Sunteți pe pagina 1din 64

18.

702 anun¡uri

Constitutia României: Cenzura de orice fel este interzisa

13. Avocat, asistenta si reprezentare, 24. Certificate energetice efectuam, 32. Contabilitate, servicii com- 42. Infiintare firma, SRL, PFA,IF- 51. Reprezentanta si asistenta 61. Tehnoredactare profesionala
civil, penal, comercial, muncii, divorturi, necesare vanzarii / inchirierii, termen 24 h. plete de contabilitate si Bucuresti Pinamix Solutions :infiintari: juridica in fata tuturor autori- DTP, tehnoredactare
consultatii cabinet Drumul Taberei si Pret 120 L- garsoniera, 2,3 camere 130 L, intocmirea situatiilor financiare SRL, PFA, II, IF in Bucuresti, Ilfov. Preturi tatilor administrative si juridice computerizata profesionala,
Drumetului; (021.725.15.66/ 4 camere- 140 L, 5 camere - 150 L TVA pentru toate tipurile de societati incepand de la 250 lei. Oferim serivicii din Bulgaria pentru societatile DTP, redactare licente, dizertatii,
0744.271.251 inclus; (0740.032.092/ 0731.032.092 comerciale, detalii pe www.biroul- complete de infiintari, modificari, radieri comerciale romanesti efectuand doctorate. Corecturi si inserare
contact@vreauenergetic.ro www.vreauen- contabil.ro 100 L; (0725.316.318 firme. Bulevardul Basarabia nr 9, sector 2. transport rutier de marfa sau de diacritice, note de subsol. Valabil
14. AVOCAT, cabinet de avocat ofera ergetic.ro office@biroulcontabil.ro 250 L; (0727.585.518 calatori. (0744.221.138/ si in tara, 5 L; (0722.370.323
consultanta si reprezentare juridica in www.biroulcontabil.ro consultanta@pinamix.ro 0767.159.717
domeniul dreptului civil, drept penal, tehnoredactarepro@gmail.com
25. Certificate energetice urgente si ief- d_marinow71@abv.bg
administrativ, procedura darii in plata, infi- tine Execut certificate energetice rapid si 33. Contabilitate, fiscalitate, salarizare, 43. Infiintare firme, gazduire sediu, acte
Acte, avoca¡i, intari societati comerciale etc., onorarii
corecte (0722.469.548 ivanescumar-
ieftin, in Bucuresti si imprejurimi cu
deplasare rapida si gratuita sau prin
contabilitate, servicii complete pentru soci-
etati comerciale, pentru persoane fizice
accesibil, gazduire sediu firma 500 L/an,
infiintari firme 3 zile, suspendari, cesiuni,
52. Servicii contabile complete
Cabinet de contabilitate cu sediul Construc¡ii,
ius@yahoo.com email. Apelurile d-voastra vor fi primite cu autorizate si asociatii de proprietari. Verifi- in Bucuresti, oferim servicii com-
majorari, dizolvari/ radieri, pct. lucru, PFA,
contabili, notari 15. Birou autorizat contabilitate, promptitudine si preturi minime;
(0722.612.915
cam evidente si daca este cazul facem
corectiile necesare; 250 L;
asociatii, etc. Rapid, serios cu facturi;
plete de contabilitate, resurse
umane, salarizare, declaratii fis- meseria¿i, amenajåri
salarizare, audit, Birou autorizat contabili- (0723.225.825 cale, intocmire si certificare
tate si audit oferim servicii de calitate in constantimob@yahoo.com (0726.206.024 avstanciumargareta@yahoo.com
1. Absolut accesibil firma autorizata contabilitate.vp@gmail.com bilant. (0728.422.440 office@con- 1. Absolut avantajos amenajari, amena-
CECCAR ofera servicii complete de con- Bucuresti, Ilfov. Gratuit 1 luna start-up, tar- www.gazduirefirme.ro talogic.ro
ife de la 70 Lei. www.unicornconsulting.ro; 26. Consultant credite bancare Oferim jari iinterioare gresie, faianta, parchet, gip-
tabilitate, consultanta fiscala, bilant certifi- 34. Contabilitate, lichidare soci- scarton, lavabila, sanitare, etc) exterioare
cat, contracte de munca revisal, declaratii 70 L; (0726.153.129 office@unicorn- servicii de consultanta si interemediere
etati comerciale expert contabil,
44. Infiintari de firme Activitati 53. Servicii contabile, bilant, ITM,
consulting.ro pentru obtinerea unui credit bancar de fiduciare, consultanta in afaceri, (fatade, polistiren, etc ) gradini, sere, etc,
fiscale lunare, semnatura digitala, prestez servicii de evidenta con- declaratii inclusiv PFA si Ilfov, prima luna preturi negociabile, se poate emite si fac-
refacere contabilitate, 100 L; nevoi personale. Steregerea din biroul de fiscala si contracte; negocieri; gratuit, pret avantajos; (0734.599.929
16. Birou expert contabil autorizat CEC- credit. Rel la tel. Cristi. tabila, depunere declaratii, certifi- fonduri europene. Administrare de turi, (0764.488.981/ 0730.378.720
(0722.657.989 CAR ofer servicii contabilitate completa care bilanturi, depunere situatii aurelmihutescu@yahoo.com
euroexpertmng@gmail.com,www.eucon- cristi.lipan88@gmail.com; financiare anuale. Lichidare soci- patrimonii, bunuri mobile si imo- 54. Servicii contabilitate economist cu
tabil.ro bazate pe profesionalism si seriozitate. (0749.208.552 cristi.lipan88@gmail.com etati comerciale si asociatii non bile. Administrare de afaceri si de experienta, ofer consultanta financiara si 2. Accesorii, acoperis, firma, montam
Detalii pe site. www.contavia.ro. Contabili-
profit (0724.527.178 firme. (0740.368.324 servicii financiar-contabile (Revisal, tigla metalica, mansardare, dulgherie,
2. Accesibil, acorduri, acte aditionale, tate, consultanta fiscala, resurse umane, 27. Contabil cu experienta, contabil cu av.mihai.russu@gmail.com depunere declaratii, etc)., pentru IMM-uri, modificari acoperis + materiale, mici modi-
servicii salarizare (0766.529.524 experienta ofer servicii contabilitate com- ioana.cucias66@gmail.com
cesiuni, autorizatii, infiintari/ lichidari soci- S.R.L.-uri, PFA-uri, Intreprinderi si cabi- ficari zidarie, reparatii; (0766.375.601
etati, puncte lucru, modificari diverse; nuta.georgeta@gmail.com pleta, precum si servicii de consultanta Infiintari societati si
45. nete individuale (0721.140.266
35. Evaluari Imobiliare impozitare
(0744.841.867/ 0721.215.010 suflet- 17. Cabinet de avocat specializat in
infiintari firme si puncte de lucru oriunde in Anevar GEV500, oriunde in Romania, gazduire sediu social, 3. Acoperis absolut convenabil montam
deroman@yahoo.com Bucuresti si Ilfov. De asemenea servicii de Evaluare cladiri pentru impozitare, fuzi- 55. Servicii contabilitate si proiecte acoperisuri din tigla metalica Bramac,
drept penal ofera asistare si reprezentare resurse umane 350 L; (0766.617.147 toate actele si modificar- europene Echipa de experti contabili cu Lindab etc. Facem si lucrari de dulgherie,
in cauze in fata instantei sau altor institutii une, vanzare-cumparare, mostenire, montam polistiren, executam mici
3. Acte cadastru sau certificate energet- olteanu.irinel@gmail.com notar. Avem experienta de peste 20 ani si ile actelor pentru Reg- experienta oferim servicii complete de
ice in regim de urgenta la cele mai mici ale statului, cu posibilitate de deplasare in contabilitate pentru societati comerciale si reparatii. Reducere 20%. Preturi mici. Miti-
preturi. Intabulari, succesiuni (mosteniri). provincie. (0723.700.700/ 0741.113.454 28. Contabil expert ofer servicii de con-
experti tehnici judiciari, evaluatori Anevar istrul Comertului etc., ONGuri, refacere evidente, scriere, imple- ca; (0731.754.645
av.laura.malita@gmail.com Epi Ebm EI, 300 L; (0732.867.172 con- www.infiintari-firme-
(0735.347.274 tabilitate, consultanta fiscala, declaratii tact@romaniabook.ro
mentare proiecte europene si Start up
nation, (0724.332.936 4. Acoperis asteriala orice fel,
18. Cabinet de avocat, ofera asistenta si lunare, revisal, resurse umane, semnatura bucuresti-ilfov.ro mansarde, tigla metalica si ceramica, zin-
4. Acte firma absolut accesibil pfa puncte digitala, bilant certificat CECCAR, preturi
reprezentare in fata instantei sau altor 36. Evaluator ANEVAR apartamente, (0767.429.878 cata si accesorii. Seriozitate maxima! Pre-
lucru, sediu sect. 1, 2, 3 , 4, 5, 6, If., pret avantajoase, 100 L; (0722.657.989/ 56. Servicii contabilitate, salarizare,
minim, schimb sediu, activitate, asociati, institutii ale statului, consultatii juridice in case, spatii comerciale, hale industriale, resurse umane. Societate contabilitate, turi bune; (0720.249.316
materiile drept administrativ, drept civil, 0767.269.480 alexmarcu@eucontabil.ro, terenuri, plantatii. www.evaluatoranevar- 46. Infiintari societati comerciale Beta
capital, administrator. 3 zile, consultanta membra CECCAR, ofera servicii de: con-
gratis Autorizare la Primarie DSV DSP drept comercial, dreptul familiei. euroexpertmng@gmail.com expertcontabilceccar.ro (0762.599.829 Cont Expert puncte de lucru, cesiuni, tabilitate, salarizare si administrarea per- 5. Acoperis de urgenta.
ISU. (0724.864.790/ 0766.408.676 (0723.700.700/ 0741.113.454 includeri si excluderi asociati, autorizatii, sonalului pentru societati din Bucuresti si Orice mici reparatii, orice
29. Contabilitate expert, servicii 37. Evaluator imobiliar servicii de evalu-
19. CabinetAvocat consultatii contabile complete, declaratii are imobiliara Anevar pentru impozitare;
schimbari sedii sociale, suspendari activi- Ilfov. 50 {; (0745.094.211 office@con- modele de acoperisuri.
5. Acte firma, liderii pietei infiin- tate, contabilitate, resurse umane, consul- tacaruntu.ro
tari firme, Reinvent Consulting: juridice si reprezentare Consul- lunare, bilant, tva, salarizare, (0725.263.827/ 0755.104.004 ramona- tanta fiscala, www.birouconta.ro, Executam jgheaburi,
infiintari firme, gazduire sedii tatii juridice si reprezentare in revisal, resurse umane, PFA, II, condrat.com@gmail.com burlane, dulgherie.
instanta, infiintari firme, PFA, consultanta si expertiza contabi- (0762.884.889 office@birouconta.ro 57. Servicii de contabili-
sociale Bucuresti si Ilfov, modifi- Reduceri 25%.
cari acte Registrul Comertului, intreprinderi individuale,modifi- la, semnatura electronica, bonus 38. Expert Contabil Judiciar, Cen-
47. Pensia ta poate fi antecalcula-
tate, fiscalitate si
inchideri firme, contabilitate. cari la actele firmelor, cesiune o luna gratuit, 100 L; zor, Evaluator Anevar Intocmire salarizare, oferim consul- (0726.840.450
parti sociale, mentiuni ONRC. (0766.369.930/ 0720.891.226 Expertize Contabile judiciare si ta, calculata si recalculata. Daca
www.reinventconsulting.ro. 190 L; ne contactati, umblam dupa adev- tanta, asistenta, intocmiri 6. Acoperis Lindab, jghe-
(0733.054.817/ 021.318.69.60 Drept civil. Dreptul familiei. activcontab@gmail.com extrajudiciare, contabiliate finan-
marketing@reinventconsulting.ro (0784.412.333/ 031.108.54.49 ciara, bilant contabil, declaratii, erinte, vechime, sporuri, grupa de acte, analiza financiara, aburi, burlane, tigla
office@avmichinici.ro Contabilitate completa consultanta financiara; raport de munca (0740.005.644/
30.
021.642.50.82 permanent.assis- contabilitate de gestiune. ceramica, carton izolatie.
6. Acte firme gazduire cenzor, dosar radiere societate
20. Cadastre si intabulari la urgenta sau Societate de contabili- comerciala (0762.599.829/ tance@yahoo.com Seriozitate si profesional- Orice modele. Mansar-
sediu social, infiintari la termen Execut cadastre si intabulari la tate sector 6. Servicii 031.430.31.42 ism, (0723.563.568 total- dari, parazapezi. Orice
societati, modificari acte urgenta sau la termen la preturi reale, 48. Prestari servicii contabile, firma
incluzand si pregatirea actelor pentru a fi oferite: evidenta contabi- gguzinschi@yahoo.com
autorizata CECCAR ofera servicii de con- expertserv@gmail.com mici reparatii de urgenta.
pentru Registrul Comer- intabulate in cartea funciara, lucru foarte la completa, servicii de tabilitate, consultanta fiscala, bilant certifi- Reduceri 20%.
39. Firma resurse umane colaborez cu 58. Servicii infiintare firma Bucuresti si
tului, infiintari plus sedii anevoios in unele cazuri; (0722.612.915 personal si salarizare, firme. Administrare personal. Intocmire cat, contracte de munca revisal, declaratii (0726.841.599
constantimob@yahoo.com Ilfov oferim Servicii integrate atat celor
sociale, etc., www.infiin- reglare fise fiscale Anaf. state salarii. Revisal. Consultanta cu fiscale lunare, semnatura digitala, care fac primii pasi in afaceri, cat si celor
tari-firme-bucuresti- privire la clauzele contractelor de munca. refacere contabilitate; 100 L; kardinal- care cauta servicii complexe de consul- Acoperis tabla zincata.
7.
21. Cenzorat asociatii proprietari, efectu- Tel, site: www.contabili- cont@gmail.com
ilfov.ro (0767.429.878 at de firma autorizata CECCAR si admin- CCM, Regulament Intern, fise de post, tanta comerciala. (0745.761.006 Orice model de acoperis
istrator atestat. Intocmire liste, emitem fac- tate-tcp.ro 100 L; proceduri de lucru (0722.638.928 avradoi@gmail.com
tdgresurseumane@gmail.com 49. Profesionalism, competenta, legali- tabla Lindab, accesorii.
7. Acte notariale, Legalizari acte, tura; (0723.171.681/ 0722.698.108 (0723.944.436 camelia@ tate aveti o cauza pe rol, litigiu sau drept Lucram si cu materialele
traduceri acte/ apostila/ suprale- 59. Start up 2018 Finantari neram-
galizare; cadastru/ intabulare; 22. Cenzorat profesionist pentru asoci- contabilitate-tcp.ro 40. Gratuit ofer consultanta juridica per- litigios imobiliar? Va oferim consultanta bursabile: servicii de consultanta juridica, noastre, dar si cu ale
certificari -data certa; legalizari atii de proprietari, asigurat de expert con- soanelor cu venituri mici; (0724.492.063 imobiliara, juridica, in materia Dreptului de infiintare si modificare societati. Atentia clientului. Dulgherie,
31. Contabilitate consultanta fis- Proprietate, revendicari, retrocedari imo- noastra este centrata pe nevoile si dorin-
semnatura/ sigiliu/ tipare ciocan tabil, firma de cenzorat si expertiza mem- orice modele de reparatii
silvic; depozite; acte societati bra CECCAR. Detalii pe: www.ettcenzo- cala, resurse umane, Ofer servicii 41. Infiintam firme SRL, PFA, filiala/ biliare. 100 {; (0758.259.751 tele dvs, pentru a va putea oferi solutii efi-
comerciale/ asociatii rat.ro; (0751.191.619 prompte si profesionale de con- sucursala, asociatii, fundatii, puncte lucru, office@imobservicecenter.ro ciente. 100 {; (0724.110.944 de urgenta.
sultanta fiscala si contabilitate gazduim sedii sociale, suspendare/ reacti- (0733.135.162
(021.320.80.27/ 0748.115.411 marketing@ettcenzorat.ro
completa, inclusiv primara, finan- 50. Redactare si autentificare acte
notariatconcordia@gmail.com vare/ lichidari/ radieri SRL, autorizatii, per- 60. Support Manager ajutor in adminis-
23. Certificate energetice Garsoniera - ciara, inventare, bilanturi, mise sedere straini, vize, avize munca, notariale declaratii, procuri, invitatii, testa- trarea afacerii. Simti ca esti presat de 8. Acoperis tigla faltuita.
8. Agentia Permanent Assistance 120 lei. Ap.2 camere - 130 lei. Ap.3 declaratii, deconturi, refaceri evi- actiuni instante; (0720.615.062/ mente, certificari de fapte; legalizari de timp, nu ai oameni cu experienta, lucrurile
presteaza servicii de plasare si camere - 140 lei. Ap.4 camere - 150 lei. dente, Revisal, salarizare, 031.434.05.61 copii, legalizari de traduceri; autentificarea nu sunt duse pana la final? Poti apela la Tigla metalica, mansar-
selectare personal intern / 8 ore Casele - 230 lei. (0799.740.544 (0770.937.942 convenientconsulting@yahoo.com contractelor (0722.585.248 monicata- tel. pentru ca un Support Manager sa dari, dulgherie, jgheaburi,
pentru menaj, ingrijire copii, office@mauwis.ro moscuadniel@yahoo.com http://www.convenient.ro niapop@gmail.com ajunga la sediul tau. (0728.689.335 burlane. Orice mici
batrani, spitalizati reparatii oriunde in tara.
(0740.005.644/ 021.642.50.82
permanent.assistance@yahoo.co Reduceri 25%. Preturi
m excelente. Persoana de
9. Avocat (fost judecator, procuror, pro-
contact: Nicu.
fesor), divort, partaj, mosteniri, recuperari (0731.174.291
case, terenuri, fond funciar, litigii MCA,
pensii, penal, comercial, legislatie rutiera, 9.Acoperis cu tabla zinca-
experienta indelungata, terene scurte, ta, tigla ceramica, mici
Sunt luate în considerare numai reclama¡iile primite în maxim 48 de ore.

solutii rapide, onorarii minime, reparatii, dulgherie, vop-


(0734.361.870/ 0766.299.075
sit acoperisuri. 40%
10.AVOCAT ACORD ASIS- reducere pana la
TENTA JURIDICA, 30.11.2017;
REPREZENTARE Divor- (0722.722.743
turi, partaje, mosteniri, 10. Acoperis de calitate
revendicari - Cauze Civile; executam acoperisuri din
Penale - Politie, Parchet; tabla Lindab, zincata,
Comerciale; Litigii tigla metalica, tigla
Munca; Consultanta ETC. ceramica. Montam jghe-
Drept Civil, Penal, Admin- aburi, burlane. Executam
istrativ, Familiei, Muncii, mansardari, dulgherii.
Comercial Facem reparatii mici si
(0744.485.831/ mari. Preturi foarte bune
0766.329.907/ (0728.664.733
0724.821.144 flori.man-
ciu@scpmanciu.ro 11. Acoperis orice tip exe-
cutam tigla metalica,
11. Avocat cu experienta, divort, partaj, tabla lindab, tigla cerami-
minori, evacuari, succesiuni, ordonante de
plata, legislatie rutiera, procese penale, ca, tabla cupru/aluminiu,
asistenta notariala. Onorarii minime. burlane, jgheaburi,
(0722.726.763 mansardari, dulgherie,
12. Avocat drept penal si legi penale mici reparatii. Preturi
speciale Avocat specializat in drept penal avantajoase. Oriunde in
ofer asistenta si reprezentare la politie, tara. Garantie: materiale
parchet, instanta. Redactez plangeri 30 ani, manopera 5 ani.
penale, plangere impotriva actelor de
urmarire penala la prim procuror si in inst., Reducere 15%,
(0722.721.084 (0720.159.094

E-mail: redactia@anuntul.ro CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro


2

SUMAR
1. PRESTÅRI SERVICII
Acte, avoca¡i, contabili, notari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
6
Construc¡ii,
meseria¿i, amenajåri
PRESTÅRI SERVICII
37. Amenajam apartamente, case,
rigips, pereti despartitori, scafe
forme deosebite, plafoane case-
tate. Executie rapida, calitate
garantata; (0722.400.497
38. Amenajam apartamente, case, vile,
4
70. Cam lavabil-glet-scari de bloc
garantie 10-30 l/mp Echipa zugravi execu-
tam apartamente si scari de bloc cu
incepere imediata, factura, garantie, seri-
ozitate si calitate, preturi decente
deplasare gratuita sunati cu incredere
Bucuresti si Ilfov 10-30 lei/mp, 300 L;
Agen¡ii de Publicitate
12. Acoperis tabla montam glet slefuit mecanic, zugraveli superioare, (0766.228.168/ 021.210.00.67 getic-
Construc¡ii, meseria¿i, amenajåri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 vinarom, tapet, parchet, glafuri, scafe, ● 1St KLASS INTERNATIONAL - Calea 13 Septembrie nr. 126, bl. P34, tel: 021.411.75.67
acoperis tabla, tigla metalica tip construct@gmail.com
Cursuri, medita¡ii, ¿coli, traduceri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 lindab, tigla ceramica. Facem si arcade, rigips, tencuieli, gresie, faianta, ● ADPLANER STUDIO - ªos. Mihai Bravu nr. 196, bl. 200, sc. A, tel: 0732.971.632
mici reparatii, dulgherie, izolatii neg.; (0737.278.209 71. Case de lemn, executie in 14
Evenimente, petreceri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 acoperisuri. Mitica zile lucratoare construim case de ● AGER PRESS - Str. Ion Câmpineanu nr. 22, tel: 0729.158.923
39. Amenajam, renovam apartamente,
¥ngrijire personalå, sånåtate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 (0755.786.486 case, vile, reparatii, zugraveli, izolatii,
lemn la comanda, 3 camere, baie ● ATOM FISH - Calea Rahovei nr. 328, bl. 57A, ap. 1, tel: 0766.768.208, 0733.368.509
si bucatarie. Suprafata 81 mp. La
Masaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 lavabila, gresie, parchet, mocheta, case la
Acoperis tabla tigla
13. rosu, la cheie, pavaj, acoperisuri;
rosu cu fundatie 16.000 euro. Exe- ● BAESU - ªos. Olteni¡ei nr. 222, bl. 7, parter, tel: 0758.089.600
Repara¡ii electrocasnice, electronice . . . . . . . . . . . . . . . . 5 metalica, tip lindab, tigla cutie 14 zile lucratoare. 26.000
(0720.372.500 euro la cheie. 16.000 {; ● BELVEDERE - Calea Crânga¿i nr. 87, tel: 021.220.26.65
Transport, turism . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 ceramica. Facem si mici 40. Amenajari ap. (case), glet, rigips, (0763.444.155 ● BONENI - ªos. Pantelimon nr. 260, bl. 46, ap. 136, tel: 021.255.08.02
Servicii diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 reparatii. Dulgherie, lavabil, parchet laminat, gresie, faianta, casagreen.rose@gmail.com
mansardari, asteriala. sanitare, electrice, polistiren; ● CARMADO MEDIA - Str. Matei Voievod nr. 103-113, bl. O3, ap. 115, tel: 031.808.53.15

6 (0760.429.460 72. Case din lemn, amenajari curti, flori,


2. LOCURI DE MUNCÅ Oferim garantie. Firma brazi, pavele, oferim inclus servicii ● CORE ADVERTISING - Str. ªtirbei Vodå nr. 119, tel: 021.637.37.36
autorizata. Preturi foarte 41. Amenajari apartamente, case, propirectare, urbanism, avize, autorizatie.
● DAN PREST - Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 50, tel: 0744.207.261
Oferte full time . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 mici, neg., Sandu. faianta, gresie, zugraveli, gleturi, parchet, Bonus 25 ml gard, construim in toata tara;
tapet, sapa, placari, rigips. (0765.213.837 ● EFECT COM - Bd. Ferdinand nr. 103, sector 2, tel: 0724.095.563
Cereri muncå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 (0731.114.448/ (0729.971.647
0761.444.506 73. Case la rosu, construim case ● GROUP MEDIA - P-¡a. Presei Libere, Corp B2, et. 3, cam. 335, tel/fax: 021.311.60.25
Joburi în stråinåtate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 42. Amenajari apartamente, Echipa de la rosu, blocuri, amenajari inte-
Oferte part time . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 14. Acoperis tabla lindab, zincata, jghe- zugravi-rigipsari executa placari rigips, rioare exterioare, instalatii elec- ● GRUPUL DE PRESÅ ROM¢N - Bd. Dimitrie Cantemir nr. 21, bl. 4, ap. 4, tel: 021.330.80.91
aburi, burlane, dulgherie, mansarda, polis- zugraveli, tencuieli, gleturi, sape, gresie si trice si sanitare (0722.613.554/ ● INDICATIV MEDIA - Str. Ing. N. Teodorescu nr. 41, tel: 021.311.69.80
Joburi videochat, masaj, adult . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 tiren, orice tip de tabla lindab. Reducere faianta in apartamente, mansarde si case. 0766.263.094
20%. Mihai. gerardconstructroof.ro Calitate. Pret mic 1 L; (0735.419.454 tudorcony@gmail.com ● MAXIM - Bd. Carol I nr. 66, tel/fax: 021.314.52.10; 021.314.52.01; 021.314.52.02
3. IMOBILIARE V¢NZÅRI 6 (0737.489.988
43. Amenajari apartamente, preturi mici, 74. Case rosu/ cheie, instalatii sanitare/ ● MEDIAPRESS - Bd. D. Cantemir nr. 16, bl. 6, sc. C, ap. 69, tel: 021.336.79.00
15. Acoperis tabla zincata, mici reparatii, zugrav, faiantar, gresier, reparatii glafuri, electrice etc. Case la rosu sau la cheie,
Garsoniere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 vopsitorii, jgheaburi, burlane recondition- rigips, transport materiale + curatenie gra- finisaje ext- int, instalatii sanitare/ elec- ● METROPOLITAN MAXPRESS - Str. Madona Dudu, bl. 8, parter, cam. 6, Craiova, tel: 0768.441.133
Apartamente 2 camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 ate; (0762.435.037/ 0729.613.397 tuit. Seriozitate (0723.073.776 trice, incalzire in pardoseala sau ● NAFI - ªos. Olteni¡ei nr. 208, tel: 021.332.06.10
calorifere, acoperisuri, zidarie, tencuieli.
Apartamente 3 camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 16. Acoperis tabla zincata, tabla Lindab, 44. Amenajari constructii - tamplar exe- Oferim seriozitate. Bucuresti/ Ilfov, 1 {; ● PAPER GANET - Str. Bra¿ov nr. 21-23, tel: 021.746.57.62
orice reparatie de urgenta. Dulgherii, cut montaj usi, mobila, parchet, aplic auto- (0753.782.637
Apartamente 4+ camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 mansardari, jgheaburi, burlane, alte colant, usi bloc, reparatii, revizii; ● SAX ACTIV - Str. Bra¿ov nr. 21, tel: 021.745.46.10
durablemansion@gmail.com
Case, vile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46 reparatii. Echipa de meseriasi lucram cu (0722.942.436 ● STANCANA - ªos. Giurgiului 117, bl. 4, tel: 0731.307.153
materialul nostru sau al clientului. Vopsito- Confectionam si mon-
75.
Terenuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 rie acoperisuri (0740.756.103/ 45. Amenajari interioare gresie, faianta, ● STANDARD MEDIA - Aleea Dobrina nr. 2, bl. 49, ap. 4, tel/fax: 021.255.53.44
Spa¡ii comerciale, industriale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 0735.588.976 rigips, zidarii, tencuieli, sape, montaj usi, tam acoperisuri din tabla
parchet laminat, placari polistiren, tavane Lindab / zincata, lucrari ● START MEDIA - Casa Presei Libere nr. 1, corp C2, tel: 021.317.98.00
Cumpåråri, schimburi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 17. Acoperis tigla metalica, accesorii, false, tavane casetate, sanitare, electrice,
monumente istorice.
jgheaburi, burlane, parazapezi, transport etc 1 L; (0721.980.561
4. IMOBILIARE ¥NCHIRIERI 6 gratuit. Rog seriozitate; (0762.435.037/
0729.613.397 46. Amenajari interioare si exterioare
apartamente, case, garduri, tencuieli,
Orice reparatie, in toata
tara. 20% reducere; Oficii Po¿tale Bucure¿ti
Garsoniere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 18. Acoperis, montaj acoperis din sape, zidarii, zugraveli, rigips, gresie, (0753.709.391
tigla ceramica si orice fel de faianta, parchet; (0728.962.909
Apartamente 2 camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 tabla, sisteme pluviale. Vasile 76. Constructii case la cheie - Case ief- ● OFICIUL POªTAL nr. 1 - Str. Matei Millo 10-12, tel: 021.313.74.59
(0737.136.670 47. Amenajari interioare si exterioare, tine Bucuresti Constructii case la rosu si la ● OFICIUL POªTAL nr. 2 - Bd. Ion Mihalache 79, tel: 021.222.67.27
Apartamente 3 camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 executam lucrari de urgenta in Bucuresti, cheie la preturi corecte! Finisaje, renovari,
Apartamente 4+ camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 19. Acoperisuri absolut avanta- tencuiala, glet, rigips, lavabila, gresie, amenajari apartamente si case cu executii ● OFICIUL POªTAL nr. 3 - ªos. Pantelimon 255, tel: 021.255.31.40
joase avariate sau noi, reparatii si faianta, parchet, zugraveli, tencuiala deco- de calitate. Tencuieli, sape, zugraveli,
Case, vile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59 montaj in Bucuresti si tara, oferim rativa; (0723.172.070 montaj rigips, gresie, faianta, parchet, ● OFICIUL POªTAL nr. 4 - Bd. Unirii nr. 47, tel: 021.323.29.81
Diverse, camere cu chirie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 garantie, promtitudine, seriozi- (0735.390.490/ 0735.100.666 ● OFICIUL POªTAL nr. 5 - Bd. Libertå¡ii nr. 1, tel: 021.336.45.03
tate, calitate. Executam orice tip 48. Amenajari interioare, echipa, gresie,
Spa¡ii comerciale, birouri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 de lucrari de reparatii acoperis la faianta, rigips, zidarii, tencuieli, sape, 77. Constructii case la rosu sau la ● OFICIUL POªTAL nr. 6 - Calea Våcåre¿ti 203, tel: 021.330.33.01
urgenta, montaj tigla ceramica, montaj usi, parchet laminat, placari polis- cheie din Porotherm sau din lemn, la cele
Regim hotelier, case vacan¡å . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 (0730.135.333/ 0748.948.822 tiren, tavane false, tavane casetate, san- ● OFICIUL POªTAL nr. 7 - ªos. Giurgiului 119, tel: 021.450.13.67
mai bune preturi din Romania. Constructii
Cereri închirieri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61 office@montareacoperis.ro itare, electrice, etc, 1 L; (0735.152.075 case, amenajari, avem servicii de cea mai ● OFICIUL POªTAL nr. 8 - ªos. Berceni 35, tel: 021.334.34.14
buna calitate, la un pret mic/ Folosim cele
5. AUTO, MOTO 6 20. Acoperisuri accesibile pentru
case si mansarde Resuceri de
sarbatori! Reparatii si montaj in
49. Amenajari interioare, zugraveli,
tencuieli, lavabila, stucco vene-
tian, gresie, faianta,
mai noi tehnologii in domeniul constructi-
ilor: echipe de muncitori calificati cu o
● OFICIUL POªTAL nr. 9 - Str. Viitorului nr. 70, tel: 021.210.53.80
● OFICIUL POªTAL nr. 10 - ªos. ªtefan cel Mare 228, tel: 021.619.31.39
(0722.931.300 bogata experienta in domeniu pentru a
Autoturisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Bucuresti, Ilfov, Constanta, Praho- construi casa dvs. la cel mai inalt standard ● OFICIUL POªTAL nr. 11 - ªos. Colentina 81, tel: 021.240.31.40
va montaj, tigla metalica si tigla si in cel mai scurt timp; (0735.390.490
Motociclete, scutere, atv-uri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 ceramica. Calitate 50. Amenajari interioare,exterioare ● OFICIUL POªTAL nr. 12 - Bd. Gårii de Nord 6-8, tel: 021.318.21.90
Anvelopare pereti contact@construimcaselacheie.ro
Camioane, autoutilitare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 maxima.www.decramontaja-
exteriori,reparatii si zugraveli ● OFICIUL POªTAL nr. 13 - ªos. ªtefan cel Mare 2, tel: 021.210.10.96
coperis.eu (0742.378.581/ 78. Constructii case la rosu si la cheie
Piese, accesorii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 0735.026.432 scari de
executam case la rosu sau la cheie fin- ● OFICIUL POªTAL nr. 15 - Bd. Regina Elisabeta nr. 23, tel: 021.315.90.30
bloc,sape,parchet,montare gresie
Diverse vehicule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61 si faianta,demolare,reconstructie isaje exterioare cat si interioare; 35 {; ● OFICIUL POªTAL nr. 16 - Bd. Iuliu Maniu 78-98, tel: 021.430.22.77
Acoperisuri accesibile
21. ziduri interiori exteriori,placare cu (0761.607.906
Cumpåråri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 pentru case vile si blocuri rigips.0730581401 radoi_adrian_marius@yahoo.com ● OFICIUL POªTAL nr. 17 - Calea Giule¿ti 119, tel: 021.221.43.62

6 executam acoperisuri (0730.581.401/ 0767.579.047 ● OFICIUL POªTAL nr. 18 - Str. Horia Måcelariu 1-3, tel: 021.232.27.42
6. MODÅ, FRUMUSEºE orice tip ,tigla metalica, 51. Amenajari interioare- exterioare,
79. Constructii case la rosu si la cheie.
Firma de constructii cu activitate in ● OFICIUL POªTAL nr. 19 - Bd. Camil Ressu nr. 41, tel: 021.348.11.85
Bijuterii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 tigla ceramica, tabla zin- rigips, glet, lavabila, gresie, faianta, par- Bucuresti si Ilfov realizeaza lucrari de con-
cata, tabla cupru, tabla chet, instalatii, termosistem, sape, etc. structii rezidentiale la rosu si la cheie. ● OFICIUL POªTAL nr. 20 - Cal. Cålåra¿ilor 137, tel: 021.323.29.95

6
Amenajari apartamente- vile; Deviz si consultanta gratuita. ● OFICIUL POªTAL nr. 23 - Str. Romancierilor 1, tel: 021.745.38.17
7. CASA ªI GRÅDINA aluminiu, si reparatii (0799.467.010 (0767.986.630
acoperisuri vechi sau noi, ● OFICIUL POªTAL nr. 24 - ªos. Pantelimon 352, tel: 021.255.59.50
Animale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 52. Amenajari interioare/exterioare 80. Constructii case vile si aparta-
se lucreaza cu materi- apartamente, case, vile, birouri, scari de mente, amenajari. Case la rosu, la ● OFICIUL POªTAL nr. 25 - Pia¡a Montreal nr. 10, tel: 021.318.21.79
Termice, electrice, sanitare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 alele clientului sau pro- bloc, scoli, zugraveli, glet, rigips tapet, gri sau la cheie, renovari, sistem- ● OFICIUL POªTAL nr. 26 - Str. Pajurei 13, tel: 021.667.11.08
Diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 prii. (0736.942.667/ sape, gresie, faianta, inst. sanitare, partic- atizari. Realizam lucrari de con-
ular; (0768.555.370 structii, lucrari industriale, ame- ● OFICIUL POªTAL nr. 27 - Str. Valea Ursului nr. 1, tel: 021.430.22.58
0737.275.802 homeexper-
6
najare sau reparatii la preturi
tacoperisuri2@gmail.com 53. Amenajari interioare: instalatii elec- ● OFICIUL POªTAL nr. 29 - Bd. 1 Decembrie 1918 - 21, tel: 021.345.27.85
8. ELECTRONICE trice si sanitare, gresie, faianta, parchet,
corecte si transparente, termen
22. Acoperisuri accesibile,10 % rigips, glet, tapet, etc., (0761.436.960
de executie mic, avantajos, ● OFICIUL POªTAL nr. 30 - Str. Mihail Ivanovici Glinka 7, tel: 021.230.10.85
Electrocasnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 (0722.698.101
reducere, case, mansarde, pavelescu.aurel1@gmail.com; con- ● OFICIUL POªTAL nr. 32 - Bd. Ion Mihalache 341, tel: 021.222.32.70
Aparate foto, camere video . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62 blocuri. Reparam, renovam, modi- 54. Amenajari interioare: zugraveli,
ficam si construim acoperisuri faianta, gresie, rigips, parchet, sape, usi, tact@arhi-tech.ro ● OFICIUL POªTAL nr. 33 - Casa Presei Libere 1, tel: 021.318.21.81
9. ¥NT¢LNIRI, MATRIMONIALE 6 complete, montam tigla metalica,
ceramica, zincata, jgheaburi,
burlane, parazapezi,vopsitorie si
placari polistiren, sanitere, electrice, mobi-
la la comanda, scari de bloc;
(0734.466.632
81. Constructii case, vile la rosu, cheie,
garduri, sedii comerciale, birouri, oferim
● OFICIUL POªTAL nr. 35 - Str. Zårii nr. 10, tel: 021.311.17.62
● OFICIUL POªTAL nr. 38 - Str. Teiul Doamnei 19, tel: 021.243.07.70
inclus servicii proiectare, urbanism, avize,
Prietenii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 demolari oferim garantie, rog seri-
autorizatie, bonus 25 ml gard, construim ● OFICIUL POªTAL nr. 39 - ªos. Iancului 3-5, tel: 021.653.24.41
ozitate (0737.638.888/ 55. Amenajari, faianta, tapet, rigips,
Cåsåtorii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 0747.252.490 zugraveli de claitate, renovari generale, in toata tara; (0765.213.837
experienta si mentalitate occidentala, ● OFICIUL POªTAL nr. 41 - Str. Barbu Vlådoianu 2, tel: 021.222.41.54
10. AFACERI, DIVERSE 6 23. Acoperisuri case
montaj,reparatii -Deszapezire 15
% reducere in Bucuresti si tara,
garantie; (0756.581.720
56. Amenajari, faianta, gresie 24 L, glet
82. Constructii case. Echipa autorizata
construim case, vile la rosu/ cheie, case
pe structura din lemn, proiectare, docu-
● OFICIUL POªTAL nr. 42 - Bd. Libertå¡ii 6, tel: 021.337.30.41
● OFICIUL POªTAL nr. 44 - Bd. Gheorghe ªincai 2-4, tel: 021.330.00.25
Vânzåri, cumpåråri, asocieri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 montaj si reparatii. Montaj sistem 10 L, lavabil 5 L, rigips 14 L, tencuiala 10 mentatie completa, cu si fara materiale;
pluvial (parazapezi/ sorturi), con- L, curatat 5 L, sapa 10 L, parchet, polis- (0785.641.405 ● OFICIUL POªTAL nr. 46 - Bd. Unirii nr. 37, tel: 021.408.36.46
Echipamente profesionale, Horeca . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 tiren 30 L, apartament la gata 1.700 euro;
sultanta tehnica mentenanta, dul- ● OFICIUL POªTAL nr. 49 - Bd. Basarabia 57, tel: 021.340.01.92
Utilaje agricole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62 gherie, termoizolatii, oferim (0724.691.262 83. Constructor
garantie. (0742.539.213/ bloc,casa,piscina,amena- ● OFICIUL POªTAL nr. 51 - Str. Mårgeanului 12, tel: 021.776.54.51
Cita¡ii, licita¡ii, notificåri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62 0737.361.781 office@reparatiia- 57. Amenajari, gresie, faianta -20 L,
tencuiala 10 L, tinci 6 L, sapa 10 L, glet 6 jari,demolari Construim la ● OFICIUL POªTAL nr. 52 - Str. Nicolae Caramfil 52-54, tel: 021.232.93.15
Pierderi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 coperisbucuresti.ro
L, lavabil 4 L; (0727.886.875 rosu si la cheie ● OFICIUL POªTAL nr. 56 - Calea Crânga¿i 23, tel: 021.637.25.78
Diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 24. Acoperisuri din tabla lindab, zinca- blocuri,imobile de
ta, jgheaburi, burlane, mansardari, punem 58. Amenajari, renovari interioare casa ● OFICIUL POªTAL nr. 57 - Str. Baba Novac 26, tel: 021.340.24.60
polistiren la gata, dulgherie. Reducere ta are nevoie de noi. Firma cu angajati birouri,case,piscine.Dem ● OFICIUL POªTAL nr. 60 - Str. Baraju Sadului-Complex 9, tel: 021.340.29.75
15%. Mihai; (0724.506.937 gerardcon- 100% competenti, total impotriva alcoolu- olari pereti decopertari
ANUNºURI ULTIMA ORÅ . . . . . . . . . . . . . . . 64 structroof.ro lui si fumatului, ofera servicii de amenajari ● OFICIUL POªTAL nr. 61 - ªos. Olteni¡ei 188, tel: 021.332.46.44
interioare gresie, faianta, instalatii sanitare gresie faianta,demolam
25. Acoperisuri, dulgherie, tabla, si electrice, termopan. (0721.863.072 case blocuri hale industri- ● OFICIUL POªTAL nr. 62 - P-¡a M. Kogålniceanu 1-3, tel: 021.315.69.86
reparatii, case la rosu, lemn, zidarii, ten- termopane.top@gmail.com ale.www.constructii-
cuieli, gleturi, rigipsuri, instalatii sanitare, ● OFICIUL POªTAL nr. 63 - Calea Doroban¡i 152, tel: 021.314.34.00
electrice, fatade, garduri, decorative, gre- 59. Apometre, calorifere, montaj, sigi- instalatii-piscine- ● OFICIUL POªTAL nr. 66 - Str. C-tin Titel Petrescu 3, tel: 021.413.96.69
sie, faianta, sape, amenajari interioare; lari, reparatii, instalatii sanitare in cupru, irigatii.ro 300 L;
(0762.628.271/ 0725.498.142 polipropilena, autorizat, garantie; ● OFICIUL POªTAL nr. 67 - Str. Virgiliu 39, tel: 021.637.31.05
(021.332.39.36/ 0722.141.866 (0744.876.332
26. Acoperisuri, execut tigla metal- office@constructii-insta- ● OFICIUL POªTAL nr. 68 - Bd. Bucure¿tii Noi 64, tel: 021.667.35.95
ica, tabla zincata, jgheaburi, 60. Arhitect Proiectez case, constructi ● OFICIUL POªTAL nr. 69 - Str. Bârca nr. 14, tel: 021.425.59.29
burlane, parazapezi si reparatii de metalice la preturi avantajoase latii-piscine-irigatii.ro
calitate, la preturi reduse; (0768.338.140
84. Construim de la a la z Case la rosu,
● OFICIUL POªTAL nr. 71 - Str. Popa Nicolae 52-54, tel: 021.240.05.00
(0741.760.007 la gri sau la cheie, renovari. Realizam ● OFICIUL POªTAL nr. 72 - Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 58, tel: 021.345.33.35
61. Arhitect autorizat realizez proiecte
complete personalizate pentru autorizatia lucrari de constructii, lucrari industriale,
27. ACOPERISURI, tigla metalica,
de constructie si avize. Consultatii gratu- amenajare sau reparatii la preturi corecte ● OFICIUL POªTAL nr. 74 - Str. Valea Arge¿ului 2, tel: 021.444.04.32
orice fel de acoperisuri, mici
reparatii. Mircel. (0757.396.037 ite, 3 {; (0729.883.322 si transparente, termen de executie mic, ● OFICIUL POªTAL nr. 75 - Str. Lacul Bucura 2, tel: 021.450.29.43
avantajoase, 1 {; (0787.741.153 con-
28. Acoperisuri, firma contract si 62. Arhitectura Autorizatii de construc- struimblocuri@yahoo.com ● OFICIUL POªTAL nr. 76 - Str. Valea Cascadelor 2-4, tel: 021.434.89.02
garantie, meseriasi orice tip de tabla, tigla tie, certificate urbanism, avize, proiecte, ● OFICIUL POªTAL nr. 77 - ªos. Mihai Bravu 380-382, tel: 021.323.63.55
metalica si ceramica, tabla zincata si cuta- orice aprobari, extinderi, modificari, 85. Construim mansarde, execut polis-
ta, sistem pluvial, jgheaburi, burlane, recompartimentari, etajari case, hale, tiren si zugraveli exterioare si interioare. ● OFICIUL POªTAL nr. 78 - Splaiul Independen¡ei nr. 290; tel: 021.318.21.92
parazapezi, dulgherie, mansardare, PUDuri, PUZuri, scoateri din circuitul agri- Preturi foarte bune, oferim seriozitate
sarpante, izolatie carton, placari polistiren. col, cadastre, orice zona; maxima. Oferim reduceri si garantie la ● OFICIUL POªTAL nr. 82 - Str. Al. Obregia 9, tel: 021.461.07.07
Transport gratuit, (0731.545.436/ (0721.695.945/ 0766.722.367 drafi- lucrari. (0720.249.316 ● OFICIUL POªTAL nr. 84 - Splaiul Independen¡ei nr. 319; tel: 021.314.50.46
0758.808.695 mar@yahoo.com
86. Consultanta, proiectare si exe- ● OFICIUL POªTAL nr. 86 - ªos. Chitila nr. 102; tel: 021.667.01.54
29. Acoperisuri, mansarde, reparatii - 63. Asamblator mobilat tapiter pentru cutie constructii consultanta prin
schimbat buretele la canapele, fotolii,
tigla metalica, jgheaburi, burlane, dul-
gherie. Reducere 10%; (0757.159.948 coltare paturi, schimbari lemn rupt, placaj
diriginte de santier si RTE,
Proiectare structuri de rezistenta Oficii Po¿tale din Sectorul Ilfov
spart, reconditionat total. Montez demon- si executie constructii (case, vile, ● 1 DECEMBRIE ● AFUMAºI ● BALOTEªTI ● BRAGADIRU ● BRÅNEªTI
30. Acoperisuri, reparatii, acce- tez mobila, repar usi lemn schimbat fer- hale, blocuri, consolidari, suprae-
sorii, montaj reparatii acoperis, oneria; (0737.135.489 tajari, expertize). Calitate la pret ● BUFTEA ● CERNICA ● CHIAJNA ● CHITILA ● CIOLPANI ● CIOROG¢RLA
montaj acoperis,montaj Lindab, corect. 100 L; (0733.818.854 ● CLINCENI ● CORNETU ● DOMNEªTI ● GHERMÅNEªTI ● GLINA
tigla ceramica,tabla faltuita,per- 64. Asamblez, montez, lacuiesc mobila fatu_mugur@yahoo.com ● JILAVA ● MÅGURELE ● MICªUNEªTI MOARÅ ● MOGOªOAIA
biblioteca, sifoniere, comode, noptiere,
sonal calificat. Avem in Bucuresti,
scaune, canapele, paturi, schimb bala- ● OTOPENI ● PANTELIMON ● PERIª ● POPEªTI-LEORDENI
Sibiu, Brasov, etc (0742.917.299/ 87. Curatarea si igienizarea tubulaturii,
● TUNARI ● VIDRA ● VOLUNTARI
0741.913.336 male, montez repar rupturi mobila, piese curatarea si igienizarea tubulaturii de la
sparte; (0731.286.512 ghenele de gunoi menajer, spalare cu
31. Acoperisuri, tabla lindab, zincata,
jgheaburi, burlane, dulgherie, mansarda, 65. Atelier de tamplarie executa lucrari aparat de presiune cu jet de apa, perii Oficii Po¿tale din ¡arå
de reparatii, reconditionari, vopsitorie usi, rotative, detergent decapant-dezifectant si
de pus polistiren la gata. Reducere 20%. parfumant, 100 L; (0768.604.223 dgin- ● BRAªOV . . . - Oficiul Po¿tal nr. 1, . . . . . . . . . . . . . . . . . Str. N. Iorga nr. 1
Radu; (0731.451.466/ 0744.963.206 geamuri si mobilier lemn si la domiciliul
clientului, oferim maxima seriozitate; vest.office@gmail.com
gerardconstructroof.ro ● CONSTANºA - Oficiul Po¿tal nr. 4, . . . . . . . . . . . . Str. Corbului nr. 3;
(0770.381.145 88. Curatenie in case, vile, aparta- . . . . . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 7, . . . . . . . . . . . . Str. Soveja nr. 39
Acoperisuri. Firma de
32. 66. Bransamente de apa si canalizare mente, birouri, firma specializata de
● CRAIOVA . . .- Oficiul Po¿tal nr. 1, . . . . . . . . . . . . Str. Unirii nr. 54;
acoperisuri executam separari contracte la blocuri executa firma curatenie, presteaza servicii de curatenie
la cel mai inalt nivel. Oferim servicii spe- . . . . . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 4, . . . . . . . . Calea Bucure¿ti nr. 46
mansardari de orice tip, agreeata Apa Nova; (0763.802.109/
0721.609.856 cializate atat firmelor cat si persoanelor ● GIURGIU . . . - Oficiul Po¿tal nr. 1, . . Str. Mircea cel Båtrân nr. 18;
modificari acoperisuri, fizice in apartamente, case si birouri . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 2, . . . . . . . ªos. Bucure¿ti Bl. 205;
montaj tabla tip Lindab; 67. BTM Divizia de Securitate (0740.128.757 office@sinergitarget.ro . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 3, . . . . . . . . . . . .Aleea CFR nr. 10;
(0768.530.870 ofera toata paleta serviciilor de
paza executate cu personal uman 89. Demolam pereti, decopertam gresie, . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Bolintin Vale, . . . . . . . . . . Str. Republicii 5A;
si se adreseaza unei game largi demolam case bloc demolam pereti in . . . . . . . . . . . - Oficiul Cålugåreni, . . . . . . . . . Comuna Cålugåreni;
33. Amenajam accesibil apartamente, de beneficiari, din diverse sfere . . . . . . . . . . . - Oficiul Crevedia Mare, . . . Comuna Crevedia Mare;
apartament. Demolam case, blocuri, hale
glet, lavabila, rigips, tapet, faianta, tavane de activitate, (0371.172.077/ industriale. Decopertam gresie, faianta, . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Ghimpa¡i, . . . . . . . . . . . .Comuna Ghimpa¡i;
false, parchet, instalatii sanitare; 0735.315.114 office@btmsecuri- tencuieli in apartamente. 100 L; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Hotarele, . . . . . . . . . . . . .Comuna Hotarele;
(0721.165.459/ 021.629.25.21 tate.ro (0724.971.229 office@constructii-insta- . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Izvoarele, . . . . . . . . . . . . Comuna Izvoarele;
34. Amenajam apartamente case, glet - latii-piscine-irigatii.ro . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Mihåile¿ti, . . . . . . . . . . . Calea Bucure¿ti 70;
7 L, gresie, faianta - 17 L, lavabil - 4 L, 68. Burlane, jgheaburi, . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Roata de Jos, . . . . . . Comuna Roata de Jos;
sapa, parchet - 8 L, glafuri, etc., tigla metalica, dulgherie. 90. Diriginte de santier firma de consul-
tanta oferim servicii de dirigentie de ● IAªI . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 1, . . . . . . . . . . Str. Cuza Vodå nr. 3;
(0785.386.807 Lucrari si in afara . . . . . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 8, . . . . . . Str. Costache Negri nr. 64
santier si de management de proiect pen-
35. Amenajam apartamente, case, Bucurestiului. tru constructii.www.diriginte-de-
. . . . . . . . . . . . .- Oficiul Po¿tal nr. 1, . . . . . . . . . . . .Piata Victoriei nr. 8;
asiguram consultanta si materiale (0724.716.882 santier.com (0720.805.964 ranadacon-
la preturi mici, transport gratuit. struct@gmail.com . . . . . . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 3, . . . . . . . . . . . . Sos. Nordului nr. 2;
Sunati inainte de inceputul 69. Caldo Privat Security, servicii . . . . . . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 6, . . . . . . . . . . . . . . Str. Postei nr. 75;
lucrarii, castigati timp si bani; paza si securitate paza obiec- 91. Echipa pentru finisaje interioare si ● PLOIEªTI . . . - Oficiul Po¿tal nr. 7, . . .Str. Erou M. Moldoveanu nr. 6;
(0722.400.497 tivelor, bunurilor, valorilor si pro- exterioare executam lucrari atat in tara cat . . . . . . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 10, . . . . . . . . . Bd. Republicii nr. 102;
tectiei persoanelor; proiectare, si in afara. Rog seriozitate. . . . . . . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 11, . . . . . . . . . . . Aleea Chimiei nr. 6;
36. Amenajam apartamente, case, instalare, modificare, intretinere (0754.569.125 . . . . . . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 12, . . . . . . . . Str. Malu Ro¿u, nr. 101;
glet, lavabila, gresie, faianta, par- a componentelor si a sistemelor . . . . . . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 13, . . . . . . . . . . Bd. Bucuresti nr. 24;
chet, rigips, instalatii electrice si de alarmare impotriva efractiei 92. Echipa executam zidarie, tencuiala, . . . . . . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 14, . . . P-ta 1 Decembrie 1918 nr. 2
sanitare. Executie rapida, calitate (021.322.08.11 office@caldopri- gresie, faianta, gleturi, zugraveli, electrice,
garantata; (0722.400.497 vatsecurity.ro sanitare. (0766.923.531/ 0767.404.347 ● TIMIªOARA . - Oficiul Po¿tal nr. 1, . . . . . . . . B-dul Revolu¡iei nr. 2

