Sunteți pe pagina 1din 1

EVALUARE UNITATEA CARTEA –OBIECT CULTURAL - CLASA a VI-a

Citeşte cu atenţie textul următor pentru a rezolva cerinţele:


„Într-o zi de vară nişte gâşte păşteau pe un câmp. Un indian a pus ochii pe ele. S-a apropiat şi a început
a plânge:
- Ce s-a întâmplat? Se alarmară gâştele.
- Marea voastră căpetenie a murit.
- Noi n-am auzit niciodată de el, se mirară gâştele.
- Ar trebui să vă fie ruşine, le mustră bătrânul. Eu, un străin, şi îl cunosc pe acest oştean curajos şi
înţelept, iar voi nici n-aţi auzit de el.
Gâştele s-au tulburat şi mai mult şi au prins a-l ruga pe bătrân să le povestească despre căpetenia lor.
Bătrânul s-a tocmit cu condiţia ca ele să închidă ochii şi să asculte.
Au închis gâştele ochii , iar bătrânul a înşfăcat un băţ cioturos şi le-a croit pe câteva în cap.Gâştele s-
au supărat şi-au început a găgăi.
Bătrânul zâmbi şi zise:
- Tare neroade mai sunteţi, gâştelor, dac-aţi crezut că voi puteţi avea o căpetenie atât de înţeleaptă! „
( Gâştele toante, Poveste populară indiană)

PARTEA I
1. Desparte în silabe cuvintele : „alarmară”, „oştean”. 6p.
2. Transcrie un cuvânt care conţine diftong şi altul cu triftong, pe care le vei marca pe cuvânt. 6p.
3. Numeşte sinonimele cuvintelor: „căpetenie”, „(le) mustră”. 6p.
4. Transcrie două cuvinte derivate. 6p.
5. Identifică un cuvânt din text format prin conversiune. 6p.
6. Construieşte un enunţ din care să reiasă omonimia cuvântului subliniat din text. 6p.
7. Motivează folosirea cratimei în structura: „ ...dac-aţi crezut ...”. 6p.
8. Numeşte personajele care apar în text. 6p.
9. Precizează la ce persoană relatează naratorul. 6p.

PARTEA a II-a (24 de puncte)


Redactează, în 15-20 rânduri, o compunere narativă în care să prezinţi o întâlnire imaginară
între tine și personajul literar preferat. În redactarea compunerii, vei avea în vedere:
- respectarea convenţiilor asupra unui text narativ; 10 p
- folosirea limbajului artistic în mod adecvat; 5p
- stabilirea unui titlu corespunzător; 4 p
- exprimare propriei opinii asupra semnificaţiei întâmplării. 5p.

Timp de lucru este de 50 min. Se acordă 10 puncte din oficiu.


Redactarea întregii lucrări: 12 puncte