Sunteți pe pagina 1din 4

TEMA 4

REZUMATE, INFORMAŢII ŞI RECOMANDĂRI

Petiţiile de la 0001 până la 0025/2016


Admisibilitate şi acţiune
Recomandările Preşedintelui cu privire la admisibilitate şi acţiune vor fi considerate adoptate
dacă nu se primesc alte observaţii până la data de 1 iunie 2016.
0001/2016
Petiţia nr. 0001/2016 adresată de Ismael Antonio Lopez, de cetăţenie spaniolă, privind
defrişările cauzate de mina Skouries din Halkidiki, Grecia
Petiţionarul declară că mina deschisă din Halkidiki produce defrişări în zonă, ceea ce
afectează resursele de apă şi contaminează acviferele, astfel pune în pericol economia regiunii.
Petiţionarul pune la îndoială legitimitatea raportului privind impactul asupra mediului care a
aprobat acest proiect.
Informaţii
- Petiţia nr. 0917/2013 viza aceeaşi problemă şi i s-a dat următorul curs.
Recomandări
- Se declară admisibilă
- Se solicită informaţii Comisiei
- Se examinează împreună cu petiţia nr. 0917/2013 şi se transmite petiţionarului răspunsul
Comisiei din 31 martie 2014.
0002/2016
Petiţia nr. 0002/2016 adresată de T. D., de cetăţenie maghiară, privind abuzul de putere
manifestat de administraţia din Ungaria.
Petiţionarul explică în detaliu situaţia în care se află, ca urmare a faptului că a contractat
un aşa numit credit în franci elveţieni în Ungaria, în 2007. Acesta susţine că notarul public ce a
acţionat în numele băncii vizate a comis un abuz de putere, deoarece în baza decretului legislativ
din 1946 singura monedă valabilă să gestioneze registrele contabile publice este forintul
unguresc (moneda natională). De asemenea, petitionarul pretinde că Ombudsmanul naţional a
abuzat de puterea publică şi a încercat să-l inducă în eroare, informându-l că decretul din 1946
invocat de acesta în plângerea sa a fost anulat de legea naţională privind dereglementarea, în
2007. Petiţionarul solicită Comisiei o cale de atac legală cu privire la situaţia sa, reclamând faptul
că autorităţile maghiare protejează interesele sectorului bancar şi nu pe cele ale alegătorilor şi
cetăţenilor săi.
Informaţii
- Alte câteva petiţii din 2014-2015 vizează problema creditelor în franci elveţieni şi au fost
transmise sistemului judiciar maghiar pentru soluţionare
- Petiţionarul nu a consimţit ca petiţia să fie examinată public sau ca datele sale personale
să fie făcute publice.
Recomandări
- Se declară admisibilă
- se aduce la cunoştinţă petiţionarilor faptul că Comisia Petiţiilor nu este nici autoritate
judiciară şi nici nu poate să treacă peste deciziile adoptate de autorităţile competente din
interiorul statelor membre
- Se transmit petiţionarilor, pentru informarea acestora, hotărârile din 30 aprilie 2014
(cazul C-26/13) şi 3 aprilie 2014 (cazul C-342/13) ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene
- Se recomandă petiţionarilor să solicite despăgubiri la tribunalele naţionale competente
- Se transmite petiţia Comisiei pentru Afaceri Economice şi Monetare pentru informare
- Se închide
0003/2006
Petiţia nr. 0003/2006 adresată de B.G., de cetăţenie poloneză, privind finanţarea fertilizării in
vitro de la bugetul statului
Petiţionarul îşi exprimă dezacordul asupra posibilităţii fertilizării in vitro în UE şi a
finanţării unor astfel de proceduri de la bugetul de stat.
Informaţii
- Petiţionarul doreşte ca petiţia sa să fie examinată în mod confidenţial
Recomandări
- Se declară admisibilă
- Se informează petiţionarul că Comisia de Petiţii a luat în considerare opinia sa
- Se închide
0004/2016
Petiţia nr. 0004/2016 adresată de M.L.C., de cetăţenie spaniolă, privind moştenirea şi
revizuirea prevederilor legii securităţii
Petiţia a fost declarată inadmisibilă la întrunirea din 23 februarie 2016: problema nu face
obiectul de activitate al Uniunii Europene.
