Sunteți pe pagina 1din 1

ANUL 1848 ÎN EUROPA Statele germane:

• Martie 1848- izbucneşte revoluţia în


Context: Confederaţia statelor germane
 Apar noi ideologii şi curente politice: • Gruparea naţională - unificarea Germaniei
naţionalismul, liberalismul, socialismul • Gruparea revoluţionar – radicală - reforme
marxist liberale radicale imediate
Anul 1848- primăvara popoarelor • Regele Frederic Wilhelm IV- numeşte un
- anul revoluţionar al Europei guvern liberal
Cauze generale: • 18 mai 1848- Parlamentul de la Frankfurt -
 Lupta împotriva dominaţiilor străine ale dezbătea unificarea patriei
Marilor Puteri • Noiembrie 1848- înăbuşite mişcările
 Câştigarea de drepturi şi libertăţi democratice revoluţionare
 Înlăturarea unor regimuri absolutiste • Parlamentul de la Frankfurt - desfiinţat
Naţionale
 Autonomie mai largă
 Eliberarea de sub stăpânire străină
 Realizarea unităţii naţionale Imperiul Habsburgic:
Politice • Cauze: politice, sociale, naţionale
 Regimuri democratice • Martie 1848- izbucnesc revoluţii la Praga,
 Drepturi şi libertăţi cetăţeneşti Pesta, Viena, Milano
 Constituţii liberale • Cancelarul Metternich - demis; sunt promise
Economice şi sociale : reforme democratice, constituţie liberală
 Desfiinţarea privilegiilor feudale • Obiectivele revoluţiei maghiare în contradicţie
 Desfiinţarea servituţii personale cu cele ale revoluţionarilor români
 Înlăturarea legilor ce îngrădesc economia • Dieta de la Pozsony - Lajos Kossuth - program
 Împroprietărirea ţăranilor liberal, refacerea Ungariei istorice
 Condiţii de muncă mai bune pentru muncitori • Tactica ,, divide et impera’’ - înăbuşite
Forţe participante: mişcările revoluţionare din Milano
 Burghezia • 2 dec. 1848- împărat Franz Josef - constituţie
 Nobilimea liberală liberala
 Muncitori • Sprijinit de ţarul Nicolae I- revoluţiile sunt
 Liber - profesionişti: medici înfrânte
 avocaţi • 1851- instaurat regimul neoabsolutist
 profesori
 jurişti
 Studenţi
 Reprezentanţi ai clerului
 Ţărani
Statele italiene:
• Cauze politice, naţionale
Franţa • Revoluţionarii - ,,TÂNĂRA ITALIE’’
Principala cauză - politică • Personalităţi: Garibaldi, regele Piemontului
• Februarie 1848- izbucneşte revoluţia –Paris Carol Albert. Papa Pius IX- eliberarea şi
• Regele Ludovic Philip - abdică unificarea Italiei
• 28 febr. 1848 - proclamată Republica • Ian. 1848- izbucneşte revoluţia la Milano,
• Guvern provizoriu: Lamartine - republican Palermo, Neapole, Piemont, statele papale -
burghez, Louis Blanc - socialist, Albert - constituţii liberale
muncitor • Milano, Veneţia - habsburgii alungaţi
• Decrete – legi → vot universal pentru bărbaţi, • Război cu Austria
libertăţi cetăţeneşti, organizarea de Ateliere • Intervin armatele franceze → revoluţiile
Naţionale înfrânte
• Martie 1848- vot universal → Adunarea
Constituantă → constituţie
• Iunie - iulie 1848 - conflict burghezie -
muncitori
• Noiembrie 1848- a doua Republică
• 2 dec. 1848- Ludovic Bonaparte, ales
preşedinte
• Lovitura de stat, 2 dec. 1852- împărat → al
doilea imperiu francez