Sunteți pe pagina 1din 1

Catedra de INFORMATICA - Colegiul Tehnic "Paul Dimo" Galaţi

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ

Disciplina Tehnologia Informaţiei și a Comunicaţiilor


Clasa a Xl-a
Numele și prenumele elevului: Data susţinerii testului:

1. Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Partea I și din Partea a II-a se acordă 90 de puncte.
Din oficiu se acordă 10 puncte.
2. Timpul efectiv de lucru este de 45 minute.
3. Rezolvările vor fi trecute pe foaia de test.

PARTEA I (20 puncte)


Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect.
1. Extensia unui fişier creat cu Microsoft PowerPoint este: 5p
a) xls/xlsx b) pxt/pxtx c) ppt/pptx d) pxl/pxlx
2. Inserarea optimă a unei imagini în toate diapozitivele unei prezentări se face cu: 5p
a) Inserarea în fiecare diapozitiv al imaginii
b) Coordonatorul de diapozitive (Master Slide)
c) Inserarea în primul și ultimul diapozitiv
d) Inserarea imaginilor în subsol
3. Precizaţi care sunt elementele principale ale unei baze de date: 5p
a) Valori, rapoarte, etichete
b) Informaţii, tipuri de date, operatori
c) Câmpuri, înregistrări, tabele
d) Coloane, rânduri, identificatori
4. Datele de tip logic, în tabelele Microsoft Access, sunt cele de tipul: 5p
a) Logic/Logical
b) Boolean
c) DA/NU sau YES/NO
d) Adevarat/Fals sau True/False

PARTEA a II-a (70 de puncte)

1. În câmpul de editare a formulelor din Microsoft Excel este scrisă funcţia =IF(A8>B8; "Da";"Nu").
Se precizează că în celulele menţionate sunt valori numerice. Descrieţi care este efectul acestei funcţii.
10p
2. În câmpul de editare a formulelor din Microsoft Excel este scrisă funcţia =AVERAGE(A8:D8). Se
precizează ca în grupul de celule menţionat sunt valori numerice. Descrieţi care este efectul acestei funcţii.
10p
3. Enumeraţi modurile de vizualizare a unei prezentări Microsoft PowerPoint 10p
4. Enumeraţi 3 tipuri de elemente cărora li se pot aplica animaţii, într-o prezentare Microsoft PowerPoint
10p
5. Câmpul (coloana) numit ................................................. conţine valori ce identifică în mod unic
înregistrarile (liniile) unei tabele dinMicrosoft Access. 10p
6. Câte celule conţine, în Excel, referinţa B2:C3? 10p
7. Descrieţi rolul unei interogări realizate în ACCESS 10p