Sunteți pe pagina 1din 1

DETERMINAREA CONSTANTEI DE VITEZĂ

A REACŢIEI REDOX DINTRE ETANOL ŞI Cr(VI)

Reacţia de oxidare a alcoolilor serveşte în scopuri analitice la deteminarea conţinutului de


alcool din probe de respiraţie. Agentul oxidant cel mai potrivit pentru alcoolii primari şi
secundari este dicromatul de potasiu, în soluţie acidulată.
O soluţie diluată de K2Cr2O7 în prezenţa unui acid puternic furnizează agentul oxidant al
reacţiei, HCrO4-. Legea de viteză caracteristică acestei reacţii, în raport cu HCrO4-, este:
ln ct  ln c o  k  t

unde:
c t este concentraţia la timpul t;32

c o este concentraţia la timpul t = 0;

k este constanta de viteză.


Determinarea constantei de viteză se realizează experimental prin măsurarea variaţiei în
timp a concentraţiei de HCrO4- prin titrare iodometrică.

Mod de lucru
Într-un pahar Erlenmayer cu dop se pregăteşte amestecul de reacţie folosind 50 mL
soluţie acidulată de K2Cr2O7 şi 0.5 mL etanol.
Pentru determinarea concentraţiei HCrO4- se iau, la fiecare 10 minute, câte 5 mL de probă
într-un pahar Erlenmayer ce conţine 4 mL KI.

Rezultate
1. Să se precizeze rolul KI şi Na2S2O3. 1.5 p

2. Să se scrie potenţialii produşi ai reacţiei dintre HCrO4- şi CH3CH2OH. 3p


3. Să se scrie ecuaţia reacţiei dintre HCrO4-şi KI. 3p
4. Să se scrie ecuaţia reacţiei de titrare iodometrică. 3p
5. Să se calculeze concentraţia HCrO4- pentru fiecare titrare efectuată. 1.5 p
6. Să se determine, pe cale grafică, ordinul de reacţie în raport cu HCrO4-. 6p
7. Să se determine constanta de viteză a reacţiei dintre HCrO4- şi CH3CH2OH. 6p
8. Să se verifice ordinul de reacţie pe cale analitică. 3p
Aptitudini şi abilităţi experimentale 3p
TOTAL: 30 PUNCTE