Sunteți pe pagina 1din 11

Instrucţiuni pentru introducerea datelor din chestionare şi teste, clasa a IX-a

Coloana A va conţine denumirea clasei, de exemplu IX-a, IX-b,…, şi va avea acelaşi conţinut pentru toţi elevii din clasa
dată.
Coloana B va conţine numărul de ordine al fiecărui elev din clasa respectivă, de exemplu numărul de ordine din Registrul
clasei, în ordine alfabetică

Date generale – coloanele C, D, E vor conține codurile raionului, localității și a instituției după cum urmează:

01-CODUL RAIONULUI
02-CODUL LOCALITĂȚII
03-CODUL INSTITUȚIEI DE ÎNVĂȚĂMÂNT
Aceste coduri vor fi solicitate la DRÎTS și ele vor fi aceleaşi pentru toţi elevii din şcoala dată.

Chestionarul dirigintelui – coloanele F-S. În fiecare celulă se scrie o cifră, corespunzătoare căsuţei bifate din
coloana răspunsurilor. Aceste date vor fi comune pentru toţi elevii din clasa dată.

Chestionarul elevului - coloanele T-CF


La întrebarea 2: În coloana U - se va scrie luna (cu 1-2 cifre), în coloana V - anul naşterii (cu 4 cifre)
La întrebarea 3: În coloana W - numărul de copii indicaţi
La întrebarea 10: Răspunsurile în coloanele AQ-AU. Pentru această întrebare
sunt rezervate 5 coloane. Vor fi completate coloanele pentru care au fost bifate căsuţele corespuntătoare. Se va înscrie
numărul corespunzător căsuţei bifate.
La întrebarea 19: Răspunsurile în coloanele BK-BR. Pentru această întrebare
sunt rezervate 8 coloane. Vor fi completate coloanele pentru care au fost bifate căsuţele corespuntătoare. Se va înscrie
numărul corespunzător căsuţei bifate.

La întrebarea 23: Coloana BV va conţine cifra corespunzătoare căsuţei bifate din coloana Limba română. Coloana BW
va conţine cifra corespunzătoare căsuţei bifate în coloana Matematica

La întrebarea 31: Coloana CI va conţine cifra corespunzătoare căsuţei bifate din coloana răspunsurilor Mama.
Coloana CJ va conţine cifra corespunzătoare căsuţei bifate din coloana răspunsurilor Tata

La întrebările 6 (coloanele Z-AH), 7 (coloanele AI-AN), 13 (coloanele AX-BE) şi 26 (coloanele BZ-CD) - în fiecare
celulă se scrie o cifră, corespunzătoare căsuţeii bifate din fiecare linie a tabeluluii cu răspunsuri

Pentru restul întrebărilor - în fiecare celulă se scrie o cifră, corespunzătoare căsuţei


bifate din coloana răspunsurilor

Pentru centralizatoarele corespunzătoare testelor de matematică şi limba de instruire - în fiecare celulă se scrie
numărul de puncte acordat de către corector itemului sau subitemului respectiv, inclusiv litera L, dacă aceasta a fost
încercuită
Date generale Chestionar_diriginte_IX

Clasa nr. d/o 0_1 0_2 0_3 D_1 D_2 D_3 D_4 D_5 D_6 D_7 D_8 D_9
IXA 1 37 2873767 C1080 1 2 1 2 1 3 4 3 3
IXA 2 37 2873767 C1080 1 2 1 2 1 3 4 3 3
IXA 3 37 2873767 C1080 1 2 1 2 1 3 4 3 3
IXA 4 37 2873767 C1080 1 2 1 2 1 3 4 3 3
IXA 5 37 2873767 C1080 1 2 1 2 1 3 4 3 3
IXA 6 37 2873767 C1080 1 2 1 2 1 3 4 3 3
IXA 7 37 2873767 C1080 1 2 1 2 1 3 4 3 3
IXA 8 37 2873767 C1080 1 2 1 2 1 3 4 3 3
IXA 9 37 2873767 C1080 1 2 1 2 1 3 4 3 3
IXA 10 37 2873767 C1080 1 2 1 2 1 3 4 3 3
IXA 11 37 2873767 C1080 1 2 1 2 1 3 4 3 3
IXA 12 37 2873767 C1080 1 2 1 2 1 3 4 3 3
IXA 13 37 2873767 C1080 1 2 1 2 1 3 4 3 3
IXA 14 37 2873767 C1080 1 2 1 2 1 3 4 3 3
IXA 15 37 2873767 C1080 1 2 1 2 1 3 4 3 3
IXA 16 37 2873767 C1080 1 2 1 2 1 3 4 3 3
IXA 17 37 2873767 C1080 1 2 1 2 1 3 4 3 3
IXA 18 37 2873767 C1080 1 2 1 2 1 3 4 3 3
IXA 19 37 2873767 C1080 1 2 1 2 1 3 4 3 3
IXA 20 37 2873767 C1080 1 2 1 2 1 3 4 3 3
IXA 21 37 2873767 C1080 1 2 1 2 1 3 4 3 3
IXA 22 37 2873767 C1080 1 2 1 2 1 3 4 3 3
diriginte_IX

