Sunteți pe pagina 1din 1

DECIZIE INTERNA

nr. __/data ____


Obiect: PROGRAMAREA CONCEDIILOR DE ODIHNA PENTRU ANUL 2011

Reprezentantul legal al S.C. Andan Services S.R.L., dna. Tudor Natalia_, in calitate de Administrator In temeiul
prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale si a prerogativelor stabilite prin actul constitutiv al
societatii,

D E C I D E:

Art. 1. Se aproba programarea concediilor legale de odihna pe anul 2011 pentru salariatii nostri, conform
tabelului de mai jos, tabel ce face parte integranta din prezenta decizie.

Astfel, programarea concediilor de odihna va avea urmatoarea structura:

Date completate de angajati


Numele si prenumele
Nr. crt. dupa consultarea cu Perioada efectuarii C.O.Semnatura
salariatului
angajatorul
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Data, Administrator / Director general,

______________ __________________