm, durată, distanţă,
localizare); O 77 să fie apt să utilizeze deprinderile însuşite în diferite;
Centrele de interes deschise şi materialele puse la dispoziţia copiilor:
BIBLIOTECĂ: JOC DE ROL: CONSTRUCŢII:
Reviste, cărţi cu imagini cu poveşti ,,Căsuţa păpuşii” Jocuri şi jucării; Cuburi de plastic;Cuburi cu litere;
;Caiete de lucru, fişe adecvate temei; Maşini , utilaje, unelte;
Album cu poze din grădiniţă;Cd- Personaje miniatură de plastic sau
uri;Cd-player lemn.
ŞTIINŢĂ: ARTĂ: NISIP ŞI APĂ
Imagini cu aspente din diferite Creioane negre şi colorate, carioca, Suport de lemn cu nisip;Apă;Forme de
anotimpuri; acuarele, plastilină, hârtie glasată. plastic.
Activitatea metodică:
Pregătirea materialului didactic pentru activităţi, a fişelor de lucru pentru copii şi a fişelor pentru evaluarea
continuă.Stdiu individual.Proiectele şi parteneriatele grădiniţei.Comisia metodică.

Săptămâna 34
Perioada: 07.06-11.06.2010
Subtema: Evaluare finală
Tema: ,,Comori pentru noul drum”
ZIUA ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE SEMNĂTU
RA
LUNI ADP: Întâlnirea de dimineaţă ,,Cum a fost la grădiniţă?” Calendarul naturii. Exerciţii de înviorare.
07.06 Ne pregătim pentru activităţi; Concurs: ,,Cel mai bun recitator”
ALA: Bibliotecă : ,,Povesteşte după imagini povestea”Construcţii: ,,Construcţii din figuri
geometrice”
ADE: DLC ,,Cel mai bun recitator” (concurs)
DEC (educaţie muzicală) ,,Cel mai bun cântăreţ” ,, Cântă ca mine” joc muzical
MARŢI ADP: Întâlnirea de dimineaţă ,,Ce mi-a plăcut la grădiniţă?” Calendarul naturii. Jocuri de mişcare
08.06 Ne pregătim pentru activităţi ; ,,Concurs: ,,Cel mai bun cântăreţ”
ACTIVITATE OPŢIONALĂ:
ALA: Ştiinţă: ,,Ce ştii depre anotimpul...?” Artă: ,,Copacul în cele 4 anotimpuri”
ADE: DS(Cunoaşterea mediului) ,,Ce ştii despre?” (joc didactic)
DLC ,,Recunoaşte personajul” (joc didactic)
MIERCURI ADP: Întâlnirea de dimineaţă: ,,Eu când voi fi şcolar...” Calendarul naturii. Exerciţii de înviorare.
09.06 Ne pregătim pentru activităţi; ,,Propoziţii, cuvinte, silabe, sunete”
ALA: Bibliotecă: ,,Stiu să scriu” Joc de rol: ,,De-a grădiniţa”
ACTIVITATE OPŢIONALĂ:
ADE: DS(activitate matematică) ,,Răspunde repede şi bine”
DOS(Activitate practică) ,,Expoziţie de lucrări”
JOI ADP : Întâlnirea de dimineaţă.,,Vine vacanţă” Calendarul naturii. Exerciţii de înviorare. Ne
10.06 pregătim pentru activităţi; ,,Rezolvă repede şi bine”
ALA: Joc de masă : ,,Grupează animale şi plante » Ştiinţă : ,,Ce ştii despre animale , plante ? »
ADE : DS (activitate matematică) ,,Cine ştie mai bine ?”
DOS( educaţie pentru societate) ,,Amintiri din grădiniţă” (convorbire)
VINERI ADP : : Întâlnirea de dimineaţă.,,Unde îmi voi petrece vacanţa?” Calendarul naturii. Exerciţii de
11.06 înviorare. Ne pregătim pentru activităţi; ,,Recunoaşte personajul”
ALA Artă : ,, Ce mi-a plăcut cel mai mult la grădiniţă ? »Joc de rol : ,,De-a educatoarea »
ADE : DEC(educaţie plastică) Expoziţie: ,,În lumea culorilor”
DPM I Repetarea unor elemente de bază ale unor ramuri sportive . Jocuri la alegerea
educatoarei .
II Parcurs aplicativ

S-ar putea să vă placă și