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro E-mail: redactia@anuntul.ro


16 martie 2018 Publicå anun¡ul tåu într-un minut anuntul.ro 3
PRESTÅRI SERVICII 4
93. Echipa executam case la rosu si fin- 123. Finisaje de calitate rapid eficient si 150. Ionita Construct, amenajari Service centrale ter-
181. 19. Invatamant la distanta (fara 7. Machiaj mireasa, Alexandra
isaje, oferim seriozitate, perfectiune si pre-
turi bune, realizam lucrari in domeniul
ieftin, daca te hotarasti sa zugravesti, sa
renovezi apartamentul, imobilul etc fara
interioare si exterioare, constuctii
civie, consolidari, renovari, ter- mice de peste 20 ani, Cursuri, medita¡ii, frecventa la distanta prin core-
spondenta).Au inceput inscrierile
Rîpeanu Make-up Artist make-
up artist cu experienta, specialist
constructiilor, case la rosu. Bucuresti si deranj si batai de cap apeleaza cu moizolatii fatade, placari spe- echipa noastra de profe- pentru anul universitar 2017- in corectie si remodelare
ilfov. Dorim colaboare cu persoane fizice
finisaje apartamente. 60 {;
incredere la specialistul tau in finisaje de
calitate (0773.886.826/ 0744.372.439
ciale. Distibuitor materiale pentru
constuctii si finisaje;
sionisti executa operatiu-
ni de service pentru cen-
¿coli, traduceri 2018. Invatamant la distanta
FFDC. Facultati: stiinte econom-
sprancene, ofer servicii profesion-
ale de machiaj pentru
(0761.660.473 nistor_house@yahoo.com (0726.755.449 it@ionitacon- ice, contabiltate, drept, taxa sco- mirese/nunti, evenimente, petre-
amicul_perfect_2006@yahoo.com struct.ro trale termice - punere in 1. Anticariat Bucuresti, lara 330 E/an. 330 {; ceri, sedinte foto, ocazii speciale.
124. Firma Cleaning va ofera servicii de
functiune (PiF), (021.210.53.57/ 021.210.53.58 250 L; (0755.298.971
94. Echipa serioasa, facem zugraveli, curatenie profesionale si economice, de 151. Lucrari amenajari locuinte, echipa cumparam carti noi si ara@ffdc.ro catrinelv@gmail.com
finisaje rigips, instalatii sanitare, aparta- cea mai inalta calitate, in Bucuresti, Ilfov. meseriasi din Bucuresti sector 6, execu- intretinere, verificari vechi, din orice domeniu
mente, birouri, hale, vile, mansarde, sub- Ne adresam segmentulului rezidential si tam lucrari de zugraveli, glet, gresie, tehnice in utilizare (VTP) si orce cantitate. Lichi- 20. Matematica (sotul,48), romana 8. Mickey si Minnie sufletul petrecerii,
soluri; (0724.950.428 celui comercial. Preturi promotionale la faianta, parchet, hidroizolatii si termoizo- (sotia,45), V-XII. Titulari, experienta 18 ani prezenti acum la orice eveniment din viata
interventii. www.firma-cleaning.ro latii la apartamente, case, vile, scari bloc, (0749.143.939/ dam biblioteci sau stocuri meditatii. Nici un picat bac, 10 mate dumneavoastra. 200 L; (0764.946.747
95. Edi Total Vidanjare si desfun- (0762.516.239/ 0724.217.669 la o calitate ridicata. 0 (0731.493.492 021.456.73.73 progra- de depozit. Plata pe loc, admitere liceu 2013, 10 mate bac 2012 si alinutza_craciunitza@yahoo.com
dare canalizare. Interventii contact@firma-cleaning.ro mari@avis-ctservice.ro 9,8 in 2017, 20 lei/ora; (0730.434.041
urgente in Bucuresti si Ilfov, 152. Mobinstal Romania produse case deplasare gratuita, 9. Pachete pentru nunta,
(0724.370.975/ 0752.444.520 125. Firma de constructii executam orice de lemn, case de vacanta, kituri case, 182. Servici de curatenie, (021.315.87.04/ 21. Matematica, Info, orice nivel V
tip de lucrari (constructii case la rosu sau amenajare teren de fotbal si tenis. Gasiti - XII, recuperari, intensiv, pre- aranjamente florale natu-
office_total@yahoo.com
la cheie canalizari, alimentari cu apa, dru- mai multe modele de case lemn pe
curatare/spalare saltea, canapea, fotoliu si 0731.407.474 gatire subiecte testari, bac., rale si artificiale in regim
altele. Oferim si servicii de curatenie gen-
96. Efectuez poze ceramica, alb muri, hale industriale, renovari). Avem www.mobinstal.ro (0730.030.380 eral? sau dup? constructor.Bucuresti-Ilfov; 2. Centrul de Formare Profesion-
experienta, engleza, convenabil; de vanzare si chirie, ves-
negru/color, sculptez pe cruci, placi, ori- ingineri specialisti.www.constructii-reno- oferte@mobinstal.ro (0734.158.058 (0726.803.036
unde in tara; (0720.294.432 vari-consolidari-case.ro (0720.805.964 ala Eurodeal Cursuri de calificare timentatii si accesorii
ranadaconstruct@gmail.com 153. Monitorizare si interventie autorizate in urmatoarele meserii 22. Matematica, info, fizica, recu- nunta si botez, invitatii,
183. Servicii curatenie, la domicil- barman, bucatar, vanzator,
97. Electrician acord asistenta tehnica Irbis Guard Grup ofera servicii de iu, curatam si spalam canapele, perari, intensiv, orice nivel V-XII, decoratiuni si cadouri
126. Garduri metalice construim garduri monitorizare si interventie rapida inspector resurse umane, instala- pregatire subiecte testari, bac,
si executie instalatii electrice, case, vile, si porti metalice, terase, copertine, saltele, fotolii, covoare si altele tor, lucrator in comert, operator (0720.604.178
apartamente, schimbat instalatii(cupru), pentru apartamente, case, vile, cu aparat injectie extractie, experienta, engleza;
reparatii, modificari, montaj tablouri elec- balustrade, scari interioare si exterioare, spatii comerciale, santiere si alte aparat abur si detergenti profe-
calculator, ospatar, igiena, prim (0726.803.036 bibanu888@yahoo.com
diverse structuri metalice. 100 L; tipuri obiective de interes pentru ajutor, (021.255.52.71
trice, corpuri de iluminat, prize. Calitate, (0722.768.555 sionali, (0734.158.058/
seriozitate, (0723.022.738/ beneficiari. (0786.189.306 0737.439.954 eurodeal33@hotmail.com 23. Matematica, profesor sedinte indi- 10. Pipera Vila de lux de inchiriat pentru
0723.022.738 office@irbisguardgrup.ro viduale, domiciliul elevului, rezultate rapi- evenimente, petreceri private, house
127. HandyMan servicii de curate- 3. Curs engleza restrans. Curs de garantat. Programa Ministerului Invata-
instalatii_electrice70@yahoo.ro nie, compania ofera servicii profe- 184. Servicii de administrare imo- party, onomastici, nunti. Vila dispune de
154. Montaj parchet toate tipurile, bile, oferim servicii de adminis- engleza manuale Cambridge, mantului. Comod sigur si eficient. club jacuzzy, sauna, bar, biliard, dormi-
sionale de curatenie, in diverse raschetat, lacuit, masini profesionale cu metode moderne, grupe 3-4 cur- (0754.916.860 toare. Mai multe detalii la telefon, 399 {;
98. Electrician 24/24, schimb, montez, locatii (locuinte, centre comer- trare si mentenanta tehnica pen-
repar: instalatii electrice, tablouri electrice, aspirator, preturi minime, seriozitate; tru imobile medicale (policlinici, santi. Ideal daca vrei toata aten- (0784.668.383
ciale, hale industriale etc.) detalii www.raschetare-parchet-profesional.ro tia profesorului, dar si un curs 24. Matematica, profesor, orice zona
sigurante, prize, intrerupatoare, lustre, pe www. handy-man.ro spitale, laboratoare), de birouri, luxurymansionpaty@gmail.com
aplice cu senzor, etc. Pentru mai multe (0763.798.090 www.raschetare-parchet- rezidentiale, centre comerciale. vesel si interactiv. Detalii pe sedinte individuale, domiciliul elevului,
(0751.223.388 profesional.ro invatengleza.eu sau la tel. 40 L; rezultate garantate. Programa Ministerului 11. Servicii catering Tosca Food ofera
detalii la telefon, factura, chitanta, (0720.050.060 office@adminis-
garantie; 50 L; (0768.604.223 128. Hidroizolatii lichide cauciuc acrilic trare-cladire.ro (0744.998.774/ 0744.998.774 Invatamantului. Experienta = zero sapte servicii catering la preturi avantajoase.
155. Montam absolut orice fel de info@invatengleza.eu sase unu noua doi noua sase sapte opt Oferim comision pentru contracte cater-
la hale, blocuri, terase, depozite, fundatii, tigla metalica si din tabla zincata, (0761.929.678
99. Electrician autorizat execut acoperisuri, poduri, parcari, statii peco, in 185. Servicii de alpinism utilitar, ing. Detalii la telefon (0744.831.505
rapid instalatii noi, reparatii sau mansarde, izolatii, ghene de gunoi vopsitorie, zugraveli fatade si 4. Curs ofiter protectie date DPO,
Bucuresti si, pentru suprafete minim 300 si mici reparatii. Gheorghe 25. Meditez matematica fizica orice 12. Villa party, house party, jacuzzi, club
inlocuire instalatii la aparta- mp, in toata tara. Hidroizolatii cauciuc acoperisuri, placari polistiren. Regulamentul GDPR, Pro Manage-
mente, case. Montez tablou, sigu- (0737.298.319 alpin-utilitar.ro (0722.132.475 ment in parteneriat cu PECB nivel, profesor cu deosebita experienta, Luxury villa for rent for events: private par-
acrilic lichid profesionale, 1 L; meditez matematica, fizica orice nivel,
rante, prize, bransament. (0726.339.894 contact@stadicon.ro Europe organizeasa cursul DPO, ties, house party, weddings, baptisms,
156. Montam faianta, gresie, anvelopari 186. Servicii de curatenie in: Regulamentul de prelucrare a inclusiv Bac, admitere facultate, evaluare team building, meetings, filming, photo
Garantie, executie rapida;
(0722.400.497 129. HIDROIZOLATII, execut lucrari de
fatade cu schela proprie, montam rigips, apartamente, case, scari de bloc, datelor cu caracter personal nationala si studenti. La cerere lucrez si in meetings, pool party, contact, 399 {;
glet, lavabila, constructii la rosu, carat firme, banci, cladire birouri, spatii GDPR.Cursul este autorizat PECB week-end-uri + in toate vacantele (+40784668383/ +40784668383 luxury-
hidroizolatii cu membrane bituminoase moloz. (0721.212.685 (0745.365.972 ll632743@gmail.com
100. Electrician autorizat montez, repar profesionale pentru terase de bloc, hale, comerciale, lucram in tot cu diploma recunoscuta interna- mansionpaty@gmail.com
tablouri electrice, lumini, prize, rapid; fundatii, balcoane, garaje etc, execut si 157. Montez parchet, toate tipurile, Bucuresti-ul, pentru mai multe tional. 1.309 {; (0721.391.236/ 26. Meditez matematica, fizica, orice
(0762.356.999 reparatii: inlocuire guri de scurgere aera- raschetez, paluxez, calitate, preturi min- detalii la telefon; (0768.604.223 021.217.09.29 office@promanage- nivel, la domicilul elevului;
101. Electrician autorizat ANRE execut
toare, seriozitate (0740.075.174 ime. Rog seriozitate; (0724.899.781/ 187. Servicii de paza si protectie
ment.ro (0723.491.828 Îngrijire personalå,
130. Inchirieri, intretineri toalete ecolog- 0723.941.718 eficiente prin recrutare, training 5. Curs tehnician sisteme de securitate
orice tip de lucrare 220v, 380v. Echipa 27. Ofer meditatii clasele 0-4, doamna
este formata din 4 electricieni. La nevoie
se extinde. 50 L; (0760.149.099
ice, inchiriere, igienizare toalete ecologice,
Bucuresti, Ilfov, Targoviste, cabine noi, pe
158. Montez, raschetez si paluxez par-
chet classic si laminat, mester cu multa
si controlincredere, responsabili-
tate, beneficii, clienti, implicare,
COR 352130 Au inceput inscrierile la cur-
sul de Tehnician sisteme de detectie,
foarte calma si serioasa ofer meditatii
incepand cu clasa 0 pana la clasa 4. Ador
sånåtate
bebe_tur@yahoo.com stoc, preturi competitive, servicii de cali- experienta. (0720.565.423 securitate. (0769.077.195/ supraveghere video, control accesBd.Iuliu copiii, iar ei se ataseaza foarte repede de
tate, 50 L; (0754.777.477 031.437.09.08 office@irbisguard- Maniu nr.7 APACA) 700 L; mine, am experienta lucrand cu copiii de 3
toaletee@yahoo.com 1. asistenta medical asistenta
102. Electrician autorizat Bucuresti 159. Montez, raschetez, paluxez parchet grup.ro (0723.252.222 eurocurs@yahoo.com ani de zile. 20 L; (0766.401.211
electrician autorizat ANRE. Cu medical pentru camin de batrani
131. Inginer constructor cu echipa reno- clasic, laminat, din 1985; (0766.304.178/ 188. Servicii de protectie si paza laura.sto.laura@gmail.com Domnesti (Ilfov). (0722.462.671
peste 20 ani de experienta in tara 0720.170.233 6. Cursuri acreditate recunoscute
si strainatate, ofer servicii de cal- vam apartamente inginer constructor,cu Irbis Guard Grup furnizeaza ser- Uniunea Europeana coafor, friz- 28. Pregatire cursuri si examene
echipa de meseriasi, executam lucrari de vicii de protectie si paza pentru 2. Bone si menajere Bucuresti si
itate tuturor clientilor mei, 160. Orice apartamente sau duplexuri, erie, manichiura-pedichiura, engleza/germana pregatire pentru zona de Nord avem ceea ce va
garantie si factura, constructii, renovam apartamente, gar- finisari, zugraveli, gresie, faianta, parchet, toate categoriile de obiective, unghii false, cosmetica, masaj,
soniere, spatii comerciale, case la rosu. Engleza cls I- VIII si Germana pt pro- doriti. Echipa bona- menajera-
(0740.983.312 usi montate, zidarie, tencuieli, rigips, orice bunuri si valori, cu agenti de paza make-up cu practica din prima zi. movare ex interviu cls 0 Goethe + cls I - Baneasa se ocupa de selectia, ini-
Lucrarile sunt de calitate si seriozitate. atestati, instruiti, specializati pen-
(0756.353.755 fatade, echipa 2, 3 baieti. (0761.143.830 (0763.606.638/ 0736.938.407 IV. Conversatie exclusiv in limba aleasa. tierea si plasarea unei bone sau
103. Electrician autorizat Bucuresti tru astfel de activitati. florone.professional@yahoo.com Testari nationale si examenele Cam-
execut: inlocuiri de tablouri electrice, mon- costinmelinte1986@gmail.com 161. Parchet natural stratificat laminat, (0786.189.306 office@irbisguard- bridge-YLE, KET, PET, FCE. 60 L;
menajere in zona de Nord
tari de lustre, aplice, plafoniere, grup.ro (Baneasa, Otopeni, Pipera,
132. Instalatii mecanica si tapi- montaj, raschetat, intretinere, scari, 7. Cursuri autorizate si (0747.471.595 Balotesti, Tunari si nu numai)
(0722.761.703 orsicristi@gmail.com terie de scena. Amenajari sali de balustrade din lemn, scule profesionale, julia_schvob_ro@yahoo.com
preturi convenabile; (0740.794.680 189. Servicii instalatii gaze acreditate in Bucuresti (0721.750.857/ 0764.884.393
104. Electrician autorizat execut insta-
spectacole, proiectare, executie office@bona-menajera-baneasa.ro
si montaj instalatii de scena pen- Bucuresti-Ilfov autorizare Bestcor Training Center - 29. Pregatire examene si cursuri
latii electrice 220 V, remedieri instalatii, 162. Parchetar montez, raschetez, engleza, germana Meditatii pentru
schimbat tablou electric si altele;
tru teatre, tapiterie de scena,
paluxez masina cu aspirator, preturi min- ANRE ,executam lucrari o gama variata de cursuri bacalaureat si admitere facultate. 3. Cabinet stomatologic, Dynamic Den-
(021.434.95.24/ 0722.458.475 autorizate si acreditate
(0724.825.019/ 0771.730.839 prothalia@yahoo.com ime; (0731.896.182 de calitate in domeniul Engleza, germana, matematica, chimie, tal Drumul Taberei: ofera servicii complete
instalatiilor de gaze si din domenii diverse. Pre- biologie, alte materii si profesori selectati stomatologice, la cel mai inalt nivel profe-
105. Electrician execut instalatii elec- 133. Instalatii sanitare, electrice, ter- 163. Parchetar montez, raschetez, pe baza rezulatelor obtinute anterior cu sional: implantologie, parodontologie, pro-
trice, tablouri 220-380V, aplice, prize, mice, centrale, reparatii urgente; paluxez masina cu aspirator, preturi min- termice la cele mai bune gatim periodic oferte si elevii. Vezi detalii. 1 L; (021.795.34.14 tetica, endodontie, ortodontie, ocluzologie,
case-vile, apartamente, convenabil; (0775.523.343/ 0764.285.335 ime; (0731.896.182/ 0765.718.690 preturi. Proiecte la cheie pachete de cursuri, pre- office@accesis.ro gutiere anti sforait. (0722.426.543/
(0724.129.669 pentru toate instalatiile turi reduse, plata in rate 021.726.64.41 dayanast@yahoo.com
134. Instalator bun si ieftin. 164. Parchetar montez, raschetez orice 30. Profesoara cu experienta ofer medi-
106. Electrician reparatii si montaj, (0775.603.830 wenemil3@yahoo.com tip, scari interior, usi, dusumele, zugraveli; de gaze natural: si inscrieri online! 520 L; tatii la limba romana, orice nivel, la domi- 4. Camin batrani Floriana House
tablouri electrice, corpuri de ilu- (0720.551.903 proiectare, executie, (021.315.20.20/ ciliul meu, langa statia de metrou Timpuri oferim conditii de cazare prefer-
minat, reparatii instalatii elec- Instalator execut Noi; 50 lei/sedinta de doua ore. ate de toti batrani, varstnici care
trice, reparatii tablouri electrice
135.
165. Parchetar, montez, raschetez, instalare, punere in func- 0744.660.448 (0746.398.753 doresc sa petreaca timpul intr-un
etc.Sectoarele 1, 2, 3, 4, 5, 6. 70 instalatii tehnico - san- paluxez parchet clasic si parchet laminat. tiune si intretinere contact@bestcor.ro mediu linistit, curat si sa fie
L; (0761.659.194/ 0740.983.312 itare, montaj centrale ter- Masina cu aspirator. Preturi minime. (0721.631.761/ 31. Profesori matematica, fizica, infor- tratati cu respect de personalul
mice, preturi avantajoase (0724.608.136 8. Cursuri calificare peste 100 matica, meditam cls. 5-12, Bac, admitere calificat. (0723.786.244/
107. Electrician, tehnician sisteme amenajari.interioare80@yahoo.com 0788.388.625 meserii, alimentatie, turism, con- facultate la domiciliul elevului; 0767.906.264 b72agf@yahoo.com
DSVCAM. Montez, repar: prize, intrerupa- (07961977715 contact@victoriaglobal.ro structii, auto, infrumusetare, (0726.366.652
toare, corpuri iluminat, senzori, tablouri 166. Parchetar, montez, raschetez, SSM, PSI, Anre, certificate Minis- 5. Camin de batrani Acasa. Camin de
electrice, instalatii electrice, sisteme 136. Instalator montez, inlocuiesc insta- paluxez, masina cu aspirator, pre- 190. Sisteme de automatizare de terul Muncii. Cursuri ISCIR: 32. Scoala de meserii autorizate, sprijin batrani angajeaza infirmiera si asistenta in
de:supraveghere video, alarma, antiin- latii cupru-ppr, centrala, calorifere, obiecte turi minime; (0731.896.182/ calitate superioara Companie cu stivuitorist, fochist, macaragiu, angajare frizer, coafor, manichiura, Ilfov; (0722.462.671/ 0769.840.200
cendiu (retele structurate). Execut gauri: sanitare, masina spalat, aragaz, robineti, 0765.718.690 experienta in domeniul automati- masinist pod, operator GPL, pedichiura, sudor, stivuitorist, ISCIR,
baterii; (0746.243.411 zarilor, oferim consultanta, montaj sctoro95@yahoo.com
hota, sustinere dulapuri etc. 35 L; imbuteliator, prelungire autoriza- croitor, infirmiera, brutar, ospatar, cofetar,
(0741.166.518/ 0733.311.986 Vicollau- 167. Particular zugrav de foarte buna si mentenanta pentru sisteme de bucatar, maseur, lucrator comercial, agent
137. Instalator ?i electrician / tii; www.fundatiaapt.ro; 6. Camin de batrani Bunica Ecate-
rentiu69@gmail.com calitate, preturi foarte mici, seriozitate, cal- automatizare pentru instalatii securitate, constructor, stilist, unghii,
carotare ?i demolare echipa for- itate, promptitudine; (0720.972.538/ (0784.238.728/ 0744.437.105 fun- rina, servicii cazare; servicii med-
electrice, incalzire, ventilare, dar datiaaptbucuresti@yahoo.com macelar, instructor, 400 L; icale 24/24, servicii medicale
108. Evacuez mobila, moloz, pamant, mata din instalator si electrician 0775.583.762 si sisteme de securi. (0751.855.929/ 0726.964.482
cu experienta de peste 18 ani asigurate, nutritie personalizata;
electrocasnice nefolosibile, asiguram executam, reparam si modificam (0733.693.363 9. Cursuri calificare-formare profesion- cursuri_romania@yahoo.com servicii speciale de ingrijire per-
oameni la incarcat la cererea clientului; 168. Particular sau firma execut lucrari r.viziteu@berolec.com
instalatii termice, electrice si de zidarie, tencuiala, amenajari interioare, ala. Asociatia Bucharest Business 33. Scoala Postliceala FEG sonala, consiliere psihologica
(0720.294.432 sanitare la un pret convenabil si School.Cursuri alimentatie publica, con- (0732.011.302
case rosu sau la cheie; (0761.511.679/ 191. Sisteme supraveghere video Bucuresti face inscrieri pentru
109. Execut faianta si gresie 18 L, glet 7
intr-un timp foarte scurt. 100 L; 0765.025.220 profesionale retele structurate, structii, servicii si notiuni fundamentale de anul scolar 2017-2018 la urma-
L, lavabil 4 L, rigips 17 L, tel; (0727.356.330 georgescuionut- sisteme detectie incendiu, acces igiena. Asociatia BBS este o organizatie toarele specializari: asistent med- 7. Camin de batrani Martha, curte
sorin@yahoo.com 169. Personal curatenie birouri - nonprofit, neguvernamentala, apolitica, ical generalist, asistent medical 1.800 mp, gradina amenajata cu
(0761.654.773 menajere- post fix Personal
control, automatizari, autorizare,
independenta fata de orice institutie. foisor, terasa, pomi fructiferi,
Stefanmarin681@gmail.com analiza risc, proiect tehnic, de farmacie, asistent medical de
138. Instalator accesibil autorizat, curatenie birouri Bucuresti (firma (0723.631.967/ 0765.276.239 asoci- igiena, asistent medical de labo- cladire 800 mp p+2, camere cu 2
aragazuri, apomentre, centrale termice, videointerfoane, reclame led pro-
curatenie), zonele Aurel gramabile, bariere automate, atiebbs@yahoo.com rator, asistent medical de radiolo- si 3 paturi, living capacitate 50
Execut acoperis tabla
110. calorifere, robineti, baterii wc+bazin, Vlaicu,Baneasa. Program luni- porti automatizate. gie, asistent medical de balne- locuri, cabinet medical, spalato-
zincata, tabla cutata si obiecte sanitare, intalatii gaze,detectoare vineri, posturi fixe. Contract (021.324.06.06/ 0721.761.116 10. Cursuri de limba engleza si ger- ofiziokinetoterapie, asistent de rie, bucatarie complet utilata.
gaz (0766.257.867 munca, salariu bun, bonuri mana, pentru copii, elevi si adulti. (0745.766.173/ 0769.242.873
orice fel de tabla. Plus masa,decontare transport.
contact@titannet.ro
Alege programul de curs oferit de
gestiune, agent vamal, analist
jgheaburi si burlane. programator, stilist, tehnician mateielena2005@yahoo.com
Instalator accesibil
139. Tel;021.252.3180 (021.252.31.80 192. Sobar specialist execut sobe, semi- Global Learning. Vrei sa inveti maseur, proiectant decoratiuni
Orice fel de reparatii, non stop execut: insta- nee, reparatii, scuturat cosuri; limba engleza sau germana? interioare. Scoala pregateste 8. Camin varstnici ofera ingrijire
jgheaburi, sorturi, opritori 170. Placari marmura, gresie, faianta, (021.221.66.99/ 0745.991.298 Inscrie-te acum. Grupe de cel cadre medicale cu posibilitati permanenta, servicii de calitate
latii sanitare-termice: glet, tapet, izolatii, parchet, tencuieli, dec- mult opt cursanti.Str Ion angajare in Anglia si Germania. intr-un mediu civilizat cu rezultate
zapada. Oferim garantie. apometre, boilere, cen- orative, sape, rigips, pret/mp, 10 L; 193. Sobar execut sobe teracota cu si Racoteanu, sector 3. Inscrieri cu sau fara diploma de foarte bune. Asistente, medic
Firma autorizata. Cornel; trale- calorifere, cazi, chi- (0747.088.497 fara materialul meu, gratare, seminee, (072364817 info@cursuri-ger- bacalaureat si fara limita de vars- familie, med. geriatru, med. psihi-
(0735.568.331/ uvete, wc+rezervor, tevi repede, bine, neg. (0723.004.446 mana-engleza.ro ta. (021.311.10.54/ 0788.424.314 atru, med. neurolog, kinetoter-
171. Pompare beton Bucuresti si impre- apeut, 2.200 L; (0731.425.153
0765.580.578 sparte, robineti, desfun- jurimi, Firma executa lucrari de pompare 194. Tai lemne drujba, asez, sparg cu 11.Cursuri domeniul finan- 34. Traduceri autorizate Real Transla- fundatiasfantulpetru@yahoo.com
dari scurgeri; beton cu pompa Putzmaister P715 noua, toporul, oriunde e nevoie, tions Traduceri legalizate orice limba,
111. Execut case la rosu, parchet, gre- statica, pompare 18mc/h, coloana furtun (0720.294.432 ciar, piata de capital interpretariat, servicii supralegalizare,
sie, faianta, zidarie, glet, lavabila, zugrav- (0724.600.234/ 100 m, personal calificat, in Bucuresti si in 9. Casa de ingrijire pentru
0769.856.694 atribut fundamental: for- apostila Haga, legalizari la ambasade,
eli, sapa, betoane, rigips, polistiren, ten- imprejurimi, min. 2 ore, 200 L; 195. Tamplarie PVC tamplarie PVC marea si perfectionarea vizari acte studii, experienta 15 ani, tradu- varstnici. Vechime de
cuieli, fatade. Frima sau persoana fizica. (0732.611.947/ 0744.505.911 Germania cu geam termopan la pret de catori profesionisti, preturi minime. peste 10 ani. Cauti camin
Detalii la telefon 1 L; (0745.975.345/ 140. Instalator autorizat instalatii mioara702000@yahoo.com fabrica, montaj si transport gratuit; profesionala in domeniul (0723.795.265 office@real-
0765.350.831 sanitare si termice, reparatii, (0722.511.311 pietei de capital, fiind translations.ro de batrani / o clinica geri-
sc.cristiconstruct.srl@gmail.com montez cada, chiuveta, wc, 172. Prestez Execut amenajari interioare atrie / azil batrani in
calorifere, orice obiecte sanitare. gresie, faianta, rigips, gleturi, zugraveli, 196. Tencuieli mecanizate, amena- atestat de catre CNVM 35. Traduceri pe loc acte auto Germa-
112. Execut constructii cripte, borduri, Garantie, executie rapida; parchet, tencuieli manuale, sape man- jari interioare. Servicii de amena- (ASF) ca organism de pre- nia, Austria si Anglia. Acoperim sector 5, apropierea Bucurestiului?
sapaturi gropi- inmormantari, mozaic, (0722.400.497 uale, glafuri. Exterioare garduri, pavaje, jari interioare si exterioare la pre- Prelungirea Ghencea, Magurele, Bra- Casa Snagov situata in
marmura, granit cruci si sculptez pe placi placari polistiren, (0720.150.207 lucianti- gatire profesionala pen- gadiru, Clinceni, Cornetu, Mihailesti. Pen-
de marmura oriunde in tara; 141. Instalator autorizat sanitare, ter- mofti5@gmail.com
turi accesibile si calitate garanta-
tru specialistii in dome- Ghermanesti este locul
ta. Serviciile noastre: tencuieli tru alte zone trimitem prin curier, 10 Ron,
(0720.294.432 mice, centrale, robineti, ofer factura, mecanizate, zugraveli si renovari, niu (021.327.11.80 70 L; (0738.930.635 traduceriger- pe care si-l doreste orice
garantie (0720.177.760 173. Prodconfex produce si comer- instalatii electrcie, termice si manaengleza@yahoo.com batran (0731.920.920
113. Execut decopertare, faianta, gresie, cializeaza prin brandul propriu: sanitare. (0722.778.899
office@cpf-millenium.ro
parchet, demolari ziduri, evacuam 142. Instalator autorizat monteaza, lenjerie bumbac satinat, lenjerie icassian@yahoo.com
repara obiecte sanitare, calorifere, hidro- cotton linen, lenjerie material cre- office@amenajari-totale.ro 12. Cursuri operator calculator. Cursuri
molozul, mobila, electrocasnice, preturi
acceptabile, demolam case batranesti,
oriunde in tara; (0720.294.432
foare, boilere, coloana apa, gaze,
aragaze, sigilari apometre;
ponat, lenjerie pentru copii,
lenjerie bumbac 100%, 197. Termopane tamplarie pvc- ferestre de perfectionare intensive avizate Minis-
terul Muncii si Educatiei: Operator calcula-
Evenimente, 10. Celulita, stres, oboseala. Acum aveti
ocazia ca in linistea casei dvs. sa va
(0720.433.272/ 0785.887.402 (0243.282.943 si usi- Rehau, Gealan, Veka, Salaman- relaxati, eliminati oboseala si aspectul cojii
tor electronic si retele; contabilitate pri-
114. Execut reparatii felinare, lumanari,
punem geamuri, vopsesc grilaje, cruci, fier 143. Instalator autorizat
prodconfex95@yahoo.com der,Extruplast. Garantat cel mai bun
pachet calitate-pret. Suna si cere oferta, mara cu utilizarea calculatorului; contabili-
tate financiara, (0724.772.425/
petreceri de portocala de pe fese, coapse si
abdomen prin cel mai revolutionar si natu-
174. Produse pentru tratamentul lemnu- nu costa nimic si vom raspunde prompt. ral masaj anticelulitic 69 L;
la vanzare, oriunde in tara; non stop, execut: insta- lui cu substante ignifuge, anticarii, anti- Plase gratuit; (0721.863.072 ter- 0770.434.606 office@cursuri-picon.ro
(0753.371.255
(0720.294.432 latii sanitare-termice: mopane.top@gmail.com 1. Accesorii de petrecere, cele
fungice, insecticide, confera lemnului 13. Cursuri Profesionale Stilist Protezist
apometre, cazi, chiuvete, rezistenta sporita impotriva inamicilor nat- mai vesele si creative articole si 11. Complex Sportiv Extreme, sala
115. Execut sapaturi gropi, inmorman- 198. Termopane Germania, la pret de Unghii Alege sa fii un adevarat stilist de
urali si impotriva incendiilor accesorii de petrecere: farfurii, fitness dotata cu aparatura mod-
tari, cavouri, apa, haznale, santuri, gaze si wc+rezervor, robineti, (0233.234.544/ 0723.274.875 fabrica, montaj si transport gratuit; unghii participand la cursurile Issa Nails pahare, servetele, coifuri, erna, aerobic (taeboo, clasic,
orice fel de sapaturi, oriunde in tara; baterii, tevi sparte, cen- (0721.511.311 Academy. Acceseaza www.issa-
(0720.294.432 office@romtecgrup.ro nails.ro/cursuri pentru promotiile la Cur- trompete, baloane, decoratiuni, power, dance, step, sculpting
trale termice, desfundari, 199. Termopane, Tamplarie Alu- surile de Specializare & Perfectionare. lampioane, artificii, confetti, ball), instructori specializati,
116. Execut servicii funerare, transport sifoane-scurgeri subsol si 175. Reconditionari cazi de baie
miniu / PVC productie si montaj (0747.819.938 academy@issa-nails.ro lumanari party (0758.222.203 scoala fitness, kick boxing, autoa-
funerar, imbalsamari, constatari deces, Echipa noastra este specializata in: de tamplarie pvc sau aluminiu cu office@accesoriidepetrecere.ro parare, sauna, vestiare, dusuri,
sapaturi gropi, la preturi mici, oriunde in
canal; (0733.722.294/ reconditionari, cazi, reconditionari cazi, geam termoizolant geam ter- 14. FEG Education organizeaza bar. (0727.898.822 cs_timpuri-
tara; (0720.294.432 0724.427.666 reconditionat cazi, reparat cazi, emailare mopan ).Usa de garaj tip rulou, cursuri de formare in toate 2. Animatori copii, ursitoare, botez, noi@yahoo.com
cada, restaurare cazi,Alexandru Gheo- numai 297 euro + tva, preturi de domeniile care au cautare pe echipa tanara si plina de viata, studenti,
144. Instalator gaze, instalatii incalzire, rghe;www.reconditionari-cazi.eu 300 L; Seeria Events; (0773.963.044
117. Execut zugraveli, faianta, rigips,
(0723.349.476 producator www.authentique.ro; piata fortei de munca, interna si 12. Consultatie, evaluare
parchet, placari, polistiren (carton, tapet); sanitare, revizii, proiecte, avize etc., la www.usa-garaj.com europeana. Cursuri de calificare:
(0720.347.831 cele mai mici preturi; (0752.860.181 emailari_cazi@yahoo.com
(0733.711.111/ 0732.557.799 electrician, sudor, instalator, 3. Avenue Business Lunch, pentru medicala generala Con-
176. Repara Acasa mestrii tai in reparatii office@rulouriexterioare.eu coafor, cosmetician, bucatar, un pranz cu stil, 19 Lei – trei sultatie si evaluare med-
118. Executam avantajos zidarie, ten- 145. Instalator profesionist execut
cuieli rigips, polistiren, zugraveli, pavele, lucrari: sanitare, termice, gaze. Depanare: se reamenajari, executam lucrari si inter- ospatar etc. Cursuri de spe- feluri de mancare incluse. Avenue icala generala, psihiatri-
200. Tigla metalica Plannja Suedia, cializare: tehnician Business Lunch va fi lansat pe
parchet, sapa, faianta, gresie, gleturi, ren- aragaze, centrale termice, hidrofoare. ventii, electrice, sanitare, mobilier, laca-
tabla de faltuit Extramaleabila 0.6 energetician/electrician, contabil, 8.01.2018 si isi va primi oaspetii ca si psihologica, testare
Montaj senzori gaze electrovalve, ter- tuserie si zugraveli. www.reparaacasa.ro
ovari, consolidari, demolari;
mostate ambient. Preturi negociabile. (0734.874.870 interventii@reparaa- mm, profile industriale, jgheaburi inspector resurse umane etc. de luni pana vineri, intre orele rapida a drogurilor in
(0755.125.452 inclusiv jgheaburi dreptunghiulare Sediu din Bucuresti, Str Caderea 11.00 – 15.00, pe Sos. Pipera 46- urina, testare HIV/SIDA,
(0730.310.810 casa.ro si burlane, accesorii pentru
119. Executam case de lemn, zero
Bastiliei nr 58, lateral, in spate la 48 19 L; (0724.322.189/ asistenta si administrare
146. Instalator sanitar centrale termice, 177. Reparam si executam acoperis, ferestre de mansarda ASE. www.feg.ro; (0756.876.091 0724.247.163 office@ballroomsby-
energie, producem un sistem de
hidrofoare, boiler, incalzire pardoseala, acoperisuri, burlane- jgheaburi, (0727.773.255/ 0745.181.239 bamboo.ro tratament substitutiv.
constructii din lemn si metal sub opritori zapada, orice tip de vitenconstruct@yahoo.com
brandul Caze. Caze este un sis- incarcari freon, montaj aer conditionat, 15. Germana si engleza, germana si (0747.896.161/
instalatii electrice. (0728.633.409/ reparatii; (0738.169.082 engleza meditez orice nivel intr-un cadru 4. Cameraman si fotograf experienta,
tem pentru constructiile indepen-
0771.722.890 201. Zugrav cu experienta, execut gle- organizat si conditii excelente. Bucuresti magneti cadou oferta, marturii magnetice
0728.983.652
dente energetic, zero energie 178. Reparatii curente, ai nevoie de turi, sape, gresie, faianta, parchet, zugrav- amghita@yahoo.com
Caze=case zero energie. sector 1. Professor cu experienta 50 L; cadou, filmare full hd si fotografii artistice
147. Instalator sanitar, Firma noas- reparatii curente in casa, de montat eli etc., la cele mai mici preturi; (0728.893.860
(0361.428.093/ 0729.055.700 tra este specializata in lucrari de mobilier, de schimbat prize, intrerupatoare (0752.860.181 nelimitate. Oferim servicii de calitate, sed-
13. Consultatii si investigatii oftal-
socri@socri.ro inlocuire tevi apa, scurgere si ter- si corpuri de iluminat, de vopsit, de montat inta foto inclusa, dvd uri personalizate,
16. Gradinita Yannis & Yasmine miniclip artistic. 2.000 L; mologice, camp vizual computeri-
moficare, desfundare canalizare rigips, de reparat sau refacut instalatii 202. Zugrav execut, gresie, faianta, par- zat, OCT, biometrie, prescriere
nivel 1: 3 - 5 ani; nivel 2: 5 - 6 ani.
120. Executam finisaje interioare, la blocuri si case, montaj obiecte sanitare si termice. 30 L; chet, tapet etc. Ciprian; (0760.715.746 Oferim optionale de: pian, limba (0760.182.953/ 0770.576.274 serbanes- lentile de contact, laser YAG, opti-
rigips, zugraveli lavabile, gresie, sanitare, centrala termica, (0769.116.770 enigmescu@yahoo.com cumariusgabriel@yahoo.com
faianta, instalatii electrice si san- 203. Zugrav, execut zugraveli, glet, gre- engleza, limba germana, dans, ca medicala; prescriere, executie,
apometre, robineti. atelier de creatie. Ne gasiti in inc- interventii chirurgicale.
itare et. Preturi negociabile, cali- (0764.457.850/ 0785.446.916 179. S.C. Irbis Guard GruP S.R.L sie, faianta, parchet, polistiren, reparatii, 5. Formatia WOW Band, Cu Forma-
tate. (0723.357.608/ este flexibila la cererea de ser- glafuri; (0727.376.804 inta Centrului Comercial Sun tia WOW Band va puteti bucura, la (021.324.63.98/ 0722.225.227
avariiinstalatii@gmail.com Plaza (031.426.00.04/ costescu_ioana@yahoo.com
0766.314.400 vicii de paza si protectie existen- petrecerea dumneavoastra, de un
148. Instalator sanitar, electrician 24/24 ta pe piata, avand posibilitatea de 204. Zugrav, glet 8 L, lavabil 5 L, ten- 0744.544.178 repertoriu vast incepand de la
121. Executam foraje puturi apa - cuiala 10 L, sapa 10 L, polistiren 25 L, 14. Doamna 43 ani ofer masaj de
schimb/montez conducte de apa rece, a satisface necesitatile clientilor. 17. IELTS, TOEFL, CAE, conversatie cu muzica ambientala, cafe concert, relaxare domnilor. Seriozitate si discretie.
Ananova Bucuresti. Foraj de mica si apa calda, centrale termice, calorifere, (0769.077.195 office@irbisguard- faianta, gresie 25 L, rigips 15 L, aparta- muzica usoara, cover-uri, pana la
medie adancime, denisipari, intretineri cazi, lavoare, wc, masini de spalat, hidro- grup.ro ment la gata 1.500 euro, curatat 5 L, tinci profesor nativ. Pregatire in limba engleza Intre orele 10.00-20.00, Drumul Taberei,
cu profesor vorbitor nativ din Anglia. Medi- autenticul folclor. (0769.630.501 Favorit, 70 L; (0763.781.778/
puturi, curatare puturi, foraje puturi foare etc. 50 L; (0768.604.223 dgin- 7 L, parchet; (0734.213.858 contact@wowband.ro
adancime apa potabila, apa menajera, ali- vest.office@gmail.com 180. Securitate evenimente, o sec- tatii IELTS, TOEFL, CAE, indurmare pen- 0753.181.317
mentare cu apa, foraje apa, foraje fantani. tiune importanta in activitatea de 205. Zugrav, parchet, faianta, instalatii tru scrierea de eseuri, editarea proiectelor
Oferim garantie, 100 L; (0749.093.200/ sanitare, glafuri, zugraveli; speciale si aplicatiilor pentru universitate. 6. Foto, video nunta si botez Opreste-te 15. Eliminarea tumorilor eficient, rapid,
149. Instalatori, executam lucrari de paza si securitate este reprezen-
0763.778.789 instalatii termice-sanitare (subsoluri, tata de asigurarea securitatii pen- (0727.957.787 140 L; (0770.723.202/ 0773.370.948 din cautare. Pe www.luxfotovideo.ro ai noninvaziv Terapeut, Buc, elimina tumorile
ananova.company@gmail.com coloane, centrale termice, incalzire par- tru activitatile sociale precum symbolsandsigns7@gmail.com cea mai buna oferta de servicii foto-video numai cu dovezi stiintifice, 3 ecografii ca
doseala, calorifere, obiecte sanitare, concertele, spectacolele, tar- 206. Zugrav, zidar, execut zugraveli, pentru nunta, botez si alte evenimente. dovada. Metoda proprie, pt. 95% dintre
122. Executam zugraveli, glet, faianta, hidrofoare, canalizari) montaj-cupru, gurile si expozitiile, meciurile. rigips, gleturi, faianta, reparatii, placari, 18. Instructor auto pt. Scoala de Soferi Foto+video botez: 1000-1.500 lei. tipuri (cele la sani, cap, piele, membre-efi-
gresie, parchet, polistiren, montam usi de polipropilena, polietilena, pex, 1.234 L; (0786.189.306 office@irbisguard- montaje, calitate, seriozitate; Dinu (0769.555.777 Foto+video nunta: 1.500-2.000 lei cienta 100%), nu reactii adverse, plata
calitate; (0720.459.481 (0721.507.109 jackass.hm@gmail.com grup.ro (0727.251.833 dinuautototal@yahoo.com (0751.011.001 luxfotovideo@yahoo.com dupa; (0745.076.300

