Sunteți pe pagina 1din 1

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ

Disciplina Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor


Numele şi prenumele elevului: ....................................................... Clasa: a X-a ..............
▪ Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Partea I şi din Partea a II-a se acordă 90 de puncte. Din oficiu
se acordă 10 puncte.
▪ Timpul efectiv de lucru este de 45 minute.

PARTEA I (45puncte)
Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect.
1. (3p) Un kilobyte are:
a) 10 bytes b) 124 bytes c) 1000 bytes d) 1024 bytes e) 1024 biti
2. (3p) Un pixel (PictureElement) reprezintă:
a) cel mai mic element al unei imagini digitale b) pictură digitală
c) frecvenţa verticală de împrospătare a imaginii pe monitor d) diagonala monitorului
3. (3p) Cu ce tastă efectuăm ștergerea unui caracter dacă am poziționat cursorul în faţa caracterului?
a) Backspace b) Page Down c) Delete d) Page Up
4. (6p) Enumerați câteva sisteme de operare (cel puțin trei):
………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………
5. (4p) Completați în spațiile libere numele dispozitivului care credeti ca are caracteristicile enumerate în fiecare
caz.
a) ________________este creierul calculatorului.
b) Memoria internă poate fi de două feluri : ______ și ______
6. (5p) Dați 3 exemple de:
a) Echipamente periferice de intrare ……………………………………………………………………………...............
b) Echipamente periferice de ieșire ……………………………………………………………………………………………
c) Memorii externe ……………………………………………………………………………………………………………………
d) Browsere ………………………………………………………………………………………………………………………………
e) Rețele de socializare………………………………………………………………………………………………………………
7. (3p) Aranjați următoarele dispositive de stocare în ordinea crescătoare a capacităților lor de stocare: blue-ray,
CD, dischetă, DVD.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
8. (3p) Care este opțiunea pentru schimbarea numelui unui fișier?
a) Move (Mută) b) Paste (Lipește) c) Rename (Redenumește) d) Save (Salvare)
9. (3p) Precizați care dintre următoarele extensii NU poate fi asociată corect unui fişier creat cu aplicația Paint
(accesoriu al sistemului de operare):
a) bmp b) gif c) jpg d) txt
10. (12p) Precizati care este rolul următoarelor taste:
a) NUM LOCK ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
b) PRINT SCREEN …………………………………………………………………………………………………………………………………….
c) CAPS LOCK ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
d) DELETE …………………………………………………………………………………………………………………………………………

PARTEA a II-a (45 de puncte)


1. (5p) Extensia unui fişier creat în Word este:
a) pdf b) jpg c) doc d) exe
2. (5p) Selectarea întregului conţinut al unui document se face cu combinaţia de taste:
a) Ctrl + S; b) Ctrl + P; c) Ctrl + A; d) Ctrl + V.

3. (5p) Apăsarea butonului are ca efect:


a) Evidenţierea caracterelor prin îngroşare; b) Evidenţierea caracterelor prin înclinare;
c) Evidenţierea caracterelor prin subliniere; d) Evidenţierea caracterelor prin redimensionare.
4. (5p) Opţiunea Antet şi subsol se găseşte în meniul:
a) Tabel; b) Inserare; c) Editare; d) Vizualizare.
5. (5p) Pentru a insera în document obiectul „” parcurgem etapele:
a) Pornire  Font b) Inserare  Obiecte; c) Inserare  Forme; d) Inserare  Simbol.
6. (10p) Desenați o pagină în format A4 în orientare tip portret și evidentiati unde se află antetul paginii.