Sunteți pe pagina 1din 2

FACULTATEA DE CHIMIE APLICATA

SI STIINTA MATERIALELOR
CONCURSUL DE CHIMIE C.D.NENITESCU
Bucureşti, 24-25 Noiembrie 2006

CHIMIE ANORGANICĂ

10p. 1. Compusul Na2[IrCl6] reacţionează cu trifenilfosfina (în dietilenglicol) şi CO (sub


presiunea de 1 atm) şi formează compusul A, din care se pot obţine complecşii B (prin tratare cu
CO în exces), C (prin tratare cu NaBH4 în etanol) şi D (prin tratare cu HCl).
a) Identificaţi compuşii A-D şi completaţi schema de reacţie;
b) Stabiliţi denumirile compuşilor A, B, C şi D;
c) Reprezentaţi structura compuşilor A, B, C şi D.
Na2[IrCl6 ]

P(C6H5)3 , CO

A
(Complex Vaska)

NaBH4 CO exces HCl

C B D

10p. 2. a) Completaţi reacţiile corespunzătoare etapelor a-i din schema dată şi indicaţi condiţiile
experimentale necesare.
a
NaCl Na
b
c d _
NaCl + NaClO NaOH HCOO Na +

h e

f g
NaClO3 Na2 SO3 Na2S2O3 Na2S4O6
i

ClO2

b) Calculaţi masa de Na2S2O3 necesar pentru obţinerea a 2 moli Na2S4O6.


Se dau mase atomice: O-16; Na-23; S-32
10p. 3. Stabiliţi (pe baza regulilor Wade) structurile closo, nido, arachno sau hypho ale următoarelor
specii chimice: B10H14, C2B10H12, [Pb5]2-, [Sn9]4-, [Bi4]2-, [Ge9]2-.

10p. 4. Egalaţi următoarele ecuaţii chimice:

a) Au + HCl +HNO3,conc  e) Na2Cr2O7 + H2SO4 + NaCl 


b) Cu + KCN + H2O  f) Fe2O3 + NaOH + Cl2  (reactie in topitura)
c) SiO2 + Cl2 + C  g) Na[B(OH)4] + H2O2 
d) Ti2(SO4)3 + KMnO4 + H2SO4  h) XeO3 +O3 + 4KOH 

10p. 5. Explicaţi de ce:

a) La tratarea unei soluţii de K[Ag(CN)2] cu NaCl nu precipită AgCl, dar la tratare cu Na2S precipită
Ag2S
b) VF2 se topeşte la 1400oC iar VF5 la 20oC
c) CoCl2 se topeşte la 740oC, iar CoCl2 . 6H2O la 86oC
d) Mn2O7 este un oxidant puternic iar MnO nu are caracter oxidant
e) Bariul formeazǎ un peroxid iar Be nu formeazǎ.

10p. 6. Scrieţi formulele structurale ale următoarelor specii chimice:

a) [Zr4(OH)8(H2O)16]Cl8 (Zr are N.C.=8)


b) K2[Re2Cl8] (Re are N.C.=5)
c) (Co salen)2O2(H2O)2 (Co are N.C.= 6)
(salenH2- baza Schiff obtinuta din condensarea a 2 moli de aldehidă salicilică cu un mol de etilendiamină).
d) CrO5 (Cr are N.C.=5)
e) Be4O(CH3COO)6 (O are N.C.=4).

10p. 7. Atribuiţi substanţelor CaS, Al2O3, S8, N2 şi Pd, proprietăţile corespunzătoare:


Substanţa Proprietăţi
 poate fi folosită în stomatologie datorită maleabilităţi şi durităţii mici, dar
atenţie, conduce curentul electric.
 este foarte dură, rezistentă la temperatură ridicată, cu p.t.=2054oC şi este
folosită ca abraziv.
 nu conduce curentul electric,nici în stare lichidă nici în stare solidă; p.t.=115oC.
 se topeşte la –210oC şi fierbe la –196oC; este folosită la îngheţarea alimentelor;
nu conduce curentul electric.
 albă sau slab gălbuie; în soluţie apoasă conduce curentul electric.