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)
4 16 martie 2018

PRESTÅRI SERVICII 4
16.Ingrijire si supraveg- 16. Alina, reala, I speak english, poze 47. Bruneta 30 ani te astept la mine in 78. Dessiree Masaj, alege calitatea 107. Evelin, bruneta, selectiva, 21 ani, 134. Madalina, Unirii, buna, eu ma 161. Masaj la hotel sau la Salon Mosilor,
here batrani in cadrul reale, singura in locatie. Tu domn locatie sa iti ofer masaj relaxare, poze masajului de relaxare facut de fete profe- poze reale, ofer masaj de relaxare intr-un numesc Madalina, sunt o bruneta stilata, fete frumoase cu experienta va ofera
manierat, te astept sa petreci clipe min- reale, discretie si seriozitate, Dristor, sioniste, cu uleiuri aromatice intr-un ambient deosebit domnilor pretentiosi o doamna nonconformista si deschisa masaj de relaxare si erotic direct in cam-
caminului, batranii bene- unate alaturi de mine, sa fii rasfatat cu un Baba Novac, 50 L; (0769.183.062 ambient de vis. Te asteptam intr-o locatie care apreciaza calitatea, ofer conditii de catre provocari, am 35 de ani, 1.65 m, 60 era dvs. de hotel sau la salonul nostru.
ficiaza de supraveghere masaj de relaxare, 150 L; curata si discreta, unde vei mai reveni. lux, discretie. Zona centrala, bd. Dece- kg si ofer diverse tipuri de masaj dlor dis- Nu trebuie sa va deplasati, noi venim
permanenta, tratamente (0747.910.530 48. Bruneta 31 ani ofer masaj de Strada Traian 254, 120 L; bal. 100 L; (0724.405.204 creti numai in locatia mea. 150 L; direct la dumneavoastra, daca ne
relaxare la domiciliul meu, pt. detalii (0732.545.457/ 0769.994.064 (0720.417.718 chemati, 120 L; (0769.994.064/
specfice virstei, con- 17. Alis, terapie medicala: disfunctia suna-ma, zona piata Muncii 100 L; dessiree.masaj@yahoo.com 108. Excess Massage, simte atingerile 0732.545.457
siliere, socializare, asis- erectila, punctul VC6, oceanul energiei, (0737.184.035 patimase ale tinerelor noastre maseuze 135. Mall Vitan, masaj total noua in
luni-vineri 10:00- 20:00 sedinta 90 79. Diana masaj massage visit hotel or in timp ce te rasfata, implinindu-ti fantezi- zona, poze reale, tanara bruneta, 24 ani, 162. Masaj la tine sau la hotel, sunt o
tenta medicala primara, min/175 Ron. Sambata 10:00-18:00, 49. Bruneta draguta si finuta ofer your apartment Diana, nice to meet you. ile prin tehnici specifice care apartin 1.69 cm, 50 kg te astept in locatia mea blonda frumoasa si sexi, iti ofer un masaj
asistenta religioasa happy-hour 16:00-18:00. 150 L; servcii de masaj de relaxare, Obor 100 I am brunette, senzual and I can make tainelor erotice ale masajului, oferindu-ti cocheta, discreta si curata pentru deosebit de relaxare, pentru mai multe
(0762.334.434/ (0770.846.094 L; (0763.965.595 you a very good massage. My meticu- ceva unic. 120 L; (0728.702.675/ momente de maxima relaxare. Masaj detalii, suna-ma, deplasari,
lous eye for detail ensures each 0766.238.084 total de relaxare. 80 ron-30 min. 120 ron- (0731.536.906
0745.035.334 filantropi- 18. Aliyna, una dintre putinele maseuze 50. Bruneta inalta, frumoasa, cu poze encounter is tailored to your innermost massage.excess@yahoo.com
aberca@gmail.com reale, 30 de ani, 1.76, cu 65 kg, daca desires. Relax massage, erotic. 300 L; 1h. 80 L; (0767.470.647 163. Masaj massage visit hotel or your
care au poze reale, asta pentru ca te
respect pe tine domnul meu si iti fac pe doresti cateva clipe de masaj de relaxare (0766.698.140 109. Favorit, satena stilata, 35 de ani, 136. Mall Vitan, masaj unic si clipe apartment Diana, visit hotel or your
17.Ingrijire si supraveg- plac, sa te relaxez cu diferite tehnici de vino la mine si lasa-te invaluit de arta diana2018diana@yahoo.com ofer masaj numai la domiciliul meu d-lor apartment, bruneta, slim, senzuala, deli-
masajului, te vei simti revigorat, zona discreti si generosi. Locuiesc singura unice, buna, sunt Maria, daca anuntul cata, te pot face sa te simti ca in rai, fac
here batrani servicii masaj, locuiesc singura, zona metrou meu ti-a atras atentia, atunci nu ezita sa
Timpuri Noi. 100 L; (0729.797.491 fru- Zepter, 50 L; (0774.929.887 80. Diana massage, masaj, visit hotel or intr-o garsoniera, am 62 kg, 1.68 m, mai foarte bine masaj, massage la hotel sau
sociale primare, servicii your apartment, Diana, senzual lady, multe detalii la tel., este loc de parcare ma contactezi, sexy si atenta la detalii te la tine. Alege-ma si vei reveni garantat!!
moasa_alina20@yahoo.com astept, sa-ti ofer cele mai bune servicii
51. Bruneta selectiva ofer masaj de brunette, slim , elegant and expert in 60 L; (0731.784.820 300 L; (0766.698.140
sociale specializate pen- relacsare domnilor seriosi in locatia mea massage make you feel your senses , de masaj, 100 L; (0757.702.170
19. Am revenit, poze reale, buna, Sara, cacurobert@yahoo.com diana2018diana@yahoo.com
tru persoane in varsta si blonda, ochii caprui, 1.62 inaltime, 50 kg, discreta zona rond Alba Iulia, 300 L; gentle. Hotel visit only or visit at your
cu dizabilitati; gazduire te astept la mine pentru masaj de (0732.855.248 apartment. Call for details. 300 L; 110. Fete noi, locatie lux, simte atingerile 137. Masaj Andra 21 de ani, tanara, fru- 164. Masaj placut de relaxare inainte de
(0766.698.140 patimase ale tinerelor noastre maseuze moasa si satisfacatoare, ofer masaj de culcare. Fa-ti timp azi si ofera-ti un capri-
batrani; asistenta med- relaxare placut, locatie curata si discreta, 52. Bruneta 28 de ani, finuta, tandra diana2018diana@yahoo.com in timp ce te rasfata, implinindu-ti fantezi- relaxare doar la tine sau hotel, poze ciu cu o sedinta placuta de masaj, stim-
icala, ingrijire, pozele imi apartin. Zona rond Alba Iulia,
120 L; (0720.184.898 ofer masaj total domnilor generosiintr-un ile doar prin tehnici specifice care apartin %100 reale. Cer si ofer seriozitate. Pen- ulez toti porii pielii tale, te vei simti in al 9-
socializareCapacitate ambient placut la domiciliu meu. Titan 81. Diana noua in zona, daca vrei cu tainelor erotice ale masajului, oferindu-ti tru mai multe detalii la telefon. lea cer. Disponibila non stop. Vezi video-
primire 158 de persoane 20. Amalia sunt o bonda finuta cu stil si Bd. Theodor Pallady, 80 L; adevarat sa-ti vezi visele implinite vino placere, 120 L; (0728.702.675/ (0738.590.092 ul din acest anunt si apoi ma suni, 200
cu o eleganta aparte ofer masaj de (0721.821.385 alaturi de mine pentru un masaj de 0728.702.675 L; (0721.609.296
(0266.364.126/ relaxare in locatia mea discreta luxoasa adelacristina2003@gmail.com relaxare al corpului si al mintii zona Ste- massage.excess@yahoo.com 138. Masaj Buna, sunt noua in domeniu
0744.515.360 sf.elisabe- in zona Alba Iulia 200 L; 53. Bruneta focoasa si pasionala, tan-
fan cel Mare stadion Dinamo; 80 L; dar cu destula experienta pentru a-ti oferi 165. Masaj profesional terapeutic, relax,
ta@caritas-ab.ro (0732.568.399 (0799.633.655 111. Finuta si draguta, te astept intr-o un masaj de relaxare asa cum iti doresti, in Bucuresti, maseur profesionist
dra si rabdatoare cu mult bun simt, te locatie discreta si curata, pentru un plus alte mici fantezii care sa te conduca efectuez masaj de relaxare, sportiv, cer-
21. Ambianta si rafinament, daca esti
astept in compania mea pentru un masaj 82. Diana, best massage, masaj, visit masaj de relaxare si tonifiere, pentru mai pe culmile extazului, 100 L; vical, capilar, facial, aromaterapie, ter-
Ingrijire, tratament,
18.
in cautarea unui loc de relaxare, salonul
de vis. Detalii la tel. Drumul Taberei. hotel or your ap Diana, brunette, slim, multe detalii suna-ma. Unirii, Zepter. 60 (0755.948.888 apeutic, reflexoterapie, (70 Lei/ora, 150
recuperare varstnici cen- Andreea, 100 L; (0761.622.032 very elegant and expert in massage L; (0725.473.852 Lei 2 ore). Detalii tel; Prg: L-D 09:00
nostru este alegerea perfecta deoarece
tru rezidential pentru calitatea este cuvantul care ne defineste. make you feel very good. Hotel visit or 139. Masaj de relaxare Doar cateva zile 23:00 70 L; (0743.491.548 fructarian-
54. Bruneta, 28 de ani, finuta, tandra, visit your apartment. Elegance and 112. High class Nicole, poze reale
ingrijirea, tratamentul si 120 L; (0732.545.457 ofer masaj de relaxare domnilor educati
in Bucuresti La mine sau la hotel Tel,. calator@gmail.com
sweet. Best massage (masaj). Unirii, Arc 100%, domnisoara inalta, slim, educata, 150 L; (0764.182.119
recuperarea persoanelor si foarte curati. Zona Dristor, 50 L; Triumf, Victoriei. Call me. 300 L; te invit in locatia mea din zona Cotroceni 166. Masaj suedez, experimentata in
22. Ambianta si rafinament. Cauti ceva (0733.782.676
varstnice, Bucuresti, sec- inedit, cauti sa te detasezi de problemele (0766.698.140 pentru a da frau imaginatiei printr-un 140. Masaj de relaxare la domiciliu dvs. terapii bioenergetice, varsta 28 ani, ofer
cotidiene? Te asteptam alaturi de fete diana2018diana@yahoo.com masaj pasional. Iti garantez ca experien- sau la mine, pt. domnisoare, doamne, masaj suedez de relaxare. Durata o ora
torul 1. Sprijinim perma- 55. Bruneta, 31 ani, ofer masaj de
superbe, experte in arta masajului erotic, relaxare la domiciliul meu, pt mai multe ta va fi de neuitat iar satisfactia deplina, domni. Ovidiu 100 L; (0743.864.053 jum, zona centrala. 150 L;
nent varstnicul ce se afla 83. Doamna casatorita, stilata, masaj 170 L; (0721.904.419 Masaj.nir- ospanache@gmail.com (0723.473.209/ 0723.473.209
cu bun simt, senzuale, atente la dorintele detalii suna-ma. Zona piata Muncii. 100
tale, salon lux, 120 L; (0766.238.084/ de relaxare la domiciliul meu. Mai multe vana@yahoo.com
in situatie de dificultate L; (0737.184.035 detalii la tel. (0722.966.960 141. Masaj O doamna sociabila, comu- 167. Masaj total, noua in zona, tanara
(0767.914.722 0728.702.675
massage.excess@yahoo.com 56. Bruneta, inalta, frumoasa, poze 113. Inna, miniona, o doamna cu un car- nicativa te astept in locatia mea din zona sexy, ofer masaj total, pasional si alte
contact@resedinta-victo- 84. Doamna 34 ani, experienta, atestat, acter aparte, matura, mereu aceeasi, dar surprize placute domnilor generosi intr-o
reale, 30 de ani, 1.76, cu 65 kg, daca ofer masaj de relaxare profesional, Veterani pentru a te relaxa intr un cadru
ria.ro 23. Ana buna sunt Ana, te astept in doresti cateva clipe de masaj de relaxare intotdeauna altfel, maseuza cu experien- intim si dicret cu numai 50, 100 sau 150 ambianta relaxanta, curata, discreta,
masaj terapeutic, cervical, lombar, capi- ta ofer masaj terapeutic si de relaxare zona Diham. Am si o colega
locatia mea pentru a petrece clipe de vino la mine si lasa-te invaluit de arta lar, locatie centrala, dicretie, o sedinta ron; (0738.143.336
19. Servicii medicale stomatologice. Ai neuitat, masaj, cer si ofer discretie si masajului, te vei simti revigorat, zona numai la domiciliul meu din zona (0730.782.361
dureaza o ora si se efectueaza pe masa Dorobanti, (0757.266.841
card national de sanatate? Poti beneficia igiena maxima, pozele imi apartin in Zepter 50 L; (0774.929.887 de masaj. 100 L; (0732.937.889 142. Masaj cu de toate, Doamna Rep.
168. Masaj, buna sunt Renata te astept
de unele tratamente stomatologice gratu- totalitate, singura in locatie nu raspund la Mod. cu experienta in arta masajului de
sms nr privat 200 L; (0721.308.203 57. Casatorita, Sara, doamna matura, 114. Irene, masaj la tine sau la hotel relaxare, te astept intr-un ambient placut in locatia mea calda si curata unde dis-
ite sau decontate de casa nationala de 85. Doamna 38 de ani, 1.75 m, 60 kg, Bruneta cu forme iti pot oferi un masaj de cretia si linistea ma reprezinta pentru mai
asigurari. Pentru detalii sunati la nr. de doresc ceva mai mult de la viata. Nu ofer ofer masaj de relaxare la domiciliul meu si discret, igiena, mai multe detalii la tel.,
mai jos: (0721.718.112 24. Ana 35 ani, ofer masaj de relaxare la si nu caut sex. Ador masajul. Fotografii vis. I also speak english, masaj (mas- (0758.804.949 multe detalii astept telefonul tau, 70 L;
sau deplasare. Mall Vitan, Dristor 200 L; sage) la hotel sau la tine. Programare cu (0768.951.486
domiciliul meu. Poze reale, zona Dristor, reale, zona P-ta Unirii, vila de lux. 150 (0735.395.398 dia_rr@yahoo.com Raissarusu@yahoo.com
20. Tratamente stomatologice pro- Baba Novac, program 10-17; 50 L; L; (0738.530.542 1 h inainte, 350 L; (0766.699.417
fesioniste -Tratamente ORTODON- (0725.044.235 irene2018irene@yahoo.com 169. Masaj, Oana, vino sa te relaxezi in
86. Doamna 40 ani, ofer masaj de 143. Masaj cu stapana fantezia masaju-
TICE de calitate;-Tratamente 58. Catalina sweety, maseuza brune- lui cu o stapana cu o vasta experienta si locatia mea Dristor 2, cu un masaj
relaxare la domiciliul meu. Detalii la tele- 115. Iti doresti tandrete si pasiune, lasa- deosebit, garantez revenirea, mai multe
endodontice la MICROSCOP;- 25. Ana, buna sunt Ana, te astept in ta, noua in domeniu, zona centrala, pro- fon; 100 L; (0746.309.905 un ambient select non stop la sms 1554
Interventii CHIRURGICALE com- locatia mea pentru a petrece clipe de gram flexibil 11.00-23.00, detalii supli- te purtat intr-o lume a placerilor erotice, detalii la telefon atunci. 70 L;
invadata de muzica relaxanta, alaturi de cu text masaj sau la telefon; (0765.127.530
plexe: inserare de implanturi care neuitat, cer si ofer discretie si igiena mentare la tel. 150 L; (0720.201.812 87. Doamna Irina blonda matura, slim, (0906.120.860/ 1554.000.000
necesita sau nu aditii osoase;- maxima ofer masaj de relaxare body catalina_20_sweety@yahoo.com tinere maseuze dornice sa-ti ofere clipe
cu un fizic de invidiat, recent divortata, de neuitat intr-un ambient intim si sen- mirunaarmin@yahoo.com 170. Masaj, hei, buna. Sunt o blonda
Servicii protetice (0744.549.003/ masaj nu raspund la sms nr privat. 150 doresc sa gust din placerile vietii si sa nu
031.109.52.91 prelipceanda- L; (0721.308.203 59. Cauti ceva inedit, am creat special zual. Salon lux, fete superbe 120 L; finuta, draguta rabdatoare glumeata am
ma mai simt neglijata. Sunt maseuza cu (0766.238.084/ 0728.702.675 mas- 144. Masaj de relaxare cu ucrainence, 34 de ani ofer domnilor draguti masaj si
ciana@yahoo.com pentru tine un loc incantator, curat, sigur experienta si doresc sa cunosc domni te invit la un masaj de relaxare cu sauna
26. Ana, noua pe site, 30 ani, cu experi- si discret. Salonul cu cele mai frumoase sage.excess@yahoo.com clipe frumoase pentru mai multe detalii
discreti, generosi, 150 L; si jacuzi intr-un ambient discret si placut; suna-ma. Singura in locatie, poze reale,
21. Unghii cu gel toate noutatile in enta in arta masajului de relaxare, zona si senzuale fete din Bucuresti te asteapta (0733.911.204 150 L; (0759.109.449
materie de unghii Yly stilist protejist real- Drumul Taberei, suna-ma pentru mai intr-o atmosfera senzuala si plina de ero- 116. Iti doresti tandrete si pasiune? (0768.177.993 Mireluta@gmeil.com
discreterosrl@gmail.com Excess massage va ofera cea mai placu- Raissarusu@yahoo.com
izez: constructie gel, intretinere gel, gel pe multe detalii, 80 L; (0723.114.875 tism, 120 L; (0769.994.064/
unghia naturala, manichiura semiperma- 0732.545.457 ta experienta de relaxare totala prin arta 171. Masaj, noua in Bucuresti ofer
88. Doamna matura, 51 de ani, elegan- masajului erotic, intr-o atmosfera invalui- 145. Masaj de relaxare pt domni, masaj, numele meu este Andreea, sunt
nenta, french, tips, pictura, pedichiurapre- 27. Anabelle, masaj erotic nud, senzatii ta, discreta si educata ofer masaj de
turi fara concurenta, dotari noi minunate cu senzuala Anabelle din 60. Cauti lux si calitate, lasa-te invaluit ta in mirosuri afrodisiace alaturi de doamne si domnisoare Doamna, masaj noua in domeniu dar cu experienta nece-
relaxare intr-un ambient placut. Zona trupurile senzuale ale tinerelor noastre, profesionist de relaxare, tonifiere, sara pentru a te face sa ajungi pe culmile
(0722.612.915 echipa maseuzelor Noblesse Unic. Va de atingerile senzuale ale unei tinere Dristor non-stop, 200 L;
constantimob@yahoo.com invitam si pe voi sa o cunoasteti. Masaj maseuze experta in arta masajului erotic 120 L; (0766.238.084/ 0728.702.675 intretinere corporala, lombar, placerii printr-un masaj de relaxare com-
dornica sa-ti ofere cele mai memorabile (0752.411.698 massage.excess@yahoo.com cervical. Bucuresti, sector 1 75 L; binat cu un masaj erotic. 100 L;
erotic nud, sedinta de 60 de minute, la
vila Noblesse Unic, in centru. 200 L; clipe, doar in incinta salonului Dessiree 89. Doamna matura, am 30 ani sani nr
(0731.093.149 (0760.870.593
Masaj, 120 L; (0720.525.253 117. Jolie te asteapta pentru un rasfat
Masaj (0727.148.861 3 bruneta cu parul lung te astept in loca-
tia mea luxoasa pentru ati oferi un masaj
brazilian, buna, numele meu este Jolie
liviu.c.georgescu@gmail.com
146. Masaj de relaxare totala la domicili-
172. Masaj, noua in oras, blonda finuta,
masaj, suna-ma pentru mai multe detalii,
28. Anda Te invit la mine pentru o ora de 61. Cel mai nou salon din Bucuresti relaxant pentru toti domni care stiu sa sunt 100% brazilianca te astept intr o
1. 3R Masaj. Masaj somatic, reflexogen, relaxare prin tehnicile masajului erotic si daca esti in cautarea unui loc de aleaga experienta si bunul simt, 50 L; atmosfera discreta in cea mai deplina ul meu, zona Tineretului, pentru mai 150 L; (0735.738.876
relaxare, salonul nostru este alegerea curatenie pentru a te rasfata cu un masaj multe detalii, suna-ma 60 L; Aale539@yahoo.com
terapeutic sau mixt. Gimnastica fizica, terapeutic intr-o locatie de lux centrala, (0725.397.305
respiratorie si mentala. Indrumare pentru 100 L; (0767.628.994 perfecta deoarece calitatea este cuvantul asa cum meriti. I speak english; 140 L; (0767.450.188
adaptarea programului la stilul tau de care ne defineste. Cele mai frumoase si 90. Doamna matura, am revenit, am 50 (0727.646.456 173. Masaj, stapana tanara cu experi-
29. Andra, doamna serioasa si educata dulci maseuze te asteapta. 120 L; royalplace.massage@gmail.com 147. Masaj de relaxare, tanar casatorit, enta, fantezia masajului cu o stapana
viata. 0738638999 sau de ani, sunt singura, plinuta si te astept
masaj.golivu.com. (0738.630.999 ofer masaj de relaxare d.lor genero?i si (0720.525.253 la un masaj menit sa-ti relaxeze tot cor- curat, fizic f placut, ofer masaj de pentru domnii ce vor altceva, masaj-
manierati la domiciliul meu. Cer si ofer desiree.masaj@yahoo.com 118. La hotel ma deplasez la tine la hotel relaxare, doamnelor si domnisoarelor. dominare. Contact nonstop prin sms cu
pul. Piata Romana; 50 L; pentru a-ti oferi o ora de placere prin arta textul stapana masaj la nr 1580 sau
2. Abandoneaza-ti cautarile. Masajul discretie si igiena. Mai multe detalii la tel. (0738.268.040 Rog seriozitate si discretie! Multumesc;
locuiesc singura 200 L; 62. Central best Universitate. Daca masajului si prin alte tehnici bine cunos- (0752.301.512 direct telefonic. (0906.760.800
erotic oferit de tinerele noastre maseuze anuntul meu ti-a atras atentia, atunci nu cute sau la mine in locatie pretul este
este unul dintre primele si simplele (0727.027.598 ezita sa ma contactezi, sexy si atenta la
91. Doamna matura, terapie medicala:
mai mic daca vii tu la mine, 100 L; 174. Masaj, te astept, noua in zona pe
mijloace descoperite pentru alinarea disfunctia erectila, punctul vc6, oceanul 148. Masaj de relaxare, 36 ani rep.
suferintelor, rasfatarea trupului si a sufle- 30. Andra, Magheru bruneta siliconata, detalii te astept, sa-ti ofer cele mai bune energiei situat sub ombilic. Luni -vineri (0767.629.025 Mold, masaj de relaxare fara graba cu o Mosilor, te astept in compania mea pt un
poze reale, confirm cu tatuajele, ofer servicii de masaj. Contacteaza-ma, 100 10:00-20:00, happy-hour 10:00- 12:00, maseuza cu experienta in arta masajului masaj de relaxare si un masaj total cum
tului intr-o ambianta incitanta, 120 L; L; (0738.117.156/ 0727.207.118 info- 119. La mine zona Vitan, masaj total de doresti tu. Ofer discretie maxima, seriozi-
(0728.702.675/ 0728.702.675 mas- masaj de relaxare si erotic !mai multe sambata 10:00-18:00, sed 90 min/175 de relaxare la domiciliul meu care se afla
detali la telefon 100 L; (0799.055.923 lamour@yahoo.com ron. 150 L; (0720.377.471 relaxare, buna sunt Bianca, te astept in in centrul orasului la Universitate, dis- tate, poze reale 100%. Suna-ma:
sage.excess@yahoo.com locatia mea curata si discreta din zona (0799.440.571
63. Clipe de vis-salon lux. Te-ai gandit
cretie si igiena cu siguranta,
31. Andreea te invit la mine pentru o 92. Doamna matura, pasionala, la mine Vitan. Poze 100% reale, dovedesc cu (0758.804.949
3. Abate drumul tau spre o relaxare pla- vreodata ca mangaierile si atingerile, ras- tatuajul. Masaj total de relaxare 80 ron- 175. Masaj. Buna bruneta finuta, curata,
cuta cu fete profesioniste in arta masaju- ora de relaxare prin tehnicile masajului fatul si alintul unei fete, calificata in arta sau la tel. 15 m, o adevarata doamna, popa_popa@yahoo.com draguta, 30 de ani ofer domnilor draguti
erotic si de relaxare intr-o locatie centrala elegata si pasionala, cu sani mari natu- 30 min 120 ron-o ora, mai multe detalii la
lui. Vino sa te detasezi putin de prob- masajului erotic, te pot face sa vibrezi, sa telefon. 80 L; (0786.612.304 masaj, clipe frumoase si delicioase, pen-
lemele cotidiene, intr-un cadru discret si si de lux 100 L; (0769.956.771 te detasezi de micile sau marile prob- rali te voi alinta cu un masaj body-erotic 149. Masaj de relaxare. buna te astept
tru mai multe detalii suna-ma. Singura in
curat, situat intr-o vila de pe strada Baba leme cotidiene? 120 L; nud, mici surprize. central, parcare. la tel. 120. La mine, Maria 30 de ani ofer masaj la mine in locatie pentru a avea parte de locatie, poze reale100 % zona Zepter 60
Novac, nr 9i, 120 L; (0728.702.675/ 32. Andreea 35 de ani. bruneta matura
(0766.238.084/ 0728.702.675 mas- 5/15 min., (0724.991.362 un masaj de relaxare facut pe tot corpul
cu experienta in masajul total de relaxare terapeutic si de relaxare locatie Dristor L; (0784.986.529
0766.238.084 sage.excess@yahoo.com Camil Ressu multe detalii la tel. 60 L; cu atentie, fara graba, pentru mai multe
te astept sa te bucuri de surprizele 93. Doamna, 45 ani, educata, ofer informatii suna-ma, 70 L;
massage.excess@yahoo.com
oferite de mine. zona Stefan cel Mare masaj de relaxare doar la tine sau la (0720.522.833 176. Masajul ideal. Hei sunt Darya, sunt
64. Cosmetica si masaj de relaxare, (0768.951.486 experta in arta masajului. Vino sa te
4. Adina, Unirii, doamna matura, inalta, Stadion Dinamo. 100 L; Budimex, ofer servicii de masaj de hotel. Speak english 150 h. Program de 121. La mine, Vitan mall, te astept in convingi personal. Poze 100% reale, 70-
foto reale, ofer masaj erotic domilor (0732.658.008 relaxare/somatic/anticelulitic/reflexo la la 8-20. Anunt valabil doar pentru
locatia mea intima si curata pentru 150. Masaj delicios Vip Obsession Mas- 150 ron, (0768.382.109
maturi si manierati in locatia mea, zona domiciliul meu, locatie de lux, conditii Buuresti, 150 L; (0725.494.605/ sage te invita sa petreci momente mem-
33. Andreea, 29 ani Dristor 2, draguta 0738.575.700 florentinacrt@yahoo.com momente de maxima relaxare. Masaj alexandra.ayan@yahoo.com
Unirii, Nerva Traian, poze reale, dis- deosebite, discretie si comfort, epilari cu total. Bruneta 1.69 cm/50 kg/24 ani. 30 orabile in salonul nostru de masaj de lux.
cretie, igiena, seriozitate, rog nu deranjati si finuta, vino sa iti ofer un masaj de cali- ceara/crema/tuns/pensat. Rog seriozi- minute-80 lei,1 h-120 lei. 80 L; Avem cel mai delicios masaj senzual. 177. Maseuza cu atestat. Roxy 200
tate. Fara graba, 150 Lei /h. Mai multe 94. Doamna, Matura experimentata in
inutil. 300 L; (0748.140.321/ tate. 150 L; (0761.914.506 panza- (0767.470.594 Locatia Piata Unirii. Galeria foto cu mod- lei/100 euro, Calitate, rafinament, dis-
0733.709.046 detalii la telefon 60 L; (0764.093.732 cos@live.com arta masajului te invit sa traiesti o experi- ele o gasiti, 200 L; (0755.141.868/ cretie, experienta. Bruneta frumoasa cu
enta care fiecare barbat merita sa aiba
parte. Locatie centrala foarte curata. 122. LA MULTI ANI 2018 Excess Mas- 0733.533.422 contact@vip-obsession.ro bun simt, 28 de ani. Ofer masaj profe-
5. Adriana, locatie discreta, poze reale 34. Andreea, 29 ani, Dristor 2 metrou, 65. Cristina 31 ani, ofer masaj de
uleiuri finela fel si momentele. 200 Ron sage va invita sa va relaxati intr-un loc sional d-lor manierati la domiciliul meu
neprelucrate domnisoara educata, chip senzualitatea si feminitatea sunt calitatile relaxare la domiciliul meu, pt. detalii incantator, elegant, sigur si discret. 151. Masaj Dristor, te astept la mine 200 lei ora, cer si ofer seriozitate, 200 L;
care ma caracterizeaza. Discreta, cu bun suna-ma. Zona piata Muncii. 100 L; jum de h, 300 Ron/h 300 L;
angelic, ofer masaj de relaxare, body to
simt si bune maniere, ofer masaj erotic si (0733.844.526 Salonul nostru va ofera o gama variata a pentru un masaj revigorant, 100 L; (0731.646.555
body si erotic, prin tehnici de masaj. (0737.184.035 serviciilor de masaj: relaxare, terapeutic, (0784.691.818
Lasa-ti trupul sa experimenteze atingerile de relaxare la mine acasa. Mai multe body, erotic. 120 L; (0763.369.660 178. Maseuza dezinvolta, la mine sau
detalii la tel 60 L; (0764.093.732 66. Cristina, 31 ani ofer masaj de 95. Doar pentru deplasari hotel, domicil-
tandre ale unei maseuze profesioniste, iu Bruneta frumoasa, 22 ani, sani nr. 4, 152. Masaj erotic Bucuresti Bucura-te la hotel, daca esti un domn care se
(0721.904.419/ 0764.585.331 relaxare la domiciliul meu. Pt detalii 123. La tine mine hotel. Doamna 32 ani, de cele mai diversificate tipuri de masaj respecta alege calitatea, Adina este
35. Andreea, am revenit, sunt aici pen- suna-ma, zona Piata Muncii, 100 L; 58 kg, 175 cm, fund bombat, ten alb, ma
Masaj.nirvana@yahoo.com deplasez la domiciliu sau hotel, ofer ser- masaj de cea mai buna calitate, locatie sub actiunea uleiurilor esentiale intr-o numele meu si te voi purta pe cele mai
tru a-ti face un masaj de relaxare, vreau (0737.184.035 centrala, discreta, pt. mai multe detalii atmosfera calda, intima si senzuala doar inalte culmi ale extazului. Ofer masaj
si daruiesc discretie si igiena maxima, te vicii de masaj domnilor interesati, mai
6. Alex, maseur terapeut ofer masaj de multe detalii la tel., 400 L; ma poti suna, 100 L; (0740.757.565 in locatia noastra de lux, localizata pe erotic total fara prejudecati. Locatie cen-
relaxare, body massage, general si corp astept in locatie usor accesibila si discre- 67. Cristina, bruneta 31 ani ofer masaj trala de lux 300 L; (0799.364.462
ta, pentru mai multe informatii nu ezita sa de relaxare la domiciliul meu, pt detalii (0799.266.202 124. La tine sau la hotel Alina, maseuza
strada Traian nr. 54, 120 L;
la corp. Te simti obosita, singura, stresa-
suni. Titan. 80 L; (0723.192.086 suna-ma. Zona piata Muncii; 100 L; (0720.525.253
ta, simti ca nu ti se ofera atentie si ai 96. Domnisoare senzuale Masajul cu experienta, 26 ani, curata, discreta, 179. Maseuza Sofia, 25 de ani, 1.60 m,
nevoie de relaxare si validare. Atat la (0737.184.035 ofer servicii de masaj domnilor cu bun 153. Masaj erotic Bucuresti. Bucura-te 47 kg, cu mult bun simt, mereu cu zam-
36. Antonia, 24 de ani, bruneta slim, erotic este un amestec de pasiune si
domiciliu si hotel, cat si la mine, zona relaxare,fiind o metoda extraordinara de simt, pozele sunt reale si recente (nu de cele mai diversificate tipuri de masaj betul pe buze, astept doar persoane civi-
vino sa te bucuri de un masaj de relaxare 68. Cristina, bruneta 31 ani, ofer masaj
Victoriei, 99 L; (0772.734.011 plin de surprize, nu vei regreta, Stefan de relaxare la domiciliu, pt. detalii suna- manifestare a respectului fata de trup si insista). Call me for more details, 200 L; sub actiunea uleiurilor esentiale intr-o lizate in locatia mea pentru un masaj de
ma. Zona piata Muncii 100 L; suflet. Piata Romana. Program 12-04, (0723.825.710 atmosfera calda, intima si senzuala doar relaxare. Pozele sunt reale, nu insista.
7. Alexa noua in zona masaj de calitate cel Mare, Aurel Vlaicu. 80 L; Zona Piata Muncii, 200 L;
(0726.470.535 (0737.184.035 (0732.889.966/ 021.316.88.38 in locatia noastra de lux, localizata pe
pt. domnii care se respecta si stiu sa 125. La tine sau la hotel, ofer masaj de Strada Traian, nr. 254, 120 L; (0720.084.742
aprecieze calitatea. Detalii suplimentare 69. Cristina, Claudia, Madalina, 97. Donna in Baba Novac, Dristor, relaxare la domnilor generosi si la per- (0720.525.253
37. Artemis Masaj Bucuresti Salon de soane cu caracter poze reale ma 180. Maseuza tanara, reala 100%,
la tel. Titan, Bd. Theodor Pallady. 80 L; masaj erotic Artemis Masaj te invita in Miruna, Laura, si colegele te asteapta 100% bucuresteanca versata, adaptabila
(0732.721.047 intr-o vila de lux unde vei descoperi cele si intelegatoare. 300 L; (0726.894.837 deplasez. 100 L; (0768.689.770 154. Masaj erotic high class. Girlfriend bruneta, maseuza reala 100%, bruneta.
lumea placerilor !!! www.masajclub.ro Masaj profesional de relaxare, rasfat si
(0727.861.111 mai frumoase domnisoare. Poze reale 126. Larisa 24 ani, Brancoveanu, dom- experience, seductie erotica cu dom- caliate. Conditii de lux. Igiena si discretie.
8. Alexandra de azi, in locatie, 28 ani, 100%. Zona Domenii. La Exclusive 98. Dristor, buna, doamna bruneta, ofer nisoare frumoase si sexy intr-o atmons-
satena 1, 75, 55 kg, sani nr 3, Vino la un servicii de calitate, masaj de relaxare si nisoara discreta, finuta, frumoasa, blon- Jacuzi, parcare, bar personal, prosoape
38. Atingeri pasionale. Masajul erotic Masaj este locul ideal pentru un masaj da cu ochii albastri, maseuza cu experi- fera intima si relaxanta. La Nirvana curate, ultracentral, informatii la telefon.
masaj total. Vei fi foarte multumit, promit. oferit de tinerele noastre maseuze este perfect 150 L; (0765.533.828/ tonifiere, la mine acasa. Locuiesc singu- Masaj orice serviciu ales este realizat in
Program 10-19. 60 L; (0748.526.129 0731.728.813 ra. 50 L; (0733.782.676 enta, o fire calda si calma, foarte dulce, 150 L; (0764.182.119 brunetata-
unul dintre primele si simplele mijloace ofer diverse tipuri de masaj intr-o locatie cele mai bune conditii de catre superbele narasireala@yahoo.com
descoperite pentru alinarea suferintelor, 99. Dristor, Diana ma numesc sunt o intima si discreta. 150 L; noastre maseuze; 170 L;
9. Alexandra Drumul Taberei 93/RAUL 70. Cuplu, tineri casatoriti, ea 25 de ani,
rasfatarea trupului si a sufletului intr-o fire comunicativa, te invit in compania (0738.530.561 (0721.904.419/ 0764.585.331 181. Maseuza, departe de stresul cotid-
DOAMNEI stil si eleganta te invit la mine ambianta incitanta, 120 L; el 30 de ani oferim masaj de relaxare Masaj.nirvana@yahoo.com
acasa sa iti ofer masaj de relaxare, cu celor interesati. Mai multe detalii la tel. mea sa petrecem clipe unice impreuna sweetpleasure@yahoo.com ian, arta masajului te va destinde. Ero-
(0766.238.084/ 0728.702.675 mas- prin masaj. Zona Dristor, MihaI Bravu tismul si pasiunea te vor purta pe aripile
uleiuri aromate, dus, aromatherapy, dis- sage.excess@yahoo.com 150 L; (0784.699.924 127. Larisa, la mine sau hotel, ofer 155. Masaj erotic special Te invitam sa diafane catre insula numita extaz. Zona
cretie si igiena max. Prog 12-23, cer si langa KFC, Kaufland, 100 L;
(0767.791.309 masaj de relaxare, calitate, relaxare prin traiesti o experienta de care fiecare bar- Baba Novac 60 L; (0736.682.267
ofer seriozitate, 150 h/ora. 80 L; 39. Atingeri patimase. Bucura-te de 71. Daria, vrei sa te relaxezi? Te invit la bat merita sa aiba parte cel putin o data
(0738.191.485 mine pentru o ora de relaxare prin tehni- tehnicile mele de neuitat, ofer si ce seri-
cele mai diversificate tipuri de masaj sub 100. Dristor, Diana ma numesc sunt o ozitate, 200 L; (0732.546.310 in viata. Scopul nostru este placerea si 182. Maseze (Ucraina) Maseze cu
actiunea uleiurilor esentiale intr-o atmos- cile masajului terapeutic, uleiuri fine, satisfactia ta. Te asteptam,
10. Alexia, te astept la mine pentru o atmosfera placuta, locatie centrala. 100 fire comunicativa, te invit in compania experienta in arta masajului de relaxare .
ora de relaxare prin arta masajului erotic
fera calda, intima si senzuala doar in
L; (0761.548.965 mea sa petrecem clipe unice impreuna. 128. Larisa, noua in orasul tau, (0766.627.189 Vei avea parte de fete frumoase si
locatia noastra de lux, localizata pe Stra- Zona Dristor, Mihai Bravu langa KFC, fotografii 100% reale, ofer masaj de atmosfera placuta zona Universitate;
si de relaxare, locatie centrala placuta cu da Traian, nr. 254, 120 L;
o ambianta frumoasa, 100 L; 72. Darya, bruneta inalta 1.75 cu 68 kg Kaufland, 100 L; (0767.791.309 relaxare domnilor generosi, te astept in 156. Masaj erotic, domnisoare frumoase (0758.848.296
(0720.525.253/ 0769.850.950 locatia mea intr-un ambient placut. 100 te asteapta intr-un cadru intim si discret. Popa_popa@yahoo.com,
(0767.628.985 30 de ani vino la mine sa te surprind cu
L; (0720.598.721 Atingerile pasionale, devotamentul si
un masaj si clipe unice, poze reale 100% 101. Dristor, noua pe site, 19 ani, 1.70,
40. Atingeri senzuale, masaj senzual, finetea cu care te vor trata te vor face sa 183. Matura 47 ani, matura 47 ani, Titan
11. Alexia, Daria, Emy, Sorina, Izza, atingeri delicate pentru trupul tau. Dom- zona Zepter 50 L; (0763.154.254 50 kg te invit la mine pentru un masaj de
relaxare si tonifiere, discretie si igiena 129. Larysa, 32 de ani, poze reale 100 uiti grijile si sa depasesti barierele plac- metrou, ofer servicii de masaj, domnilor
Raluca, Eva, Alina, Corina, Sasha, Ana, nisoare deosebite. Cadru sigur si discret.
Vicky sunt cateva din numele fetelor 73. Darya, buna sunt o bruneta finuta, maxima, mai multe detali tel., 100 L; % ofer domnilor generosi si manierati erii. 120 L; (0732.545.457 seriosi, civilizati. Bunul simt, discretia ma
Piata Romana, 300 L; (0732.889.966/ curata, 30 de ani, 1.75 cu 65 de kg, ofer (0742.773.895 masaj de relaxare si intretinere efectuat caracterizeaza, 100 L; (0722.494.310
existente in salonul nostru de masaj, sit- 021.316.88.38 pe masa de masaj cu uleiuri si creme. 157. Masaj erotic, fete sexy, pasiune,
uat in Bucuresti, strada Baba Novac, o domnilor draguti un masaj cu clipe fru-
moase pentru mai multe detalii suna-ma, 102. Dristor, noua pe site, Alina 28 ani, Discretie maxima detalii la tel. Nu rasp. la discretie Maseuze frumoase va astepta 184. Matura ofer masaj, buna, Karla
locatie de lux, situata la vila. Discretie, 41. Atractiva, 33 ani discreta, atenta la nr. privat si sms, 70 L; (0753.582.782 este numele meu, sunt o doamna matura
lux, calitate, 120 L; (0728.702.675/ cerintele tale, ofer domnilor manierati zona Zepter. 60 L; (0784.986.529 1 65, 45 kg te invit la mine pentru un la Nirvana Massage sa va aduca pe cul-
masaj de relaxare si tonifiere, etc, dis- mile extazului. Fantezia, senzualitatea, de 48 de ani, 1.68, 60kg si te invit in
0766.238.084 masaj tantric la domiciliul meu. Ofer si cretie si igiena maxima, mai multe detali 130. Laura 31 ani, poze reale 100 ofer compania mea pentru a-ti oferi un masaj
massage.excess@yahoo.com 74. Denisa, the best massage in town arta masajului erotic si limbajul trupului
cer seriozitate maxima, igiena, 300 L; I’m waiting for you in my location or in tel. 150 ora 100 L; (0761.740.301 domnilor generosi si manierati masaj de maseuzelor va vor oferi o experienta de de relaxare profesional combinat cu un
(0729.220.079 cautcolega@yahoo.com your hotel room, 200 L; relaxare si intretinere efectuat pe masa neuitat, 170 L; (0764.585.331/ masaj erotic. 100 L; (0720.969.645
12. Alice 27 ani, poze reale, astept de masaj cu uleiuri si creme. Discretie
(0724.486.010 103. Eleganta, pasiune, erotism, 0721.904.419
domni manierati care stiu sa aprecieze 42. Berceni. Noua in zona ofer masaj masaj, doamna matura 48 de ani, sani maxima detalii la tel. Nu rasp. la nr. privat 185. Maya foarte draguta, cu experienta
calitatea nu cantitatea la un masaj total masaj.nirvana@yahoo.com
de relaxare la domiciliul meu curat si dis- 75. Dessiree Masaj a creat pentru tine mari, te voi alinta cu un masaj incendiar, si sms. 70 L; (0744.819.981 in domeniu, ofer masaj de relaxare, ser-
de relaxare si tonifiere la domiciliul meu cret poze reale te astept non stop, 60 L; un loc incantator, curat, sigur si discret. body-erotic nud plus alte momente pla- vicii de cea mai buna calitate, nu ezita sa
158. Masaj erotic, tantric, jacuzzi, la
discret si curat. Unirii. 100 L; (0768.689.770 Salonul cu cele mai frumoase fete din cute, intr-un cadru intim, discret. Seriozi- 131. Laura, noua in orasul tau, fotografii hotel pentru domni ce stiu sa aprecieze ma suni pentru mai multe detalii la tele-
(0729.060.755 Bucuresti te asteapta intr-o atmosfera tate, parcare. 100 L; (0729.443.193 100% reale vrei sa incerci ceva nou, te fon, locatie 3 minute Unirii, 200 L;
43. Blonda ofer masaj de relacsare ter- calitatea si care se respecta. Oferte
placuta sa descoperi arta masajului de invit la mine intr-un cadru intim sa petre- jacuzzi, free bar, la noi sau hotel, pentru (0736.674.940
13. Alice, 36, Buna, sunt o bruneta apeutic cervical, inghinal, in locatia mea
pasionala, tandra si rabdatoare, cu mult relaxare, 120 L; (0769.994.064/ 104. Eroi Revolutiei, buna sunt Alina, te cem o ora doua de vis in care fanteziile detalii si programari sunati, zona Dece-
de lux amenajata special pentru tine pen- 0732.545.457 astept la un masaj de relaxare de cali- nu vor avea limita. Ofer servicii totale 186. Melissa 30, ofer masaj total de
bun simt, ofer masaj de relaxare si erotic tru a-ti oferi cele mai bune servicii, 200 tate. Pozele imi apartin 100%. Locatie domnilor care stiu ce vor. Masaj exotic bal, 150 L; (0731.398.991/ relaxare fara graba, Piata Victoriei 100
desiree.masaj@yahoo.com 0751.770.600
domnilor manierati si generosi intr-un L; (0732.568.368 www.dessireemasaj.ro foarte curata 100 L; (0762.867.216 normal. (0726.537.509 L; (0735.545.648
cadru intim si discret, 80 L; queenpnc1908@gmail.com salonsweettouch@yahoo.com
(0720.227.178 ami_ja@yahoo.com 44. Blonda apetisanta, cu experienta in 76. Dessiree Masaj Atingerile tinerelor 105. Estera, 50 ani plus, masaj terapeu- 187. Mirela 27 ani noua in zona si in
masajul de relaxare te invit la o sedinta tic si de relaxare. Garantez eficienta si 132. Lory 25 ani, am revenit, lasa-te sur- 159. Masaj la 4 maini, pentru a va echili- locatie, astept domni pretentiosi la un
noastre domnisoare te vor face sa vibrezi
14. Alina, 30 de ani, 1.68 m si 59 de kg, de relaxare la domiciliul meu. Pentru alte de placeri nebanuite, te vor duce pe cul- igiena Locatie de lux, discretie, intimitate. prins de arta masajului in compania mea bra energiile in corp si a elibera toxinele masaj de relaxare la domiciliul meu dis-
te astept in locatia mea, bulevardul detalii ma poti.., 100 L; (0731.755.042 mile extazului si toate astea intr-o atmos- Doamna stilata, rafinata, selectiva. Ama- la domiciliul meu intr-un cadru intim si din interiorul corpului, acest masaj este si cret si curat. Detalii la tel. 80 L;
Mircea Voda, Camera de Comert pentru fera de basm, locatie de vis, calda, inti- nunte pe Google (0724.184.287 discrer. Detalii suplimentare la tel. Titan terapeutic si energetic si te rasfata cu (0725.874.994
un masaj de vis. Curatenie, discretie. Mai 45. Blonda, reale 100% 30 de ani 58 kg ma. Te astept, 120 L; (0720.525.253/ bld Theodor Pallady. 80 L; relaxare si sanatate. 250 L;
multe detalii la tel. Poze reale. Intre orele vino la mine te astept la un masaj erotic 0732.545.457 106. Eva, Natasha, Vichy, Raluca, (0720.649.896 (0725.161.609 188. Mirela 27 ani, noua in zona si in
11-22, 100 L; (0738.493.946 domnilor maturi si manierati zona Zepter Michy, Izza, Vera, Emy, Sorina, Sasha locatie te astept la un masaj de relaxare
40 L; (0768.519.135 77. Dessiree Masaj, masajul erotic sunt cateva nume ale fetelor din salonul 133. Luna Massage. O oaza de placere 160. Masaj la hotel sau la salon daca la domiciliul meu curat si discret Zepter,
15. Alina, 21 de ani Maseuza supla si oferit de tinerele noastre maseuze este nostru. Cauti pasiune si extaz, discretie si relaxare te asteptam seara de seara in esti in cautarea unui loc de relaxare, 50 L; (0725.134.038
manierata. Sunt foarte atenta cu tine 46. Blonda, foto reala 100%, noua pe unul dintre primele si simplele mijloace si lux, calitate si igiena? Aici este locul salonul nostru pentru o sedinta de masaj salonul nostru este alegerea perfecta
domn pretentios. Te astept intr-un ambi- site, blonda selectiva, ofer masaj de descoperite pentru alinarea suferintelor, perfect pentru a beneficia de un masaj speciala. La noi te vei simtii cu adevart deoarece calitatea este cuvantul care ne 189. Mirela, ofer masaj de relaxare intr-
ent intim si curat pentru a te relaxa. relaxare si alte tipuri in locatiea mea, rasfatarea trupului si a sufletului intr-o extraordinar, 120 L; (0728.702.675/ bine. Fete, dulci, frumoase, cu experien- defineste. Cele mai frumoase si dulci un ambient placut la domiciliul meu.
Garantez revenirea ta. Titan Auchan, 60 (0764.712.718/ 0764.712.718 ancu- ambianta incitanta 120 L; 0766.238.084 ta. Bar, Jacuzzy, Parcare, curatenie, dis- maseuze iti vor oferi o experienta unica. Titan, Bd. Theodor Pallady, 60 L;
L; (0721.964.205 tatinka@gmail.com (0732.545.457/ 0769.850.950 massage.excess@yahoo.com cretie, 150 L; (0722.877.223 120 L; (0732.545.457/ 0769.850.950 (0736.549.922

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro E-mail: redactia@anuntul.ro


