Sunteți pe pagina 1din 10

Temă săptămânală

individuală

EDUCATOARE:
Prof. Lăcătușiu Roxana
TEMA ANUALĂ: „Când / cum şi de ce se întâmplă?”
TEMA PROIECTULUI: ,,Cum circulăm?”
SUBTEME ALE PROIECTULUI:
,, Mijloacele de locomoţie” -1 s
PERIOADA DE DESFĂŞURARE: 07-11.05.2018
NIVELUL: I
ECHIPA DE IMPLEMENTARE: prof. Lăcătușiu Roxana
GRUPUL ŢINTĂ: preşcolarii grupei mici.
RESURSE UMANE:copii, educatoare, părinţi, bunici.
RESURSE DE TIMP: 1 săptămână;
RESURSE MATERIALE: -fișe de lucru;-fise suport, creione;albume, imagini
cărţi,reviste;planșe,imagini cu mijloace de locomoție;jetoane cu imagini, acuarele,
pensule,creioane colorate,coli de hârtie A4,planşete, coşuleţe,carioca,plastilină, planşete;-coli
desen;carton colorat;jocuri creative pentru fetiţe;sortulete,cuburi lemn; Lego,album,
enciclopedie;carti,trusă pentru experimente,puzzle; Jocuri: „Caută perechea!”,

METODE: conversaţia, lectura educatoarei,explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, expunerea,


povestirea, jocul didactic, observaţia, învăţarea prin descoperire, învăţarea prin cooperare ,
munca pe grupe, problematizarea,exerciţiul, observarea spontană şi dirijată, convorbirea
euristică, învăţarea în grupuri mici, munca pe echipe, turul galeriei.

SCOPUL:
 Dezvoltarea capacității de cunoaștere și înțelegere a mediului înconjurător, precum
și stimularea curiozități pentru investigarea acesteia;
 Cunoașterea și respectarea normelor de securitate personală atunci când folosim
mijloacele de transport.
 Dezvoltarea exprimarii orale, intelegerea si utilizarea corecta a semnificatiilor
structurilor verbale şimorale.

CENTRU TEMATIC: pe timpul desfăşurării proiectului, centrul tematic este dotat cu:
cateva materiale care ilustreaza diferite mijloace de transport cu scopul de a starni
curiozitatea copiilor. A mai fost dotat cu cd - uri cu cantece pentru copii si cdplayer.

BIBLIOGRAFIE:
 Revista “ Învăţământul preşcolar” 1-2/ 2008
 Curriculum pentru învăţământul preşcolar’’ Ed. DPH 2008
 Filofteia Grama şi colab. ‘’Activitatea integrată din grădiniţă’’DPH, 2008
 Aplicaţii ale metodei proietelor’’ Ghid pentru educatoare Ed. CD Press 2008
ARGUMENT

Punctul de pornire in desfasurarea proiectului l-a constituit fascinația


copiilor, dar mai ales a baieților față de masini,trenuri, autobuze, tramvaie,cât
și întrebările cu care m-au asaltat copiii, de genul : ,, cu ce se hraneste masina?'';
,, de ce bicicleta are 2 roti , iar masina mai multe?'', dat fiind faptul că se
întâlnesc permanent cu unele dintre acestea în viața de zi cu zi, cu altele în
desene animate, la televizor etc. ,am hotarat ca sa desfasuram acest proiect
tematic numit :,, Cum circulăm?'' .
Acest proiect constituie un prilej pentru cei din grupa mică de a-și îmbogăți
cunoștințele referitoare la mijloacele de transport fiind o temă preferată de ei,
deoarece se întâlnesc cu acestea atât prin jucării , dar și reprezentând personaje
din desene animate-mijloace de transport: Fulger McQueen, Trenulețul Thomas,
Avionul Dusty.
OBIECTIVE CADRU PE DOMENII EXPERIENŢIALE

DLC :

 Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală, de înţelegere şi utilizare corectă a


semnificaţiilorstructurilor verbale orale;
 Educarea unei exprimări verbale corecte din punct de vedere fonetic, lexical, sintactic.

