Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa nr.

Nr._______ din ________________

CERERE DE ADOPȚIE

Subsemnatul,_____________________________________________________________, născut la

data de _______________, domiciliat în _____________________________________________

_______________________________________________________________________________,

tel. ________________, CNP _______________________, posesor al BI Seria, ___, Nr.________,

eliberat de _____________________ la data _________________ și

Subsemnata,_______________________________________________________, născută la
data de _______________, domiciliată în ____________________________________________

_______________________________________________________________________________,

tel. ________________, CNP _______________________, posesor al BI Seria, ___, Nr.________,

eliberat de _____________________ la data _________________,


în conformitate cu prevederile art. 13 și 16 din Legea nr. 99/2010 privind regimul juridic al
adopţiei, vă rugăm să realizaţi procedura evaluării garanţiilor morale şi a condiţiilor materiale
necesare asigurării dezvoltării depline şi armonioase a unui copil, în vederea eliberării atestatului de
adoptator.

Motivele pentru care dorim să adoptăm sunt _____________________________________


__________________________________________________________________________

Dorim să adoptăm 1 copil/ _ ________copii


Sex: _________________
Vârstă: ________________ .
Situaţie psiho-socio-medicală a copilului:
________________________________________________

Suntem de acord să respectăm procedură de evaluare şi pregătire în vederea obţinerii


atestatului de adoptator şi vom colabora cu specialiştii responsabili de această procedură.

Data _______________ Semnăturile solicitanților___________

S-ar putea să vă placă și