16 martie 2018 Publicå anun¡ul tåu într-un minut anuntul.ro 5
PRESTÅRI SERVICII 4
190. Miruna, Splaiul Unirii stilata, non- 218. Rond Alba Iulia, Piraeus Bank, te 27. Service frigidere combine frigorifice, 21. Inchiriem Fiat Tipo 2018 motor 1,4 43. Transport acum avem carosate 70. Transport persoane/ colete oriunde
conformista si pasionala te astept intr-un
ambient deosebit pentru a petrece clipe
invit pentru un masaj de calitate, poze
100% reale din locatie, pentru detalii Repara¡ii congelatoare. Interventii rapide. Calitate.
Garantie. Piese originale. Inclusiv sam-
benzina si GPL montat, manuala 6+1 ,
culoare neagra cauciucuri de iarna noi,
ieftin zilnic inclusiv weekend 06- 22:00,
transport marfa, mobila, bagaje, haine,
in tara, sofer personal cu auto propriu
(Opel Insignia Cosmo 200 CP Biturbo)
unice, masaj total. Sunt selectiva, nu sunati-ma, 60 L; (0734.896.180 bata, duminica; (0729.473.587/ asigurare full Casco gratuit. Program 7/24. diverse obiecte personale in Bucuresti si scaune piele incalzire ?i racire scaune
sunati inutil, pentru mai multe detalii ne Relatii la nr tel. (0758.557.777 fata, priza 230 v spate, portbagaj 530 l,
auzim la telefon, 300 L;
(0736.831.606
219. Roxana, noua in zona, Ofer masaj
de relaxare fara graba si fite intr-o locatie
electrocasnice, 021.420.36.48 in tara preturi in functie de volum-
Bucuresti 50-150 L, tara 1-1,5 L; 50 L; efectuez la comanda transporturi private
28. Service iPhone/iPad/Apple Service 22. Inchirieri auto Bucuresti ieftin, non- (0725.131.703 (0746.097.005 Emilian@bostenaru.ro
curata si discreta. Titan, bld Theodor Pal- stop Inchiriem Auto Dacia Sandero 2017
191. Mister si seductie, lux si calitate
Masajul erotic oferit de tinerele noastre
lady, 80 L; (0735.232.246 electronice iPhone, deblocari decodari resoftari
reparatii hardware service iPhone/iPad motor 1.2 benzina manuala 6+1 culoare
mereumotor@yahoo.com
71. Transport Romania Olanda Belgia
Germania Curse regulate cu autoutilitare
maseuze este unul dintre primele si sim- 220. Roxy, prin atitudinea mea seductiva 100 L; (0769.264.414/ 0769.264.414 neagra. -predare si preluare gratuita in 44. Transport agabaritic, combine, utila-
office.sdgsm@gmail.com Bucuresti; -adaugare sofer suplimentar pe je, tractoare, transport trailer cu rampe si de 3,5t in regim de grupaj sau exclusive.
plele mijloace descoperite pentru si personalitatea pasionala vei vedea ce 1. Accesibil, reparatii masina de spalat contract gratuit; -cauciucuri noi de iarna, cu troliu de tone, transport containere, Transport bagaje, colete, mobila, electro-
alinarea suferintelor, rasfatarea trupului inseamna cu adevarat timpul petrecut in
si a sufletului intr-o ambianta incitanta, compania unei domnisoare ofer masaj si frigidere reparatii masina de spalata, 29. Service Reparatii masini de spalat si 25 {; (0786.802.323 transport utilaje santiere, transport com- casnice, biciclete, motociclete,
frigidere, aere conditionate, montaje aragaze CMC Service Expert. Bucuresti rent.topservice@gmail.com bine agricole, transport agabaritic (0745.024.750 fts.freight@gmail.com
120 L; (0720.525.253/ 0732.545.457 de relaxare si body masaj, masaj ter-
apeutic 200 L; (0736.674.940 demontaje, incarcari cu freon, la preturi .Service-reparatii masini de spalat Indesit, (0727.244.420/ 0767.419.106
promotionale, (0766.726.725 Cosmin- 23. Inchirieri auto Bucuresti, lux, non- office@transportmarfarutier.ro 72. Transport rutier, aerian, feroviar,
192. Monica, bruneta reala 1.68 cu 60 whirlpool, Ardo, Zanussi, Electrolux, Serv- maritim Mutari interne si internationale,
kg 30 de ani, selectiva si plina de pasiuni 221. Ruby, frumoasa, reala, locatie cen- paun0807@yahoo.ro ice-reparatii masini de spalat vase stop, aeroport Inchiriem Auto toyota rav4
si erotism si foarte dulce e astept la un trala de lux poze 100% reale in locatie, Whirlpool, Indesit, Service-reparatii motor 2.0 diesel manuala 6+1 culoare 45. Transport diverse Asiguram trans- relocari interne si internationale. Transport
2. Automatizari, reparatii centrale ter- neagra. 4x4; -predare si preluare gratuita port mobila, in Bucuresti sau in orice local- animale vii de companie, inclusiv pesti.
masaj, suna-ma zona Zepter, 40 L; lucrez in cadrul unui salon de masaj care aragaze Indesit, Ariston, (0729.563.337 Impachetari speciale obiecte de arta, anti-
(0731.289.615 iti ofera: prosoape si lenjerii curate si par- mice, service Intretinere centrale, piese cmcserviceexpert@yahoo.it in Bucuresti -adaugare sofer suplimentar itate. (0720.259.702
fumate, freebar, aromaterapie, jacuzzi, originale, curatari chimice si ventila?ie, pe contract GRATUIT -cauciucuri noi de cataneagu33@gmail.com chitati, tablouri (0734.170.165
193. Monica, draguta 43 ani ofer masaj 140 L; (0727.646.456 royalplace.mas- reglaje crestere randament, reparatii pe 30. Tapiter execut reparatii de canapele, iarna; 55 {; (0786.802.323 rent.topser- office@priorititransport.com
relaxare, discretie sos. Pantelimon, Cimi- sage@gmail.com loc placi electronice centrale. Promptitu- fotolii, scaune, coltare, capitonaj si huse la vice@gmail.com 46. Transport diverse, zi de zi, marfa si
tirul Armenesc, 60 L; (0726.566.223 dine, garantie asigurata Florin Bucuresti- mobilier, electrocasnice, diverse tocarie, 73. Transport, mutari
domiciliul clientului, firme;
222. Salon lux Baba Novac Aban- Ilfov, (0726.442.376/ 0726.442.376 (0745.989.296 24. Inchirieri auto Bucuresti, lux,non- asigur la orice adresa din Bucuresti in mobilier, apartamente 1-4
194. Nemtoaica reala, blonda, finuta si doneaza toate cautarile si lasa-te purtat instalcentral_98term@yahoo.com stop, aeroport Inchiriem Auto audi a8 timp util si costuri reduse, ofer seriozitate
frumoasa, 28 ani, 1, 78/58KG, ofer un pe culmile placerii doar la Excess Mas- 2014 motor 3.0 diesel quattro culoare si asigur personal pt. incarcare. camere, case, vile. Mon-
masaj de neuitat domnilor manierati si cu sage de pe strada Baba Novac 9i, locul 3. Autorizat reparatii frigidere, combine neagra. -predare si preluare gratuita in (0720.259.702 tam si demontam absolut
bun simt in locatia mea de pe b-dul
Unirii. Poze reale, detalii suplimentare la
potrivit pentru momentele tale de erotism
unde te poti destine total, 120 L;
frigorifice, congelatoare. Interventii rapide.
Calitate. Garantie. Piese originale. Inclusiv
Transport, turism Bucuresti -adaugare sofer suplimentar pe
contract gratuit -cauciucuri noi de iarna
cataneagu33@gmail.com orice tip de mobila. Expe-
tel. 100 L; (0765.763.308 (0728.702.675/ 0766.238.084 mas- sambata, duminica; (0729.473.587/ 200 {; (0786.802.323 47. Transport in Bucuresti efectuam rienta 13 ani, camion 25
195. Noblesse Unic, salon masaj erotic
sage.excess@yahoo.com 021.420.36.48 1. Abac Trans oferta mutari si transport transporturi cu dube si carosate in m3. Iulia Bucur.
pret fix oferta 100 lei servicii de mutari sau 25. Inchirieri Auto Bucuresti, Rent a Car Bucuresti si in Romania, transport ieftin (0762.676.751/
nud 60 min Respect si calitate. 15 223. Salon lux Baba Novac incita-ti 4. Autorizat, asigur reparatii masini transport in localitate sau provincie 1 Bucharest, Inchiriem Auto Renault Lagu- mobila, marfa, bagaje, piese mobilier, saci
maseuze tinere, sexy, profesioniste. Free imaginatia alaturi de trupuri apetisante si automate de spalat, deplasare gratuita, leu/km, echipa incarcare la cerere si pro- na3 2014 motor 1.5 hd manuala 6+1 haine, flori, sau orice alta marfa va asigu- 0762.676.750
bar. Salon Noblesse Unic Private Mas- miscari lascive, pune in practica cele mai garantie reparatii. Aer conditionat- ram un transport optim si decent 50 L;
sage & Spa str. Leonida nr 8, in centru, gram si sambata sau duminica; 100 L; culoare neagra. -predare si preluare gra- 74. Transport. Dorim sa te muti cu tot
ascunse fantezii, renunta la inhibitii si curatare si iginienizare. Seriozitate. (0728.541.180 tuita in Bucuresti; -adaugare sofer supli- (0784.000.183
zona Petrom Eminescu 200 L; alatura-te celor mai pasionale si jucause Urgente; (0729.374.669/ 0761.290.233 cu bagaje, mobila, plante etc. Satisfactia
(0727.148.861 mutaritransport@gmail.com mentar pe contract gratuit; -cauciucuri noi mihaidum77@yahoo.com clientilor este cel mai important aspect pe
domnisoare experte in masaj, 120 L; de iarna; 35 {; (0786.802.323
196. Noua domnisoare te asteapta pen- (0766.238.084/ 0728.702.675 mas- 5. Calculatoare si laptopuri reparatii la 2. Abandonati cautarile evacuam rent.topservice@gmail.com 48. Transport intern si international, care vrem sa-l indeplinim. Transport
sage.excess@yahoo.com domiciliu reparatii laptopuri, instalare Win- moloz, mobila de aruncat, geamuri, transport marfa intern si international, obiectiv, voluminoase, orice tip de marfa,
tru un rasfat Royal intr-un cadru intim, vitrine, canapele, obiecte fragile, frigidere;
nou si igienic cu freebar jacuzzi, piscina dows 10/7/8/XP, reparatii monitoare LCD, tocarie veche pamant, crengi, asigur per- 26. Inchirieri auto Bucuresti, Rent a Car mutari mobila, preturi negociabile, posibili-
exterioara, lenjerii si prosoape curate si 224. Salon lux Baba Novac Seductie programe, devirusare, resetare BIOS, sonal incarcare, descarcare transport la Bucharest, lux, inchiriem Auto Dacia tate facturare sau cautam contract colabo- (0763.773.746
parfumate, locatie lux, masaj, 140 L; erotica cu domnisoare sexy si atraga- recuperare date, probleme internet, wire- groapa de gunoi, prog. non stop, aduc la Sandero an 2017, 0.9, benzina, 5+1 man- rare. Dimensiuni incarcare 4,3 m lungime
toare intr-o atmosfera intima si relaxanta. less, configurare router, recuperare date. 75. Transportam orice, oricand, ori-
(0727.646.456 La Excess Massage cele mai frumoase comanda: nisip, pietris, margaritar uala, 10.000 km culoare neagra, predare 1,94 inaltime si 1,70 latime; unde, casa de expediti. Transport mobila
royalplace.massage@gmail.com Depl. gratuita 50 L; (0726.054.690/ (0784.703.703 comenzi@transport- si preluare gratuita in Bucuresti, adaugare (0765.189.874
si talentate maseuze va pot oferi o sedin- 031.424.43.93 pyanystul@yahoo.com si marfa in Bucuresti si in tara. www.trans-
ta de masaj memorabila, 120 L; moloz.ro www.transportmoloz.ro sofer suplimentar pe contract gratuit, cau- Dennylexexclusiv.srl@gmail.com portmarfuri.net (0767.633.147/
197. Noua in orasul tau, Cristina, http://www.reparatii- ciucuri noi, 25 {; (0786.802.323
maseuza, reala care iti poate oferi un (0728.702.675/ 0766.238.084 mas- calculatoare.16mb.com 3. Abandonati cautarile la transport cu 49. Transport la pretul cel mai mic, 0768.293.961
sage.excess@yahoo.com rent.topservice@gmail.com
masaj total de relaxare de care ai nevoie dube-camion, marfa, mobilier din ap. 1, 2, transport obiecte voluminoase, orice tip
atunci cand vrei sa scapi de stresul acu- 6. Depanam televizoare, orice model, la 3, 4 cam., transport bagaje, pianine, elec- 27. Inchirieri Auto Bucuresti, Rent a Car de marfa vitrine, utilaje grele, aparate
mulat sau de rutina zilnica, discretie si
igiena maxima. Loc. singura; 100 L;
225. Sector 6, Iuliu Maniu, buna vrei
relaxare totala, igiena, discretie si serioz-
domiciliu, Bucuresti si Ilfov;
(0734.641.198
trocasnice, materiale. Evacuam din
apartamente moloz, tocarie, mobila
Bucharest, lux, inchiriem auto Peugeot
207+ an 2014 motor 1.4 benzina 20.000
cafea orice cu masini dotate cu lift
hidraulic si personal cu experienta. Trans-
Servicii diverse
(0799.568.994 itate. Vino sa iti dovedesc prin masaj
adevaratul moment al placerii, non-stop, veche, cu personal pt. incarcare 50 L; km culoare rosie. Predare si preluare gra- port porcul de Craciun, 30 L;
7. Depanare la domiciliul clientului tele- (0755.276.968 comenzi@efectueztrans- tuita in Bucuresti, adaugare sofer supli- (0727.997.992 1. 1 Mai, zona Obor Colentina, travestita
198. Noua in zona, Andra 28 de ani, 100 L; (0720.699.369 vizoare cu tub si lcd, monitoare, dvd- reala, fara implant de silicon, par natural
daca anuntul meu ti-a atras atentia, atun- port.ro www.efectueztransport.ro mentar pe contract gratuit , cauciucuri danilaflorin1983@gmail.com
playere, calculatoare, laptopuri, sisteme noi de iarna, 30 {; (0786.802.323 ofer masaj de relaxare combinat per-
ci nu ezita sa ma contactezi, sexy si 226. Sedinta 75 minute pasionale vila soanelor care stiu ce vor. Non stop, poze
Eroilor- Cotroceni. Cel mai curat salon, audio, reinstalari Windows, devirusari etc. 4. Abandonati cautarile transport cu rent.topservice@gmail.com 50. Transport mai ieftin nici nu vei gasi,
atenta la detalii te astept, sa-si ofer cele Deplasarea si constatarea gratuita. dube si carosate, ieftin, marfa, mobila, transport moloz, mutari-evacuari, trans- reale, (0730.259.890/ 0765.018.213
mai bune servicii totale de masaj. Con- cel mai pasional masaj erotic. Maseuze Garantie sase luni. Seriozitate maxima
tacteaza-ma; 80 L; (0721.821.385 de exceptie, spa, free bar, sauna, bagaje, electrocasnice, saci haine, flori si 28. Inchirieri auto, rent a car Bucharest, port marfa. Mutari din apartamente sau 2. Abate drumul tau spre o relaxare pla-
relaxare. Parcare, discret, confort, (0721.521.536 diverse obiecte personale in Bucuresti si lux, inchiriem auto Toyota Rav4, motor 2.0 case, sedii firme, birouri, bagaje, electro-
adelacristina2003@gmail.com reparatiiladomiciliu@ymail.com cuta cu fete profesioniste in arta masaju-
respect. Suna sau intra pe masaj- pe intreg teritoriul Romaniei la preturi Diesel, 80.000 km, cutie manuala 6+1, casnice, plante. Evacuam moloz, tocarie lui. Vino sa te detasezi putin de prob-
199. Noua in zona, Berceni noua in erotic.srl 200 L; (0760.498.238/ 8. Depanez calculatoare, instalare Win-
rezonabile, negociabile cu dube 3,5, 50 4x4, culoare neagra.Predare si preluare veche, mobilier uzat; 28 L; lemele cotidiene, intr-un cadru discret si
zona, Andreea 18 de ani,daca doresti un 0742.412.888 contact@sweetgirls- L; (0748.682.232 gratuita in Bucuresti, adaugare sofer supli- (0727.997.992 curat. Vila, lux, aromaterapie, uleiuri aro-
masaj de relaxare asa cum iti doresti, dows 50 lei, instalare pachet: Chrome, mentar pe contract gratuit. 55 {;
masaj.ro Antivirus, Acrobat Reader, Winrar, Office, mate, 120 L; (0766.238.084/
discretia si igena ma caracterizeaza,
VLC, 50 lei, configurare router 50 lei,
5. Abandonati cautarile, 24h/24h (0786.802.323 51. Transport marfa Servicii de trans- 0728.702.675
pentru mai multe detalii contacteaza-ma! 227. Servicii de calitate Vanesa mutam cu dube si camioane cu volum rent.topservice@gmail.com port marfa si mobila in Bucuresti si toata massage.excess@yahoo.com
Garantez revenirea ta, 80 L; Danielle, ofer servicii de calitate (masaj) instalare imprimanta 30 lei. 50 L; intre 12 si 24 mc la pret de criza mobila, tara detinem masini de 3.5 tone, 6 tone cu
(0745.132.833 www.excessmassage.ro
(0754.272.138 intr-o ambianta placuta si discreta, la pianine, marfa, utilaje grele, electrocas- 29. Mobila si tapiserie, transport lift hidraulic, 22 tone prelata decopertabila,
mine sau la hotel, domnilor generosi, nice, diverse obiecte, asigur personal spe- gratuit Sifoniere 2, 3 usi, comode, sunati pentru oferte. Oferim reduceri, 2 L; 3. Acasa la mine, in conditii optime,
200. Noua, Dristor, in zona ta, iti ofer care stiu sa aprecieze calitatea, 80 L; Depanez frigidere si
9. cializat pt. demontare, montare. 1 L; dormitoare, paturi, bucatarii, (0727.244.420 office@transportmarfaru- masaj profi, pe masa de masaj din poze,
masaj de relaxare de neuitat, domnilor (0736.890.339 congelatoare, inclusiv (0722.228.149 comenzi@transport- canapele din stoc si la comanda. tier.ro www.transportmarfarutier.ro intr-o locatie civilizata, pe Vitan colt cu M.
manierati si cu bun simt, suna-ma si nu orice-bucuresti.ro www.transport-orice- Disponibile pe mai multe culori. Bravu, ideal pt a va revigora si echilibra
vei regreta, discretie totala. 80 L; 228. Servicii de calitate, Bianca, 29 ani, sambata si duminica. bucuresti.ro Facebook: Magazin de mobila 52. Transport marfa intern sau interna- functiile cognitive. Relax, rasfat si
(0733.527.779/ 0733.527.779 ofer mai multe tipuri de masaj, domnilor Experienta, promptitu- Poiana Campina (0720.721.712/ tional Dacia Papuc 2 locuri sau 4 mc sanatate garantat. Nu sex, cititi detaliile.
generosi, intr-o locatie de lux. La mine dine. Relatii la telefon: 6. Abandonati cautarile, ofer transport 0734.164.644 volum util tarif 0.7 Lei / km sau duba 3.5 150 L; (0752.521.730/ 0752.521.730
201. Nuru masaj si servicii de masaj pla- sau la hotel. Sunt eleganta, finuta si cu
cut de relaxare, terapeutic cu specialitate (0744.517.905/ marfa, mobila, in Bucuresti si in toata pascuaugustin@yahoo.com tone volum util 9 mc tarif 0.8 Lei / km sep-
bun simt. Rog seriozitate. Tel: 100 ron. Romania. Transport marfa, mobila, baga- arat contracost avem incarcare descar- 4. Adina, ofer masaj de relaxare dom-
în reflexoterapie talpi si maini, ofer 100 L; (0738.141.644 021.425.87.56 nilor maturi si educati, Titan metrou, 60 L;
masaj erotic, dus asistat, kiss, 250 L; je, electrocasnice, diverse obiecte de 30. Mutari in toata tara care servicii rapide cu doi soferi express
mobilier. Ofer si rog seriozitate. La cerere, 80 L; (0766.642.507 (0785.355.791
(0721.609.296 229. Servicii de calitate- masaj Adela, 10. Depanez frigidere, combine frigori- prestam servicii de trans-
ofer personal manipulare si tamplar, 1 L; 5. Aer conditionat instalare, reamplasari,
noua pe sait, ofer servicii de calitate fice si congelatoare. Interventii rapide. (0748.682.232 port cu masini de diferite 53. Transport marfa mobila Avem masi-
202. Oferta speciala masaj erotic nud, (masaj) (la mine) domnilor care au o per- reparatii, incarcari freon orice tip de
hai sa ne cunoastem. Noi suntem salonul Calitate. Garantie. Piese originale. Inclusiv volume, manipulare, ni libere pt transport marfa, lucram pana
sonalitate deosebita, langa care vreu sa sambata, duminica; (0729.473.587/ 7. Abandonati grijile transport marfa, pe 31 decembrie mutam mobila, utilaje aparat; (0727.217.717
Noblesse Unic, in centru, la vila. Va invi- petrec un timp de calitate. Telefon 130 infoliere, montaj mobila.
tam la un masaj relaxare sau body to 021.420.36.48 mutari profesionale de locuinte, sedii firma grele sau fragile, transportam piane, pia-
body si erotic. Civilizat, curat, frumos, L; (0738.141.644 si birouri, transport materiale de construc- Programul nostru de nine, seifuri, evacuam moloz, tocarie
6. Alecxya, buna sunt bruneta, am 20
11. Electrician autorizat Coman ani, inaltime 160, greutate 50 kg, ofer
multe maseuze. www.private-massage.ro 230. Servicii de calitate- masaj Anna, tii, utilaje diverse obiecte, oferim servicii lucru este de l-d, in inter- avem personal la cerere pt incarcare, 1 masaj de relexare domnilor generosi cu
140 L; (0727.148.861 Costel service. Bucuresti, toate de calitate, siguranta, seriozitate, program L; (0764.166.166
kinetoterapeut,ofer servicii de calitate sectoarele, varsta 39 ani, experi- valul orar 07-22,00.Trans- bun simt, va astept la mine in locatie,
(masaj) intr-o ambianta placuta si discre- non stop, 1 L; (0721.433.846 trans- pozele sunt reale 100%. Dristor. 70 L;
203. Pasiune si tandrete Abandoneaza enta 23 ani. Desigilare contor, portam marfa,marfuri g. 54. Transport marfa, duba 3,5 t, volum
toate cautarile si lasa-te purtat pe culmile ta (la mine sau la hotel) domnilor gen- gratuita, recomand procedura
port_ieftin_bucuresti@yahoo.com (0738.143.758/ 0733.169.730
erosi, care stiu sa aprecieze calitatea. www.transport-ieftin-bucuresti.ro (0721.654.085 17 metrii cubi, intern extern. Asigur fac-
placerii doar la Excess Massage, de pe Enel gratuita. Ma ocup personal tura, decont. (0722.715.339 7. Alegerea e a ta, esti obosit, stresat, iti
Strada Baba Novac 9i, locul potrivit pen- Tel: 100 L; (0736.890.339 de aceasta procedura; contact@transportmobila-
8. Abilitate absolut la transport mobila, ofer masaj de relaxare timp de 1 ora,
tru momentele tale de erotism, unde te (0740.983.312/ 0761.659.194 marfa, relocari sedii firme in Bucuresti cat sibagaje.ro 55. Transport marfa, mobila, alimente, maseuza 32 ani, cu experienta, atestat,
poti destinde total 120 L; 231. Servicii speciale dominare, masaj
fantezie, camera speciala dominatrix la si-n restul tarii la cele mai mici preturi. gunoaie prioritatea noastra nr. 1 este sa te selectiva. Relaxare Body masaj si sportiv.
(0763.369.660 12. Frigidere casnice si comerciale, con- Autoutilitarele noastre sunt dotate special 31. Mutari locuinte si sedii de firma ajutam sa te muti cu tot cu bagaje, mobila, Zona Sebastian, Rahova. Program L-V
Noblesse Unic, sedinta cuprinde masaj gelatoare, convenabil, garantie, inclusiv
204. Perfecta, speciala pentru domnii relaxare, body si erotic plus diverse fan- astfel incat putem efectua orice tip de prestam servicii de mutari A-Z. Asiguram plante, vitrine, canapele, obiecte fragile, 10-19.30 150 L; (0732.602.211
sambata si duminica; (0722.565.401/ transport 1 L; (0742.118.118 diverse- infoliere, montaj, manipulare, marfa asigu- frigidere, cu masini dotate cu lift.Ne
care se respecta. Cel mai bun masaj de tezii, cum ar fi dominare, fetish, 0728.247.631
striptease, lap-dance, toys, latex outfit, transport@yahoo.com rata.Programul nostru de lucru este l-d. intelegem noi la pret. 30 L; 8. Alesia, doamna sociabila, stilata, pla-
relaxare. Nu vei regreta. Servicii irepros-
abile. Educata si amabila. Discreta, role-play, 300 L; (0727.148.861 09-21:00. 1 L; (0720.115.849 (0727.997.992 cuta prin modul de abordare, stil si ele-
13. Frigidere service si reparatii 9. Acatiste la Parintele Arsenie Boca in danilaflorin1983@gmail.com ganta, ofer masaj de relaxare. Ofer si
detalii la telefon sau WhatApp, speak Frigidere, combine frigorifice, congela- pretind discretie, intimitate, parcare in fata
english, non stop, 100 L; 232. Sofia, 19 ani, te teleporteaza in perioada Postului Sf Pasti. Contact ghid Mutari mobilier aparta-
32.
toare, reparatii. Interventii rapide. Calitate. Lucian 30 L; (0775.203.891 56. Transport marfa, mobila, moloz, blocului. Unirii, str. Alexandru Vlahuta
(0769.169.016 Brazilia Brazilia e la un apel telefonic si Garantie. Piese originale. Inclusiv sam- mente 1-4 camere, relo- 100 L; (0729.703.729
Escortevip20@yahoo.com cativa km de tine, o fata cu forme ruben- obiecte voluminoase, Nu ai cu ce sa
siene te asteapta intr-o locatie de lux cu bata, duminica; (0729.473.587/ 10. Acces acum transport cu duba de cari, demontare, transporti porcul pentru Craciunul asta, Eu
021.420.36.48 3,5t, marfa, mobila, obiecte fragile, materi- sunt solutia,transport, mutari/ evacuari, 9. Alexa, noua in zona, masaj de calitate
205. Piata Victoriei, 200 ora, matura 42 maxima igiena si cofidentialitate pentru a montare, manipulare,
ani, sani de colectie, astept doar barbati te rasfata cu un masaj erotic de vis, 140 ale de constructii, electrocasnice, evac- transport marfa. Mutari din apartamente pt domnii care se respecta si stiu sa apre-
educati si hotarat, bd Ion Mihalache, L; (0727.646.456/ 0721.565.234 roy- 14. FRIGIDERE, reparatii frigidere, com- uam moloz, tocarie, avem personal califi- ambalare la cerere, tam- sau case. Evacuam moloz, tocarie veche cieze calitatea. Detalii suplimentare la tel.
150 L; (0751.429.066 bine frigorifice, congelatoare. Interventii mobila 60 L; (0727.997.992 dani- Titan, Bd. Theodor Pallady. 80 L;
alplace.massage@gmail.com rapide. Calitate. Garantie. Piese originale.
cat pt. incarcare, descarcare, demontare, plar propriu, echipa (0732.721.047
montare, sunati, dispecerat nonstop, 1 L; tanara 4 baieti, camion laflorin1983@gmail.com
206. Plinuta tanara 36 ani plinuta 233. Sonya, bruneta reala, educata si Inclusiv Sambata, Duminica, (0764.166.166 comenzi@trans-
(0729.473.587/ 021.420.36.48 5T. Experienta, profesion- 10. Alexandra 24 ani, astept domni pre-
draguta calma comunicativa. Te astept la selectiva ofer domnilor manierati si cu portorice.ro www.transportorice.ro 57. Transport marfa, mobila, moloz, tentiosi la un masaj de relaxare la domicil-
un masaj doar pentru domni maturi bun simt masaj de relaxare, terapeutic si alism. Iulia Bucur obiecte voluminoase, va mutam din case- iul meu Unirii, Zepter. 40 L;
seriosi. Sector 4; (0741.645.898 body masaj intr-un ambient discret si 15.Instalatii electrice non 11. Accesibili 100%, transport mobila, le dumneavoastra fara sa aveti dureri de (0736.197.198
(0762.676.751/
curat. Zona Unirii, rond Alba Iulia, 100 stop Bucuresti, reparam bagaje, electrocasnice, canapele, diverse cap oricand chiar si in zile de sarbatoare
207. Poze reale ma deplasez la tine/ L; (0720.716.956 instalatii electrice de marfuri. Avem si manipulanti. Program zil- 0762.676.750 la cel mai rapid si eficient mod. Obiecte 11. Alexandra 34 satena, matura te
hotel sau la mine bruneta frumoasa cu nic, inclusiv in week-end; 50 L; fragile, frigidere, canapele, calorifere 30 astept la mine in locatie pentru un masaj
simtul umorului ofer masaj de relaxare 234. Sophie 25 ani, 1.60 cm si 48 kg. toate tipurile. Fie ca ai (0735.493.750 33. Mutari, transport mobila, L; (0727.997.992 de relaxare. Ofer si cer seriozitate. Zona
domnilor care stiu sa aprecieze calitatea Feminitatea si bunul simt sunt calitatile depozitare, debarasare. Oferim
si bunul simt 300 L; (0761.303.582 care ma caracterizeaza. Va astept la un
nevoie de repararea unei danilaflorin1983@gmail.com Berceni, Piata Sudului 60 L;
12. Accesibili 100%. Echipa, prestam servicii de mutari, transport (0784.329.838
masaj de relaxare. Poze reale, nu insista prize sau a unui tablou servicii de mutari profesioniste. Asiguram mobilier si relocari de aparta- 58. Transport mobila bagaje, electro-
208. Poze reale, Delia 19 ani, fitness 200 L; (0725.458.291 electric echipa noastra
model, poze reale, te asteapt pentru a ambalare, manipulare, montaj mobila, 50 mente, sedii de firma. Oferim casnice, canapele, etc. La cerere, asigu- 12. Alexandra, Drumul Taberei, Raul
petrece o ora de neuitat prin cel mai bun de electricieni autorizati L; (0722.768.555 depozitare in Bucuresti. Manipu- ram servicii de manipulare, infoliere, mon- Doamnei, stil si eleganta te invit la mine
235. Sophie, 25 ani, 1.60 cm si 48 kg. lare mobila, impachetare, despa- taj mobila. Program L-D 09-21:00, 50 L; acasa sa iti ofer un masaj de relaxare, cu
masaj, I speak english, locatia este intr-o Feminitatea si bunul simt sunt calitatile iti sta la dispozitie
zona centrala in conditii de discretie si 13. Asiguram transport orice tip de chetare, demontare/remontare, (0729.694.800 uleiuri aromate, dus, aromatherapy, dis-
igiena, ac, prosoape curate. 140 L; care ma caracterizeaza. Va astept la un (0722.974.760/ marfa, paletat sau vrac, materiale de con- curatenie. 30 L; (0745.100.101/ cretie max, igiena totala, cer si ofer serioz-
(0727.646.456 masaj de relaxare. Poze reale, nu 0766.974.760 structii, ob. voluminoase precum piane, 0745.100.101 romania@premier- 59. Transport mobila 7 zile/7, transport itate, poze reale, 150/ora, program 12-24.
royalplace.massage@gmail.com insista. Zona Piata Muncii, 200 L; bancomate sau echipamente IT de mari moving.ro mobila in Bucuresti si alte orase. Optional, 80 L; (0738.191.485
(0725.458.291 office@ruady-service.ro dimenisuni oriunde in tara. Efectuam relo- asiguram servicii de manipulare si montaj.
209. Poze reale, dovedesc cu tatuajele, cari complete pt. locuinte, companii, 1 L; 34. Oferta pret fix 100 lei in Bucuresti si 50 L; (0737.178.195 13. Alexandra, Unirii caut colega. Buna
236. Sunt noua pe site, doar la tine sau 16. Instalator accesibil-autorizat ANRE sunt Alexandra te astept la mine pentru
buna sunt sara fata singura si disponibila
la hotel, 18 ani, ofer clipe de neuitat executam istalatii gaze, obiecte sanitare, (0780.600.100 comenzi@bucuresti- Ilfov, mutari de orice fel sau transporturi cu
un masaj de ralaxare intro locatie selecta,
vreau sa ofer tuturor domnilor cu bun transport.ro www.bucuresti-transport.ro duba+sofer si echipa la cerere in Buc sau 60. Transport mobila si in weekend.
gust masaj de relaxare, ambient placut si domnilor manierati in confortul propriu, centrale termice, schimbari coloane in provincie cu program si sambata sau Asiguram servicii de mutari mobila ,trans- pentru detali ma poti suna la orice ora din
curat, ofer seriozitate maxima, pozele imi masaj de relaxare cu uleiuri rafinate, pro- blocuri, montari argaze si calorifere,detec- 14. Camion de 3,5t ideal pt. mutari, cu duminica, telefon; 100 L; port marfa,etc. Dispunem de autoutilitare zi si din noapte, 60 L; (0736.478.587
apartin, dovedesc cu tatuajele, 120 L; gram 19 pm -6 am. Ofer si doresc dis- toare gaz (0720.992.196 dimensiuni L 4,80m, l 2,20m, h 2,30m, la (0724.449.415 de diferite volume 3-24mc, si personal Tigeriulyan@mail.com
(0720.184.898 cretie si igiena, 200 L; (0726.573.231
17. Instalator sanitare, termice si gaze, pret avantajos, avem personal specializat bine instruit. Program de lucru 09-21, l-d. 14. Alexandra, Unirii, buna sunt Alexan-
237. Tanar sportiv 30 ani efectuez montez chiuvete, robineti, wc, bideuri, cazi pt. incarcare, descarcare, tamplari pt. 35. Pret mai mic nu exista, servicii de 50 L; (0735.534.488 dra te astept in locatia mea pentru un
210. Promo masaj erotic la dublu, intre demontare, montare, noi va mutam toata transport in Bucuresti sau in tara.Trans-
doua nu te ploua. Si nici nu te ninge. Hai masaj pentru domni, doamne, dom- acrilice si fonta, cu hidromasaj, centrale masaj de relaxare, pentru a experimenta
acum la Noblesse Unic si alege-ti nisoare si cupluri, diferite tipuri de masaj: termice, cabine de dus, masini de spalat, casa intr-un transport; (0732.226.466 port moloz, gunoaie, diverse pana in 3,5 61. Transport mobila si marfa ,cu experiente noi, te astep pt mai multe
total integral tantric erotic, relaxare Tel: comenzi@camion24m3.ro tone la preturi negociabile. In caz de manipulare Transport mobila si marfuri detalii, 60 L; (0736.478.587
maseuzele preferate. 2 simultan, sedinta sifon pardoseala, trasee tevi PPR si nevoie asigur si oameni de incarcare- generale cu manipulare inclusa ,la pretul
dureaza 60 de minute si costa 300 ron. (0756.642.225 evannbourne@libero.it cupru. Bucuresti si Ilfov; 10 L; www.camion24m3.ro
descarcare; 50 L; (0727.997.992 dani- de 120lei/ora. Program si in weekend. 15. Alexia bruneta reala, selectiv? 20 de
Garantam ca vei alege dintre multe. 300 (0763.113.357 contact@instalatorulca- 15. Camion de 3,5t ideal pt. mutari, cu laflorin1983@gmail.com Sunati in fiecare zi pana la orele 22,00. ani dornica de experiente noi iti ofer
L; (0727.148.861 238. Tandrete si pasiune, daca esti in seitale.ro www.instalatorulcaseitale.ro
cautarea unui loc de relaxare, salonul dimensiuni L 4,80m, l 2,20 m, h 2,30 m, la 120 L; (0733.896.700 diverse tipuri de masaj corporal intr-un
211. Promotie dominare si masaj erotic nostru este alegerea perfecta deoarece pret avantajos, avem personal specializat 36. Tractari auto non-stop la preturi ambient deosebit domnilor pretentios care
18. Jaluzele. Reparatii si vopsit, jaluzele
vip fantezie discount la Noblesse Unic, calitatea este cuvantul care ne defineste. din lemn (rulouri), experienta 35 de ani in pt. incarcare, descarcare, tamplari pt. avantajoase. Bucuresti. Romania 62. Transport mobila, marfa de orice fel, apreciaza calitatea. Zona centrala. 60 L;
masaj relaxare, body, erotic, plus diverse Cele mai frumoase si dulci maseuze te domeniu; (0737.353.228 demontare, montare, noi va mutam toata mutari mobila oriunde in Bucuresti si in (0738.143.758/ 0734.047.945
fantezii: striptease, lap-dance, erotic asteapta la Dessiree Masaj, 120 L; casa intr-un transport, 50 L; 37. Tractari, transport auto pe platforma tara, la cerere asiguram montare
show, latex outfit, stockings, dominare, (0720.525.253/ 0769.850.950 (0732.226.466 non stop Asigur servicii de: tractari auto, demontare mobila, incarcare, descarcare 16. Alexia, bruneta, 1,60 m, 20 ani, te
19. Masini automate de spalat, acum astept la mine pentru un masaj de
feet-fetish, high heels. Promotie joi, orele asigur deplasare gratuita, garantie comenzi@camion24m3.ro transport RAR, transport auto intern si dim auto lung. 4,20 inaltime 2,30 latime
12-22. 250 L; (0727.148.861 www.pri- 239. Titan, Auchan, ofer masaj de www.camion24m3.ro international. Disponibilitate la orice ora. 2,15 (0761.022.164/ 0774.458.104 nelu- relaxare intr-un ambient placut zona Dris-
reparatii. Curatare - igienizare aer condi- Pret negociabil in functie de distanta, tor vs Kaufland. 70 L; (0738.143.758
vate-massage.ro relaxare la domiciliul meu curat si discret, tionat. Seriozitate, urgente; albastrelu@yahoo.com
mai multe detalii la tel, 50 L; 16. Champions Moving companie locatie, vehicul transportat. 100 L;
(0729.374.669/ 0761.290.233 (0747.444.306 17. Alice fara graba, masaj de relaxare,
212. Promotie exceptionala pt doamne (0767.345.563/ 0733.780.623 de transport mobila, servicii com- 63. Transport mobila, moloz, veche,
si cupluri, rasfat total al simturilor, plete de mutari, specializata in ciosmel2004@yahoo.com nefolosibila, electrocasnice. Asiguram Unirii, Bd. Coposu. Program 7.00 -18.00,
20. Mecanic masini de cusut casnice si 50 L; (0769.822.691
placere, incantare si extaz. Masaj Spe- 240. Unirii centrul vechi, poze100% mutari locale si nationale, mutari oameni la incarcat la cererea clientului;
cial pentru Doamne, Domnisoare si industriale; (072004414
reale nonstop, doua fete elegante, de efecte personale si mobilier 38. TRANSPORT ieftin zilnic inclusiv (0720.294.432 18. Alina, maseuza blonda te astept in
Cupluri, Masaj de relaxare, erotic, body respectare, te asteptam in apartamentul atat pentru persoane fizice cat si weekend 06- 22:00, transport marfa,
masaj, Yoni masaj.Promotie exception- 21. Repar masini de spalat automate locatia mea curata si discreta ca sa iti ofer
nostru de lux pentru a petrece momente toate marcile: Ariston, Whirlpool, Ardo, pentru mari corporatii; mobila, bagaje, haine, diverse obiecte 64. Transport moloz si mobila de arun-
ala: 30 min gratis. 130 L; un masaj de neuitat pe tot corpul. Zona
de neuitat împreuna prin masaj. 60 L; etc. Ofer garantie. Relatii la tel: (0733.330.051 personale in Bucuresti si in tara preturi in cat. la pretul de 5lei/ sac. Transport mobila Militari Iuliu Maniu (Apusului). Mai multe
(0737.912.086 (0769.942.956 office@chmoving.ro functie de volum- Bucuresti 50-150 lei, veche la groapa de gunoi. 5 L;
(0767.177.665/ 0722.327.483 detalii la telefon. 60 L; (0724.188.831
213. Promotie masaj erotic nud, salon
tara 1-1,5 lei, 50 L; (0725.131.703 (0722.768.555
241. Unirii centrul vechi, poze100% 17. Depozitare bunuri si mobilier, mereumotor@yahoo.com
de calitate la vila in str. Leonida nr. 8, in 22. Reparatii masini spalat automate, 19. Alyna, Drumul Taberei, Billa, bruneta
reale, nonstop doua fete elegante, te garantie 24 luni, orice marca, piese, marfuri generale DEPOZITARE 65. Transport moloz, gunoaie, marfa, 28 de ani, noua in zona si in locatie, ofer
centru, zona Petrom Eminescu. Masaj asteptam cu drag la noi in locatie pentru BUNURI. La cerere transport, 39. Transport Ieftin, transport zilnic si in
relaxare, body to body si erotic. Civilizat, urgente; (0722.599.271/ 0767.888.141/ paleti, mobila, bagaje agregate balastiera, domnilor generosi si educati masaj ter-
a petrece momente de neuitat impreuna, manipulare, servicii door to door, weekend transport marfa, mobila, bagaje, zapada.Oriunde in tara.Seriozitate si ome- apeutic si de relaxare, sau body masaj.
curat, frumos, multe maseuze. Promotie prin masaj. Poze 100 % reale. 60 L; 021.230.72.06
valabila luni orele 13-19; 150 L; curatenie. Depozitul este in haine sau diverse obiecte personale. nie. 30 L; (0727.997.992 dani- Aer conditionat, igiena, discretie si intimi-
(0769.942.956 Bucuresti, incinta Faur. Paza Transport in Bucuresti si in tara la preturi tate. Detalii la tel. (0734.185.529/
(0727.148.861 23. Reparatii frigidere combine frigori- laflorin1983@gmail.com
fice, congelatoare. Interventii rapide. Cali- 24/24+asigurare. 100 L; rezonabile si negociabile, 50 L; 0766.599.036
242. Unirii, Zara, noua in zona, ofer (0725.131.703
214. Pustoaica, 19 ani, te astept la un masaj la domiciliul meu curat si discret, tate. Garantie. Piese originale. Inclusiv (0732.199.999/ 0732.199.999 66. Transport national masina 3.5 tone
masaj de relaxare si multe alte surprize sambata, duminica; (0729.473.587/ relocations@gmail.com mereumotor@yahoo.com cu lift, oferim transport la tarife avanta- 20. Am 35, miniona cu forme, ofer masaj
placute. Sunt o fire foarte calma si mereu mai multe detalii la tel., 50 L; joase la nivel national.Autoutilitarele sunt de relaxare la domiciliul tau sau al meu,
(0767.345.563/ 0733.780.623 021.420.36.48
zambitoare. Pozele imi apartin in totali- 18. Efectuez mutari mobila marfa intern 40. Transport ofer servicii de transport dotate cu lift hidraulic pentru o incarcare domnilor generosi, rog seriozitate maxima
tate. Te astept sa ne cunoastem. Eroii 24. Reparatii frigidere Bucuresti, ne ocu- international cu Dacia Doker 2 sau 7 oriunde in Bucuresti sau in tara.Transport rapida si instalatii de racire pentru trans- si nu raspund la nr private. 70 L;
243. Unirii, poze reale, noua in zona (0724.425.557
Revolutiei, 100 L; (0720.014.632 efectuez masaj de relaxare si tonifiere, pam numai de reparatii frigidere, masini locuri tarif 0.7 lei / km optional contracost moloz, gunoaie, diverse pana in 3, tone - porturi speciale. 100 L; (0722.564.252
de spalat si o facem bine. Reparatii remorca 750 kg volum util 8 mc sau duba 150,00 Ron. In caz de nevoie asigur si cristian_toporan1407@yahoo.com catalinsandu147@yahoo.com
215. Rasfat fara limite doar la Excess locatie curata si discreta. Te astept, nu
ezita; 50 L; (0745.702.713 Bad- frigidere Arctic, reparatii frigidere Indesit, 3.5 tone volum util 24 mc tarif 1.5 lei / km oameni de incarcare- descarcare, 30 L;
Massage Lasa-te invaluit de atingerile op?ional contracost avem personal incar- (0727.997.992 67. Transport obiectiv, voluminoase, 21. Amalia, 29 de ani sunt o bruneta
boss94@yahoo.com reparatii frigidere Zanussi, reparatii. rabdatoare, pozele imi apartin, te astept la
senzuale ale unei tinere maseuze exper- (0722.572.248/ 0766.394.796 care, 70 L; (0746.478.545 danilaflorin1983@gmail.com orice tip de marfa, vitrine, canapele,
ta in arta masajului erotic dornica sa-ti obiecte fragile, frigidere; (0763.773.746 mine in locatie sa iti ofer masaj de
ofere cele mai minunate clipe, doar in 244. Unirii, rusoaica, noua in Bucuresti, relaxare intr-un cadru intim si curat, dis-
Unirii, rusoaica, noua in Bucuresti. Ofer 25. Reparatii instalatii termice, 19. Empendo Distribution, transport ruti- 41. Transport zi de zi marfa si mobilier
incinta salonului Excess Massage pe str er de marfuri, punem la dispozitie masini electrocasnice, diverse tocarie, asigur la 68. Transport orice In Bucuresti si in cretie si seriozitate. Dristor Baba Novac,
masaj terapeutic de relaxare intr-un sanitare, electrice solutii adec- 50 L; (0760.746.468
Baba Novac, 120 L; (0766.238.084/ vate in ceea ce priveste lucrarile cu masa de 3.5 t, pentru transporturi orice adresa din Bucuresti si-n tara in timp tara, mobila veche, tocarie usi, personal
0766.238.084 ambient deosebit domnilor pretentiosi
care apreciaza calitatea. Locatie de lux, de instalatii termice, instalatii rutiere de marfuri, atat in municipiul util si costuri reduse, ofer seriozitate si incarcare, descarcare contra cost, pro- 22. ANA, bruneta, 30 de ani, ofer masaj
massage.excess@yahoo.com sanitare, instalatii electrice, Bucuresti cat si in tara. Relocari, mutari promptitudine, asigur personal pt. incar- gram inclusiv in weekend, preturi foarte
igiena si discretie. 300 L; de relaxare intr-un cadru intim si curat, pt.
216. Rond Alba Iulia, ofer masaj de (0727.576.513 instalatii de gaze si frigotehnice, firme, transport si mutari de mobila. care, 100 L; (0722.762.732 comen- avantajoase 50 L; (0761.021.127 mai multe detalii, suna-ma. Drumul
relaxare, locatie discreta si centrala, lucrari de amenajari amenajari www.empendo.ro 100 L; zi@07carmarfa.ro www.07carmarfa.ro Taberei, Billa. Singura in locatie, poze noi
locuiesc singura, pentru mai multe detalii 245. Veronica, Snagov, domnisoara sti- interioare (0762.447.379 rac- (0726.281.281/ 0738.859.000 69. Transport persoane Bucuresti Ger- reale, 100 L; (0725.326.069/
la nr afisat. 100 L; (0737.441.057 lata, foarte frumoasa, fina, educata, o fire construct@yahoo.com office@empendo.ro 42. Transport absolut oriunde oricand + mania, Anglia, Ester Tours va ofera trans- 0756.422.429
calda si calma, maseuza cu experienta, echipa incarcare, transport si mutari 80- port de persoane Bucuresti in Germania si
217. Rond Alba Iulia, Piraeus Bank, te ofer diverse tipuri de masaj numai in 26. Reparatii masini de spalat orice 20. Evacuam mobila veche, transport, 120 lei Bucuresti dar si in provincie, pret Anglia cu autocare si microbuze moderne 23. Ana, doamna matura, 35 ani, ofer
invit pentru un masaj de calitate, poze locatia mea dlor discreti si generosi. marca, in regim de urgenta, la domiciliul mutari, relocari. Transport la groapa de fix 1 leu/km, avem program si sambata zilnic direct pana la adresa de destinatie. masaj de relaxare la domiciliul meu, poze
100% reale din locatie, pentru detalii Fotografii absolut reale. 200 L; clientului, deplasare in maxim 24 h. Ofer- gunoi. Program in fiecare zi. Preturi mici sau duminica 80 L; (0732.223.578 Pt rezervari contactatine; 1 {; reale. Zona Dristor, Baba Novac, program
sunati-ma, 60 L; (0734.896.180 (0732.037.584 im garantie; (0723.437.953 (0729.694.800 transportmutarirelocari@gmail.com (0773.908.912 office@estertours.ro 10-17, 50 L; (0725.044.235