DŞ :
 Dezvoltarea operaţiilor prematematice;
 Dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi înţelegere a mediului înconjurător, precum şi
stimularea
 curiozităţii pentru investigarea acestuia;
 Utilizarea unui limbaj adecvat în prezentarea unor fenomene din natură şi din mediul
 înconjurător.

DOS :
 Cunoaşterea şi respectarea normelor de comportare în societate; educarea abilităţii de
a intra în relaţie cu ceilalţi;
 Educarea trăsăturilor pozitive de voinţă şi caracter şi formarea unei atitudini pozitive
faţă de sine şi faţă de ceilalţi.

DEC :
 Formarea unor deprinderi de lucru pentru realizarea unor desene, picturi, modelaje;
 Realizarea unor corespondenţe între diferitele elemente de limbaj plastic şi
forme,obiecte din
 mediul înconjurător (natură, artă şi viaţa socială);
 Stimularea expresivităţii şi a creativităţii prin desen, pictură,modelaj.

DPM :
 Formarea şi dezvoltarea deprinderilor motrice de bază şi utilitar-aplicative;
 Stimularea calităţilor intelectuale, de voinţă şi afective în vederea aplicării
independente a deprinderilor însuşite.

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ PE DOMENII EXPERIENŢIALE:

DLC:
 -să participe la activităţile de grup, inclusiv la activităţile de joc, atât în calitate de
vorbitor, cât şi în calitate de auditor ;
 -să audieze cu atenţie un text, să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a înţeles ;
 -să-şi îmbogăţească vocabularul activ şi pasiv pe baza experienţei, activităţii
personale şi/sau a
 relaţiilor cu ceilalţi şi simultan să utilizeze un limbaj oral corect din punct de vedere
gramatical.

DŞ:
 -să cunoască elementele componente ale lumii înconjurătoare prin studiul mediului
concret;
 -să recunoască şi să numească mijloacele de locomoţie şi transport şi să le grupeze
după anumite caracteristici- locul pe unde se deplasează, în mijloace de transport
terestre, aeriene şi nautice;
 -să numere de la 1 la 3 recunoscând grupele cu 1-3 obiecte şi cifrele corespunzătoare;
 -să formeze mulţimi cu 1-3 elemente;
 -să numere conştient, cu gest de înlocuire, elementele mulţimilor formate, numind
cardinalul acestora;
 -să asocieze numărul exprimat verbal (cifra scrisă grafic) la întreaga cantitate de
elemente numărate într-o mulţime;
 -să comunice impresii, idei, pe baza observărilor efectuate.

DOS :
 -să cunoască şi să respecte normele necesare integrării în viaţa socială, precum şi
reguli de securitate personală;
 -să-şi adapteze comportamentul la cerinţele grupului în care trăieşte (grădiniţa, grupul
de joacă în situţii diferite: pe stradă, în mijloace de transport în comun);
 -să aprecieze în situaţii concrete unele comportamente şi atitudini în raport cu norme
prestabilite şi cunoscute;
 -dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi înţelegere a mediului înconjurător,stimularea
curiozităţii pentru investigarea acestuia.
 -să cunoască şi să utilizeze corect unelte simple de lucru pentru realizarea unei
activităţi practice.

DEC :
 -să exerseze deprinderile tehnice specifice modelajului în redarea unor teme plastice;
 -să recunoască elemente ale limbajului plastic în mediul înconjurător;
 -să interpreteze liber, creativ lucrări plastice exprimând sentimente estetice;
 -să descopere lumea înconjurătoare cu ajutorul auzului;
 -să cânte cu dezinvoltură cântece pentru copii;
 -să asocieze mişcările sugerate de textul cântecului cu ritmul acestuia.