0005/2016
Petiţia nr. 0005/2016 adresată de G.I., de cetăţenie italiană, cu privire la directiva 2014/59/EU
(Directiva Parlamentului European şi a Consiliului din 15 mai de instituire a unui cadru pentru
redresarea şi rezoluţia instituţiilor de credit şi a formelor de investiţii şi de modificare a
acestora).
Petiţionarul a achiziţionat obligaţiuni bancare înainte de intrarea în vigoare a Directivei
2014/59 EU, care duce la creşterea riscului pentru titularii acestui tip de acţiuni. Prin urmare, el
protestează împotriva prejudiciului care ar putea fi produs şi solicită ca directiva să nu fie
aplicabilă retroactiv, ci mai degrabă celor care au achiziţionat obligaţiuni bancare după intrarea
în vigoare a directivei.
Informaţii
- Petiţionarul doreşte ca petiţia să nu fie examinată în public, iar datele sale să rămână
confidenţiale
Recomandări
- Se declară admisibilă
- Se solicită informaţii Comisiei
Petiţia nr. 0006/2016 adresată de A.K., de cetăţenie germană, privind nivelul ridicat al
amenzilor de circulaţie din Franţa
Petiţionarul se plânge de amenda de circulaţie mare pe care a primit-o din partea
autorităţilor franceze pentru depăşirea vitezei legale. Amenda este de 90 de euro. Petiţionarul
susţine că în conformitate cu grilele de amenzi din Franţa, amenda pentru depăşirea vitezei legale
cu mai puţin de 20 km/h în afara localităţilor nu poate depăşi 45 de euro. Acesta consideră că
suma stabilită pentru amenda sa se ridică la nivel de fraudă din partea autorităţilor franceze.
Acesta susţine că autorităţile au mărit cuantumul amenzii în mod deliberat cu scopul, în
conformitate cu Decizia cadru 2005/214/JHA privind aplicarea principiului recunoaşterii
reciproce al sancţiunilor financiare, de a depăşi cuantumul de 70 de euro. Autorităţile franceze
au luat aceste măsuri pentru a împiedica autorităţile competente din Germania să refuze
aplicarea deciziei privind respectiva amendă, deoarece, în conformitate cu decizia cadru, aceştia
nu sunt obligaţi să pună în aplicare decizii asupra sancţiunilor financiare de mai puţin de 70 de
euro.
Informaţii
Petiţionarul doreşte ca petiţia să fie examinată în mod confidenţial
Recomandări
- Se declară admisibilă
- Se explică petiţionarului că nici definiţiile contravenţiilor, nici sancţiunile acestora nu sunt
armonizate în prezent. Prin urmare, astfel de probleme sunt gestionate în conformitate
cu sistemele juridice naţionale. Aşadar, cuantumurile amenzilor pot varia pentru fiecare
dintre statele membre. În prezent, nu există o legislaţie la nivel european care să impună,
în mod obligatoriu, un tratament uniform al încălcării regulilor de circulaţie, în toate
statele membre. Colectarea amenzilor impuse de alte state membre este reglementată
de Decizia Cadru 2005/214/JHA din 24 februarie 2005 cu privire la aplicarea principiului
de recunoaştere reciprocă a sancţiunilor financiare impuse de autorităţile judiciare sau
administrative cu scopul facilitării punerii în aplicare a unor astfel de sancţiuni într-un stat
membru altul decât cel în care au fost impuse.
- Se explică petiţionarului că amenda impusă acestuia (din procesul verbal ataşat) rezultă
în urma încălcării vitezei legale într-o localitate (limita de viteză: 50 km./h)
- Se informează petiţionarul că radarul din Saint-Julien-en-Genevois unde a fost surprins,
se află într-o zonă în care limita de viteză stabilită prin lege este de 50 km./h
- Se informează petiţionarul că pe website-ul Ministerului Transporturilor francez este
afişat faptul că amenda pentru depăşirea limitei de viteză cu mai puţin de 20 km./h în
localitate este de 90 de euro (plata efectuată cu promptitudine)
- Se informează petiţionarul că autorităţile franceze au acţionat în mod corect
- Se închide