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)
6 16 martie 2018

PRESTÅRI SERVICII 4
24. Anca, doamna matura, 36 de ani, 56. Baba Novac, Ade 32 ani, ofer masaj 90. Columbianca noua pe site, zona Dr. 126. Doamna matura, doamna deschisa 158. Iulia 27 ani, te astept la un masaj de 194. Masaj profesional, asistenta med- 227. Mirela, scapa de stresul zilnic ale-
ofer masaj de relaxare la domiciliul meu. profesional pe masa de masaj domnilor Taberei. Ofer masaj de relaxare si si cu simtul umorului te astept in locatie la relaxare si tonifiere a trupului si sufletului icala 50 ani placuta cu experienta in gand un masaj de relaxare in compania
Titan b-dul 1 Decembrie Trapezului 60 L; generosi. Detalii suplimentare la telefon. intetinere corporala, te astept la mine, pro- un masaj de relaxare, discretie, intimitate, la domiciliul meu discret si curat. Unirii masaj de relaxare total si prostatei am mea, la domiciliul meu unde domina dis-
(0729.311.098 cornelia663@yahoo.com Program de luni pana vineri de la 9:00 la gram 14-22, 100 L; (0760.715.736 detalii la tel., program 10 /20, zona Casa Zepter 40 L; (0733.347.650 locatie L-D 12-20 dupa ora 20 deplasari la cretia, igiena si intimitatea. Detalii supli-
21:00. 60 L; (0736.682.267 de Pensii, 50 L; (0733.305.109 clienti si straini si cazati hotel asigurare mentare la telefon. Titan. 60 L;
25. Andra - Militari Residence - Incall and 91. Cristina, blonda draguta, 28 de ani, 159. Iza, reala 100%, 19, masaj revigo- taxi detalii telefon; 150 L; (0736.549.922
outcall Dulce, pasionala si deschisa la 57. Beatrice, maseuza cu bun simt ofer ofer masaj de relaxare domnilor in locatia 127. Doamna matura, 30 ani te astept la rant, igiena, discretie, poze reale garantat. (0720.497.363/ 0768.152.973
lucruri noi, te astept sa ma descoperi. masaj de relaxare si body masaj domnilor mea situata pe bulevardul Iuliu Maniu mine, masaj, sunt reala, exact ca in Dristor- Baba-Novac 60 L; 228. Mona matura, draguta, sociabila, te
Ofer masaj de relaxare la domiciliul meu manierati. Mai multe detalii la telefon. (Apusului) Militari. 60 L; (0734.195.421 fotografii, sunt matura, am experienta (0767.538.462 195. Masaj profesional, masaj de astept pt. un masaj de relaxare, in zona
sau la hotel. Mai multe detalii la telefon. Zona Unirii. 70 L; (0720.132.990 necesara pentru a te destresa complet, relaxare cervical se poate face cu pietre Octavian Goga 60 L; (0721.026.251
Poze reale si recente. Discretie si igiena. 92. Cristina, buna sunt o bruneta alegerea iti apartine doar tie, 100 L; 160. Karina 34 ani, poze reale 100%, vulcanice sau cu bambus; 130 L;
100 L; (0742.551.369 58. Bella, matura, selectiva ofer masaj draguta si atenta la dorintele tale iti ofer (0736.831.436 ofer domnilor generosi si manierati masaj (0738.152.858 229. Monica draguta 43 ani ofer masaj
andra.bucharest.escort@gmail.com terapeutic de relaxare la domiciliu meu. clipe de neuitat, masaj, alaturi de mine. de relaxare si intretinere efectuat pe masa relaxare, discretie, soseaua Pantelimon,
100 L; (0737.207.792 Dristor, Kaufland. 100 L; 128. Doamna singura, 44 ani, ofer masaj de masaj cu uleiuri si creme. Discretie 196. Masaj profesional, Roxana, bruneta cimitirul Armenesc. 60 L;
26. Andreea 29 ani. Ofer masaj de (0720.421.266 de relaxare, zona centrala, 70 L; maxima detali la tel. (Obor Kaufland); 70 cu par lung, 34 ani, discreta, amabila, ofer (0726.566.223
relaxare domnilor generosi la domiciliul 59. Berceni, Lidl, Kamy, noua in zona (0768.037.948 L; (0755.303.986 masaj de relaxare domnilor la mine in
meu. Zona Kaufland Obor, mai multe tanara, 21 de ani, par lung ochi caprui, 93. Cristina, o domnisoara miniona cu locatie, detalii amanuntite la tel.Titan, 60 230. Monica 33 ani, Bucuresti, poze
detalii la tel., poze reale 100% 70 L; ofer masaj de relaxare fara graba si fara bun simt si zambitoare, te asteapta la un 129. Doamna singura, sociabila fizic pla- 161. La mine tine hotel, I speak english, L; (0767.029.954 reale 100%, ofer domnilor generosi si
(0754.501.294 fite, in locatia mea de lux. Poze reale; masaj de relaxare in locatie discreta din cut o fire linistita discreta si rabdatoare cu Anays ma deplasez, bruneta frumoasa si manierati masaj de relaxare si intretinere
100 L; (0761.049.966 zona Unirii. 100 L; (0738.031.149 experienta in masaj terapeutic depun eleganta 24 ani, ofer masaj domnilor 197. Masaj profesionist, garantat 100%, efectuat pe masa de masaj cu uleiuri si
27. Andreea Blonda 27 de ani cu poze pasiune in ceea ce fac d-lor manierati si interesati sa petreaca clipe de neuitat in asistenta medicala, terapeut tehnician creme. Discretie maxima, detalii la tel. Nu
reale te astept la mine pentru un masaj ce 60. Berceni, Lidl, noua in zona. Tanara 94. Cristina, 30 ani, ofer masaj de educati, detalii la telefon, Militari, 50 L; compania unei domnisoare superbe, nu maseur, Calea Mosilor, 5 min. m. Obor, l-d rasp. la nr. privat si sms (0730.947.092
iti va indeplini toate dorintele mai multe 21 de ani roscata cu ochi caprui ofer relaxare la domiciliul meu, Zona piata (0737.218.736 lucrez cu poze false, 100 L; 9-22, ultima rezervare 20-20, 30. Info
detalii la telefon zona Mall Vitan 40 L; masaj de relaxare fara graba si fara fite. Muncii, 100 L; (0737.184.035 suplimentare pe blog. 150 L; 231. Monica, draguta, 43 de ani, ofer
(0762.342.118 (0720.696.842 masaj relaxare, discretie, Sos. Pante-
(0761.002.526 Poze reale 150 lei ora. Nu raspund la 130. DOAMNA, 44 de ani, ofer masaj de
numar privat. Cer si ofer discretie. Aer 95. Cu noi doua, blonde si comunicative, relaxare domnilor manierati. Singura in 162. La mine tine sau hotel masaj de martamiron68@yahoo.com limon, Cimitirul Armenesc, 60 L;
28. Andreea blonda cu poze reale 27 de conditionat. 100 L; (0761.049.966 fara fite si cu experienta in arta masajului locatie, discretie maxima, pentru mai relaxare, detalii la tel., 150 L; (0726.566.223
ani te astept pe tine domn generos la un te asteptam alaturi de noi sa iti oferim un 198. Masaj terapeutic prin manevre de
multe detalii contactati-ma telefonic. Zona (0732.546.310 reglare si tonifierea muschilor, stimularea 232. Monica, draguta, 43 de ani, ofer
masaj de relaxare, zona Zepter 40 L; 61. Berceni, Mariana ofer masaj de masaj la patru maini intr-o locatie curata si Obor, 50 L; (0764738593
(0761.002.526 relaxare domnilor seriosi si discreti. discreta. Vino si sigur nu vei regreta 100 circulatiei sangelui, masaj al scalpului cu masaj relaxare, discretie, Sos. Pante-
163. La mine zona Vitan, masaj total de miscari tranzitorii de regenerare si limon, Cimitirul Armenesc, 60 L;
Garantez revenirea; (0733.145.064 L; (0748.782.236 131. Doamna, maseuza selectiva ofer relaxare, buna sunt Bianca, te astept in
29. Andreea 32, te astept la mine in diverse tipuri de masaj de cea mai buna
refacere a intreg organismului. Obor (0726.566.223
locatia mea curata si discreta din zona Mosilor 100 L; (0726.508.066
locatie pentru a ti oferi cateva momente 62. Berceni, Mariana, ofer masaj de 96. Cuplu casatorit, masaj de relaxare, calitate, intretinere corporala in functie de Vitan. Poze 100% reale, dovedesc cu tat-
de relaxare prin diferite tipuri de masaj. relaxare domnilor seriosi si discreti, garan- 233. Natasha, Matura, 43 ani, placuta,
ambianta placuta. Mai multe detalii la tel.; preferinte. Ofer conditii de lux, intimitate si uajul. Masaj total de relaxare 80 ron-30 199. Masaj terapeutic, de relaxare prin 1.60 m, 58 kg, experta in arta masajului,
Cer si ofer seriozitate. Berceni; 60 L; tez revenirea; (0733.145.064 (0723.424.793 discretie. Alte detalii la telefon, 150 L; min 120 ron-o ora, mai multe detalii la
(0738.430.434 metode de tampotamente musculare ofer calitate, masaj foarte bun, discretie,
(0721.015.759 cautcolega@yahoo.com telefon. 80 L; (0786.612.304 alternand cu tehnici de relaxare a regiunii igiena. Programari; 300 L;
63. Berceni, Straja, servicii de calitate, 97. Cupluri, masaj pentru cupluri, des-
30. Andreea 35 de ani matura stilata masaj pt. doritori de relaxare intr-o locatie fatarea simturilor. Masajul la cuplu la
respective. Metode de frictiune si presare (0740.948.427
132. Doamna, 45 ani, discreta, atenta la 164. La tine sau hotel, Andreea, 21 de care deblocheaza contractiile musculare.
ofer masaj de relaxare, vino si convinge- discreta, 50 L; (0762.823.671 Noblesse Unic Massage & Spa in centru, dorintele tale, ofer masaj terapeutic, profe-
te de experienta mea, zona Stefan cel
ani, noua pe site. Draguta, sociabila. Ofer Obor-Mosilor. 100 L; (0726.508.066 234. Nemtoaica, blonda, finuta si fru-
zona Eminescu. Masaj relaxare, body si sional de relaxare, cervical, lombar. masaj de relaxare de buna calitate. Pt mai moasa, 28 de ani, 1.78 m, 53 kg, ofer
Mare stadion Dinamo 100 L; 64. Bianka, 35 ani, poze reale 100%, oriental. Civilizat, curat, frumos, multe Mosilor-Obor. Program 14-22. Discretie si multe detalii la telefon. 150 L; 200. Masaj terapeutic, domna educata masaj de neuitat domnilor manierati in
(0732.658.008 ofer domnilor generosi si manierati masaj maseuze. Avem si spa jacuzzi sauna, igiena. Pret 100 L ora, 100 L; (0722.116.386 ofer servicii de masaj intr-un cadru curat si locatia mea. Zona Bvd.Unirii langa Uce-
de relaxare si intretinere efectuat pe masa 300 L; (0727.148.861 www.private- (0727.483.225 discret domnilor manieratii cu bun simt. com, poze reale, mai multe detalii la tel.,
31. Andreea am revenit respectuoasa si de masaj cu uleiuri si creme. Discretie massage.ro 165. La tine sau la hotel Diana, am 28 de Pentru mai multe det sunama. Nu ras la 100 L; (0765.763.308
foarte rabdatoare, ofer masaj de relaxare maxima, detalii la tel. (0746.532.027 133. Doamna, 50 de ani, am revenit, ani, 1.60 m, 55 kg. Ofer masaj de relaxare nr privat sau sms. Poza facuta in locatie.
in cele mai bune conditii de igiena si dis- 98. Daniela 25, blonda, ofer masaj, dis-
cretie. Titan bld Theodor Pallady 80 L; 65. Blonda 39 ani, ofer masaj de
sunt singura, plinuta, si te astept in intimi- si de tonifiere. Pozele sunt 100% reale Zona Berceni (0784.748.712 235. Nicolae Grigorescu, oferim masaj
cretie, igiena. Ptr mai multe detalii con- tatea casei mele pentru un masaj de 200 L; (0737.482.822 de relaxare, curatenie si discretie. Poze
(0723.192.086 relaxare pentru cupluri mixte la domiciliul tacte ma. Rond Alba-Iulia/Unirii, 50 L; relaxare menit sa te binedispuna. Piata 201. Masaj, Ada, selectiva, ofera dom- reale 40 L; (0738.178.636/
dvs sau la hotel. Rog seriozitate. (0737.750.980 Romana, 50 L; (0738.268.040 166. La tine sau la hotel ofer masaj de nilor cu bum simt masaj de relaxare intr- 0738.178.637
32. Andreea maseuza selecta, ofer (0732.701.060
diverse tipuri de masaj de cea mai buna relaxare domnilor cu bun simt. Te-ai satu- un ambient placut, sector 3, intre orele 8-
99. Daria domnisoara draguta 26 ani, 134. Domnisoare, poze reale, te astep- rat de poze false? Acum ai ocazia sa nu 17, 50 L; (0735.366.510 236. Nicoleta, buna sunt Nicoleta am 25
calitate, intretinere corporala in functie de 66. Blonda matura, draguta si discreta, 1 ofer masaj de relaxare domnilor generosi, tam sa ne cunosti, oferim masaj si alte de ani 1.60 m 45 de kilograme ofer masaj
preferinte, ofer conditii de lux, intimitate si mai fi mintit. Suna si nu vei regreta
67 m,60 kg, ofer masaj de relaxare dom- zona Vitan, 60 L; (0738.162.186 mici surprize. Nu vei regreta. Suntem alegerea facuta. Pentru mai multe detalii 202. Masaj, buna sunt Renata te astept de relaxare domnilor generosi cu bun simt
discretie, 400 L; (0732.864.936 nilor manierati si generosi. Te astept la tinere si frumoase. 80 L; (0786.565.306 la tel. 200 L; (0723.825.710 la mine in locatie pentru a avea parte de la mine in locatie zona Dristor Kaufland,
33. Andreea, 24 de ani, te astept la un
mine acasa intr-un ambient deosebit in 100. Darya, doamna matura te astept pe un masaj fin cu uleiuri aromate iar discre- 60 L; (0733.412.631/ 0730.458.675
zona Drumul Taberei ,Favorit. Cer si ofer tine domn generos la un masaj ce te 135. Dristor Dr2 2 prietene, 20 si 21 ani, 167. La tine sau la hotel, Selena, 21 de tia si linistea ma reprezinta. Pentru a afla
masaj de relaxare si tonifiere al trupului si discretie si igiena; 100 L; scoate din stresul de zi cu zi, mai multe dragute, sociabile si cu mult bun simt, te mai multe detalii suna-ma 70 L; 237. Nicoleta, buna, am 25 de ani, 1.60
sufletului la domiciliul meu. Discretie maxi- ani, 1,70 m, 51 kg, ofer masaj de relaxare
(0723.040.088 detalii la telefon, zona Zepter. 50 L; invitam alaturi de noi pt. a-ti oferi un masaj si tonifiere. Pozele sunt reale 100%, 300 (0768.951.486 m si 50 de kilograme, ofer masaj de
ma. Unirii, Zepter, 50 L; (0732.260.367 (0763.154.254 relaxare domnilor generosi si cu bun simt
asa cum rar gasesti pe gustul tau. Pozele L; (0799.237.123
67. Blonda, masaj de relaxare prin pro- ne apartin. Convinge-te, 60 L; 203. Masaj, daca vrei sa scapi de stresul la mine in locatie, zona Dristor Kaufland,
34. Andreea, blonda 27 de ani 1.65 cu
58 kg, te astept pe tine domn generos la
ceduri de alinare a starilor de disconfort 101. Delya, new, noua in zona si in (0767.538.638 168. Larisa, draguta, 31 ani, ofer masaj cotidian te astept la mine pt o sedinta de 70 L; (0733.412.631/ 0730.458.675
pe punctele reflexogene de pe suprafata locatie Dr. Taberei Bruneta noua in zona de relaxare. Cer si ofer discretie, igiena si masaj relaxant. Zona Splaiul Unirii
un masaj ce te scoate din stresul de zi cu corpului in stadii incipiente. Manevrele si in locatie ofer masaj terapeutic si de (0724.975.229 238. Ofer servici masaj de relaxare si
zi, mai multe detalii la tel. zona Zepter 40 136. Dristor, blonda, ochi albastri, 28 ani, seriozitate. Mai multe detalii la tel. Zona
L; (0761.002.526 efectuate bland, 100 L; (0726.508.066 relaxare domnilor generosi si educati in 1.70 m, 56 kg, ofer masaj de relaxare si Bucur Obor, 70 L; (0761.024.566 anticelulitic, la preturi avantajoase, cu
locatia mea. I speak english baby, tonifiere, discretie si igiena maxima, poza 204. Masaj, de 12 ani in domeniu. Masaj rezultate garantate. George;
68. Blondina noua in zona te astept sa (0730.218.948/ 0726.612.034 Darius- reala, lux, ac, Dristor, Mihai Bravu, Kau- 169. Laura Unirii noua in Bucuresti, de relaxare si pt. tratarea diferitelor afec- (0785.166.787
35. Andreea, blonda cu poze reale 100 tiuni. Te astept la cabinetul meu din Bure-
%, 1.65 cu 58 de kg, 27 de ani selectiva si ne cunoastem. Iti pot oferi masaj de valentin1803@gmail.com fland 50 L; (0734.522.735 selectiva ofer masaj de relaxare domnilor
relaxare si alte surprize la domiciliul meu. manierati intr-o ambianta placuta si disc- bista pt. ameliorarea sau tratarea prob- 239. PATRICIA, matura, ofer masaj de
foarte dulce te astept la un masaj, suna- 102. Dessiree Masaj a creat pentru tine lemelor tale. Atestat si experienta, 100 L; relaxare, detalii la tel., zona Dristor Kau-
ma, zona Zepter 40 L; (0761.002.526 Sunt o miniona draguta, nu vei regreta 137. Dristor, buna sunt Claudia, am reta. Servicii ireprosabile. Educata si ama-
alegerea facuta 80 L; (0764.570.084 un loc incantator, curat, sigur si discret. 1.67m, 52 kg si sunt o fata dupa cum bine bila 80 L; (0729.355.247 (0764.152.740 fland, 50 L; (0736.760.098
Salonul cu cele mai frumoase fete din vezi, masaj, 100 L; (0784.691.818 doinadumitru@ymail.com
36. Andreea, blonda cu poze reale 100 Bucuresti te asteapta intr-o atmosfera pla- 240. Persoana curatenie si vase, spala-
%, 1.65 cu 58 de kg, 27 de ani selectiva si 69. Bruneta 28 ofer masaj de relaxare la 170. Lory am revenit, lasa-te surprins de
domiciliul meu pentru detalii suna-ma, cuta sa descoperi arta masajului de 138. Dristor, noua in zona ta 19 ani, 205. Masaj, la tine sau la hotel, masaj de tor de vase intr-o locatie din centrul vechi,
foarte dulce te astept la un masaj, suna- arta masajului in compania mea la domi-
Dristor, Kaufland, 50 L; (0735.732.192 relaxare, 120 L; (0769.994.064/ 1.70, 50 kg te invit la mine pentru un relaxare si terapeutic, pentru mai multe pentru mai multe detalii va rog sunati.
ma, zona Zepter 40 L; (0761.002.526 0732.545.457 desiree.masaj@yahoo.com
ciliul meu intr-un cadru intim si discretie. detalii suna-ma, 150 L; (0768.121.420 (0756.110.089
masaj de relaxare si tonifiere, discretie si Detalii suplimentare la tel. Titan bld
www.dessireemasaj.ro antoniotoni298@gmail.com
37. Andreea, blonda cu poze reale 27 70. Bruneta 31 ani, ofer masaj de igiena maxima, mai multe detalii tel., 60 Theodor Pallady, 80 L; (0720.649.896 206. Masaj, Miruna, la tine sau la hotel,
de ani te astept pe tine domn generos la relaxare la domiciliul meu, pt detalii suna- L; (0767.029.473 masaj de relaxare si terapeutic, pentru 241. Piata Delfinului, ofer masaj total la
ma. Zona piata Muncii; 100 L; 103. Diana, noua in zona, visele tale pot 171. Lory, buna, Lory, noua in zona ta te
un masaj de relaxare, zona Zepter, 40 L; deveni realitate, doar alaturi de mine poti mai multe detalii la tel., 150 L; domicilul meu. Pentru mai multe detalii
(0761.002.526 (0737.184.035 139. Dristor, noua pe site 28 ani, 1 65, astept sa te bucuri de un masaj de (0769.208.929 astept tel tau. Singura in locatie
sa te bucuri de un masaj foarte bine exe- 45 kg, te invit la mine pentru un masaj de relaxare foarte bine executat, discretie si
71. Bruneta 30 ani iti ofer masaj de cutat, zona Stefan cel Mare langa metrou, relaxare si tonifiere, discretie si igiena (0764.712.718/ 0764.712.718 ancutatin-
38. Andreea, blonda cu poze reale intimitate, Titan, Salajan, Pallady, 80 L; 207. Masaj, buna iti ofer masaj de ka@gmail.com
facute in apartament iti ofer un masaj ce relaxare intr-un ambient placut, poze singura in locatie, poze reale 80 L; maxima, mai multe detalii tel., 100 L; (0720.649.896
(0799.633.655 relaxare facut de o bruneta eleganta si cu
te duce pe culmile fericirii, vino langa o reale, discretie si seriozitate, Dristor, Baba (0761.740.301 bun simt iti alunga stresul si te face sa uiti 242. Piata Progresul, doamna de 55 ani
domnisoara care stie ce doresti, suna-ma, Novac. 50 L; (0764.292.336 172. Madalina te astept la un masaj de de rutina zilnica. Te astept sa ne cunoast- ofera masaj persoanelor de varsta apropi-
104. Doamna 1.70 m, 90 kg ofer masaj 140. Dristor, noua pe site, Ema 19 ani, 1 relaxare la domiciliul meu discret si curat
un telefon ne desparte, zona Zepter. 40 de relaxare, zona Berceni soseaua em intr-un ambient placut si discret. Nou ata; (0730.515.750
L; (0761.002.526 72. Bruneta dulcica, buna numele meu
Giurgiului intersectie cu Toporasi, 50 L;
70, 50 kg, te invit in compania mea pentru Unirii, Zepter. 40 L; (0729.452.895 venita in Bucuresti 100 L;
Gina, ofer masaj de relaxare domnilor un masaj de relaxare si tonifiere, discretie (0799.334.470 243. Prest?ri servicii Bun? eu sunt
39. Andreea, Blonda, cu poze reale, 27 generosi cu bun gust. Am 1,70 69 kg, 32 (0753.580.809 si igiena maxima, mai multe detali tef. 173. Maria, 28 ani, ofer masaj total de nata?a am 20 ani ?i ofer masaj de
de ani, te astept pe tine domn generos la de ani te astept sa ma suni, 60 L; 105. Doamna casatorita, stilata, masaj
100 L; (0742.773.895 relaxare si tonifiere. Poze reale. 40 L; 208. Masaj, buna Andreea noua in relaxare domnilor genero?i cu bune
un masaj de relaxare zona Zepter, 40 L; (0734.637.298 Dani-nico14@email.com (0754.709.995 Bucuresti tanara, discreta, educata, te maniere mai multe detali la nr
de relaxare la domiciliul meu. Mai multe 141. Drumul Taberei, ofer masaj de
(0761.002.526 detalii la tel.; (0722.966.960
Zona.obor.colentina@gmail.ro astept cu un masaj de relaxare de cali- 0729357746 (0729.357.746/
73. Bruneta frumoasa Berceni, ofer relaxare, curatenie si discretie 40 L; tate, facut cu rabdare si placere intr-un 0729.357.746
40. Andreea, esti obosit sau stresat vino masaj de relaxare, boody, creme si uleiuri 106. Doamna fac masaj terapeutic;
(0738.178.636/ 0738.178.637 174. Mariana, 47 ani, ofer masaj de ambient placut, deosebita si curata, 100 yanisgabrielbos@gmail.com
la mine pentru clipe unice alaturi de o aromate, igiena maxima, deplasari doar (0735.670.953
relaxare domnilor manierati, discretie L; (0723.482.753 Dani-
blonda cu poze reale, 27 de ani mai multe hotel, locatie intersectia Luica cu Giurgiu 142. Eleganta si rafinament, doamna maxima, curatenie, garantez revenirea. nico14@email.com 244. Prestari servicii buna eu sunt Adri-
detalii la telefon, zona Zepter 40 L; Dedeman, 60 L; (0721.625.812 matura ofer masaj de relaxare la mine Rel. la tel. Berceni; (0732.963.998 ana am 24 ani si ofer domnilor generosi
107. Doamna ofer masaj de relaxare la
(0761.002.526 domiciliul meu. Zona Pantelimon, Delfinu- acasa o locatie discreta si luxoasa, 209. Masaj, buna, daca vrei sa ma cu bune maniere mai masaj de relaxare,
74. Bruneta matura, cu bun simt si deschisa laorice pretentie zona Alba Iulia 175. Mariana, 47 ani, ofer masaj de cunosti suna-ma. Sunt o fata discreta, mai multe detail la nr. 50 L;
lui; 40 L; (0727.512.037 200 L; (0732.568.399 relaxare domnilor manierati, discretie
41. Andreea, o blonda cu poze reale te manierata, ofer masaj de relaxare pt. toti draguta, finuta si cu bun simt, am 35 de (0729.354.964/ 0729.354.964 yanis-
astept pe tine, domn generos, la un masaj barbati care stiu ce vor cu adevarat, daca maxima, curatenie, garantez revenirea, ani ofer domnilor draguti, masaj si clipe gabrielbos@gmail.com
108. Doamna ofer masaj de relaxare si (Berceni) relatii la telefon:
suna-ma, sigur vei reveni, zona Zepter. doresti mai multe detalii nu astepta, con- 143. Elena, 50 ani, noua in zona matura frumoase, pentru mai multe detalii suna-
intretinere, corporala zona Obor, Mosilor. (0732.963.998 ma, (0726.974.363 mireluta@gmeil.com
40 L; (0761.002.526 tacteaza-ma, 70 L; (0734.639.343 50 L; (0730.951.575 modesta te astept la un masaj de relaxare 245. Prestari servicii, Buna eu sunt Adri-
intr-o loc centrala fara graba astept domni ana am 24 ani si ofer domnilor generosi
42. Andreea, bruneta cu mult bun simt, 75. Bruneta matura, te astept pe tine manierati zona Piata Vitan; 50 L; 176. Mary 35 ani Doamna matura ofer 210. Masaj, Miruna, la tine sau la hotel, cu bune maniere masaj de relaxare mai
109. Doamna ofer masaj de relaxare,
calma si rabdatoare ofer masaj de domn generos la un masaj de relaxare al tonifiere si intretinere corporala cu uleiuri (0731.233.925/ 0736.236.813 masaj de relaxare domnilor generosi intr-o masaj de relaxare si terapeutic, pentru multe detali la nr 50 L; (0732.283.302
relaxare si tonifiere. Mai multe detalii la trupului si sufletului la domiciliul meu dis- ambianta curata si linistita, pt detalii la tel. mai multe detalii suna-ma, 150 L; yanisgabrielbos@gmail.com
tel., Drumul Taberei, 100 L; parfumate. Obor Mosilor uni 50 L; 144. Epilare inghinala pt. barbati care zona Lacul Tei, 100 L; (0787.337.213 (0768.121.420
cret si curat. Unirii, Zepter. 50 L; (0730.951.575
(0761.622.032 (0737.401.576 doresc sa isi imbunatateasca aspectul 246. Prestari servicii, buna eu sunt Adri-
fizic. Zona Titan, zilnic, Betty. Ceara, 177. Mary 35 ani doamna matura ofer 211. Masaj, Miruna, la tine sau la hotel, ana am 24 ani si ofer domnilor generosi
110. Doamna singura, o fire placuta, masaj de relaxare si intretinere domnilor prestez masaj terapeutic, detalii la tel., cu bune maniere masaj de relaxare mai
43. Andreia, noua in zona. Varsta 19 76. Bruneta slim, experta in masajul crema depilatoare, tuns, cum doresti 100
comunicativa si discreta ofer masaj de generosi intr o ambianta deosebita pt mai 150 L; (0769.208.929 multe detali la nr. 50 L; (0729.354.592
ani. Sunt o domnisoara frumoasa si disc- antistres, reala studenta curata si foarte relaxare d-lor generosi si cu bun simt, L; (0730.497.949
reta. 1.70 inaltime. Te astept in compania multe detali suna-ma 100 L; yanisgabrielbos@gmail.com
frumoasa te astept pentru un masaj de depun pasiune in ceea ce fac, detalii la (0787.337.213 212. Masaj, noua in domeniu si pe site,
mea sa-ti ofer masaj de relaxare. Con- relaxare si intretinere. Suna pentru mai telefon. Militari, 50 L; (0737.218.736 145. Erika, noua in Bucuresti, buna ma
tacteaza-ma, 80 L; (0730.563.654 multe detalii la tel. intre 19-05, luni-sam- numesc Erika, daca vrei masaj alaturi de 21 ani, la tine sau la hotel servicii totale 247. Prestari servicii, buna eu sunt
178. Mary 35 ani, doamna singura, o orice vis se poate transforma in realitate Natasa am 20 ani si ofer domnilor gen-
bata. 150 L; (0764.182.119 111. Doamna 31, Berceni, bruneta, ofer o blonda te astept sa ma contactezi; 100 fire placuta, comunicativa si discreta ofer
44. Anna, 33 de ani, ofer masaj de L; (0784.093.914 doar ma deplasez 200 L; ero?i cu bune maniere masaj de relaxare,
relaxare, intretinere corporala, terapeutic masaj de relaxare totala creme si uleiuri masaj de relaxare d-lor generosi si cu bun (0723.740.201 mai multe detalii la nr. 50 L;
77. Bruneta, 30 de ani, finuta, cu bun parfumate, igiena, discretie, intersectia erikalove24@yahoo.com
la domiciliul meu intr-un cadru select pen- simt, depun pasiune in ceea ce fac, detalii (0737.178.829/ 0737.178.829 yanis-
tru domni dornici de ceva deosebit. Mai
simt ofer masaj de relaxare domnilor finuti Luica cu Giurgiu, 60 L; (0728.592.914 la telefon, 100 L; (0787.337.213 213. Masaj, noua in domeniu, 21 ani, la gabrielbos@gmail.com
si manierati. Detalii la telefon, zona 146. EROII Revolutiei, Maria, 35 de ani,
multe detalii la telefon, 300 L; 1.69 m, 52 kg. Doamna blonda, curata, tine sau la hotel, manierata cu mult stil si
(0736.781.835 cautcolega@yahoo.com Zepter, 50 L; (0725.397.305 112. Doamna 35 ani, ofer masaj de 179. Masaj La tine sau la hotel masaj de bun simt ofer masaj de relaxare, consider 248. Prestari servicii, buna eu sunt
relaxare pe tot corpul, sunt o doamna cu ingrijita si foarte carismatica, ofer masaj la relaxare si terapeutic, pentru mai multe ca timpul petrecut in compania mea va fi o Natasa am 20 ani si ofer masaj de
78. Bruneta, 31 ani ofer masaj de zambetul pe buze si fara fite, zona Teiul domiciliul meu. Pt. mai multe detalii si o detalii suna-ma, 150 L; (0769.208.929 placere pt amandoi. Garantez pentru relaxare domnilor generosi cu bune
45. Antidepresiv, detoxifiant, terapeutic eventuala intalnire suna-ma, 50 L;
si limfatic masaj profi, pe masa din poze, relaxare la domiciliul meu. Zona Piata Doamnei. 80 L; (0751.976.055 poze. 200 L; (0723.740.201 maniere mai multe detali la nr. 50 L;
Muncii, 100 L; (0737.184.035 (0741.956.770 180. Masaj terapeutic, relaxare, (0729.384.116
pe Vitan colt cu M. Bravu, o succesiune 113. Doamna 50 ani placuta cu experien-
de manevre efectuate manual cu scopul intretinere corporala, masaj cervical, capi- 214. Maseur cu atestat si experienta, yanisgabrielbos@gmail.com
79. Bruneta,19 ani, draguta, finuta si ta in masaj corporal de relaxare totala si 147. Eroii Revolutiei, Alina satena matu- lar, lombar facut pe masa de masaj timp tehnician maseur cu mare experienta
de a echilibra functiile cognitive si a ra, ingrijita, 1.70 m, 52 kg. Ofer masaj de
imbunatati imunitatea. Rasfat si sanatate. comunicativa, ofer masaj de relaxare pe prostatei am locatie L-D 12-20 dupa ora de o ora, 100 L; (0726.066.981/ efectuez masaj de relaxare, tonifiere, cer- 249. Prestari servicii, buna eu sunt
tot corpul in locatia mea curata si discreta 20 deplasari la clienti si straini si cazati relaxare domnilor la domiciliul meu. 60 L; 0725.791.534 vical, lombar, masaj anticelulitic, facial si Natasa si te astept la mine intr-un ambient
Nu sex, 150 L; (0752.521.730/ (0767.083.861
0752.521.730 situata in Militari pe Iuliu Maniu. Mai multe hotel, cu asigurare taxi, detalii telefon 150 masaj sportiv. 70 L; (0764.692.258 placut la un masaj de relaxare domnilor
detalii la telefon, 50 L; (0765.580.679 L; (0728.441.698/ 0730.403.237 181. Masaj de calitate la noi sau la hotel, generosi cu bune maniere, mai multe
148. Eroii Revolutiei, Sunt Alexandra de domnilor care se respecta si care stiu sa 215. Maseuza cu atestat si experienta detalii la nr. 50 L; (073178829/
46. Antonia Poze reale din locatie, ofer astazi in locatie, 28 ani, 1.72, 55 kg, sate-
masaj de relaxare si tonifiere, intr-un 80. Bruneta,19 ani, draguta, finuta si 114. Doamna 53 de ani, discreta si aprecieze calitatea. Oferte jacuzzi, oferte Tehnician maseur cu experienta efectuez 073178829 yanisgabrielbos@gmail.com
comunicativa, ofer masaj de relaxare pe manierata, ofer masaj de relaxare la domi- na, nr 3 la sani. Vino la un masaj total, hotel, petreceri, free bar, pentru detalii si masaj de relaxare, tonifiere, drenaj limfat-
ambient intim si placut. Locatie centrala, 100 L; (0748.526.129 programari sunati, zona Decebal, 150 L;
ofer si pretind seriozitate, 250 L; tot corpul in locatia mea curata si discreta ciliul meu. Zona Pantelimon. 60 L; ic, reflexoterapie, cervical, lombar, masaj 250. Prestari servicii, buna eu sunt
(0762.038.619 situata in Militari pe Iuliu Maniu. Mai multe (0732.074.954 (0731.398.991/ 0751.770.600 salon- anticelulitic, facial, capilar, masaj sportiv si Natasa, am 20 ani si ofer masaj de
149. Eva ofer masaj de relaxare, terapeu- sweettouch@yahoo.com medical. Program l-s 11-20.
detalii la telefon. 50 L; (0765.580.679 relaxare domnilor generosi cu bune
47. Antonia 24 de ani, bruneta slim te 115. Doamna 53 de ani, ofer masaj de tic,cu uleiuri speciale domnilor manierati in (0728.847.281 maniere fara graba si fara fite, mai multe
81. Bucur Obor, doamna draguta, 44 de relaxare la domiciliul meu, zona Pante- zona Rond Alba Iulia, 100 L; 182. Masaj de relaxare domnilor seriosi, detalii la nr. 50 L; (0733.095.809/
astept sa te bucuri de un masaj de (0766.415.491
relaxare plin de surprize placute, zona ani, ofer masaj de relaxare domnilor limon, Delfinului; 60 L; (0732.074.954 zona Ion Mihalache-Turda 216. Maseuza efectuez diferite tipuri de 0733.095.809
Stefan cel Mare, langa metrou. 80 L; manierati. Discretie maxima, pentru mai masaj somatic, reflexogen si limfatic yanisgabrielbos@gmail.com
116. Doamna 53, discreta si manierata, 150. Fete frumoase, cele mai frumoase 183. Masaj de relaxare cu efect terapeu- cauzate din diferite motive stres, oboseala
(0726.470.535 multe detalii contactati-ma telefonic. 50 12 domnisoare in cea mai curata si intima tic si stare de bine, care iti reda energia sau dureri (relaxare) (0738.031.064 251. Prestari servicii, buna eu sunt
L; (0764.738.593 ofer masaj de relaxare. Zona Pantelimon,
48. Antrenoare fitness, 2, te asteapta la 60 L; (0732.074.954 locatie din Bucuresti, ambientul perfect fizica si psihica. Maseuza, sector 6; Natasa, am 20 ani si ofer masaj de
voiculescusonya@yahoo.ro pentru a te relaxa si destinde. Mai sus (0738.031.064 217. Maseuza Sofia, 25 de ani, 1.60 m, relaxare domnilor generosi, cu bune
antrenament. Vino sa te antrenezi cu noi doar o parte din colege, 140 L; 47 kg, cu mult bun simt, mereu cu zambe- maniere, mai mult detalii la nr.
intr-o locatie de lux in zona centrala cu o 82. Bucura-te de un masaj profesional, 117. Doamna casatorita, 30 ani fru-
igiena maxima, iti putem oferi ceva de calitate, relaxare, tonif-sportiv, cervical, moasa, stilata te invit la un masaj complet (0727.646.456 184. Masaj de relaxare cu efect terapeu- tul pe buze, astept doar persoane civi- (0729.384.116/ 0729.384.116 yanis-
de relaxare la mine acasa, central, discret, tic si stare de bine, care iti reda energia lizate in locatia mea pentru un masaj de gabrielbos@gmail.com
baut din partea casei si un masaj de vis. shiatsu, presopunctura, reflexo, aparate 151. Fete superbe, locatie de lux multe fizica si psihica. Maseuza, sector 6; relaxare. Pozele sunt reale, nu insista.
Te astept sa ne cunosti, 140 L; performante de recuperare medicala si de mai multe detalii te astept cu un telefon,
100 L; (0728.890.998 maseuze dragute si permisive, cu experi- (0738.031.064 Zona Piata Muncii, 200 L; 252. Prestari servicii, bunaeu sunt Diana
(0727.646.456/ 0721.565.234 roy- slabit, sauna, ultrasunete, RF, galvanic, enta in domeniu, oferim masaj de (0720.084.742 am 35 ani si ofer domnilor generosi cu
alplace.massage@gmail.com curat, merita. Nu sex. Crangasi. 130 L; relaxare, servicii de cea mai buna calitate, 185. Masaj de relaxare, domnilor seriosi, bune maniere masaj de relaxare mai
118. Doamna discreta, selectiva, karma,
(0731.515.140 atenta la detalii, masaj terapeutic, imbina- nu ezita sa suni. Jacuzzi, free bar. Zona Ion Mihalache- Turda; (0720.144.720 218. Matura 47 ani, Titan metrou, ofer multe detali la nr. 50 L; (0729.387.539
49. Arta masajului, Masajul ajuta la elim-
inarea rapida a stresului si oboselii, 83. Buna eu sunt Adriana am 24 ani si rea utilului cu placutui. Garantez Decebal, 150 L; (0731.398.991/ masaj de relaxare domnilor civilizati, 100 yanisgabrielbos@gmail.com
revenirea. Obor, Calea Mosilor. 100/150. 0751.770.600 186. Masaj de relaxare, la mine acasa L; (0722.494.310
imbunatatind puterea de concentrare si ofer domnilor generosi cu bune mainiere ofer masaj de relaxare. Atmosfera este 253. Promotie masaj cupluri Noblesse
creand o relaxare generala in organism masaj de relaxare. Mai multe detalii la nr 100 L; (0732.834.936 salonsweettouch@yahoo.com
placuta, curata si linistita. Te astept intr-un 219. Matura, inalta supla ofer masaj de Unic, o experienta super. Masajul la
(0732.536.900 de 50 L; (0729.354.964/ 0729.354.964 152. Finuta, draguta, fara fite, te astept ambient discret pentru a te relaxa; 100 L; relaxare. Zona Camera de Comert, Bld cuplu. Salon Noblesse Unic in centru,
119. Doamna matura ofer masaj de
yanisgabrielbos@gmail.com relaxare la domiciliul meu, discretie si pe tine, domn generos, la un masaj de (0767.920.728 Mircea Voda. (0726.874.434 zona Eminescu. Masaj relaxare, body si
50. Atestat masaj terapeutic profesional, oriental. Civilizat, curat, frumos, multe
general reechilibrant de relaxare pe masa intimitate. Zona Pantelimon, Delfinului, 40 relaxare si tonifiere al trupului si sufletului,
84. Buna eu sunt Diana am 35 ani si ofer 187. Masaj de relaxare, Marilena blonda 220. Matura, mereu bine dispusa, cu maseuze. Promo valabil sambata intre
masaj, lombar, cervical, drenaj limfatic, L; (0727.512.037 la domiciliul meu Unirii, Zepter, 60 L;
masaj de relaxare domnilor generosi cu (0725.473.852 46 ani, parul lung te astept la mine chef de viata, te astept la un masaj de orele 14-23. 250 L; (0727.148.861
presopunctura 100 L + reflexoterapie 150 bune maniere mai multe detalii la nr Berceni; (0763.664.061 relaxare. Servicii ireprosabile. 150 L; www.private-massage.ro
L se executa pe masa de masaj 10-21 aer 120. Doamna matura si cu bun simt te
(0729.387.539/ 0729.387.539 yanis- invit pentru cateva momente la un masaj Firma de curatenie
153. (0738.076.554
condit, loc. Mosilor Eminescu, gabrielbos@gmail.com 188. Masaj de relaxare, Marilena blonda 254. Rebeka, Drumul Taberei Billa blon-
(0724.898.065 ce te va face sa te mai reintorci fara graba autorizata, executam ser- 46 ani, parul lung, te astept la mine 221. Melysa 35 ani, poze reale 100%, da cu suvite 28 ani, ofer domnilor gen-
si loc discreta pro 11 /20 det la tel; 60 L; Berceni; (0763.664.061 ofer domnilor generosi si manierati masaj
51. Atestat profesional pe masa din
85. Buna eu sunt Natasa am 20 ani si
(0723.002.389 vicii de curatenie, aparta- de relaxare si intretinere efectuat pe masa
erosi si educati, in locatia mea, masaj de
ofer seriozitate maxima domnilor generosi relaxare si terapeutic. Igiena, discretie si
poze, pe Vitan colt cu M. Bravu, civilizat, cu bune maniere si va astept la mine intr- mente, case, sedii birou, 189. Masaj de relaxare, Marilena, blon- de masaj cu uleiuri si creme. Discretie intimitate. Mai multe detalii la tel.;
servicii complete de masaj. Ma adresez 121. Doamna matura singura intr-o
un ambient placut la un masaj de relaxare locatie curata, ofer masaj de relaxare pe hale, deratizari; da, 46 ani, parul lung, te astept la mine, maxima detali la tel. (Obor Kaufland), 70 (0701.027.297/ 0769.803.544
persoanelor pretentioase ce apreciaza mai multe detali la nr; 50 L; (0761.395.693 Berceni; (0763.664.061 L; (0721.659.625
calitatea. Relax, rasfat si sanatate. Cititi si masa de masaj, detalii amanuntite la tel. 255. Relaxare masaj, Dorobanti, matura
detaliile. Nu sex, 150 L; (0752.521.730/ (0729.357.746/ 0729.357.746 yanis- prg: 9:00-20:00, 200 L; (0765.029.802
gabrielbos@gmail.com 190. Masaj de relaxare, Marilena, blon- 222. Melysa, 35 ani Poze reale 100%, discreta, cu multa experienta, ofer
0752.521.730 154. Floreasca doamna sociabila, noua
da, 46, parul lung, te astept la mine. ofer domnilor generosi si manierati masaj relaxare, masaj deconectant pentru un
122. Doamna matura 35 ani, ofer servicii in zona, masaj de relaxare la domiciliul Berceni; (0763.664.061 de relaxare si intretinere efectuat pe masa plus de sanatate si placere, 5 euro/tel
86. Buna sunt Alina, noua in zona, te de masaj la domiciliul meu. Discretie si meu, locatie discreta, curatenie si bun
52. ATESTAT, tehnician maseur, masaj de masaj cu uleiuri si creme. Discretie english, french speaking 10-22, Doroban-
100% profesional: somatic intretinere astept alaturi de mine sa iti ofer un masaj seriozitate maxima, poze reale, zona Dris- simt, 80/150, 80 L; (0730.975.319
cu adevarat relaxant. Sunt bruneta, slabu- 191. Masaj de relaxare. Si sambata si maxima detali la tel. (Obor Kaufland), 70 ti, (0735.249.423
relaxare, sportiv anticelulitic epilat- 100 tor, Baba Novac. Program10-17; 50 L; duminica. Langa Sala Palatului si Calea L; (0721.659.625 gina.teodoru@yahoo.com
L/1 h+ reflexo capilar facial 150 L/1.30 h ta, calma si cu mult bun simt. Pozele sunt (0799.568.785 155. Inchiriem incarcatoare telescopice
reale. Eroii Revolutiei 100 L; Victoriei. Blonda, ochi albastri, 40 ani.
pe masa masaj central. Nu erotic. Nu sex. 13 m Tekko Logistik ofera servicii Speak english. Singura, ambient curat. 223. MIRELA Ofer masaj de relaxare 256. Relaxare si destindere momente
L-S:10-20 150 L; (0743.593.040 (0762.867.216 123. Doamna matura 48 ani, noua in inchiriere si transport incarcatoare tele- Numai pt domni care agreaza doamnele intr-un ambient placut fara graba la domi- placute in compania unei doamne mature.
zona Teiul Doamnei. Sunt o doamna scopice Terex, Manitou, Jcb, Merlo, cu plinute dar cu forme placute. 70 L; ciliul meu. Detalii suplimentare la tel. Sunt sociabila, placuta dar extrem de
87. Buna, suntem 2 prietene, noi in zona, matura care stie ceea ce vrea. Ofer masaj maxim 2500 ore de functionare; brat tele-
53. ATESTAT. Execut masaj, terapeutic
oferim masaj de relaxare, body, d-lor. Iti (0726.030.857 Titan, Bd. Theodor Pallady 60 L; selectiva, bvd Alexandru Obregia, intre
profesional general, de relaxare, drenaj de relaxare domnilor care doresc sa scopic de 13 m; sarcina de lucru de 3500 (0736.549.922 orele 10.00-19.00, de luni pana vineri,
limfatic, presopunctura 100L ora+ reflex- garantez poze reale din locatie, te astep- scape de rutina. Fara graba Va astept, kg (0749.064.848 tekko@tekko.ro 192. Masaj muscular, terapeutic, de 150 L; (0733.714.153
oterapie 150 L 1 h 30, pe masa masaj, tam, igiena si discretie garantat; Dristor detalii la tel. Lacul Tei ap. Obor, 80 L; relaxare, util pentru atrofia musculara, 224. Mirela 27 ani astept domni preten-
aromaterapie, meloterapie, L-D 10-21, 60 L; (0735.046.873 (0729.402.665 156. Inna, miniona, o doamna cu un car- oboseala cronica, blocaje musculare, tiosi la un masaj de relaxare la domiciliul 257. Roberta, buna sunt bruneta, am 19
100 L; (0724.898.065 acter aparte, matura mereu aceeasi, dar suprasolicitarea zonelor musculare prin meu discret si curat. Detalii la tel., 80 L; ani, inalltime 160, greutate 50, sunt o fata
88. Carina, buna sunt Carina o dom- 124. Doamna matura, 40 de ani, cu bun intotdeauna altfel, maseuza cu experienta manevre de frictiune pana la extensii de (0725.874.994 discreta, pozele imi apartin, demonstrez
54. Aura , 31 ani, la mine, noua in zona, nisoara de 20 ani, 1.75, 60 kg noua in simt, rabdatoare, atenta la detalii, ofer ofer masaj terapeutic si de relaxare numai tractiune. Obor-Mosilor. 100 L; cu tatuajele, locatia este la Dristor Kau-
masaj terapeutic profesional de intretinere domeniu, locatie centrala. Te astept la masaj profesional de calitate la domiciliul la domiciliul meu din zona Dorobanti, (0726.508.066 225. Mirela 27 ani, noua in zona te fland, masaj. 70 L; (0738.143.758/
si relaxare. Poze reale. Mai multe detalii la mine pentru un masaj de relaxare mai meu intr-un cadru discret. Cer si ofer seri- (0757.266.841 astept la un masaj de relaxare la domicili- 0733.169.730
tel. Zona Teiul Doamnei ap. de Obor 70 multe detalii la tel.; 60 L; (0701.175.927 ozitate, zona Dristor, 70 L; 193. Masaj profesional terapeutic, relax, ul meu curat si discret, Unirii, Zepter, 60
L; (0744.876.225 (0722.990.821 157. Ioana noua in zona Dristor singura in Bucuresti maseur profesionist efectuez L; (0725.871.620 258. Rond Alba Iulia, Lory, am 19 ani,
89. Catalina 47 ani draguta ofer masaj in locatie ofer masaj de relaxare si clipe masaj de relaxare, sportiv, cervical, capi- bruneta, 1.70, 50 kg ochi albastri. Te-ai
55. Autentique, doar cu 1h de masaj te domnilor generosi, seriosi care doresc 125. Doamna matura, Deea 38 ani, de neuitat domnilor generosi si cu bun lar, facial, aromaterapie, terapeutic, reflex- 226. Mirela, cosmeticiana, Drumul saturat de poze false si servicii incom-
poti echilibra energetic daca ai dureri sau discretie, va asteapta o doamna care stie sociabila si selectiva te astept sa petre- simt in locatia mea discreta si impecabila oterapie, (70/ora) (150 lei 2ore) Detalii . Taberei, ofer masaj de relaxare pt domni plete, la mine nu e cazul, te astept pentru
contracturi musculare. Acest masaj ce vrea locatie Militari Uverturii Teatru cem cateva momente in compania unui te astept sa ne simtim bine impreuna cu Program L-D 08:00, 22:00 70 L; manierati si generosi. Program 10:00- a-ti oferi un masaj de relaxare de neuitat,
include: reflexo, cerv. lombar (nu zona inti- Masca. 50 L; (0731.045.645/ masaj de relaxare zona Goga/ Vitan; 60 lumanari parfumate si lumini, suna-ma, (0743.491.548 20:00, 60 lei/30 min, 120 Lei/h. 60 L; 50 L; (0720.611.629
ma) (0752.663.416 0724.605.269 L; (0733.261.723 70 L; (0767.532.407 fructariancalator@gmail.com (0745.028.362 Denydenisa@gmail.com

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro E-mail: redactia@anuntul.ro


