Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DE ÎNVĂŢARE ACTIVĂ

-lecție plimbare-

Prof. CIOI GEORGIANA-FLORENTINA


Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu”
Craiova, Dolj
Aria tematică: Să descoperim împreună ce înseamnă Grădina Zoologică
Subiectul explorat: V.I.A. (Very Important Animals –
Animale foarte importante)
Scopul:
➔ Dezvoltarea capacităţii de investigare a realităţii
înconjurătoare în vederea formării conştiinţei
ecologice a copiilor, a capacităţii de transfer, de
valorificare, de aplicare a experienţei asimilate;
➔ Educarea capacităţii de observare, de efectuare a
unor simple experienţe cu privire la influenţa factorilor de mediu asupra organismelor vii;
➔ Formarea unei atitudini adecvate faţă de comportarea omului în mediul înconjurător.

Obiective conform curriculumulul şi proiectului:


 Să cunoască animale şi mediul lor de viaţă;
 Să identifice elementele mediului înconjurător în care trăiesc animalele;
 Să deducă din descrieri, imagini, povestiri, cauzele care au produs anumite efecte în mediul
înconjurător ce au dus la dispariţia unor specii de animale;
 Să clasifice animalele de la grădina zoologică;
 Să enumere caracteristicile animalelor;
 Să stabilească relaţia animale-mediu de viaţă-om.

Locaţie: Grădina Zoologica din Sibiu

Strategia lecţiei plimbare:


Metode şi procedee didactice:
- explicaţia, observaţia, conversaţia, discuţia colectivă, demonstraţia, problematizarea, exerciţiul,
jocul de rol, dramatizarea, explozia stelară.
Material didactic:
- Ilustraţii, imagini, planşe cu animale din natură;
- CD-uri cu viaţa animalelor;
- Pliante, cărţi, atlas zoologic;
- Cântece despre diferite animale
sălbatice;
- Fotografii, colaje cu fotografii si
harta Grădinii zoologice din Sibiu;
- Portofoliul proiectului;
- Set de reguli de comportare în cadrul
incintei grădinii zoologice;
Durata de pregătire: o săptămână
Durata lecţiei: o zi
Investigarea subiectulu
 On line:
- Tuturor participanţilor la activitate li s-a solicitat
să-şi aducă contribuţia prin colectarea cît mai
multor informaţii despre animalele sălbatice
specifice ţării noastre, despre mediul lor de viaţă şi
de hrană şi despre grădina zoologică.
- Majoritatea copiilor care au avut instalat
internetul acasă au audus aceste informaţii listate şi
însoţite de imagini variate.
- O altă parte dintre cei participanţi au adus informaţii despre speciile de animale pe cale de
dispariţie şi despre cauzele dispariţiei lor.
 Of line:
- Au fost realizate diferite pliante cu imaginile aduse de către copii şi cu descrierile specifice
fiecărui animal.
- A fost realizat un dicţionar al animalelor care au fost vizionate la grădina zoologică.
- Cu ajutorul plastilinei am realizat câteva dintre urmele animalelor: vulpea, lupul şi ursul.
- Copiii au avut posibilitatea să confecţioneze măşti cu animale din diferite materiale reciclabile.
 În mediul concret:
- Am realizat o vizită la una dintre cele mai importante grădini zoologice din ţară, şi anume,
Grădina zoologică din Sibiu, unde copiii au avut posibilitatea să vadă o gamă variată de animale
sălbatice, despre care au obţinut numeroase informaţii.
Cuvinte cheie: IUBEŞTE ŞIOCROTEŞTE!
Evaluarea
Se urmăresc mai multe criterii:
- Respectarea termenelor acţiunii;
- Lucrul în echipă;
- Prezentarea lucrărilor realizate în grup;
- Capacitatea de a reda impresiile;
- Gradul de implicare activ al fiecărui
membru al grupului în realizarea sarcinilor date;
În urma acestei acţiunii s-au desprins următoarele concluzii:
 li s-au dezvoltat capacităţile cognitive pe baza experienţelor trăite.
 există preocupări comune ale copiilor ce se manifestă prin interesul deosebit faţă de animale,
 aceste preocupări ajută la construirea unei relaţii pozitive faţă de mediul înconjurător şi
implicit faţă de animale (domestice, sălbatice, ocrotite de lege);
 i-a ajutat pe copii să gândească activ la diferite modalităţi în care o problemă eco ar fi
rezolvată;

Material bibliografic:
1. „Curriculum national”, M.E.C.I., Bucuresti, 2009
2. „Curriculum pentru discipline optionale”, Bucuresti, 2000
3. Preda. V., Breben S., Gongea E., Mitrulescu V., „Invatarea bazata pe proiect”, Ed. ARVES,
2009
4. Breben S., Gongea E., Ruiu G., Fulga M., „Metode interactive de grup”, Ed. ARVES, 2006,
5. Breben S., Matei E., Puiu G. „Cunoaşterea mediului-ghid pentru învăţământ preşcolar”, Ed.
Radical, 2001;
6. Ciubotaru M., „Educatia ecologica in gradinita”, Editura: CD Press 2005
7. Mazilu M., „Ecologie şi protecţia mediului înconjurător”, Ed. Mirton, 2004