DPM :
 -să cunoască şi să aplice regulile de igienă referitoare la igiena echipamentului;
 -să-şi formeze o ţinută corporală corectă (în poziţia stând, şezând şi în deplasare);
 -să manifeste în timpul activităţi atitudini de cooperare, spirit de echipă, de
competiţie, de fairplay.

INVENTAR DE PROBLEME

CE ŞTIM? CE NU ŞTIM ŞI VREM SĂ AFLĂM?


• Oamenii călătoresc cu diferite  Ce sunt mijloacele de transport?
mijloace: maşină, tren, bicicletă,  Cu ce merg ele?
autobuz,tramvai.
 Cum se deplasează mijloacele de
• Maşinile circulă pe stradă
transport?
• Trenul circulă pe linia ferată
• Maşinile stau în garaj  De ce ne trebuie mijloace de transport?
• Trenul opreşte în gară  Cu ce călătoreau bunicii noştri?
 Cum se numesc cei care conduc diferite
mijloace de transport?
 Ce transportă mijloacele de transport
înafară de oameni?
CENTRE DE INTERES ŞI MATERIALE PUSE LA DISPOZIŢIA COPIILOR

Bibliotecă Artă Joc de rol


-fișe de lucru;-fise suport;-, -culori , acuarele, -jocuri creative pentru fetiţe;
creione; pensule,creioane colorate,coli -set bucătărie;
-albume, imagini;-cărţi, de hârtie A4,planşete, -sortulete si bonete.
reviste;planșe. coşuleţe,carioca, -figurine;
-imagini cu reprezentative cu -plastilină, planşete;-coli
mijloace de transport; desen;-carton colorat;
-jetoane cu imagini.

Construcţii Ştiinţă Joc de masa


-cuburi lemn; -album, enciclopedie; -puzzle; Jocuri: „Caută
-Mozaic; -carti,trusă pentru perechea!”,
-Lego; experimente. -joc pioneze;
Scrisoare de intenţie

DRAGI PĂRINŢI,

Copiii dumneavoastră şi-au manifestat dorinţa de a afla cât mai


multe lucruri despre mijloacele de transport. De aceea vă aducem la
cunoştinţă că timp de 1 săptămână vom organiza şi desfăşura un
proiect cu tema „Cum circulăm”! .
Vă rugăm să ne fiţi alături: să discutaţi ,cu copiii despre subiecul
proiectului, să le daţi cunoştinţele şi informaţiile corecte, pe care să
le împărtăşească şi celorlalţi copii din grupă, cât şi materialele
necesare desfăşurării activităţilor propuse pentru aceste săptămâni
( cărţi,imagini, reviste, poze, curiozităţi, DVD-uri, CD-uri… orice
informaţie este binevenită).

Vă mulţumim pentru înţelegere şi ajutor!

EDUCATOARE: Lăcătușiu Roxana

şi copiii din grupa mică „Iepurașii”


INVENTAR DE ACTIVITĂŢI

TEMA SĂPTĂMÂNII: ,,Mijloace de locomoție”