16 martie 2018 Publicå anun¡ul tåu într-un minut anuntul.ro 7
LOCURI DE MUNCÅ 4
259. Rond Alba Iulia, ofer servicii de 21. Agent de ticketing si turism, experien- ««««««««««««««««««
masaj total la domiciliul meu pt mai multe ta min 3 ani, limba engleza f bine,
detalii astept tel. tau. Singura in locatie Amadeus, sisteme de rezervari, interac-
program de la 11-23. Speak english. 50 tiune directa clienti corporate, sistem back- 33. AGENT SECURITATE,
L; (0721.773.154/ 0763.247.735 office Q, Excel, powerpoint, disponibil pen-
tru deplasari, punctual, corect. 3.500 L; URGENT, 5, CONF. LEGII
260. Rond Alba Iulia, Piraeus Bank Te
invit pentru un masaj de calitate, poze
rodica@rojobusiness.ro 333/2003, BANII LA TIMP
100% reale din locatie, pentru detalii
sunati-ma, 60 L; (0734.896.180
22. Agent de vanzari produse intretinere SI SCOLARIZARE. OBEC-
piatra natura produse destinate, impreg-
261. Roxana, noua in zona, ofer masaj Oferte full time narii, impermeabilizarii, intretinerii, si lipirii TIV DE INTERIOR, ZONA
de relaxare fara graba si fite intr-o locatie marmurei, granitului, travetinului, sau
pietrei naturale. Oferim si cazare daca
TRAFIC GREU,
curata si discreta, Titan, bld. Theodor Pal-
lady, 80 L; (0735.232.246 ¥I RUGÅM pe clien¡ii no¿tri så este cazul 4.000 L; (0745.861.531
roro6979@gmail.com
BUCURESTI, OFERIM
262. Roxy, bruneta cu poze reale, 30 de
acorde tuturor ¿ansa de a
participa la ocuparea unui SALARIU BRUT: 1.900 L;
(0763.397.173
ani, 1,75 cu 65 de kg, vino la un masaj post, indiferent de: raså, 23. Agent de vanzari, firma de curatenie
real, cu multa pasiune, zona Zepter. 50 etnie, na¡ionalitate, limbå, & DDD experienta nu este obligatorie.
L; (0775.194.625 Cunostinte minime de calculator, dispus la
religie, convingeri, categorie deplasari in Bucuresti, se deconteza trans- ««««««««««««««««««
263. ROXY, Dr. Taberei, ofer masaj ter-
socialå, categorie defavoriza- portul in comun, permis conducere nu este
tå, vîrstå, sex,orientare 35. Agent turism pentru scursala noastra
apeutic, masaj de relaxare si intretinere obligatoriu. Venituri de pana la 4000 lei. noua in orasul Calarasi. Cu experienta in
corporala, detalii la telefon, zona Drumul sexualå, cf. Legii 48/2002 (021.780.00.80/ 0772.029.406 con- domeniu, preferat cu baza de date cu cli-
Taberei, 100 L; (0767.821.102 tact@conexclean.ro enti din Calarasi, cunostinte de pc, MS
1. Absolvent liceu, scoala profesionala, Office, sisteme de rezervari.
264. Sara domnisoara frumoasa, poze 24. Agent imobiliar Angajare/colaborare,
reale, varsta 22 ani, te astept in compania
constructii Grup firme proiectare construc- (0723.024.204 incoming@tentour.ro
tii si testare materiale de constructii. agentie imobiliara cu sediul ultracentral,
mea pentru diverse tipuri de masaj. Daca Cunostintele tehnice in domeniul con- Universitate, angajeaza agenti imobiliari, 36. Agent turism/ticketing, angajam agent
cauti relaxare o vei gasi in compania mea. sturctiilor constituie un avantaj. Oferim cu sau fara experienta in domeniu. Pro- turism/ticketing full time. Salariu motivant,
Contacteaza-ma si sigur nu vei regreta, instruire si calificare. Contract de munca. gram flexibil, comision 50%, telefon, timp de lucru flexibil si o atmosfera min-
200 L; (0762.934.370 decont transport, (0766.850.330
(0744.504.284 maria.socol@utest.ro unata cu oameni veseli. Cerinte: apt de
265. Sasha La mine la tine sau hotel munca, sociabil, creativ, nonconformist. Te
masaj total de relaxare, zona centrala, 2. ACP, societate comerciala in orasul 25. Agent imobiliar cu experienta, cautam asteptam; (0745.172.444 sicil-
Otopeni angajeaza femeie de serviciu un coleg, agent imobiliar in primul rand iamerisanu@gmail.com
pentru domni pretentiosi, mai multe delatii ambitios, perseverent si mai ales sa
la telefon. 100 L; (0769.169.016 serioasa pentru curatenie, program zilnic
Escortevip20@yahoo.com 7.30-15.30, vopsitor industrial in camp urmareasca acel confort ce vine odata cu 37. Agent vanzari persoana responsabi-
electrostatic si sudor in argon. Pentru independenta financiara pe care ar trebui la, cu abilitati de negociere si comunicare.
266. Satena iti ofer masaj de relaxare detalii sunati la telefon sau puteti trimite sa si-o doreasca; (0722.625.665/ Oficiu in localitatea Afumati. Trimiteti CV
intr-un ambient placut . Zona Mosilor. CV-uri pe adresa de mail; 021.242.21.53 office@neboimobiliare.ro pe adresa de mail (0738.152.501
53. Agenti curatenie birouri, tura zi /
noapte, zona Semanatoarea. Relatii la tel.
69. Agenti de securitate angajam cu
domiciliul in Bucuresti. SSG Fire& Rescue
AGENTI DE VANZARI MARE
86.
canapelini@gmail.com
(0760.739.127 (021.350.38.10 office@acp.ro
26. Agent paza (femeie) pentru fab- (0731.178.581 Security Investigatii marim echipa. Vino PUBLICITATE ANGAJEAZA
alaturi de noi; (0725.500.510/
267. Selena, buna sunt o domnisoara 3. Activitate prin colaborare persoane rica productie alimentara sector
6, salariul 1.600 lei+ tichete de
38. Agent vanzari directe, Telekom
Romania, Telekom angajeaza persoane 54. Agenti curatenie pen- 0732.830.207 ANUNTUL TELEFONIC. CAUTAM
sosita azi in orasul tau, vreau sa serioase, minim liceul, ambitioase care
descoperim impreuna placeri nebanuite doresc timp liber si bani; (0763.692.275 masa, informatii la tel. cu sau fara experienta in domeniu. Con- tru sedii de banci, cladiri 70. Agenti de securitate angajeaza
PERSOANE DINAMICE CU
(0732.672.654 tract de munca, salariu fix+comision si
vino la mine sa putem avea parte de niste
momente de neuitat prin masaj, te astept. 4. Administrator credite ifn, studii drept, bonusuri. Program full-time/part-time. de birouri, Bucuresti; Olimp Security, posturi de interior, program EXPERIENTA IN VANZARI.
200 L; (0768.397.574 raspunde de procesul de administrare a 27. Agent paza cu sau fara atestat, 1.350 Daca esti interesat asteptam CV-ul sau (0733.733.178/ flexibil, salariu 1.400 Lei/195 h. 1.400 L; TRIMITE CV-UL PE MAIL LA:
creditelor, incepand cu momentul aprobarii l in mana fara intarzieri. Obiective: ADPP telefonul tau. (0786.718.355 ovidiu_crist- 021.326.79.79 (021.337.44.77/ 0747.221.397
268. Servicii de calitate Ana, kinetoter- creditului de catre persoanele competente, sector 1, carte de munca pe perioada ian@telekom.ro REDACTIA@ANUNTUL.RO
apeut, ofer servicii de calitate, rafinament, derularea creditului si pana la momentul nedeterminata, 1.350 L; 55. Agenti curatenie, birouri / spatii 71. Agenti de securitate Caldo Privat
discretie experienta. Roscata frumoasa, 39. Agent vanzari pe tara firma care se Security angajeaza agenti de securitate cu 87. Agenti imobiliari cu experienta in
rambursarii, recuperare credite, (0753.128.171/ 0758.115.605 ocupa cu import si distributie produse cos- comune, tura zi, zona Colentina. Relatii la
cu bun simt, 30 de ani, ofer masaj profe- paza.magic@yahoo.ro tel. (0744.320.276 sau fara atestat, pentru cladiride birouri, domeniu. Oferim conditii de exceptie, sedi-
sional d-lor manierati la domiciliul meu, 5. Administrator teatru Teatrul Apol-
metice profesionale in saloane, angajam galerii comerciale, centre de afaceri si ul modern zona Gara de Nord. Intra pe
100 ron/ sedinta, 100 L; (0736.890.339 lo111, cauta un administrator full time.Can- 28. Agent paza, 1.350 - 1600 L in mana
agent de vanzari pe tara. Disponibilitate
56. Agenti curatenie, birouri / spatii hoteluri. Experienta in paza constituie un site sa te convingi. Te asteptam la interviu;
pentru deplasari, cu experienta in vanzari. www.tentantimobiliare.ro (0730.993.333/
ditatul ideal: obligatoriu sa detina carnet fara intarzieri. Contract de munca pe CV la email 1 L; (0753.038.501 comune, tura zi, zona Floreasca / Polona. avantaj dar nu este obligatorie. Salariu
269. Servicii sablare profesionale,
prestam servicii de sablare cu grit si sticla de conducere categ. B, (0771.681.935 perioada nedeterminata, 1.450 L; office@redist.ro Relatii la tel. (0786.102.017 motivant (0766.051.733/ 021.322.02.11 0720.009.999/ 0720.009.999 tentantimo-
pentru piese- suprafete fier, aluminiu, lauraroxin@gmail.com (0753.128.171/ 0758.115.605 recrutare@caldoprivatsecurity.ro biliare@yahoo.com
paza.magic@yahoo.ro 40. Agent vanzari showroom Pinum 57. Agenti curatenie, spatii comerciale,
cupru, lemn, caramida. ?Tarifele se sta- 6. Administrator tehnic care sa 88. Agenti imobiliari cu/ fara experienta in
bilesc in functie de gritul consumat. Detalii Doors&Windows angajeaza agenti vanzari tura zi / noapte, zona Baneasa. Relatii la 72. Agenti de securitate cu atestat si
indeplineasca si functia de casier pentru 29. Agent securitate pt. locatie Auchan showroom usi. Puteti trimite CV pe adresa tel. (0786.102.017 fara. Oferim si rugam seriozitate; vanzari/ inchirieri sediu 3 minute metrou
suplimentare pe www.tekko.ro Timpuri Noi, stradal, persoana responsabi-
(0749.064.848 firma Scomet administrare imobile. Condi- Drumul Taberei cu atestat-paza, program de email nina.baluta@nusco.ro; int 107 (0768.870.943/ 0765.801.800/
tii obligatorii: permis, masina. Program lucru 8 ore/ schimb - 2 schimburi. Salariu (021.233.34.31 nina.baluta@nusco.ro 58. Agenti curatenie, spatii comerciale, 0765.802.331 la comunicativa eficienta, oferim comision
270. Silvia, 34 ani, poze reale 100%, ofer 13.00-21.00, 2.200 L; (021.336.77.44/ fix, tichete masa, prima vacanta, prime; tura zi / noapte, zona Pantelimon. Relatii 60% telefon abonament birou propriu pub-
domnilor generosi si manierati masaj de 0372.979.797 (0374.409.880 arogojina@auchan.ro 41. Agent vanzari, caut agent de vanzari, la tel. (0786.102.017 73. Agenti de securitate cu experienta si licitate agresiva (0732.717.111/
relaxare si intretinere efectuat pe masa de auchan.ro pentru zona Moldovei, cu experienta in atestat, pentru zona Militari, se ofera 0742.730.047 dolhaimob@yahoo.com
masaj cu uleiuri si creme. Discretie maxi- 7. AeroMotorsport cauta economist/ domeniul bicicletelor si al accesoriilor de 59. Agenti curatenie, spatii comerciale, salarizare la timp 1500 plus bonuri,
ma, detalii la tel. Nu rasp. la nr. privat si contabil (3-7 ani) cautam sa angajam un 30. Agent securitate urgent angajam. bicicleta si vopsea spray, detalii la numarul tura zi / noapte, zona Titan / Liviu Rebere- 89. Agenti imobiliari cu sau fara experi-
(0767.980.339 florinbeja@gmail.com enta pentru zonele Piata Iancului, Unirii,
sms. (0720.407.840 contabil cu norma intreaga, cu o experien- Salariul net 1300-1500 lei (0799.746.324 de telefon, (0742.343.704 anu. Relatii la tel. (0786.102.017
ta minima de 3 ani si care doreste sa Alba Iulia, Tineretului, Vitan, Nerva Traian,
74. Agenti de securitate salariu atractiv, oferim training, contract, auto, decont taxi,
271. Simona, 30 ani ofer masaj de evolueze profesional. Pe langa cerintele
relaxare la domiciliul meu, zona Kaufland bonuri de masa pentru cladiri de birouri, publicitate fara limita de buget, anunturi pe
profesionale, candidatul trebuie sa fie o zona centrala (0720.262.461/
Obor. Mai multe detalii la tel. Poze reale, persoana pozitiva; (0756.022.220 toate site-urile cu plata; 1.000 {;
70 L; (0748.944.812 office@handy-man.ro 0728.482.800 coordonare@kryp- (0744.597.597 hr@excesimobiliare.ro
tonguard.ro
272. Sonya, un masaj de relaxare facut 8. Agen?i de Securitate. Angajam Agenti 90. Agenti imobiliari cu sau fara experi-
de o bruneta eleganta si cu bun simt iti de Securitate cu atestat, pentru obiectiv 75. Agenti de securitate Bucuresti, firma enta, abilitati in comunicare si seriozitate
alunga stresul si te face sa uiti de rutina în zona Republica; (0372.349.293 de securitate angajeaza agenti de securi- pt. agentia imobiliara Florex Home zona
zilnica. Te astept sa ne cunoastem intr-un tate cu sau fara atestat de paza pentru Unirii (0731.144.155
ambient placut si discret, bd. Unirii 100 9. AGENT paza si ordine, agent control obiectiv in Bucuresti, bulevardul Timisoara.
L; (0720.716.956 acces cu atestat; (021.335.84.20/ Se ofera salariu atractiv 7 ron/h Pentru 91. Agenti imobiliari, secretara, asistent
0722.307.333 angajari@aba.ro detalii; (0799.105.822 wostockprotec- manager-B+IF metrou, carte de munca,
273. Sophie, 25 ani, 1.60 cm si 48 kg. tion@gmail.com cursuri gratuite loco, finantare externa,cu/
Feminitatea si bunul simt sunt calitatile www.abasecurity.ro
fara experienta, publicitate, masina, colec-
care ma caracterizeaza. Va astept la un 10. AGENT vanzari. SC Seca Distribution 76. Agenti de securitate cu sau fara cali- tiv deosebit, bonusuri, program flexibil,
masaj de relaxare. Poze reale, nu insista. SRL, divizia Wrigley, angajeaza agent ficare, agenti de interventie (neaparat per- fara restrictii varsta/ sex, avansat /incepa-
Zona Piata Muncii, 200 L;
vanzari cu sau fara experienta. Cerinte: mis auto cat. B), firma de paza din tor, rugam CV: (0755.022.290/
(0725.458.291 permis de conducere cat. B minim 1 an, 0758.323.323
Bucuresti angajeaza pentru obiective
diploma de bacalaureat; deosebite din zona Militari. Salariu moti- office@imobservicecenter.ro www.imob-
274. Soryna 30 ani, masaj terapeutic servicecenter.ro
profesional de intretinere si relaxare, zona mihai.mara@seca.ro vant (021.300.21.01 office@guardone.ro
Teiul Doamnei aproape de Obor 70 L; 92. Agenti Imobiliari, cu sau fara experi-
(0758.158.334 11. Agent call center - italiana, suntem in 77. Agenti de securitate cu sau fara
cautarea unor noi colegi pentru functia de enta, compania Red House Rezidential a
experienta. Compania de paza Swat mai deschis un birou de vanzari. Firma
275. Spa, jacuzzi, sauna, masaj oriental, operator call center. Program luni vineri Force International angajam agenti de
sanus per aquam. Rejuveneaza-te cu un 10-19! Contact : george.lupascu@solu- dezvoltare si vanzare imobiliara cauta bro-
securitate pentru judetul Ilfov localitatile keri imobiliari cu sau fara experienta; 1 L;
pachet SPA, 120 min. la Noblesse Unic tions30.com; (0775.356.231
Masaj & Spa din str. Leonida nr. 8, in cen- goerge.lupascu@solutions30.com
Mogosoaia, Ghermanesti, Crevedia si (0737.567.824
tru. Free drinks. Fotografii reale pe site. pentru orasul Bucuresti. Salariu atractiv si redhouserezidential@gmail.com
Masaj relaxare, body si oriental, 360 L; 12. Agent curatenie, angajam doamna fara intarzieri. Program 12 ore, cuantumul
salarial 1.500 Lei. Persoana contact: Miu 93. Agenti interventie cu atestat pt. soci-
(0727.148.861 pentru curatenie la birouri, program 8 ore,
langa statia de metrou Aviatorilor, P-ta Lucian tel.: 0731.355.551, e-mail: etate de paza. Contract de munca legal,
276. Sunt noua in zona Dristor ofer masaj Charles de Gaulle. Oferim salariu competi- lucian.miu@swatinternational.ro; George program de lucru flexibil. Salariu net 2.000
de relaxare la domiciliul meu discre?ie tiv plus tichete de masa; (0754.794.359 Constantin: 0730.073.087, e-mail: Lei 2.000 L; (0762.217.697
seriozitate poze reale 30 ani Dristor, 50 contact@winscope.ro george.constantin@swatinternational.ro; angajare.tg@gmail.com
L; (0769.183.062 Cristi Serban: cristi.serban@swatinterna-
13. Agent curatenie, doamna pentru tional.ro 94. Agenti paza cu atestat pentru zonele,
277. Sunt noua pe site brunetica, 21 de curatenie de intretinere, institutie de stat la Republica, Colentina, Sebastian, Bra-
ani, slim, selectiva si dornica de experi- Piata Romana, Teatrul Tandarica. Oferim 78. Agenti de securitate obiective gadiru, Cernica si centru Bucurestiului,
ente noi, ofer masaj de relaxare domnilor salariu motivant plus tichete de masa; Bucuresti/ Ilfov, agenti de paza cu si fara salariu 1250 lei se lucreaza 24-48 ore, 12-
manierati si cu bun simt; (0733.786.797 (0754.794.359 contact@winscope.ro atestat (0765.900.665 office@badboyse- 36 ore; (0728.873.928
278. Sunt o doamna eleganta discreta curity.ro 95. Agenti paza cu atestat pt. obiectiv in
14. Agent de curatenie in zona Dorobanti
ofer masaj de relaxare in locatia mea de Firma de curatenie angajeaza personal 79. Agenti de securitate pentru magazine
Mogosoaia; (0744.555.199
lux, discretie si igiena, zona Alba Iulia pentru curatenie intr-un spatiu de birouri
200 L; (0732.568.368 comerciale, SSG Security angajeaza 96. Agenti paza cu atestat pt. sala jocuri
din zona Dorobanti. Se ofera salariu moti- agenti de paza cu si fara atestat pentru (tineri). Oferim: training, tinuta, program
279. Taiere, toaletare copaci taiem, vant, program 8 ore/zi, dimineata sau magazine comerciale. Salariu 1600-2000 flexibil, contract de munca, salariu 1.500
toaletam, scoatem radacini copaci, seara. Detalii la telefon. (0763.223.167 lei net. Oferim Training de specialitate cu lei net pentru inceput, 1.500 L;
defrisam si deztelenim terenuri, la cerere contact@cleanwork.ro reale posibilitati de promovare. Relatii la (0721.253.470 office_planetm@yahoo.ro
asiguram incarcare in auto, transportam tel; (0732.830.207/ 0725.500.510 recru-
masa lemnoasa, descarcam si depozitam 15. Agent de curatenie, cu program de 8 97. Agenti paza Bd Basarabia Libra
ore / zi, Doral Cleaning, angajeaza pentru tari@ssg.ro
la groapa de gunoi. 300 L; Guard angajeaza agenti paza pt Bucuresti
(0744.876.332 echipa mobila de interventie. Cerem: 80. Agenti de securitate pentru societate zona Bd Basarabia, sector 3. 1.400 L;
dragomircornelcristi@yahoo.com cunostinte in folosirea echipamentelor de de paza, societate de paza angajam agen- (0755.000.687 office@libraguard.ro
curatenie, apt de lucru 2.192 L; ti de securitate pentru dispecerat
280. Tanar sportiv 30 ani efectuez masaj (0786.461.231 angajari@doral-clean- supraveghere video, cu sau fara atestat 98. Agenti paza bd. Basarabia si Vitan
pentru domni, doamne, domnisoare si ing.ro Libra Guard angajeaza agenti paza pt.
cupluri, diferite tipuri de masaj: total inte- (cunostinte minime PC) zona Militari, si
Bucuresti, zonele bd. Basarabia si Vitan.
gral relaxare Tel: (0756.642.225 16. Agent de paza cautam agent de paza agenti securitate pentru obiectiv zona
Salariu, 1.500 L; (0755.000.687
evannbourne@libero.it zona Popesti-Leordeni, Pipera 59-61, Domnesti, (0722.432.186
office@libraguard.ro
vama Otopeni, 2.000 L; (0731.325.382
281. Tanara, 33 de ani, ofer masaj de 31. Agent securitate hotel de 4 stele, Rin 42. Agent vanzari, persoana responsabi- 60. Agenti curatenie, femei si barbati 81. Agenti de securitate, compania Swat
relaxare profesional, masaj terapeutic, 99. Agenti paza Bragadiru Libra Guard
17. Agent de paza si femeie de serviciu; Grand Hotel. Cerinte: calificare in dome- la, cu abilitati in negociere si comunicare. pentru firma de curatenie in hypermarket Force International angajeaza agenti de angajeaza agenti paza pt Bragadiru. Se
masaj cervical, lombar, capilar, experien- (0755.939.939 niu, disponibilitate de lucru in picioare, Oficiu in localitatea Afumati. Trimite?i CV. din zona Berceni, contract de munca, pro- securitate barbati si femei, cu/fara experi-
ta, atestat, masa de masaj, locatie cen- ofera salariu si tichete de masa, 1.300 L;
limba engleza nivel conversational consti- (0738.152.501 canapelini@gmail.com gram 8 ore, conditii avantajoase; enta; 1.400 L; (0731.731.315/ (0784.908.888 office@libraguard.ro
trala, discretie, conditii excelente, foto 18. Agent de paza cu atestat pt tuie un avantaj, abilitati bune de relation- (0758.044.134 0731.731.319 bogdan.ursu@swatinterna-
reale, 100 L; (0733.529.054 societate comerciala sector are, program: 12/24; 12/48 43. Agent vanzari, soc. transport per- tional.ro 100. Agenti paza Bucuresti Libra Guard
282. Tanya new, Drumul Taberei Billa,
6,salariu +tichete de masa 1.600 (0731.111.250 resurseumane@rinho- soane, cu sediul in Buc., sector 2, anga- 61. Agenti de curatenie pentru echipa angajeaza agenti paza in Bucuresti.
L; (0732.672.654 tels.ro jeaza agent/a de vanzari pentru zona Mili- mobila, cautam persoane punctuale, 82. Agenti de securitate, fete si baieti Salariu, 1.300 L; (0784.908.888
blonda noua in zona si in locatie am venit
pentru a te face sa uiti de monotonia zilei tari. Rel. tel. (0723.308.960/ serioase, organizate, rezistente la munca pentru hotelul de 5 stele Sheraton Office@libraguard.ro
19. Agent de paza. Societate de 32. Agent securitate, barbati pt. Fox, fab- 0723.977.636 hr@cdy.ro fizica si dispuse sa lucreze in echipa. Bucuresti. Cunoasterea limbii engleze la
de zi cu zi si de a te relaxa alaturi de mine paza angajam agent de paza cu rica de mezeluri. Atestat de paza. Spor de
cu un masaj, (0740.974.656 Transportul la punctele de lucru este asig- nivel mediu. CV-urile se pot depune per- 101. Agenti paza Bucurestii Noi, Pajura,
cunostinte minime operare calcu- noapte, tichete de masa, masa calda gra- 44. Agent vanzari, distributor, angajam cu urat de firma. Salariul se negociaza la sonal la receptia hotelului sau la adresa de Rahova si Vita Libra Guard angajeaza
283. Tanya, bruneta, 30 de ani, ofer lator. Salariu net 1.920 lei. Trans- tuita, bonusuri, nedeterminata, 12/24 - sau fara experienta, oferim cazare in interviu. (0767.435.725/ 0767.435.700 email mentionata (021.201.50.00 agenti paza pt. Bucurestii Noi, Pajura,
masaj de relaxare doar la domiciliul meu, port asigurat. Informatii la telefon: 12/48. Sector 4. Contactati-ne de L-V intre Bucuresti; (0371.477.855 office@helpclean.ro Rahova Margeanului, Piata Covasna,
1.920 L; (0731.355.558 hr@sheratonbucharest.com www.shera-
igiena maxima. Mai multe detalii la tele- 9-17; 1.400 L; (0726.718.768 tonbucharest.com Nerva Traian si Vitan. Telefon; 1.500 L;
fon, zona Kaufland Obor, 70 L; 45. Agent vanzari. Companie internation- 62. Agenti de curatenie, femeie si barbati (0755.000.687 Office@libraguard.ro
(0734.404.714 20. Agent de securitate sector 3 urgent, 34. Agent telesales, Amicredit angajeaza ala angajeaza agent vanzari cu sau fara pentru firma de curatenie in hypermarket
agenti de paza cu atestat si seriosi, pentru 83. Agenti de securitate. companie de
colegi noi, responsabili, program orele 9- experienta, persoana comunicativa. din zona Berceni, contract de munca, pro- 102. Agenti paza Chitila Libra Guard
zona Bucuresti, sector 3. Salariu 1300 ron. 17:30, vanzari in domeniul bancar. Salariul paza Swat Force International angajam
284. Tapiter autorizat, expert - persoana Responsabilitati: promovarea si vanzarea gram 8 ore, conditii avantajoase; agenti de securitate in Bucuresti si Ilfov cu angajeaza agenti paza pt Chitila, judet
serioasa, lucrez la domiciliul clientului: Mai multe detalii la telefon. 1.300 L; net 2.000 ron + bonusuri trimestriale. Rog produselor editoriale, administrarea si dez- (0758.044.134 Ilfov. Salariu 1350 ron. 1.350 L;
canapele, fotolii, scaune, paturi mijloc; (0722.389.633 CV pe mail (0726.248.057 alice@ami- sau fara experienta dar sa aiba cunostinte
voltarea unui portofoliu de clienti. Program de calculator. Salariul atractiv si fara (0758.113.453 office@libraguard.ro
(0730.139.414 trandexim2000@yahoo.com credit.ro de 8 ore, contract de munca, training gra- 63. Agenti de curatenie, femeie si barbati
tuit. Oferim cazare; (0728.650.079 pentru firma de curatenie in hypermarket intarzieri salariale 1.900 L; 103. Agenti paza complex Tunari Pipera,
285. Tarife diferite Masaj intretinere cor- din zona Berceni, contract de munca, pro- (0731.355.558 viorel.fronea@swatinter- Libra Guard angajeaza agenti paza zona
porala, terapeutic bioenergoterapie. 46. Agent, specialist curatenie oferim: gram 8 ore, conditii avantajoase; national.ro Tunari si Pipera. Salariu 1300 Lei, 1.300
Bioenergoterapia reprezinta un proces salariu plus bonuri de masa, marire salariu (0758.044.134 L; (0758.113.453 office@libraguard.ro
complex care vizeaza sanatatea fizica si in functie de vechime, prime de Paste si 84. Agenti de securitate. Firma de paza
cea spirituala, detalii la telefon, 70 L; Craciun, decontare abonament transport. 64. Agenti de interventie, firma de paza angajeaza agenti de securitate cu/fara 104. Agenti paza cu carte de munca,
(0730.228.089 (0767.435.725/ 0767.435.700 angajeaza agentii de interventie pentru atestat pentru Bucuresti si Ilfov, salariu pentru asociatie de proprietari, contact:
office@helpclean.ro Bucuresti cu atestat de paza si agentii de motivant; (0751.066.663/ 0757.027.025 (0741.141.091
286. Titan, blonda, ofer masaj de
relaxare domnilor manierati intr-o locatie securitate / paza, salarizare platita la timp,
47. Agenta curatenie program diminea- tinuta gratuita. Program telefonic: L-V 9- 85. Agenti de securitate. Societate de 105. Agenti paza Cutitul de Argint Libra
discreta. Cer si ofer seriozitate. 70 L; paza angajeaza agenti de securitate zona
(0799.182.770 ta/seara firma de curatenie ICS angajaza 18; (0751.143.961 Guard angajeaza agenti paza pt Bucuresti
agenta pentru spatii de birouri in Bucur Obor si Fundeni. Posturile sunt de zona Cutitul de Argint. Salariu 1.350 lei.
287. Unirii, buna. Vino sa-ti ofer masaj Bucuresti, cu experienta pentru spatii de 65. Agenti de paza angajeaza firma de interior, ture de 8 ore. Relatii suplimentere 1.350 L; (0755.000.687 office@libra-
de cea mai buna calitate. Igiena si dis- birouri sau interventii. Salariul este foarte paza, pentru obiective din Berceni si Chiti- la tel. (0722.304.298 guard.ro
cretie, pozele imi apartin. Mai multe detalii motivant, posibilitate lucru suplimentar. la. (0723.393.728
la telefon sau pe WhatsApp. Rog si ofer CM 1.500 L; (0771.449.760
seriozitate 80 L; (0727.580.137 66. Agenti de paza cu atestat pentru
48. Agenta curatenie, echipa mobila, obiective din Bucuresti. Salariu atractiv.
288. Unirii, centrul vechi, poze 100% firma ICS angajaza pentru echipa inter- (0730.344.788/ 0768.074.078
reale, doua fete elegante te asteptam cu ventii o noua colega. Se cere seriozitate
drag in apartamentul nostru de lux pentru maxima, aspect ingrijit si disponibilitate 67. Agenti de paza barbati si femei pen-
masaj. Mai multe detalii la telefon, non- program flexibil. Salarizare peste medie, tru tipografii, depozite, ansambluri reziden-
stop. 60 L; (0769.942.956 conditii bune, contract munca full. 1.850 tiale, in zonele Crangasi, Pipera-Tunari,
L; (0771.449.760 office@curate- Militari, Berceni, Pantelimon, program L-V
289. Veronica 55 ani, doamna matura, niebirou.ro 12h,8 h, ziua 1400 Lei net, 12/36h,
casatorita, ofer masaj de relaxare dom- 24/48h, 1.500 L; (0769.075.999/
nilor discreti si educati, ofer si pretind dis- 49. Agenti curatenie, 4 h /zi, zona Raho- 021.311.35.13 angajari@carpatguard.ro
cretie, 70 L; (0734.786.543 va. Relatii la tel. (0786.102.017
290. Viviana, 24 ani, noua in zona, te 68. Agenti de paza. Firma
50. Agenti de paza cu atestat .
astept la un masaj total de relaxare al
(0744.555.199 de paza specializata
trupului si sufletului intr-o locatie discreta angajeaza urgent de paza
si curata. Unirii, 100 L; (0743.610.899 51. Agenti curatenie angajam urgent fete
curatenie cu experienta, si baiat cu per-
cu atestat pentru obiec-
291. Zona Berceni soseaua Giurgiului tive situate in apropiere
strada Alunisului iti ofer masaj de relaxare mis, pentru echipa de interventie birouri,
la loculcatia mea.1,70 m 90 kg, 60 L; apartamente, vile. Salariu de la 1400 Lei de Aparatorii Patriei,
(0763.753.996 net, se asigura contract de munca, plata la zona Parcului Cismigiu si
timp 1 L; (0720.542.280 totalclean-
292. Zona centrala, buna sunt noua in ingservices2017@gmail.com Dristor. Pentru detalii
zona ta si te astept la mine in locatie pt un apelati tel. Multumim;
masaj de calitate, pt detalii suna-ma, daca 52. Agenti curatenie birouri / spatii
nu raspund, te rog insista, 45 L; comune, tura zi, zona Pipera. Relatii la tel. (0722.384.593/
(0738.143.758 (0786.102.017 0721.145.024

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)
8 16 martie 2018

LOCURI DE MUNCÅ 4
148. Ajutor bucatar in zona Grazavesti 168. Ajutor bucatar, preparatoare sand- 194. Ajutor de masinist, ajutor de ges-
1800-2000 lei pub situat in complex Regie wich-uri Firma catering productie sand- tionar si incarcator- descarcator pentru
(Grozavesti) angajeaza ajutor bucatar . wich-uri, angajeaza personal cu experien- tipografie. Relatii la telefon in intervalul 10-
Program in ture, salariu 1800-2000, tips ta bucatarie (femei) pt schimb de zi, ajutor 17 de luni – vineri (0741.179.700
zinic, experienta constituie un avantaj. bucatar. Preparatoare sandwich-uri pentru
Detalii la telefon sau in urma interviului schimb de noapte. (0722.339.553 195. Ajutor de patiser pentru patiserie
(0769.164.064 zona Bucurestii Noi, sector 1, metrou Jiu-
filip.sergiu.dan@gmail.com 169. Ajutor bucatar, spalator vase, lui, program de lucru 8 ore, domiciliul stabil
curatenie Autoservirea Mama Food din in Bucuresti, preferabil nefumator, Salariu
149. Ajutor bucatar montaj, cald, legume Bragadiru (Ilfov) cauta ajutor bucatar, 1800 lei in mana. Cautam femeie sau bar-
angajam ajutor bucatar, pentru restauran- spalat vase, curatenie, salariu 1500 -1700 bat. 1.800 L; (0722.244.333
tul Nor (SkyTower), program flexibil full- lei, 2 zile cu 1 libera, de la 06:00-18:30),
time, salariu motivant + bonusuri. Detalii la obligatoriu experienta, de luni pana sam- 196. Ajutor Gestionar pentru o importan-
nr. de telefon sau e-mail bata, 1.700 L; (0728.878.785 ta companie specializata in asamblarea de
resurse.umane@stadio.ro. generatoare. Program: L-V 8:00-16:30
(0731.322.472 170. Ajutor bucatar. Autoserive- restau- Locatie: Soseaua de Centura, langa
resurse.umane@stadio.ro rant angajam ajutor bucatar, casier. Sunati Tunari 1.800 L; (0725.132.133
intre orele 9.00-16.00; (0769.241.385 ionut.dragoi@passion4work.ro
150. Ajutor bucatar rece angajam urgent,
restaurant Paine si Vin angajeaza urgent 197. Ajutor gestionar pentru o importanta
ajutor bucatar rece (fata), cu experienta, 171. Ajutor bucatar. 18 posturi de ajutor
bucatar pentru Toan`s Vietnam SRL. companie specializata in asamblarea de
pasionata, carte de munca instant, decont generatoare. Program: L-V 8:00-16:30.
taxi, sal+tips, echipa tanara, doar Rugam seriozitate; (0726.166.981
Locatie Soseaua de Centura, langa
Bucuresti, detalii; (0726.748.978 Tunari, 1.800 L; (0725.132.133
172. Ajutor bucatarie, pizza, cautam per-
soana energica, dornica de munca, cu ionut.dragoi@passion4work.ro
151. Ajutor bucatar sau femeie la vase,
restaurant Rocka Burgers angajeaza aju- minim de experienta. Detalii la telefon 198. Ajutor gestionar piese schimb anga-
tor de bucatar, carte de munca, 2 zile cu 2 (0722.718.831 comercial.cuptorul- jam in cadrul unei companii specializate in
zile sau femeie la vase part time (V, S, D). culemne@gmail.com asamblarea de generatoare electrice.
Salariu atractiv plus beneficii. Locatia este Locatie: Centura Bucuresti, Tunari. Pro- 217. Ajutor shaormar fara experienta, 234. Ambalator produse alimentare
la Plaza Lujerului (0751.576.021/ 173. Ajutor cofetar pt. cofetarie din centru
gram: l-v 8:30 - 17. 1.800 L; salariu 2.000 lei, program 1 zi cu 1 zi lib- calde (experienta in bucatarie, cantina(e
0746.305.165 artramid@gmail.com (0741.055.359 cristina.raducu@restau- (0720.534.815 era, cm, zona Berceni, se ofera masa+cm, avantaj). Program 7:30- 16:00. Zona
rantelisabeta.ro ionut.dragoi@passion4work.ro training gratuit, postul nu necesita nici un metrou Pipera. Salariu la timp, trecut pe
152. Ajutor bucatar si bucatar, bucatar- fel de experienta, 2.000 L; contract de munca de 8 ore, 1.570 L;
easa, fata call office preluat comenzi tele- 174. Ajutor cofetar, o zi cu o zi, salariul (0729.699.825 andreea@wedohr.ro
199. Ajutor gestionar, impreuna cu ges- (0773.316.497
fonice, sector 5 si 6, salariu si conditii 1.800 Lei, zona Cora Pantelimon tionarul receptioneaza marfa de la furnizor
avantajoase. Urgent. (0787.699.692 (0734.396.420 si o pregateste pentru livrare. Participa la 218. Ajutor vanzator, pt. magazin de 235. Ambalator produse textile Respon-
inventar. Loc de munca in sectorul 1, Sos. materiale pentru instalatii sanitare 11 {; sabilitati: curatat de ate, verificat si ambal-
153. Ajutor bucatar si femeie la vase 175. Ajutor cofetar, femeie vase, Cofe- (0741.141.025 office@cripal.ro at produse finite. Oferta noastra: contract
106. Agenti paza femei si barbati cu sau 127. Agenti securitate, paza, barbati si Odaii nr. 157-163. Se deconteaza abona-
pentru evenimente - Militari Residence taria Agnes angajeaza ajutor cofetar, de munca, salariu atractiv, tichete de
fara atestat pentru cladiri de birouri, femei, pentru magazine situate in Ballroom, experienta nu este obligatorie; mentul RATB; 2.000 L; (0336.401.262/
depozite, ansambluri rezidentiale, in Bucuresti. Asiguram scolarizare si salariu femeie la vase, pentru punct de lucru in 0336.401.262 office@chorus.ro 219. Amabalator, Pentru tura de zi, pro- masa, program de lucru de luni-vineri,
zonele Pipera-Tunari, Eroilor, Militari, Pan- atractiv.Pentru mai multe informatii, sunati (0766.420.696 office@militariresidence- sector 4, Berceni; gram de la 07:30-16:00 de L-V. Salariu de (0748.219.724
ballroom.ro inceput este 1500 lei. Zona metrou Pipera. danielavisinescu@bustieremedicale.ro
telimon, program L-V ziua 12h, 12/36h, la tel. Rugam seriozitate. (0725.400.335 176. Ajutor cofetarie cu sau fara calificare
200. Ajutor instalator pentru instalatii san-
24/48h, salariul 1.500 lei net. Plata la ter- office@akbsecurity.ro itare si termice la blocuri noi in Bucuresti in Pot fi angajate doar persoanele care au
154. Ajutor bucatar zona Teiul Doamnei pentru laborator cofetarie zona Pipera, experienta in bucatarie! 1.570 L; 236. Ambalator si legator manual, anga-
men; 1.500 L; (0786.410.128/ pub restaurant Old Brick, program 2 cu 2. cartierul Militari. Program 8:00-17:00 de
0769.075.995 angajari@carpatguard.ro 128. Agenti vanzari Iti doresti indepen- program 08-18, doua cu doua zile, luni pana vineri, carte de munca. Incepere (0729.699.825/ 0729.699.825 jam (fete si baieti) pentru postul de ambal-
Daca ai experienta in bucatarie, iti place (0757.116.733 andreea@wedohr.ro ator manual/ stantator, zona de productie.
denta in activitate si financiara? Sa inveti sa gatesti si sa inveti lucruri noi, te astep- imediata. Rog seriozitate; 1.700 L;
107. Agenti paza Margeanului, Salaj si cum sa-ti pui in valoare calitatile personale (0722.692.595/ 0722.692.595 Se cer studii medii. Puteti suna la numarul
tam in echipa noastra (0726.240.796 de telefon (0758.012.886
Tunari, Libra Guard angajeaza agenti in mediul profesional si in acelasi timp sa office@oldbrickpub.ro
177. Ajutor contabil cu experienta in pro- stancu_adrian1983@yahoo.com 220. AMANET EXCHANGE ANGA-
paza pt zonele Margeanului, Salaj si le dezvolti?Contacteaza-ne la tel. gramul Saga pentru cabinet contabilitate; office@angels-d.ro
Tunari. Salariu 1.500 lei; 1.500 L; (0724.567.883 155. Ajutor bucatar, angajam ajutor de (0741.096.293 201. Ajutor lucrator comercial Cofetaria JAM OPERATOR CU EXPERIEN- 237. Ambalator Tunari Ilfov, pt. produca-
(0758.113.453 office@libraguard.ro officedkrecruiting@gmail.com bucatar pentru cantina-restaurant in sec- 178. Ajutor de bucatar Cautam o per-
Alice descarca, depoziteaza si aranjeaza
corect produsele de cofetarie, mentine
TA IN DOMENIU, PROGRAM IN tor de semipreparate din carne, se
torul 2, aproape de statia de metrou lucreaza in 3 schimburi, 7,5 ore/zi. Trans-
108. Agenti paza noapte Pantelimon si
Vacaresti, Libra Guard angajeaza agenti
129. Agenti vanzari, Proiect Orange, Pipera, program de luni pana vineri; soana pentru pozitia de ajutor de bucatar.
Oferim contract de munca cu pachet salar-
curatenia in magazin. Pachet salarial la TURE. CV + FOTO RECENTA. port asigurat, masa calda, tichete 15
buna ziua, franciza Orange cauta agenti (0721.280.679 angajare 1800 net + bonuri de masa 200
paza de noapte pt zona Pantelimon si vanzari directe (experienta in vanzari con- ial atractiv. Echipa tanara si dinamica ce isi Lei. Program in ture L-D, 8h/zi, 5 zile/7; SALARIU NET DE LA 2.200 L; ron/zi, salariul atractiv. Detalii tel.
(0726.228.374/ 021.266.52.51
Vacaresti; 1.300 L; (0755.000.687 stituie un avantaj). Salariu fix, contract 8h 156. Ajutor bucatar, bucatar, cu desfasoara activitatea in zona centrala 2.000 L; (0741.037.366 resurseu- (0722.213.243 AMANET-
Office@libraguard.ro + bonuri de masa + comision motivant + experienta, urgent, restaurant (Bdl. Decebal). 2.000 L; (0786.777.444 mane@cofetariaalice.ro 238. Ambalator, suntem o fabrica de
109. Agenti paza Pajura si Rahova. Libra telefon de serviciu; (0744.631.484 sector 3 angajeaza. Detalii la nr. bucharest@tasty4food.com PLATINUM@GMAIL.COM patiserie, situata la intrarea in Bragadiru si
Guard angajeaza agenti paza pt zonele amet.adler@idn.ro (0721.014.601/ 0763.979.638 202. Ajutor mecanic Sc Avd Turbo Srl dorim sa ne marim echipa cu unul sau doi
179. Ajutor de bucatar contract de mareste echipa, cu aceasta ocazie anga- 221. Amanetar aur si electronice amanet ambalatori. Munca nu este grea, se
PAJURA si Rahova. Salariu 1.500 RON. 130. Agenti. Angajam agenti securitate 157. Ajutor bucatar, bucatar, vanzatoare munca, program de lucru in ture: 08:00 - jam ajutor mecanic. Experienta pentru aju- Crangasi Lazar Amanet Crangasi anga-
1.500 L; (0758.112.861 lucreaza in ture, oferim un salariu atractiv
zona Baneasa, Oras Pantelimon, masa rece si calda femeie vase si livratori. 16:00, 16:00 - 24:00, decont transport, torul de mecanic nu este necesara dar jeaza. salariu cuprins intre 1700-2500 lei. si bonusuri 1.500 L; (0741.677.690
Bd.Timisoara; (021.335.03.11/ Pentru bistro zona Unirii. 250 L; salariu de la 1.400 lei net, bonuri de masa, reprezinta un avantaj. Program normal. Experienta in domeniu Cerinte: cunostinte davi.darius.distribution.pan@gmail.com
110. Agenti paza Piata Cosbuc. Libra
Guard angajeaza agenti paza pt. zona 0732.690.571 (0764.590.596/ 0724.124.240 viorel- spor de week-end. 1.500 L; Zona Colentina sector 2, (0731.609.338 IT (nivel incepator) dar dornic/a sa invete,
por@gmail.com (0743.155.016 ioana.ciuca@scandia.ro alex@avdturbo.ro abilitati de comunicare si relationare in 239. Ambalator, ambalatoare in Chitila
Piata Cosbuc. Salariu 1300 ron; 1.300 L; vanzari. 2.500 L; (0724.317.571 lazari-
(0784.908.888 office@libraguard.ro 131. Agenti. S.C. Pols Security SRL cu experienta ind. alim, program 8-17.
angajeaza agenti de securitate cu atestat. mobiliare@yahoo.com Decontarea transportului, masa calda,
111. Agenti paza Piata Presei Libra Conditii de munca si salarizare conform contractul de munca pe suma integrala.
Guard angajeaza agenti paza pt. legii; (0751.511.138 222. AMBALATOARE DIN Zona industriala Chitila; 1.700 L;
(0758.108.018/ 0758.108.018 miachi-
Bucuresti, zona Piata Presei. Salariu,
1.300 L; (0755.000.687 Office@libra- 132. Ajutor bucatar fara experienta pen- BUCURESTI SI PROVINCIE, mov@gmail.com
guard.ro tru taiat si tocat legume, zona Berceni,
sector 4, se ofera 1 masa calda si CM,
ANGAJAM PT. SOCIETATE COM- 240. Ambalatori pentru angajare la firma
112. Agenti paza Prelungirea Ghencea si program 1 zi cu 1 zi libera, 1.700 L; ERCIALA DIN SECTORUL 4. Radox din bd. Timisoara nr. 80, sector 6;
(021.444.07.41
(0773.316.497
Bd Timisoara Libra Guard angajeaza
agenti pt Prelungirea Ghencea si Bd PENTRU PERSONALUL DIN
241. Ambalatori - fabrica Bragadiru,
Timisoara. Salariu 1500 RON. 1.500 L;
(0758.112.861 office@libraguard.ro
133. AJUTOR bucatar. Restaurant zona
Aviatorilor angajeaza femeie de servici si
PROVINCIE SE ASIGURA Ilfov, angajam ambalatori pentru o fabrica
ajutor bucatar. Relatii la telefon; CAZARE. SALARIUL 1600 LEI de medicamente. Locatia este in Bra-
gadiru, Ilfov.Program de lucru - 3 schim-
113. Agenti paza si sef tura, 30 agenti, (0722.594.728 NET, BONURI DE MASA (15.09 buri (06:00-14:00/14:00-22:00/ 22:00-
cu/fara atestat. Salariu foarte bun, obiec- 06:00). Se oferta transport: Piata Unirii -
tive Bucuresti; (0753.258.921/
0753.258.914
134. Ajutor barman, societatea IDM
Kennedy Group angajeza ajutor barman
LEI/BON). RELATII: 1.600 L; Fabrica; 1.165 L; (0749.409.027
(spalat pahare, curatenie, ajuta barmanul (0753.070.408 recrutare@laropharm.ro
114. Agenti paza Tineretului, Timpuri Noi la servirea produselor). Contract de
Libra Guard angajeaza agenti paza zona munca full time, program in ture. Va rugam 223. Ambalatoare mase plastice cu sau ««««««««««««««««««
Tineretului-Timpuri Noi. Salariu 1.500 lei. trmiteti CV pe email, (021.316.09.62 fara experienta pt. fabrica Buftea Ilfov,
1.500 L; (0758.112.861 office@libra-
guard.ro
hr@idm.ro lucru usor in conditii super. Decontam
transport, eventual cazare pt. 3 persoane
AMBALATORI ANGA-
242.

135. Ajutor brutar, angajam urgent per- 1.500 L; (0766.422.381 JAM, ETICHETARE SI
115. Agenti paza, program 8 ore, sector
2 Bucuresti; (0725.636.692
sonal productie panificatie cu sau fara
experienta, program si salariu atractiv;
olimpiu@romkreis.ro
AMBALARE PRODUSE,
116. Agenti paza, RPG Security anga-
(0772.261.614 224. Ambalatoare sector 6 1.900 brut,
300 lei tichete de masa, transport, 1.900 PREGATIREA PRO-
jeaza agenti securitate cu domiciliul in
Bucuresti sau Ilfov, relatii la tel. sau mail,
136. Ajutor bucatar (femeie) pentru Don L; (0799.762.360 victor.mielcescu@pas-
sion4work.ro
DUSELOR ETICHETATE IN
pentru interviuri in intervalul L - V 09.00 -
Corleone restaurant situat pe str. Delea
Veche nr. 51, program interviuri 15:00- VEDEREA LIVRARII,
16.00 1.680 L; (0219534 hr@rpg.ro; 225. Ambalatoare, angajam ambala-
emil.petcu@rpg.ro
18:00, nu va trebuie programare
(0786.887.766/ 0763.600.077 badri-
toare cu/ fara experienta. Locatie: Zona SALARIU DUPA PERIOADA
117. Agenti paza, (20) urgent, obiective, an580@gmail.com
Trapezului. Program: 8h de Luni pana
Vineri in schimburi. Salariul:1300 lei, DE PROBA 1600 LEI NET
hoteluri, vile, cladiri, birouri Bucuresti,
salarizare foarte buna; (0753.258.914/
137. Ajutor bucatar 1.800 lei, femeie la
tichete de masa in valoare de:300 lei.
Contract pe perioada nedeterminata,
INCLUSIV BONURI DE
0753.258.921 vase 1.600 lei si vanzatoare 1.700 lei pt.
restaurant- autoservire zona Armeneasca.
1.600 L; (0728.063.417
recrutare@passion4work.ro
MASA, LOCATIE PANTE-
118. Agenti securitate angajeaza Stov Program L-V 7.00- 17.00; (0721.221.397 LIMON, ILFOV, PUNCT
Security. Cerinte: atestat paza, domiciliul
in Bucuresti, llfov, program 12/24 cu 12/48, 138. Ajutor bucatar cantina anagajam 158. Ajutor bucatar, daca esti o persoana 180. Ajutor de bucatar cu sau fara expe- 203. Ajutor ospatar Restaurant situat la
226. Ambalator pentru o fabrica din
zona metrou Pipera cu specific produse REPER FABRICA DE BERE
ajutor bucatar, zona soseaua Pipera la 5
salariu motivant, conditii optime de lucru.
(021.317.42.76/ 0720.133.112 minute de statia de metrou Aurel Vlaicu.
dinamica si dornica sa experimentezi
lucruri noi, te asteptam in bucataria sa faci
rienta si ajutor ospatar, angajeaza restau-
rantul Cucina di Casa, sector 4. Salariu
Piata Romana in aproprierea Ateneului
Roman, metrou Piata Romana angajaza
alimentare. Program 7:30-16:00, o singura
tura. Contract de munca cu 8 ore; 1.570 TUBORG. CATALIN ILIE;
119. Agenti securitate Balotesti, Snagov
Mai multe detalii la telefon.
(0729.024.019 georgen58@gmail.com
parte din echipa noastra. Locatia este
amplasata in centrul istoric, conditii
motivant. Relatii la tel dupa ora 10.00;
(0722.244.364
ajutor ospatar, domnisoare dispuse sa L; (0729.699.825 1.600 L; (0731.035.321
invete lucruri noi si preparate noi, program
Otopeni, Tunari societate de paza anga- deosebite (0724.855.076 flexibil 1 zi cu 1, (0758.059.605 227. Ambalator colete /administrator ««««««««««««««««««
jeaza agenti securitate cu si fara calificare 139. Ajutor bucatar cu experienta pentru polo_cristi@yahoo.com 181. Ajutor de bucatar Firma de catering depozit, ambalarea produselelor pentru
pentru Balotesti, Snagov, Otopeni, Tunari. fast food in zona Piata Domenii, program angajam ajutor de bucatar cu experienta si 204. Ajutor ospatar (picol), restaurantul livrare. Gestionare depozit. Inregistrarea in 243. Ambalatori legume si fructe. Sector
Contract de munca legal, program de luni-vineri, salariu minim 2.000-2.500 lei. 159. Ajutor bucatar, femeie la vase si putere de munca. Poate fi si o persoana Casa di David (Parc Herastrau) angajeaza calculator a produselorNu este nevoie de 4. Baieti si fete. Salariu net, 1.800 L;
lucru flexibil, salariu motivant Oferim stabilitate si bonusuri financiare in vanzator linie autoservire. Persoane fara experienta, dar sa fie constienta de ajutor ospatar (picol) cu experienta mini- studii superioare, dar cei 7 ani de acasa, (0722.600.959/ 0722.242.797 simaim-
(0722.579.389/ 021.315.21.84 functie de nivelul profesional, 2.500 L; decente si ingrijite, zona Pipera; cerintele unei astfel de profesii, mum 3 luni. Relatii la tel. sau CV pe e- DA. Program 10:00-19:00 L-V; pex@yahoo.com
angajare.tg@gmail.com (0721.850.689/ 0721.850.689 stancu- (0785.440.168 (0799.961.989 labucatarie@mail.com mail; (021.232.47.16 (0771.542.600/ 0720.534.703
flavius80@yahoo.com casadidavid1@yahoo.com bravoshop.ro@gmail.com 244. Ambulantier. Statia ambulanta
120. Agenti securitate Brasov, agenti de 160. Ajutor bucatar, restaurant din Flore- 182. Ajutor de bucatar pentru firma de Puls, angajeaza cu contract de munca
securitate cu si fara experienta pentru 140. Ajutor bucatar cu experienta. Zona asca angajam ajutor bucatar cu minim 4 catering. Program de lucru luni - vineri 228. Ambalator industrie alimentara ambulantier. Pentru programare interviu
ani experienta. Oferim salariu atractiv, pro- 205. Ajutor ospatar, barman, si femeie la
magazinele Lidl din Brasov. Salariu 8 Lei/ centrala. 2.200 L; (0745.458.922 06:00 - 17:00. Zona Gara de Nord 1.800 vase pentru restaurant zona Tineretului, pentru Agriro SRL, cu contract pe perioa- sunat la: (0219290
ora (net in mana) (0736.908.528/ fiorentina.massimo@yahoo.com gram de lucru in ture, masa, transport. L; (0724.538.471 office@bunbun.ro sector 4; (0745.351.635 da nedeterminata, ambalator plante aro-
0756.719.555 Asteptam CV pe adresa de mail sau tele- mate pentru punctul de lucru din Valea 245. Angajam inspector SSM, program
141. Ajutor bucatar fara experienta pen- fon (021.313.45.85 183. Ajutor de bucatar pentru restaurant Cascadelor. Program 8 h. Salariu de full-time, 8-18 santier de constructii,
office@vacamuuu.com Berceni sector 4. Informatii suplimentare la 206. Ajutor patiser cu sau fara experien-
121. Agenti securitate complex reziden- tru shaormerie zona Berceni, program de ta, pentru laborator in zona Pipera. pornire 1300 lei net, ore suplimentare Auchan Militari, program full-time, de la 8-
tial, pentru societate. Contract de munca lucru 1 zi cu 1 zi libera, se ofera 1 masa nr de telefon. (0786.171.917 paltite. (0724.584.869/ 0744.322.388 18 (8 h + 1 h suplimentara), lu-vi, salariu
Ajutor bucatar, restau-
161. (0768.505.633/ 0740.113.311 tomagabrielandrei@yahoo.com
legal, program de lucru flexibil, salariu zilnic, contract 8 ore. 1.700 L; motivant + bonuri de masa, bonus de sar-
rant sectorul 2, Bd Lacul 184. Ajutor de bucatar pentru restaurant batori (0733.822.822 contact@transpar-
1.700 lei net. Tel.: 1.700 L; (0770.573.286 plus catering. Program 08-20. In apropiere 207. Ajutor patiser, modelator pentru
(0762.217.697/ 021.315.21.84 stancovi- Tei nr. 84, angajeaza: aju- patiserie traditionala in zona Unirii, cu 229. Ambalator manual in Popesti Leor- entresidence.com
ci@teamguard.ro 142. Ajutor bucatar pentru companie
se afla atat metrou cat si Ratb. Salariu deni angajam fete si femei, pentru fabrica
tor bucatar cu experienta atractiv in functie de experianta; experienta in domeniu sau intr-un dome- de biscuiti din Popesti-Leordeni. Se asigu-
catering, program luni-vineri sau o zi cu 246. Angajam masiniste, confectioneri si
122. Agenti securitate Floreasca com- bucatarie romaneasca si (0736.952.535 niu apropiat (bucatarie), masa, prime. ra transportul. Minim 10 clase. Experienta croitor atelier de creatie vestimentara
una libera, salariu minim 2000 Lei. Avem razvanadamescu@yahoo.com Detalii la telefon 2.000 L;
plex rezidential societate de paza anga- vechime 15 ani si 1200 clienti zilnic. Ofer- salate, si femeie pentru in domeniu constituie avantaj angajeaza masinist, confectioner, mode-
jeaza agenti de securitate pentru complex (0724.570.778 (0727.226.302 lier, croitoreasa cu experienta, produs cap-
im stabilitate si bonusuri financiare; 2.500 spalate vase si curatat 185. Ajutor de bucatar pentru spatiu de
rezidential in zona Floreasca. Contract de L; (0768.660.669 productie alimentara, salariu net incepand 208. Ajutor patiser, modelator pentru coada la comanda si designer. Cine este
munca legal, program de lucru flexibil. delicios.food@yahoo.com legume, asiguram man- 1900 lei. Zona Militari, Uverturii, la 7 min patiserie traditionala in zona Unirii, cu
230. Ambalator manual, fabrica produ- interesat sa sune la tel. (0762.978.501
Salariu 1.600 lei net 1.600 L; carea si transport la catoare de mobilier, zona Faur, angajam in
de mers de statia de metrou Gorjului, experienta in domeniu sau intr-un dome-
(0767.800.080/ 0760.650.245 143. Ajutor bucatar pentru scoala.
conditii avantajoase ambalator manual. Se 247. angajam personal pentru eveni-
angajare.tg@gmail.com domiciliu seara, program asteptam sa faci parte din echipa noastra; niu apropiat (bucatarie), masa, prime. ofera salariu motivant . Program de munca mente angajam personal pt evenimente
(0726.130.220 1.900 L; (0738.652.992/ 0727.561.605 Detalii la telefon 2.000 L;
o zi cu o zi. Sarizare valentina.georgescu@sterlingcruise.eu (0724.570.778
de la ora 07:00 la ora 16:00. :bucatari ,ajutor bucatar,personal spalat
123. Agenti securitate Ghencea, Militari, 144. Ajutor bucatar pt. restaurant cu spe- atractiva. (0725.129.998 (0723.606.863 dan@sofasp.ro vase,sofer si contabil asteptam cv pe
Crangasi societate de paza angajeaza cific chinezesc. Detalii la tel. 186. Ajutor de bucatar - rece - Zona Ian- adresa de mail vreaubucatar@gmail.com
209. Ajutor patiser, modelator pentru
agenti securitate cu/ fara calificare pentru (0721.927.637 162. Ajutor bucatar, restaurant zona Mili- cului angajam ajutor de bucatar, la sectia
231. Ambalator manual, femeie de ser- (0731.405.658/ 0761.133.440 vreaubu-
zona Crangasi, Militari, Ghencea, Calea patiserie traditionala in zona Unirii, cu viciu, gestionar. Fabrica de paine cu sediul catar@gmail.com
tari, angajam ajutor bucatar. Nu este oblig- rece, specific international. Program 2 cu experienta in domeniu sau intr-un dome- in Or. Popesti-Leordeni-Ilfov-angajeaza:
Grivitei, Bucurestii Noi, Damaroaia. Pro- 145. Ajutor bucatar + Femeie curatenie/ atorie experienta, importanta este seriozi- 2, de la 10-22. Transport decontat, masa
gram flexibil, salariul net 1.600 Lei 1.600 niu apropiat (bucatarie), masa, prime. ambalator manual, femeie de serviciu, 248. Angajez shaormar cu experienta
zona Baneasa, Cafe Natu- cafenea cu tatea si dorinta de a munci; asigurata. Salariu 1500-2000 lei in functie Detalii la telefon, 2.000 L;
L; (0760.650.245/ 021.315.21.84/ (0723.640.178 de experienta. Detalii la telefon. gestionar (gestiune produse finite). Angajez shaormar cu experienta , zona
meniu de pranz & catering evenimente- (0724.570.778 (0757.058.645/ 021.467.16.48 lujerului , sector 6 , plata la tura , masa
0760.650.245 angajare.tg@gmail.com angajeaza ajutor de bucatar si femeie (0726.600.921
163. Ajutor bucatar, Wise
f.matei@karamolegos-bkr.ro inclusa 12 lei /h 0784718363
124. Agenti securitate Grivita, Laromet, pentru curatenie in bucatarie. Persoane 210. Ajutor patiser, modelator pentru
187. Ajutor de bucatar 2 posturi. Burgeria
Bucurestii Noi cu si fara atestat. Bucurestii organizate, muncitoare & entuziaste. Box, cea mai noua com- Stirbei isi cauta colegi noi care sa patiserie traditionala in zona Unirii, cu 232. Ambalator marfa, Mandy Foods 249. Anglia. Menajere cu experienta, in
Noi, Calea Grivitei, Laromet. Contract de (0741.079.117/ 0741.079.117 otil- panie intrata pe piata de manuiasca grillul si sa manevreze burgerii experienta in domeniu sau intr-un dome- este in cautare de noi colegi pentru noua Anglia. Contract minim 3 luni, salariu moti-
munca legal, program de lucru flexibil. iaoanav@yahoo.com niu apropiat (bucatarie), salariu 1500 net linie de ambalare orez. Beneficii o masa/ vant, transport, cazare- oferit de angajator.
Salariu net 1.700, 1.700 L;
food delivery din Roma- cu multa pasiune. Oferim un mediu pofti-
plus bonus din vanzare intre 400 si 600 lei, zi, contract de munca pe perioada nede- Rog seriozitate. Alte detalii:
cios de lucru si salariu atractiv.
(0762.217.697/ 021.315.21.84 146. Ajutor bucatar cu experienta luni- nia, angajeaza ajutor (0722.536.977 masa, prime. 2.000 L; (0724.570.778 terminata. Zona Jud. Ilfov/ Comuna Glina, (0730.292.947
angajare.tg@gmail.com vineri 8-16 ajutor bucatar cu experienta, bucatar cu experienta. 1 L; (0753.021.361
program luni-vineri 8-16, salariu initial 188. Ajutor de bucatar femeie cu sau fara 211. Ajutor pentru freshuri si limonade 250. Animator socio-educativ pentru loc
125. Agenti securitate societate de paza motivant - 1800 lei. Echipa unita cautam Salariul intre 1500-1800 experienta pentru bucataria rece. Pro- naturale, efectuarea ceaiurilor, alimentare 233. Ambalator pentru producator de de joaca copii. Program de lucru in ture 9-
si receptionist lb engleza, pentru cladire de un nou coleg dornic de munca si pasionat ron net, program 8 ore/zi. gram: duminica - joi 05:30-17:30, vineri si frigidere program 9 h cu 2 libere. Locatie cosmetice, zona Berceni. Perioada deter- 17, 14:30-22:30 (8h/zi, 5 zile/sapt). Daca
birouri, salariu atractiv, bonuri de masa, de bucatarie. Otopeni, zona aeroport CV pe mail. Informatii la sambata liber. Salariu 2.000-2.500 lei plus noua, moderna in Aviatiei, la 6 min de minata. Atentie distributiva, disponibilitate esti o persoana deschisa, energica si
zona Pipera; (0720.262.461/ 1.500 L; (0734.727.777 tel. 1.800 L; masa. Institutul Clinic Fundeni, Bufet Gor- metrou Aurel Vlaicu, detalii la tel. pentru munca fizica. Program 2 schimburi. mereu cu zambetul pe buze, te asteptam
0728.482.800 coordonare@kryp- contact@arome.work jeanca, 2.500 L; (0742.266.859 (0741.777.509/ 0770.695.416 (0752.131.581/ 021.460.82.01 con- in echipa noastra. (0756.060.008
tonguard.ro (0799.831.111 tact@papillon.ro www.loncolor.ro andreea@gymboland.ro
147. Ajutor bucatar cu sau fara experien- claudia.petre@wisebox.ro 189. Ajutor de bucatar, angajam ajutor de 212. Ajutor pizzar pentru restaurant
126. Agenti securitate, firma specializata ta, pentru bucataria calda. Program: luni- bucatar pentru restaurant tip fast food in Speed Pizza, cu sau fara experienta,
in paza, angajeaza agenti de securitate cu vineri, 06:30-18:30, sambata si duminica 164. Ajutor Bucatar, bucatareasa cu mall Promenada Aviatiei), detalii la tel; liceu+bac, se ofera training si scolarizare,
atestat, pentru obiective in Municipiul liber. Salariu: 2.800 lei plus masa. Zona experienta 2, 3 ani bucatarie romaneasca (0731.034.908 promenada.cuptorul- salariu fix si bonuri de masa,
Bucuresti (0745.210.046/ 0756.121.607 Colentina - Fundeni, 2.800 L; pt autoservire zona P-ta Victoriei. Program culemne@gmail.com (0734.989.958 biank_08@yahoo.com
integraguard@yahoo.ro (0742.266.859 luni - vineri de la 7 - 15.30. Interviu Bd.
Iancu de Hunedoara 48 cladire ING 190. Ajutor de bucatar, Taksim anga- 213. Ajutor pizzar pt. pizzeria Vechia
1.500 L; (0771.747.928/ 0733.163.418 jeaza ajutor bucatar, masa si transport Napoli, program de 2 zile (10:00-21:30) si
asigurat; 1.600 L; (0727.561.605/ 2 libere. Pizzeria este in sectorul 1 (Calea
165. Ajutor bucatar, femeie la vase, 0764.231.514 valentina.georgescu@ster- Grivitei) (0722.607.226
restaurant, zona Nordului, angajeaza aju- lingcruise.eu mihaela_manolescu_cosma@yahoo.com
tor-bucatar, femeie la vase, program 2 zile
cu 2, (0729.946.595 191. Ajutor de bucatar. Restaurant cu 214. Ajutor pizzar urgent Paine si Vin
danaiuga1@gmail.com specific american in Militari Residence Bucuresti, Winebar Pizzabar Paine si Vin
cauta ajutor de bucatar. Program de lucru cauta ajutor Pizzar cu experienta sau nu,
166. Ajutor bucatar, lucrator bucatarie. 5 zile cu 2 liber, de la ora 11:30 la 22:00. program 5 cu 2, carte de munca, decont
Uncle John Pipera Plaza isi mareste Salariu 1800 Ron, tips, contract de munca, taxi (detalii la interviu), doar din Bucuresti,
echipa. Cautam ajutor bucatar dedicat transport asigurat, 1.800 L;
care sa invete si sa prepare retetele burg- (0771.547.413 (0726.748.978
erilor nostri. Salariu atractiv, bonuri de hristu.valentin@gmail.com
masa, bonusuri, program 5 zile/sapt., 8 h 192. Ajutor de gestionar depozit, hala de
(0726.240.796 office@unclejohn.ro productie produse de patiserie, salariu 215. Ajutor pizzar, pizzerie sector 2 cu
1800 ron, program 10 ore. livrare la domiciliu angajeaza ajutor pizzar
167. Ajutor bucatar, ospatar, aj ospatar, (0737.523.284 cu sau fara experienta, program in ture de
femeie la vase pentru restaurant zona noapte, conditii bune de lucru, carte de
centraa, sector 1. Se cauta persoane 193. Ajutor de instalator si instalatori pen- munca, salariu atractiv; (0722.787.354
serioase, dinamice. Se ofera: contract de tru lucrari de instalatii sanitare, termice,
munca full time, salariu, conditii excelente, apa, program L-V si CM, dorim persoane 216. Ajutor secretariat pentru firm? insta-
2 zile cu 2 zile; telefon; (0787.637.936 serioase si stabile la locul de munca, firma latii electrice (0721.519.809 magnumin-
resurse.umane@legrenierapain.com.ro activeaza in raza Buc. si I (0748.755.313 stal@gmail.com