D_10 D_11 D_12 D_13 D_14 E_1 E_2_L E_2_A E_3 E_4 E_5 E_6_1 E_6_2 E_6_3 E_6_4
1 1 1 1 1 2 5 2002 2 1 3 2 2 2 1
1 1 1 1 1 1 8 2002 2 1 3 2 2 2 2
1 1 1 1 1 2 2 2002 3 1 3 2 1 1 1
1 1 1 1 1 1 3 2002 3 1 3 2 2 2 2
1 1 1 1 1 2 6 2002 2 1 3 2 2 2 2
1 1 1 1 1 2 3 2002 3 1 3 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 6 2002 2 1 3 2 2 2 2
1 1 1 1 1 2 3 2002 3 1 3 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 10 2002 2 1 3 2 2 2 2
1 1 1 1 1 2 12 2002 4 1 3 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 6 2002 4 1 3 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 7 2002 2 1 3 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 2003 4 1 3 2 1 2 2
1 1 1 1 1 2 1 2002 2 1 3 2 2 2 2
1 1 1 1 1 2 8 2002 4 1 2 2 2 2 1
1 1 1 1 1 2 6 2002 4 1 3 2 1 2 1
1 1 1 1 1 1 4 2002 10 1 3 1 2 2 2
1 1 1 1 1 2 12 2001 2 1 3 2 2 2 1
1 1 1 1 1 1 1 2002 3 1 1 2 2 1 2
1 1 1 1 1 2 12 2001 1 1 3 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 11 2002 2 1 3 2 2 2 2
1 1 1 1 1 2 5 2002 5 1 3 2 2 2 2
E_6_5 E_6_6 E_6_7 E_6_8 E_6_9 E_7_1 E_7_2 E_7_3 E_7_4 E_7_5 E_7_6 E_8 E_9 E_10_1 E_10_2
2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2
2 1 1 1 2 2 2 3 2 1 1 1 1 1 2
1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2
2 2 2 2 2 2 2 4 3 1 2 3 1 1 2
2 2 2 2 2 2 1 3 2 1 1 1 1 1 2
2 2 2 2 2 4 3 4 3 2 2 3 1 1 2
2 2 1 1 2 2 2 4 3 1 3 2 1 1 2
2 1 1 1 1 4 1 4 3 1 2 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 4 2 1 1 2 1 1 2
2 2 2 2 2 2 1 2 3 1 1 3 1 1
2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 1 4 1 1 2
2 2 2 2 2 3 1 4 2 2 1 3 1 1 2
2 2 2 2 2 3 2 4 2 1 1 1 1 1 2
2 2 2 2 2 3 2 4 2 2 1 1 1 1
1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2
1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 2
2 2 2 1 2 2 1 3 3 1 1 5 1 1 2
1 2 2 2 2 2 1 3 1 1 1 1 2 2
2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 1 1 1 1 2
1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 4 3 3 1 3 1 1
Chestionarul elevului

