Sunteți pe pagina 1din 1

Raport anual de evaluare a capacităţii de apărare împotriva incendiilor

(structură – cadru)

a) implementarea noilor prevederi legale;


b) stadiul îndeplinirii măsurilor stabilite;
c) deficienţele care se manifestă în domeniul apărării împotriva incendiilor;
d) concluzii din activitatea de instruire şi pregătire a personalului;
e) relaţiile cu terţii privind apărarea împotriva incendiilor;
f) asigurarea dotării, calitatea şi funcţionarea mijloacelor tehnice de apărare
împotriva incendiilor;
g) eficienţa activităţilor desfăşurate de structurile cu atribuţii în domeniul apărării
împotriva incendiilor;
h) propuneri de măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii (plan de măsuri).