Sunteți pe pagina 1din 1

S.C. CEMS TEHNOLOGII S.R.

L
Nr. ………./ Data………..

Avand in vedere Legea nr.90/ 1996 a protectiei muncii republicata,


Avand in vedere Hotararea Consiliului de Administratie,
Administratorul S.C.CEMS TEHNOLOGII S.R.L emite urmatoarea :

DECIZIE

Art. 1 - Incepand cu data ………………….. se numeste Comisia de instruire si examinare in


vederea acordarii autorizarii interne pentru functia de:
- Electrician
Art. 2 - Aceasta comisie are urmatoarea competenta:
- Presedinte:
- Membru:
- Secretar: MADALIN GAVRILA

Art. 3 - Cei nominalizati vor duce la indeplinire prezenta Decizie.

ADMINISTRATOR

S-ar putea să vă placă și