Sunteți pe pagina 1din 1

NOTĂ DE INFORMARE

Oficiul Național al Registrului Comerțului și oficiile registrului


comerțului de pe lângă tribunale colectează, procesează și prelucrează date
și informații, inclusiv de natura datelor cu caracter personal, cărora le sunt
aplicabile prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a
acestor date, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit prevederilor art. 4 din Legea nr. 26/1990 privind registrul


comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, registrul
comerțului este public.

Colectarea datelor este necesară în scopul îndeplinirii principalelor


funcții ale registrului comerțului: funcția de înregistrare a tuturor
persoanelor juridice și fizice supuse obligației de înregistrare, funcția de
ținere a registrului comerțului, funcția de efectuare a publicității legale.

Informațiile privind datele personale înregistrate sunt destinate


utilizării de către registrul comerțului, conform prevederilor legale și sunt
comunicate următorilor destinatari: ANAF, MFP, autoritățile publice cu
atribuții în supravegherea și controlul activității economice.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de


intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale
și dreptul de a vă adresa justiției.

Datele dumneavoastră cu caracter personal NU vor fi transferate în


străinătate.

ATENȚIE!
NU ESTE OBLIGATORIE completarea secțiunilor (din
cererile de înregistrare) referitoare la numărul de telefon și adresa de e-
mail a persoanei fizice care solicită (în calitate de asociat, reprezentant,
titular sau împuternicit) înregistrarea profesionistului în registrul
comerțului.

În cazul înscrierii datelor personale (număr de telefon, adresă de e-


mail) în cadrul secțiunilor ce fac referire la profesionist, datele respective
devin publice.