Sunteți pe pagina 1din 2

CELE 6 LINII DIN CHEILE GENELOR - CUVINTE CHEIE

Fiecare sferă din profilul hologenetic are caracteristicile ei pentru cele 6 linii și le găsiți prezentate în
detaliu urmând cursul The Golden Path pe siteul www.genekeys.com (în curând va fi disponibil și în
română).
Mai jos găsiți câteva concepte și trăsături de ansamblu prin care puteti identifica în general cele 6
linii.

Nota: Liniile sunt cifrele care urmează după punct în fiecare sferă. Exemplu în imaginea de mai jos:
linia 2 la sferele Life's Work și Evolution, linia 4 la Radiance și Purpose.

1. LINIA 1 - DESCOPERIRE DE SINE

CORPUL FIZIC - oase, centru


PROVOCARE/LECȚIE - autosabotajul, sã gãseascã libertatea și unicitatea din interior
CUVINTE CHEIE - creator, unicitate, solitudine, cel mai destept, dragoste profundă, cautã siguranța
în interior, empancipare.

2. LINIA 2 - DIALOG

CORPUL FIZIC - fluide, coloana vertebralã, organe sexuale


PROVOCARE/LECȚIE - negarea de sine, sã învețe sã asculte/relaționeze, sã-i lase pe cei din jur sã
îl/o ajute
CUVINTE CHEIE - dansator, ușurință, grație, fluiditate, cel mai atractiv, mariaj, conversații unu la
unu, mișcare, naturã, pasiune, relații, expresie, neinhibat, neconștient de sine.

3. LINIA 3 - ATAȘAMENT

CORPUL FIZIC - sânge, abdomen


PROVOCARE/LECȚIE - alunecos, a adaptat multe trhnici de a evita adevarul; ptovocarea este sã
rupã patternul adictiv al evitãrii
CUVINTE CHEIE - schimbare, cel mai incitant, interacțiune, diversitate, urban, compasiune,
cãlãtorie, experiență, provocare, distracție, umor.

4. LINIA 4 - AUTENTICITATE

CORPUL FIZIC - inimã, piept


PROVOCARE/LECȚIE - pretind cã totul este în regulã când nu e de fapt așa; provocarea este sã își
dea toate mãștile jos
CUVINTE CHEIE - prietenie, cel mai abordabil, se pune în slujba celorlalți, atrage oamenii,
comunitate, punct de întâlnire, dragoste, echilibru, umanist, atinge inimile celorlalți.

5. LINIA 5 - RESPONSABILITATE

CORPUL FIZIC - voce, gât


PROVOCARE/LECȚIE - victimizare, autocompătimire, proiecții, dezamăgire; lecția este să vină
singuri în salvarea lor
CUVINTE CHEIE - cel care repară, cel mai de succes, organizator, eficiență, de impact, misterios,
magnetic, seducător, lider global, putere, granițe, unde și cum.

6. LINIA 6 - INCLUDERE

CORPUL FIZIC - cap, viziune


PROVOCARE/LECȚIE - stă pe margine, nu știe cum să se alăture; lecția sa este să învețe să se
includă pe sine și să aducă împreună întreaga umanitate
CUVINTE CHEIE - profesor, vede cel mai departe, viitor, hrănitor, răbdare, a se abandona
universului, educație, viziune pe termen lung, scop colectiv, viitor măreț, sacrificiu de sine.