Activități de învățare Semnătura


Ziua (ADP) (ALA) (ADE)
Data
L Întâlnirea de dim:Cu ce călătorim? Bibliotecă: D.E.C.(activ.
U „Cine lipseşte?” ”Calendarul naturii” „Mijloacele de locomoţie”-citire artistico-plastică)
N Rutine: “Micul dejun“- deprinderi de de imagini
I autoservire“ Singurel mă îngrijesc!“ Construcţii: « Desenăm maşina ce ne
07.05 Tranziţie: ,,Unde ne jucăm ? Cum ne ,,Garaje pentru maşini” place » - colorare
2018 ferim de accidente ?” Jocuri în aer liber
M Întâlnirea de dimineaţă:,,Cum ne ferim Ştiinţă: D.Ş.
A de accidente?”Cine lipseşte?”Calendarul ,, Cu ce transportăm marfa?” Activitate matematică
R naturii”Ne pregătim pentru activităţi; Artă: „Pătratul”-„Semaforul“
Ţ deprinderi de ordine şi disciplină Mijloace de locomoţie” - desen
I Rutine: “Micul dejun“- deprinderi de
08.05 autoservire“ Singurel mă îngrijesc!“ Opțional : „În pădurea
2018 deprinderi de igienă personală fermecată”-cântec
Tranziţie:,,Ghicitori despre mijloace de
locomoţie”
M Întâlnirea de dimineaţă:,,Cu ce iți place Biblioteca : DLC:Educarea limb.
I să circuli?”„Cine lipseşte?; ”Calendarul ,,Denumim mijloacele de „Spune ce vezi!”
E naturii”Ne pregătim pentru activităţi; locomoţie” DEC:Educaţie muzic.
R deprinderi de ordine şi disciplină Ştiinţă : Cântăm la
C Rutine: “Micul dejun“- deprinderi de ,,Cum circulă mijloacele de instrumente!”(audiţii)
U autoservire“ Singurel mă îngrijesc!“ - locomoţie” Joc cu text şi cânt:
R deprinderi de igienă personală “Dacă vesel se trăieşte!”
I Tranziţie: „Piloţii în coloană”- joc de Joc de rol:
09.05 mişcare „În tramvai”
2018
J Întâlnirea de dimineaţă:,, Cum circulă Bibliotecă: D.Ş.Cunoaşterea
O maşinile?”Cine lipseşte?” Calendarul „Fiecare mașină cu drumul ei”- mediului
I naturii”Ne pregătim pentru activităţi; antrenament grafic. ,,Mijloace de transport”
10.05 deprinderi de ordine şi disciplină Artă: -lectură după imagini.
2018 Rutine: “Micul dejun“- deprinderi de „Roți pentru mașini”- modelaj DOS: Activitate practică:
autoservire“ Singurel mă îngrijesc!“ - Joc de mișcare:„Șoferii și „Mașinuța mea”
deprinderi de igienă personală mașinilie””
Tranziţie: „Ne jucăm,ne jucăm cu
degețele ne jucăm!”
V Întâlnirea de dimi:,,Şofer sau mecanic?” Construcții : DPM:
I „Cine lipseşte?”Calendarul naturii”Ne ,, Trenuri din cuburi de lemn Educaţie fizică
N pregătim pentru activităţi; deprinderi de Joc de rol:
E ordine şi disciplină ,,De-a mecanicul de tren” Transport de obiecte
R Rutine: “Micul dejun“- deprinderi de (jucării)
I autoservire“ Singurel mă îngrijesc!“ - Joc de mişcare:„Ştafeta Joc: „Ajută-ţi prietenul!”
11.05 deprinderi de igienă personală semnelor de circulaţie” Joc: „Lupul şi oile”
2018 Tranziţie: Jocuri pe calculator: ,,ABC-ul
circulaţiei”
EVALUAREA PROIECTULUI

a) Secvenţială:
 probe orale: evidenţierea aspectelor legate de temă, ghicitori, convorbire,
interviul, observarea curentă, verificarea, turul galeriei, jocul didactic,
investigaţia, problematizarea,
 probe scrise: fişe
b) Finală
 Expoziţii pentru evaluarea /aprecierea rezultatelor activităţii;
 Albume;

Evaluarea proiectului se desfăşoară prin expoziţii de lucrări executate pe parcurs, album cu


poze din timpul activităţii.

BIBLIOGRAFIE:
 Preda, Viorica coordonator –„Metoda proiectelor la vârste timpurii”, Editura
Miniped, Bucureşti,2002
 „Programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii”, Editura
Integral, Bucureşti, 2002
 Romiţă B. Iucu, Marin Manolescu, „Pedagogie”, Editura Fundaţiei Culturale
„Dimitrie Bolintineanu”, Bucureşti, 2001.
 Utilizarea calculatorului în procesul de predare – învăţare, Bucureşti, 2005,
Document P.I.R
HARTA PROIECTULUI

PROIECT TEMATIC

S-ar putea să vă placă și