Sunteți pe pagina 1din 2

Numele si prenumele ……………………………………………………………………..

Claca a VIII-a

Chestionar pentru elevi


Avantajele si dezavantajele utilizarii TIC

1. Aveţi calculator personal?


a. Da
b. Nu
2. Ştiţi să utilizaţi calculatorul?
a. Foarte bine
b. Bine
c. Puţin
d. Deloc
3. Unde aţi învăţat să utilizaţi calculatorul?
a. La şcoală
b. Acasă, rude, prieteni
c. Alte cursuri
4. La ce este bun calculatorul?
a. Pentru a învăţa ceva nou, pentru a vă documenta
b. Pentru divertisment
5. Utilizaţi serviciile Internet?
a. Da
b. Nu
6. Cât de des folosiţi calculatorul ?
a. În fiecare zi
b. Săptămânal
c. De câteva ori pe lună
d. De câteva ori pe an
7. Credeţi că este util calculatorul în procesul instructiv-educativ?
a. Da
b. Nu

8. Enumeraţi cel puţin trei motive pentru care consideraţi că este utilă
folosirea calculatorului la clasă.
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
9. Enumeraţi cel puţin trei motive pentru care consideraţi că nu este utilă
folosirea calculatorului la clasă.
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

10. Credeţi că utilizând calculatorul veţi înregistra un progres la învăţătură, o


stagnare sau un regres?
a. Un progres
b. O stagnare
c. Un regres
Numele si prenumele ……………………………………………………………………..
Claca a VIII-a

11. La ce arie curriculară este utilă folosirea calculatorului?


a. Limbă şi comunicare
b. Matematică şi ştiinţe ale naturii
c. Om si societate
d. Arte
e. Educaţie fizică şi sport
f. Tehnologii
g. Consiliere şi orientare
12. Care modul TIC vă este cel mai util la şcoală?
a. Concepte de bază ale tehnologiei informaţiei
b. Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor
c. Procesare de text-Word
d. Calcul tabelar-Excel
e. Baze de date-Access
f. Prezentări Power Point
g. Internet şi poştă electronică

S-ar putea să vă placă și