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro E-mail: redactia@anuntul.ro


16 martie 2018 Publicå anun¡ul tåu într-un minut anuntul.ro 9
LOCURI DE MUNCÅ 4
291. Asistenta medicala cu experi- 310. Baieti cu sau fara experienta pentru 336.Barman. Angajez bar-
enta si infirmiera pentru camin de postul de instructor, pentru sala fitness.
batrani sector 5, program 24/48 h, Zona Piata Sudului; (0767.840.159 man cu salariu intre
salariu atractiv; (0722.368.881 office.maximbet@yahoo.ro 1.500-3.000 lei si ajutor
311. Baieti echipa de interventie-curate-
barman cu salariu intre
292. Asistenta medicala pt. gradinita 1.500-2.500 ron + tips+
particulara, zona Drumul Taberei, obligato- nie. suntem o firma de curatenie din
riu experienta in gradinita (0724.032.742 Bucuresti si cautam baieti cu experienta masa+ transport, sef de
pentru interventie curatenie. Oferim con- sala cu experienta cu
secretariat@gradinita-daria.ro tract de munca, salariu atractiv, bonuri de
masa si ore suplimentare platite salariu intre 2.000-4.000
293. Asistenta medicala pentru centru
(0751.193.870/ 031.438.08.42 lei, ospatar cu experienta
batrani centru rezidential situat in zona Mil-
itari Piata Gorjului (0762.983.394 312. Baieti necalificati/ pavatori
cu salariu intre 1.500-
mirela.gheorghe@resedintabunicilor.ro Bucuresti, angajam pentru refaceri pavaje 2.500 lei, ajutor ospatar
(0770.328.042 (picol, runner), personal
294. Asistenta medicala si receptionera daniel.odobescu@gmail.com
cu sau fara experienta pt. clinica stomato- pentru curatenie si vase
logica, zona Sincai, salariu si bonusuri 313. Barbat la curatenie pentru spital pri- cu salariu intre 1.500-
motivante. Rog CV pe adresa de mail vat spital privat din bucuresti, sector 2, 2.000 lei + tips +masa+
(0728.905.063 angajeaza barbat la curatenie, salariu
1600 lei, cu bonuri de masa incluse, condi- transport, la restaurantul
deheleandanandrei@yahoo.com
tii foarte bune; 1.600 L; (0747.796.069 Hanul Voievozilor in zona
295. Asistenta medicala stomatologie claudiarauti@gmail.com 13 Septembrie - Acade-
sector 1, in ultimul an/ scoala de asistente 314. Barbat si femei, necalificati, la mia Militara. Relatii la
absolvita, sa fie muncitoare, activa, curatenie in magazin Metro Militari; tel.; (0770.975.620
responsabila, salariu atractiv, job stabil, (0733.030.402
echipament gratuit, info.; (0748.037.806 332. Barman, ospatar Bahiti Lounge
dentistholiday2011@gmail.com 315. Barbati fabrica - manipulanti mar- locatie in zona Unirii, angajeaza o per-
furi, angajam urgent barbati pentru fabrica soana pe postul de barman/ ospatar. Pro-
296. Asistenta personala Caut d-ra productie. Salariu: 1500 net, tichete de gram 2 zile cu 2 zile, salariu atractiv, tips
aspect fizic placut care in timpul liber masa, sporuri. Program: L-V, 8 ore, in individual. www.bahiti.ro, (0721.350.448
doreste o colaborare. Permisul de conduc- schimburi. Contract nedeterminat. Sunati office@bahiti.ro
ere reprezinta un avantaj. Posibil part sau la numarul afisat pentru detalii;
full time.Rog foto si det pe mail adrian.adri- (0725.061.793 333. Barman, ospatar cu experienta con-
an150@yahoo.com 1.000 {; adrian.adri- resurseumane.dorin@gmail.com tract de munca norma intreaga, program 2
251. ANS Astra Nova Security angajeaza 271. Asistent manager, secretara cunos- an150@yahoo.com cu 2 si 2 weekend de cate 3 zile fiecare 347. Betty Ice SRL angajeaza vanzator/ 369. Bona part-time inclusiv weekend
316. Barbati necalificati angajam urgent libere pe luna, 1 masa cu 2 feluri asigura- oare inghetata pentru punctele din zona Dristor pt. nou-nascut, bona va fi un
agenti securitate, barbati si femei, obiec- tinte Word, Excel, PC, contabilitate pri- necalificati barbati pentru depozit/fabrica
tive retail. Scolarizare si analize medicale mara, date personal, operare date, per- 297. Asistenta(t) veterinar pentru a ta. Clientela selecta, tips motivant. 1.500 Bucuresti. Pentru persoanele care nu au ajutor pentru parinti (mama copilului este
gratuite, angajam si dispecer; soana serioasa ,organizata, dinamica, face injectii intramusculare la 3 din sectoarele 3 si 6. Salariu 1200 lei L; (0722.893.404 contact@restaurant- domiciliul in Bucuresti, se asigura trans- in concediu de crestere a copilului si se
(0725.989.708/ 0737.520.137 mediu profesionist, salariu motivant, net+bonuri de masa+bonus. Program de monparis.ro port. Persoanele interesate sunt rugate sa ocupa de supravegherea fratilor gemeni,
purcei, zona Gara de Est. Lasati
bonusuri pt. realizari, rugam CV la e-mail mesaj, posibil sa fiu de servici;
lucru L-V 8h/zi-in schimburi. Pentru detalii depuna un CV la adresa email. Detalii la 1an si 9 luni) 1.300 L; (0720.919.744
252. Ansamble angajeaza personal (0733.075.558 mcr_consult@yahoo.com sunati la telefon; 1.200 L; 334. Barman, ospatar, ajutor ospatar nr. tel. (0753.084.816 ileanaracheru@gmail.com
bucatarie SC Ansamble Catering & Servic- (0736.521.527 (0738.322.818 restaurantul Stadio (Piata Universitatii) mirela.cozma@bettyice.ro
es, companie catering multinational anga- 272. Asistent manager, secretara, agen- resurseumane.ingrid@gmail.com este in cautare de noi colegi. Iti oferim un 370. Bona pentru fetita de 1 an, caut
tie imobiliara, cu sau fara experienta 298. Asistente medicale Clinica med- salariu motivant, program flexibil, masa de 348. Biolog principal Clinica medicala pri- doamna respectabila pentru ingrijirea unei
jeaza personal in bucatarie: bucatar, ajutor
bucatar, casier, spalator vase pentru urma- cunostinte pc redactare, Office, dinamica, icala de estetica, angajeaza asistente 317. Barbati necalificati fabrica angajam pranz asigurata, posibilitati de avansare si vata, din Bucuresti, sect 4 (Piata Sudului), fetite de 1 an; (0746.263.263
toarele locatiile din Bucuresti, sector 2, 3 5 spirit de echipa, aspect fizic placut, medicala- program full time si part time. urgent barbati necalificati fabrica productie dezvoltare (0731.322.472 angajeaza full time, sau part time, biolog florescu.codruta@yahoo.com
(0786.553.636 responsabila, bun organizator. Conditii de munca avantajoase, bonusuri, sect 3. Salariu 1200 lei net+bonuri de resurse.umane@stadio.ro principal cu ALP si master. Salariu moti-
evenimente@ansamble.ro (0744.597.597 hr@excesimobiliare.ro ambianta foarte placuta, (0766.483.103 masa+bonus+transport. Program de lucru vant. CV la office@lotusmedica.ro; 371. Bona pentru nou-nascut, experienta
Artesteticutopia@gmail.com de L-V 8h/zi-3 schimburi. Pentru detalii si 335. Barman, picoli si ospatari cu experi- office@lotusmedica.ro in domeniu, pe termen lung, se cer cunos-
253. Ansamble angajeaza personal 273. Asistent manager. Tipografie situa- angajari sunati la telefon; 1.200 L; enta in restaurant cu specific libanez, tinte limbi straine. Se ofera carte de
locatie Izvor bucatar sef, bucatar, ajutor ta in sect. 5 Bucuresti, angajeaza asistent 299. Asistente, infirmiere pentru camin (0738.322.818 urgent, tel. dupa ora 12.00; 349. Bistro El Madrileno, cartierul munca. Zona Parcul Circului, salariu nego-
bucatar, spalator vase, picol, gestionar si manager cu studii economice (liceul/ facul- de batrani Balotesti, urgent. Conditii avan- resurseumane.ingrid@gmail.com (021.222.57.55/ 021.223.22.25 francez angajam picolite, ciabil; (0745.577.545
casier. Detalii la tel. sau pe mail la tate). Detalii la tel. (0722.500.853 tajoase.Relatii la tel. (0744.321.376/ ospatarite, aj. bucatar, persoana
amoldovan@ansamble.ro 318. Barbati necalificati pentru fabrica 337. Barmani si ospatari, hotelul Shera- vase, lucrator comercial; 372. Bona Pod Constanta pt. fetita 4 ani.
(0786.553.636/ 0726.194.279 eveni- 274. Asistent manager/ receptionera la 0728.555.959 angajam urgent barbati pentru ton Bucuresti angajeaza barmani si (0724.988.911/ 0773.753.923 Program: L-V: 07:00 - 09:00 si 17:00 -
mente@ansamble.ro saloanele de infrumusetare situate in fabrica/depozit. Salariu: 1500 net, tichete ospatari, fete si baieti, cu sau fara experi- 19:30, sambata: 07:00 - 13:30; duminica:
Colentina si Dristor. Oferim posibilitatea de 300. Asistenti medicali, infirmiere, femei de masa, sporuri. Program de lucru: L-V 8 enta. CV-urile se pot depune personal la 350. Bistro La Boeru angajam barman, 08:00 - 13:00 1.000 L; (0731.170.731
254. Antrenor fitness, angajam instructor avansare. Pachet salarial atractiv si colec- de serviciu, kinetoterapeuti, bucatatar- ore, in 3 schimburi. Contract nedeterminat. receptia hotelului sau la adresa de email ospatar, fete ospatarite, program in ture
fitness, full time, sau part-time, apt sa tiv placut. Relatii la: (0725.449.595 easa, si mentenanta pt. centru de recuper- Sunati la numarul afisat pt angajari; mentionata (021.201.50.00 hr@shera- 2/2, salariu +tips individual + masa asigu- 373. Bona regim intern, 4500 lei/luna cau-
sustina si antrenamentele personale pen- are privat in Bucuresti. Posibilitate cazare; (0725.061.793 tonbucharest.com www.sheraton- rata. Zona Baneasa 1.000 L; tam bona cu experienta in regim intern,
tru clientii salii. Sala moderna deschisa in 275. Asistent medical generalist pentru (0799.755.553 resurseumane.dorin@gmail.com bucharest.com vesela, energica pentru un baietel 9 luni.
localitatea Balotesti, cartier Good-Resi- cabinet stomatologic in Bucuresti, cartier (0726.260.038 adi.boieru74@gmail.com
Militari. Conditii, drept de libera practica, Atributii: ingrijire si supraveghere copil.
dence, judet Ilfov, 2.500 L; 351. Blueberry Garden & Bistro anga- Salariul: 4500 lei/luna. Tel; 4.500 L;
(0745.078.712 (0741.169.111 dstomadent@yahoo.com (021.310.74.03/ 0726.256.070
jeaza bucatari cu experienta, ajutor de
carmen_paraschiv@darin.ro bucatar, barmani, ospatari si femei de ser- office@marypoppins.ro
276. Asistent medical generalist cabinet
255. Aplicator folie auto, angajez aplica- medic de familie, angajeaza asistent med- viciu. Asteptam CV-urile pe adresa de
ical generalist cu experienta minim 1-2 ani. mail. Telefon (0723.400.103/ 374. Bona zona Gorjului, familie, cautam
tor folie geamuri auto. De la 2000lei/luna, bona tanara, vesela, dinamica si cu expe-
contract de munca, loca?ie noua, condi?ii Cabinet medical sect 4, zona Piata Sudu- 0757.411.718 blueberrybistro@gmail.com
lui. (0741.315.491 moniquemizum- rienta (maxim 50 de ani), program 8.00-
foarte bune, zona Theodor Pallady; 2.500 16.00 luni-joi si vineri 8-19 pt copil de 3
L; (0767.252.894 schi@yahoo.com 352. Bombonareasa angajam urgent,
salariu 2.400 Ron. Relatii la telefon 2.400 ani. Zona Piata Gorjului, metrou. Salariul
creativewrx01@gmail.com se discuta. (0741.111.094 oana.ochi-
277. Asistent organizare evenimente L; (0746.731.022
256. Aquatulip SRL angajeaza contabil Agentia Venus Models (Bucuresti) anga- ana@gmail.com
Societatea Aquatulip Srl angajeaza con- jeaza 2 asistenti organizare evenimente, 353. Bona familie cu doi copii de 2 si 4
2.000 L; office@venus-models.ro ani, dorim sa angajam o doamna cu varsta 375. Bona zona Gorjului, pentru baietel
tabil primar.Avantaj prezinta cunoasterea
programului SAGA. (0725.885.885 de peste 50 ani, blanda, responsabila de 3 ani, cu experienta in cresterea copi-
comenzi@aquatulip.ro 278. Asistent product planner, reprezen- ,pentru o colaborare pe termen lung; ilor, jucausa si pozitiva, varsta 30-50 de
tanta engleza angajeaza asistent product (0737.124.659 ani, se va implica in activitatile educative
257. Arcade Cafe angajam ospatari / planner persoana dinamica, activa, poziti- ale acestuia. Program luni-vineri 7.45-
ospatarite si picoli. Rog seriozitate; va care sa lucreze in progamul nostru GC, 354. Bona interna, externa pentru 2 copii. 18.30. (0741.111.094
(0727.257.022 nycos2008@yahoo.com sa comande accesorii textile conform (0748.868.907 oana.ochiana@gmail.com
tabelelor primite din Anglia
258. Asamblatori echipamente electrice roxana@carmel-romania.com 355. Bona pentru familie sector 2, 376. Bona zona Popesti Leordeni, cau-
montare, asamblare componente elec- program de lucru normal, conditii tam bona pentru copil 1 an si 10 luni zona
279. Asistent vanzari Firma de deco- Popesti Leordeni, program 08-18, de luni
trice. Identificare, izolare produse necon- ratiuni cauta o persoana deschisa, dornica extraordinare. (0746.157.070
forme, executie lucrari in timpul stabilit. Se pana vineri, (0725.609.115 Iuliastefanes-
ofera training la locul de munca, decontare de a invata si de a avansa profesional 356. Bona pentru sector 4, experi- cu2010@gmail.com
transport. (0756.140.001 office@urbio- care sa se alature echipei noastre. Cer-
inte: Excel si engleza nivel intermediar sau enta anterioara si recomandari,
romania.ro conditii foarte bune, salariu bun! 377. Bona, familie, cautam bona pentru
superior, (0723.888.989 un baietel de 5 ani. Zona Calea Calarasi.
matei.popa@sephora.com.ro (0746.157.070
259. Asistant manager, productie Firma Program de luni pana vineri intre 12 si 20.
producatoare de panouri structurale de tip 280. Asistent vanzari pentru magazin ali- 357. Bona 13 Septembrie copil 2 ani, pro- Salariu negociabil; (0771.484.464 dan-
sandwich angajeaza asistant manager mentar situat in sectorul 6 gram 10 ore/zi, Luni pana Vineri, cu expe- vasile14@yahoo.ro
pentru partea de productie. Cerinte: limba (0766.433.657 rienta si recomandari; 2.000 L;
engleza scris, vorbit obligatoriu, operare (0724.047.365 378. Bona, experienta, copil 10
PC, Exel, PowerPoint. (0730.081.777 281. Asistent vanzari pentru maga- luni, Berceni, urgent, 2.000 L;
jana@sippaneltechnologies.eu zin de haine pentru copii, dinamic, 358. Bona 400-600 eur Arad, angajez (0726.256.070
motivat, amabil, cu experienta bona, 400 eur, carte de munca, copil 1 an
260. Asistent departament administrativ vanzari, limba engleza conversa- 379. Bona, experienta, copil 7 luni,
pentru firma de constructii. Experienta 7 luni, program 9-17 sau 10-18. micalaca
tional, conditii angajare atractive; Orizont. Arad. sau bona interna 600 eur; Titan, urgent, 2.000 L;
obligatorie. Biroul societatii este in comuna (0742.306.377 office@bonpoint.ro (0721.364.199 cebanlilia@yahoo.com (0726.256.070
Domnesti, Ilfov. Cei interesati pot trimite
CV la email; office@gama-admin.ro 282. Asistent vanzari pt. boutique acce- 380. Bona, experienta, copil 8 luni,
359. Bona Buftea Angajam bona pentru
sorii marochinarie, job-ul perfect pentru copil 1 an in Buftea. Program 08:00-18:00, Crangasi, urgent, 2.000 L;
261. Asistent manager nivel avansat lb. studenti sau tineri, program de lucru in (021.310.74.03
franceza scris/vorbit. (0740.101.051 luni-vineri, rugam seriozitate pentru o
ture, flexibil. Asteptam CV-uri la dadabou- colaborare pe termen lung,
eliza@aktis.com.ro tique@dada.ro, tel. Oana (0729.997.408 381. Bona, experienta, copil 9 luni,
(0744.481.505 Romana, urgent, 2.100 L;
mihaela@dada.ro anamariastefania@yahoo.com
262. Asistent manager vanzari vanzari (0726.256.070
food, birou fix in Pipera, str. Erou Iancu 283. Asistent vanzari Calzedonia Intimis-
Nicolae. Se solicita experienta obligatoriu, 360. Bona cu experienta, copil 1 382. Bona, menajera interna, zona
simi Tezenis alege sa faci parte dintr-o an, Unirii, 2.200 L;
persoana pozitiva, determinata. CV la echipa tanara ce iubeste moda si lenjeria Pipera, tanara, energica, educata, curata,
email www.melaz.ro (0745.151.289/ italiana, trimitand un CV la adresa de e- (021.310.74.03 bun simt, pentru 2 fetite 2-5 ani, ofer 4 zile
0745.151.289 office@melaz.ro mail de mai jos. Mentionati in e-mail loca- liber pe luna, pentru inceput, 2.000 L;
tia magazinului 360 {; futuralen- 361. Bona cu experienta, copil 2
263. Asistent manager, angajam cu/ fara ani, Tineretului, 2.000 L; (0766.272.561
jerie2010@gmail.com
experienta; (0799.519.777 contact@rca- (0726.256.070 383. Bona, menajera, ingrijitoare batrani
construct.ro 284. Asistent vanzari Calzedonia si in Bucuresti recrutam bona, menajera,
Intimissimi Baneasa alege sa faci parte 362. Bona cu experienta, copil 7
264. Asistent manager, cerinte: cunos- luni, Militari, 2.300 L; ingrijitoare batrani pentru familii deosebite
dintr-o echipa tanara ce iubeste moda si din Bucuresti. Program de lucru part-time
tinte operare PC, limba engleza, permis lenjeria italiana, trimitand un CV la adresa (0726.256.070 sau full-time. Salarii europene. Programari
auto categoria B, seriozitate. CV-urile se de e-mail de mai jos. Mentionati in e-mail interviu telefonic sau trimite CV.
pot trimite la email 2.500 L; ca aplicati pentru Baneasa. 360 {; futu- 363. Bona cu experienta, fetita 4 ani bona
(0735.179.929/ 021.223.23.59
(0726.385.162/ 0726.385.162 ralenjerie2010@gmail.com Bucurestii Noi, nefumatoare, cu recoman-
office@spalatorii-textile.ro dari verificabile, program 07:00 - 19:00 si office@profiles.ro
285. Asistent vanzari Grozavesti pentru sambata 07:00 - 14:00. 2.500 L;
265. Asistent manager, dezvoltator imo- 384. Bona, zona Militari, 2500 lei/luna
magazin alimentar zona metrou Groza- (0721.622.801 Cautam bona cu experienta zona Militari,
biliar angajeaza asistent manager. Atributii vesti (0766.433.657 pentru copil 2 ani. Program 8 ore/zi strict
zilnice de secretariat si contabilitate pri- 301. Austing Com angajeaza electrician 319. Barbati si femei pentru firma curate- 338. Barmani si ospatari, pentru restau-
364. Bona Giurgiului Piata Progresu, ingrijire copil, fara menajul familiei. Salariu:
mara. Programul de lucru L-V de la 9:000- 286. Asistent/a medical, Centrul de Ingr. instalator intretinere cu experienta in nie in hypermarket din zona Berceni. Con- rant din Drumul Taberei, Relatii la telefon angajez bona pentru baietel de 10 luni.
17:00 , zona metrou Mihai Bravu . van- si Asis. pers. varstnice Mogosoaia ang. domeniu. Responsabilitati: intretinere si ditii avantajoase, program 8 ore pe zi; dupa ora 12; (0722.637.463 2500 lei/luna. 2.500 L; (0726.256.070/
Caut o persoana serioasa, calma si care
zari@globalcityresidence.ro asistent/a med. generala, cm nedeterm., reparatii instalatii electrice. Constituie un (0758.044.134 sa vorbeasca in mod corect limba romana. 021.310.74.03 office@marypoppins.ro
progr flexibil, transp. decontat, 3 mese avantaj permis cat B. Pentru informatii tel. 339. Barmani, muncitori necalificati si Atributii strict legate de copil. Program: L-
266. Asistent manager, asig, o paine pe zi,d econtare echip lucru, (0722.125.206 320. Barista exista o vorba care spune ospatari program flexibil si bonusuri, sediul 385. Broderie Fabrica de broderie, zona
“Omul sfinteste locul”, noi credem in asta V, 8-18:30. Salariu: 1800 lei/luna 1.800 Piata Domenii angajeaza femei cu sau
limba engleza, rusa, PC, sal.de la 1600 -1800 lei, 1.600 L; austing.secretariat@gmail.com firmei Baicoi, Prahova; 1.500 L; L; (0724.923.422
(021.310.33.03/ 0788.140.866 casasfan- si avem nevoie de tine. Daca doresti sa (0729.056.659 fara experienta in domeniu;
arhivare, zona Piata tultomaconta@yahoo.com 302. Austing Com angajeaza tehnician lucrezi alaturi de o echipa tanara si cool, te cupidonsrl92@yahoo.com
corinacbarbu@gmail.com (021.224.47.00
Muncii. Provincie oferim sisteme de securitate: sisteme avertizare asteptam. (0729.768.027 365. Bona intern, Bucuresti, 3500 lei/luna
287. Asistenta cu experienta, cabinet incendiu, sisteme stingere, sisteme averti- micky_ior@yahoo.com 386. Brodeza, pentru cusut manual cu
cazare; (0737.214.911 stomatologic, zona Militari - Virtutii; zare efractie, supraveghere video, control
340. Barmani, ospatari, bucatari, cautam urgent bona in regim intern pentru acul broderie cu margele in atelier de cre-
(0722.736.696 restaurant situat in centrul capi- baietel 3 ani, Bucuresti. Salariul: atie, salariu atractiv, mediu de lucru placut,
acces). Pentru informatii tel. 321. Barman (doar baieti), cu sau fara
267. Asistent manager, ne dorim o cole- talei angajeaza cu carte de munca 3500lei/luna. Tel; 3.500 L; contract munca, program l-v, 8h cu pauza
(0722.125.206 calificare la terasa Timisoreana din parcul
ga dinamica, cu abilitati organizatorice si 288. Asistenta live, echipa Phoenix Crangasi, doar tura de noapte, doua ture in conditii avantajoase, salariul (0726.256.070/ 021.310.74.03 masa, zona Piata Victoriei, Aviatorilor,
de planificare pentru activitati manageriale austing.secretariat@gmail.com neg., (0744.624.971 office@marypoppins.ro
angajeaza personal feminin pentru con- cu doua libere, mai multe detalii la telefon. (0723.879.101 office@cristallini.com
si secretariat. Asteptam CV + poza pe e- versatii online.Oferim: bonus angajare
mail. Mediu de lucru placut. Zona 13 Sep- 303. Autoservire Restaurant Piata Vic- Urgent (0770.331.186 laurentiu.bog- 341. Barmanita pub sector 1 The Place 366. Bona interna Bucuresti, pentru bai-
4000 lei, avans 4000 lei din prima zi, dan@ymail.com 387. Broom Gold, firma curatenie cautam
tembrie/Razoare. bonus recomandare 1000 lei, salariu fix toriei, angajeaza personal linie si Pub angajeaza urgent barmanita. Cerinte: etel 1 an si fetita 5 ani. Se cauta o per- personal serios Broom Gold firma de
violetapredescu@saloanelemagic.ro incepand de la 2500 lei. 4.000 L; bucatarie; (0751.789.840 experienta, studii medii, flexibilitate, soana tanara, nefumatoare, serioasa, curatenie specializata cauta angajati
322. Barman Barman cu atestat, pentru
(0761.505.505 officepsk@yahoo.com terasa in Parcul Herastrau, zona iesire disponibilitate pentru un program full-time, vesela si harnica. Se ofera salariu si con- seriosi. Salariu atractiv, bonusuri pentru
268. Asistent manager, pt. dezvoltator 304. BA Glass Romania SA, cel mai mare ditii atractive (0754.054.298 manuadri-
Berceni/ Ilfov. Cunostinte pc, Word/ Excel, producator din Romania in domeniul piata Charles de Gaulle. (0725.630.179 persoana energica, tips foarte motivant activitate, team leaderi specializati si bine
punctualitate, spirit de echipa, seriozitate. 289. ASISTENTA MANAGER, sticlariei angajeaza: muncitor necalificat, (barman singur pe tura). (0722.398.245 anaiuliana@yahoo.com pregatiti, suport pentru cei ce isi doresc o
323. Barman cafenea in centru vechi, cariera, (0724.897.323/ 0726.094.908
Posibilitati de promovare. Trimiteti CV
1.500 L; office@exclusivconstructii.ro VANZARI, PRODUCATOR CON- sortator produse sticla (femei), lacatus
mecanic, motostivuitorist, electrician. Cer- pasajul Macca-Villacrosse, mai multe
alina.andriescu@mauveideas.ro 367. Bona interna, cautam o doamna axel.axel34@yahoo.ro
pentru postul de bona, program intern,
269. Asistent manager, vorbitoare limba
FECTII FEMEI, ZONA UNIRII. inte: disponibilitate pentru lucru in echipa, detalii la telefon: (0754.352.837 342. Barmanita, cautam o colega cu
aspect fizic placut, dispusa sa lucreze in
salariul 3000 de lei, negociabil. 3.000 L; 388. Brutar - modelator, zona Baicului;
engleza nivel mediu, cunostinte operare SALARIUL FOARTE ATRACTIV, corectitudine, seriozitate. Relatii supli-
mentare la departamentul Resurse 324. Barman pentru loc joaca copii. Pro- ture de 12 ore. Locatie centrala, salariu (0720.689.454/ 0747.614.370
office@elite-jobs.ro
(0733.796.659
PC, organizata, disponibilitate program
prelungit. Rugam CV la email. Relatii la VA RUGAM TRIMITETI CV LA: Umane, telefon sau la sediu str. Theodor gram de lucru in ture 9-17, 14:30-22:30,
8h/zi, 5 zile/ saptamana, cu 2 zile libere,
2.000 Ron plus comision din vanzari.
Detalii la tel.; (0720.337.700 mari.anga-
389. Brutar, brutarie angajeaza brutar cu
Pallady nr. 45, sector 3; (021.201.85.94/ 368. Bona interna, 2 wd/libere, copil 2
telefon (0741.043.638 amalia.trica@art- (0728.444.155 ARTISTARO- (0756.060.008 andreea@gymboland.ro jari@gmail.com
experienta si calificare. Program 8 ore/zi;
group.ro 021.201.85.86 luni. Firma Cleaning & Babysitting (0799.995.893 office@brotmanufactur.ro
MANIA@YAHOO.COM 305. BA Glass Romania SA, cel mai mare 325. Barman pentru restaurant centrul 343. Benzinarie. Mol Caramfil (cartier
recruteaza bona interna cu experienta si
recomandari pentru un copil de 2 luni. 390. Bucatar angajeaza restaurant spe-
270. Asistent manager, job avantajos, vechi, salariu 1200 lei +4% procent din
beneficii cauti un job cu progam flexibil, 290. Asistenta medicala cu diploma de producator din Romania in domeniul Baneasa) angajeaza: casier 3 posturi, Zona: Pipera. Se ofera 2 wd libere/luna, cific international cu terasa si saloane de
sticlariei angajeaza: operator productie la vanzare. (0753.300.333 operator copertina 2 posturi, femeie pentru cazare. Salariul: 3000 lei. Angajare imedi- evenimente si ajutor bucatar (femeie),
renumeratie substantiala si intelegere/ asistent generalist, fara experienta. Relatii
flexibilitate. Aici trebuie sa aplici. Cerinte: la tel. CV la adresa de email: masini prelucrare sticla, salariu foarte 326. Barman ospatar, picol fara experi- curatenie 1 post, relatii la numerele de ata. 3.000 L; (0721.796.468/ Salariu negociabil Solicitam seriozitate.
fara experenta, aspect fizic placut sociabi- (021.326.55.96 atractiv peste media economica, posibili- enta Cautam tineri sociabili si dornici sa telefon, (0723.233.448/ 0760.273.774 0726.334.403 Zona 13 Septembrie, Petre Ispirescu.
la 800 {; job.profitabil@gmail.com fmmedident@hotmail.com tatea dezvoltarii carierei profesionale. Cer- invete cu sau fara calificare pt. restaurant bicamarian@yahoo.com davidaagentiaplevnei@gmail.com (+40760193614 danalarme@gmail.com
inte: disponibilitate pentru lucru in echipa; situat pe calea Victoriei, carte de munca,
corectitudine, seriozitate. Relatii supli- salariu atractiv, program flexibil. Vorbitor 345. Best Studios angajeaza modele. de
mentare la departamentul Resurse de limba engleza avansat; ce sa platesti chirie? te asteptam in echipa
Umane, telefon sau la sediu: Theodor Pal- (0724.893.394 best studios si iti vei permite casa ta. veni-
lady nr. 45 sector 3; (021.201.85.94/ adrian.cibotariu890420@gmail.com turi lunare garantate de mii de dolari, ofer-
021.201.85.86 im cele mai multiple beneficii din tara,
327. Barman si ospatari in zona Pipera. domeniu 100% legal, site: www.beststu-
306. Baiat pentru stand en-gross in com- Salariu motivant. Pentru mai multe detalii: dios.ro; (0730.752.752
plex comercial Smart Flora Voluntari. Zona (0722.156.000
Metro Voluntari. Salariu atractiv. Rog seri- 344. Best Studios vrei un job cu venituri
ozitate (0732.057.771/ 0722.237.777 328. BARMAN, Bistro din zona centrala garantate de minim 1000 de Dolari pe
aramsrl@yahoo.com angajeaza barman, ajutor barman prefer- luna? Job stabil si bine platit pentru
abil cu experienta. Mai multe informatii la doamne si domnisoare de peste 18 ani,
307. Baiat pt depozit magazin alimentar, tel. sau CV la; (0745.574.230
angajez baiat pentru depozit magazin ali- cazare gratuita in Bucuresti si zeci de ben-
contact.dianei4@gmail.com eficii financiare. Servicii gratuite de infrum-
mentar; (0744.303.030
setare. Loc de munca legal, confidential,
329. Barman, ospatar, picol femeie de serios. Training gratuit, castiguri din prima
308. Baiat sau barbat in Piata Obor, pro- serviciu angajam pentru Pub central;
gram lejer, carte de munca si salariu bun; zi. Suna acum la telefon sau da-ne un
(0734.563.492 beep si te sunam noi. www.beststudios.ro;
(0765.531.934
330. Barman, ospatari, picoli, pentru (0730.752.752
BAIAT/ FATA COAFOR, COS-
309. restaurant si terasa in Magurele, asiguram
salariul, comision, program flexibil, seara 346. Betty Ice cauta colegi pentru depar-
METICIANA, MANICHIURISTA asiguram transportul. (0723.580.658 tamentul de distributie din Bucuresti. Post
vacant: agent comercial. Cerinte: permis
CU FARA EXPERIENTA, la_crama@yahoo.ro
de conducere categoria B. Persoanele
SALONUL ESTE IN PANTE- 331. Barman, barmanita cu sau fara
experienta pentru club restaurant in cen-
interesate sunt rugate sa depuna un CV la
adresa de mail. Detalii la nr. de telefon;
LIMON; (0723.780.069 trul vechi; (0721.557.917 (0744.340.104 bucuresti@bettyice.ro

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)
10 16 martie 2018

LOCURI DE MUNCÅ 4
430. Bucatar sau ajutor bucatar, doamne
468. BUCATAR, AJUTOR
447. Bucatar tanar pentru street food
pt. bucatarie romaneasca, carte de experienta 3, 4 ani. Se ofera pregatire pt a
munca, salariu atractiv, program flexibil, deveni ajutor bucatar sef, restaurant doar BUCATAR SI PIZZAR PENTRU
pt pranz program 7 - 16 zona Baneasa
pentru un bistro/ fast food/ linie calda; cladire S Park 2.000 L; (0726.829.502/ ZONA CRANGASI SI 13 SEP-
2.000 L; (0722.294.330/ 0723.928.869 0726.580.381 TEMBRIE, COMPANIE MULTI-
431. Bucatar sectia calda Restaurant 448. Bucatar the Embassy pentru NATIONALA DESCHIDE NOI
restaurant central. Beneficii: salariu de la
Nor, restaurantul Nor situat la etajul 36 al
2200 Lei in functie de calificare, program o LOCATII SI CAUTA COLEGI,
cladirii Sky Tower (str. Barbu Vacarescu)
angajeaza bucatar pentru sectia calda,
zi cu o zi, transportul la domiciliu asigurat
dupa program, 2.200 L; (0733.500.300
ALATURATI-VA ECHIPEI NOAS-
program flexibil full-time, salariu motivant + TRE, SE LUCREAZA 8 ORE/ZI, 2
449. Bucatar, ajutor bucatar la Beca’s
bonusuri; (0731.322.472
Kitchen. Persoana energica, proactiva, ZILE LIBERE PE SAPTAMANA,
resurse.umane@stadio.ro punctuala, cu dorinta de a-si imbunatati
repede aptitudinile, ordonata. Posibilitate
SALARIUL CUPRINS INTRE
432. Bucatar sef pentru un restaurant in cresteri salariale la fiecare 6 luni + bonus. 1500-25000 IN FUNCTIE DE
zona Magurele Ilfov, asiguram salariul (0722.308.960 EXPERIENTA, PERSOANELE
motivant, comision din vanzare beca.andreea@gmail.com
(0723.580.658 450. Bucatar, ajutor bucatar, spalator
INTERESATE POT SUNA LA
433. Bucatar sef bistro/ cantina Militari
vase pentru Restaurant Trattoria 20. NUMARUL; (0799.831.111
(0751.267.453
bucatar sef doar experienta cantina/ bistro 471. Bucatar, ajutor bucatar, ospatar,
2800 Lei/net si minim 400 Lei/net comision 451. Bucatar, ajutor de bucatar, femeie picol, femeie la vase, zona Auchan Titan.
la vase angajeaza PUB central; Tel. intre orele 10-14, 17-21;
vanzare. Cumulat 3200 Lei/net Zona Mili- (0773.937.033
tari. Program; L-Vineri 05-13 sau 07- (0734.563.492
15.00. Oferim masa si/sau transport. 452. Bucatar, angajam bucatar cu expe- 472. Bucatar, ajutor bucatar, ospatar,
3.200 L; (0737.568.763 rienta in zonele Cotroceni, Colentina, Ion picol, femeie la vase, zona Auchan Titan; 492.Bucatari (3) cu experi- 512. Buldoexcavatorist cu experienta
(0761.892.096/ 0773.937.033 enta (curati, mancare Societate comerciale cu sediul in Voluntari
Mihalache. Relatii suplimentare Dl Ilfov, angajeaza operator buldoexcavator
435. Bucatar sef, Taverna Racilor isi Morozan; (0736.492.095 473. Bucatar, ajutor de bucatar, sef gustoasa ca acasa) cu experienta. Asiguram si cazare daca
mareste echipa.Angajam bucatar-sef cu bucatar, angajam pt. saloane de eveni- ospatari, picoli, femei este nevoie, (0762.203.264 bosti-
453. Bucatar, angajez bucatar sau nagabriel80@yahoo.com
experienta in fructe de mare si bucatar chef restaurant cantina in zona mente, activam de peste 8 ani in domeniu, vase serviciu, pentru
avem locatii la Piata Presei Libere si in
peste.Salariu 1500 euro/luna. aeroportului Henri Coanda. Program de zona Pipera Doamna Ghica 500 {; restaurant romanesc, 513. Buldoexcavatorist, angajam
(0741.931.611 office@raci.ro luni-vineri orele 7:00-14:30; (0741.237.829 bstefanie93@yahoo.com sect. 2. Bucatari salariul operatori pentru buldoexcavator cu permis
(0724.269.553 de conducere cat. C sau TR. Lucrari in
436. Bucatar sef, bucatar sef de tura elena.obloja@hotmail.com 474. Bucatar, bucatareasa cu experienta
zilnic. Oferim cazare pen- Bucuresti si Ilfov (031.439.71.31/
locatie centrala, program flexibil, salariu pentru restaurant central in Calea Floreas- tru provincie; 0722.259.653
454. Bucatar, Equinoxe Caffe angajeaza
motivant, bonusuri, masa si transportul
ca, program 2 cu 2, salariu cald + gratar (0737.214.911
bucatar si ajutor de bucatar. Adresa Bule- 2800/ 3000 lei, salariu rece 2.400 lei. 514. Buldoexcavatorist, experienta, si
391. Bucatar cu experienta bucatarie 411. Bucatar catering echipa Delicios asigurate. Detalii la nr. tel. sau e-mail vardul Constantin Brancoveanu nr.95 A. 3.000 L; (0766.405.416 493. Bucatari debutanti, in zona Piata calificare, salariu motivat. Doresc per-
internationala, pentru restaurant in sala de Food catering se mareste. Cautam resurse.umane@stadio.ro Detalii la nr. de telefon; (0372.951.094 Presei Libere. Salariul 1.750 RON net la soana serioasa din Bucuresti care sa-si
475. BUCATAR, LIVRATOR.
jocuri situat in Piata Alba Iulia, in rond. bucatar cu experienta, meniu romanesc, (0731.322.472 resurse.umane care se adauga spor de noapte. Contact doreasca sa munceasca, asigur carte de
455. Bucatar, hotel 4 stele zona Unirii, Mihaela Mitrila (0751.190.463 munca si un salariu de 2600 Lei 2.600 L;
Asteptam CV pe mail sau tel. Salariul in program o zi cu una libera, salariu 3.000
functie de nivel, intre 2500-3000 ron Lei. Locatia: sector 1. Date fixe de salariu,
@stadio.ro angajeaza bucatar pentru restaurantul din
incinta hotelului, (0755.979.797
RESTAURANT GRAFFITI URBAN (0723.585.221 any_nistor@yahoo.com
3.000 L; (0765.932.247/ 0736.378.348 fara intarziere; 3.000 L; (0721.850.689/ 494. Bucatari la cald si la rece, restau-
neacsu.raluca89@yahoo.com 0721.850.689
437. Bucatar si ajutor bucatar (cu fdm@international-bucharest.ro FOOD ANGAJEAZA BUCATAR rant, angajam bucatari la sectia cald si 515. C&I Grup International angajeaza

