Sunteți pe pagina 1din 2

EVALUARE SUMATIVA

GRUPA MIJLOCIE
(10 -21 iunie 2013)
I. DOMENIUL LIMBĂ ŞI COMUNICARE :
ITEMI:
1. să pronunţe corect vocale şi grupuri de consoane;
2. să audieze cu atenţie un fragment dintr-o poveste şi să povesteasca mai departe ;
3. să recunoască o poveste după citirea unui fragment din aceasta;
4. să povestească un text cu ajutorul imaginilor, respectând ordinea cronologică a
acţiunilor;

II. DOMENIUL ŞTIINŢĂ:


ITEMI:
5. să grupeze obiectele după un criteriu dat ( mărime, culoare, formă);
6. să compare grupele de obiecte prin asociere globală ( multe, puţine);
7. să numere şi să construiască grupe de obiecte în limitele 1-5;
8. să recunoască figuri geometrice :cerc, patrat;
9. să enumere câteva fructe şi legume;
10. să identifice şi să denumească 2-3 animale domestice sau sălbatice;
11. să precizeze mediul în care trăiesc (pădure, curte);
12. să grupeze imagini în raport cu 2-3 noţiuni generale ;

III. DOMENIUL OM SI SOCIETATE


ITEMI:
13. interactioneaza cu colegii pentru realizarea unei sarcini, teme comune;
14. respecta reguli de convietuire sociala
15.aplica deprinderi corecte pentru realizarea unei activităţi practice;

IV. DOMENIUL ESTETIC SI CREATIV


ITEMI:
16. să cânte în colectiv, în grupuri mici şi individual cântece pentru copii;
17.să respecte miscarile sugerate de textul cantecelor
18. să compună în mod original şi personal spaţiul plastic;
19. să modeleze utilizand tehnici de lucru cunoscute;

V. DOMENIUL PSIHOMOTRIC
ITEMI:
20. să răspundă motric la o comandă dată;
21. să execute corect mişcările diferitelor segmente ale corpului;
22. să execute deprinderi motrice variate in contexte diferite;
NOTA : I- COMPORTAMENT INSUSIT
D- IN DEZVOLTARE
NUMELE SI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
PRENUMELE 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
1 B.F. I I I D
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

NOTA : I- COMPORTAMENT INSUSIT


D- IN DEZVOLTARE

S-ar putea să vă placă și