Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DE LECŢIE

CONSILIERE ŞI ORIENTARE

ŞCOALA : Şcoala Gimnaziala Terebesti

CLASA : a VI-a

PROPUNĂTOR: prof. Bota Nicoleta

MODULUL : Autocunoaştere şi dezvoltare personală; subcomponenta Autocunoaştere

TEMA : CINE SUNT EU ?

 SCOPUL: Descoperirea şi dezvoltarea capacităţii de autocunoaştere

 OBIECTIV CADRU : Dezvoltarea capacităţii de autocunoaştere şi a atitudinii pozitive


faţă de sine

 OBIECTIVE OPERAŢIONALE :
Dezvoltarea formelor de prezentare a caracteristicilor pozitive despre sine ;
Optimizarea încrederii în sine şi în ceilalţi ;
Dezvoltarea abilităţilor de autocunoaştere şi intercunoaştere

 MATERIALE: fişe de lucru, tabla, cretă

 METODE: argumentaţia, jocul de rol, discuţia , conversatia , exemplul


DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII:
 Organizarea clasei: Analiza rezultatelor obţinute de către elevii clasei a VI-a pe parcursul
săptămânii care a trecut de la ultima oră de dirigenţie (2 minute)

 Anunţarea temei: ,,Cine sunt eu?”

 Plan de dezbatere

Activitatea 1 “Steaua personală”


Li se cere elevilor să completeze fişa de lucru pe care o primesc, iar apoi vor prezenta pe rând ceea ce au scris. Timp 10
minute.

Activitatea 2 Elevii vor completa individual fişa “Cine sunt eu?”-partea I.


Timp 10 minute.

Activitatea 3 Se împart elevii în grupe de câte 4, şi li se cere să completeze fişa de lucru “Cine sunt eu?”-partea I I. Apoi
se vor analiza rezultatele împreună cu cadrul didactic.
Se poartă o discuţie liberă pe marginea întrebărilor:
1. A fost greu să răspundeţi la întrebările din fişă?
2. V-aţi simţit stânjeniţi sau vi s-a părut greu să scrieţi lucruri pozitive despre voi înşivă?
3. Cum vi se pare că folosiţi timpul pentru a reflecta la calităţile voastre?
4. Admirăm şi trăsăturile negative ale oamenilor?
Timp 20 minute.

Activitatea 4 Li se prezintă elevilor mai multe situaţii de caz. Se discută pe marginea fiecăruia.
Timp 8 minute

Concluzii Se vor face aprecieri asupra noţiunilor discutate şi se va prezenta tema viitoare.
STEAUA PERSONALӐ

Un lucru pozitiv care te caracterizează

Un lucru de care Un lucru pentru care


eşti mândru oamenii te apreciază

Un lucru pe care doreşti să-l schimbi la tine

Un lucru pe care îl Un obiectiv de viitor


aduci într-o prietenie
CINE SUNT EU?
PARTEA I
Îndoaie foaia între coloanele 2 şi 3. Notează în coloana 2 câte un X în dreptul adjectivelor care, după
părerea ta, exprimă o trăsătură care te caracterizează. Îndoaie foaia între coloanele 3 şi 4 astfel încât
coloana 2 să fie acoperită. Notează în coloana 4 un O pentru fiecare adjectiv care exprimă însuşirea pe
care ai dori să o ai dacă ai putea fi o persoană ideală.
Numele…………………………………………….
ADJECTIV Cum sunt în prezent (X) Cum aş dori să fiu (O)
1 2 3 4
1. impresionabil
2. plin de umor
3.independent
4. prietenos
5. pătimaş
6. ambiţios
7. interesant
8. cinstit
9. atrăgător
10. rezervat
11. entuziast
12. şmecher
13. mediu
14. sensibil
15.demn de
16. aspru
17. inteligent
18. comod
19. vesel
20. invidios
21. energic
22. cheltuitor
23. politicos
24. iscusit
25. emotiv
26. sigur pe sine
27. liniştit
28. curajos
29. maleabil
30. interiorizat
31. echilibrat
32. fragil
33. sincer
34. relaxat
35. tonic
36. puternic
37. cinic
38. riguros
39. impulsiv
40. apatic
CINE SUNT EU?
PARTEA II

Notează-ţi numele pe acest formular. Roagă-i pe colegii din grupa ta să bifeze pe rând, în coloanele 2, 3 şi
4, adjectivele pe care consideră că ţi se potrivesc. Compară apoi adjectivele bifate de ei cu lista ta
(coloana 2), completată în partea I a exerciţiului. Vei obţine o imagine comparativă între modul în care te
vezi tu şi modul cum te văd alţii. Concluziile le vei trage singur!
Numele…………………………………………….
ADJECTIV Cum sunt în prezent (X) Cum aş dori să fiu (O)
1 2 3 4
1. impresionabil
2. plin de umor
3.independent
4. prietenos
5. pătimaş
6. ambiţios
7. interesant
8. cinstit
9. atrăgător
10. rezervat
11. entuziast
12. şmecher
13. mediu
14. sensibil
15.demn de
16. aspru
17. inteligent
18. comod
19. vesel
20. invidios
21. energic
22. cheltuitor
23. politicos
24. iscusit
25. emotiv
26. sigur pe sine
27. liniştit
28. curajos
29. maleabil
30. interiorizat
31. echilibrat
32. fragil
33. sincer
34. relaxat
35. tonic
36. puternic
37. cinic
38. riguros
39. impulsiv
40. apatic