Sunteți pe pagina 1din 1

Catedra de INFORMATICA - Colegiul Tehnic "Paul Dimo"

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ


Disciplina Tehnologia Informaţiei și a Comunicaţiilor
Clasa a XII-a
Numele și prenumele elevului: Data susţinerii testului:

1. Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Partea I și din Partea a II-a se acordă 90 de puncte.
Din oficiu se acordă 10 puncte.
2. Timpul efectiv de lucru este de 45 minute.
3. Rezolvările vor fi trecute pe foaia de test.

PARTEA I (20 puncte)


Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect.
1. Precizaţi care dintre următoarele reprezintă o funcţie a unui sistem de operare. (5 p)
a) gestiunea proceselor
b) setarea desktop-ului
c) serviciul de transfer de fişiere
d) consultarea on-line a bazelor de date
2. Alegeţi dispozitivul fără de care un sistem de calcul NU poate funcţiona. (5 p)
a. tastatura c. monitorul
b. boxe d. procesorul
3. Alegeţi aplicaţia cu ajutorul căruia se poate naviga în reţeaua Internet. (5 p)
a. Sistemul de operare b. Browser web c. www.google.com d. Web cam
4. Care este scopul unui firewall: (5 p)
a) eliminarea fişierelor virusate
b) creşterea vitezei de procesare a datelor
c) creşterea vitezei de conectare la internet
d) prevenirea accesului neautorizat pe calculator

PARTEA a II - a (70 de puncte)


1. În câmpul de editare a formulelor din Microsoft Excel este scrisă funcţia =IF(A8>B8; "Da";"Nu"). Se
precizează ca în celulele menţionate sunt valori numerice. Descrieţi care este efectul acestei funcţii.
(10 p)
2. În câmpul de editare a formulelor din Microsoft Excel este scrisă funcţia =AVERAGE(A8:D8). Se
precizează ca în grupul de celule menţionat sunt valori numerice. Descrieţi care este efectul acestei funcţii.
(10 p)
3. Enumeraţi 3 tipuri de elemente cărora li se pot aplica animaţii, într-o prezentare Microsoft PowerPoint
(10 p)
4. Câte celule conţine, în Excel, referinţa B2:C3? (5 p)
5. Descrieţi rolul unei interogări realizate în ACCESS (10 p)
6. Subliniaţii termenii care reprezintă extensii ale fişierelor multimedia: (5 p)
jpeg; txt; xlsx; avi; accdb; mp3; bmp; gif; pptx; ppsx;
7. Precizaţi ce reprezintă textul:
<a href="www.dictionareonline.ro"> Dicționare </a> într-un fişier html.
(10 p)
8. Descrieţi termenul de motor de căutare. Daţi două exemple.
(10 p)