Sunteți pe pagina 1din 6

FACULTATEA DE CHIMIE APLICATA

SI STIINTA MATERIALELOR
CONCURSUL DE NATIONAL CHIMIE
“C.D. NENITESCU”
Ediţia a XVII-a - Bucureşti, 16-17 Aprilie 2010

Chimie Organică - Proba Teoretică


Rezolvările exerciţiilor propuse

Subiectul 1.
a) Succesiunea de reacţii ce duce la formarea compusului 2’ este:
_
_ HN CH2 COO Na+
NaOH C6H5-COCl
H2N CH2 COOH H2N CH2 COO Na+
C6H5 C
3 4 O 5
HN CH2 COOH
N HN
+ HCl 1) Ar-H / AlCl3
C6H5 C
- NaCl - H2O C6H5 O 2) H2O
O O C6H5 OO Ar
6 7 2'

b) Mecanismul reacţiei 7  2’ poate fi reprezentat astfel:


N N N
_ AlCl3
C6H5 O C6H5 + O +
O O C6H5 O AlCl3
O

+
N
N N
+
C6H5 + O AlCl3 C6H5 C6H5 OH
O O H O
O AlCl3 AlCl3
N HN

- AlCl3 C6H5 OH O C6H5 C6H5 OO C6H5


2'
c) 2-Fenil-4-metil-5-p-tolil-oxazolul se poate obţine astfel:
CH3
CH3 CH3 _
NaOH _ C6H5-COCl HN CH COO Na+
H2N CH COOH H2N CH COO Na+
alanina C6H5 C
CH3 O
CH3
HN CH COOH
N
+ HCl 1) CH3-C6H5 / AlCl3
C6H5 C
- NaCl - H2O C6H5 O 2) H2O
O O

CH3 CH3
CH3
HN N N
- H2O
C6H5 OO p-C6H4 CH3 C6H5 OH HO p-C6H4 CH3 C6H5 O p-C6H4 CH3
Subiectul 2.
2.1) Sinteza milnacipranului în care apar intermediarii 2 – 9 este:
O
Cl
NaNH2 O NaNH2
- NH3 - NaCl - NH3
Na+
CN CN
CN
1 2 3

O H2O 1) H2O / KOH


H+ 2) H+
OH OH
CN NC HOOC
4 5

O
O
o H2O
150 C N
H+ O C N
O C - H2O
OH OH O O O OH
6 7 O
5

O
O
1) SOCl2
N2H4 HN
2) Et2NH Et2N C N NH2 +
Et2N HN
O O
O O
Milnacipran 9
8

b) În reacţia de lactonizare 5  6 nu poate fi implicat decât izomerul cis, cel în care configuraţia
permite apropierea grupelor funcţionale carboxil şi hidroxil, astfel încât esterificarea
intramoleculară să poată avea loc.

2.2) a) Pornind de la p-crezol şi folosind şi ciclohexanonă, venlafaxinul se poate obţine prin


succesiunea de reacţii:

Br CN CN
CH3 CH3

1) NaH NBS KCN BuLi


2) CH3I

OH OCH3 OCH3 OCH3 OCH3

O
[H] HCOOH
HO HO HO
CH2O
CN CN NH2 NMe2

CH3O CH3O CH3O CH3O


Venlafaxin
b) Atomii de carbon asimetrici din structura Venlafaxinului sunt:

HO
* NMe2

CH3O

Subiectul 3.
3. 1) Cele trei cetone clorurate se pot obţine astfel:
a) para-clorofenil-ciclopentil-cetona:
AlCl3
Cl + Cl C Cl C
O O

b) meta-clorofenil-ciclopentil-cetona:
AlCl3 Cl2
+ Cl C C C
AlCl3
O O O
Cl

c) orto-clorofenil-ciclopentil-cetona, care intervine efectiv în sinteza ketaminei:


HNO3 Fe 1) NaNO2 / HCl
NO2 NH2 CN
H2SO4 H+ 2) CuCN
Cl Cl Cl Cl

H2O H2O
CN + ClMg C C
- NH3
NH O
Cl Cl Cl

Mg + Cl

Se punctează de asemenea şi oricare altă cale corectă, alternativă, de sinteză.

