Sunteți pe pagina 1din 2

OU nr. 47 publicat în M.Of. nr.

161 din data: 03/30/2001

OU47/2001

Ordonanţă de urgenţă nr. 47 din 29 martie 2001 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 102/1999 privind protecţia specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap

Guvernul României
Ordonanţă de urgenţă nr. 47
din 29 martie 2001
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/1999 privind protecţia
specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap
Publicat în Monitorul Oficial al României nr. 161 din 30 martie 2001

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. I. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 102/1999 privind protecţia specială şi încadrarea în muncă
a persoanelor cu handicap, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 310 din 30 iunie 1999,
cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 44, litera f) va avea următorul cuprins:
"f) pensie integrală pentru munca depusă şi limită de vârstă, acordată la cerere, indiferent de vârstă,
pentru:
1. persoanele cu handicap grav, la o vechime în muncă realizată de la data ivirii handicapului de minimum
15 ani bărbaţii şi de minimum 10 ani femeile;
2. persoanele cu handicap accentuat, la o vechime în muncă realizată de la data ivirii handicapului de
minimum 20 de ani bărbaţii şi de minimum 15 ani femeile;
3. persoanele cu handicap mediu, la o vechime în muncă realizată după data ivirii handicapului de
minimum 25 de ani bărbaţii şi de minimum 20 de ani femeile.
Pentru fiecare an lucrat în plus faţă de vechimea în muncă prevăzută la pct. 1, 2 şi 3 se acordă un spor la
pensie de 1%."
2. După articolul 44 se introduce articolul 441 cu următorul cuprins:
"Art. 441. - Persoanele cu handicap care prezintă invalidităţi preexistente la data încadrării în muncă pot fi
pensionate pentru invaliditate, la cerere, dacă dovedesc o vechime în muncă, în raport cu vârsta
menţionată în tabelul următor:

--------------------------------------------------------------------------
Vechimea minimă în muncă (ani)
Vârsta la data -------------------------------------------
apariţiei a angajaţi după
invalidităţii bărbaţi femei absolvirea studiilor
superioare
--------------------------------------------------------------------------
până la 20 de ani 1 1 -
de la 20 de ani la 22 de ani 2 1 -
de la 22 de ani la 25 de ani 3 2 1
de la 25 de ani la 30 de ani 6 4 3
de la 30 de ani la 35 de ani 9 6 4
de la 35 de ani la 40 de ani 12 9 7
de la 40 de ani la 45 de ani 14 11 9
de la 45 de ani la 50 de ani 16 13 11
de la 50 de ani la 55 de ani 18 15 13
de la 55 de ani la 60 de ani 20 16 15
peste 60 de ani 22 17 17"
--------------------------------------------------------------------------

Art. II. - Pensiile persoanelor cu handicap, stabilite până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe
de urgenţă, se vor recalcula conform prevederilor art. I pct. 1.
Art. III. - Prevederile art. I pct. 2 se aplică inclusiv cererilor de pensionare înregistrate la organele
competente, potrivit legii, până la data de 31 martie 2001 inclusiv.
PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE
Contrasemnează:
---------------
Ministrul sănătăţii şi familiei,
Daniela Bartoş
Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,
Marian Sârbu
Ministrul educaţiei şi cercetării,
Ecaterina Andronescu
Ministrul finanţelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

Bucureşti, 29 martie 2001.


Nr. 47.