Sunteți pe pagina 1din 1

OU nr. 31 publicat în M.Of. nr.

110 din data: 03/05/2001

OU31/2001

Ordonanţă de urgenţă nr. 31 din 26 februarie 2001 privind veniturile extrabugetare ale instituţiilor publice

Guvernul României
Ordonanţă de urgenţă nr. 31
din 26 februarie 2001
privind veniturile extrabugetare ale instituţiilor publice
Publicat în Monitorul Oficial al României nr. 110 din 5 martie 2001

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. 1. - Disponibilităţile instituţiilor publice finanţate integral din venituri extrabugetare neregularizate la
finele anului 2000, potrivit art. 8 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000, cu bugetul
de stat sau cu bugetele locale, după caz, rămân la dispoziţia acestora şi se utilizează cu aceeaşi
destinaţie în cursul anului 2001.
Art. 2. - (1) Începând cu anul 2001, lit. e) a alin. (1) al art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 70/1994 privind
impozitul pe profit, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, îşi încetează aplicarea.
(2) Începând cu anul 2001, lit. b) a alin. (2) al art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 70/1994 privind
impozitul pe profit, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, va avea următorul cuprins:
"b) instituţiile publice, pentru fondurile publice constituite, inclusiv pentru veniturile extrabugetare şi
disponibilităţile realizate şi utilizate, potrivit Legii nr. 72/1996 privind finanţele publice şi Legii nr. 189/1998
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, dacă legea nu prevede altfel;"
PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE
Contrasemnează:
---------------
Ministrul finanţelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

Bucureşti, 26 februarie 2001.


Nr. 31.