3.2) Tetrahidropirolul 3 şi morfolina 4 se pot prepara, pornind de la etenă, astfel:


Cl2 2 KCN [H] HCl
CH2 CH2 +
Cl Cl NC CN NH2 NH2 NH3 NH2
_
Cl

SN2 NH3
+
+
- NH3 N - NH4Cl N
NH3 NH2
_ H _H H
Cl Cl
OH
[O] NH3 H+
2 CH2 CH2 2 HN H N O
Ag2O O - H2O
OH
Subiectul 4.
Cele două procese de alchilare se pot explica prin următoarele mecanisme:

a) +
H+ SEAr
+
+
H
R O R O H R O H R O H

- H2O + - H+
H
+
R O H R R
H

+
b) O O AlCl3 O AlCl3
AlCl3 SEAr

R R AlCl3 R
+ O AlCl3 O OH O
+
H
+ - AlCl3
-H
H
R R R R

Subiectul 5.
Printre posibilele căi de preparare ale celor trei compuşi propuşi pot figura:

O CH3
CH3
a)
CH3MgBr OH H2SO4 Br2
Br 2 tBuOK
- H2O - 2 HBr
Br

BH3 CrO3
b) CH2 OH COOH
H2O2 H2SO4 dil.

CH3
CH3 C CH + Na C
Br C

Br2 CH3 C CNa H2


c)
h Lindlar

Se punctează de asemenea şi oricare altă cale corectă, alternativă, de sinteză.


Subiectul 6.
a) Pornind de la premisa că substanţa A nu poate conţine mai mult de 1 atom de clor, din procentul
de 28,06% Cl, rezultă o masă moleculară de:
28,06 % ……………. 35,5 g Cl
35,5 x 100
100 % ……………… x x= = 126,5
28,06
126,5 – 35,5= 91, adică C7H7 – restul benzil.

A = C6H5-CH2-Cl

Compusul B este obţinut prin dublarea numărului de atomi ai clorurii de benzil (C 14 faţă de C7) şi
este o alchenă (adiţionează brom) ce poate prezenta izomerie cis-trans. Prin urmare, B şi B’ sunt cei
doi izomeri geometrici ai stilbenului.

Eliminarea de H2 nu poate avea loc decât din forma cis a stilbenului, ducând la generarea de
fenantren C.

Compusul D este 1,2-dibromo-1,2-difenil-etanul, care poate prezenta 3 configuraţii diferite.

Astfel, compuşii A-D pot fi prezentaţi în cadrul schemei de sinteză:

CH CH
KOH / EtOH h - H2
2 CH2 Cl CH CH
exces izom. h

A B B' C

Br2

C6H5 H
Br

H
Br C6H5
D

C6 H 5 C6H5 C6H5
Br C H H C Br Br C H
Br C H Br C H H C Br
C6 H 5 C6H5 C6H5

b) Mecanismul prin care se explică formarea hidrocarburii B poate fi reprezentat astfel:


_
HO SN2
CH2 CH H2 C CH CH2
- H2 O
Cl Cl Cl Cl

KOH
CH CH2 CH CH
- KCl
Cl - H2 O
E2
c) Produşii de reacţie ce se obţin la mononitrarea compusului C sunt:
O2N
NO2

HNO3
+ +
H2SO4
36% 26% 22% NO2

+ NO2 +

O2N
7% 6%

Subiectul 7.
a) 4 cicloadiţii [4+2] simultane la fiecare unitate acetilenică, urmate de eliminarea a câte unui atom
de oxigen, exemplificat pentru una dintre cele 4 unităţi astfel:

O O
[4+2] - [O]

b) Izotopii de C13 din structura compusului iniţial sunt evidenţiaţi prin marcarea lor în structura
chimică astfel: C*.

* *

* *

*
* *
* * *
* * 

O * * *
*
x4