E_10_3 E_10_4 E_10_5 E_11 E_12 E_13_1 E_13_2 E_13_3 E_13_4 E_13_5 E_13_6 E_13_7 E_13_8
3 2 2 2 2 1 3 4 4 2 4
4 1 2 1 1 1 4 4 4 1
5 1 5 3 3 1 3 4 3 3
3 2 1 3 2 2 3 3 1 3 4
3 2 2 2 2 1 3 4 4 2 4
3 2 2 3 2 4 2 4 2 1 3
3 4 3 1 4 3 3 2 3 2 1 2
5 4 4 1 1 1 1 4 4 3 4
3 3 1 4 3 1 2 3 1 1 4
3 1 3 2 4 2 4 3 3 4
3 5 3 1 4 3 2 3 4 3 1 4
3 4 5 3 2 4 3 2 4 4 2 1 3
3 5 2 2 4 2 3 2 3 2 3 4
2 2 3 1 1 4 3 2 1 4
1 5 2 2 1 1 4 2 1 3
3 1 1 4 4 2 2 4 2 1 4
3 4 2 2 2 2 1 2 4 3 4 4
1 1 3 2 2 1 4 3 1 3
3 2 3 1 3 1 4 3 2 4
3 3 1 4 2 2 3 3 2 2 3
4 1 3 2 2 3 4 2 2 2
3 1 3 2 3 2 4 2 3 4
E_14 E_15 E_16 E_17 E_18 E_19_1 E_19_2 E_19_3 E_19_4 E_19_5 E_19_6 E_19_7 E_19_8 E_20
1 2 1 1 3 1 2 3 3
1 2 1 1 3 2 3
1 2 1 1 2 1 2 3
1 2 1 1 3 1 2 3
1 2 1 1 3 1 2 3 3
1 1 1 1 3 1 3
2 2 1 2 3 1 2 3
2 2 1 2 4 1 3 4 4
1 2 1 1 2 1 2 2
2 2 1 2 2 1 2
2 2 1 2 2 1 3 2
1 2 1 1 2 1 3 3
1 1 1 1 3 2 7 3
1 1 1 1 3 2 3
1 2 2 1 3 2 3
1 2 1 1 2 2 2
1 2 1 1 3 1 2 3
1 2 1 1 3 5 3
1 1 1 1 2 1 2
1 1 1 1 1 1 2 3 1
1 1 1 1 3 2 4
1 1 1 1 2 2 5 2
E_21 E_22 E_23_L E_23_M E_24 E_25 E_26_1 E_26_2 E_26_3 E_26_4 E_26_5 E_27 E_28 E_29
2 4 1 2 5 9 2 3 2 3 3 5 5 4
4 4 1 1 5 9 3 3 3 3 3 4 4 4
3 3 1 1 2 5 2 3 2 3 3 5 5 4
2 4 1 3 3 9 2 3 1 3 3 2 4 1
2 4 1 2 5 9 2 3 2 3 3 5 5 4
3 4 1 1 4 7 2 2 2 3 4 2 2 4
3 4 1 2 3 3 1 3 3 3 3 2 4 4
4 4 3 3 5 9 2 3 3 3 3 4 4 2
1 3 1 2 3 9 2 3 2 2 3 4 4 1
2 2 1 1 3 9 1 2 2 4 4 4 1 4
1 2 1 2 4 4 2 1 2 4 3 4 2 4
1 3 1 2 3 9 2 2 2 3 4 5 4 2
2 3 2 3 2 9 1 2 3 3 3 5 5 1
2 4 1 1 2 9 2 3 2 3 3 5 5 3
3 4 1 4 5 1 1 2 2 4 4 5 5 2
4 2 2 1 2 9 3 4 2 3 3 5 5 4
3 4 1 2 2 9 1 2 2 3 3 5 4 4
3 3 1 1 2 9 3 2 2 4 4 5 4 4
3 3 2 3 5 9 1 2 1 4 4 5 4 2
2 2 1 1 4 8 1 1 1 4 4 2 2 3
1 4 1 2 5 9 1 4 3 2 4 5 5 4
2 1 1 1 4 8 1 1 1 3 4 2 1 2
Testul la Matematica, clasa a IX-a, 07 iunie 2018
Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Item 5 Item 6 Item 7
L/0/1/2/3 L/0/1/2/3 L/0/1/2/3 L/0/1/2/3
L/0/3 L/0/3 L/0/3
E_30 E_31_M E_31_T /4 /4 /4 /4/5
1 8 8 0 3 3 4 3 3 2
4 1 1 3 3 3 3 3 3 3
4 5 1 3 4 0 10 1 2 2
4 8 8 3 3 3 4 4 4 4
1 8 8 3 3 3 4 4 4 4
4 4 8 3 3 3 4 2 4 5
4 3 8 3 3 3 4 4 4 3
1 8 8 3 3 3 4 4 1 1
4 1 8 3 3 3 4 4 3 4
4 8 3 3 3 3 4 4 4 3
4 8 8 3 3 3 4 4 4 5
4 8 8 3 3 3 3 4 4 5
4 8 3 3 3 3 4 3 4 3
4 5 8 3 0 3 4 0 4 1
1 8 8 2 1 1 4 3 0 2
3 8 8 3 3 3 4 4 4 4
4 2 1 3 3 3 4 2 4L
4 2 1 3 3 3 3 1 3 4
1 6 8 3 3 3 3 1 3 4
4 8 6 3 3 3 4 3 4 4
4 8 8 3 3 3 4 4 3 3
4 1 7 3 3 3 4 3 4 2
tica, clasa a IX-a, 07 iunie 2018
Item 8 Item 9 Item 10 Item 11 Item 12 Item 1 Item 2
Scor
L/0/1/2/3 L/0/1/2/3 L/0/1/2/3 L/0/1/2/3 L/0/1/2/3 total elev
/4/5 /4/5 /4 /4/5/6 /4 L/0/1/2/3/4 L/0/1/2/3/4/5
2 2L L L 22 3 3
3 5 4L L 34 4 3
1 2 0 0 0 25 4 3
5 5 3 5 0 43 4 4
3 2 3L 0 33 4 4
5 5 3 4 3 46 4 4
4 5 4 5L 42 4 5
4 5 4L L 32 4 4
5 5 3L L 37 4 4
5 5 1 3L 38 4 4
5 5 4 5 0 45 4 5
5 5 4 5 0 45 4 4
L 5L L L 28 4 4
L L L L L 15 1 4
2 4 0 1 2 22 4 3
4 4 4L L 37 4 5
1 4L L L 24 4 4
2 0L L L 22 3 4
4L 3L L 27 4 4
4 4 4 5 0 41 4 5
4 5L L 0 32 4 4
3 5 3L 0 33 4 4
Testul la Limba română, clasa a IX-a, 11 iunie 2018
Item 3 Item 4 Item 5 Item 6 Item 7 Item 8 Item 9

