Sunteți pe pagina 1din 6

FACULTATEA DE CHIMIE INDUSTRIALA

CONCURSUL DE CHIMIE C.D.NENITESCU


Bucureşti, 19-20 Noiembrie 2004

Chimie Organică
Rezolvări şi barem – proba teoretică

Subiectul 1 10 puncte
a)
_ CH2 CH2 CH2 CH2 + H2O, exces CH2 CH2
2 HC C Na+ +
Br Br HC C C CH cat. Hg2+ H3C C C
CH3
O O
O A B

O O
O

- H2 O D O - H2O
O O O
cat. H+  cat. H+
O
C O O
E F
6 puncte

b)
O O O O

O. O
H+
OH
+
O ..
OH O +OH
2 O
- H2O
+

O O H O O
E

H O O
+
O O
- H2O - H+
O O
F
4 puncte
Subiectul 2 10 puncte
a)
CH3 1) (CH3CO)2O CH3 CH3
2) HNO3 + H2SO4
(CH3CO)2O Cl2
3) H2O / H+
4) NaNO2 + HCl NH2 NHCOCH3
5) H2O / C2H5OH / to
NH2
6) Zn + HCl
CH3 CH3 CH3
Cl Cl Cl
H2SO4 H2O / H+

NHCOCH3 NHCOCH3 NH2


SO3H SO3H
4 puncte
b)
CH3 CH3 COOH

HNO3 + H2SO4 K2Cr2O7 + H2SO4

NO2 NO2
1 punct
c)
CH3 CH3 CH3 CH3 CH3

Br2 Mg CO2 H2O


FeBr3 eter anh. H+
_
_
Br [MgBr]+ COO COOH
1 punct
d)
CH3 CH3 COOH

Cl2 K2Cr2O7 + H2SO4


AlCl3

Cl Cl 1 punct
Observaţie: sau orice altă variantă corectă – de exemplu: -NO2 -NH2  -CN-COOH,
sau acetilare şi reacţie haloformă.
e)
COOH COOH COOH COOH

> > >

NO2 Cl CH3
- Is - Is - + Is
- Es + Es 3 puncte
Subiectul 3 10 puncte
a)
CH3 CH3 HCl CH3
CH3 CH + CH CH3 CH CH CH3 CH CH
CH3 CH3 CH3
O MgBr OH Cl

(CH3)3N CH3 _ AgOH CH3 _


CH3 CH CH Cl CH3 CH CH OH
N(CH3)3 CH3
+ +
N(CH3)3 CH3

CH3 _ CH3
Degradare Hofmann
CH3 CH CH OH CH2 CH CH
a bazelor cuaternare de amoniu
+
N(CH3)3 CH3 CH3

sau
CH3 CH3 H2 / Pd (Pb2+) CH3
CH CNa + Br CH CH CH CH CH2 CH CH
CH3 - NaBr CH3 CH3
4 puncte

CH3 OH
CH3
CH2 CH CH H+ + + H2O
CH3 CH CH CH3 CH2 C CH3 CH3 CH2 C CH3
CH3 CH3 - H+
CH3 CH3
3 puncte

b)
H3C CH2 H3C H3C H3C
Br CN COOH

HBr NaCN H2O


peroxizi

H3C
sau MgBr

Mg 1) CO2
eter anh. 2) H2O / HCl

2 puncte

Separarea celor doi enantiomeri (R şi S) se face prin transformarea amestecului racemic în


amestece de diastereoizomeri. Acest lucru este posibil fie prin tratarea cu o bază optic activă (şi
transformarea acidului în amestec diastereoizomer de săruri) fie prin esterificare cu un alcool optic
activ (şi transformarea acidului în amestec diastereoizomer de esteri). Urmează separarea
diastereoizomerilor în baza proprietăţilor fizice diferite şi apoi reacţia inversă (de acidulare,
respectiv hidroliză) pentru recuperarea celor doi acizi optic activi.
1 punct
Subiectul 4 10 puncte
a)

 

2+2+2

A
4 puncte

b)
O O O
H+
+ +
O O O
H H
H H
O
+
..
O O O
+
O O

- H+

3 puncte

c)

_
HO _
CH2 CH2 CH2
diluat O
O O O _
_ CH2
HO O O O

O O
H2O O
_ - H2O
CH2
O HO
3 puncte
Subiectul 5 10 puncte
a) Intrucât aminoacidul natural A conţine un singur atom de azot masa sa moleculară este:
14
M=  147 g/mol.
0.0952
Este vorba de acidul glutamic: NH2 CH COOH
CH2 CH2 COOH
3 puncte
b) Intermediarul B are următoarea formulă:
O
COOH
N
2 puncte
O COOH
c) Stereocentrul din Thalidomidă este:
O O
NH
N O

O 2 puncte
d) Formula structurală a enantiomerului R este:
O O

NH
N
O
H 3 puncte
O

Subiectul 6 10 puncte
a)
1) Mg (Hg2+) - H2O H2 / Ni
2 O
2) H2O cat. H+
OH HO
A O
O OH
B C

- H2O CrO3 - H2O


_
cat. H+ cat. HO
D
O
O F
E
1,6-ciclodecan-diona
6 puncte
b)
+
H+
- H2O - H+
+
+ H
OH OH2 D
4 puncte
Subiectul 7 10 puncte
a)
COOEt COOEt
CH2 Br EtONa 1) H2O / NaOH
+ CH2 COOH
CH2 Br 2)  , - CO2
COOEt COOEt 3 puncte
OH CH 3 SO2Cl OTs
LiAlH4 +
H
COOH CH2 OH
.
- Py HCl
A OTs B C D
t-BuOK Ts = tosil

D E
3 puncte
b)
OTs
Eliminare E2
- t-BuOH , - TsOK
H
_
t-BuO
4 puncte