Sunteți pe pagina 1din 4

FACULTATEA DE CHIMIE APLICATA

SI STIINTA MATERIALELOR
CONCURSUL DE CHIMIE C.D.NENITESCU
Bucureşti, 24-25 Noiembrie 2006

CHIMIE ANORGANICĂ - REZOLVĂRI

1. 10p Rezolvare
a) Identificarea compuşilor A-D şi completarea schemei de reacţie …...………….1x4=4p

A:trans-[IrCl(CO)(PPh3)2] B:[Ir(Cl)(CO)2(PPh3)2] C: [Ir(H)(CO)(PPh3)2] D:[Ir(H)(Cl)2(CO)(PPh3)2]


Na2IrCl6

P(C6H5)3, CO

[Ir(Cl)(CO)(PPh3)2]
A

NaBH4
CO exces HCl

[Ir(H)(CO)(PPh3)2] [Ir(Cl)(CO)2(PPh3)2] [Ir(H)(Cl)2(CO)(PPh3)2]


C B D

b) Stabilirea denumirilor compuşilor A-D ….……………………………………0.5x4=2p


A – trans-carbonilclorobis(trifenilfosfan)iridiu(I)
B – dicarbonilclorobis(trifenilfosfan)iridiu(I)
C – carbonilhidrurobis(trifenilfosfan)iridiu(I)
D - carbonildiclorohidrurobis(trifenilfosfan)iridiu(III)

c) Reprezentarea structurilor compuşilor A - D…………………………….……..1x4=4p


Ph3P Cl H H
Cl Ph3P Ph3P
CO Ph3P Cl
Ir Ir Ir Ir
Cl PPh3
CO PPh3 CO CO PPh3
PPh3 CO

A B C D
geometrie plan-patrată geometrie piramidă patrată geometrie plan-patrată geometrie octaedrică

Total 10 p

2. 10p Rezolvare

1
a) Completarea ecuaţiilor reacţiilor chimice
electroliza in topitura
a) NaCl Na + 1/2 Cl2 .................................................1p
electroliza in solutie
b) NaCl + H2O NaOH + 1/2 Cl2 + 1/2 H2 ................................1p

c) 2NaOH + Cl2 NaCl+NaClO+H2O ..........................................1p


sub presiune
d) NaOH + CO HCOO -Na+ ...................................................1p

e) 2NaOH + SO2 Na2SO3 + H2O .................................................1p


to
f) Na2SO3 + S Na2S2O3 ........................................................1p
refluxare sol. apoasa
g) 2Na2S2O3 + I2 Na2S4O6 + 2NaI ...............................................1p
to
h) 3NaClO NaClO3 + 2NaCl ............................................1p
i) 2NaClO3 +H2SO3 2ClO2 + Na2SO4 + H2O ...................................1p
(se pot folosi si alti reducatori)
b) Masa de Na2S2O3 necesar pentru obţinerea a 2 moli Na2S4O6…………….…………1p
mNa2S4O6 = 4x MNa2S2O3 = 4x158 = 632 g
Total 10p
3. 10p Rezolvare

B10H14 Numărul total de electroni: 10x3+14 = 44 2p


Electroni pentru legături normale: 2x10 = 20
Perechi de electroni în exces: (44-20)/ 2 = 12 adica (n+2)
Structura dedusă: nido
C2B10H12 Numărul total de electroni: 2x4+ 3x10 + 12 = 50 2p
Electroni pentru legături normale: 12x2 = 24
Perechi de electroni în exces: (50-24)/ 2 = 13 adica (n+1)
Structura dedusă: closo
[Pb5]2- Numărul total de electroni: 5x4+ 2 = 22 1.5p
Electroni pentru legături normale: 5x2 =10
Perechi de electroni în exces: (22-10)/ 2 = 6 adica (n+1)
Structura dedusă: closo
[Sn9]4- Numărul total de electroni: 9x4+ 4 = 40 1.5p
Electroni pentru legături normale: 9x2 = 18
Perechi de electroni în exces: (40-18)/ 2 = 11adica (n+1)
Structura dedusă: closo
[Bi4]2- Numărul total de electroni: 4x5+ 2= 22 1.5p
Electroni pentru legături normale: 4x2 = 8
Perechi de electroni în exces: (22-8)/ 2 = 7 adica (n+3)
Structura dedusă: arachno
[Ge9]2- Numărul total de electroni: 9x4+ 2 = 38 1.5p
Electroni pentru legături normale: 9x2 = 18
Perechi de electroni în exces: (38-18)/ 2 = 10 adica (n+1)
Structura dedusă: closo
Total 10p
4. 10p Rezolvare