L/0/1/2/3 L/0/1/2/3/4/5/6/7/8 L/0/1/2/3/4 L/0/1/2/3 L/0/1/2/3/4 L/0/1/2/3/4 L/0/1/2


L L 4 3L L 1
1 6 4 3 4 4 2
1 6 2 4 1 3 0
2 8 4 3 4 4 2
3 1 4 3 4 4 1
3 7 4 3 4 4 1
1 8 4 3 4 4 2
3 7 4 3L 4 1
1 8 4 3 4 4 1
2 8 4 3 4 4 2
3 8 4 3 4 4 2
3 7 4 3 4 4 1
2 6 4 3 3 4 1
1 1 2 3 2 4 1
2 2 4 1 3 5 3
3 8 4 3 3 4 2
2 6 4 3 3 4 2
1 3 4 3 4 4 1
2 3 4 3 3 4 1
2 8 4 3 4 4 2
2 2 4 2 2 4 0
1 8 4 3 3 4 1
Item 10 Item 11 Item 12 Corectitudine Scor

L/0/1/2 L/0/1/2 L/0/1/2/3/4 L/0/1/2/3/4/5 Total


2L L L 16
2 2L 0 35
2 2 3 1 32
1 2 4 4 46
2L 3 0 33
2 2 4 3 45
2 1 4 4 46
2L 3 0 35
2 1 4 0 40
2 1 3 1 42
2 1 4 4 48
1 2 4 2 43
2 0 3 1 37
1 1 3 0 24
L 2L 3 32
1 1 3 2 43
2 1 4 1 40
2 1 3 0 33
1L 3 0 32
1 2 4 5 48
1 1 3 0 29
1 1 3 1 38