Sunteți pe pagina 1din 1

REZULTATELE TESTĂRII PSIHOLOGICE

la Concursul pentru ocuparea a 31 posturi vacante de personal de


specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor
din cadrul Ministerului Justiției și Institutului Național de Criminologie
sesiunea martie – iulie 2018

Având în vedere prevederile din Regulamentul pentru ocuparea, prin concurs, a posturilor de
execuţie vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, din
Ministerul Justiției și Institutul Național de Criminologie, aprobat prin Ordinul ministrului
justiţiei nr. 666/C/2018, rezultatele la testarea psihologică, obținute de candidații care
ocupă pozițiile 32 și 33 în lista cu notele finale (publicată în data de 3 iulie 2018), sunt
următoarele:

CODUL atribuit ADMIS/RESPINS


Nr. crt.
candidatului

1 EBFD1 ADMIS
2 999E2 ADMIS

Afișat azi 06 august 2018.

Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741


București, România Pagina 1 din 1
Tel. +4 037 204 1999
www.just.ro COD: FP-03-07 ver.3