2
a) Au + 4HCl +HNO3,conc  H[AuCl4] + NO + 2H2O..............................................2p

b) Cu + 2KCN + H2O  K[Cu(CN)2] + KOH + 1/2H2 .............................................2p

c) SiO2 + 2Cl2 + 2C  SiCl4(l) + 2CO ......................................................................1p

d) 5Ti2(SO4)3 + 2KMnO4 + 8H2SO4  10Ti(SO4)2 +K2SO4 +2MnSO4 +8H2O...1p

e) Na2Cr2O7 + 3H2SO4 + 4NaCl  2 CrO2Cl2 +3 Na2SO4 +3H2O .........................1p


topitura
f) Fe2O3 + 10NaOH +3Cl2 2Na2FeO4 + 6NaCl + 5H2O.................................1p

g) 2Na[B(OH)4] + 2H2O2  Na2[B2(O2)2(OH)4] + 4H2O......................................1p

h) XeO3 +O3 + 4KOH  K4XeO6 + O2 + 2H2O……………………………………1p

2-
HO OH
B
O O
2Na+ Structura Na2[B2(O2)2(OH)4]
O O
B Total 10p
HO OH

5. 10p Rezolvare

a) În clasificare Pearson, ionul Ag+ este acid de clasa b, anionul Cl- bază de clasă a şi
anionul S2- este bază de clasă b………………………………………………………. .…… 2p
b) VF2 este compus ionic iar VF5 compus covalent ………………………………………... 2p
c) CoCl2.6 H2O se topeşte în propria apă de cristalizare……………………………...….…. 2p
d) Pentru elementele din seria 3d, compuşii în stări maxime de oxidare au caracter oxidant
(Mn2O7 este oxidant bun şi se reduce uşor la Mn2+)………………….………… …. …. …. 2p
e) In general, anionii voluminoşi sunt stabilizaţi de cationi voluminoşi şi BaO 2 este mai
stabil decât BeO2. De fapt BaO2 se formeazǎ spontan la expunerea Ba în aer iar Be
formeazǎ numai BeO...... ................. ..................................................................................... 2p

Total 10p

6. 10p Rezolvare

3
a) OH 8- 2p
(H2O)4Zr Zr(OH2)4
OH
OH OH OH OH
OH
(H2O)4 Zr Zr(OH2)4
OH
b) 2- 2p
Cl Cl Cl Cl

Re Re
Cl Cl Cl Cl

c) 2p

d) O 2p
O O
Cr
O O
e) 2p

Total 10p
7. 10p Rezolvare
Substanţa Proprietăţi Punctaj
Pd  poate fi folosită în stomatologie datorită maleabilităţi şi 2p
durităţii mici, dar atenţie, conduce curentul electric.
Al2O3  este foarte dură, rezistentă la temperatură ridicată, cu 2p
p.t.=2054oC şi este folosită ca abraziv.
S8  nu conduce curentul electric nici în stare lichidă nici în stare 2p
solidă; p.t.=115oC.
N2  se topeşte la –210oC şi fierbe la –196oC; este folosită la 2p
îngheţarea alimentelor; nu conduce curentul electric.
CaS  albă sau slab gălbuie; în soluţie apoasă conduce curentul 2p
electric.

Total 10p