Sunteți pe pagina 1din 3

Activități cu potențial impact negativ (presiuni și amenințări) privind speciile de păsări de importanță comunitară din Complexul AP Crișuri.

Nr                  Specie    cod              P (presiune actuală)         A (amenințare viitoare)                     Observații


Anser anser A043
Anser albifrons A394
Anas acuta A054 Speciile notate aparțin:
Anas clypeata A056
Anas crecca A052 A07 – utilizarea produselor biocide, 1. Ecosistemului lentic (lacuri, bălți, ape
Anas penelope A050 hormoni și substațe chimice Aceleași ca în coloana P lin curgătoare) – anseriforme.
F03.01 – vânătoare
15
Anas platyrhynchos A053 F02.03 – pescuit de agrement K01 – procese naturale abiotice (lente)
Anas querquedula A055 H06.01 – zgomot, poluare fonică K01.02 - secare Speciile: Bucephala clangula, Mergus
Anas strepera A051 J01.01 - incendii merganser,
Aythya ferina A059 K01 – procese naturale abiotice (lente) Tadorna tadorna nu au fost observate
Aythya fuligula A061 K01.02 - secare în sit dar nu este exclusă prezența lor aici
în următorii ani.
Bucephala clangula A340
Cygnus olor A036
Mergus merganser A070
Tadorna tadorna A048
Ardea cinerea A208
Fulica atra A125
Gallinula chloropus A123 F02.03 – pescuit de agrement Aceleași ca în coloana P 2. Specii aparținând ecosistemului
Podiceps cristatus A005 H06.01 – zgomot, poluare fonică lentic (lacuri, bălți, ape lin curgătoare) –
9 Podiceps griseigena A006 J01.01 - incendii K01 – procese naturale abiotice (lente) păsări aparținân altor grupe sistematice.
Podiceps nigricollis A008 K01 – procese naturale abiotice (lente) K01.02 - secare
K01.02 - secare
Tachybaptus ruficollis A004
Phalacrocorax carbo A391
Rallus aquaticus A118
Calidris ferruginea A147
Calidris temminckii A146 F02.03 – pescuit de agrement
H06.01 – zgomot, poluare fonică Aceleași ca în coloana P 3.Țărmuri mâloase și sublitoral puțin
Calidris alpina A149 J01.01 - incendii adânc (ca parte a biomului Litorea) –
Charadrius hiaticula A137 K01 – procese naturale abiotice (lente) K01 – procese naturale abiotice (lente) fugaci, prundărași
Charadrius dubius A136 K01.02 – secare K01.02 - secare
Gallinago gallinago A153 C01.01 - extragerea de nisip și pietriș
C01.01.01 – cariere de nisip și pietriș
Limosa limosa A156
Limicola falcinellus A366


 
Numenius arquata A160
Numenius phaeopus A158
Pluvialis squatarola A141
Tringa erythropus A366 F02.03 – pescuit de agrement
17 Tringa nebularia A164 H06.01 – zgpmot, poluare fonică Aceleași ca în coloana P
Tringa ochropus A165 J01.01 - incendii K01 – procese naturale abiotice (lente)
K01 – procese naturale abiotice (lente) K01.02 - secare
Tringa stagnatilis A163 K01.02 - secare
Tringa totanus A162
Vanellus vanellus A142
A07 – utilizarea produselor biocide,
Larus canus A182 hormoni și substațe chimice 4. Țărmuri mâloase și sublitoral puțin
4 F03.01 – vânătoare adânc (ca parte a biomului Litorea) –
Larus fuscus A183 F02.03 – pescuit de agrement Aceleași ca în coloana P pescăruși
Larus ridibundus A179 H06.01 – zgomot, poluare fonică K01 – procese naturale abiotice (lente)
Larus argentatus cachinnans A184 J01.01 - incendii K01.02 - secare
K01 – procese naturale abiotice (lente)
K01.02 - secare
Anthus spinoletta A259 A07 – utilizarea produselor biocide,
Upupa epops A232 hormoni și substațe chimice
5 G05.06 – curățarea copacilor, tăierea Aceleași ca în coloana P Agroecosisteme, pajiști, luncă,
Remiz pendulinus A336 pentru siguranța publică, îndepărtarea de K01 – procese naturale abiotice (lente) stâncării
Coturnix coturnix A113 copaci pe marginea drumului
Oenanthe oenanthe A277 A03.01 – cosire intensivă
Locustella fluviatilis A291
3 Locustela luscinioides A292 J01.01 - incendii Aceleași ca în coloana P Specii stenotope legate de vegetația
K01 – procese naturale abiotice (lente) ripicolă
Locustella naevia A290
Turdus merula A283
Turdus philomelos A285
A07 – utilizarea produselor biocide,
Turdus viscivorus A287 hormoni și substațe chimice
C. coccothraustes A373 G05.06 – curățarea copacilor, tăierea Aceleași ca în coloana P
Columba oenas A207 pentru siguranța publică, îndepărtarea de
Columba palumbus A208 copaci pe marginea drumului K01 – procese naturale abiotice (lente) Ecosistemul forestier (ecoton și pădure
A03.01 – cosire intensivă propriu-zisă) – paseriforme, porumbei,
Cuculus canorus A212 ciocănitori, vânturei
Hippolais icterina A299
25 Jynx torquila A233
Luscinia luscinia A270
Luscinia megarhynchos A271


 
Muscicapa striata A319
Oriolus oriolus A337
Phoenicurus ochruros A273 A07 – utilizarea produselor biocide,
Phoenicurus phoenicurus A274 hormoni și substațe chimice
Phylloscopus collybita A340 G05.06 – curățarea copacilor, tăierea
Phylloscopus sibilatrix A314 pentru siguranța publică, îndepărtarea de
copaci pe marginea drumului Aceleași ca în coloana P
Serinus serinus A361 A03.01 – cosire intensivă K01 – procese naturale abiotice (lente)
Streptopelia turtur A210
Sturnus vulgaris A340
Sylvia atricapilla A249
Sylvia borin A310
Sylvia curruca A308
Falco tinnunculus A096
Corvus frugilegus A343
Saxicola rubetra A275
Saxicola torquata A276 G05.06 – curățarea copacilor, tăierea Vegetație arborescentă dinafara
pentru siguranța publică, îndepărtarea de Aceleași ca în coloana P fondului forestier (arbuști, subarbuști,
5 Miliaria (Emberiza) calandra A366 copaci pe marginea drumului K01 – procese naturale abiotice (lente) arbori de-a lungul canalelor ori
Motacilla alba A262 A03.01 – cosire intensivă terenurilor agricole)
Motacilla flava A260
Delichon urbica A253
3 Hirundo rustica A251 H06.01 – zgpmot, poluare fonică Aceleași ca în coloana P Specii antropofile cu excepția
K01 – procese naturale abiotice (lente) K01 – procese naturale abiotice (lente) lăstunului-de-mal (Riparia).
Riparia riparia A249
86

Evaluarea impacturilor asupra speciilor este prezentată în Raportul pe anul 2013/2014 p. 77 ‐ 119