392. Bucatar cu experienta in specific


stancuflavius80@yahoo.com sau fara experienta), conditii bune
de munca, transport decontat; 456. Bucatar, personal bucatarie, CU EXPERIENTA SI LIVRATOR, rece, program 1/1, salariu motivant, pro-
cent din vanzare, transportul si masa asig-
soferi cat. D, minim 2 ani experienta.
Salariul atractiv. Relatii la telefon:
pescaresc pentru Pensiune Delta Dunarii. 412. Bucatar cu experienta pt. restaurant (0757.047.438
pentru Socului Kebap;
(0764.673.064
PROGRAM 2 ZILE CU 2 ZILE, urate. CV pe mail: manager@barrio.ro, (0730.444.455
Oferim cazare, masa si salariu atractiv. (0733.222.777 manager@barro.ro
(0744.601.262
din zona Dorobanti. Conditii excelente de
lucru, salariu atractiv, tips, asiguram masa, SECTOR 6. PENTRU MAI 516. Cafe Klein angajeaza ospatar,
438. Bucatar si ajutor bucatar pentru 457. Bucatar, Restaurant South Burger
393. Bucatar full time. Fundatia Viitor
decontam transportul la plecare, 2 zile
lucratoare cu 2 zile libere; (0729.660.781 restaurant zona Popesti Leordeni. Experi- angajeaza bucatar pt sector 3. Se MULTE DETALII SUNATI LA: 495. Bucatari pt bistro, cantina Militari
bucatar sef doar experienta cantina, bistro
ospatarita, barman fete, baieti. Centrul
Vechi. Daca ai o experienta minima, dorin-
Pentru Copiii Romaniei angajeaza bucatar enta constituie un avantaj. Pentru mai lucreaza 2/2, 10:00-22:00. Se ofera 3000 (0721.240.699 2800 lei/net si minim 400 lei/net comision ta de munca si implicare asteptam CV tau.
full time. Relatii la telefon, de luni-vineri 09- 413. Bucatar cu experienta intr-o pensi- salariu brut, bonuri masa 11 lei/zi, tips. Se vanzare. Cumulat 3200 lei/net. Zona Mili- Oferim salariu fix, bonuri de masa, decont
17, (0742.098.908 casasfiosif@mail- multe detalii si interviuri sunati la nr. de tel.; pot oferi bonusuri in functie de experienta. tari. Program l-vineri 05-13 sau 07-15.00, transport kleincafe@gmail.com
une angajam, pentru Delta Dunarii, zona 476. Bucatar, ospatar Restaurant Ai
box.ro Periprava. Tel.: (0728.112.694 (0771.371.927 3.000 L; (0726.760.996 mcsfoodivi- Sapori angajeaza bucatar si ospatar. Pro- oferim masa si/sau transport. 3.200 L;
sion@gmail.com gramul 2 cu 2 de la 8 la 24, salariul se (0737.568.763 517. Calcator interfazic si
394. Bucatar Hotel Restaurant Sinaia, 414. Bucatar cu experienta, pentru pozi- 439. Bucatar si ajutor bucatar pentru negociaza dupa proba. Informatii la tel.
angajeaza bucatar rece/cald si sous chef - tia chef de tura intr-o locatie centrala in 458. Bucatar, restaurant Tulin (specific (0731.335.335 496. Bucatari si ajutori de bucatari masiniste liniara cu expe-
Fast Food, angajez bucatar si ajutor
se ofera cazare; (0721.456.471 mari- Calea Floreasca, program 2 cu 2, trans- bucatar pentru Fast Food in Jilava. Relatii
libanez) angajeaza pentru gustari calde. urgent bucatari (salariul 1.800 - 2.300 lei rienta producator confec-
ana.ichim@ioana-hotels.com Pentru mai multe detalii sunati intre 12:00 477. Bucatar, ospatar, pensiune Azuga - net + tichete de masa in val. de 300 lei) si
port decontat, salariu 3800-4000 de lei,
la telefon nr.; (0723.352.044/ ajutori bucatari (salariul 1.500 lei net + tii femei, zona Unirii.
4.000 L; (0766.405.416 - 20:00; (0762.212.675/ 021.314.40.01 ofer cazare, masa, salariu;
395. Bucatar pentru centru pentru per- 0724.333.144 mariastiubei@yahoo.com restauranttulin@yahoo.com (0761.089.659 tichete de masa in valoare de 300 lei). Salariu atractiv, carte
soane varstnice (0762.983.394 415. Bucatar cu experienta, pentru Detalii la nr. (021.252.20.10/ munca; (0728.444.153
mirela.gheorghe@resedintabunicilor.ro restaurant in centrul vechi. Program 2/2, 021.252.73.31
9.30.00-24.00, salariu 3200, tips, trans- intermacedonia98@yahoo.com 518. Calcatoreasa curatatorie zona
396. Bucatar pentru linie calda la restau- port. Rog seriozitate, (0749.772.974 Costin Georgian, Morarilor, personal cu
rant in Dr. Taberei. Dorim persoana cu 497. Bucatari si femei la vase, Restau-
rant- Pub Weiss beer Garden, situat in Mil- experienta (masa de calcat, calandru,
experienta in bucatarie, muncitoare. Ofer- 416. Bucatar cu experienta, restaurant chimic). Program 7 ore/zi, 2 sambete liber,
im conditii motivante, masa, tips. De itari, b-dul Uverturii nr. 132, angajeaza
cu specific italian, Bd. Sisesti 269, sector bucatari si femei la vase, (0723.502.237 duminica liber. Statie metrou 100 m, statie
preferat domiciliat in sector 5 sau 6; 1, angajeaza bucatar cu experienta in autobuz 20 m. (0722.537.203
(0728.842.997 bucataria traditionala italiana. Salariul ofer-
oplerbeer@yahoo.com
dumitru.sotir@yahoo.com
hotelwestplaza2011@gmail.com it: 1000 Euro. Pentru detalii; 1.000 {; 498. Bucatari si pizzari, pt. restaurant din
397. Bucatar pentru mic dejun la hotel pt. (0724.053.013 Drumul Taberei. Relatii la telefon 519. Calcatoreasa pentru final si inter-
restaurant Drumul Taberei, cu experienta (0722.637.463 fazic, fabrica confectii dama situata in
in bucatarie, salariu motivant, masa asigu- Bucatar cu experienta,
417. zona Autogara Militari, angajeaza calca-
rata, program 06:00- 11:00, de luni pana salariul intre 1.500-2.500 499. Bucatari, Grupul Embassy, restau- toreasa pentru final si interfazic, confec-
vineri. Preferabil cu domiciliul in sector 5-6 rante in centrul Bucurestiului, cauta per- tionere pentru masina simpla de cusut (cu
(0728.842.997
Ron net. Relatii la telefon; soana de incredere si muncitoare pentru experienta). Relatii la telefon;
hotelwestplaza2011@gmail.com 2.500 L; (0799.831.111 postul de bucatar. Oferim salariu foarte (0729.847.742
atractiv, carte de munca, mediu de lucru
398. Bucatar pentru restaurant cu specif- 418. Bucatar cu experienta, secretara cu placut. (0728.983.960 520. Calcatoreasa si alimentator banda,
ic pancakes, program 9 ore/ zi, 2 sau 5 experienta, comunicativa, punctuala, firma de confectii textile sport SC Treximco
zile/ saptamana; (0731.579.464 cunostinte minime operare calculator; 500. Bucatari, restaurant din zona cen- SRL cu sediul in Bucuresti, str. Carausilor,
(0722.500.595 trala angajeaza bucatari cu experienta de nr 10-12, langa gara Obor, angajeaza in
399. Bucatar pentru restaurant in Centrul minim 6 luni pe un post similar. Vei lucra conditii avantajoase (0722.583.419/
vechi, conditii salariale aventajoase; 419. Bucatar full time, daca esti pasionat intr-o echipa tanara dar cu experienta. 0726.742.533
3.000 L; (0753.300.333 de bucatarie, vrei sa lucrezi intr-un mediu Cerem si oferim seriozitate. Calificarea e
relaxat, dar plin de provocari, te asteptam un avantaj (0721.102.101 cv@perfec- 521. Calificat sau nu tehnician retea
400. Bucatar pentru restaurant in zona la interviu in Temple Pub. Program flexibil, thoreca.ro telecomunicatii- catv & internet, adminis-
Dristor, program 10-22, 2 zile cu 2. Doar transp. decontat, salariu motivant. trare mentenanta retea de internet / catv,
cu experienta. Specific italian, meniu (0765.454.103/ 0799.730.730 501. Bucatari, Wise Box angajeaza instalare noilor clienti incheiere de noi con-
destul de usor, produsele le regasiti pe office@thetemplepub.ro bucatari. Pentru locatiile din: Pipera, Ste- tracte, 2.687 L; (0755.917.233
site. Mai multe detalii la tel.; fan cel Mare, Crangasi, 13 Septembrie; telecommsis@gmail.com www.telecomm-
(0734.601.600 420. Bucatar Grill restaurant Stadio situ- 2.000 L; (0747.815.440/ 0799.831.111 sis.ro
pizza.venetia@yahoo.com at in Piata Universitatii angajam bucatar claudia.petre@wisebox.ro
grill, salariu atractiv, program flexibil, masa 522. Calificati si necalificati angajam in
401. Bucatar pentru restaurantsi salon si transportul asigurate. Detalii la numarul 502. Bucatari, 9 posturi pentru Toan`s constructii, firma de constructii angajam
de evenimente, salariu motivant, cu expe- de telefon (0731.322.472 Vietnam SRL. Rugam seriozitate; muncitori in constructii fara limita de varsta
rienta sau fara (0771.223.860 resurse.umane@stadio.ro (0726.166.981 si pe cei fara experienta. Oferim conditii
503. Bucatari, ajutori bucatari pentru
avantajoase de munca si cazare gratuita.
402. Bucatar pentru scoala 421. Bucatar grill, restaurantul Nor situat Echipament standard european de
(0726.130.220/ 021.315.65.43 la etajul 36 al cladirii Sky Tower (str. Barbu restaurant din mall Baneasa, in conditii munca; 2.000 L; (0723.631.455
Vacarescu) angajeaza bucatar grill, pro- avantajoase.Program de lucru doua cu
403. Bucatar pentru spatiu de productie doua.Saluriu motivant plus tips zilnic. 523. Camerista Hotel Minerva. Oferim
gram flexibil full-time, salariu motivant + (0768.494.450
alimentara, salariu net incepand 2300 lei. bonusuri, (0731.322.472 seriozitate, conditii de munca deosebite,
Zona Militari, Uverturii, la 7 min de mers resurse.umane@stadio.ro salariu, bonuri de masa, ore suplimentare,
de statia de metrou Gorjului, asteptam sa 504. Bucatari, ajutori bucatari, Trattoria
Roz Cafe si Roz Cafe Bistro zona sporuri, program 8:00 - 16:00 - 2 zile pe
faci parte din echipa noastra; 2.300 L; 422. Bucatar la rece cu experienta minim saptamana libere (0726.103.427
(0738.652.992/ 0727.561.605 valenti- MIlitari.bucatar, ajutor bucatar, spalator
na.georgescu@sterlingcruise.eu
1 an pentru restaurant in cadrul hotelului 434. Bucatar sef cu experi- 459. Bucatar, restaurant zona Obor 478. Bucatar, pentru autoservire,
vase, livratori.Salarii negociabile. Rugam hr@minerva.ro
Best Western - Otopeni; (0735.300.399 enta in bucatarie cu spe- angajeaza bucatar cu experienta, program ajutor de bucatar, fete la linie, seriozitate, fara vicii (pariuri, facebook etc.)
diana.cretu@hotellevor.com 2 zile cu 2 libere, mai multe detali la tele- grataragiu, livrator (pedestru), rog (0723.504.103 524. Camerista Hotel NH Bucuresti,
404. Bucatar restaurant italian zona cific romanesc oferim fon; (0723.503.171/ 0761.261.781 ste- experienta, seriozitate; angajaza camerista. Persoana serioasa,
Cotroceni isi mareste echipa si angajeaza braileanucatalin@yahoo.com
423. Bucatar pentru restaurant cu servire salariu intre 3.000-6.000 fan_jercau@yahoo.com (0764.552.554 ordonata, punctuala. Oferim 14 salarii,
bucatar. Pentru detalii sunati la tel; rapida, contract de munca, program de bonuri de masa; (0755.080.335 m.dra-
(0724.371.047 contact@laterrazza.ro 505. Bucatari, bufetiera, restaurantul
lucru in ture: 08:00-16:00, 16:00-24:30, lei+ tips+transport, 460. Bucatar, restaurant, piata 479. Bucatar, pizzar, spalator vase, Terasa Doamnei situat in Centrul Istoric gan@nh-hotels.com
405. Bucatar Restaurant zona Dristor
salariu 2000 lei net, bonuri de masa, spor bucatar cu experienta Dorobanti, angajeaza bucatar cu ospatarite/ospatari cu sau fara vis-a-vis de BNR angajeaza: bucatari,
de weekend, decont transport. 2.200 L; experienta; (0722.115.744 experienta pentru restaurant ospatari, femeie de serviciu. Salariu moti- 525. Camerista Hotel Novotel anga-
angajeaza urgent bucatar in conditii (0743.155.016 ioana.ciuca@scandia.ro ofer salariu intre 2.000- steakup.office@gmail.com mediteranean zona Piata 1 Mai; vat si bonusuri la fiecare tura; jeaza camerista si persoana pen-
deosebite de munca, se ofera si se cere 4.000 lei+ tips+transport,
seriozitate, contract de munca, salariu (0737.940.512 (0723.605.438/ 0773.331.689 tru curatarea zonelor publice.
424. Bucatar prep. reci calde, grataragiu, ajutor de bucatar salariu 461. Bucatar, restaurant/ cafenea office@terasadoamnei.ro Oferim salariu atractiv, o masa
3000 lei net prima luna, tips. Relatii la tele- aj.bucatar; Cautam colegi pentru a pregati Tress2 , situata in Calea Vitan nr 480. Bucatareasa (prefer pension-
fon. 3.000 L; (0726.901.843 restaurant- calda/zi, program de lucru 8 ore/zi.
impreuna retete traditionale romanesti. intre 1.700-3.000 + 17A, angajeaza urgent bucatar, ara) si ospatarita; (0722.241.875 506. Bucatari, ospatari cu experienta, Persoanele interesate sunt rugate
dristor2015@gmail.com Conditii de lucru si salarizare, foarte bune. tips+transport,si personal ajutor de bucatar si ajutor pentru ajutor ospatari si femeie la vase angajeaza sa sune de luni pana vineri, in
Informatii la telefon, e-mail; narghilele. Detalii doar la interviu. 481. Bucatareasa Dristor Kebab Pante- restaurant din Drumul Taberei; intervalul orar 09.00-17.30 la tele-
406. Bucatar Trattoria Pane e Vino anga-
(+40212324582/ 0733.159.846/ pentru vase si curatenie Programari interviu telefonic, limon angajeaza bucatareasa cu sau fara (0729.977.250 fon; (0747.284.805
jeaza bucatar la cald, program de lucru 1
zi cu 1 zi, salariul net 3500 lei. Adresa 021.232.45.82 rezervari@restau- ofer salariu intre 1.600- intre 10-18 (0746.509.006 experienta. Program in ture salariu atractiv
strada Nerva Traian 25, zona metrou Tim- rantvoievodal.ro 2.500 lei+ mediu de lucru placut. Rel la tel. 507. Bucatari. Restaurant zona Unirii 526. CAMERISTA pentru hotel trei stele,
puri Noi, vis a vis de Scoala Generala nr. 462. Bucatar, aj. bucatar, restau- (0733.067.273 angajeaza bucatar, ajutor bucatar si langa Mall Plaza, sector 6. Oferim o masa/
81, 3.500 L; (0744.489.993 trattoria- 425. Bucatar Raw Vegan, Mancare Raw tips+masa+transport, rant asiatic (zona Barbu Vacares- ionita_cristina91@yahoo.com bucatar pentru bucataria rece, zi, conditii motivante de lucru, bonusuri
panevino2010@yahhoo.com Vegana. Experienta minim 2 ani. Oferim atat din Bucuresti cat si cu) angajeaza bucatar / aj bucatar. (0721.100.000 office@berestroika.com periodice si alte facilitati. De preferat can-
carte de munca, sanse reale de afirmare. Salariu net bucatar 1800 lei / 482. Bucatareasa pentru terasa- restau- didatii sa fie domiciliati in sectorul 5-6.
407. Bucatar / bucatareasa angajam Rugam seriozitate; (0721.410.401/ din jurul Bucurestiului, salariu net ajutor bucatar 1500 rant in zona Fizicienilor; (0723.326.713 508. Building Support Service, firma spe- (0728.842.997
bucatar/ bucatareasa, zona Chiajna, 0723.165.461 pentru restaurantul Hanul leiProgram L-V 08:00-16:30 Marius cializata in intretinerea si administrarea hotelwestplaza2011@gmail.com
Ilfov.program luni-vineri 08:00-14:00 Voievozilor situat in zona Baltag 1.800 L; (0761.967.323 483. Bucatareasa catering, Catering cladirilor de birouri, spatii logistice si indus-
salariu atractiv, negociabil. Persoana agila, 426. Bucatar rece Restaurant Gram Two Friends situat in zona centrala anga- triale, angajeaza personal: electrician 527. Camerista si receptionera pentru
lucru in echipa,cantina, se pregateste Bistro situat in Piata Victoriei angajeaza 13 Septembrie - Acade- 463. Bucatar, aj. bucatar, casier, jeaz? femeie bucatareasa cu raspundere intretinere si reparatii, instalator tehnico hotel. (0745.761.111
mancare pentru 50+ persoane; bucatar sectia rece, program 2/2 zile. mia Militara. Relatii la picol, spalator-vase ne marim ?i ajutor bucatar femeie program de L-V sanitare si gaze, tehnician frigitehnist,
(0721.551.608 Salariu se discuta la interviu. colectivul. Firma catering dorim receptionista, lacatus mecanic, camerista, 528. Camerista complex turistic, com-
telefon; (0770.975.620 sambata si duminica liber;
(0769.775.216 Just_zissu@yahoo.com sa gasim bucatari priceputi, aj. (0733.766.689/ 0726.513.300
ingrijitor cladiri. Program de lucru de 8 ore plex turistic Miorita din Com. Berceni, Jud.
408. Bucatar cald restaurantul Nor situat buc, casieri abili, picoli, spalatori - sau tura pe zi. CV la fax 0212084153 sau Ilfov cauta camerista pentru curatenie
427. Bucatar restaurant de sushi, pt. 440. Bucatar si ajutor bucatar, Mon Paris vase indemanatici. Program luni - e-mail: doina.bengescu@bss.ro,
la etajul 36 al cladirii Sky Tower (str. Barbu 484. Bucatareasa cu experienta, camere, program 12 cu 24, salariu avanta-
Vacarescu) angajeaza bucatar tigai pro- restaurant Chico Chillout cu specific Restaurant & Lounge angajeaza bucatar, vineri 8-17. Sambata, duminica, simona.rouamare@bss.ro. Informatii supli- jos, asigurare transport sau decontare
japonez si european. (0733.324.426 ajutor bucatar. Contract de munca. Salariu Shaormeria La Baiatu cauta bucatareasa mentare si programari interviuri la tel.
gram flexibil full-time, salariu motivant + sarbatori legale liber cu experienta pentru produse de tip fast- (0752.150.677/ 0746.079.892 transport; (0721.999.926
bonusuri (0731.322.472 chilloutchico@gmail.com motivant, transport asigurat, obligatoriu (0742.271.173 office@miotur.ro
experienta minim 1 an. 3.000 L; food, program de 12 h/zi, un liber pe sap-
resurse.umane@stadio.ro Ionutspataru66@gmail.com tamana, 3000 lei/luna in mana, str. 509. Buldo-excavatorist companie
428. Bucatar salate si ajutor bucatar (0722.893.404 contact@restaurantmon- 529. Camerista hotel persoana cu/fara
409. Bucatar cald restaurant Stadio, Uni- zona centrala restaurantul Stadio (Piata paris.ro Mendeleev 7-15, Piata Amzei, sector 1, constructii angajeaza buldoexcavatorist cu
464. Bucatar, ajutor bucatar Paga- experienta, dinamica si responsabila.
versitate Restaurantul Stadio situat in Universitatii) angajeaza bucatar salate si ia, noul concept de live-cooking, 3.000 L; (0731.440.282 denisa.firi- experienta pe utilaj. Punct de lucru
cel@gmail.com Mogosoaia; Oferim contract de munca, o masa/zi,
Piata Universitatii angajam bucatar cald, ajutor bucatar, oferim un program flexibil, 441. Bucatar si ajutor bucatar, Yca’s Pub angajeaza bucatar si aj bucatar salariul 1.500 lei. Program lucru: 8 ore/zi, 8
salariu atractiv, program flexibil, masa si salariu motivant, decont transport si masa & Grill situat in Piata Minis, Titan, sector 3, pentru locatia din zona Metrou zile libere/luna. Rel. la tel. Va asteptam in
de pranz asigurata (0731.322.472 485. Bucatareasa gradinita particulara, 510. Buldoexcavatorist cu experienta
transportul asigurate. Detalii la numarul de angajeaza bucatar-grataragiu cu experien- Pipera. Program de luni pana ce detine permis sau atestat pentru echipa noastra. (0761.960.309
telefon. (0731.322.472 andrei.buf@stadio.ro ta si barman-ospatar, carte de munca; vineri, weekend liber. Pentru CV gradinita particulara din sectorul 6, anga-
jeaza bucatareasa cu studii de specialitate manipularea lui (0745.069.814/
resurse.umane@stadio.ro (0720.523.509 transmiteti email (0744.649.649 si diploma! Persoanele interesate sunt 0770.184.776 530. Camerista hotel de 4 stele, RIN
429. Bucatar salate si deserturi pentru letitia.spandonide@qsinn.ro Grand Hotel (Sos. Vitan-Barzesti, 7D).
410. Bucatar cald, pt. restaurantul smart- restaurant situat in sectorul 6, langa mall rugate sa sune la 1.600 L; eurogazconstruct_sediu@yahoo.com
442. Bucatar si ajutor de bucatar pentru Efectueaza curatenia in camerele de hotel
casual Stadio asezat in Piata Universitatii. Plaza Romania. Vei avea un salariu moti- restaurant Herastrau. Cerem seriozitate. 465. Bucatar, ajutor bucatar pentru (0731.738.788 conform standardelor impuse. Cerinte:
gradinitawonderland@yahoo.com 511. Buldoexcavatorist pentru JCB 3
Salariu atractiv, transportul si masa de vant, bonusuri lunare, masa de pranz Oferim salariu atractiv si beneficii. Te restaurantul Clubului IDM. Full time, con- cx si case cu permis categoria C sau TR. persoana muncitoare, dinamica,atenta la
pranz asigurate. Detalii la nr. de telefon asigurata, un discount semnificativ si te asteptam in echipa noastra; tract de munca; (021.316.09.62 Punct de lucru Bragadiru Ilfov. Pentru detalii. Program: 2 zile/ 2 zile libere;
sau email (0731.322.472 vom ajuta s? te dezvolti. (0728.842.997 (0786.778.811 info@herastrau.ro hr@idm.ro
486. Bucatareasa pentru fast food, sefa
provincie asiguram cazare gratis. 3.000 (0731.111.250 resurseumane@rinho-
resurse.umane@stadio.ro hotelwestplaza2011@gmail.com tura, zona Berceni, sector 4, salariu 2200
lei, se lucreaza 1 zi cu 1 zi, cu experien- L; (0735.377.400 tels.ro
443. Bucatar si ajutor de bucatar pentru 466. Bucatar, ajutor bucatar cu
experienta, pentru salate si deser- ta,contract 8 ore,se asigura masa zilnic.
restaurant premium in Piata 2.200 L; (0770.573.286
Victoriei.Limba engleza obligatoriu; turi, angajeaza restaurant din
(0746.088.880 zona Piata Dorobanti;
(021.231.09.08/ 0748.750.029 487. Bucatareasa, ajutor bucatar cu
experienta angajeaza restaurant situat in
444. Bucatar si ajutor de bucatar zona
467. Bucatar, ajutor bucatar sector zona Mall Vitan. (0722.306.322
Obor Hashtag Pub angajeaza personal
pentru locatia de pe Sos. Mihai Bravu nr. 3 restaurant Allegro, sector 3, bd.
Nicolae Grigorescu, angajeaza 488. Bucatareasa, ajutor bucatar cu
32, zona Obor: bucatar si ajutor. Program experienta angajeaza restaurant situat in
de lucru 2 zile cu 2, salariu atractiv si bucatar, ajutor bucatar. Mai multe
detalii la nr. de telefon afisat zona Sebastian; (0723.143.537
bonusuri in functie de realizari, tips;
(0724.803.412 office@hashtagpub.ro (0744.649.177
allegrotitan@gmail.com 489. BUCATAREASA, camin privat pen-
tru batrani angajeaza gospodina priceputa
445. Bucatar si femeie de serviciu pro- 469. Bucatar, ajutor bucatar si piz- la bucatarie. Locatiile sunt in Aviatiei sau
gram 2/2, Bodega La Mahala, angajeaza zar in toate zonele Bucurestiului. Floreasca. Relatii la telefon;
bucatar si femeie de serviciu, program de Companie multinationala deschide (0722.621.462 caminprivat@gmail.com
2/2, ora 12:00-0:00 salariu atractiv+bonus noi locatii si cauta colegi, alatu- www.caminprivat.ro
din vanzarile pe bucatarie, tin interviuri zil- rati-va echipei noastre, se
nice, va rog contactati-ma; lucreaza 8 ore/zi 2 zile libere pe 490. BUCATARI pentru hotelul Sheraton
(0724.273.971 tanasetinel@yahoo.com saptamana, salariul 1.500-2.500 in Bucuresti. CV-urile se pot depune person-
functie de experienta, 2.500 L; al la receptia hotelului sau la adresa de
446. Bucatar si femeie la vase restaurant (0799.831.111 email mentionata. (021.201.50.00
zona Dacia, Stefan cel Mare, angajeaza claudia.petre@wisebox.ro hr@sheratonbucharest.com
bucatar cu experienta si spirit de echipa,
minim 5 ani experienta, program 2 cu 2 470. Bucatar, ajutor bucatar, 491. Bucatari Restaurant international
sau 1 cu 1, contract de munca, transport supraveghetor copii loc de joaca, sector 3 angajam bucatari cu experienta.
asigurat. 2.500 L; (0722.893.404 con- Bragadiru, rond Cristalului; (0768.308.199
tact@restaurantmonparis.ro (0720.075.598 Gamafusion.office@yahoo.com

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro E-mail: redactia@anuntul.ro


16 martie 2018 Publicå anun¡ul tåu într-un minut anuntul.ro 11
LOCURI DE MUNCÅ 4
569. Casiera, lucratoare comerciala Oval 589. Coafeza Doresti sa lucrezi intr-un 611. Cofetar cofetaria Victoria Experienta
Market angajeaza casiere cu experienta in mediu nou si curat, cu un colectiv tanar. este un atu dar nu un criteriu eliminatoriu.
mag. alimentar, dinamice, apte de munca, Esti coafeza te asteptam la noi. Salonul Cautam oameni seriosi care isi doresc sa
serioase si punctuale. CM, prime, este deschis de 3 ani de zile în zona castige bani din munca. Salariul si progra-
bonusuri, prog: 2 zile: 7-21 si 2 zile liber, Militari residence, aproape de statia Ratb mul se discuta la interviu. CV la
Constructorilor sect 6, 1.700 L; 178, 138, 1.700 L; (0720.815.561 office@casa-victoria.ro (0724.376.275
(0771.415.022 Salonzenitybeauty@gmail.com catalinchivu1984@gmail.com
570. Casiera, lucratoare comerciala Oval 590. Coafeza pachet salarial atragator 612. Cofetar cu experienta, cautam cofe-
Market, Crangasi, angajeaza 2 pers peste 2500 ron format din parte fixa, tar cu sau fara experienta, 5 zile pe sapta-
dinamice, apte de munca, serioase, punc- bonus de performanta, bonus de fidelitate, mana 9 ore pe zi, pentru preparare de pra-
tuale si cu experienta in mag alimentare. carte de munca, alte beneficii, program jituri la o cofetarie din Bucuresti, zona Vic-
Oferim CM, salariu motivant bonusuri, flexibil, training gratuit, clientela selecta toriei.Cautam o persoana curata, serioasa,
prime. Program 2 zile 7-21 si 2 zile liber, formata. 2.500 L; (0786.723.493 anga- cm; 2.000 L; (0728.795.984
1.700 L; (0771.415.022 jari@saloanelemagic.ro simona@tortdebezea.com
571. Casiere pt. restaurant pizzerie, in 613. Cofetar cu experienta, cofetarie din
591. Coafeza Salon situat vis a vis de
Mall Veranda Obor, conditii avantajoase Plaza din sect. 6 angajeaza coafeza- 99, sector 4, firma serioasa, loc de munca
(0729.952.613 frizerita, cosmeticiana, manichiurista; stabil, mediu placut de lucru, salariu moti-
madalinafdumitru@gmail.com
(0723.329.376 vlasceni@yahoo.com vant. (0729.737.619
572. Casiere pentru Socului, 614. Cofetar cu experienta, patiser cu
Kebap, salariu avantajos + tips; 592. Coafeza Salonul Gala situat in zona
Dristor, sector 3, cu o vechime de 12 ani experienta, ajutor de cofetar pentru cofe-
(0764.673.064 tarie. Salariu atractiv. Detalii la tel.;
angajeaza coafeza, salariu fix, comision,
CM, program de o zi cu o zi, clientela for- (0722.365.058
573. Casiere, angajam casiere (incasare
si consiliere clienti) pentru un magazin din mata; (0722.452.600/ 0722.452.600 615. Cofetar pentru Ana Pan, cu sau fara
zona Victoriei spre Ion Mihalache. Experi- palermaria@ymail.com experienta. Daca nu ai experienta, te aju-
enta nu este neaparat necesara. Se ofera tam noi sa devii un profesionist. Oferim
1800 cu tichete de 300 incluse. Program 593. Coafeza (competente frizerie)
bonuri de masa, posibilitatea de dez-
8ore/zi; 1.800 L; (0729.699.825 si manichiurista- pedichiurista
voltare in cariera, program in ture, salariu
andreea@wedohr.ro pentru salon Drumul Taberei,
carte de munca. Rog seriozitate. fix (0724.322.000 hr@anapan.ro,
574. Casieri si lucratori comerciali Urgent; (0722.325.546 maria.olaru@anapan.ro
pentru Best Market, cu sau fara 616. Cofetar pentru cofetaria de lux Art
experienta, supermarket sector 1. 594. Coafeza cu cunostinte de friz-
Dessert venit salarial in functie de nivelul
531. Camerista hotel, hotel 4 stele din 551. Casier, casiera benzinarie Mol, 1.650 L; (0774.410.317 erie, in zona Titan - Auchan, salon pregatirii tale;instruire profesionala contin-
oras Otopeni, judet Ilfov angajeaza Caramfil, situata in cartierul Aviatiei, resurse.umane@gfmarket.ro cu vechime 7 ani. Se ofera salariu
camerista. Efectueaza curatenia in (0760.273.774 bicamarian@yahoo.com ua alaturi de Irina Apostol; cursuri de
fix si CM. Se cauta persoana instruire profesionala platite de companie
camerele de hotel conform standardelor 575. Casieri si lucratori comerciali serioasa, dornica de munca;
hotelului. Informatii la telefon 552. Casier, casiera, cu sau fara experi- pentru magazin Shop&Go situat in (0722.305.398 emilia@emex-romania.ro
(0722.252.164
(0740.113.329/ 021.203.65.00 enta pentru un fast food in zona Berceni, statia de metrou Grozavesti
(0766.433.657 617. Cofetar si ajutor de cofetar,
se asigura masa zilnic, contract de munca, 595. Coafeza cu experienta pentru pentru laborator din sectorul 3.
532. Camerista hotel, zona Unirii, 3 stele training gratuit, se lucreaza 1 zi cu 1 zi lib- salon cu vechime 8 ani situat in
plus, cu experienta minima, dornica de era, 1.700 L; (0770.573.286 577. Casieri si ospatari Restaurant Salariu motivant; (0722.400.481
sector 2 Colentina (0761.024.023
munca si colaborare cu o echipa deosebi- 14 Lane cautam ospatari si casieri
ta. Se cere seriozitate, se ofera salariu 553. Casier, operator facturare si con- pentru angajare. Detalii la 618. Cofetar si ajutor de cofetar. Labora- 632. Colega masaj Locatie de lux, clien- 648. Confectionera cu
596. Coafeza cu experienta, pt. tor de cofetarie, situat in apropiere de
atractiv, loc de munca termen lung, 1.500 tabilitate primara angajeaza AS Pan SRL, numarul de telefon. salon situat in sector 2 Colentina, tela formata, comision 50%, program de zi experienta rochii eveni-
L; (0727.739.378 cu sediul în Popesti Leordeni, Jude?ul (0737.772.777 office@14th- Piata Sudului, angajam cofetar si ajutor de sau de noapte, cerinte - minim 18 ani loial-
vechime 8 ani program o zi cu o zi cofetar. Oferim salarii atractive si program ment, program 9-17 L-V,
teller_mihai@yahoo.com Ilfov. Rela?ii: Domnul Vasilescu Marian; lane.com (0761.024.023 itate, respect. Plata zilnica, pt. detalii te
(0760.699.993 flexibil. (0740.439.062/ 0743.776.828 astept la interviu, cazare gratuita 4.000 carte munca, zona Obor.
533. Camerista pentru Boutique hotel mihaelam.dragomir@yahoo.com dul_mi@yahoo.com
576. Casieri si lucratori comerciali, {; (0760.455.399 Proba (tipare - realizare
DBH Bucuresti Oferim un loc de munca 554. Casier, vanzator, benzinarie Mol Supermarket angajeaza urgent: 597. Coafeza si frizerita pentru ionita_oana_andreea@yahoo.ro
stabil pentru persoane responsabile si casieri/ casiere (salariul net: 1.250 619. Cofetar si brutar, angajez cofetar si produs cap-coada, modifi-
sector 6, angajam 2 casieri, 15 zile pe luna salon, sector 4; (0735.844.100/ brutar cu experienta pentru locatie zona
motivate. Programul este de 8 ore/ zi, salariu fix brut 2040 Lei, plus salariu vari- lei + tichete in val. de 300 lei) si 633. Colega pentru masa de croit, cu
asiguram masa si carte de munca.Zona abil 100-300 Lei, plus tichete de masa 200 lucratori comerciali (salariul net: 0761.680.047 Timpuri Noi /Tineretului Bucuresti. Cautam cari in produs). Salariu
experienta si prezenta placuta pentru
Barbu Vacarescu. Va asteptam la interviu; Lei, plus tipsuri 500 Lei, colectiv placut, 1.400 Lei + tichete in valoare de
598. Coafeza si manichiurista
si ajutori bucatarie si vanzare. Programul
croitorie confectii textile, atelier central 3.000 - 3.500 Lei;
(0724.891.819 serban@decebalhotel.ro program foarte flexibil in ture, 300 Lei); (0758.108.240/ full time sau part time. Suna pentru detalii;
Piata Unirii - sector 3, acces metrou, con- (0765.606.076
decebalhotel.ro 0744.385.079 intermacedo- Salon Poeme de Beaute angajeaza (0721.967.808
(0371.000.328 personal pentru:manichiura, ditii minunate de lucru (25-26 grade iarna),
nia98@yahoo.com
534. Camerista pentru hotel Herastrau, Fuel.station.team@gmail.com pedichiura, tehnician unghii false, 620. Cofetar, RIN Grand Hotel anga- luni vineri 7:00-15:30 1 {; 649. Confectionera haine dama masin-
cautam o colega pe postul de camerista la 578. Casieri, lucratori comerciali coafor. Programul este o zi cu o zi, jeaza cofetar: preia, verifica si depoziteaza (0726.221.274/ 0722.284.442 ista simpla + triploc ), program de L-V , de
555. Casier- vanzator in magazin non l-v, de la 10 - 21, S, 9 - 18. prunoiualex@yahoo.com la 08:00 - 16:30 , 30 min pauza. Salariu de
hotel Herastrau. Cerem seriozitate. Oferim stop, salariul 1500 lei, adresa str. Aurel pentru Shop&Go cu program non- ingredientele; calculeaza consumul;
salariu atractiv si beneficii. Te asteptam in stop. Avem si tura de zi 1700 Lei/ (0747.444.089 prepara produse de cofetarie/patiserie pe inceput 1500 lei; (0787.601.090 con-
echipa noastra; (0786.778.811 Persu nr. 153, sector 4. Rog seriozitate, luna + bonus la inventar (600). ioana_0909@yahoo.com baza retetelor si realizeaza decoratiuni, 634. Colege pentru socializare pe net tact@funkers.ro
info@herastrau.ro 1.500 L; (0765.934.678 Locatia este in sector 1 Bucuresti (0730.777.210 resurseumane@rinho- Beneficii avem, lipsesti doar tu ! Locatii
+ lunar 1 cos de cumparaturi 599. Coafeza, angajam urgent, zona tels.ro centrale la 5 minute de metrou; vile Unirii, 650. Confectionera liniara pentru atelier
535. Camerista, Daca esti o persoana Casier-operator cu/fara
556. gratis; 1.700 L; (0787.868.036/ Drumul Tabere langa Piata Crangasi. Castiguri de peste 5.000 Ron confectii dama triplock si yuber, calcator
ordonata, corecta, lucrezi bine, te astep- experienta, companie 0724.510.904 Moghioros, vad format. 621. Cofetar, ajutor cofetar, zona 13 lunar, comision progresiv de pana la 70%. interfazic si final. Modelier serie zero, pro-
tam in echipa noastra pentru a ocupa pos-
multinationala angajeaza cityshop.angajare@gmail.com (0767.793.880 Septembrie; (0744.530.245 Contract de munca part time/full time, duse pe comanda. Constructior tipare si
tul de camerista. Informatii si detalii la tel. bonusuri in functie de performanta. Varsta gradator tipare dama si copii,
(0374.130.034 h3302-qm@accor.com pentru noile locatii din minima 18 ani, engleza sau franceza (0734.703.280/ 031.433.47.92
536. Camerista, pensiune 8 camere,
zona Panduri, Victoriei, scris/vorbit la nivel mediu/avansat . Bonus office@innab.ro
aproape de Piata Unirii, angajeaza Stefan cel Mare, Titules- 300 $ de bun venit.
651. Confectionera simpla, atelier de
camerista, Program 8 ore/ zi, salariu, cu, D-na Ghica, Titan si www.divinostudio.ro/divinostudio
tichete de masa 1 L; (0722.456.036 (0734.146.115/ 0720.932.936 croitorie angajam confectionere pe simpla.
valentinasipu@yahoo.com Crangasi, se asigura pre- Se lucreaza pe operatii. Atelierul este situ-
gatire la locul de munca, 635. Compania municipala Paza si at la casa presei libere (scanteia) . Oferim
537. Camerista, ingrijitor spatii hoteliere Securitate Bucuresti angajeaza : agenti de bonusuri, prime de sarbatori, bonuri de
Hotel Caro, Barbu Vacarescu 164A, sector
salariu intre 1.500 - 1.800 securitate, agenti interventii, tehnicieni sis- masa; 1.400 L; (0760.316.499
2, angajeaza camerista, ingrijitor spatii Ron net, o masa asigura- teme de securitate, operator dispecer. florin@nastya.ro
hoteliere. Relatii la tel., (021.208.61.21 ta, program flexibil si Detalii la tel; (021.371.26.95
hr@carohotel.ro 652. Confectionera textile cu experien-
bonusuri in functie de 636. Companie catering multinationala ta pentru masina liniara sau triplock,
538. Cameriste serioase, atente la performanta. Relatii la angajeaza in Otopeni : bucatarii, ajutor realizarea cap coada a unui produs pro-
detalii, cursul de calificare sau experienta tel. oricand. CV la mail; bucatar, spalator vase, personal curatenie, gram L-V / 7-15 salariu 1500-1800 Ron.
in domeniul hotelier este un avantaj, gestionar/ subgestionar, incarcator/ Asiguram carte de munca
salariul se discuta la interviu. Exista si vari- 1.800 L; (0799.831.111 descarcator.Detalii la: (0786.553.636 (0720.290.699
anta de part/time, colaborare/zi. claudia.petre@wisebox.ro evenimente@ansamble.ro
(0722.261.464 653. Confectionera, atelier confectii
557. Casier-vanzator restaurant. Van- 637. Conducatori auto categoriile b, c, e dama, zona Fundeni, angajam confec-
539. Cameriste si personal curatenie zator restaurant, asigura gestionarea tionere, carte de munca, ore suplimentare
hotelul de 5 stele Sheraton Bucuresti, - salariu + bonuri de masa + ore supli-
incasarii banilor, respecta timpii de servire, mentare platite si muncitor necalificat - platite, conditii bune de lucru salarii atrac-
angajeaza cameriste si personal curate- sugereaza produse. Asigura si pastreaza tive, plata la timp, 1.500 L;
nie, cu sau fara experienta. CV-urile se pot curatenia in zona de servire, raspunde de salariu + bonuri de masa pt. Protan SA
depune personal la receptia hotelului sau sucursala Popesti Leordeni (0787.541.716/ 0771.752.873
aspectul produselor. 1.800 L;
la adresa de email mentionata (0743.155.016 ioana.ciuca@scandia.ro (0721.211.003
(0743.145.333 florentina.draghici@protansa.ro 654. Confectionera, confectioner, pen-
hr@sheratonbucharest.com www.shera- tru produs cap-coada atelier creatie vesti-
558. Casier/a cu experienta pentru mag- mentara, salariu atractiv, mediu de lucru
tonbucharest.com azin Shop& Go din sector 3. Program o zi 638. Confectioner cu experienta in
masina liniara, cu capacitatea de a pro- placut, loc de munca stabil, contract
540. Cameriste. Hotel angajeaza libera o zi lucratoare. Transport asigurat la munca, program l-v, 8h cu pauza de
final de program. Detalii suplimentare la duce articole de calitate si bune abilitati de
cameriste. Salariul este intre comunicare cu departamentul tehnic. masa, zona Piata Victoriei-Aviatorilor;
1200- 2000 ron net. interviu. Salariu 1600 Lei net; 1.600 L; (0723.879.101 jobs@cristallini.com
(0756.200.044/ 0755.200.071 (0765.655.114 Locatia Casa Presei Libere, sector 1,
Bucuresti. Salariu atractiv.
655. Confectionera, mic atelier, cartier
541. Casa de Ajutor Reciproc a Pension- 559. Casier/a de noapte Oval Market (0774.431.164 vizavi de Spitalul Fundeni, conditii avanta-
arilor Omenia Bucuresti cu sediul in str. angajeaza pt postul de casier de noapte
persoana dinamica, responsabila, 639. Confectioner haine masinista (sim- joase, salariu mare, carte de munca;
Amurgului nr. 53, sector 5 angajeaza (0720.267.528
urgent casieri zonali cu diploma de serioasa si punctuala, cm, salariu moti- pla+ triploc ), atelier dama din zona Iancu-
absolvire studii medii si cu domiciliu in vant, bonusuri si prime, prog 20-6, detalii lui, program de la 8:00 - 16:30, 30 min
la interviu, pt. mag. Morarilor, 1.700 L; 656. Confectionere cu experienta haine
urmatoarele sectoare ale capitalei 1, 2, 3, pauza, salariu inceput 1500 lei,
(0723.333.122 dama. Salariu fix 1.500-1.900+ bonuri de
4 si 6. Relatii la tel. (0752.001.445/ (0787.601.090 contact@funkers.ro masa. Program: 07.00- 15.30, conditii
021.423.17.49 foarte bune, sector 3; (0767.341.095/
560. Casiera pentru restaurant Mall Sun 640. Confectioner liniara textile Piata
542. Casier / lucrator comercial, casieri si Plaza. Salarizare atractiva; Unirii (acces metrou) atelier textile anga- 021.324.53.08
lucratori comerciali pentru magazin situat (0765.353.953 jeaza confectioner cu experienta, lucru
in statia de metrou Grozavesti; 657. Confectionere masina liniara si
cap coada pt liniara noua Juki. Mediu lucru calcatoreasa, pentru atelier confectii dama
(0766.433.657 561. Casiera pentru service auto, vul- placut, program flexibil, personal cu expe-
canizare, salariu 1.600 lei, program o zi cu serie mica zona Militari. Contract de
o zi sector 1 zona Piata Domenii, 1.600 rienta, 1 {; (0722.284.442 munca, salariul motivat, (021.434.88.48/
543. Casier benzinarie OMV Soseaua
Giurgiului, firma partener OMV, angajam L; (0784.339.160/ 0784.339.160 office@annebebe.ro 0747.501.279
casier/vanzatoare benzinarie OMV 641. Confectioner masina de cusut
Soseaua Giurgiului. Asiguram un salariu 562. Casiera cu sau fara experienta pen- 658. Confectionere cu experienta in
decent, training gratuit si un program flexi- tru restaurant Speed Pizza din Cora Pan- responsabilitati: confectioner textile pentru liniara si triplock, atelier in zona Viilor,
bil, (0723.473.371 telimoni, fire comunicativa si spirit de masina de cheite si masina de cusut sim- salariu motivant; (0771.048.007
gflorin_2004@yahoo.com echipa, 2 libere pe saptamana si 5 zile se plaOferta: contract de munca, salariu
lucreaza 8 ore. 1.700 L; (0734.989.958 atractiv, tichete de masa, program de lucru 659. Confectionere Imbracaminte,
544. Casier cantina Cantina situata in contabilitate@speedpizza.ro de luni-vineri. (0748.219.724 danielavisi- croitorese . Angajam confectioneri imbra-
Pipera, angajeaza casiere.Program L-V de nescu@bustieremedicale.ro caminte, croitorese cu experienta la masi-
la ora 08-17:00. Se ofera salariu, tichete 563. Casiera Dristor Kebab Pantelimon, na simpla, 2 ace si triplock. Zona
de masa, o masa din partea restaurantu- Dristor Kebab Pantelimon angajeaza 642. Confectioner retusier pentru Ghencea, sector 6. program 8 ore /zi . Se
lui, prime. Experienta in domeniu constitu- casiera.Studii medii(min 12 clase) iar daca retusuri costume barbati, salariu atractiv, asigura salariu, bonuri de masa si trans-
ie un avantaj, (0742.668.259 mihai.sam- aveti cunostinte minime de contabilitate mediu de lucru placut, contract munca, port gratuit; 1 L; (0720.475.185/
son85@yahoo.com 579. Casieri, casiere si preparatoare 600. Coafeza, salon infrumusetare zona 622. Cofetar, patiser cu experienta, daca
primare reprezinta un avantaj. Program in stapanesti bine bazele cofetariei/ patis- program l-v, 8H cu pauza de masa, loc de 0720.475.185 office@escapestarjeans.ro
ture mediu de lucru placut; sandwich-uri benzinaria Mol Timpuri Noi P-ta Sudului, Brancoveanu angajeaza munca stabil, zona Piata Victoriei, Aviato-
545. Casier cu sau fara experienta Anga- angajeaza cu contract de munca per- coafeza, program 8 h (marti pana sambata eriei, esti serios, punctual si pasionat de
(0733.067.273 meseria ta, te asteptam cu drag sa ni te rilor. (0785.404.040 office@consiglieri.ro 660. Confectionere si calcatoreasa,
jam casier si lucrator comercial cu sau fara ionita_cristina91@yahoo.com soane responsabile. Program flexibil, de la 12:00—20:30), contract de munca, www.consiglieri.ro
experienta pentru restaurant tip fast food salariu fix, tichete de masa, tips zilnic, clientela selecta, salariu atractiv, 2 zile alaturi. Salariu intre 2.300 si 3.000 lei in atelier de creatie vestimentara, ne marim
in mall Promenada (Aviatiei), detalii la tel; 564. Casiera pentru linie autoservire in bonusuri. Angajam si operatori platforma libere pe saptamana; (0744.648.721/ functie de experienta (0743.258.251 echipa, angajam:-confectionere, masiniste
643. Confectioner tamplarie aluminiu
(0731.034.908 promenada.cuptorul- zona Otopeni Mogosoaia. Atributii: cu atestat GPL (0724.528.622 timpuri- 0741.163.188
andra@chocolat.com.ro
Confectioner tamplarie aluminiu, experien-
pe triplok si liniara si calcatoreasa, ajutor
culemne@gmail.com servirea preparatelor, incasarea banilor. noi@molretail.ro in atelier, impachetat rochiile
stancaramonadaniela@gmail.com 623. Cofetar, patiser, brutarie angajeaza ta minim 5 ani in productie, salariu + (0723.360.949
Program de lucru in 2 ture 09:00 -14:00 cofetar cu experienta minim 6 luni, pro- bonusuri in functie de productia realizata.
546. Casier pariuri sportive Clinceni Ilfov, sau 14:00 - 19:00 2.300 L; badoi_monik@yahoo.com
580. Casierita, pizzeria Vechia Napoli 601. Coafeza, Salon Militari cu clientela gram 8 ore/zi. Detalii la nr. de telefon, per- O buna cunoastere a profileleor Profilco,
candidatul ideal: fara cazier, cunostinte de (0723.793.620 office@bunbun.ro
operare PC nivel minim, seriozitate si angajeaza casiera serioasa, dinamica, sa formata de 4 ani angajeaza avantajos cos- soana de contact Crina Ionita Aluprof, Alumil . 3.500 L; 661. Confectioneri in masina simpla de
punctualitate, pachet salarial atractiv si se alature echipei noastre tinere dar cu meticiana, coafeza, fizerita, cu sau fara (0799.995.893 office@brotmanufactur.ro (+40724536463 mihai.popescu@tam- cusut, butoniere, nasturi, triplok, calcator
565. Casiera restaurant fast food, anga-
motivant, perioada de training, 2.000 L; jam casiera in zona Iancului (Piata Iancu-
vechime mare la noi, program atractiv, 2 experienta; (0756.977.672 plarie.com final, pentru Fabrica de confectii textile,
(0785.050.782 sirsyshu@gmail.com zile 10:00 -21:30, 2 zile libere. Zona sector 624. Cofetari cu experienta (decor), str.
lui) si Militari (Lujerului). Asiguram contract salariu si tichete de masa, mediu de lucru
de munca pe perioada nedeterminata. In 1 (0722.503.999 Coafeza, vad vechi,
602. Domnita Anastasia nr. 5, sambata - 644. Confectioner textil, angajam con- placut, zona Viilor, (021.424.62.93
547. Casier si lucratori comerciali, mihaela_manolescu_cosma@yahoo.com duminica liber; (0722.558.062 fectioner textil pentru masina simpla si
Shop&Go Mega Image angajeaza casiere prima luna 1800 lei (bonuri incluse salariu fix sau procent; triploc. Oferim salariu atractiv, carte de
si lucratori comerciali in zona Bucurestii 15lei/bon); 2.200 L; (0785.405.645 625. Cofetari si patiseri pentru hotelul 662. Confectioneri tamplarie pvc, zona
581. Chef bucatar Restaurant La (0764.692.929 munca zona militari. Pentru mai multe sector 4, salariu atractiv; (0723.283.374
Noi, 6 posturi disponibile, primesti bonus Sheraton Bucuresti. Salariul incepand de
566. Casiera Shop & Go, Drumul Cocosatu, angajeaza chef bucatar, pentru
la 1.700 lei, negociabil in functie de experi- detalii sunati la ; (0729.425.153/
la inventar. + un cos de cumparaturi lunar; programare interviu sunati la nr. de tele- 603. Coafeza, angajez urgent, zona 0737.989.010 663. Confetioner si calcator in croitorie,
1.700 L; (0787.868.036/ 0724.510.904 Taberei, Orizont, ai experienta sau nu, vrei enta. CV-urile se pot depune personal la
sa inveti lucruri noi, vino sa te alaturi unei fon. (0736.445.737 Brancoveanu. Salon cu vad format; receptia hotelului sau la adresa de email angajam confectioner si calcator in atelier
Cityshop.angajare@gmail.com 645. Confectioner textile cu experienta
echipe entuziaste. Program lucru interme- (0723.880.799 mentionata (021.201.50.00 hr@shera- mic de croitorie. Pe site: ad-fashion.ro se
548. Casier, supermarket angajeaza per- diar. Vom gasi un pachet atractiv pentru 582. Chef bucatar pub, cautam chef, tonbucharest.com Atelier de creatie vestimentara angajam pot vedea produsele pe care le lucram;
tine. Vino la un interviu. (0760.919.154 daca esti pasionat de bucatarie, vrei sa confectionere cu experienta (rochii de (0732.222.530/ 0732.222.522
sonal. 6 posturi libere, casiere si lucratori
comerciali. Avem program de 12 ore. magazinshopgo@gmail.com lucrezi intr-un mediu relaxat, dar plin de 604.COAFEZA, HAIRSTILIST ACS 626. Cofetariile Tip Top angajeaza van- eveniment, mireasa, tipare, etc). Oferim office@ad-fashion.ro
Avem disponibil si posturi de zi si de
noapte 1.700 L; (0724.510.994 567. Casiera spalatorie, vulcanizare
provocari, hai la interviu in temple pub.
Prog. flexibil, transp. decont., salariu +
BEAUTY EXPERT ANGAJEAZA zatoare pentru noile locatii din ,Colentina,
Iancului, Lacul Tei , Pipera,
seriozitate si un mediu de lucru placut,
3.000 L; (0720.290.699 664. Confort Casa angajeaza brokeri
Cityshop.angajare@gmail.com auto; (0744.377.851 tips, (0765.454.103 office@thetem- PENTRU SALON IN SECTORUL Pantelimon,Barbu Vacarescu, Bucurestii
Noi.Va asteptam in echipa noastra.
imobiliari agentie imobiliara cu 12 ani
plepub.ro 646. Confectioner textile, croitor, necali- vechime in piata, puncte de lucru in Nerva
549. Casier, 8 posturi de casier pentru 568. Casiera, depozit engross angajeaza 2. TELEFON/ FACEBOOK: ACS (0732.672.654 ficat, atelier de creatie vestimentara anga- Traian, Piata Iancului si Piata Muncii. Se
casiera se ofera un salariu net de 1500
Toans`s Vietnam SRL. Rugam seriozitate;
(0726.166.981 Ron, 200 Ron tichete de masa. Adresa:
583. Circularist pal Atelier mobila anga-
jeaza circularist cu experienta in zona
BEAUTY EXPERT. WWW.ACS- 627. Cofetariile Tip Top-vanzatoare
jam confectionere textile (rochii de eveni-
ment/ mireasa /etc). Oferim seriozitate si
ofera: training, carte de munca, auto servi-
ciu, telefon, laptop, mediu lucru tanar
550. Casier, casiera benzinarie Mol situa-
Str. Drumul Dealul Bradului, Nr. 50-80,
Sector 4 (punct de reper: in spate la mag- Pantelimon (metrou republica). Salariu BEAUTYEXPERT.COM; in noile locatii din ,Colentina, Ian-
cului, Lacul Tei , Pipera, Pante-
un mediu de lucru placut.Locatie langa 1.000 {; (0752.010.030/ 031.420.69.37
atractiv; (0723.599.451 dan@mobambi- metrou (Grozavesti). Inclusiv necalificat; office@confortcasaimobiliare.ro
ta in orasul Otopeni, program de lucru flex- azinul Metro Berceni) 1.500 L;
ent.ro (0721.121.261 limon,Barbu Vacarescu,
(0724.571.092 andreea@anki.ro
ibil, oferim bonusuri de performanta; (0744.312.328/ 0745.155.430 mau- Bucurestii Noi.Va asteptam in
665. Consilier Vanzari - Cofetaria Art
(0723.233.448 bicamarian@yahoo.com rana95@yahoo.com 605. Coafeza. Salon Colentina, vechime echipa noastra. (0732.672.654 647. Confectioner, montator tamplarie
584. Circularist si montator pe masa cu Dessert, cofetaria de lux Art Dessert anga-
experienta pentru productia de mobila din 5 ani angajeaza coafeza, conditii avanta- 628. Colaborare. Suntem o echipa PVC, salariu brut 3791 lei, salariu net jeaza consilier vanzari, venit lunar net:
pal melaminat. salariul 2.500 lei si carte de joase; (0769.748.074 tanara, dinamica, dornica de munca si 2.501 lei (2.186 lei + 315 lei bonuri de 2100 lei (dupa trei luni), contract de
munca. Bucuresti sector 2, pasionata de ceea ce face. Daca si tu dis- masa), 100 lei/luna bonus sarbatori, l-v, 8- munca. Adresa: Sos. Buc. - Targoviste nr.
(0722.354.291/ 0763.652.221 606. Cofetar cu experienta, program flex- pui de aceste calitati, noi iti oferim o colab- 18, nu oferim cazare. 2.505 L; 22B (in zona Restaurantului Doi Cocosi);
ibil, laborator la intrarea in Jilava (Dede- orare pe urmatoarele departamente: (0733.822.822 contact@transparentresi- 2.100 L; (0722.305.398 emilia@emex-
585. Circularist, ajutor circular, taplar man Giurgiului). Salariu motivant. 10 L; extensii gene si Make-up Artist Profesion- dence.com romania.ro
universal, salariu atractiv, bonusuri (carte (0763.675.240 al. pentru a ne cunoaste te asteptam cu
de munca), muncitori necalificati cu sau candybarbucuresti@gmail.com un telefon la nr.: (0725.449.595
fara experienta, rog seriozitate. 2.400 L; 629. Colaboratori, firma Express Kurier
(0763.692.398/ 0773.887.548 607. Cofetar Laborator in Pantelimon,
Ilfov. Vei prepara produse de cofetarie, tor- Europa din Austria cauta colaboratori,
office@artamobilei.ro firme de transport cu Sprinter cu capaci-
turi si decoratiuni pentru cofetaria proprie. tate de la 4 europaleti pentru transport
586. Club Vegas angajeaza dansatoare, Contract de munca, program flexibil, marfa în UE. www.exs
animatoare, ospatarite, receptionere, host- salariu motivant, mediu de lucru placut. (004366287977218 tub.at@exs.de
ess cu/fara experienta. Locatie de lux, (0720.738.498
salariu, bonusuri motivante, asiguram 630. Coleg cautam, Firma distributie, cau-
cazare. Carte de munca, maxima seriozi- 608. Cofetar pentru scoala. tam sa ne marim echipa. Avem nevoie de
tate; (0765.260.009 (0726.130.220 sofer cu experienta pe autoutilitara catego-
ria B, sa locuiasca in Sectorul 6 sau Chiaj-
587. Clubul Sportiv Aqua Sport anga- 609. Cofetar profesionist, in zona Pipera, na. Varsta maxima 35 de ani. Salariu
jeaza personal curatenie, sector 1; contract de munca si salariu motivant. atractiv; recrutare@constructii-shop.ro
(0733.125.581/ 0728.303.653 3.500 L; (0751.015.851/ 0757.116.733 631. Colega Gorgona Design, producator
610. Cofetar pt. cafenea din centrul
articole suvenir. Colectiv unit si plin de
588. Coafeza cu experienta minim 1 an, viata confectionam, etichetam si ambalam
salariu atractiv, 2.000 lei +cm platita, 8 ore, vechi, pachet salarial motivant, salariu, produse manufacturiere. Cautam colega
salon de 10 ani. Program 1 zi da, una nu. bonuri masa. Programari interviuri la serioasa, indemanatica, spirit de echipa,
Weekend da, unu nu, zona metrou Gorju- numarul de telefon, CV-urile pe mail comunicativa. Contract munca, bonuri si
lui, 2.000 L; (0724.357.422 (0736.980.296 jobs@vangogh.ro alte avantaje; (0787.613.427

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)
12 16 martie 2018

LOCURI DE MUNCÅ 4
700. Coordonator. Firma din Bucuresti, 724. Croitor cu experienta, croitorie bar- 749. Croitorie, cusatorese in simpla,
langa statia de metrou Republica, anga- bateasca. Atelier productie si retuserie, triploc si calcat. Decontam transport, ofer-
jeaza coordonator productie tevi din poli- zona Obor. Salariu motivant in functie de im bonuri de masa, bonusuri, prime. Situat
etilena si alte produse chimice. Cerinte: executie si calitate, 1.400 - 3.000; la casa presei libere etaj 3. Se lucreaza pe
persoana responsabila si experienta in (0724.284.448 operatii, calcat interfazic si final
conducerea oamenilor; (0766.056.747 (0737.687.047/ 0760.316.499
office@ecotech.com.ro Croitor span (ajutor),
725. Florin@nastya.ro
producator confectii 750. Croitorie, angajam modelier cu
701. Copertinar, muncitor necalificat
pentru benzinarie Mol situata in Otopeni, femei, zona Unirii. Salariu experienta in capacitatea de a produce
relatii la telefon (0723.233.448/ foarte atractiv; articole de calitate,cu atentie la detalii si
0760.273.774 bicamarian@yahoo.com (0728.444.153 bune abilitati de comunicare cu departa-
mentul tehnic. Locatia Piata Presei Libere,
702. Cosmetician auto, detailer auto, 726. Croitor, croitoreasa cu experienta in sector 1, Bucuresti. Salariu atractiv.;
pregatitor auto CuAbur.ro angajeaza pen- rochii de seara, croit dupa tipar in atelierul (0774.431.164
tru operatiunile de cosmetica interioara- de creatie Alina Cernatescu, salariu atrac-
exterioara. Salariul porne?te de la 1700 tiv, mediu de lucru placut, contract munca, 751. Crystal Beauty Salon (Bra-
Lei. Program L-S de la 08:00 la 20:00; program L-V, 8 h, zona Universitate. gadiru - Ilfov) angajeaza cosmeti-
(0733.017.772 (0752.013.011 ciana cu experienta, coafeza si
elena@alinacernatescu.fashion maseuza. Conditii avantajoase,
703. Cosmeticiana angajeaza carte de munca. Detalii:
Saloanele Magic. Conditii deosebite. 727. Croitor, croitoreasa cu experienta (0762.151.627
Salariu fix / procent, venit real pe cartea pentru magazin perdele, draperii si metra-
je. Magazinul e situat in complex Big 752. Crystal Palace Ballroms recruteaza
de munca, 21 zile concediu platit, CM 8 personal ajutor de bucatar si ospatar.Ofer-
ore, traininguri gratuite, 3.000 L; Berceni. Salariu atractiv. Relatii la telefon:
(0771.553.103 im contract de munca si salariu net avan-
(0786.723.493 angajari@saloanelemag- tajos.Program 8 ore pe zi. Trimiteti un C.V.
ic.ro 728. Croitor/ croitoreasa, pentru retusuri, prin e-mail la adresa: recrutare@crys-
in incinta magazinului Bucur Obor, conditii talpb.ro
704. Cosmeticiana cu experienta si in
avantajoase; (0769.990.169
masaj, salariu atractiv 2.000 lei, cm, platita 753. Cuptorist pentru fabrica de patis-
program 1 zi da una nu, 1 weekend da 777. Dispeceri supraveghere video cu 798. Edgar’s Pub angajeaza ajutori de
729. Croitoreasa Atelier croitorie erie, zona Bragadiru. Experienta nu este sau fara experienta, preferabil din sec- bucatari, ospatari si menajera;
unu nu. Salon de 10 ani, zona metrou retusuri si modificari haine cu 3 sedii, ofer- necesara. 1.500 L; (0741.677.690
Gorjului; 2.000 L; (0724.357.422 toarele 2, 3 si orasul Pantelimon. Program (0722.966.382
im carte de munca, bonusuri in functie de davi.darius.distribution.pan@gmail.com in ture, salariul se plateste la timp; 1.600
office@cmstill.ro experienta, salariu atractiv, pentru zona L; (0722.242.522 marketing@starc.ro 799. Educatoare calificata pt. gradinita
Obor.Tel: (0760.603.161 754. Curatatoria Aqua din Titan anga- particulara in zona Dristor. Detalii la tele-